Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 11 Eylül 2008  Gösterim: 6.543  Cevap: 0

Çorum - Merkez - Çorum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Bia
11 Eylül 2008 12:53       Mesaj #1
Bia - avatarı
Ziyaretçi
Çorum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Okulumuz; Milli Eğitim Bakanlığının 08/08/2000 sayılı makam onayı ile 2001/2002 Eğitim-Öğretim yılında 20 Müzik, 7 Resim öğrencisi ile eğitim-öğretime Çorum Anadolu İletişim Meslek Lisesinin binasında geçici tahsisli olarak başlamıştır.
Sponsorlu Bağlantılar


2002/2003 öğretim yılında Ticaret ve Turizm Genel Müdürlüğü'ne bağlı 75. Yıl Ticaret Meslek Lisesi binasının tamamen okulumuza tahsis edilmesi ile eğitim öğretimine bu binada devam etmiştir.Okulumuzun tip projesine uygun olarak yapımına devam edilen Merkez Bayat Köyündeki binası 2003/2004 öğretim yılına yetiştirilmek üzere inşaatına devam edilmiştir.Aynı öğretim yılının II. Dönemi Şubat ayında yeni binasında eğitim öğretimine başlamıştır.

Misyon:

Biz Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Olarak, Atatürk'ün göstermiş olduğu yolda, bilimsel ve çağdaş eğitim-öğretim ile öğrencilerimizin bireysel özelliklerine göre gelişimlerini sağlamak, böylece topluma yararlı birer birey yetişmeleri için varız.
Güzel sanatlara eğilimi olan, orta öğretim öğrencilerine en az bir yabancı dil öğreten, asgari düzeyde kültür dersleri veren, seçtikleri sanat alanında yeteneklerinin serpileceği, yaratıcılıklarının gelişebileceği ortam ve hizmetleri sunan bir sanat eğitimi okuluyuz.


Vizyon:
İstiyoruz ki,
Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız Çorum Anadolu Güzel Sanatlar lisesinde bulunmaktan mutlu olsun.
İstiyoruz ki,
Çorum Anadolu Güzel Sanatlar Liseli olmak bir ayrıcalık olsun.
İstiyoruz ki,
Eğitim - öğretim öğretmen ve öğrencilerin birlikte kendilerini geliştirdikleri bir süreç olsun
İstiyoruz ki,
Okulumuz yenilenerek gelişsin; çevreye destek ve öncü olsun.
İstiyoruz ki,
Okulumuz alanında her gün daha iyi ve en iyi olsun.





Kimler Başvurabilir?
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri yetenek sınavıyla öğrenci almaktadır.
Yetenek sınavına girebilmek için öğrencilerin okulumuzdan alacakları veya web sayfamızdan indirecekleri evrakları mezun oldukları okula onaylatarak, velileriyle birlikte okulumuza ön kayıt yaptırmak suretiyle başvurularını yapabilirler.

Ön kayıt için gerekli koşullar ;

1- İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden.
a) Yurt içindeki okullar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki okulların 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4,

b) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı öğretim yılı başında 8 inci sınıfa kaydolan öğrencilerden girecekleri alanla ilgili derslerin yalnız 8 inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4,

c) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin son beş yılına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4 olduğunu belgelendirenler, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüklerine başvurabilirler.

 • Ön kayıtlar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ün belirleyeceği takvime göre alınacak.

 • Ön kayıt yaptıran tüm öğrenciler yine belirlenen takvimdeki tarihlerde özel yetenek sınavına gireceklerdir.
  Öğrenci Seçimi ve Kayıt Kabul:1- Öğrenci seçimi ve kayıt kabuller aşağıdaki açıklamalara göre yapılır.

  a) Yetenek sınavı, okul müdürünün başkanlığında ilgili alan şefi ile alan dersleri öğretmenlerinden en az üç üyeden oluşan komisyonca yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan biri ya da bir kaçı ile yapılır.

  b) Sınavlar; müzik ve resim alanlarında, alanın özelliğine uygun olarak komisyonca belirlenen ve okul müdürünce onaylanan esas ve ölçütlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilir.

  c) Değerlendirme sonunda en yüksek puandan başlamak üzere adayların sıralaması yapılarak kontenjan kadar asıl ve yedek listeler hazırlanır ve okulda ilan edilir.

  d) Sınavı kazanan adayların, süresi içinde kayıtları yapılır. Kontenjanın dolmaması durumunda ders yılının ilk haftasının son iş günü çalışma saati bitimine kadar sıralamaya göre yedek listeden kayıtlara devam edilir.

  e) Başvurular, öğrenci seçimi ve kayıt kabulle ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenen takvime göre yürütülür.


  Kontenjan:

  Okulların resim ve müzik alanlarının her birine bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 24'ü geçemez. Bu öğrencilerin sanat derslerinde dersliklere dağılımı, sanat derslerinin özelliği dikkate alınarak okul yönetimince düzenlenir.


İletişim:

Telefon Numarası: 0 (364) 227 67 40

Fax: o (364) 227 67 41






Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç