Arama

YOUNG DENEYİ VE FOTOELEKTRİK OLAY

Güncelleme: 11 Mart 2024 Gösterim: 938 Cevap: 0
studentin - avatarı
studentin
Kayıtlı Üye
11 Mart 2024       Mesaj #1
studentin - avatarı
Kayıtlı Üye
Işığın davranışlarının izah edildiği dalga tanecik varsayımı dışındada, ışığın davranışları ışığın yapısının enerji paketlerinden oluştuğu ve enerji paketlerinin atomlarla etkileşim varsayımına görede ışığın davranışlarından Young deneyi, fotoelektrik olay, ışığın kırılması, yansıması, cisimlerin renginin oluşumu, polarizasyon olayı, saydam cisimlerden ışığın geçmesi ve bu cisimlerde ışığın bir kısmının yansıması, allotrop atomların renklerinin farklı oluşu izah edilebilinir.
Bu varsayıma göre;
Sponsorlu Bağlantılar
Atomların dış yörüngesindeki bir elektrona aynı anda gelen enerji paketlerinin enerji değerleri ve sayılarına göre elektron bulunabileceği enerji seviyesine çıkarsa aydınlık nokta oluşur. Atomlar aydınlık nokta oluşturmalarına göre ışığın temel renklerinin(kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor) enerji paketlerinin hepsiyle aydınlık noktalar oluşturabilen atomlar ve sadece bir renk ışığın enerji paketleriyle aydınlık noktalar oluşturan atomlar olarak ayrılabilirler. Işığın temel renklerinin hepsiyle aydınlık noktalar oluşturan atomlarda, aydınlık noktaları oluşturan enerji paketleri geldikleri ortama dogru salınıyorsa bu atomlar ışığın yansımasını gerçekleştiren atomlar olup parlak atom özelliğinde, geldikleri ortama dogru salınmıyorlarsa renksiz atom özelliğinde olup enerji paketlerinin saydam cisimlerde ilerlemesini ve ışığın kırılmasını gerçekleştiren atomlardır. Renksiz atom ve parlak atom özelliği dışındaki atomlar cisimlerin rengini oluşturan atomlar olup sadece bir renk ışığın enerji paketleriyle aydınlık noktalar oluştururlar. Renksiz atom ve parlak atom özelliğindeki atomların dış yörüngelerindeki elektronların bulunabileceği enerji seviyeleri arasındaki farklar, ışığın temel renklerinin enerji paketlerinin herbirine ve bunların katlarının enerjilerine eşit oluşu nedeniyle bu atomlar ışığın temel renklerinin hepsiyle aydınlık noktalar oluştururlar. Cisimlerin rengini oluşturan atomlarda ise bu fark renksiz atom ve parlak atom özelliğindeki atomlardan farklı olarak sadece bir renk ışığın enerji paketine ve katlarının enerji değerine eşit oluşu nedeniyle bu atomlar sadece bir renk ışığın enerji paketleriyle aydınlık noktalar oluştururlar.
Aydınlık nokta oluşumu, elektrona aynı anda gelen enerji paketleri içinde bir renk ışığın enerji paketinin veya katlarının toplam enerji değeri elektronun bulunabileceği enerji seviyeleri farklarından birine eşit olursa, elektronun bulunduğu enerji seviyesini değiştirmesiyle olmaktadır. Eğer bu toplam enerji değeri, elektronun enerji seviyesini değiştirmesini gerçekleştirecek enerji değerinden ve atoma bağlanma enerjisinden büyükse elektron atomdan ayrılarak serbest hale geçmesiyle FOTOELEKTRİK OLAY gerçekleşir. Aydınlık noktaların oluşumunda aydınlık nokta oluşturan enerji paketleri atomdan salınırken diğer enerji paketleri atomdan salınmıyarak ısı enerjisine dönüşürler.
Cisimlerin rengini oluşturan atomlar aydınlık nokta oluşturamadıkları durumlarda karanlık noktadırlar. Karanlık noktaları oluşturan atomlar içinde hiçbir durumda aydınlık nokta oluşturamıyan atomlar siyah noktaları dolayısıyla siyah rengi oluştururlar.
Bu varsayımlara göre YOUNG DENEYİ şu şekilde izah edilebilinir. Tek renkli ışık kaynağından salınan enerji paketlerinin yarıklardan geçerek ekranda herbiri ışığın temel renklerinin enerji paketlerinin biriyle aydınlık noktalar oluşturarak ekranın beyaz rengini oluşturan homojen dagılmış olarak bulunan farklı cinsteki atomların biriyle aydınlık noktaları oluşturmalarıyla girişim deseni oluşur. Yarıklardan birinin kapatılması, yarık genişlıği veya yarıklar arası mesafenin değiştirilmesiyle elektronlara gelen enerji paketleri sayısının değişmesi ve bununla ilişkili olarak aydınlık ve karanlık noktaların bir kısmının oluşumunda değişiklik olması ve bu değişiklikle aydınlık ve karanlık noktaların birbirleri içerisinde homojen dağılmış olarak bulunmasıyla girişim deseni aydınlık gözükür.

Benzer Konular

7 Mayıs 2008 / KisukE UraharA Sinema ww
23 Aralık 2008 / Misafir Bilim ww
19 Eylül 2008 / king nothing Taslak Konular
4 Temmuz 2008 / KisukE UraharA Spor ww
1 Eylül 2008 / TiglonBoYs Taslak Konular