Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 12 Mayıs 2011  Gösterim: 49.626  Cevap: 1

Biçim ve İçerik Yönünden Şiir İnceleme Yöntem ve Planı

7 Aralık 2010 23:26       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Biçim ve İçerik Yönünden Şiir İnceleme Yöntem ve Planı

1- Şiirde Zihniyet
Sponsorlu Bağlantılar
Şiirin yazıldığı döneme ait sosyal, siyasi ve kültürel özellikleri şiirin zihniyetini oluşturur.


2- Şiirde Ahenk
Şiirin ölçüsü, uyağı, redifi, asonans, aliterasyon, gibi ses tekrarları ahengi oluşturan unsurlardır.

3- Şiir Dili
Şairlerin süslü ya da süssüz (sade), duru ya da karmaşık anlatımları şiir dilini oluşturur. Edebi sanatlar şiirin estetiğini artırır.

4- Şiirde Yapı
Nazım şekilleri ve nazım türleri şiirin yapısını oluşturur.

5- Nazım
Duygu ve düşüncelerin ölçülü ve uyaklı bir biçimde ifade edilmesidir.
 • Nazım türü: Şiirlerde işlenilen konu ve temaya göre şiirlerin aldığı adlardır.
 • Nazım şekli, biçimi: Şiirlerin ölçü, nazım birimi, ahenk özelliklerine göre aldığı adlardır.
6- Şiirde Tema
Şiirde birimleri birbirine bağlayan anlam bütünlüğü sağlayan temel öğe temadır.


7- Şiirde Gerçeklik ve Anlam
Şairler edebiyatın konusu olan (insan, doğa ve yaşam) alırlar ve bunların ifade ediliş biçimi şiirde kullandıkları zaman, gerçeklik birbirinden farklıdır. Şair herkesin gördüğü bir gerçeği,
benzetmeler, mecazlar, söz sanatlarından faydalanılarak, değişik şekil ve boyutlarda anlatılır.

8- Şiirde Gelenek
Şairlerin yaşadıkları dönemdeki geleneği şiirlerine yansıtmalarıdır. Ritim, ahenk unsurları, ölçü, konu, tema, zihniyet aynı olsa da farklı dönemlerde yaşayan şairlerin şiirlerinde kullanılan imgeler, semboller birbirlerinden farklı olur.


9- Yorum
Şairin ne anlatmak istediğini anlamaya yorum denir. Bir şiiri doğru yorumlayabilmemiz için şairin hayatını edebi kişiliğini (zihniyetini, geleneğini, vb.) iyi bilmemiz ve şiir üzerinde doğru düşünebilmemiz gerekir


Şiir İnceleme Planı
A. Şiirin biçim yönünden incelenmesi
 • Nazım biriminin (dörtlük, beyit) belirtilmesi
 • Kaç dörtlükten veya kaç beyitten oluştuğunun belirtilmesi
 • Şiirin ölçüsünün ve duraklarının belirtilmesi
 • Kafiye (kafiye çeşitleri belirtilecek) ve rediflerin gösterilmesi
 • Kafiye şemasının gösterilmesi
B. Şiirin içerik yönünden incelenmesi
 • Anlamı bilinmeyen kelimeler ve deyimlerin açıklanması
 • Şiirin bölümler halinde açıklanması (kıta, dörtlük, beyit)
 • Şiirin ana duygusunun (tema) belirtilmesi
 • Şiirin dil ve anlatım özelliklerinin açıklanması
 • Şiirin türü hakkında bilgiler verilmesi
- Alıntıdır -12 Mayıs 2011 02:09       Mesaj #2
sedat sencan - avatarı
VIP VIP Üye
Bir şiirin yorumlanması her zaman şairin kendi anlatmak istediği ile uyumlu olmayabilir.Öyle şairler vardır ki hayatları ve edebi kişilikleri hakkında kapsamlı bilgilerimiz yoktur.Bu durumda şiirin genel teması yanında ister istemez kendi subjektif yorumlarımızı da kullanırız.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç