Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 10 Aralık 2015  Gösterim: 5.434  Cevap: 2

Edmund Husserl

Misafir
19 Ekim 2006 10:27       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Edmund Husserl
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sponsorlu Bağlantılar
8 Nisan 1859'da Moravya'da Possnitz'de doğdu 27 Nisan 1938'de Freiburg'da öldü. Berlin ve Viyana'da matematik, fizik, astronomi, felsefe eğitimi aldı. 1883'ten itibaren matematiksel çözümlemeler içeren çalışmalarıyla dikkat çekti. 1901-1916 yıllarında Göttingen Üniversitesinde matematik ve felsefe dersleri verdi. Bu arada, zamanının önemli düşünürleriyle, örneğin W. Dilthey ve M. Schler gibi isimlerle etkileşim halinde oldu.
Husserl'de her zaman felsefeye yeni bir yön çizme eğilimi olduğu belirtilebilir, çünkü onun düşüncesine göre felsefe her tür bağıntıdan ayrı olarak kendini temellendirmelidir. Hegelcilik'in etkisini yitirdiği ve Yeni-Kantçılık'ın etkili olduğu dönemlerde felsefeye yeni bir yön verme çabasında oldu. Kendi felsefe sistemini geliştirmeye yöneldi ve fenomenoloji olarak bilinen felsefe disiplinini kurdu. Göttingen Üniversitesi'inde verdiği beş dersin biraraya getirilmesinden oluşan kitabı, fenomenolojinin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını, temel kavramlarıyla birlikte ortaya koyar.
Başka filozoflarda da fenomenoloji kavramanın kullanıldığını görmekteyiz, ama ilk defa Husserl tarafından fenomenoloji, felsefeyi özgül bir inceleme yöntemi olarak tanımlamakla kullanıldı ve içeriği özgül bir yapıya kavuşturuldu. Husserl'ın fenomenolojisinde, çıkış noktası olarak hocası Franz Branto'nun belirleyici bir rolü vardır. Husserl, kendi fenomenolojik yöntemini dayandırdığı "yönelmişlik" fikrini Branto'dan alır ve onu geliştirerek kullanır.
Husserl'in amacı her şeyden önce, felsefeyi bağıntılarından kurtarıp özgül bir araştırma yapısına kavuşturmaktır. Bu yaklaşıma uygun olarak, kendisinden önce aynı fikre sahip olan düşünürler gibi, belirli bir özgül yöntemle felsefenin bağımsız bir varlık alanına sahip olduğu fikrinden hareket etti. Bu özgül varlık alanı elbette fenomenlerden oluşmaktaydı, ki bunlar bilinen anlamda nesnelerden oluşmamaktadır, yani deneyim ve duyu ile bilinen şeyler değildir. Felsefenin görevi, fenomenler dünyasına girmek ve orada gerçekliği görüp anlamaktır. Fenomenolojik yöntem bu noktada devreye girer. Buna göre hem nesnellik hem de öznellik parantez içine alınır, ki gerçek'in özüne ulaşılabilsin.
Dolayısıyla, özgül bir felsefe disiplini olarak Fenomenoloji'nin kurucusu Husserl'dir, ve Heidegger, Marlau-Ponty ve Sartre gibi varoluşçu felsefecileri derinden etkilemiş olmanın yanı sıra, daha sonradan Foucault ve Jacques Derrida gibi postmodern felsefecilerde de önemli bir rol oynayacaktır. Fenomenolojinin yolaçtığı kavramsal alan olmaksızın postmodern felsefe'ye ulaşmak olanaklı olmazdı.

Son düzenleyen Safi; 10 Aralık 2015 23:59


Mavi Peri
28 Haziran 2012 14:52       Mesaj #2
Mavi Peri - avatarı
Ziyaretçi
Edmund Husserl

Edmund (1859 Prossnite-1938 Freiburg), Yahudi asıllı Alman filozofu. Görüngübilimin (fenomenoloji) kurucusudur. Almanya'da başladığı matematik öğrenimini sürdürmek için Viyana'ya gitti. 1887'de Luther Kilisesi'ne girdi. 1901'den itibaren Göttingen'de profesörlük yaptı. 1916'dan, emekli olduğu 1928 yılına kadar Freiburg'da çalıştı. Bilinçli verileri betimlemek ve açıklamak için 1896'da bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemi ilk olarak "Logische Untersuchungen" (Mantık Araştırmaları, 1900-1901) adlı iki ciltlik yapıtında tanıttı. Husserl'e göre bilincin amaçlılığı (yani her bilinçli hareketin anlamlı bir nesneyle zorunlu ilişkisi), bilginin içeriğinin ve değerinin kaynağıdır. "İdeen zu einer reinen PhŠnomenologie und phŠnomenologischen Philasophie" (Bir Görüngübilim ve Görüngübilim Üzerine Düşünceler, 1913) adlı yapıtının birinci kitabında güvenilir bir felsefî araştırmanın başlangıç yöntemi olarak görüngübilimsel betimlemenin gerekliliğini savundu.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
büşra_sarah
12 Temmuz 2012 09:10       Mesaj #3
büşra_sarah - avatarı
Ziyaretçi
200px Edmund Husserl 1900


Edmund (1859 Prossnite-1938 Freiburg), Yahudi asıllı Alman filozofu. Görüngübilimin (fenomenoloji) kurucusudur.


Daha fazla sonuç:
Edmund Husserl

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç