Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 2 Ocak 2009  Gösterim: 40.333  Cevap: 0

Yeni İş Kurma

28 Ekim 2006 18:24       Mesaj #1
Kral_Aslan - avatarı
VIP MsXTeam
Kendi İşinizi Kurarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

- İş planınızı geliştirdiniz mi?
Sponsorlu Bağlantılar

- Pazar araştırması yaptınız mı?

- Rakiplerinizin listesini çıkardınız mı?

- Pazarlama stratejilerinizi belirlediniz mi?

- Yerel sivil toplum örgütleriyle temasa geçtiniz mi?

- Şirket kurma işlemlerinizi tamamladınız mı?

- Finansman tablosunu oluşturdunuz mu?

- Hedef gelir ve hedef gider bütçelerini hazırladınız mı?
Yeni İş Fikri Nasıl Bulunur?
‘X ürün bu ara çok satıyor, rakip firma yapmış, yapalım işte biz de’ demekle olmuyor. Sistemli bir şekilde; araştırarak, tartışarak, analiz ederek, beyin fırtınaları yaparak, en ince ayrıntıları hesaplayarak ilerlemelisiniz. Bu yazıda, bir iş fikri oluşturmanın adım adım tüm süreçlerini göreceksiniz.

Yalnızca ürün ve hizmetin kalitesi ile pazarda kalıcı yer edinme dönemi geçmişte kaldı. Artık sadık müşteri veya kalıcı pazar oluşturmanın hiçbir garantisi yok. Devir, fırsatlara göre yeni ürün geliştirme esnekliğine sahip olan, farklı ürünlerle tüketiciyi şaşırtan, onlarla duygusal bağ kuran, aynı zamanda fiyat avantajı sunan, değişken ve dinamik işletmelerin devri... O halde var olabilmek, büyümek hatta ayakta kalabilmek için sürekli yenilenmeli, değişmeli, rakiplerinize fark atmalısınız. Anahtar kelimemiz: Yeni iş geliştirme.

İş geliştirmenin ilk adımı ‘iç çevre analizi’. Bir araya gelmeli, beyin fırtınası yapmalı, rakiplerinize kıyasla güçlü ve zayıf yönlerinizi analiz etmelisiniz. Ortaya çıkan zaaflar şu an yürüttüğünüz faaliyetlerin iyileştirilmesi için de önemli bir fırsat olabilir. İkinci adımımız, ‘dış çevre analizi’. Hedeflediğiniz pazardaki nüfusun yaş dağılımı, aynı pazarda faaliyet gösteren firmaların ürünleri, vb. faktörler yeni iş alanınızda hayati rol oynayabilir.

Sıra geldi pazar koşullarına. Dış çevre analizindeki bulgularınızla, pazardaki fırsat ve tehlikeleri ölçebilirsiniz. Örneğin hedef pazardaki yıllık ortalama gelir seviyesini göz önünde tutarak müşterileri gruplandırabilirsiniz. Pazardaki nüfusun çoğunluğu dar gelirli ise üretilen ürünlerin ucuz ve fonksiyonel olması avantaj sağlar. Ve tedarikçiler... Tedarikçilerin mal, hizmet, yönetim ve kalite düzeyi işletmenizin faaliyetlerini ve rekabet gücünü doğrudan etkiler. Mevcut ve potansiyel tedarikçi listeleri hazırlanmalı, olması gereken kalite ve fiyat düzeyi ile mevcut durum karşılaştırılmalı. Bir diğer unsur rakipleri iyi tanımak. Onlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplamalısınız. Müşteriler, bayiler, personelinizin görüşleri, tedarikçiler, toptancılar, acenteler, sermaye piyasası analistleri, bankacılar, hissedarlar, danışmanlar, üniversitedeki uzmanlar da bilgi kaynaklarınız olabilir. Bu tür bir bilgi toplama sürecinde rakipleriniz hakkındaki gazete haberleri bile faydalı olabilir.

Bu arada tüm bu bilgileri sistematik olarak toplamanız ve hep birlikte analiz etmeniz gerek. Herkesin görebileceği büyüklükte bir tablo çizin, bunu dörde bölün, her bölüme ayrı yazmak üzere şu başlıkları atın: Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler (Buna ‘swot analizi’ deniyor).

Sonraki halkamız stratejik sentez. Çıkardığımız sonuçları dikkate alarak, şu sorulara yanıt arayın: Fırsatlardan yararlanmak için hangi güçler kullanılabilir? Hangi yeni beceriler geliştirilebilir? Yaklaşan tehditlerden hangi güçler yardımıyla kaçılabilir? Fırsatlardan yararlanarak hangi zaaflar yok edilebilir? Tehlikelerle zaafların karşılaşmaması için ne yapılabilir? Bu soruların yanıtları ile strateji sentez tablosu ortaya çıkar: Zaaf, güç, fırsat ve tehlike.

Buraya kadar herşey tamam. Peki iş fikirlerini nasıl bulacağız? En önemli kaynağımız stratejik sentez tablosu. Bunu dış bilgilerle besleyeceğiz. Örneğin Avrupa’daki daralmayı tehdit olarak öngören bir firma, alternatif pazarları hızlı ve detaylı bir şekilde analiz ederek Ortadoğu pazarına girip rekabet üstünlüğü elde edebilir. Diğer kaynak müşteri ihtiyaçları. Özellikle mevcut ya da potansiyel müşterinin henüz dile getirilmeyen ihtiyaçları işletmelere yeni faaliyet alanları açabilir. Gazeteler, dergiler, kitaplar vb., yeni iş fikirleri içeren değerli hazinelerdir. Benzer şekilde satış katalogları, özellikle yabancı kataloglar iş fikirleri ile dolu olabilir. Sektör dergilerindeki yeni ürünler, malzemeler, metotlar, şirketlere ilişkin haberler, distribütörlük, bayilik ve franchise fırsatları ile ilgili bilgiler ve diğer piyasa bilgileri iş fırsatlarına ışık tutabilir. Yabancı ülkelerin dış ticaret bültenleri, o ülkede üretilen ürünler, lisanslı üretim, franchising bayilik ve distribütörlük ile ilgili bağlantıların kurulmasına yardımcı olabilir. Ulusal gazetelerin ekonomi ekleri de yeni girişimler yeni ürünler ve yeni fırsatlarla ilgili yararlı bilgiler içerebilir.

Beyin Fırtınası Nasıl Yapılır?

Beyin fırtınası, birden fazla kişinin bir araya geldiği, bir konuyla ilgili fikirlerini tartışmaksızın açıklayarak fikir alışverişinde bulundukları, yaratıcı düşünme gücünü geliştiren bir teknik. Normal bir tartışma ortamından farklı olarak, beyin fırtınasında ortaya atılan fikirler eleştirilmez. Katılımcılar fikirlerini rahatlıkla ortaya koyarlar. Böyle bir çalışmada öncelikle katılımcılara fikir üretecekleri konuyu net bir şekilde sunmalı ve fikirlerini sormalısınız. Benzer fikirleri birleştirin, anlaşılmayanları anlatın. Aralarından parlak fikirleri seçin. İş geliştirme üzerine gerçekleştirilen beyin fırtınasında şu tür soruların üzerinde durabilirsiniz:
 • Şirketimizin temel etkinliği nedir? Ürünlerimiz ve önemli özellikleri neler?
 • Niçin bu işi yapıyoruz? Bu iş karlı mı? Onu cazip kılan en önemli özellik nedir?
 • İşi nasıl yapıyoruz? Tedarik, üretim ve satış zincirleri nasıl çalışıyor?
 • Kullandığımız kaynaklar; altyapı olanakları, teknoloji, insan kaynağı, makine donanımı hangi düzeyde?
 • Ürün ve teknoloji göstermeye yönelik gayret gösteriyor muyuz?
 • İş yönetim modellerimiz günümüz işletme koşullarına uygun mu?
 • Tüm bunlar için farklı yol ve yöntemler var mı?
 • Eğer varsa, bunları uygulayabilir miyiz?
 • İşletmemiz, son birkaç yılda hangi önemli stratejik kararları aldı?
Şirket Türleri
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve Danışmanlık
Sermaye Şirketleri (Anonim, Limited, Komandit)
Şahıs Şirketleri (Hakiki Şahıs şirketleri, Adi Şirket, Kollektif Şirket, Adi Komandit Şirket)
1. Sermaye Şirketleri
1.1 Anonim Şirket:
 • En az 5 gerçek veya tüzel kişi
 • Şirket 1. derecede mal varlığı kadar, ortaklar ise 2.derecede taahhüt ettikleri sermayeyle sınırlı sorumlu
 • Yönetim birimi: yönetim kurulu, genel kurul ve denetim kurulu
Anonim şirketin ilkeleri:
 • Çoğunluk ilkesi
 • Mal varlığının korunması ilkesi
 • Teknik kadro tarafından dışarıdan yönetme yetkisi
 • Devletin ilgilenme yetkisi- Kuruluş, işleyiş ve sona ermede
1.2 Limited Şirket:
 • İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi (En fazla 50 kişi)
 • Ortakların sorumluluğu konulan sermayeyle sınırlı
 • Yönetim birimi: Müdürler kurulu;
 • Ortak sayısı 20’den fazlaysa Genel kurul ve Denetim kurulu
1.3 Sermaye Payları Bölünmüş Komandit Şirket:
 • En az 5 ortak, en az biri komandite ortak
 • Komandite ortağın sorumluluğu sınırsız, komanditer ortağınki ise taahhüt ettiği sermayeyle sınırlı
 • Şirketin yönetimi adi komandit şirket gibidir.
 • Özel hüküm yoksa anonim şirket hükümleri geçerlidir.
 • Çok sık rastlanmayan bir şirket türüdür.
2. Şahıs Şirketleri


2.1 Hakiki Şahıs Şirketleri:

Esnaf, Sanatkar,Tacir, Sanayici, Serbest Meslek Erbabı
 • Esnaf: (507 sayılı Esnaf ve Sanatkar Kanunu) Ticareti, sermayesiyle birlikte vücut çalışmasına dayanan, geliri, tacir olmasını gerektirmeyecek kadar az olan Ticaret Sicili ve dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmayan belirli veya gezici bir işyeri sahibidir.
 • Sanatkar: (507 sayılı Esnaf ve Sanatkar Kanunu) Vücut çalışmasına dayanan bir işyeri olan, işyerinde sanat, hizmet yada meslek kolunda ihtisasını değerlendiren, belirli veya gezici bir işyeri sahibidir. Geliri, geçimine ancak yetecek derecede olan kişilerdir.
 • Tacir: (6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu) Bir ticarethane veya fabrikayı kendi adına işleten her tür ticaret şirketidir İşletme hesabı veya bilanço esasına göre defter tutabilir.
 • Sanayici: (Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu) Makina, cihaz, alet ve tezgah yardımıyla ham veya yarı mamül bir maddenin vasıf veya şeklini değiştiren ve kıymetlendirerek imal ve ihtisal yapan Yılda ortalama imalat makinalarında 5, haricinde de 10 kişi çalıştıranlar, sanayici sayılır.
 • Serbest Meslek Erbabı: (Gelir Vergisi Kanunu) Şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgi veya ihtisasa dayanan, ticari mahiyette olmayan işleri, işverene tabi olmaksızın Kendi nam ve hesabına yapanlardır.
2.2 Adi Şirket
İki yada daha fazla kişinin, belli bir şekle tabi olmadan kurabilecekleri, yazılı kurulma şartı olmayan, şirketin Ticaret Sicili’ne kayıt ve ilanının zorunlu olmadığı, asgari bir sermaye öngörülmemiş, ticaret ünvanı kullanmak zorunda olmayan, sürekli işler için UYGUN OLMAYAN bir şirket türüdür.

2.3 Kollektif Şirket
Bir ticari işletmeyi, bir ticaret ünvanı altında işletmek isteyen gerçek kişiler arasında kurulan borç ve taahütlerden şirketin 1. derecede, ortakların da 2. derecede sınırsız sorumlu olduğu, asgari bir sermaye öngörülmemiş, ticaret ünvanı kullanmak zorunda olan, her bir ortağın şirketi yönetme hakkı ve sorumluluğu olduğu bir şirket türüdür.

2.4 Adi Komandit Şirket
Bir ticari işletmeyi, bir ticaret ünvanı altında işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler arasında kurulabilen borç ve taahütlerden şirketin 1. Derecede, komandite ortakların da 2.derecede sınırsız, komanditer ortağın koyduğu sermaye kadar sorumlu olduğu, yönetim yetkisinin komandite ortaklarda olduğu, komanditer ortağın temsil yetkisi alması halinde sınırsız sorumlu olduğu bir şirket türüdür.

Kooperatifler: Gerçek ve tüzel kişilerin kurulabildiği, ekonomik menfaat ve meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını, karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlamak amacıyla kurulan bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişilikler en az 7 ortaklı olarak kurulur.

Ticaret Ünvanı Ve İşletme Adı
 • Ticaret işlemlerinde kullanılacak olan addır. İşletme adı, bu ünvandan farklı olabilir.
 • Türk, milli, Türkiye Cumhuriyeti gibi kelimelerin kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu’nun izni gerekir.
 • Tüzel kişillerin ticaret ünvanı, o ismi alan tüzel kişilikle aynı yasal statüsünde olmak zorundadır.
İşletmeniz ile İlgili Yasalar
 • Vergi Usul Kanunu
 • Sosyal Sigortalar Kanunu
 • Bağ-Kur Kanunu
 • Türk Ticaret Kanunu
 • İş Kanunu
 • Umumi Hıfzıssıha Kanunu
 • Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu
 • Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu
 • Odalar ve Borsalar Kanunu
Girişimciyi İş Kurmaya Motive Eden Unsurlar
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve Danışmanlık
 • Gerçekleştirmek istedikleri hayallerinin olması
 • Para kazanma arzusu
 • Bağımsız çalışma isteği
 • Çalışmalarının maddi/manevi karşılığını alamamaları
 • Bir işi yapıp yapamayacağını görmek
 • Bir hobiyi işe dönüştürmek
 • Kendi kendinin patronu olmak
 • Kendi zamanını kendi kontrol etmek istemesi
Ülkemizde ücretli çalışanların %23’ünün kendi işini kurmak istemesinin sebebi bağımsız olmak ve bağımsız hissetmek isteği. Bir yere bağlı ve zorunlu çalışmak yerine daha bağımsız bir ortamda kendine bağlı çalışmak ve bir işi yürütmek daha avantajlı olabiliyor. Diğer bir %23 ise yetki kısıtlamasından dolayı daha insiyatif sahibi olabilecekleri kendi işlerinde olmak istemeleri. Yine ücretli çalışanların %15’i karşılık alamama duygusunu hissettiklerinden kendi işlerini yapmak istiyorlar. Bu kadar çalışmanın özverinin ve karşılığında da hak ettiklerini alamama düşüncesi girişimci olmaya itiyor.

Çalışırken ve tecrübe edinmişken, kurduğu hayallerin peşinden gitmek isteği ve gerçekleştirmek istediği hayallerin olması, Çalışırken daha ileriye gidecek olamamayı görmesi , sektörde daha iyi bir firmanın bulunmaması ve iş açısından son tatmine ulaşmış olması, bir iş alanında kendisinin daha başarılı olabileceğine inanması kişilerin kendi işlerini yapmaya yönelten unsurlar.

Başarı İçin
 • Etkili ve verimli çalışmak gerekir.
 • Yönetim tarzı ve ekip çalışmasına özen gösterilmelidir.
 • Ürettiğiniz sunduğunuz ürün ya da hizmet kalitesi önemlidir.
 • Yoğun rekabetin yaşanmadığı, ilk bilinmeyen ve gelişecek iş alanlarına girmekte fayda var. Niş alanları yakalayın ve işlerinizi kurun ve en iyisini yapın.
 • Kaliteden taviz vermemek gerekir. Müşteri memnuniyetini sağlayın müşteri odaklı çalışın.
 • Sürekli gelişim şartdır. Ürününüzü, hizmetlerinizi yöntemlerinizi sürekli geliştirin.
 • Değişimi ve yenilikleri takip edin.
 • Müşteri ilişkilerini sıcak tutun. Ziyaretler yapın ve iletişiminiz güçlü olsun. Taleplerini dinleyin çözüm sunun. Beklentilerinden çok daha fazlasını başarmaya çalışın.
 • İyi bir planlama ile hedeflerinizi belirleyin. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler olsun. Bu hedeflere ulaştıracak yol haritasını belirleyin.
Başarılı Girişimcilerin Özellikleri
 • Gayretli, cesaretli, maceraperest ve enerjiktirler.
 • Liderlik rollerini ve baskın olmayı sever.
 • Güç, statü ve maddi zenginliği sever.
 • Özgüven sahibidir ve ikna yeteneği kuvvetlidir.
 • Sözel yeteneği kuvvetlidir.
 • Uzun süreli entelektüel çaba gerektiren işleri ve detayları sevmezler.
Girişimcinin İş Kurma Sürecine Girerken İş Fikri İle İlgili Hangi Sorulara Yanıt Aramalıdır?
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve Danışmanlık
 • Sunulmak istenen ürün/hizmeti yeterince tarif edebiliyor musunuz?
 • Bu iş için gerekli olan temel yetenekler nelerdir?
 • Bu ürün/hizmeti kimler ve neden talep eder?
 • Benzer ürün/hizmeti sunan potansiyel rakipler kim?
 • Ürün/hizmet için arzdan fazla talep var mı?
 • Bu yeni ürün/hizmet için talep yaratılabilir mi ?
 • Ürün/hizmetin temel başarı kriteri nedir? (Bilgi, sermaye, makine, vb.)
 • İşin gerektirdiği çaba ve kişisel katkılar girişimcinin özelliklerine uygun mu?
 • Ne tür bir girişim tercih edilmeli? Bireysel mi, ortak bir girişim mi?
 • Mevcut bir işletmeyi devralmalı yoksa yeniden bir işletmemi kurmalı?
 • İş kurmak için uygun zaman ve uygun yeri tanımladınız mı?
Ücretli Çalışmak Mı, Kendi İşini Yapmak Mı?
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve Danışmanlık
Ücretli Çalışmanın Avantajları
 • Belirlenmiş sınırlı sorumluluklar : Sorumluluk altında ezilme söz konusu olmayacaktır. Görev ve sorumluğu olmayan işlerden uzak durulur.
 • Düzenli gelir : Her ayın sonunda mutlaka alacağı bir maaşı vardır ve içi rahat ne kadar çok işi yapsa da yapmasa da ne kadar başarılı olsa da olmasa da bu ücreti hak etmiştir ve elde edecektir.
 • Düzenli ve belirli çalışma saatleri: Düzenli iş saatleri olacak özel hayatona zaman ayıracaktır. Nasıl olsa kendi işi değildir ve kimse madalya vermeyecektir.
 • Daha belirli bir gelecek: Daha belirgin bir geleceği ve güveni vardır.
 • Az risk: Risk vardır hiçbir çalışanın aynı şirketde kalacak olması garanti değildir ama yine de girişimciye göre az risk taşır iş hayatı.
 • Sınırlı kontrol görevi: Kontrol denetim ve yönetim fonksiyonu sınırlıdır. Sadece bağlı olan ekipten sorumludur.
Ücretli Çalışmanın Dezavantajları
 • Emirleri uygulama zorunluluğu: Çalışan bağlı olduğu kişiye karşı sorumludur ve ne olursa olsun verilen emir ve talimatlara uymak mecburiyetindedir. Her ne kadar doğru olmadığını biliyor olsa da ve anlatıyor olsa da yapacak bir şey yoktur.
 • Yeteneklerin kolayca anlaşılmaması: Birçok düzen vardır iş ortamında. Yeteneklerin başarıların kolay anlaşılamaması riski ile birlikte başkaları tarafından bu başarılar üstlenilebilir. Bu da çalışan açısından zor bir durumdur ve ifade etmekte zorlanır.
 • Sabit ücret: Her ayın sonunda bir sabit ücret vardır. Bu garanti olmasına rağmen ne kadar iyi giderse gitsin daha fazlasını kazanma şansı yoktur. Tabii ki bu satış pozisyonlarında daha esnek olabilmektedir.
 • Sınırlı sorumluluk/sınırlı yetki: Sorumluluklar ve yetkiler her zaman aynı olamamaktadır dengesi zor. Ancak bu da mutlaka bir sınırı vardır. İş yapma becerisinde bu sınırlar çalışanı çoğu zaman da engellemektedir.
 • Yeni fikirleri kolaylıkla uygulayamama: Yeni fikirleri, önerileri, düşünceleri kolaylıkla uygulama şansı olmayabilir. Şirket stratejileri politikalar önceliklerin belirlenmesi neticesinde kolay olmaz.
 • İşverene bağımlılık: İşverene bağımlı ve işverenin istekleri ön plandadır. Ayrıca şirketin içinde bulunduğu finansal durumdan da etkilenebilir. Uyum göstermek ve anlayışlı olmak çalışanı strese sürüklemektedir.
Kendi İşinin Sahibi Olmanın Avantajları
 • İzlemek yerine liderlik yapmak:İyi girişimciler liderdir. Lider ruha sahip ve sürükleyici ikna edici roldedir.
 • Fikirleri uygulama şansı:Fikirleri rahatça uygulama esnekliği vardır.
 • Yaratıcılığa açık: Yaratıcı tiplerdir. Çözüm odakli, iyi alternatif ve çözüm üreten ve sonuç odaklı çalışırlar.
 • Yüksek kazanç beklentisi: Kendine ve bulunduğu iş alanına bağlı olarak kazancının yüksek olması kendisine bağlıdır ve hep bu beklenti ile yaşar, hırslıdır.
 • Bağımsız çalışmak: Özgür kimseye bağlı olmadan kendi kararları ile isteklerine uygun flexible bir iş hayatına sahiptir.
 • İş ortamını kontrol altında tutmak
 • Emirler verebilmek: Emir verebilme rahatlığına ve iş yaptırabilme özelliğine sahiptir.
Kendi İşinin Sahibi Olmanın Dezavantajları
 • Risk almak: Her kararda, her aktivasyonda risk faktörü vardır. Önemli olan kontrollü ve tolere edilebilir, ölçülebilir riskler almaktır.
 • Gelirin düzensizliği: İnişli çıkışlı zor ekonomik ortamlarda kriz anlarında maalesef kazanç çok sabit olamamaktadır ve belirsizdir.
 • Daima finansmanla uğraşma zorunluluğu: Ödemeler, alacaklar, nakit akışı planlaması banka ilişkileri, devlet ödemeleri, satış, maliyetler gibi sürekli para ile uğraşmak zorunluluğu vardır.
 • Zaman kısıtı: Her zaman o kadar yoğun ve tempo vardır ki hiçbir şeye zaman yetmemektedir.
 • Sürekli öğrenme gereği: Sürekli kendini geliştirme, öğrenme ve tecrübe kazanma ihtiyacı vardır.
 • İşleri delege edememe: Delegasyon problemi her işletme sahibinde vardır. Devretme, yetki aktarma zordur. Bunun altında yatan kendisinin en iyisini yaptığına inanması ve güven sorunudur.
 • İdari ve bürokratik işler: Her gün maliyetleri de kontrol açısından idari işler ve bürokratik meselelerle ilgilenmek zorunda kalması ve bu yüzden zaman problemi oluşmaktadır.
 • Başarının çalışanlara da bağlı olması: Başarının kendisinden başka çalışanlara da bağlıdır. Daha doğrusu çalışan personeli iyi seçmek, uzun süreli çalışmak ve doğru insanlarla çalışmak, yönlendirmek ve iyi motivasyon kazandırmak önemlidir.
M. Atilla ÖNER
İş Fikri Bulmak İçin
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve Danışmanlık
 • Kendiniz yeni bir fikir geliştirebilirsiniz.
 • Başkasının fikrini kopya edebilirsiniz veya değiştirerek kullanabilirsiniz.
 • Başka birisinden bir iş fikri satın alabilirsiniz
 • İnsanların sizden mal veya hizmet almak isteyeceklerinden emin olmalısınız.
 • Hem işinizi başarıyla götürmeye,
 • Hem de kendinize yetecek mali geliri sağlayabilecek bir iş olmalı.
İş Fikriniz ile İlgili
Üretim
 • İthal edilen ürünler
 • Küreselleşme
 • İhracat imkanı
Hizmet
 • Hızlı büyüme
 • Dikkat: Doyuma ulaşmış alanlar
Ticaret
 • Rekabet yüksek
 • Risk yüksek
 • Kolay görünür ama yoğun beceri gerektirir.
 • Farklılaşma sorularının cevaplarını verebilmelisiniz.
İşinizi kurmaya karar vermeden önce, işinize katabileceğiniz; Güçlü ve zayıf yanlarınızı, beceri, deneyim ve kaynaklarınızı ve dışarıdan gelebilecek destekleri gözden geçirmek faydalı olacaktır.


İşinizi Kurarken..
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve Danışmanlık
 • Her türlü gelirinizi düşünerek bir bütçe hazırlayınız.
 • Toplam bütçenin %10’u kadar da BEKLENMEDİK GİDER ayırın.
 • Kuracağınız iş bütçenizi karşılayacak kadar gelir getirmiyorsa o iş fikrini BİR DAHA düşünün.
İş Kurarken Performans Kriterleri
 • Hazırlanma
 • Kontrol
 • Disiplin
 • Davranışlar
 • Aksiyonlar
 • Takip etme
 • Feedback
İleriye Bakmak ve Vizyon Başariyi Getirir…
İş fikrinizin gelecek bir kaç yıl içinde, nasıl gelişebileceğini veya iyileşebileceğini düşünüyor olmanız gerekir. Yeni özellikler veya kullanım şekilleri ilave edebilecek misiniz? Sunduğunuz ürün veya hizmetler yelpazesini genişletmeniz gerekecek mi? Tesislerinizi genişletebilecek misiniz? vb. gibi sorular….

Atmanız Gereken Adımlar
Pazar araştırması yapınız. Girdi kaynaklarını, arz ve fiyat durumunu kontrol ediniz. Üretim için gerekli diğer kaynakları inceleyiniz: (Tesis, makine, iş gücü, bilgi). Toplam maliyet hesabı yapınız. Sabit yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacınızı belirleyiniz. Toplam finansman ihtiyacınızı ve nereden kaynak bulabileceğinizi belirleyiniz. Satış fiyatını ve miktarlarını tahmin ediniz. Satışı nasıl gerçekleştireceğinizi planlayınız. İşinizin yasal çerçevesinin ne olacağına karar veriniz. Sizi etkileyebilecek yasa ve tasarıları sürekli takip ediniz. Ve bir İŞ PLANI HAZIRLAYINIZ…
M. Atilla ÖNER
İş Planı
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve Danışmanlık

İş Planı Nedir?
İşin kurulacağı güne kadar hazırlanan kapsamın ortaya çıkarılması için bir çok aktivite sıralı ve önceden belirlenen niteliklerde gerçekleştirilmelidir. Bunun başarılması için girişimciler iş planı hazırlarlar.

İş planının temel amacı, iş kuran girişimcilerin, iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir.

İş Planı Neden Gereklidir?
 • İş kurma yolunda bir rehber, bir YOL HARİTASI’DIR.
 • İş kurmadan önce gerekli araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasını sağlayan bir araçtır.
 • Bir banka ya da başka finans organizasyonundan yardım için gereklidir.
 • Kendi işinizi iyice kavramada yardımcıdır.
 • Son derece kullanışlı bir yönetim ve kontrol aracıdır.
İş Planının İçeriği
 • Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini
 • Kurulacak işin temel niteliklerini, yasal yapısını ve ortaklarını
 • Hedeflediği piyasanın özelliklerini
 • Müşteri kitlesine ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarını
 • Ürün yada hizmetlerini üretmek için uygulayacağı süreçleri
 • Kuracağı işletmenin teknik sistemlerini
 • İşletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi
 • İşletmenin tahmini üretim ve satış planlarını
 • İşletmenin finansal hareketlerini
 • İşletmenin finansal karlılığını - gösteren bir dosyadır.
M. Atilla ÖNER
İş Kurma Sürecinin Temel Adımları
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve Danışmanlık
 • Motivasyona sahip olmak
 • Başarılı bir iş fikri belirlemek
 • Çalışma Programı hazırlamak
 • İş fikrinin ön değerlendirmesini yapmak
 • İş fikrinin yapılabilirlik araştırmasını yapmak
 • İş planını hazırlamak
 • İşi kurmak
Motivasyona Sahip Olmak: En önemli güçtür. Finansman dahil diğer etkenlerden daha önemlidir. Zorlukları yenmek, aşıp üste çıkabilmek için gerekli olan şeydir.
Motivasyon Kaynakları: Kendi kendinin patronu olmak, mevcut iş seçeneklerinin verebileceği maddi-manevi kazanımlardan daha fazlasına ulaşma isteği, kendi işini kurmak dışında kendi hayatını kazanma seçeneklerinin sınırlı olması, emekli veya boş oturanlarda olduğu gibi iş kurarak daha çok manevi tatmin sağlama çabası, bağımsız ya da esnek çalışma ortamına sahip olmak, iş fırsatlarını değerlendirme isteği…

Başarılı bir İş Fikri Belirlemek: Motivasyon sahibi girişimcinin ilk koşulu; Öncelikle KENDİ İŞ DENEYİMİNİZ, USTALIĞINIZ VE BECERİLERİNİZ; ikinci kaynak, ÇEVREDEKİ FIRSATLARDIR.

Çalışma Programı Hazırlamak: İş fikrinin bulunmasından ilk müşterilere kadarki aktivitelerin planlanması kaynakları verimli kullanabilmek ve zamanı iyi değerlendirmek için gereklidir.

İş Fikrinin Ön Değerlendirmesini Yapmak
 • İş fikrinin uygulanmasında yerine getirilmesi mümkün olmayan yasal gereklilik, izin veya ruhsat var mı?
 • İş fikrinin uygulanması için zorunlu olan ve girişimcinin temin edemeyeceği bilgi, beceri, ustalık ve işgücü girdileri var mı?
 • İş fikrinin genel çalışma şekli veya çabaları, girişimcinin yerine getirememe ihtimali var mı?
 • İş için gerekli finansman büyüklüğü, karşılanması olanaksız boyutta mı?
 • Ürünlerin üretiminde gerekli olan teknik ve idari süreçlerin yerine getirilmesi girişimci için olanaksız mı?
 • İş fikrinin temel başarı kriteri nedir?
 • Girişimcinin kuracağı işin başarı şansıyla ilgili değerlendirmesi nedir?
İş Fikrinin Yapılabilirlik Araştırmasını Yapmak : Kurulacak işletmenin yapısının ortaya çıkarılmasıdır. Doğru sektör; doğru ölçek; doğru zaman; doğru ortaklar; doğru yer; doğru makinelerin belirlenmesidir.

İş Planını Hazırlamak : Yapılabilirlikle belirlenen proje kapsamının UYGULANMASI için İŞ PLANI gereklidir. İş Planı, işin kurulması için gerekli tüm aktiviteler sıralandığı, hangi hedeflerin, neleri nasıl ve ne zaman yapacağını içeren bir çalışmadır.

İşi Kurmak :
 • İş planındaki tüm aktivitelere karar verilmesi ve gerçekleştirilmesiMsn Bat*]İşyerinin kiralanması,
 • Yasal kuruluşun yapılması,
 • Elemanların,
 • Makine-ekipmanın ve malzemelerinin temini,
 • Finansman temini ve
 • Faaliyete geçilmesi
İş Kurmanın Hareket Noktası
 • İşini kaybetmek
 • İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki
 • Gerçekleştirmek istedikleri hayallerinin olması
 • Çalışmalarının maddi/manevi karşılığını alamamaları
 • Bir hobiyi işe dönüştürmek
 • Bir iş fırsatının belirlenmesi
 • Hayat tarzını değiştirme ihtiyacı
 • Artık başkası hesabına çalışmamak arzusu
 • Daha çok para kazanma arzusu vb. gibi…
Bütçe Nedir?
Gelecek faaliyet dönemi için, işletmenin amaçlarına, hedeflerine ve işletme politikalarına uygun olarak işletme yönetimi tarafından hazırlanan gelecek dönem faaliyetlerini ve sonuçlarını parasal ve sayısal olarak ifade eden raporlara bütçe deniliyor. İşletmeler hazırladıkları bütçeler sayesinde, amaçlarını ve hedeflerini tespit eder. Hedefledikleri durum ile gerçekleşen durum arasındaki sapmaları ve nedenlerini tespit ederek gerekli düzeltme işlemini yapar ve ileriye yönelik önlemini alır. Daha akılcı ve sağlıklı sonuçlar elde edilir. Mevcut olanaklarla neler yapılabileceğini ve bu konudaki en doğru ve verimli yolu gösterir. Hedeflere ulaşmak için ilerlenen yolda nelere katlanılacağını gösterir. İşletmenin sahip olduğu kaynakları en etkili şekilde kullanma olanağı sağlar. Yönetimin sağlıklı ve doğru karar vermesine yardımcı olur. Gelir ve giderlerin sürekli kontrol altında tutulmasını sağlar.
Günümüzde işletmelerde, sabit ve esnek olarak 2 tür bütçe uygulaması yapılıyor. Sabit bütçe, düzenlendiği tarihten sonraki dönemlerde oluşacak muhtemel değişiklikler karşısında hiçbir şekilde değiştirilmez. Esnek bütçe ise, düzenlendiği tarihten sonraki bir tarihte üretim maliyetlerinde genel yönetim giderlerinin dolaylı etkileri dikkate alınarak ve gelecekteki muhtemel değişikliklere uyarlanabilen bütçelerdir.
Önceden tahmin esasına dayanan işletme bütçeleri düzenlenirken, işletmenin amaç, hedef ve politikaları doğrultusunda düzenleneceğinden bütün servislerle işbirliği ve bilgi alışverişi yapılmalıdır. Bütçelerin dönemi bir yıl olduğundan veriler bir yıllık dönemi kapsamalıdır. Bununla beraber yıllık dönem bütçeleri aylık, üçer aylık dönemler halinde düzenlenip bunların icmali yapılarak yıllık bütçe rakamları tespit edilebilir.

Bütçe Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Bütçeler geçmiş dönem sonuçlarından yararlanılarak ileriye yönelik tahmin esasına göre düzenlenir. Bu nedenle bütçe düzenlenirken öncelikle bakılması gereken yer işletmenin mevcut durumudur. Bütçe işletmenin yapısına uygun olarak hazırlanır. Belirli bir dönem için düzenlenir, bu nedenle bütçe düzenlenirken bu zaman sürecine kesinlikle uyulmalıdır. Bütçe sistemi ile muhasebe sistemi arasında sağlıklı koordinasyon kurulmalı ve aylık olarak bütçe verileri ile muhasebe verileri kontrol edilmelidir. Bütçe kalemleri ilgililer tarafından işletmenin fiili sonuçlarına göre devamlı izlenebilmeye olanak tanıyacak şekilde düzenlenmelidir. Bütçe hazırlanırken kaynak araştırarak bütçe dönemi ile ilgili tahmini kur, enflasyon oranı, parite çalışması yapılmalıdır. Bütçe hazırlanması genellikle kasım ve aralık ayında başlar. En geç yıl sonunda yönetim kurulu onayı alınmış ve temize çekilmiş olarak ilgili birimlere dağıtımı yapılır. Muhasebe servisi veya bütçe servisi her ay gerçekleşen ve bütçelenen olarak bütçe karşılaştırmasını yapar. İlgili birimlere dağıtır. Bu birimler aylık olarak yapılan bütçe toplantısında bütçesi ile ilgili gerekli açıklamasını yapar.

Bütçe Nasıl Hazırlanır?
Satış bütçesi, bütçe hazırlanmasının ilk basamağıdır. Satış bütçesi hazırlanmadan diğer aşamalara geçilemez. Satış bölümü, gelecek bir yıl için aylık bazda miktar ve tutar olarak satış bütçesini hazırlar. Genel müdüre onaylattıktan sonra üretim bölümlerine dağıtımını yapar. Ayrıca satışlarla ilgili pazarlama satış ve dağıtım giderleri bütçesini hazırlar. Üretim bölümleri, satış bütçesinden yola çıkarak, ilk madde ve malzeme bütçesi işçilik bütçesi, genel üretim giderleri bütçesi, mamul stok bütçesi, satılan mamullerin birim maliyet bütçesi, AR-GE giderleri bütçesini hazırlar.
Genel yönetim bütçesi, üretim ve satış bölümü dışındaki diğer bölümler (İnsan kaynakları, ihracat, ithalat, idari işler vs.) veya yalnızca muhasebe bölümü, bu bölümleri içine alarak aşağıdaki bütçeleri hazırlar. Bütün bütçe hazırlandıktan sonra yönetim kurulunun onayına sunulur ve gerekli açıklamalar yapılır. Eğer bütçe onaylanırsa tüm bölümlere dağıtımı yapılır.

İşletme Bütçeleri Aşağıdaki Sıra Takibi Yapılarak Hazırlanır.
Satış Bütçesi
Üretim Bütçesi
Direkt İlk Madde ve Malzeme Bütçesi
Direkt İşçilik Bütçesi
Genel Üretim Giderleri Bütçesi
Mamul Stok Bütçesi
Satılan Mamullerin Birim Maliyet Bütçesi
Araştırma ve Geliştirme Giderleri Bütçesi
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Bütçesi
Genel Yönetim Giderleri Bütçesi
Olağan Faaliyet Gelirleri ve Giderleri Bütçesi
Finansman Bütçesi
Gelir Tablosu Bütçesi
Yatırım Bütçesi
Bilanço Bütçesi

Başlangıç Sermayesini Nasıl Oluşturmalıyım?
İlk adımda mutlaka kendi sermayenizi oluşturmanız gerekir. Yapacağınız yatırımda kendi sermayenizi riske etmeniz, diğer taraflara size ortak olmak ya da kredi açmak konusunda güven verir. Başlangıç sermayesine kişisel katkınızı sağladıktan sonra, ek finansman kaynaklarını değerlendirebilirsiniz. Bankalar, başlangıç sermayesi için ek finansman sağlayabilirler. Kredi başvurusu yaparken, şirketinizin yasal yapısıyla ilgili ayrıntılı bilginin yanısıra, güvenilir referanslar göstermeniz gerekir.
İş planınızı ve nakit akış senaryolarınızı da kredi başvurunuza eklemeniz artı puanlar olacaktır. Diğer başlıca finansman kaynağı ise leasing'tir. Şirketinizi kurarken temin etmeniz gereken teçhizatı uzun dönemli kiralamaya olanak tanıyan leasing yöntemi, özellikle bankaların yeni şirketlere kredi açmakta isteksiz davrandığı Türkiye'de güçlü bir alternatiftir.

İşletmenin Kuruluş İşlemleri
Ayşen ARIDURU
Fortune Kariyer Eğitim ve Danışmanlık
İşyeri Açılış İşlemleri
 • Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirim
 • T.C. Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirim
 • Bağ-Kur işlemleri
 • Banka işlemleri
SSK’ya Bildiri
Sigortalı işçi çalıştıracak olan Şirketlerin bulundukları bölgenin bağlı olduğu S.S.K. Müdürlüğüne İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ BİR TARİHTE başvurmaları gereklidir.
· Başvuru işlemi S.S.K. Müdürlüğünden temin edilen ‘’İşyeri Bildirgesi’’nin doldurulması ve gerekli belgelerin eklenmesi ile yapılır.
· İşyeri Bildirgesi’ne eklenecek belgeler;
· Şirketi temsilde yetkili kişilerin imza sirküleri
· Şirketi temsilde yetkili kişilerin noter tasdikli ve resimli;
· Nüfus Suretleri
· İkametgah Senetleri
· Kuruluş İlanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi
· EK 7 Formu
· Ek Formunu dolduran muhasebecinin Faaliyet Belgesi
T.C. Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne Bildirim
S.S.K. Hükümlerine tabi işçi çalıştıran şirketler, İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ BİR TARİHTE bağlı bulundukları Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne ‘’İşyeri Bildirgesi’’ ile müracaat ederek ‘’İşyeri Sicil Numarası’’ almak zorundadır.

Bağ-Kur İşlemleri
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Kanunu’nun (Bağ-Kur Kanunu) 24ncü maddesi hükmüne göre sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlı olamayan şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyeleri, Bağ-Kur Kanunu çerçevesinde sigortalı sayılırlar.
Şirketlerin kurucu ortakları şirketin tescil ve ilan edildiği tarihten, yönetim kurulu üyeleri ise üye oldukları tarihten itibaren Bağ-Kur’a ‘’Matbu Giriş Bildirgesi’’ ile, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde kayıt olurlar.
Banka İşlemleri
Çalışanlarla ortaya çıkabilecek ihtilafları ortadan kaldırabilmek amacıyla tüm ödemelerin banka hesaplarına yapılması önerilmektedir.
Şirketin hesaplarının bulunduğu bankanın şubesinde açılacak personel maaş hesapları hem ödemeleri kolaylaştırmakta hemde yasal kayıtları tutmaktadır.

.
Son düzenleyen Kral_Aslan; 2 Ocak 2009 13:31


Daha fazla sonuç:
Yeni İş Kurma

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç