Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 11 Eylül 2008  Gösterim: 9.630  Cevap: 1

Ankara - Elmadağ - Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi

11 Eylül 2008 12:10       Mesaj #1
The Unique - avatarı
Üye
Okulumuz
1941'de Köy Enstitüsü olarak bozkırın ortasında yeşeren Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi görenlerikendine hayran bırakıyor. Kara tahtanıntarihe karıştığı bu lisede okul aile işbirliğini ulaştığı boyut başarıyı da beraberinde getiriyor.Okulumuz, Hasanoğlan Köyü'nün 690 dönümlük bir arazisinde kurulmuştur.
Müfredat Laboratuar Okulu projesi uygulanmaktadır.Yeterli miktarda kütüphane, laboratuar, çalışma odası gibi öğrencilerin daha iyiçalışabilecekleri yerler mevcutturve daha da açılmaktadır. Ayrıca okulumuz çok geniş bir yeşillik alana sahiptir. Sadece 273 dönümarazisi çamlık ve meyve bahçelerine ayrılmıştır. Aynı zamanda, MLO projesine göre, her öğrenciye tek kişilik özelsıra, dolap gibi gerekli eşyaların verilmesinin yanında, tepegöz, bilgisayar gibi gelişmiş araçlar da kullandırılmaktadır.Yatakhanekapasitesinden ise öğrencilerimizin çoğu yararlanmaktadır.
Sponsorlu Bağlantılar
Ayrıca okulumuz, değişik sportif bilgisel faaliyetlerde de göz ardı edilmeyecek başarılar kazanmıştır.Bu geçen başarılar arasında bilgi yarışmalarında, Ankara birinciliği, bölge üçüncülüğü gibi büyük başarılar da bulunmakta ve bu başarılara her yıl da yenisi eklenmektedir. Ayrıca resim ve folklor alanında da çeşitli il ve ilçe birincilikleri de alınmıştır.Çocuklarımızın daha sosyal yetişmeleri için ise belirli zaman aralıklarıyla eğlence ve gezi gibi sosyal etkinlikler de düzenlenmektedir.Bu etkinlikler, sadece çocukları derslerin ağırlığındankurtarmakla kalmayıp, gelecekte daha belirgin ve etken bir kişiliğe sahip olmasını sağlar.

hasanoglan11 Eylül 2008 12:12       Mesaj #2
The Unique - avatarı
Üye
OKULUMUZUN TARİHÇESİ
Okulumuzun tarihi gelişimi dört başlık altında incelenebilir:1.Köy Enstitüsü dönemi, 2.İlköğretmen Okulu dönemi, 3.Öğretmen Lisesi dönemi, 4.Anadolu Öğretmen Lisesi dönemi.

1.Köy Enstitüsü Dönemi: 10 Nisan 1941-27 Ocak 1954

Okulumuzun kuruluşu, 17 Nisan 1940 tarih ve 3803 sayılı Köy Enstitüleri kanununa ve Ankara ilinde açılacak olan enstitünün Hasanoğlan'da kurulmasının uygun olduğuna dair raporun 10 Nisan 1941'de Milli Eğitim Bakanlığına sunulmasına dayanır.
İkinci Dünya Savaşı nedeniyle boşaltılan (Kırklareli) Kepirtepe Köy Enstitüsü'nden gelen 22'si kız olmak üzere toplam 226 kişi, beş grupluk bir ekiple 18 Nisan 1941'de ilk çalışmalara başlamıştır.04 Temmuz 1941'de, on dört projenin katıldığı yarışma ile, yüksek mimar Kemal Ahmet Aru, Orhan Safa ve Adnan Kuruyazıcı'nın eseri okulun projesi olarak seçilir.
10 Temmuz 1941 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı adına, İlköğretim Genel Müdürlüğü 3.Şube Müdürü Ferit Oğuz Bayır'ın katıldığı bir tören ile Kepirtepe, Pazarören, Cılavuz ve Akpınar köy enstitülerinden gelen gruplarca okulumuzun temelleri atılır.1946 yılına kadar 125 binadan 63'ü tamamlanacaktır.Böylelikle okulumuz kendisinden önce kurulan on dört köy enstitüsünün ortak çalışmasının bir ürünü olarak ortaya çıkar.Bu çalışmaları, işlikbaşı görevinde bulunan Hidayet Gülen, "Hasanoğlan Çalışmaları" adı altında destansı bir şiir ile anlatmıştır.
Aralık 1942'de, Köy Enstitülerine öğretmen yetiştirmek amacıyla tüm enstitülerden 103 öğrenci kursa çağırılmıştır.Bu kursun niteliği daha sonra 01 Haziran 1943 tarihinde yayınlanan yönetmelikle "Yüksek Köy Enstitüsü"ne dönüştürülmüştür. Buranın 27 Kasım 1947'de "görülen lazım üzerine" kapatılışına kadar 374 öğrenci eğitim-öğretim görmüş, bunlardan 213'ü mezun olmuş, bölümün kapatılması ile birlikte 158 öğrenci başka dengi okullara dağıtılmıştır.Öğrencilerden üçü ise ölmüştür.Yine Hasanoğlan Köy Enstitüsü Bünyesinde 10 Ocak 1944'de açılan Sağlık kolu bölümünden 1951-52 Eğitim-Öğretim yılına dek toplam 774 kişi mezun olmuştur.
Köy Enstitüleri, 27 Ocak 1954 tarih ve 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğretmen Okullarının birleştirilmesi hakkındaki kanunla tümden kaldırılmıştır.İlk mezunları 1943-44 Eğitim-Öğretim yılında veren okulumuz, 1951-52 Eğitim-Öğretim yılı sonuna dek 56'sı kız 622'si erkek olmak üzere toplam 678 öğretmen yetiştirmiştir.Köy Enstitüsü döneminde Ali Rıza Tümer (vekil), Mehmet Tuğrul(vekil), Mustafa Güneri(vekil), Mustafa Lütfi Engin, Hürrem Arman, Mehmet Rauf İnan, Ali doğan Toran, Fevzi Ertem ve Kemal Üstün müdürlük görevinde bulunmuşlardır.

2.İlköğretmen Okulu Dönemi: 27 Ocak 1954-1976

27 Ocak 1954'de Köy Enstitüleri kapatılınca aynı mekanlarda İlköğretmen Okulları adı ile statü değiştirilmiş, okulumuzun adı Hasanoğlan İlköğretmen Okulu olmuştur.O dönemin okul müdürü Kemal Üstün'ün okulun adına Başöğretmenimiz Atatürk'ün eklenmesi talebi üzerine 23 Eylül 1956'da Atatürk İlköğretmen Okulu olmuştur.1957'de Hasanoğlan'da sınavı kazanamayan öğrenciler için okul bünyesinde bir orta okul açılmış olup, 1970'de okul dışına çıkarılan bu okula bağımsız bir hüviyet kazandırılmıştır. 1957 yılına kadar karma eğitim yapılmayan okulumuzda bu yıldan itibaren kız öğrenci alınmaya bailanmıştır.1974-75 Eğitim-Öğretim yılı itiberiyle bu tip okulların statüsüne son verilerek bir sonraki eğitim-öğretim yılı mezunları yedi yıllık bir süre sonunda mezun olmuşlardır.56 kız, 120 erkek toplam 176 mezun bu statüyle mezun olan son öğretmenler olacaktır.Bu dönemde okulumuz 1975-76 Eğitim-Öğretim dönemi sonuna kadar 633'ü kız 2634'ü erkek olmak üzere toplam 3267 öğretmen yetiştirmiştir.Bu tarihten sonra öğretmen yetiştirme, mezun verme statüsü üniversitelerin eğitim fakültelerine devredilmiştir.Bu dönemde Kemal Üstün, Avni Özbenli, Remzi Arifoğlu, Ahmet Sertöz, Nazım Esen, Selahattin Kaynar, Fikret Öztürk okul müdürlüğü görevinde bulunmuşlardır.

3.Öğretmen Lisesi Dönemi: 1976-1989

Bu dönemden sonra 1976-89 arasında altı yıllık programıyla okulumuz Atatürk Öğretmen Lisesi adıyla bir üst kuruma öğretmen yetiştirmeye devam etmiştir.Okulumuz bünyesinde 1985-89 yılları arasında öğrencilere ön eleme şeklinde alınan bir de spor meslek lisesi açılmıştır.Aralarında milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun da olduğu toplam 94 öğrenci bu liseden mezun olmuştur.Okulun uygulama okulu 1979'da Jandarma karakoluna tahsis edilmiştir.Son mezununu 1997'de veren bu dönemde, toplam 3775 öğrenci mezun edilmiştir.Öğretmen lisesi döneminde Fazıl Teyekli, Fikret Öztürk, Musa Okay, Turgut Özkaya, Celal Doğan, İsmail Aksoy, Ahmet Doğan Taşçı, Mehmet Gür, Rıfat Araz, Bilal Ergüven müdürlük görevinde bulunmuşlardır.

4.Anadolu Öğretmen Lisesi Dönemi: 1989

1989 yılından itibaren okulumuza "Anadolu" adı eklenerek "ek puanlı-tercihli" konumuyla bir üst kuruma öğretmen adayı hazırlamaya devam etmiştir.Aynı yıl okulumuz bünyesinde açılan Fatih Lisesi, 2004 yılında bağımsız hüviyetini kazanarak eğitim öğretimine devam etmektedir.1994 yılında okulumuz MLO okulu olarak seçilerek öğretmen adaylarını çağın eğitim anlayışına göre yetiştirmeye başlamıştır.Okulun alanı içerisinde 1987 yılında temelleri atılan binaları büyük ölçüde tamamlanmış bir kampüs vardır.Yine okulun 38 döenüm bahçe alanına ek arazi istimlak edilerek Ders Aletleri Yapım Merkezi inşa edilmiş, 2005 yılı sonlarında bu alan faaliyete geçirilmiştir.Bugüne kadar 2263 mezun veren bu dönemde Bilal ergüven, Salim Yoncalık(Vekil), Mustafa Kamer(Vekil), Mücahit Tutar, İsmail Yora(Vekil), Mesut Eratik(Vekil), Ahmet Cahit Çoşkun müdürlük yapmışlardır.Nihat Erkünt 2004 yılından itibaren asil olarak müdürlük görevini yürütmektedir.
66 yıllık bu süreçte toplam 11064 öğrenci yetiştiren okulumuz bütün birikimi ve kalitesiyle eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

:::Alıntı:::


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç