Arama

Yeni İş Kurma

Güncelleme: 2 Ağustos 2017 Gösterim: 45.427 Cevap: 12
Kral_Aslan - avatarı
Kral_Aslan
VIP MsXTeam
28 Ekim 2006       Mesaj #1
Kral_Aslan - avatarı
VIP MsXTeam

Kendi İşinizi Kurarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Ad: iş.jpg
Gösterim: 386
Boyut: 27.6 KB

- İş planınızı geliştirdiniz mi?
Sponsorlu Bağlantılar
- Pazar araştırması yaptınız mı?
- Rakiplerinizin listesini çıkardınız mı?
- Pazarlama stratejilerinizi belirlediniz mi?
- Yerel sivil toplum örgütleriyle temasa geçtiniz mi?
- Şirket kurma işlemlerinizi tamamladınız mı?
- Finansman tablosunu oluşturdunuz mu?
- Hedef gelir ve hedef gider bütçelerini hazırladınız mı?

Yeni İş Fikri Nasıl Bulunur?
‘X ürün bu ara çok satıyor, rakip firma yapmış, yapalım işte biz de’ demekle olmuyor. Sistemli bir şekilde; araştırarak, tartışarak, analiz ederek, beyin fırtınaları yaparak, en ince ayrıntıları hesaplayarak ilerlemelisiniz. Bu yazıda, bir iş fikri oluşturmanın adım adım tüm süreçlerini göreceksiniz.

Yalnızca ürün ve hizmetin kalitesi ile pazarda kalıcı yer edinme dönemi geçmişte kaldı. Artık sadık müşteri veya kalıcı pazar oluşturmanın hiçbir garantisi yok. Devir, fırsatlara göre yeni ürün geliştirme esnekliğine sahip olan, farklı ürünlerle tüketiciyi şaşırtan, onlarla duygusal bağ kuran, aynı zamanda fiyat avantajı sunan, değişken ve dinamik işletmelerin devri... O halde var olabilmek, büyümek hatta ayakta kalabilmek için sürekli yenilenmeli, değişmeli, rakiplerinize fark atmalısınız. Anahtar kelimemiz: Yeni iş geliştirme.

İş geliştirmenin ilk adımı ‘iç çevre analizi’. Bir araya gelmeli, beyin fırtınası yapmalı, rakiplerinize kıyasla güçlü ve zayıf yönlerinizi analiz etmelisiniz. Ortaya çıkan zaaflar şu an yürüttüğünüz faaliyetlerin iyileştirilmesi için de önemli bir fırsat olabilir. İkinci adımımız, ‘dış çevre analizi’. Hedeflediğiniz pazardaki nüfusun yaş dağılımı, aynı pazarda faaliyet gösteren firmaların ürünleri, vb. faktörler yeni iş alanınızda hayati rol oynayabilir.

Sıra geldi pazar koşullarına. Dış çevre analizindeki bulgularınızla, pazardaki fırsat ve tehlikeleri ölçebilirsiniz. Örneğin hedef pazardaki yıllık ortalama gelir seviyesini göz önünde tutarak müşterileri gruplandırabilirsiniz. Pazardaki nüfusun çoğunluğu dar gelirli ise üretilen ürünlerin ucuz ve fonksiyonel olması avantaj sağlar. Ve tedarikçiler... Tedarikçilerin mal, hizmet, yönetim ve kalite düzeyi işletmenizin faaliyetlerini ve rekabet gücünü doğrudan etkiler. Mevcut ve potansiyel tedarikçi listeleri hazırlanmalı, olması gereken kalite ve fiyat düzeyi ile mevcut durum karşılaştırılmalı. Bir diğer unsur rakipleri iyi tanımak. Onlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplamalısınız. Müşteriler, bayiler, personelinizin görüşleri, tedarikçiler, toptancılar, acenteler, sermaye piyasası analistleri, bankacılar, hissedarlar, danışmanlar, üniversitedeki uzmanlar da bilgi kaynaklarınız olabilir. Bu tür bir bilgi toplama sürecinde rakipleriniz hakkındaki gazete haberleri bile faydalı olabilir.

Bu arada tüm bu bilgileri sistematik olarak toplamanız ve hep birlikte analiz etmeniz gerek. Herkesin görebileceği büyüklükte bir tablo çizin, bunu dörde bölün, her bölüme ayrı yazmak üzere şu başlıkları atın: Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler (Buna ‘swot analizi’ deniyor).

Sonraki halkamız stratejik sentez. Çıkardığımız sonuçları dikkate alarak, şu sorulara yanıt arayın: Fırsatlardan yararlanmak için hangi güçler kullanılabilir? Hangi yeni beceriler geliştirilebilir? Yaklaşan tehditlerden hangi güçler yardımıyla kaçılabilir? Fırsatlardan yararlanarak hangi zaaflar yok edilebilir? Tehlikelerle zaafların karşılaşmaması için ne yapılabilir? Bu soruların yanıtları ile strateji sentez tablosu ortaya çıkar: Zaaf, güç, fırsat ve tehlike.

Buraya kadar herşey tamam. Peki iş fikirlerini nasıl bulacağız? En önemli kaynağımız stratejik sentez tablosu. Bunu dış bilgilerle besleyeceğiz. Örneğin Avrupa’daki daralmayı tehdit olarak öngören bir firma, alternatif pazarları hızlı ve detaylı bir şekilde analiz ederek Ortadoğu pazarına girip rekabet üstünlüğü elde edebilir. Diğer kaynak müşteri ihtiyaçları. Özellikle mevcut ya da potansiyel müşterinin henüz dile getirilmeyen ihtiyaçları işletmelere yeni faaliyet alanları açabilir. Gazeteler, dergiler, kitaplar vb., yeni iş fikirleri içeren değerli hazinelerdir. Benzer şekilde satış katalogları, özellikle yabancı kataloglar iş fikirleri ile dolu olabilir. Sektör dergilerindeki yeni ürünler, malzemeler, metotlar, şirketlere ilişkin haberler, distribütörlük, bayilik ve franchise fırsatları ile ilgili bilgiler ve diğer piyasa bilgileri iş fırsatlarına ışık tutabilir. Yabancı ülkelerin dış ticaret bültenleri, o ülkede üretilen ürünler, lisanslı üretim, franchising bayilik ve distribütörlük ile ilgili bağlantıların kurulmasına yardımcı olabilir. Ulusal gazetelerin ekonomi ekleri de yeni girişimler yeni ürünler ve yeni fırsatlarla ilgili yararlı bilgiler içerebilir.

Beyin Fırtınası Nasıl Yapılır?
Beyin fırtınası, birden fazla kişinin bir araya geldiği, bir konuyla ilgili fikirlerini tartışmaksızın açıklayarak fikir alışverişinde bulundukları, yaratıcı düşünme gücünü geliştiren bir teknik. Normal bir tartışma ortamından farklı olarak, beyin fırtınasında ortaya atılan fikirler eleştirilmez. Katılımcılar fikirlerini rahatlıkla ortaya koyarlar. Böyle bir çalışmada öncelikle katılımcılara fikir üretecekleri konuyu net bir şekilde sunmalı ve fikirlerini sormalısınız. Benzer fikirleri birleştirin, anlaşılmayanları anlatın. Aralarından parlak fikirleri seçin. İş geliştirme üzerine gerçekleştirilen beyin fırtınasında şu tür soruların üzerinde durabilirsiniz:
 • Şirketimizin temel etkinliği nedir? Ürünlerimiz ve önemli özellikleri neler?
 • Niçin bu işi yapıyoruz? Bu iş karlı mı? Onu cazip kılan en önemli özellik nedir?
 • İşi nasıl yapıyoruz? Tedarik, üretim ve satış zincirleri nasıl çalışıyor?
 • Kullandığımız kaynaklar; altyapı olanakları, teknoloji, insan kaynağı, makine donanımı hangi düzeyde?
 • Ürün ve teknoloji göstermeye yönelik gayret gösteriyor muyuz?
 • İş yönetim modellerimiz günümüz işletme koşullarına uygun mu?
 • Tüm bunlar için farklı yol ve yöntemler var mı?
 • Eğer varsa, bunları uygulayabilir miyiz?
 • İşletmemiz, son birkaç yılda hangi önemli stratejik kararları aldı?

Son düzenleyen Safi; 2 Ağustos 2017 16:43
Hayatın ne anlamı var.. Yanımda sen olmayınca....
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Ağustos 2017       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Şirket Türleri


Sermaye Şirketleri (Anonim, Limited, Komandit)
Sponsorlu Bağlantılar
Şahıs Şirketleri (Hakiki Şahıs şirketleri, Adi Şirket, Kollektif Şirket, Adi Komandit Şirket)
1. Sermaye Şirketleri
1.1 Anonim Şirket:
 • En az 5 gerçek veya tüzel kişi
 • Şirket 1. derecede mal varlığı kadar, ortaklar ise 2.derecede taahhüt ettikleri sermayeyle sınırlı sorumlu
 • Yönetim birimi: yönetim kurulu, genel kurul ve denetim kurulu
Anonim şirketin ilkeleri:
 • Çoğunluk ilkesi
 • Mal varlığının korunması ilkesi
 • Teknik kadro tarafından dışarıdan yönetme yetkisi
 • Devletin ilgilenme yetkisi- Kuruluş, işleyiş ve sona ermede
1.2 Limited Şirket:
 • İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi (En fazla 50 kişi)
 • Ortakların sorumluluğu konulan sermayeyle sınırlı
 • Yönetim birimi: Müdürler kurulu;
 • Ortak sayısı 20’den fazlaysa Genel kurul ve Denetim kurulu
1.3 Sermaye Payları Bölünmüş Komandit Şirket:
 • En az 5 ortak, en az biri komandite ortak
 • Komandite ortağın sorumluluğu sınırsız, komanditer ortağınki ise taahhüt ettiği sermayeyle sınırlı
 • Şirketin yönetimi adi komandit şirket gibidir.
 • Özel hüküm yoksa anonim şirket hükümleri geçerlidir.
 • Çok sık rastlanmayan bir şirket türüdür.
2. Şahıs Şirketleri
2.1 Hakiki Şahıs Şirketleri:

Esnaf, Sanatkar,Tacir, Sanayici, Serbest Meslek Erbabı
 • Esnaf: (507 sayılı Esnaf ve Sanatkar Kanunu) Ticareti, sermayesiyle birlikte vücut çalışmasına dayanan, geliri, tacir olmasını gerektirmeyecek kadar az olan Ticaret Sicili ve dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmayan belirli veya gezici bir işyeri sahibidir.
 • Sanatkar: (507 sayılı Esnaf ve Sanatkar Kanunu) Vücut çalışmasına dayanan bir işyeri olan, işyerinde sanat, hizmet yada meslek kolunda ihtisasını değerlendiren, belirli veya gezici bir işyeri sahibidir. Geliri, geçimine ancak yetecek derecede olan kişilerdir.
 • Tacir: (6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu) Bir ticarethane veya fabrikayı kendi adına işleten her tür ticaret şirketidir İşletme hesabı veya bilanço esasına göre defter tutabilir.
 • Sanayici: (Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu) Makina, cihaz, alet ve tezgah yardımıyla ham veya yarı mamül bir maddenin vasıf veya şeklini değiştiren ve kıymetlendirerek imal ve ihtisal yapan Yılda ortalama imalat makinalarında 5, haricinde de 10 kişi çalıştıranlar, sanayici sayılır.
 • Serbest Meslek Erbabı: (Gelir Vergisi Kanunu) Şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgi veya ihtisasa dayanan, ticari mahiyette olmayan işleri, işverene tabi olmaksızın Kendi nam ve hesabına yapanlardır.
2.2 Adi Şirket
İki yada daha fazla kişinin, belli bir şekle tabi olmadan kurabilecekleri, yazılı kurulma şartı olmayan, şirketin Ticaret Sicili’ne kayıt ve ilanının zorunlu olmadığı, asgari bir sermaye öngörülmemiş, ticaret ünvanı kullanmak zorunda olmayan, sürekli işler için UYGUN OLMAYAN bir şirket türüdür.

2.3 Kollektif Şirket
Bir ticari işletmeyi, bir ticaret ünvanı altında işletmek isteyen gerçek kişiler arasında kurulan borç ve taahütlerden şirketin 1. derecede, ortakların da 2. derecede sınırsız sorumlu olduğu, asgari bir sermaye öngörülmemiş, ticaret ünvanı kullanmak zorunda olan, her bir ortağın şirketi yönetme hakkı ve sorumluluğu olduğu bir şirket türüdür.

2.4 Adi Komandit Şirket
Bir ticari işletmeyi, bir ticaret ünvanı altında işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler arasında kurulabilen borç ve taahütlerden şirketin 1. Derecede, komandite ortakların da 2.derecede sınırsız, komanditer ortağın koyduğu sermaye kadar sorumlu olduğu, yönetim yetkisinin komandite ortaklarda olduğu, komanditer ortağın temsil yetkisi alması halinde sınırsız sorumlu olduğu bir şirket türüdür.

Kooperatifler: Gerçek ve tüzel kişilerin kurulabildiği, ekonomik menfaat ve meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını, karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlamak amacıyla kurulan bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişilikler en az 7 ortaklı olarak kurulur.

Ticaret Ünvanı Ve İşletme Adı
 • Ticaret işlemlerinde kullanılacak olan addır. İşletme adı, bu ünvandan farklı olabilir.
 • Türk, milli, Türkiye Cumhuriyeti gibi kelimelerin kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu’nun izni gerekir.
 • Tüzel kişillerin ticaret ünvanı, o ismi alan tüzel kişilikle aynı yasal statüsünde olmak zorundadır.
İşletmeniz ile İlgili Yasalar
 • Vergi Usul Kanunu
 • Sosyal Sigortalar Kanunu
 • Bağ-Kur Kanunu
 • Türk Ticaret Kanunu
 • İş Kanunu
 • Umumi Hıfzıssıha Kanunu
 • Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu
 • Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu
 • Odalar ve Borsalar Kanunu

SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Ağustos 2017       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Girişimciyi İş Kurmaya Motive Eden Unsurlar


 • Gerçekleştirmek istedikleri hayallerinin olması
 • Para kazanma arzusu
 • Bağımsız çalışma isteği
 • Çalışmalarının maddi/manevi karşılığını alamamaları
 • Bir işi yapıp yapamayacağını görmek
 • Bir hobiyi işe dönüştürmek
 • Kendi kendinin patronu olmak
 • Kendi zamanını kendi kontrol etmek istemesi
Ülkemizde ücretli çalışanların %23’ünün kendi işini kurmak istemesinin sebebi bağımsız olmak ve bağımsız hissetmek isteği. Bir yere bağlı ve zorunlu çalışmak yerine daha bağımsız bir ortamda kendine bağlı çalışmak ve bir işi yürütmek daha avantajlı olabiliyor. Diğer bir %23 ise yetki kısıtlamasından dolayı daha insiyatif sahibi olabilecekleri kendi işlerinde olmak istemeleri. Yine ücretli çalışanların %15’i karşılık alamama duygusunu hissettiklerinden kendi işlerini yapmak istiyorlar. Bu kadar çalışmanın özverinin ve karşılığında da hak ettiklerini alamama düşüncesi girişimci olmaya itiyor.

Çalışırken ve tecrübe edinmişken, kurduğu hayallerin peşinden gitmek isteği ve gerçekleştirmek istediği hayallerin olması, Çalışırken daha ileriye gidecek olamamayı görmesi , sektörde daha iyi bir firmanın bulunmaması ve iş açısından son tatmine ulaşmış olması, bir iş alanında kendisinin daha başarılı olabileceğine inanması kişilerin kendi işlerini yapmaya yönelten unsurlar.

Başarı İçin
 • Etkili ve verimli çalışmak gerekir.
 • Yönetim tarzı ve ekip çalışmasına özen gösterilmelidir.
 • Ürettiğiniz sunduğunuz ürün ya da hizmet kalitesi önemlidir.
 • Yoğun rekabetin yaşanmadığı, ilk bilinmeyen ve gelişecek iş alanlarına girmekte fayda var. Niş alanları yakalayın ve işlerinizi kurun ve en iyisini yapın.
 • Kaliteden taviz vermemek gerekir. Müşteri memnuniyetini sağlayın müşteri odaklı çalışın.
 • Sürekli gelişim şartdır. Ürününüzü, hizmetlerinizi yöntemlerinizi sürekli geliştirin.
 • Değişimi ve yenilikleri takip edin.
 • Müşteri ilişkilerini sıcak tutun. Ziyaretler yapın ve iletişiminiz güçlü olsun. Taleplerini dinleyin çözüm sunun. Beklentilerinden çok daha fazlasını başarmaya çalışın.
 • İyi bir planlama ile hedeflerinizi belirleyin. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler olsun. Bu hedeflere ulaştıracak yol haritasını belirleyin.
Başarılı Girişimcilerin Özellikleri
 • Gayretli, cesaretli, maceraperest ve enerjiktirler.
 • Liderlik rollerini ve baskın olmayı sever.
 • Güç, statü ve maddi zenginliği sever.
 • Özgüven sahibidir ve ikna yeteneği kuvvetlidir.
 • Sözel yeteneği kuvvetlidir.
 • Uzun süreli entelektüel çaba gerektiren işleri ve detayları sevmezler.

Girişimcinin İş Kurma Sürecine Girerken İş Fikri İle İlgili Hangi Sorulara Yanıt Aramalıdır?


 • Sunulmak istenen ürün/hizmeti yeterince tarif edebiliyor musunuz?
 • Bu iş için gerekli olan temel yetenekler nelerdir?
 • Bu ürün/hizmeti kimler ve neden talep eder?
 • Benzer ürün/hizmeti sunan potansiyel rakipler kim?
 • Ürün/hizmet için arzdan fazla talep var mı?
 • Bu yeni ürün/hizmet için talep yaratılabilir mi ?
 • Ürün/hizmetin temel başarı kriteri nedir? (Bilgi, sermaye, makine, vb.)
 • İşin gerektirdiği çaba ve kişisel katkılar girişimcinin özelliklerine uygun mu?
 • Ne tür bir girişim tercih edilmeli? Bireysel mi, ortak bir girişim mi?
 • Mevcut bir işletmeyi devralmalı yoksa yeniden bir işletmemi kurmalı?
 • İş kurmak için uygun zaman ve uygun yeri tanımladınız mı?

Ücretli Çalışmak Mı, Kendi İşini Yapmak Mı?


Ücretli Çalışmanın Avantajları
 • Belirlenmiş sınırlı sorumluluklar : Sorumluluk altında ezilme söz konusu olmayacaktır. Görev ve sorumluğu olmayan işlerden uzak durulur.
 • Düzenli gelir : Her ayın sonunda mutlaka alacağı bir maaşı vardır ve içi rahat ne kadar çok işi yapsa da yapmasa da ne kadar başarılı olsa da olmasa da bu ücreti hak etmiştir ve elde edecektir.
 • Düzenli ve belirli çalışma saatleri: Düzenli iş saatleri olacak özel hayatona zaman ayıracaktır. Nasıl olsa kendi işi değildir ve kimse madalya vermeyecektir.
 • Daha belirli bir gelecek: Daha belirgin bir geleceği ve güveni vardır.
 • Az risk: Risk vardır hiçbir çalışanın aynı şirketde kalacak olması garanti değildir ama yine de girişimciye göre az risk taşır iş hayatı.
 • Sınırlı kontrol görevi: Kontrol denetim ve yönetim fonksiyonu sınırlıdır. Sadece bağlı olan ekipten sorumludur.
Ücretli Çalışmanın Dezavantajları
 • Emirleri uygulama zorunluluğu: Çalışan bağlı olduğu kişiye karşı sorumludur ve ne olursa olsun verilen emir ve talimatlara uymak mecburiyetindedir. Her ne kadar doğru olmadığını biliyor olsa da ve anlatıyor olsa da yapacak bir şey yoktur.
 • Yeteneklerin kolayca anlaşılmaması: Birçok düzen vardır iş ortamında. Yeteneklerin başarıların kolay anlaşılamaması riski ile birlikte başkaları tarafından bu başarılar üstlenilebilir. Bu da çalışan açısından zor bir durumdur ve ifade etmekte zorlanır.
 • Sabit ücret: Her ayın sonunda bir sabit ücret vardır. Bu garanti olmasına rağmen ne kadar iyi giderse gitsin daha fazlasını kazanma şansı yoktur. Tabii ki bu satış pozisyonlarında daha esnek olabilmektedir.
 • Sınırlı sorumluluk/sınırlı yetki: Sorumluluklar ve yetkiler her zaman aynı olamamaktadır dengesi zor. Ancak bu da mutlaka bir sınırı vardır. İş yapma becerisinde bu sınırlar çalışanı çoğu zaman da engellemektedir.
 • Yeni fikirleri kolaylıkla uygulayamama: Yeni fikirleri, önerileri, düşünceleri kolaylıkla uygulama şansı olmayabilir. Şirket stratejileri politikalar önceliklerin belirlenmesi neticesinde kolay olmaz.
 • İşverene bağımlılık: İşverene bağımlı ve işverenin istekleri ön plandadır. Ayrıca şirketin içinde bulunduğu finansal durumdan da etkilenebilir. Uyum göstermek ve anlayışlı olmak çalışanı strese sürüklemektedir.
Kendi İşinin Sahibi Olmanın Avantajları
 • İzlemek yerine liderlik yapmak: İyi girişimciler liderdir. Lider ruha sahip ve sürükleyici ikna edici roldedir.
 • Fikirleri uygulama şansı: Fikirleri rahatça uygulama esnekliği vardır.
 • Yaratıcılığa açık: Yaratıcı tiplerdir. Çözüm odakli, iyi alternatif ve çözüm üreten ve sonuç odaklı çalışırlar.
 • Yüksek kazanç beklentisi: Kendine ve bulunduğu iş alanına bağlı olarak kazancının yüksek olması kendisine bağlıdır ve hep bu beklenti ile yaşar, hırslıdır.
 • Bağımsız çalışmak: Özgür kimseye bağlı olmadan kendi kararları ile isteklerine uygun flexible bir iş hayatına sahiptir.
 • İş ortamını kontrol altında tutmak
 • Emirler verebilmek: Emir verebilme rahatlığına ve iş yaptırabilme özelliğine sahiptir.
Kendi İşinin Sahibi Olmanın Dezavantajları
 • Risk almak: Her kararda, her aktivasyonda risk faktörü vardır. Önemli olan kontrollü ve tolere edilebilir, ölçülebilir riskler almaktır.
 • Gelirin düzensizliği: İnişli çıkışlı zor ekonomik ortamlarda kriz anlarında maalesef kazanç çok sabit olamamaktadır ve belirsizdir.
 • Daima finansmanla uğraşma zorunluluğu: Ödemeler, alacaklar, nakit akışı planlaması banka ilişkileri, devlet ödemeleri, satış, maliyetler gibi sürekli para ile uğraşmak zorunluluğu vardır.
 • Zaman kısıtı: Her zaman o kadar yoğun ve tempo vardır ki hiçbir şeye zaman yetmemektedir.
 • Sürekli öğrenme gereği: Sürekli kendini geliştirme, öğrenme ve tecrübe kazanma ihtiyacı vardır.
 • İşleri delege edememe: Delegasyon problemi her işletme sahibinde vardır. Devretme, yetki aktarma zordur. Bunun altında yatan kendisinin en iyisini yaptığına inanması ve güven sorunudur.
 • İdari ve bürokratik işler: Her gün maliyetleri de kontrol açısından idari işler ve bürokratik meselelerle ilgilenmek zorunda kalması ve bu yüzden zaman problemi oluşmaktadır.
 • Başarının çalışanlara da bağlı olması: Başarının kendisinden başka çalışanlara da bağlıdır. Daha doğrusu çalışan personeli iyi seçmek, uzun süreli çalışmak ve doğru insanlarla çalışmak, yönlendirmek ve iyi motivasyon kazandırmak önemlidir.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Ağustos 2017       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

İş Fikri Bulmak İçin


 • Kendiniz yeni bir fikir geliştirebilirsiniz.
 • Başkasının fikrini kopya edebilirsiniz veya değiştirerek kullanabilirsiniz.
 • Başka birisinden bir iş fikri satın alabilirsiniz
 • İnsanların sizden mal veya hizmet almak isteyeceklerinden emin olmalısınız.
 • Hem işinizi başarıyla götürmeye,
 • Hem de kendinize yetecek mali geliri sağlayabilecek bir iş olmalı.
İş Fikriniz ile İlgili
Üretim
 • İthal edilen ürünler
 • Küreselleşme
 • İhracat imkanı
Hizmet
 • Hızlı büyüme
 • Dikkat: Doyuma ulaşmış alanlar
Ticaret
 • Rekabet yüksek
 • Risk yüksek
 • Kolay görünür ama yoğun beceri gerektirir.
 • Farklılaşma sorularının cevaplarını verebilmelisiniz.
İşinizi kurmaya karar vermeden önce, işinize katabileceğiniz; Güçlü ve zayıf yanlarınızı, beceri, deneyim ve kaynaklarınızı ve dışarıdan gelebilecek destekleri gözden geçirmek faydalı olacaktır.

İşinizi Kurarken..


 • Her türlü gelirinizi düşünerek bir bütçe hazırlayınız.
 • Toplam bütçenin %10’u kadar da BEKLENMEDİK GİDER ayırın.
 • Kuracağınız iş bütçenizi karşılayacak kadar gelir getirmiyorsa o iş fikrini BİR DAHA düşünün.
İş Kurarken Performans Kriterleri
 • Hazırlanma
 • Kontrol
 • Disiplin
 • Davranışlar
 • Aksiyonlar
 • Takip etme
 • Feedback
İleriye Bakmak ve Vizyon Başariyi Getirir…
İş fikrinizin gelecek bir kaç yıl içinde, nasıl gelişebileceğini veya iyileşebileceğini düşünüyor olmanız gerekir. Yeni özellikler veya kullanım şekilleri ilave edebilecek misiniz? Sunduğunuz ürün veya hizmetler yelpazesini genişletmeniz gerekecek mi? Tesislerinizi genişletebilecek misiniz? vb. gibi sorular….

Atmanız Gereken Adımlar
Pazar araştırması yapınız. Girdi kaynaklarını, arz ve fiyat durumunu kontrol ediniz. Üretim için gerekli diğer kaynakları inceleyiniz: (Tesis, makine, iş gücü, bilgi). Toplam maliyet hesabı yapınız. Sabit yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacınızı belirleyiniz. Toplam finansman ihtiyacınızı ve nereden kaynak bulabileceğinizi belirleyiniz. Satış fiyatını ve miktarlarını tahmin ediniz. Satışı nasıl gerçekleştireceğinizi planlayınız. İşinizin yasal çerçevesinin ne olacağına karar veriniz. Sizi etkileyebilecek yasa ve tasarıları sürekli takip ediniz. Ve bir İŞ PLANI HAZIRLAYINIZ…

İş Planı


İş Planı Nedir?
İşin kurulacağı güne kadar hazırlanan kapsamın ortaya çıkarılması için bir çok aktivite sıralı ve önceden belirlenen niteliklerde gerçekleştirilmelidir. Bunun başarılması için girişimciler iş planı hazırlarlar.

İş planının temel amacı, iş kuran girişimcilerin, iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir.

İş Planı Neden Gereklidir?
 • İş kurma yolunda bir rehber, bir YOL HARİTASI’DIR.
 • İş kurmadan önce gerekli araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasını sağlayan bir araçtır.
 • Bir banka ya da başka finans organizasyonundan yardım için gereklidir.
 • Kendi işinizi iyice kavramada yardımcıdır.
 • Son derece kullanışlı bir yönetim ve kontrol aracıdır.
İş Planının İçeriği
 • Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini
 • Kurulacak işin temel niteliklerini, yasal yapısını ve ortaklarını
 • Hedeflediği piyasanın özelliklerini
 • Müşteri kitlesine ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarını
 • Ürün yada hizmetlerini üretmek için uygulayacağı süreçleri
 • Kuracağı işletmenin teknik sistemlerini
 • İşletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi
 • İşletmenin tahmini üretim ve satış planlarını
 • İşletmenin finansal hareketlerini
 • İşletmenin finansal karlılığını - gösteren bir dosyadır.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Ağustos 2017       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM

İş Kurma Sürecinin Temel Adımları


 • Motivasyona sahip olmak
 • Başarılı bir iş fikri belirlemek
 • Çalışma Programı hazırlamak
 • İş fikrinin ön değerlendirmesini yapmak
 • İş fikrinin yapılabilirlik araştırmasını yapmak
 • İş planını hazırlamak
 • İşi kurmak
Motivasyona Sahip Olmak: En önemli güçtür. Finansman dahil diğer etkenlerden daha önemlidir. Zorlukları yenmek, aşıp üste çıkabilmek için gerekli olan şeydir.
Motivasyon Kaynakları: Kendi kendinin patronu olmak, mevcut iş seçeneklerinin verebileceği maddi-manevi kazanımlardan daha fazlasına ulaşma isteği, kendi işini kurmak dışında kendi hayatını kazanma seçeneklerinin sınırlı olması, emekli veya boş oturanlarda olduğu gibi iş kurarak daha çok manevi tatmin sağlama çabası, bağımsız ya da esnek çalışma ortamına sahip olmak, iş fırsatlarını değerlendirme isteği…

Başarılı bir İş Fikri Belirlemek: Motivasyon sahibi girişimcinin ilk koşulu; Öncelikle KENDİ İŞ DENEYİMİNİZ, USTALIĞINIZ VE BECERİLERİNİZ; ikinci kaynak, ÇEVREDEKİ FIRSATLARDIR.

Çalışma Programı Hazırlamak: İş fikrinin bulunmasından ilk müşterilere kadarki aktivitelerin planlanması kaynakları verimli kullanabilmek ve zamanı iyi değerlendirmek için gereklidir.

İş Fikrinin Ön Değerlendirmesini Yapmak
 • İş fikrinin uygulanmasında yerine getirilmesi mümkün olmayan yasal gereklilik, izin veya ruhsat var mı?
 • İş fikrinin uygulanması için zorunlu olan ve girişimcinin temin edemeyeceği bilgi, beceri, ustalık ve işgücü girdileri var mı?
 • İş fikrinin genel çalışma şekli veya çabaları, girişimcinin yerine getirememe ihtimali var mı?
 • İş için gerekli finansman büyüklüğü, karşılanması olanaksız boyutta mı?
 • Ürünlerin üretiminde gerekli olan teknik ve idari süreçlerin yerine getirilmesi girişimci için olanaksız mı?
 • İş fikrinin temel başarı kriteri nedir?
 • Girişimcinin kuracağı işin başarı şansıyla ilgili değerlendirmesi nedir?
İş Fikrinin Yapılabilirlik Araştırmasını Yapmak : Kurulacak işletmenin yapısının ortaya çıkarılmasıdır. Doğru sektör; doğru ölçek; doğru zaman; doğru ortaklar; doğru yer; doğru makinelerin belirlenmesidir.

İş Planını Hazırlamak : Yapılabilirlikle belirlenen proje kapsamının UYGULANMASI için İŞ PLANI gereklidir. İş Planı, işin kurulması için gerekli tüm aktiviteler sıralandığı, hangi hedeflerin, neleri nasıl ve ne zaman yapacağını içeren bir çalışmadır.

İşi Kurmak :
 • İş planındaki tüm aktivitelere karar verilmesi ve gerçekleştirilmesi, İşyerinin kiralanması,
 • Yasal kuruluşun yapılması,
 • Elemanların,
 • Makine-ekipmanın ve malzemelerinin temini,
 • Finansman temini ve
 • Faaliyete geçilmesi
İş Kurmanın Hareket Noktası
 • İşini kaybetmek
 • İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki
 • Gerçekleştirmek istedikleri hayallerinin olması
 • Çalışmalarının maddi/manevi karşılığını alamamaları
 • Bir hobiyi işe dönüştürmek
 • Bir iş fırsatının belirlenmesi
 • Hayat tarzını değiştirme ihtiyacı
 • Artık başkası hesabına çalışmamak arzusu
 • Daha çok para kazanma arzusu vb. gibi…
Bütçe Nedir?
Gelecek faaliyet dönemi için, işletmenin amaçlarına, hedeflerine ve işletme politikalarına uygun olarak işletme yönetimi tarafından hazırlanan gelecek dönem faaliyetlerini ve sonuçlarını parasal ve sayısal olarak ifade eden raporlara bütçe deniliyor. İşletmeler hazırladıkları bütçeler sayesinde, amaçlarını ve hedeflerini tespit eder. Hedefledikleri durum ile gerçekleşen durum arasındaki sapmaları ve nedenlerini tespit ederek gerekli düzeltme işlemini yapar ve ileriye yönelik önlemini alır. Daha akılcı ve sağlıklı sonuçlar elde edilir. Mevcut olanaklarla neler yapılabileceğini ve bu konudaki en doğru ve verimli yolu gösterir. Hedeflere ulaşmak için ilerlenen yolda nelere katlanılacağını gösterir. İşletmenin sahip olduğu kaynakları en etkili şekilde kullanma olanağı sağlar. Yönetimin sağlıklı ve doğru karar vermesine yardımcı olur. Gelir ve giderlerin sürekli kontrol altında tutulmasını sağlar.
Günümüzde işletmelerde, sabit ve esnek olarak 2 tür bütçe uygulaması yapılıyor. Sabit bütçe, düzenlendiği tarihten sonraki dönemlerde oluşacak muhtemel değişiklikler karşısında hiçbir şekilde değiştirilmez. Esnek bütçe ise, düzenlendiği tarihten sonraki bir tarihte üretim maliyetlerinde genel yönetim giderlerinin dolaylı etkileri dikkate alınarak ve gelecekteki muhtemel değişikliklere uyarlanabilen bütçelerdir.
Önceden tahmin esasına dayanan işletme bütçeleri düzenlenirken, işletmenin amaç, hedef ve politikaları doğrultusunda düzenleneceğinden bütün servislerle işbirliği ve bilgi alışverişi yapılmalıdır. Bütçelerin dönemi bir yıl olduğundan veriler bir yıllık dönemi kapsamalıdır. Bununla beraber yıllık dönem bütçeleri aylık, üçer aylık dönemler halinde düzenlenip bunların icmali yapılarak yıllık bütçe rakamları tespit edilebilir.

Bütçe Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Bütçeler geçmiş dönem sonuçlarından yararlanılarak ileriye yönelik tahmin esasına göre düzenlenir. Bu nedenle bütçe düzenlenirken öncelikle bakılması gereken yer işletmenin mevcut durumudur. Bütçe işletmenin yapısına uygun olarak hazırlanır. Belirli bir dönem için düzenlenir, bu nedenle bütçe düzenlenirken bu zaman sürecine kesinlikle uyulmalıdır. Bütçe sistemi ile muhasebe sistemi arasında sağlıklı koordinasyon kurulmalı ve aylık olarak bütçe verileri ile muhasebe verileri kontrol edilmelidir. Bütçe kalemleri ilgililer tarafından işletmenin fiili sonuçlarına göre devamlı izlenebilmeye olanak tanıyacak şekilde düzenlenmelidir. Bütçe hazırlanırken kaynak araştırarak bütçe dönemi ile ilgili tahmini kur, enflasyon oranı, parite çalışması yapılmalıdır. Bütçe hazırlanması genellikle kasım ve aralık ayında başlar. En geç yıl sonunda yönetim kurulu onayı alınmış ve temize çekilmiş olarak ilgili birimlere dağıtımı yapılır. Muhasebe servisi veya bütçe servisi her ay gerçekleşen ve bütçelenen olarak bütçe karşılaştırmasını yapar. İlgili birimlere dağıtır. Bu birimler aylık olarak yapılan bütçe toplantısında bütçesi ile ilgili gerekli açıklamasını yapar.

Bütçe Nasıl Hazırlanır?
Satış bütçesi, bütçe hazırlanmasının ilk basamağıdır. Satış bütçesi hazırlanmadan diğer aşamalara geçilemez. Satış bölümü, gelecek bir yıl için aylık bazda miktar ve tutar olarak satış bütçesini hazırlar. Genel müdüre onaylattıktan sonra üretim bölümlerine dağıtımını yapar. Ayrıca satışlarla ilgili pazarlama satış ve dağıtım giderleri bütçesini hazırlar. Üretim bölümleri, satış bütçesinden yola çıkarak, ilk madde ve malzeme bütçesi işçilik bütçesi, genel üretim giderleri bütçesi, mamul stok bütçesi, satılan mamullerin birim maliyet bütçesi, AR-GE giderleri bütçesini hazırlar.
Genel yönetim bütçesi, üretim ve satış bölümü dışındaki diğer bölümler (İnsan kaynakları, ihracat, ithalat, idari işler vs.) veya yalnızca muhasebe bölümü, bu bölümleri içine alarak aşağıdaki bütçeleri hazırlar. Bütün bütçe hazırlandıktan sonra yönetim kurulunun onayına sunulur ve gerekli açıklamalar yapılır. Eğer bütçe onaylanırsa tüm bölümlere dağıtımı yapılır.

İşletme Bütçeleri Aşağıdaki Sıra Takibi Yapılarak Hazırlanır.
Satış Bütçesi
Üretim Bütçesi
Direkt İlk Madde ve Malzeme Bütçesi
Direkt İşçilik Bütçesi
Genel Üretim Giderleri Bütçesi
Mamul Stok Bütçesi
Satılan Mamullerin Birim Maliyet Bütçesi
Araştırma ve Geliştirme Giderleri Bütçesi
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Bütçesi
Genel Yönetim Giderleri Bütçesi
Olağan Faaliyet Gelirleri ve Giderleri Bütçesi
Finansman Bütçesi
Gelir Tablosu Bütçesi
Yatırım Bütçesi
Bilanço Bütçesi

Başlangıç Sermayesini Nasıl Oluşturmalıyım?

İlk adımda mutlaka kendi sermayenizi oluşturmanız gerekir. Yapacağınız yatırımda kendi sermayenizi riske etmeniz, diğer taraflara size ortak olmak ya da kredi açmak konusunda güven verir. Başlangıç sermayesine kişisel katkınızı sağladıktan sonra, ek finansman kaynaklarını değerlendirebilirsiniz. Bankalar, başlangıç sermayesi için ek finansman sağlayabilirler. Kredi başvurusu yaparken, şirketinizin yasal yapısıyla ilgili ayrıntılı bilginin yanısıra, güvenilir referanslar göstermeniz gerekir.
İş planınızı ve nakit akış senaryolarınızı da kredi başvurunuza eklemeniz artı puanlar olacaktır. Diğer başlıca finansman kaynağı ise leasing'tir. Şirketinizi kurarken temin etmeniz gereken teçhizatı uzun dönemli kiralamaya olanak tanıyan leasing yöntemi, özellikle bankaların yeni şirketlere kredi açmakta isteksiz davrandığı Türkiye'de güçlü bir alternatiftir.

İşletmenin Kuruluş İşlemleri


İşyeri Açılış İşlemleri
 • Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirim
 • T.C. Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirim
 • Bağ-Kur işlemleri
 • Banka işlemleri
SSK’ya Bildiri
Sigortalı işçi çalıştıracak olan Şirketlerin bulundukları bölgenin bağlı olduğu S.S.K. Müdürlüğüne İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ BİR TARİHTE başvurmaları gereklidir.
· Başvuru işlemi S.S.K. Müdürlüğünden temin edilen ‘’İşyeri Bildirgesi’’nin doldurulması ve gerekli belgelerin eklenmesi ile yapılır.
· İşyeri Bildirgesi’ne eklenecek belgeler;
· Şirketi temsilde yetkili kişilerin imza sirküleri
· Şirketi temsilde yetkili kişilerin noter tasdikli ve resimli;
· Nüfus Suretleri
· İkametgah Senetleri
· Kuruluş İlanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi
· EK 7 Formu
· Ek Formunu dolduran muhasebecinin Faaliyet Belgesi
T.C. Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne Bildirim
S.S.K. Hükümlerine tabi işçi çalıştıran şirketler, İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ BİR TARİHTE bağlı bulundukları Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne ‘’İşyeri Bildirgesi’’ ile müracaat ederek ‘’İşyeri Sicil Numarası’’ almak zorundadır.

Bağ-Kur İşlemleri
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Kanunu’nun (Bağ-Kur Kanunu) 24ncü maddesi hükmüne göre sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlı olamayan şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyeleri, Bağ-Kur Kanunu çerçevesinde sigortalı sayılırlar.
Şirketlerin kurucu ortakları şirketin tescil ve ilan edildiği tarihten, yönetim kurulu üyeleri ise üye oldukları tarihten itibaren Bağ-Kur’a ‘’Matbu Giriş Bildirgesi’’ ile, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde kayıt olurlar.

Banka İşlemleri
Çalışanlarla ortaya çıkabilecek ihtilafları ortadan kaldırabilmek amacıyla tüm ödemelerin banka hesaplarına yapılması önerilmektedir.
Şirketin hesaplarının bulunduğu bankanın şubesinde açılacak personel maaş hesapları hem ödemeleri kolaylaştırmakta hemde yasal kayıtları tutmaktadır.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Ağustos 2017       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı


İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyeri faaliyetleri sırasında hava, toprak ve su kirlenmesi gibi çevreye zarar vermesi muhtemel olayların yanında insan sağlığına zarar vermesi muhtemel unsurları da en aza indirerek ortadan kaldırmak amacını taşır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, birçok tehlikeye karşı güvenlik önlemi almak sureti ile, koşullara uygun şekilde, yetkililerce denetlenerek işyerlerinin çalışmasını sağlamak için gerekli oluyor. İşletmeler iş güvenliği ortamı sağlamak, hava, su ve toprağın kirlenmemesini sağlamakla yükümlü oluyorlar.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, konuda yetkilendirilmiş idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir.

Bir işyeri, yetkili idarelerden, usulünce alınan ruhsat olmadan açılamaz ve katiyetle çalıştırılamaz. Yönetmelikte yer alan yetkili idareler dışında meslek kuruluşlar vb. yerlerden alınan diğer ruhsat ve belgeler ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. Ruhsat olmaksızın açılan ve çalıştırılan işyerleri, il özel idaresi ya da belediye gibi yetkili idarelerce kapatılır.

Ruhsat başvuru ve sonuçlanma dönemi 5 ana aşamadan oluşur.

1. İşyeri Sınıfının Belirlenmesi
Ruhsat işlemlerinin doğru yapılabilmesi için öncelikle işyerinin hangi sınıfa dahil olduğunu belirlemek gerekir. İşyerleri; gayrisıhhi müesseseler ve sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olmak üzere 2 ana kola ayrılır.

Faaliyet sırasında çevresine biyolojik, kimyasal, ruhsal ve sosyal yönden az ya da çok zarar verme olasılığı olan müesseselere gayrisıhhi müessese denir. Gayrisıhhi müesseseler üç tipe ayrılırlar ve her biri için ayrı koşullar söz konusudur.

Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler, hususi kullanım alanlarından kesinlikle uzak tutulması gereken müesseselerdir. Bu tip işyerlerinin ruhsatlandırma işlemlerini büyükşehir belediyeleri yapar.

İkinci sınıf gayrisıhhi müesseseler, diğer kullanım alanlarından kesinlikle uzak tutulması gerekmemekle beraber, yine de bu kullanım alanları için bir tehdit içermediğine dair inceleme yapılması gereken müesseselerdir. Bu tip işyerleri ilçe belediyeleri tarafından ruhsatlandırılır.

Üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler, diğer kullanım alanları yanında açılabilmekle beraber sıhhi nezarete yani sağlık denetimlerine tabi tutulması gereken işyerleridir. Bu işyerleri de ilçe belediyeleri tarafından ruhsatlandırılır.
Sıhhi müesseseler ise, imalat yapılmayan işyerleridir. Sıhhi işyerleri sadece satışın, sergilemenin yapıldığı yerlerdir.

2. Gerekli Belgelerin Tamamlanması
Gerek gayrisıhhi müesseselerin, gerek sıhhi müesseselerin ruhsat sahibi olabilmek için gerekli bazı belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Bu belgeler her tip işyeri için farklılık göstermekte olup, oldukça detaylı belgelerdir.

Bu belgeler alınacak kuruma ve ilçelere göre değişiklik göstermektedir. Belgelerin tam listesi, ilçe belediyelerinden öğrenilebilir.

3. Başvuru

Başvurular, ruhsat ve denetim müdürlüğü, ruhsat kontrol servislerinden alınabilecek başvuru formları doldurularak ve gerekli belgeleri eksiksiz tamamladıktan sonra yine ruhsat ve denetim müdürlüğü, ruhsat kontrol servisine yapılır. Eksiksiz alınan belgeler karşılığında görevli memur ‘alındı belgesi’ düzenleyerek başvurana iletir.

4. İşyerinin Kontrol Edilmesi
Ruhsat kontrol servisi yetkilileri, işyerine ruhsat almak isteyen kişi tarafından teslim edilen belgeleri ön incelemeden geçirir. Dosyalarında problem olmayan başvurular, ruhsat kontrol yetkilileri tarafından ruhsat kontrol komisyonuna teslim edilir.

Ruhsat kontrol komisyonu ise teslim aldığı belgeleri, söz konusu işyerinin ilgili mevzuatlar açısından uygunluğunu kontrol eder. Ancak, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ise ruhsat ve denetim müdürlüğü ruhsat kontrol komisyonu kontrolünden önce, başvuruyu alan ruhsat servisi yetkilisi tarafından işyeri ile ilgili emniyet müdürlüğüne görüş sorulur.

Söz konusu işyerinin asayiş ve güvenlik yönünden uygun olduğu belirlenirse, başvuru ruhsat ve denetim müdürlüğüne bildirilir.

5. Ruhsatın Kesinleşmesi

Ruhsat kontrol komisyonu tarafından kontrol edilen işyerinde, herhangi bir sorun tespit edilmezse işyeri açma ve çalışma ruhsatı kesinleşir.

Ruhsat işlemi tamamlanan işyerleri, faaliyetlerine başlayabilirler. İleriki dönemlerde, işyerine yeni ortak alınması durumunda ya da bir ortağın ayrılması durumunda yeniden ruhsat çıkarılması gerekmez. Ancak, işyerinin başka bir adrese nakledilmesi durumunda yeniden ruhsatlandırma yapılması gerekir. İşyeri sahibinin ölümü durumunda ise, yeni ruhsat düzenlenmeksizin mirasçılar için eski ruhsatın kullanımı gerekir.

Alınan ruhsatların, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılması gereklidir.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Ağustos 2017       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik


Karar Sayısı : 2005/9207
Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı kanunlara göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a) Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini,
b) Gayrisıhhî müessese:
Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,
c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese:
Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken işyerlerini,
d) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerlerini,
e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerlerini,
f) Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini,
g) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri,
h) İçkili yer bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabileceği bölgeyi,
ı) Doğal kaynaklar: Hava, su, toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları,
j) Çevre sağlığı:
İnsan sağlığının çevredeki fizikî, kimyevî, biyolojik, sosyal ve psiko-sosyal faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini,
k) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme ve açılma izni amacıyla inceleme yapan; ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için açılma iznine esas beyanname bilgilerini denetleyip inceleyen kurulu,
l) Yer seçimi ve tesis kurma izni: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izni,
m) Deneme izni: Gayrisıhhî müesseselerde onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için yetkili idarenin izni ve denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izni,
n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,
o) Mahallin en büyük mülkî idare amiri:
İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,
p) Kolluk: Polis ve jandarma teşkilatını,
r) Konaklama yeri: Otel, motel, pansiyon ve kampingler gibi, asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan yerleri,
s) Organize sanayi bölgesi: 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan özel hukuk tüzel kişisini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ortak hükümler
İşyerlerinde aranacak genel şartlar

Madde 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır:
a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,
b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,
Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,
d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,
e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
f) Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,
g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,
h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
ı) Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,
j) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,
k) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması.
Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.
Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir.

İşyeri açılması
Madde 6- Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

İşyeri ruhsatları yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen tarafından bir karar alınmaz. Ruhsat, Örnek 5’te yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2’de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye başvurur.

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü ruhsat başvurusunda, müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren Örnek 6’da yer alan alındı belgesi verilir. Ayrıca, başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında başvuruyu kabul eden görevli tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar, müracaat sahibine verilen alındı belgesinde gösterilir. Bu Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya ilişkin süreler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar.

16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ekindeki listede yer alan işletmelerle, birinci sınıf gayrisıhhî müessese grubunda yer alan işletmelerin aynı olması durumunda, yetkili idareler ruhsat verirken Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) dosyasında yer alan belgelere göre işlem yapar.

Bildirim
Madde 7- Yetkili idareler tarafından verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının örnekleri aylık olarak sigorta il müdürlüğüne ve ilgili ise ticaret siciline gönderilir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği en geç yedi gün içinde yetkili idare tarafından kolluğa gönderilir.

İşletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli
Madde 8- Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.

İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez.
İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır.
Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.
İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır.

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.

Yönetmelikte yer almayan işyerleri
Madde 9- Bu Yönetmelik kapsamına girmesine rağmen adı ve nitelikleri belirtilmeyen sıhhî bir işyerinin açılması halinde, benzeri işyerleri için öngörülen esaslara göre işlem yapılır.
Gayrisıhhî müesseseler için Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından yeni sınıf tayini yapılır.

Birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerleri
Madde 10- Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenir. Talî faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilir.
Aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı ruhsat düzenlenir.
İşyerlerinin depo olarak kullandıkları yerler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında gösterilir.

Ruhsatın işyerinde bulundurulması
Madde 11- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılır.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Ağustos 2017       Mesaj #8
Safi - avatarı
SMD MiSiM
İKİNCİ KISIM
Sıhhî İşyerleri
BİRİNCİ BÖLÜM

Ruhsatların Düzenlenmesi ve Kesinleşmesi
Ruhsatın düzenlenmesi
Madde 12- Sıhhî işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1’de yer alan başvuru ve beyan formuyla yetkili idareye müracaat eder. Başvurunun Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasında bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen süreler geçerlidir.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatı sırasında bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler dışında başka herhangi bir belge istenemez ve başvuru formundaki beyana göre ruhsat işlemleri sonuçlandırılır.
İlgilinin beyanına göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının kesinleşmesi

Madde 13- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. İşyerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde ruhsat kesinleşir. Kontrol görevini yerine getirmeyen yetkili idare görevlileri hakkında kanunî işlem yapılır.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir.

Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır. Ayrıca ilgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanunî işlem yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Aranacak Şartlar
Madde 14- Sıhhî işyerlerinin ruhsatlandırılması sırasında bu Yönetmelikte belirtilen genel şartların yanı sıra sınıflarına ve özelliklerine göre Ek 1’de belirtilen şartlar aranır.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Ağustos 2017       Mesaj #9
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ÜÇÜNCÜ KISIM
Gayrisıhhî Müesseseler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kurullar
İnceleme kurulları
Madde 15- İl özel idarelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere valinin veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve tarım birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre gerektiğinde vali tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur.

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler inceleme kurulu, vali tarafından belirlenecek görevlinin başkanlığında birinci fıkrada belirtilenlerin katılımıyla biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur.

Büyükşehir belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve küşat birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre belediye başkanı tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur.
İl belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, üçüncü fıkrada belirtilen esasa göre oluşturulur.

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese ruhsatı veren belediyelerde söz konusu kurullar, üçüncü fıkrada belirtilen esaslara göre ilgili birim amirleri veya temsilcilerinin katılımıyla en fazla beş kişiden oluşur.
Kurulların oluşturulması sırasında yeterli teknik ve uzman elemana sahip olmayan belediyeler, kurulların oluşturulması için valilik veya kaymakamlıktan eleman görevlendirilmesini talep edebilir.

Organize sanayi bölgelerinde inceleme kurulu oluşturulmaz. Tesisin özelliğine göre, ilave olarak bırakılacak sağlık koruma bandı, organize sanayi bölgesi yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Açılma Ruhsatı
Sağlık koruma bandı
Madde 16- Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez.

Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi içindeki tesisler ile ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında da müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde, inceleme kurulunun kararına istinaden yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi tarafından sağlık koruma bandı oluşturulmasına karar verilebilir.
Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.

Başvuru
Madde 17- Gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye başvurur.

Yer seçimi ve tesis kurma izni
Madde 18- Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, ilgilinin başvurusundan itibaren en geç yedi gün içinde tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek, Örnek-3’teki yer seçimi raporu formunu düzenler ve görüşünü bildirir. Yer seçimi inceleme kurulunun raporu, ilgili birimin teklifi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içinde değerlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni kararı verilir.

ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma raporu yerine geçer.
Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır.
Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, sanayi bölgesi ve sanayi sitesi sınırı dışında kalan her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonlarının açılması için yapılan başvurular, inceleme kurulu tarafından yedi gün içinde incelenerek sonucu yetkili idareye sunulur. İnceleme kurulunun raporu, yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır.

Yer seçimi ve tesis kurma izni muafiyeti

Madde 19- İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma izni aranmaz.

Deneme izni
Madde 20- Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir. Tesisin özelliğine göre inceleme kurulunun kararıyla bu süre iki yıla kadar uzatılabilir.
Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer.

Açılma ruhsatı
Madde 21- Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip eden yedi gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından yerinde inceleme yapılır. Deşarj ve emisyon izin belgesi veya analizi, mevzuat hükümlerine uygun olan yerler için diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle, Örnek 4’teki açılma izni raporu düzenlenir ve yetkili idareye sunulur. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içerisinde işyeri açma ruhsatı düzenlenir.

Birinci sınıf gayrisıhhî müessese başvuru ve beyan formunda yer alan bilgiler esas alınarak bir ay içinde yapılan denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli kanunî işlem yapılır. Aykırılık ve noksanlıklar toplum ve çevre sağlığı açısından bir zarar doğurmuyorsa, tedbirlerin alınması ve noksanlıkların giderilmesi için bir yılı geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre içinde aykırılık ve noksanlıklarını gidermeyen işletmelerin faaliyeti söz konusu aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar durdurulur.

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerin açılması için yetkili idareye yapılacak başvuru üzerine, inceleme kurulu en geç yedi gün içinde yerinde inceleme yaparak raporunu düzenler. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi inceleme kurulunun raporunu değerlendirerek en geç üç gün içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilmeyeceğine karar verir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesine karar verildiği takdirde aynı gün içinde ruhsat düzenlenir.
İnceleme kurulunun raporu üzerine işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmemesine karar verilmesi durumunda, nedeni başvuru sahibine yazılı olarak aynı gün içinde bildirilir.
Ruhsatın verilmesinden sonra yetkili idare tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar giderilinceye kadar derhal durdurulur.

Yer seçimi ve tesis kurma izni ile ruhsat için gerekli belgeler
Madde 22- Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Yer seçimi ve tesis kurma için gerekli belgeler;
1) Başvuru formu,
2) Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği,
3) İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu,
4) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları veya yatırım sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda, bir yıl içerisinde üretim sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlatılmasına ilişkin müteşebbisçe verilen taahhütname,
5) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.

b) Ruhsat için gerekli belgeler;
1) Başvuru formu,
2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği,
3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,
4) Sorumlu müdür sözleşmesi,
5) Emisyon izni veya analiz raporu,
6) Deşarj izni veya analiz raporu,
7) Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu.
(a) ve (b) bentlerinde istenilen belgelerden ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye verilenler ruhsatlandırma sürecinde yeniden istenmez.

Tesise diğer kuruluşlarca izin verilmesi durumu
Madde 23- Gayrisıhhî müesseselere, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler, tescil ve benzeri işlemler, bu Yönetmelik hükümlerine göre izin ve ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Ağustos 2017       Mesaj #10
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Diğer Hükümler
Denetim
Madde 24- Gayrisıhhî müesseseler, çevre ve toplum sağlığı açısından yetkili idareler tarafından denetlenir. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi gerekli tedbirleri almak veya aldırmakla sorumludur.

Sorumlu müdür tayini
Madde 25- Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur.

Gayrisıhhî müesseselerin sanayi bölgelerinde kurulması
Madde 26- Bir gayrisıhhî müessesenin, öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulması esastır.
Sanayi bölgesi içindeki gayrisıhhî müesseselerden, diğer tesislere zarar verebilecek olanlar için sanayi bölgesi içinde sağlık koruma bandı oluşturulması istenebilir.

Tesislerde yapılacak değişiklik ve ilave
Madde 27- Gayrisıhhî müesseselerde yetkili idarenin izni olmadan kirlilik yükünü artıracak herhangi bir değişiklik ve ilâve yapılamaz.

Ruhsat değişikliği gerektiren haller
Madde 28- Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur.
Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir.

Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri
BİRİNCİ BÖLÜM
İçkili Yer Bölgesi
İçkili yer bölgesinin tespiti
Madde 29- İçkili yer bölgesi, mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir.
İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz.

İçkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler
Madde 30- İçkili yer bölgesi;
a) Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,
b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine ikiyüz metreden yakın mesafe içinde,
c) Otogar ve otobüs terminallerinde,
d) Resmî ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde, tespit edilemez.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamına girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve (a) bendinde belirtilen yerler için mahallî şartlar dikkate alınarak belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından belirli bir mesafe, tayin ve tespit edilir.

Karar ve krokinin hazırlanması
Madde 31- Tespit edilen içkili yer bölgesi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından karar şeklinde tutanağa geçirilir ve karara adres bilgilerinin bulunduğu tasdiklenmiş ölçekli kroki eklenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinin Açılması
Madde 32- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Örnek-1’de yer alan başvuru ve beyan formu ile yetkili idareye başvurur.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin açılması ve faaliyette bulunmasına belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediye, bu alanlar dışında il özel idaresi tarafından izin verilir.
İl özel idaresi ve belediyeler, umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatını vermeden önce kolluk kuvvetinin görüşünü alır.
Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri hakkındaki görüşünü mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır.

Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.

Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında yüz metre şartı aranmaz.

Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarının umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak kullanılmasının istenmesi halinde, deniz araçları için bağlı olduğu veya bulunduğu liman başkanlığının, diğerleri için ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü alınır.

İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yetkili idarelerin ilgili birimleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır.
Kollukça, izin almadan açıldığı tespit edilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri düzenlenecek bir tutanakla kapatılmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare yapılan bildirim üzerine izin almadan açılan yeri kapatarak en geç üç gün içinde kolluğa bilgi verir.

Açılış ve kapanış saatleri
Madde 33- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belediye sınırları içinde belediye encümeni, bu yerler dışında il encümeni tarafından tespit edilir.

İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri yerler ile kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk arz eden yer ve zamanlarda, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak suretiyle yetkili idare tarafından geçici veya sürekli izin verilebilir.

Mesafe ölçümü
Madde 34- Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin açılmasına izin verilirken mesafe ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda en yakını esas alınır. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.

Bu tür yerlerin açılmasına izin verilirken, o yerin en az yüz metre civarında okul bulunup bulunmadığının yanı sıra bu işyerlerinin özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları ile aynı binada olup olmadığı ve içkili yer bölgesinde bulunup bulunmadığı yetkili idarelerce tespit edilir.

Mes’ul müdür
Madde 35- Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mes’ul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerine mes’ul müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen mes’ul müdür yetkili idareye bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Çalıştırılacak Kişiler
Çalıştırılacak kişilerde aranacak şartlar
Madde 36- Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere; eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin yetkili idareye bildirilmesi şarttır. Bildirim yapılırken aşağıdaki belgeler eklenir:
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) Adlî sicil belgesi,
c) Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmî sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu.

Çalışmanın devamı halinde sağlık raporu her altı ayda bir yenilenir.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, genel kadın olarak tescil edilenler çalıştırılamaz.
Sahneye münhasır olarak sanatını icra edecek sanatçılar için yukarıdaki belgeler istenmez.
Müşteri ile beraber yiyip içerek müşterinin eğlenmesini sağlayan konsomatrisler sadece pavyon ruhsatlı yerlerde çalışabilir.
Yabancıların umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalışmaları yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Kolluk denetimi
Madde 37- Kolluk, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini genel güvenlik ve asayiş yönünden denetler. Denetimler sırasında tespit edilen mevzuata aykırı hususlar, yetkili idarelere gereği yapılmak üzere bildirilir.

Canlı müzik yayını
Madde 38- Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik izni ruhsata işlenmez. Ancak görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur.

Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilir.
İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.

Geçici süreyle faaliyetten men ve idarî para cezası
Madde 39- 2559 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde sayılan hususların tespiti halinde belirtilen işyerleri otuz günü geçmemek üzere, mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından geçici süreyle faaliyetten men edilir. Faaliyetten men’e ilişkin onay uygulanmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare en geç üç işgünü içinde faaliyetten men’e ilişkin kararı işyerini mühürlemek suretiyle uygulayarak buna ilişkin tutanağın bir suretini ilgili mülkî makama gönderir.
2559 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen hususların tespiti halinde, yetkili idare tarafından mezkûr maddede belirtilen usule göre idarî para cezası uygulanır.

Faaliyetten men kararının uygulanması
Madde 40- Geçici süreyle faaliyetten men kararı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir:
a) Kapatma kararı işyeri sahibine veya kanunî temsilcisine tebliğ edilir ve kapatma işlemine hazırlanması için azami yirmi dört saat süre tanınır.
b) Kapatma işleminde işyeri sahibi ve/veya kanunî temsilcisi hazır bulundurulur.
c) Kapatılan yerden, kapanma süresince bozulabilecek mallar ile kişinin özel ve zarurî eşyalarının çıkarılmasına izin verilir.
d) Kapatma işleminde yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır.
e) İşyerinin pencere ve kapıları kapatılmak suretiyle dışarıyla teması kesilir.
f) İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.
g) Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
h) İşyeri sahibi veya kanunî temsilcisinin imzadan kaçınması halinde, bu durum tutanakta belirtilir.

Kapatılan yerin tekrar açılmasında da açılış tarihi ve saati yazılarak açma ve teslim tutanağı hazır bulunanlar tarafından imzalanır.

Süresinden önce açılma
Madde 41- Geçici süreyle faaliyetten men işlemine karşı açılan davanın idare aleyhine sonuçlanması halinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri bir tutanakla açılarak işyeri sahibi veya kanunî temsilcisine teslim edilir.

İşyeri kapatılarak soruşturma evrakı ile birlikte adlî makama intikal ettirilen işletmeci veya mes’ul müdür hakkında Cumhuriyet savcılığınca takipsizlik veya mahkemece beraat kararı verilmiş olması veya kesin sahip değişikliği hallerinde mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından süresinden önce açılmasına karar verilebilir.

İşletme izninin iptali

Madde 42- 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı mahallin en büyük mülkî idare amirinin bildirimi üzerine yetkili idareler tarafından beş işgünü içinde iptal edilir.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre verilen belgelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptali halinde iptal işlemine ilişkin karar en geç yedi gün içinde yetkili idareye bildirilir.

Kimlik bildirme

Madde 43- Otel, motel, kamp ve benzeri her türlü konaklama yeri işleticisi, bu yerlerde yatacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin kimlik ve geliş-gidiş kayıtlarını ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece kalmalarına bakılmaksızın örneğine ve usulüne uygun şekilde, günü gününe tutmak ve kolluk denetimine hazır bulundurmak zorundadır.

Bu Yönetmelik kapsamına giren işletmelerin işletmecisi veya mesul müdürü, iş yerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırılan kişinin ayrılışını, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikteki örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurmak suretiyle yirmi dört saat içerisinde bağlı bulunduğu kolluğa bildirir.
Kolluğa bildirilerek çalıştırılanlar için, işletici veya mes’ul müdür tarafından bir kimlik belgesi verilir ve bu belge her istendiğinde kolluğa gösterilir.

Korunması gerekenler ve yasaklar
Madde 44- Kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş olanlara içki verilmesi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, onsekiz yaşından küçüklerin yanlarında ebeveynleri, veli veya vasileri olsa bile bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere alınması ve onsekiz yaşından küçüklere her çeşit alkollü içki verilmesi ile nargilelik tütün mamulleri sunulması yasaktır.

Kumar kastı olmaksızın okey ve benzerleri ile her türlü kağıt oyunları ancak kahvehane ruhsatlı yerlerde oynanabilir.

İnternet kafelerde bulunan bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynatılması serbesttir. Bu işyerlerinde, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzene, genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak internet sayfalarına erişimin sağlanması yasaktır. Bu sayfalara girilmemesi için bilgisayarların bu tür yayınları yapan sayfaların kapatılmasını sağlayacak filtre yazılımlarının kullanımı zorunludur.

BEŞİNCİ KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Uygulamaya ilişkin esaslar
Madde 45- Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak yetkili idareler tarafından istenecek görüşler İçişleri Bakanlığınca verilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 46- 19/10/1999 tarihli ve 99/13681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan işyerleri yeniden ruhsatlandırılmaz.
Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsat başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 47- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 48- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

4 Nisan 2012 / hduman41 Sosyal Ağlar
2 Nisan 2012 / Misafir Soru-Cevap
19 Temmuz 2012 / Misafir Soru-Cevap
14 Ocak 2009 / ahmed Taslak Konular
7 Şubat 2012 / buz perisi Sosyoloji