Arama

Mineraller - Liste

Güncelleme: 27 Mayıs 2016 Gösterim: 58.153 Cevap: 7
virtuecat - avatarı
virtuecat
Ziyaretçi
22 Ekim 2006       Mesaj #1
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
A

Sponsorlu Bağlantılar

ALTIN

Kimyasal Bileşimi, Au
Ad:  altın.jpg
Gösterim: 1021
Boyut:  26.9 KB

Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Genellikle dissemine halde, nadiren oktahedral veya kübik kristaller halinde
İkizlenme, {111} yüzeyinde yaygın
Sertlik, 2.5-3
Özgül Ağırlık, 19.297-19.309 (0 ° C'de)
Renk ve Şeffaflık, Altın sarısı, opak
Çizgi Rengi, Altın sarısı
Parlaklık, Metalik parlaklık
Ayırıcı Özellikleri, Renk, düşük sertlik, asitte çözünmezlik
Bulunuşu, Hidrotermal kuvars damarlarında, plaserlerde ve epitermal yataklarda oluşur.

ARSENİK

Kimyasal Bileşimi, As
Ad:  arsenic.jpg
Gösterim: 905
Boyut:  36.8 KB

Kristal Sistemi, Trigonal
Kristal Biçimi, Genellikle masif, tanesel, sarkıt şekilli, nadiren iğnemsi kristaller halinde
İkizlenme, {1014} yüzeyinde nadiren
Sertlik, 3.5
Özgül Ağırlık, 5.72 - 5.73
Dilinim, {0001} yüzeyinde mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Açık gri; opak
Çizgi Rengi, Açık gri
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Çekiçle vurulduğunda yada ısıtıldığında sarımsak kokusu yayar.
Bulunuşu, Hidrotermal damarlarda, dolomitik kireçtaşlarında, tuz domlarının anhidritli kısımlarında oluşur. Kobalt yada nikel cevherleriyle birlikte bulunabilir.


ARJANTİT

Kimyasal Bileşimi, Ag2S
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Çoğunlukla paralel dizilmiş kübik ve oktohedral kristaller şeklinde, genellikle masif, dallanmış ve ağ şekilli, ince tanesel ve tabakalar halinde
İkizlenme, {111} yüzeyinde penetrasyon ikizi yaygındır.
Sertlik, 2.0 - 2.5
Özgül Ağırlık, 7.2 - 7.34
Dilinim, {001} ve {011} zayıf
Renk ve Şeffaflık, Kurşun grisi, siyahımsı gri. Opak
Çizgi Rengi, Parlak siyah
Parlaklık, Metalik parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, Rengi ve yumuşaklığı
Bulunuşu, Hidrotermal damarlarda ve düşük sıcaklık sülfür yataklarında doğal gümüş, pinarjit, prostit, ve galenit ile beraber bulunur. Ayrıca ilksel gümüş sülfürlerin bozunma ürünü olarak oluşur.


ANTİMONİT (STİBNİT)

Kimyasal Bileşimi, Sb2S3
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, İnce-uzun prizmatik kristalli, düşey yönde çiziklere sahip, iğnemsi kristalleri genellikle ışınsal gruplar oluşturur
İkizlenme, {130} ve {120} yüzeylerinde nadir
Sertlik, 2
Özgül Ağırlık, 4.63 - 4.66
Dilinim, {010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Kurşun grisi, mavimsi, siyahımsı; opak
Çizgi Rengi, Gri-koyu gri
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri,
Mükemmel dilinimi, düşük sertliği, rengi (kurşun grisi), kibrit yada mum alevinde eriyebilmesi)
Bulunuşu, Düşük sıcaklıklı hidrotermal damarlarda yada sıcak su kaynaklarında oluşur. Genellikle realgar, orpiment, galenit, pirit ve zinober mineralleri ile birlikte bulunur.


ARSENOPİRİT

Kimyasal Bileşimi, FeAsS
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Genellikle kısa prizmatik kristalli, masif, kompakt, tanesel ya da sütunsal
İkizlenme, {100}, {001}, {101} ve {012} yüzeylerinde yaygın
Sertlik, 5.5 - 6
Özgül Ağırlık, 6.07 - 6.18
Dilinim, { 111} belirsiz
Renk ve Şeffaflık, Gümüş grisi-beyaz, opak
Çizgi Rengi, Koyu gri - siyah
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Gümüş grisi rengi ile markazitten, kristal şekli ile skutteruditten ayrılır.
Bulunuşu, Arsenopirit, yaygın olarak bulunan bir arsenik mineralidir. Yüksek-orta dereceli sıcaklık koşullarında altın, gümüş, kalay ve tungsten yataklarında oluşur. Sfalerit, pirit, kalkopirit, galenit ve kuvars ile birlikte bulunur. Pegmatit, gnays, dolomit ve kireçtaşlarında saçınımlı olarak bulunur.ANKERİT (KUTNAHORİT)

Kimyasal Bileşimi, Ca(Fe,Mg) (CO3)2
Kristal Sistemi, Hegzagonal (Trigonal)
Kristal Biçimi, Çoğunlukla basit rombohedronlar halinde; masif, ince- orta taneli
İkizlenme, {0001}, {10-10} ve {11-20} yüzeylerinde olağan
Sertlik, 3.5-4
Özgül Ağırlık, 2.97
Dilinim, {10-11} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Beyaz, gri, sarımsı kahverengi, kahverengi; yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı-inci parıltılı
Ayırıcı Özellikleri, Kahverengi renk tonu ile dolomitten ayrılır. Demir miktarı arttıkça kahverengi ton belirginleşir.
Bulunuşu, Dolomite benzer koşullarda oluşur. Birçok demir cevherinin gang mineralidir. Kömür damarlarının eklem yerlerinde de sıkça görülür.


AZURİT

Kimyasal Bileşimi, Cu3 (CO3)2 (OH)2
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Genellikle levhamsı yada kısa prizmatik kristalli; masif, böbreğimsi
İkizlenme,
Nadir
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 3.773
Dilinim, {011} belirsiz-zayıf
Renk ve Şeffaflık, Açık mavi, lacivert, çivit mavisi; şeffaf-opağa yakın
Çizgi Rengi, Mavi
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, nitrik yada hidroklorik asitte çözünebilirliği
Bulunuşu, Malahit gibi ikincil bir bakır mineralidir. Bakır yataklarının oksidasyon zonunda oluşur. Malahit'in aksine çok iyi kristal formları sergiler. Malahit kadar yaygın değildir.ANHİDRİT

Kimyasal Bileşimi, CaSO4
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Kristalleri nadir; genellikle masif, tanesel, lifsi
Sertlik, 3.5
Özgül Ağırlık, 2.98
Dilinim, {010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz-beyaz, gri, mavimsi, eflatun, kırmızımsı, kahverengimsi; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Birbirine dik üç yönlü dilinime sahip, jipsten daha sert, özgül ağırlığı kalsitten fazla
Bulunuşu, Jips ve halit mineralleri ile birlikte oluşan bir evaporit mineralidir. Deniz suyundan direkt olarak çökelir. Jips'in dehidratasyonu ile de oluşabilir.


ANGLEZİT

Kimyasal Bileşimi, PbSO4
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Kristalleri, levhamsı, prizmatik veya piramidal, bazen masif, kompakt, tanesel
Sertlik, 2.5 - 3
Özgül Ağırlık, 6.38
Dilinim, {001} iyi
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, sarımsı, gri, yeşil ve mavinin tonları
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı, reçinemsi
Ayırıcı Özellikleri, Yüksek özgül ağırlığı, parlaklığı, galenit ile birlikte bulunması, ısıtılmış nitrik asitte reaksiyon vermemesi ile seruzit'den ayrılır.
Bulunuşu, İkincil bir kurşun mineralidir. Çoğunlukla kurşun yataklarının oksidasyon zonunda oluşur. Sıkça, galenit çekirdeğini çevrelemiş olarak bulunur.ALUNİT

Kimyasal Bileşimi, KAl3(SO4)2 (OH)6
Kristal Sistemi, Hegzagonal ve pseudo-kübik
Kristal Biçimi,
Nadir bir kristal; genellikle masif, bazen levhamsı, tanesel yada kompakt
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 2.6 - 2.9
Dilinim, {0001} belirsiz
Renk ve Şeffaflık, Beyaz, bazen gri ve kırmızımsı; şeffaf-yarışeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri,
Masif dolomitten, anhidrit veya manyezitten kimyasal test yapılmadan ayrılması çok güçtür.
Bulunuşu, Alunit, sülfirik asit ile altere edilmiş potasyum feldspat içeren volkanik kayalarda ikincil olarak oluşur.


APATİT

Kimyasal Bilesimi, Ca5(PO4)3(F, Cl, OH)
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Prizmatik ve levhamsı kristalleri yaygındır, masif ve tanesel.
Sertlik, 5
Özgül Ağırlık, 3.1 -3.3
Dilinim, Zayıf
Renk ve Seffaflık, Yeşil, grimsi yeşil, beyaz, kahverengi, sarı, mavimsi, kırmızımsı; Şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal şekli, rengi, sertliği
Bulunuşu, Yaygın olarak rastlanan bir fosfat mineralidir. Magmatik kayaların büyük bir bölümünde aksesuar minerali olarak bulunur. Pegmatitlerde ve yüksek sıcaklık ürünü hidrotermal damarlarda bol miktarda oluşabilir. Sedimanter, bölgesel ve kontakt metamorfik kayalarda da rastlanabilir.


ARAGONİT

Kimyasal Bileşimi, CaCO3
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, İkizlenme göstermeyen türleri nadir, iğnemsi, bazen levha şekillidir. Güçlü ikizlenme gösteren türleri iğnemsi, prizmatik, lifsi, pizolitik, sarkıt ve sütun şekillidir.
İkizlenme, Çok yaygın pseudo-hegzagonal şekilli ikizleri, özellikle {110} yüzeyinde altılı prizmalar halinde gözlenir.
Sertlik, 3.5-4
Özgül Ağırlık, 2.947
Dilinim, {010} belirgin
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, sarımsı, gri, yeşil, mavimsi yeşil,mavi, kırmızı, kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı, reçine parlaklığı
Ayırıcı Özellikleri, HCl'de çözünebilirlik, CaCO3'ın polimorfu olan kalsitten kristal formu ve özgül ağırlığının fazla olması nedeniyle ayrılabilir.
Bulunuşu, Kalsit kadar yaygın değildir. Yüzeye yakın kesimlerde oluşan düşük sıcaklıklı yataklardan itibaren jips bantları ile birlikte oluşur. Maden yataklarının oksidasyon zonlarında malahit ve smitsonit gibi ikincil minerallerle birlikte; değişik metamorfik ve sedimanter kayalarda oluşabilir.ANDALUZİT

Kimyasal Bileşimi, Al2SiO5
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Kristalleri prizmatik, kesitlerinde kare şekilli; masif, kompakt; sütunsal agregatlar halinde
İkizlenme, {110} yüzeyinde, nadir
Sertlik, 6.5 - 7.5
Özgül Ağırlık, 3.13 - 3.16
Dilinim, {100} belirgin
Renk ve Şeffaflık, Pembe, kırmızımsı kahverengi, gül kırmızısı, grimsi, yeşilimsi, mor, sarımsı; karbonat inklüzyonları içeren andaluzitlerin kesitlerinde koyu renkli çapraz bir figür gözlenir (Kiyastolit); Şeffaf - opağa yakın
Çizgi Rengi,
Renksiz
Parlaklık, Camsı - yarıcamsı

Ayırıcı Özellikleri, Kare prizma şekli ve sertliği
Bulunuşu, Düşük basınç - orta sıcaklık koşullarında oluşan bölgesel metamorfik pelitlerde oluşur. Bazı pegmatitlerde korund, turmalin ve topazla birlikte bulunur.ANTOFİLLİT, GRUNERİT

Kimyasal Bileşimi, (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Nadiren prizmatik, genellikle masif, lifsi yada lamelli
Sertlik, 5.5- 6
Özgül Ağırlık, 2.85 - 3.57
Dilinim, {110} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Beyaz, gri, yesilimsi, kahverengimsi yesil, sarımsı kahverengi, koyu kahverengi
Çizgi Rengi, Renksiz, grimsi
Parlaklık, Camsı, ipeksi
Ayırıcı Özellikleri, X-ray ve optik metodlar yardımı ile ayırtedilebilirler.
Bulunusu, Magnezyumca zengin orta mertebeli metamorfik kayalarda oluşurlar.


AKSİNİT

Kimyasal Bileşimi, (Ca,Mn,Fe,Mg)3Al2BSi4O15(OH)
Kristal Sistemi, Triklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri levhamsı, kama şekilli; masif, lamelli; bazen tanesel
Sertlik, 6.5 - 7
Özgül Ağırlık, 3.26 - 3.36
Dilinim, {100} iyi, {001}, {110}, {011} zayıf
Renk ve Şeffaflık, Mor - kahverengi; sarımsı veya gri; Şeffaf - yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, kristal formu
Bulunusu, Kontakt metamorfizma veya metasomatizma geçiren karbonatlı kayalarla, granitlerdeki boşluklarda oluşur. Kalsit, kuvars, prehnit, zoisit, aktinolit, hedenbergit, andradit gibi minerallerle birlikte bulunur.


ALLANİT

Kimyasal Bileşimi, (Ca,Ce,Y,La,Th)2(Al,Fe)Si3O12(OH)
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi,
Uzun prizmatik, genellikle çubuksu; Yaygın olarak masif
İkizlenme, {100} üzerinde polisentetik
Sertlik, 5.5 - 6
Özgül Ağırlık, 3.9 - 4.2
Renk ve Şeffaflık, Kahverengi-siyah; Yarışeffaf - opak
Parlaklık, Camsı veya yarı metalik
Ayırıcı Özellikleri,
Rengi, sertliği
Bulunuşu, Granitlerde, siyenitlerde, gnays ve skarn zonlarında aksesuar minerali olarak bulunur.


Son düzenleyen Safi; 27 Mayıs 2016 01:39
virtuecat - avatarı
virtuecat
Ziyaretçi
22 Ekim 2006       Mesaj #2
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
B

BAKIR

Kimyasal Bileşimi, Cu
Sponsorlu Bağlantılar
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Nadiren kübik kristaller halinde, çoğunlukla uzunlamasına yassı biçimli,masif
İkizlenme, {111} yüzeyinde yaygın
Sertlik, 2.5-3
Özgül Ağırlık, 8.93-8.94
Renk ve Şeffaflık, Soluk kırmızı, kahverengi, opak
Çizgi Rengi, Metalik bakır kırmızısı
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Renk ve kırılganlık, nitrik asitte kolay çözünürlük
Bulunuşu, Bakır içeren sülfür yataklarının oksidasyon zonları yaygın oluşum ortamıdır.

BARİT

Kimyasal Bileşimi, BaSO4
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Çoğunlukla ince-kalın levhamsı kristalli, kısa-uzun prizmatik; bazen lifsi yada lamelli; tanesel
Sertlik, 3 - 3.5
Özgül Ağırlık,
4.5
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, sarımsı, kahverengimsi, yeşilimsi, kırmızımsı; şeffaf-yarışeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık,
Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Yüksek özgül ağırlığı, dilinimi, kristal şekli, asitte çözünmezlik
Bulunuşu, Orta-düşük sıcaklıkta meydana gelen hidrotermal damarlarda yaygın olarak bulunan bir baryum mineralidir. Bakır, kurşun, çinko, nikel ve gümüş yataklarında, kalsit, kuvars, fluorit, dolomit ve siderit ile birlikte bulunur.


BERİL

Kimyasal Bileşimi, Be3Al2Si6O18
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Kristalleri kısa - uzun prizmatik; uzun eksenine paralel Şekilde çizikli; bazen masif.
Sertlik, 7.5 - 8
Özgül Ağırlık, 2.6 -2.9
Dilinim, {0001} belirsiz
Renk ve Seffaflık, Renksiz, beyaz, açık yeşil, mavimsi yeşil, yeşilimsi sarı, pembemsi turuncu; Koyu ve parlak yeşil olanına "Zümrüt", mavimsi gri olanına "Akuamarin", sarı renkli olanına "Heliodor", pembe renkli olanına ise "Margarit" adı verilir; Şeffaf - yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, rengi, sertliği
Bulunuşu, Granit pegmatitlerde, biyotit şistlerde, grayzenlerde ve pnömatolik hidrotermal damarlarda oluşur.
BİYOTİT

Kimyasal Bileşimi, K (Mg,Fe)3 (Al,Fe) Si3O10(OH,F)2
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Levhamsı ya da kısa prizmatik kristalli; pulsu ve dağılmış agregatlar halinde kristallere sahip
İkizlenme, {001} yüzeyinde olağan
Sertlik, 2.5 - 3
Özgül Ağırlık, 2.7 - 3.4
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Siyah, kahverenginin koyu tonları, kırmızımsı kahverengi, yeşil ve nadiren beyaz; şeffaf- opağa yakın
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, Yarımetalik, camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, rengi ve parlaklığı, dilinimi
Bulunuşu, Granit, pegmatit, gabronorit, diyorit, şist, fillit ve gnayslarda yaygın olarak oluşur.
BİZMUTİNİT

Kimyasal Bilesimi, Bi2S3
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Prizmatik, iğnemsi kristaller halinde; düşey yönde çizgili, genellikle masif
Sertlik, 2
Özgül Ağırlık, 6.78 - 6.81
Dilinim, {010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Kurşun grisi, opak
Çizgi Rengi, Grimsi siyah
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Daha az bükülebilir olması ile antimonitten ayrılabilir.
Bulunuşu, Magmatik kayalarda manyetit, pirit, kalkopirit, sfalerit, galenit gibi minerallerle birlikte ve kalay-tungsten yataklarında bulunur.


BOKSİT

Değişik alüminyum-demir oksit ve hidroksitlerden (boehmit, gibbsit, diyaspor gibi minerallerden) oluşan bir karışımdır. Alüminyumsilikat içeren kayaların, tropikal koşullar altında yağmur suyunun filtrasyonu ve yıkamasıyla ikincil olarak konkresyonlar şeklinde oluşur. Yeşil, kahverengi, kırmızı ve gri renklerde gözlenirler. Masif, oolitik, pisolitik olabilirler.
BORAKS

Kimyasal Bileşimi, Na2B4O7.10H2O
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kısa prizmatik kristalli, bazen levhamsı
İkizlenme, {100} yüzeyinde nadiren
Sertlik, 2 - 2.5
Özgül Ağırlık, 1.715
Dilinim, {100} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz; beyaz, grimsi, yeşilimsi, mavimsi; şeffaf-yarışeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı, bazen toprağımsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal şekli, düşük özgül ağırlığı, suda çözünebilirliği
Bulunuşu, Boraks, evaporitik ortamlarda oluşan bir mineraldir. Tuzlu göl sularının evaporasyonu ile oluşur. Karbonatlar, sülfatlar ve halit gibi diğer evaporasyon mineralleri ile


BRİTOLİT


Kimyasal Bileşimi, (Ca,Y)5 (SiO4,PO4)3 (OH,F)
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Kristalleri hegzagonal, bazen oval şekilli
Sertlik, 5
Özgül Ağırlık, 4.25
Renk ve Şeffaflık, Siyah
Parlaklık, Elmas parıltılı
Ayırıcı Özellikleri, şekli, rengi ve özgül agırlığı
Bulunuşu, Pegmatitlerde, özellikle nefelin siyenitlerde ve alkali siyenitler, granitlerle iliskili kontakt metasomatik yataklarda oluşur.


BRUSİT

Kimyasal Bileşimi, Mg (OH)2
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Genellikle levhamsı, nadiren iğnemsi kristalli; masif, lifsi, tanesel
Sertlik, 2.5
Özgül Ağırlık, 2.39-2.40
Dilinim, {0001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Beyaz, soluk yeşil, gri, gri-mavi, mavi; şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, Dilinimi, kristal formu, HCl ile kolay çözünebilirlik
Bulunuşu, Metamorfize olmuş dolomitik kireçtaslarında, hidrotermal kökenli damarlarda, kalsit ve talk ile topluluk oluşturur. Serpantinitlerde de bulunabilir.


BORNİT

Kimyasal Bileşimi, Cu5FeS4
Kristal Sistemi,Yüksek Sıcaklık (+228 oC) borniti kübik, yaygın form tetragonal
Kristal Biçimi, Kristalleri nadir ve kübik, genellikle pürüzlü yüzeylere sahip, çoğunlukla masif, kompakt ve tanesel
İkizlenme, {111} yüzeyinde penetrasyon ikizi
Sertlik, 3
Özgül Ağırlık, 5.079 - 5.09
Dilinim, {111} çok zayıf
Renk ve Şeffaflık, Bakır kırmızısı-bronz; opak
Çizgi Rengi, Açık grimsi-siyah
Parlaklık, Metalik parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, nitrik asitte çözünmesi.
Bulunuşu, Yaygın diğer sülfit cevherleri ile (kalkozin, kalkopirit, kovelin, pirotin ve pirit) birlikte bulunur. Ayrıca birincil mineral olarak bazı magmatik kayalarda ve pegmatit damarlarında oluşur. Kontakt metamorfik yataklarda da gözlenir.


BROKİT

Kimyasal Bileşimi, TiO2
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Kristalleri çoğunlukla levhamsı
Sertlik, 5.5 - 6
Özgül Ağırlık, 4.14
Dilinim, {001} çok zayıf-belirsiz
Renk ve Şeffaflık, Açık kahverengi-koyu kahverengi, kırmızımsı kahverengi-siyah; şeffaf-opak
Çizgi Rengi, Beyaz-gri-sarı
Parlaklık, Yarımetalik
Bulunuşu, Magmatik ve metamorfik kayalarla hidrotermal damarların aksesuar mineralidir.


BRAUNİT

Kimyasal Bileşimi, Mn+2Mn+36SiO12
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Piramidal kristalli; masif, tanesel
İkizlenme, [112] yüzeyinde olağan
Sertlik, 6-6,5
Özgül Ağırlik, 4,72-4,83
Dilinim, [112] mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Siyah, kahverengimsi siyah, çelik grisi; opak
Çizgi Rengi, Kahverengimsi siyah-çelik grisi
Parlaklık, Yarı Metalik
Ayırıcı Özellikleri, HCI' de çözünürlük, renk ve kristal formu
Bulunuşu, Hidrotermal damarlarda diğer mangan mineralleri ile birlikte ikincil olarak oluşur.

Son düzenleyen Safi; 25 Mayıs 2016 23:35
virtuecat - avatarı
virtuecat
Ziyaretçi
22 Ekim 2006       Mesaj #3
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
D

DEMİR

Kimyasal Bileşimi, Fe
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Kristalleri nadir, genellikle masif taneler
Sertlik, 4 - 4.5
Özgül Ağırlık, 7.3 - 7.87
Dilinim, {001} yüzeyinde zayıf
Çizgi Rengi, Siyah
Renk ve Şeffaflık, Çelik grisi-siyah; opak
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Kuvvetli manyetik, kolay ezilebilir.
Bulunuşu, Saf demir oluşumlarına sıkça rastlanmaz, ancak volkanik kayaların kömür damarlarını kestiği yerlerde oluşabilir.

DESKLOİZİT

Kimyasal Bileşimi, Pb(Zn,Cu)VO4 . OH
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Düz, prizmatik ve levhamsı kristalli; böbreğimsi, lifsi, masif, tanesel
Sertlik, 3 - 3.5
Özgül Ağırlık, 6.24 - 6.26
Renk ve Şeffaflık, Turuncu-kırmızı, koyu kırmızımsı kahverengi, koyu siyahımsı kahverengi, koyu yeşil; şeffaf-opak
Çizgi Rengi, Turuncu-kahverengimsi kırmızı
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, çizgisi ve şekli
Bulunuşu, Kurşun-çinko yataklarında oluşan ikincil bir mineraldir.

DİASPOR

Kimyasal Bileşimi, HAlO2 - AlO(OH)
Kristal Sistemi,
Ortorombik
Kristal Biçimi, Çoğunlukla ince uzunlamasına levhalar şeklinde kristalli, bazen iğnemsi, yapraklanmış.
İkizlenme, {061} ve {021} yüzeylerinde nadir
Sertlik, 6.5 - 7
Özgül Ağırlık,
3.3 - 3.5
Dilinim, {010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Beyaz, yeşil, sarı, leylak, pembe ve kahverengi gibi değişik renk ve renk tonlarında, mangan diyaspor ise gülkırmızısı; şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, Dilinimi, sertliği ve levhamsı şekli ile ayrılabilir.

DİOPTAZ

Kimyasal Bileşimi, CuSiO2(OH)2
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Kısa prizmatik, kristalin agregatlar halinde; masif
Sertlik, 5
Özgül Ağırlık, 3.28 - 3.35
Dilinim, {10-11} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Zümrüt yeşili, koyu mavimsi yeşil; şeffaf - yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Yeşilimsi mavi
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, kristal şekli
Bulunuşu, Yaygın bir mineral değildir. Bakır sülfür yataklarının oksidasyon zonlarında oluşur.

DİSTEN

Kimyasal Bileşimi, Al2SiO5
Kristal Sistemi, Triklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri ince-uzun, yassı, yapraklanmalı; c-eksenine paralel uzamış; masif, bazen lifsi; ışınsal agregatlar halinde.
İkizlenme, {100} yüzeyinde yaygın.
Sertlik, 4 - 7.5
Özgül Ağırlık, 3.53 - 3.67
Dilinim, {100} mükemmel, {010} belirgin
Renk ve Şeffaflık, Çoğunlukla mavi; bazen beyaz, gri, yeşil, sarı, pembe ve siyaha yakın; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, İnci parıltılı, camsı
Ayırıcı Özellikleri, Mavi rengi, laminalı kristal formu, yönlere göre değişen sertliği ve mükemmel dilinimi

DİYOPSİT

Kimyasal Bileşimi, MgCaSi2O6
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Çoğunlukla kısa prizmatik kristalli, lamelli, sütunsal, masif veya tanesel
İkizlenme, {001} ve {100} yüzeylerinde yaygın
Sertlik, 5.5 - 6.5
Özgül Ağırlık, 3.22 - 3.38
Dilinim, {110} iyi, {100} ve {010} zayıf
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, donuk yeşil, koyu yeşilimsi siyah, sarımsı kahverengi, kırmızımsı kahverengi, nadiren mavi; şeffaf-opağa yakın
Çizgi Rengi, Beyaz, grimsi
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, rengi, yaklaşık dik açılı, iki yönlü dilinimi
Bulunuşu, Kalsiyumca zengin metamorfik kayalarda; bazik ve ultrabazik kayalarda, nadiren meteoritlerde ve skarn zonlarında bulunabilir.


DOLOMİT

Kimyasal Bileşimi, CaMg(CO3)2
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Rombohedral kristaller halinde; masif, tanesel .
İkizlenme,
{0001} yüzeyinde yaygın
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 2.86
Dilinim, {10-11} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz; beyaz, gri, yeşil, pembe, kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, Kalsite benzer ancak, HCL'de çok daha yavaş çözünür.

Bulunuşu, Kaya oluşturan yaygın bir mineraldir. Genellikle magnezyumca zengin kireçtaşlarında oluşur. Magnezyum içeren altere bazik magmatik kayalarda, dolomitik kayalar yada kireçtaşlarında bulunan damar ve boşluklarda, hidrotermal damar tipi cevherleşmelerde daha ziyade galenit ve sfalerit çevresinde gang minerali olarak bulunur.


DUMORTİYERİT

Kimyasal Bilesimi, (Al,Fe)7BSi3O18
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Nadiren prizmatik, genellikle masif, lifsi,tanesel veya çubuksal
Sertlik, 7
Özgül Ağırlık,
3.39 - 3.41
Dilinim, {100} iyi, {110} kötü
Renk ve Şeffaflık, Mavi, mor, pembemsi, kahverengi; şeffaf - yarışeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, lifsi yapısı, sertliği
Bulunuşu, Alüminyumca zengin metamorfik kayalarda ve nadiren pegmatitlerde oluşur.
EELMAS

Kimyasal Bileşimi, C
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Genellikle oktohedral, ayrıca kübik, tetrahedral kristaller halinde, yüzeyleri çoğunlukla bükülmüş şekilde; nadiren masif
İkizlenme, {111} ve {001} yüzeyinde yaygın
Sertlik, 10
Özgül Ağırlık, 3.51
Dilinim, {111} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, mavibeyaz, gri, sarı, kahverengi, turuncu, pembe, kırmızı, lavanta mavisi, yeşil, siyah. Şeffaf, yarı şeffaf, nadiren opak
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Parlak, elmas parıltılı
Ayırıcı Özellikleri, Aşırı sertliği, oktohedral dilinimleri, ultraviyole ışık altında floresans özellik göstermesi
Bulunuşu, Kimberlitlerde veya volkanik bacalarda olivin, pirop, flogopit ile beraber; konglomeralarda, alüvyal plaserlerde ve nadiren metoritlerde bulunur.
ENARJİT

Kimyasal Bileşimi, Cu3AsS4
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Genellikle levhamsı yada prizmatik kristalli; masif, tanesel ve sütunsu yapıda
İkizlenme, {320} yüzeyinde olağan
Sertlik, 3
Özgül Ağırlık, 4.40 - 4.45
Dilinim, {110} yüzeyinde mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Grimsi siyah-demir siyahı; opak
Çizgi Rengi, Siyah-grimsi siyah
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Rengi ve dilinimi tipiktir. Bakır testi ile stibnitten (antimonit) ayrılır.
Bulunuşu, Enarjit, sık rastlanan bir mineral değildir. Düşük sıcaklıklarda oluşur. Yüzeye yakın yataklarda kalkozin, bornit, kovellin, pirit, sfalerit, barit ve kuvars ile birlikte bulunur.ENSTATİT, BRONZİT

Kimyasal Bileşimi, MgSiO3
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Kristalleri nadir; prizmatik; çoğunlukla masif, lamelli yada lifsi
İkizlenme, {100} üzerinde basit ikizlerine rastlanır
Sertlik, 5 - 6
Özgül Ağırlık, 3.209 - 3.431
Dilinim, {210} iyi
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, sarımsı veya yeşilimsi beyaz; gri, zeytin yeşili, kahverengi; şeffaf-opağa yakın
Çizgi Rengi, Renksiz, grimsi
Parlaklık,
Camsı, inci parıltılı
Ayırıcı Özellikleri, Soluk yeşil renk ve bronz parlaklığı, yaklaşık dik açı ile kesişen iki yönlü dilinimi
Bulunuşu, Norit, piroksenit, gabro ve peridotit gibi bazik ve ultrabazik kayalarda; bölgesel metamorfik kayalarda ve metalik meteoritlerde bulunur. Andezitik volkanik kayalarda da bulunabilir.


EPİDOT

Kimyasal Bileşimi, Ca2(Al,Fe)3Si3O12(OH)
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri prizmatik, genellikle uzun eksene paralel çizikli
Sertlik, 6 - 7
Özgül Ağırlık, 3.2 - 3.5
Dilinim, kristalin uzun eksenine paralel, mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Yeşil-siyah; şeffaf-opağa yakın
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi ve kristal formu
Bulunuşu, Metamorfik kayaların yaygın mineralidir. Bazalt, diabaz ve kalkerli sedimanter kayaların orta ve düşük mertebeli metamorfizması sonucu oluşur.ERİTRİT ve ANABERJİT

Kimyasal Bileşimi, CO3(AsO4)2 . 8H2O (Eritrit) Ni3(AsO4)2 . 8 H2O (Anaberjit)
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Genellikle prizmatik-iğnemsi kristalli, lifsi
Sertlik, 1.5 - 2.5
Özgül Ağırlık, 3.18
Dilinim, {010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Koyu morumsu kırmızı, pembe; şeffaf-yarışeffaf
Çizgi Rengi, Kırmızı
Parlaklık, Camsı, elmas parıltılı
Ayırıcı Özellikleri, Eritrit'in kırmızı ve anaberjit'in yeşil rengi, kobalt ve nikel mineralleri ile birlikte bulunması
Bulunuşu, Kobalt ve nikel içeren birincil minerallerin oksidasyon yüzeylerinde ikincil olarak oluşur.

Son düzenleyen Safi; 25 Mayıs 2016 23:39
virtuecat - avatarı
virtuecat
Ziyaretçi
22 Ekim 2006       Mesaj #4
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
F


FLOGOPİT

Kimyasal Bileşimi, KMg3AlSi3O10(OH)2
Kristal Sistemi, Monoklinik, hegzagonal
Kristal Biçimi, Prizmatik, levhamsı kristalli, saçılmış pulsu agregatlar halinde
İkizlenme, {001} yüzeyinde olağan

Sertlik, 2 - 2.5
Özgül Ağırlık, 2.76 - 2.90
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Sarımsı kırmızı-kahverengi, yeşilimsi kahverengi, kırmızı; bazen renksiz, beyaz; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, İnci parıltılı-yarımetalik
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, kristal formu
Bulunuşu, Metakarbonatlarda, magnezyumca zengin pegmatitlerde, ultrabazik kayalarda oluşur. Kimberlitlerde de bulunabilir.


FLUORİT


Kimyasal Bileşimi, CaF2
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Çoğunlukla kübik, bazen de oktahedronlar, dodekahedronlar şeklinde kristallere sahip
İkizlenme, {111} yüzeyinde sıkça interpenetrasyon ikizlerine
rastlanır.
Sertlik, 4
Özgül Ağırlık, 3.180
Dilinim, {111} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Morun değişik tonları, mavi, yeşil, sarı, beyaz, pembe, kahverengi, mavimsi siyah; şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Ultraviyole ışık altında mavi, sarı, beyaz ve kırmızımsı renkler gösterir. Kalsitten daha serttir. Sülfirik asitte özünür.
Bulunuşu, Hidrotermal maden yataklarında yaygın olarak oluşan bir mineraldir. Sedimanter kayaların boşluklarında, pnömatolitik yataklarda, sıcak su kaynaklarının oluşturduğu çökellerde, Alpin tipi damarlarda, bazı granitlerde ve çok nadir olarak pegmatitlerde oluşabilir. Birçok metalik maden yatağının gang minerali olarak da gözlenebilir.


G


GALENİT

Kimyasal Bileşimi, PbS
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Kübik, oktohedral kristaller halinde; levhamsı, masif, bölünebilir, tanesel, lifsi
İkizlenme, {111} , {114}, {144} yüzeylerinde penetrasyon veya kontakt ikizleri
Sertlik, 2.5
Özgül Ağırlık, 7.58 - 7.596
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Kurşun grisi; Opak
Çizgi Rengi, Kurşun grisi
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, metalik parlaklığı, mükemmel dilinimi ve yüksek özgül ağırlığı
Bulunuşu, Sfalerit, pirit, markazit, kalkopirit, seruzit, anglezit, dolomit, kalsit, kuvars, barit ve fluoritle birlikte metal sülfit damarlarında yaygın olarak bulunur.GLOKOFAN

Kimyasal Bileşimi,Na2(Mg,Fe+2)3Al2Si8O22(OH)2
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri prizmatik ya da iğnemsi; masif; lifsi, sütunsu yada tanesel
İkizlenme, {100} üzerinde olağan
Sertlik, 6
Özgül Ağırlık, 3.08 - 3.15
Dilinim, {110} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Gri, grimsi mavi, mavimsi siyah, lavanta mavisi, gök mavisi; Yarı şeffaf

Çizgi Rengi, Grimsi mavi
Parlaklık, Camsi
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, çizgi rengi, kristal formu
Bulunuşu, Gömülme metamorfizması ile oluşan, sodyumca zengin metamorfik kayalarda, klorit, muskovit, stilpnomelan, lavsonit, epidot, pumpelliyit, almandin ve yadeit mineralleri ile birlikte bulunur.


GÖTİT

Kimyasal Bileşimi, HFeO2 - FeO(OH)
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Genellikle masif, böbreğimsi, lifsi, ışınsal dokuda ve nadir bulunan bir mineraldir.

Sertlik, 5 - 5.5
Özgül Ağırlık, 3.3 - 4.3
Dilinim, {010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Kristal olanlar siyahımsı kahverengi, masif olan türleri kırmızımsı-sarımsı kahverengi; opak
Çizgi Rengi, Turuncu-kahverengimsi sarı
Bulunuşu, Yaygın olarak bulunan bir mineraldir. Demir içeren pirit, manyetit, kalkopirit ve sideritin alterasyonu ile oluşur.

GRAFİT

Kimyasal Bileşimi, C
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Düz, levhamsı kristaller şeklinde, genellikle ince-iri yapraklanmalı kütleler halinde ayrıca ışınsal agregatlar, pullar halinde; tanesel ve toprağımsı
Sertlik, 1 - 2
Özgül Ağırlık, 2.09 - 2.26
Dilinim, {0001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Demir siyahı-çelik grisi; opak
Çizgi Rengi, Siyah
Parlaklık, Donuk metalik parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, Aşırı yumuşak, yağlı görünümü, kağıdı ve eli çizmesi. Siyah çizgi rengi, düşük özgül ağırlık ve rengi ile molibdenitten ayrılır.
Bulunuşu, Çoğunlukla kristalin kireçtaşı, şist ve gnays gibi metamorfik kayalarda oluşur. Ayrıca magmatik kayalarda ve pegmatitlerde, hidrotermal damarlarda, kuvars, biyotit, ortoklaz, turmalin, apatit, pirit ve titanit ile beraber bulunabilir.GRANAT GRUBU

Kimyasal Bileşimi, X3Y2Si3O12
Pirop ; Mg3Al2Si3O12
Almandin ; Fe3Al2Si3O12
Spessartin ; Mn3Al2Si3O12
Grossular ; Ca3Al2Si3O12
Uvarovit ; Ca3Cr2Si3O12
Andradit ;
Ca3Fe2Si3O12
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Çok yüzlü (İcositetraedre; 24 yüzeyli, rhombododecaedre veya bunların kombinasyonu) kristalleri yaygındır.
Sertlik, 6 - 7.5
Özgül Ağırlık, 3.6 - 4.3
Renk ve Şeffaflık, Pirop, almandin ve spessartin koyu kırmızı, kahverengi ve siyaha yakın; uvarovit yeşil; grossular kahverengi, mat yeşil ve beyaz; andradit sarı
Parlaklık, Camsı, reçinemsi
Ayırıcı Özellikleri, Sertliği, çok yüzlü kristal formu, özgül ağırlığı ve rengi
Bulunuşu, Metamorfik ve magmatik kayalarda yaygın olarak bulunan bir mineral grubudur. Pirop, magmatik kayalarda ve özellikle de peridotit, serpantinit ve kimberlit türü kayalarda; almandin, sist ve gnayslarda; uvarovit, krom içeren serpantinitlerde; grossular ve andradit, metakarbonatlarda olusur. Akarsu çökellerinde sıkça granat minerallerine rastlanabilir. Bazı türleri süstaşı olarak kullanılabilir.GÜMÜŞ


Kimyasal Bileşimi, Ag
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi,
Uzunlamasına tel şekilli veya pulsu, masif, kübik- oktahedral kristalleri nadir
İkizlenme, {111} yüzeyinde yaygın
Sertlik, 2.5 - 3
Özgül Ağırlık, 10.50
Renk ve Şeffaflık, Gümüş beyaz, dış etkilerle siyahımsı, opak
Çizgi Rengi, Gümüş beyazı
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Renk, nitrik asitte kolay çözünürlük Bulunuşu, Birincil olarak hidrotermal damarlarda, ikincil olarak gümüş içeren cevher yataklarının oksidasyon zonlarında oluşur.

HHALİT (KAYA TUZU)

Kimyasal Bileşimi, NaCl
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Çoğunlukla kübik kristalli; masif, tanesel, kompakt
Sertlik, 2
Özgül Ağırlık,
2.168
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, sarı, turuncu, kırmızımsı, mor, mavi; şeffaf-yarışeffaf
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Suda kolay çözünmesi, şekli, tadı
Bulunuşu, Halit, evaporit ortamlarda yaygın olarak oluşan bir mineraldir. Tuzlu suların evaporasyonu ile oluşan evaporit yataklarında bulunur. Güncel olarak playa ortamlarında oluşabilir. Silvin, jips ve anhidrit gibi minerallerle birlikte bulunur.

HALLOYSİT

Kimyasal Bilesimi, Al2Si2O5 (OH)4 . 2H2O
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Ultramikroskobik kristaller halindedir.
Sertlik, 2 - 2.5
Özgül Ağırlık, 2 - 2.2
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz; bazen sarımsı, kahverengimsi, kırmızımsı, mavimsi renklerde; şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık, İnci parıltılı
Bulunuşu, Feldspatların veya diğer alüminyum silikat minerallerinin hidrotermal alterasyonu ile oluşur. Kaolinit ile birlikte bulunur.

HEMATİT

Kimyasal Bileşimi, Fe2O3
Kristal Sistemi, Trigonal
Kristal Biçimi, Genellikle ince yada kalın levhamsı kristaller, rombohedral, piramidal ve nadiren de prizmatikdir.
İkizlenme, Penetrasyon ikizi tipikdir.
Sertlik, 5 - 6
Özgül Ağırlık, 5.26
Renk ve şeffaflık, Çelik grisi-siyah, opak
Çizgi Rengi, Kırmızı-kırmızımsı kahverengi
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri,
Kırmızı çizgi rengi ve sertliği, kristal şekli ayırıcı özellikleridir.
Bulunuşu, Yaygın olarak bulunan hematit, önemli bir demir mineralidir. Hidrotermal damarlarda ve magmatik kayalarda aksesuar minerali olarak bulunabilir. Volkanik kayalarda, birçok metamorfik kayada, kontakt metamorfik yataklarda, birincil veya ikincil olarak sedimanter kayalarda yaygın olarak oluşabilir.


HEMİMORFİT

Kimyasal Bileşimi, Zn4Si2O7(OH)2.H2O
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Yaygın olarak ince çubuksu kristaller halinde; masif, tanesel, lifsi yapılı kompakt yumrular halinde
İkizlenme, {100} üzerinde nadiren
Sertlik, 4.5 - 5
Özgül Ağırlık, 3.4 - 3.6
Dilinim, {110} mükemmel, {101} iyi değil,
{ 001} belirgin değil
Renk ve Şeffaflık, Genellikle beyaz; mavi, yeşilimsi, gri, sarımsı, kahverengi; Şeffaf - yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık,
Camsı
Bulunuşu, Çeştli maden yataklarının oksidasyon zonlarında ikincil olarak; kalker içeren kayalarda, nadiren granit pegmatitlerde oluşur; sfalerit, simitsonit, kalsit ve anglezitle beraber bulunur.HİDROBORASİT

Kimyasal Bileşimi, CaMgB6O11 . 6H2O
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Uzun, prizmatik kristalli, iğnemsi; c-ekseni boyunca uzamış; masif, kompakt ve ince taneli; lamelli, lifsi
Sertlik, 2-3
Özgül Ağırlık, 2.167
Dilinim, {010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz; şeffaf
Parlaklık, Camsı, ipeksi
Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, dilinimi
Bulunuşu, Bor yataklarında oluşur.


HÖYLANDİT

Kimyasal Bileşimi, (Ca, Na2) Al2 Si7O18 . 6H2O
Kristal Sistemi, Triklinik
Kristal Biçimi, Genellikle levhamsı kristalli; masif, tanesel
Sertlik, 3.5-4
Özgül Ağırlık, 2.1 - 2.2
Dilinim, { 010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, pembe, kırmızı, kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, rengi, parlaklığı
Bulunuşu, Bazaltik kayalardaki boşluklarda stilbit ile birlikte oluşur. Sedimanter kayalarda ikincil mineral olarak bulunur.

Son düzenleyen Safi; 25 Mayıs 2016 23:46
virtuecat - avatarı
virtuecat
Ziyaretçi
22 Ekim 2006       Mesaj #5
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
İ

İLMENİT

Kimyasal Bileşimi, Fe+2TiO3
Kristal Sistemi,
Hegzagonal

Kristal Biçimi, Levhamsı kristalli, masif, kompakt, tanesel
İkizlenme, {0001} yüzeyinde olağan
Sertlik, 5 - 6
Özgül Ağırlık, 4.72
Renk ve Şeffaflık, Siyah, opak
Çizgi Rengi, Siyah-kahverengimsi kırmızı
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Hematitten çizgi rengiyle, manyetitten manyetik özelliği ile kolayca ayrılabilir.
Bulunuşu, Birçok magmatik ve metamorfik kayada bulunan aksesuar mineralidir. Kuvars damarlarında, pegmatitlerde ve bazı gnayslarda hematit ve kalkopirit ile birlikte bulunur.

İLVAİT

Kimyasal Bileşimi, CaFe+22Fe+3Si2O8OH
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Kristalleri kalın prizmatik, çapraz kesiti elmas şekilli, dikey çizgili. Masif, kompakt veya sütunlar halinde
Sertlik, 5.5 - 6
Özgül Ağırlık, 3.8 - 4.1
Dilinim, {001}, {010} iyi
Renk ve Şeffaflık, Siyah-yesilimsi siyah; opak
Çizgi Rengi, Siyah
Parlaklık, Mat, yarımetalik
Ayırıcı Özellikleri, Sertliği, rengi, kristal formu.
Bulunuşu, Çinko ve bakır yataklarının başlıca kontakt metasomatik minerali olarak ve sodalit-siyenitlerde oluşur.


JJİPS

Kimyasal Bileşimi, CaSO4 . 2H2O
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi,
Çoğunlukla ince-kalın levhamsı kristalli; kısa-uzun prizmatik, iğnemsi, masif, tanesel, lifsi
İkizlenme, {100} yüzeyinde kırlangıç kuyruğu, {-101} yüzeyinde kelebek ikizleri çok tipiktir.
Sertlik, 2
Özgül Ağırlık, 2.32
Dilinim, {010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz-beyaz, sarımsı, yeşilimsi, kırmızımsı; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Düşük sertliği ve dilinimi
Bulunuşu, Deniz suyundaki çözünülürlüğü halit ve anhidrit minerallerine göre daha zayıf olan ve evaporasyonda ilk çökelen mineraldir. Karbonatlı kayalarda piritin oksidasyonundan türeyen sülfirik asitin bulunduğu yerlerde ve bazı volkanik alanlarda da oluşabilir.

K


KALKOPİRİT

Kimyasal Bileşimi, CuFeS2
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Tetrahedral kristaller seklinde, genellikle masif
İkizlenme, {112} ve {012} yüzeylerinde yaygın
Sertlik, 3.5 - 4.0
Özgül Ağırlık, 4.35 - 4.40
Dilinim, {011}
Renk ve Şeffaflık, Pirinç sarısı; opak
Çizgi Rengi, Yeşilimsi, siyah
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, çizgi rengi; yumuşaklığı ile pritten, sertliği ile altından ayrılır

Bulunuşu,
Birincil olarak mağmatik kayaçlarda ve hidrotermal damarlarda pirit, pirotin, kassiterit, sfalerit, galenit gibi cevher mineralleri ve kuvars, kalsit, dolomit gibi gang mineralleri ile birlikte bulunur."Porfiri bakır" yataklarında oluşan önemli mineraldir.KALSİT

Kimyasal Bileşimi, CaCO3
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Değişik kristal formlarında
İkizlenme, Yaygın; iki ayrı ikiz kanununa göre ikizlenir. Birincisinde ikiz düzlemi taban pinakoid'i, ikincisinde ise rombohedral yüzeydir.
Sertlik, 3
Özgül Ağırlık, 2.71
Dilinim, {10-11} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Saf olduğunda renksiz yada beyaz; gri, sarı, kahverengi, kırmızı, yeşil, mavi ve siyah renklerde de gözlenebilir; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz-gri
Parlaklık, Camsı-mat

Ayırıcı Özellikleri,
HCl ile çok çabuk çözünebilmesi, dilinimi, şekli, rengi ve sertliği
Bulunuşu, Kalsit, doğada bol bulunan minerallerin başında gelir. Karbonatlı sedimanter kayaların (kireçtaşları) ve metamorfik kayaların (mermerler) ana bileşenidir. Birçok cevherleşmenin gang minerali olan kalsit, hidrotermal damarların, karbonatitlerin sık rastlanan minerallerindendir. İkincil olarak, granitlerdeki piroksen ve feldspatların bozunmasıyla oluşur. Travertenlerin, sarkıt ve dikitlerin ana bileşeni olarak bulunur.KASSİTERİT

Kimyasal Bileşimi, SnO2
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Kısa prizmatik kristalli, masif, tanesel
İkizlenme, {011} yüzeyinde kontakt yada penetrasyon ikizlenmesi olağan
Sertlik, 6 - 7
Özgül Ağırlık,
6.99
Dilinim, {100} zayıf
Renk ve Şeffaflık, Kırmızımsı kahverengi-siyah; şeffaf-opak
Çizgi Rengi, Siyah
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Masif olduğunda yumuşaklığı, rengi ayırıcı özellikleridir.

Bulunuşu,
Kassiterit, başlıca kalay mineralidir. Orta-yüksek sıcaklıklı hidrotermal damarlarda yada metasomatik yataklarda oluşur. Granitik pegmatitlerde, kontakt metamorfik yataklarda, riyolitlerde ve alüvyonlarda yer alabilir. Volframit, arsenopirit, bizmutinit, topaz, kuvars, turmalin ve mika mineralleri ile birlikte bulunabilir.KEMERERİT

Kimyasal Bileşimi,(Mg, Cr)6 (AlSi3) O10 (OH)8
Kristal Sistemi, Triklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri hegzagonal, altı yüzlü piramitler şeklinde
Sertlik, 2 ' 2.5
Özgül Ağırlık, 2.645
Dilinim,
{001}, mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Kırmızı - morumsu kırmızı; şeffaf - yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, kristal biçimi
Bulunuşu, Kromit yataklarında uvarovit ile birlikte bulunur.KLORİT

Kimyasal Bileşimi, (Mg,Fe,Al,)6 (Si,Al)4 O10 (OH)8
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri levhamsı, pseudo-hegzagonal, bazen prizmatik; masif, toprağımsı
Sertlik, 2 - 3
Özgül Ağırlık, 2.6 - 3.3
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Yeşil; sarı, kahverengi
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Tipik yeşil rengi, dilinimi, elastik olmayan yapraklanması
Bulunuşu, Klorit, magmatik kayalarda, piroksen, amfibol ve mika minerallerinin alterasyonu ile olusur. Metamorfik kayalarda yaygın olarak bulunan ve yesil-şist fasiyesini karakterize eden bir mineraldir.

KLORİTOİD

Kimyasal Bileşimi, (Mg,Fe+2)2Al4Si2O10(OH)4
Kristal Sistemi, Triklinik, monoklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri levhamsı, pseudo-hegzagonal nadir; masif, yapraklanmalı.
İkizlenme,
{100} yüzeyinde yaygın
Sertlik, 6.5
Özgül Ağırlık, 3.56 - 3.61
Dilinim, {100} mükemmel, {100} belirgin
Renk ve Şeffaflık, Koyu gri, yeşilimsi gri, yeşilimsi siyah; Yarı şeffaf
Parlaklık,
İnci parıltılı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, sertliği, dilinimi
Bulunuşu, Mika şist, fillit ve kuvarsit gibi metamorfik kayalarda oluşur. Muskovit, klorit, stavrolit ve distenle birlikte bulunur.


KOBALTİN

Kimyasal Bileşimi, CoAsS
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Genellikle kübik kristalli, masif, kompakt, tanesel
İkizlenme, {011} yüzeyinde olağan, {111}'de nadir
Sertlik, 5.5
Özgül Ağırlık, 6.33
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Gümüş beyazı, gri, soluk kırmızımsı
Çizgi Rengi, Gri-siyah
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Daha düşük sertliği, dilinimi, gümüş beyazı rengi ile piritten ayrılır.
Bulunuşu, Skutterudit, arsenopirit ve nikelin ile birlikte yüksek sıcaklıktaki hidrotermal damarlarda oluşur. Kontakt metasomatik yataklarda dissemine olarak bulunur.


KOLEMANİT

Kimyasal Bileşimi, CaB3O4 (OH)3 H2O
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Çoğunlukla eşboyutlu ve kısa prizmatik kristalli; masif, kompakt, tanesel
Sertlik, 4.5
Özgül Ağırlık, 2.42
Dilinim, {010}
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz; şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, mükemmel dilinimi, diğer boratlardan daha sert olması
Bulunuşu, Kurak iklim bölgelerindeki playa ve tuz göllerinde boraks ile birlikte oluşur.


KONNELLİT

Kimyasal Bileşimi, Cu19Cl4SO4(OH)32 . 3H2O
Kristal Sistemi,
Hegzagonal
Kristal Biçimi, İğnemsi kristallerin oluşturduğu ışınsal demetler halinde
Sertlik, 3
Özgül Ağırlık, 3.39 - 3.41
Dilinim, Belirlenememiştir.
Renk ve Şeffaflık,
Çivit mavisi, mavimsi yeşil; yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Soluk yeşilimsi mavi
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Çivit mavisi rengi, kristal şekli ile diğer minerallerden ayrılır.
Bulunuşu, Bakır içeren maden yataklarının oksidasyon zonunda ikincil olarak oluşur.

KORDİYERİT

Kimyasal Bileşimi, (Mg,Fe+3)2Al2Si5O18
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Kristalleri kısa prizmatik; çoğunlukla masif, kompakt, tanesel.
İkizlenme, {110} ve {130} üzerinde yaygın, {021} ve {101} 'de nadir
Sertlik, 7-7.5
Özgül Ağırlık, 2.53 - 2.78
Dilinim, {101} belirgin
Renk ve Şeffaflık, Lacivert, mavi ve mavimsi morun değişik tonları, dumanlı mavi; nadiren yeşilimsi gri; sarımsı kahverengi; Şeffaf - yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Lacivert rengi ve sertliği
Bulunuşu, Alüminyum zengin kayaların orta-yüksek mertebeli kontakt ve bölgesel metamorfizması ile oluşur. Hornfelslerde, şist ve gnayslarda andaluzit, spinel, kuvars ve biyotitlerle birlikte bulunur.KORUND

Kimyasal Bilesimi, Al2O3
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Çok iyi gelişmiş kristallerine rastlanır. Piramidal, prizmatik, levhamsı, rombohedral kristalli, masif
İkizlenme, {10-11} yüzeyinde yaygın penetrasyon ikizi
Sertlik, 9
Özgül Ağırlık, 4.0 - 4.1
Renk ve Şeffaflık, Çoğunlukla gri, kahverengi ve mavimsi; nadiren kırmızı (yakut), yeşil, mavi (safir), turuncu, mor renklerde, bazen renksiz. Şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık
, Reçine, elmas parlaklığı
Ayırıcı Özellikleri, Sertlik, yoğunluk ve kristal şekli
Bulunuşu, Nefelin siyenitlerde, nefelin siyenit pegmatitlerde; mermer, gnays ve şist gibi bölgesel metamorfik kayalarda bulunabilir.


KOVELLİN

Kimyasal Bileşimi, CuS
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, İnce, levhamsı, hegzagonal kristalleri nadir, genellikle masif ve yapraklanmalı
Sertlik , 1.5 - 2.0,
Özgül Ağırlık, 4. 681 - 4.76.
Dilinim, {0001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Açık-çok koyu çivit mavisi; opak Çizgi Rengi, Koyu parlak gri-siyah
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Kalkozinden rengi ile, bornitten mükemmel dilinim göstermesi ile ayrılır.
Bulunuşu, Bakır yataklarında sülfit zenginleşmesi sonucu olarak oluşur.


KRİZOBERİL

Kimyasal Bileşimi, BeAl2O4
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Genellikle levhamsı kristalli
İkizlenme, {130} yüzeyinde yaygın kontakt ve interpenetrasyon ikizleri
Sertlik, 8.5 - 9
Özgül Ağırlık, 3.65 - 3.80
Dilinim, {110} zayıf
Renk ve Şeffaflık, Sarımsı yeşilin değişik tonları, sarı, gri, kahverengi, mavi-yeşil, zümrüt yeşili; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, sertliği ve kristal şekli
Bulunuşu,
Granitik kayalarda, pegmatitlerde ve mikaşistlerde oluşur. Ayrıca, dolomitik mermerlerde ve alüvyonlarda da rastlanılabilir.

KRİZOKOL

Kimyasal Bileşimi, Cu2H2Si2O5(OH)4
Kristal Sistemi, Ortorombik (Genellikle masif)
Kristal Biçimi, İğnemsi, mikroskobik, ışınsal gruplar halinde; kriptokristalin; opal görünümlü
Sertlik, 2 - 4
Özgül Ağırlık, 2.0 - 2.4
Renk ve Şeffaflık, Mavinin değişik tonları; mavimsi yeşil, yeşil; Yarı şeffaf - opağa yakın
Parlaklık, Camsı, toprağımsı
Bulunuşu, Bakır yataklarının oksidasyon zonlarında yaygın olarak oluşan bir mineraldir.

KRİZOTİL

Kimyasal Bileşimi, Mg3Si2O5 (OH)4
Kristal Sistemi,
Monoklinik
Kristal Biçimi, Masif, uç kısımlarında lifsi
İkizlenme, [112] yüzeyinde olağan
Sertlik, 2,5
Özgül Ağırlık, 2,55
Dilinim, Liflere paralel uzanımlı
Renk ve Şeffaflık, Beyaz, gri, sarı, yeşil, kahverengi; yarı şeffaf
Parlaklık, İpeksi
Ayırıcı Özellikleri, Lifsi kristal formu ve rengi
Bulunuşu, Serpantinitlerdeki damarlarda oluşur.


KROMİT

Kimyasal Bileşimi, FeCr2O4
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Çok nadir bulunan kristalleri oktahedral; masif, tanesel
Sertlik,
5.5
Özgül Ağırlık, 4.5 - 4.8
Renk ve Şeffaflık, Siyah; opak
Çizgi Rengi, Kahverengi
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Çizgi rengi ve zayıf manyetiklik özelliği
Bulunuşu, Kromit, peridotit ve diğer ultrabazik kayalar ile serpantinitlerde yaygın olarak bulunur. Magmatik fiferansiyasyon sonucu, magmadan itibaren soğuma sırasında, kromit'in ilk olarak ayrılması ile zengin kromit yatakları oluşur.


KSENOTİM

Kimyasal Bileşimi, YPO4
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Kısa-uzun prizmatik kristalli; rozet şekilli
İkizlenme, {111} yüzeyinde nadir
Sertlik, 4 - 5
Özgül Ağırlık,
4.4 - 5.1
Dilinim, {100} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Sarımsı kahverengi, kahverengi, gri, sarı, yeşilimsi, kırmızımsı; şeffaf-opak
Parlaklık, Camsı, reçinemsi
Ayırıcı Özellikleri, Zirkondan sertliğinin daha az olması ile ayrılır.
Bulunuşu, Ksenotim, granitik ve alkali magmatik kayaların aksesuar mineralidir. Bazı pegmatit ve gnayslarda da bulunur.

KÜKÜRT

Kimyasal Bileşimi, S
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Çubuksu veya bipramidal kristalleri nadir, kristal yüzeyleri düzensiz gelitim gösterir
İkizlenme, {011}, {101} ve {110} yüzeylerinde nadir.
Sertlik, 1.5 - 2.5
Özgül Ağırlık, 2.07 - 2.1
Renk ve Şeffaflık, Parlak sarı, sarımsı, kahverengimsi sarımsı gri. Kırmızımsı, yeşilimsi; Şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Reçinemsi
Ayırıcı Özellikleri,
Renk, düşük sertlik, düşük erime noktası, suda ve derişik hidroklorik asitte çözünmesi.
Bulunuşu, Volkanik süreçlerde ve hidrotermal yataklarda, jips içeren sedimentar kayaçlarda, tuz domlarında ve cevher yataklarında ikincil olarak bulunur.

KUPRİT

Kimyasal Bileşimi, Cu2O
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Kübik ve oktahedral kristalli; masif, tanesel, iğnemsi
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 6.14 - 6.15
Dilinim, {001} yüzeyinde nadir
Renk ve Şeffaflık, Kahverengimsi kırmızı, kırmızı ve morumsu kırmızının değişik tonları; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Kahverengimsi kırmızı
Parlaklık, Yarı metalik, elmas parlaklığında
Ayırıcı Özellikleri, Hematit ve sinobar'a benzerlik gösteren kuprit, hematit'den yumuşak, sinobar'dan sert olması ve çizgi rengiyle ayrılır.
Bulunuşu, Bakır yataklarının oksidasyon zonlarında ikincil mineral olarak oluşur. Genellikle azurit, malahit ve kalkozin ile birlikte bulunur.

KUVARS

Kimyasal Bileşimi, SiO2
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Altıgen prizmalar şeklinde kristalli; prizma yüzeyleri kristalin uzun kenarlarına dik yönde çizikli
İkizlenme, Dauphin, Brezilya ve Japon ikizleri çok yaygındır.
Sertlik, 7
Özgül Ağırlık, 2.65
Renk ve Şeffaflık, Genellikle renksiz, bazen beyaz; şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal şekli, camsı görünümü, sertliği, konkoidal kırılması
Türleri; Sagenit (rutil iğnecikleri içeren kuvars), ametist (mor, eflatun), süt kuvarsı (beyaz), gül kuvarsı (gül pembesi), sitrin (sarı), dumanlı kuvars (duman renkli, bulanık görünümlü)

Bulunuşu
, Doğada yaygın olarak rastlanan minerallerin başında gelir. Magmatik, metamorfik, özellikle granit ve gnaysların, sedimanter kayaların olağan bileşenidir. Kuvarsitlerin ana bileseni olan kuvars, birçok cevherlesmenin de gang minerali olarak bulunur.


KARNOTİT

Kimyasal Bileşimi, K2(UO2)2(VO4)2 . 1-3H2O
Kristal Sistemi,
Monoklinik
Kristal Biçimi, Çoğunlukla toz halde; nadiren ince levhamsı kristaller halinde
Sertlik,
2
Özgül Ağırlık, 4.70-4.95
Dilinim, { 001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Parlak sarı, yeşilimsi sarı
Parlaklık, Toprağımsı, donuk, mat
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, X-Ray ile diğer minerallerden ayrılır. Pudramsı oluşu ve fluoresans özelliğinin olmaması ile autinitten ayrılır.
Bulunuşu,
Karnotit, birincil uranyum ve vanadyum mineralleri ile kontakt halindeki sular tarafından sedimanter ortamda depolanmış, ikincil bir uranyum mineralidir.

Son düzenleyen Safi; 25 Mayıs 2016 23:52
virtuecat - avatarı
virtuecat
Ziyaretçi
22 Ekim 2006       Mesaj #6
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
L

LEPİDOLİT

Kimyasal Bileşimi, K(Li,Al)3 (Si,Al)4 O10 (F,OH)2
Kristal Sistemi, Monoklinik, hegzagonal
Kristal Biçimi, Kristalleri levhamsı, pseudo-hegzagonal; ince, saçınımlı pulcuklar şeklinde
İkizlenme, {001} yüzeyinde nadir
Sertlik, 2.5 - 3
Özgül Ağırlık, 2.8 - 3.3
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Soluk leylak, pembe, mor; bazen renksiz, beyaz, grimsi, sarımsı; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, İnci parıltılı
Ayırıcı Özellikleri, Leylak rengi, mükemmel dilinimi
Bulunuşu, Granitik pegmatitlerde oluşur. Lityum içeren turmalin ve spodümen ile birlikte bulunur. Daha ziyade muskovit ile paralel pozisyonda iç içe büyür.LÖMONTİT

Kimyasal Bileşimi, CaAl2Si4O12 . 4H2O
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri kare prizmalar halinde; lifsi, sütunsal, ışınsal
İkizlenme, {100} yüzeyinde olağan
Sertlik, 3 - 4
Özgül Ağırlık, 2.20 - 2.41
Dilinim, {010}, {110} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Beyaz; bazen kırmızımsı, sarımsı, pembe, gri, kahverengimsi; şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık, İnci parıltılı, camsı
Ayırıcı Özellikleri, Hava ile temas ettiğinde suyunu kaybedip toz haline dönüşür ve tebeşirimsi bir görüntü alır.

Bulunuşu, Bazı sedimanter kayaların ve tüflerin çok düşük dereceli metamorfizması ile oluşabilir. Diğer zeolitlerle birlikte magmatik kayalarda ve damarlarda bulunur.LÖSİT

Kimyasal Bileşimi, KAISi2O6
Kristal Sistemi, Normal oluşum sıcaklığında Tetragonal (Pseudo-kübik); 625C nin üzerinde kristalli
Kristal Biçimi, İkositetraedr (yirmidört yüzeyli) ve izometrik kristallidir.
Özgül Ağırlık, 2.47-2.50
Dilinim, {110} kötü
Renk ve Şeffaflık, Beyaz, gri, bej,şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu
Bulunuşu, Tipik olarak, potasyumca zengin ve silis bakımından fakir bazik lavlarla oluşur. Kuvars ile kesinlikle birlikte bulunmaz. Yüksek basınç altında duyarsızdır. Potasyumca zengin, silisce fakir olan trakitik kayalarda bulunur. Plütonik yada metamorfik kayalarda lösite raslanmaz.
LAPİSLAZULİ

Kireçtaşlarının kontakt metamorfizmasıyla oluşan kalsit, piroksen ve diğer silikatlarla birlikte bol miktarda Lazurit (Na,Ca) 8 (AlSiO4) 6 (SO4,S,Cl )2 mineralini içeren mavi renkli, yarışeffaf-opak nitelikli kıymetli bir taştır.

M


MALAHİT

Kimyasal Bileşimi, Cu2CO3
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Çok nadir ve küçük kristalli, genellikle lifsi ve ışınsal, iğnemsi, kısa-uzun prizmatik; çoğunlukla masif, böbreğimsi
İkizlenme, {100} yüzeyinde olağan
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 4 - 4.05
Dilinim, {-201}
Renk ve Seffaflık, Parlak yeşil, siyahımsı yeşil; yarı şeffaf-opak
Çizgi Rengi, Soluk yeşil
Parlaklık, İğnemsi kristalleri ipeğimsi, masif olanlar donuk-mat, diğerleri elmas parıltılı, camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, böbreğimsi formu ve HCl'de çözünülürlüğü

Bulunuşu, Malahit, bakır yataklarının oksidasyon zonunda oluşan ikincil kökenli tipik bir mineraldir. Azurit, kuprit ve bakır ile birlikte bulunur. Topluluk oluşturduğu diğer mineraller kalsit, krizokol ve limonit dir.MANGANİT

Kimyasal Bileşimi, MnO(OH)
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Prizmatik kristalli; düşey yönde çizikli, paketler halinde, masif, lifsi, sütunsal ve tanesel
İkizlenme, { 011} yüzeyinde kontakt yada penetrasyon ikizleri olağan
Sertlik, 4
Özgül Ağırlık, 4.30 - 4.33
Dilinim, { 010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Siyah-koyu çelik grisi; opak
Çizgi Rengi, Kırmızımsı kahverengi-siyah
Parlaklık, Yarımetalik-mat
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, şekli, çizgi rengi ve konsantre HCl'de çözünebilirlik.

Bulunuşu, Manganit, piroluzit, barit ve götit mineralleri gibi, oksidasyon koşulları altında meydana gelen yataklarda oluşur. Ayrıca, düşük sıcaklıklı hidrotermal damarlarda da bulunabilir.


MANYEZİT

Kimyasal Bileşimi, MgCO3
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Kristalleri yaygın değildir; genellikle rombohedral; nadiren prizmatik; levhamsı, masif, kompakt, orta-ince taneli, tebeşirimsi, bazen lamelli yada lifsi
Sertlik, 3.5 - 4.5
Özgül Ağırlık, 3.0 - 3.1
Dilinim, { 10-11} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, sarımsı kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı-donuk-mat
Ayırıcı Özellikleri, Kalsitte olduğu gibi, soğuk seyreltik HCl' den etkilenir ve köpürerek çözünür.

Bulunuşu, Manyezit, kalsite göre daha az bulunur ve genellikle sedimanter kayalarda oluşur. Magnezyumca zengin metamorfik ve magmatik kayaların karbonik asit içeren sularla altere edilmesi sonucu meydana gelir. Serpantinleşmiş kaya kütlelerinde sıkça rastlanır. Talkşist gibi magnezyumca zengin metamorfik kayalardaki damarlarda da oluşur.


MARGARİT

Kimyasal Bileşimi, CaAl4Si2O10 (OH)2
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Diğer mikalara benzer şekilde levhamsı; çoğunlukla yapraklanmış agregatlar halinde
İkizlenme, { 001} yüzeyinde olağan
Sertlik, 3.5 - 4.5
Özgül Ağırlık, 3.0 - 3.1
Dilinim, { 001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Grimsi pembe, pembe, mat sarı, yeşil; yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, İnci parıltılı
Ayırıcı Özellikleri, Tipik mika dilinimi göstermesi, rengi, korund ile birlikte bulunması

Bulunuşu, Daima korund ve diaspor mineralleri ile birlikte olusur. Özellikle metamorfiklerde zümrüt ile birlikte, klorit sist ve mika sistlerde stavrolit ve turmalin ile birlikte bulunur.


MARKAZİT


Kimyasal Bileşimi, FeS2
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Çoğunlukla levhamsı kristalli, masif, ışınsal lifler şeklinde
İkizlenme, { 101} yüzeyinde olağan
Sertlik, 6 - 6.5
Özgül Ağırlık, 4.87 - 4.92
Dilinim, { 101} yüzeyinde belirsiz
Renk ve Şeffaflık, Soluk bronz sarısı, opak
Çizgi Rengi, Grimsi siyah
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Pirite çok benzer ancak, yoğunluğu daha düşük ve rengi daha soluktur.

Bulunuşu, Markazit, 450 oC'den düşük sıcaklıklarda, çinko-kurşun içeren hidrotermal damarlarda oluşur. Tebeşir ve kireçtaşı gibi sedimanter çökellerde de oluşabilir.


ORTOKLAZ, SANİDİN, MİKROKLİN

Kimyasal Bileşimi, KAlSi3O8
Kristal Sistemi, Monoklinik (ortoklaz ve sanidin), Triklinik (mikroklin)
Kristal Biçimi, Sanidin kristalleri genellikle levhamsı veya prizmatik; ortoklaz ve mikroklin kristalleri bazen prizmatik, kare şekillidir. Çoğunlukla masif ve taneseldirler.
İkizlenme, Çok yaygın, basit, Karlsbad, Baveno, Manebach ikizlerine rastlanır. Mikroklin, albit ve periklin yasasına göre kombine ikizler gösterir.

Sertlik, 6 - 6.5
Özgül Ağırlık, 2.55 - 2.63
Dilinim, { 001} ve { 010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Sanidin, renksiz, gri; şeffaf; Ortoklaz, beyaz-açık pembe, bazen kırmızı; yarışeffaf; Mikroklin, beyaz, yeşil (amazonit); yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı

Ayırıcı Özellikleri, Ortoklaz ve mikroklin, renkleri, dilinimleri, sertlikleri; Sanidin, renksiz olması, şeffaflığı, kristal formu ile diğer minerallerden ayrılırlar.
Bulunuşu, Magmatik kayalar, pegmatitler, granitler, siyenitler, riyolitler ve trakitlerin; birçok metamorfik kayaların, gnayslar ve şistlerin; bazı cevher oluşumlarının; arkozik sedimanter kayaların yaygın olarak bulunan minerallerindendir. Sanidin, yüksek sıcaklıkta oluşarak, trakit ve riyolit gibi volkanik kayalarda fenokristaller halinde bulunur. Ortoklaz, magmatik ve metamorfik kayaların yaygın olarak içerdiği potasyum feldspat mineralidir. Mikroklin, düşük sıcaklıkta oluşur ve granitlerde, pegmatitik granitlerde, hidrotermal damarlarda, şist ve gnayslarda bulunur. Tüm bu minerallere, sedimanter kayalar içinde detritik taneler halinde de rastlanabilir. Yeşil renkli mikrokline, amazonit veya amazon taşı adı verilir.MİNİUM

Kimyasal Bileşimi, Pb3O4
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Masif, pudramsı
Sertlik, 2.5
Özgül Ağırlık, 8.9 - 9.2
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Kırmızı-kahverengimsi kırmızı; opak
Çizgi Rengi; Turuncu-sarı
Parlaklık; Donuk-mat, yağımsı
Ayırıcı Özellikleri; Yüksek yoğunluğu, rengi ve çizgi rengi ile ayrılır.
Bulunuşu; Galenit ve diğer kurşun minerallerinin oksidasyonu ile oluşur. Galenit, seruzit ve limonit ile birlikte bulunur.MOLİBDENİT

Kimyasal Bileşimi, MoS2
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Genellikle levhamsı, yapraksı kristalli, masif
Sertlik, 1 - 1.5
Özgül Ağırlık, 4.62 - 5.06
Dilinim, { 0001} yüzeyinde mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Kurşun grisi, opak
Çizgi Rengi, Kağıt üzerinde mavimsi gri, yeşilimsi gri
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Grafit ile aynı sertliktedir, fakat özgül ağırlığı daha yüksektir.
Bulunuşu, Yaygın olarak bulunan bir molibden mineralidir. Yüksek sıcaklıkta, damarlarda, kontakt metamorfik yataklarda, granitlerde, pegmatitlerde ve aplitlerde bulunur.MONAZİT

Kimyasal Bileşimi, (Ce, La, Y, Th) PO4
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri genellikle levhamsı, c-ekseni boyunca uzamış, kısa prizmatik
Sertlik, 5 - 5.5
Özgül Ağırlık, 4.6 - 5.4
Dilinim, {100}
Renk ve Şeffaflık, Kırmızımsı kahverengi, kahverengi, sarımsı kahverengi, pembe, sarı, yeşilimsi grimsi beyaz; şeffaf-yarı şeffaf.
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Reçinemsi
Ayırıcı Özellikleri, Zirkondan daha yumuşak olması ile ayrılır.

Bulunuşu, Granitlerin ve pegmatitlerin aksesuar mineralidir. Gnayslarda ve karbonatitlerde de bulunabilir.


MUSKOVİT

Kimyasal Bileşimi, KAl3Si3O10 (OH)2
Kristal Sistemi,
Monoklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri daima yapraksı; çoğunlukla lamelli
İkizlenme, {001} yüzeyinde olağan
Sertlik, 2.5 {001} yüzeyine paralel 4 {001} yüzeyine dik
Özgül Ağırlık, 2.77 - 2.88
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz; bazen açık gri, yeşil, sarı, kahverengi ve eflatun'un değişik tonlarında; gül kırmızısı, koyu yakut kırmızısı; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, İnci parıltılı, camsı, ipeksi
Ayırıcı Özellikleri, Yapraksı, levhamsı kristal formu, rengi ve parlaklığı

Bulunuşu, Birçok jeolojik ortamda yaygın ve bol olarak bulunur. Özellikle granitik kayalarda, pegmatitlerde; fillitlerde, şistlerde ve gnayslarda; detritik olarak da otijenik sedimanter kayalarda oluşur. Feldspatların çözünmesi sonucu ikincil olarak da meydana gelebilir.


N

NATROLİT

Kimyasal Bileşimi, Na2Al2Si3O10 2H2O
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, İğnemsi, prizmatik; çoğunlukla lifsi, ışınsal agregatlar halinde; masif, tanesel, kompakt
İkizlenme, {110}, {011} yüzeylerinde olağan

Sertlik, 5 - 5.5
Özgül Ağırlık, 2.20 - 2.26
Dilinim, {110} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, sarımsı, kırmızımsı; şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık, İnci parlaklığında veya camsı
Ayırıcı Özellikleri, Lifsi yapısı
Bulunuşu, Tipik olarak bazalt veya diğer magmatik kayaların boşluklarında oluşur.
NİKELİN

Kimyasal Bileşimi, Ni As
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Kristalleri nadir, genellikle masif, böbreğimsi, sütunumsu yapıda dissemine
İkizlenme, {1011} yüzeyinde olağan
Sertlik, 5.0 - 5.5
Özgül Ağırlık, 7.784 - 7.834
Renk ve Şeffaflık, Soluk bakır kırmızısı, kirlenince gri-siyah; Opak.
Çizgi Rengi, Kahverengimsi siyah
Parlaklık , Metalik parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, sertliği, özgül ağırlığı
Bulunuşu, Norit ve gabro gibi magmatik kayaçlarda pirotin ile birlikte oluşur. Nikelin, kalkopirit ve nikel sülfürler, gümüş ve kobalt mineralleri ile birlikte hidrotermal damarlarda bulunur.


Son düzenleyen Safi; 25 Mayıs 2016 23:58
virtuecat - avatarı
virtuecat
Ziyaretçi
22 Ekim 2006       Mesaj #7
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
O

OLİVİN

Kimyasal Bileşimi, (Mg,Fe)2SiO4
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Magmatik kayalarda izole tanesel agregatlar şeklindedir. Kristalleri üç ayrı prizmanın kombinasyonundan oluşur.
İkizlenme, Gözlenebilir.
Sertlik, 6.5 - 7
Özgül Ağırlık, 3.3 - 3.4
Dilinim, Zayıf
Renk ve Şeffaflık, Yeşil, sarımsı, kahverengimsi siyah; kırmızımsı; şeffaf - yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, kristal formu, sertliği
Bulunuşu, Olivin, silis bakımından fakir dünit, bazalt, gabro, traktolit, ve peridotit gibi magmatik kayaların ana bileşenlerindendir. Ayrıca magnezyumlu sedimanların, silisli dolomitlerin metamorfizması ile de oluşur.

ORPİMENT
Kimyasal Bileşimi, As2S3
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kısa prizmatik, c-ekseni yönünde uzunlamasına gelişmiş, genellikle yapraklanmalı, birbirine paralel dizilmiş kristal demetleri halindedir. Tanesel yada toz agregatlar halinde de bulunur.
İkizlenme, {100} düzlemi üzerinde olağan
Sertlik, 1.5 - 2
Özgül Ağırlık, 3.49 - 3.52
Dilinim, {010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Parlak sarı-turuncudan limon sarısına yada kahverengimsi sarıya kadar değişir. Şeffaf-yarı şeffaftır.
Çizgi Rengi, Soluk sarı
Parlaklık, Sakızımsı, reçinemsi, dilinim yüzeyleri boyunca inci parlaklığında
Ayırıcı Özellikleri, Sarı rengi, mükemmel dilinimi, dilinim yüzeyleri boyunca gözlenen inci parlaklığı
Bulunuşu, Düşük sıcaklıklarda hidrotermal damarlarda ve sıcak su kaynaklarında oluşur. Genellikle realgar ve stibnit ile birlikte bulunur.ORTOKLAS, SANİDİN, MİKROKLİN

Kimyasal Bileşimi, KAlSi3O8
Kristal Sistemi, Monoklinik (ortoklas ve sanidin), Triklinik (mikroklin)
Kristal Biçimi, Sanidin kristalleri genellikle levhamsı veya prizmatik; ortoklas ve mikroklin kristalleri bazen prizmatik, kare şekillidir. Çoğunlukla masif ve taneseldirler.
İkizlenme, Çok yaygın, basit, Karlsbad, Baveno, Manebach ikizlerine rastlanır. Mikroklin, albit ve periklin yasasına göre kombine ikizler gösterir.
Sertlik, 6 - 6.5
Özgül Ağırlık, 2.55 - 2.63
Dilinim, {001} ve {010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Sanidin, renksiz, gri; şeffaf; Ortoklas, beyaz-açık pembe, bazen kırmızı; yarışeffaf; Mikroklin, beyaz, yeşil (amazonit); yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Ortoklas ve mikroklin, renkleri, dilinimleri, sertlikleri; Sanidin, renksiz olması, şeffaflığı, kristal formu ile diğer minerallerden ayrılırlar.
Bulunuşu, Magmatik kayalar, pegmatitler, granitler, siyenitler, riyolitler ve trakitlerin; birçok metamorfik kayaların, gnayslar ve şistlerin; bazı cevher oluşumlarının; arkozik sedimanter kayaların yaygın olarak bulunan minerallerindendir. Sanidin, yüksek sıcaklıkta oluşarak, trakit ve riyolit gibi volkanik kayalarda fenokristaller halinde bulunur. Ortoklas, magmatik ve metamorfik kayaların yaygın olarak içerdiği potasyum feldspat mineralidir. Mikroklin, düşük sıcaklıkta oluşur ve granitlerde, pegmatitik granitlerde, hidrotermal damarlarda, şist ve gnayslarda bulunur. Tüm bu minerallere, sedimanter kayalar içinde detritik taneler halinde de rastlanabilir. Yeşil renkli mikrokline, amazonit veya amazon taşı adı verilir.OTİNİT (AUTİNİT)

Kimyasal Bileşimi, Ca(UO2)2 (PO4)2 10-12H2O
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Kristal şekli torbernite benzer. Kare şekilli levhamsı ve yapraklara ayrılabilir kristallere sahiptir.
Sertlik, 2 - 2.5
Özgül Ağırlık, 3.05 - 3.2
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Kükürt sarısı, limon sarısı, yeşilimsi sarı, yeşil-koyu yeşil; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Sarı
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, dilinimi, kristal şekli. Diğer ikincil uranyum minerallerinden X-Ray veya kimyasal metotlar ile ayrılabilir.
Bulunuşu, Autinit minerali de torbenit gibi uranyum minerallerini içeren pegmatitlerde ve diğer damarlarda ikincil olarak oluşur. Autinit, suyunu kaybederek metaautinite dönüşebilir.


OBSİDİYEN

Volkanik cama verilen eski bir addır. Siyah, kahverengi, bazen yeşil renklerde olabilir. Genellikle riyolitik bileşimli bir kayaç olup konkoidal(midye kabuğu şeklinde) kırınım gösterir. Geçmişte mızrak ucu, okbaşı ve diğer keskin aletlerde, ayrıca mücevherat ya da sanatsal objelerin yapımında kullanılmıştır. Günümüzde yarı değerli süstaşı olarak önemini sürdürmektedir.


P


PANDERMİT

Kimyasal Bileşimi, Ca4B10O19 . 7H2O
Kristal Sistemi, Triklinik
Kristal Biçimi, Nodüler yada düzensiz kütleler halinde; yumuşak-sert tebesirimsi ve kompakt
Sertlik, 3 - 3.5
Özgül Ağırlık, 2.42
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Beyaz
Parlaklık, Toprağımsı
Ayırıcı Özellikleri,şekli, mükemmel dilinimi
Bulunuşu, Aragonit ile birlikte, sıcak su kaynaklarının meydana getirdiği çökellerde oluşur. Kil ve jips yataklarında da bulunur.

PEKTOLİT

Kimyasal Bileşimi, NaCa2Si3O8OH
Kristal Sistemi, Triklinik
Kristal Biçimi, İğnemsi yada lifsi kristallerin meydana getirdiği ışınsal agregatlar halinde
Sertlik, 4.5 -5
Özgül Ağırlık, 2.74 - 2.88
Dilinim, {100} ve {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz; Şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı, ipeksi
Ayırıcı Özellikleri, İğnemsi formu ve dilinimi
Bulunuşu,Tipik olarak zeolitle birlikte bazalt ve benzeri kayaların boşluklarında oluşur.


PİYEMONTİT

Kimyasal Bileşimi, Ca2(Al,Fe,Mn+3)3Si3O12OH
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Prizmatik kristalli; yaygın olarak masif ve ince taneler halinde, ayrıca lifsi
İkizlenme, {100} yaygın değil
Sertlik, 6
Özgül Ağırlık, 3.45 - 3.52
Dilinim, {100} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Kırmızımsı kahverengi ve kırmızımsı siyah; Şeffaf - opağa yakın
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, kristal formu, sertliği
Bulunuşu, Düşük mertebeli metamorfizma geçirmiş şistlerde, andezit, riyolit, felsitlerde nadiren oluşur. Metasomatik mangenez yataklarında ve nadiren pegmatitlerde bulunur.

PİRİT

Kimyasal Bileşimi, FeS2
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Genellikle kübik, oktahedral, piritohedral kristalli
İkizlenme, {011} yüzeyinde bazen çapraz ikizlerine rastlanır.
Sertlik, 6 - 6.5
Özgül Ağırlık, 5-5.028
Dilinim, {100} belirsiz
Renk ve Şeffaflık, Metalik pirinç sarısı, opak
Çizgi Rengi, Yeşilimsi siyah
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Daha soluk renkli ve daha sert olmasıyla kalkopiritten ayrılır. Kırılganlığı ve sertliği, altından ayırıcı özelliğidir.
Bulunuşu, Pirit, yaygın olan bir sülfit mineralidir. Magmatik ayrımlaşma ile oluşabilir. Magmatik kayalarda, kontakt metamorfik yataklarda, hidrotermal damarlarda, birincil ve ikincil olarak bazı sedimanter kayalarda bulunur.PİROFİLLİT

Kimyasal Bileşimi, Al2SiO4(OH)2
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri uzunlamasına levhamsı; bükülmüş; yapraklanmalı, lifsi veya ışınsal; tanesel-kompakt
Sertlik, 1 - 2
Özgül Ağırlık, 2.65 - 2.90
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Beyaz,grimsi beyaz, yeşilimsi donuk mavi; grimsi ya da kahverengimsi yeşil; Şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık, İnci parıltılı
Ayırıcı Özellikleri, Yumuşaklığı, rengi, kristal formu,parıltısı
Bulunuşu, Andaluzit, disten, sillimanit ve lazulit gibi minerallerle birlikte metamorfik kayalarda oluşur. Ayrıca hidrotermal damarlarda kuvars ve mikalarla birlikte bulunur.


PİROLUSİT

Kimyasal Bileşimi, MnO2
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Prizmatik kristalli, masif, kompakt, lifsi ve dendritik doku gösterir.
İkizlenme, {031} ve {032} yüzeylerinde nadir

Sertlik, 2-6 (masif), 6-6.5 (kristal)
Özgül Ağırlık, 4.5 - 7.9
Dilinim, {110} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Koyu çelik grisi-siyah; opak
Çizgi Rengi, Siyah
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, masif olduğunda yumuşaklığı, dendritik dokusu.
Bulunuşu, Oksidasyon koşulları altında oluşan, ikincil kökenli yaygın bir mangan mineralidir. Çok sığ derinlikteki denizel kökenli sedimanlar içerisinde veya deniz tabanındaki kuvars damarlarında nodüler şekilli oluşabilir.PİROMORFİT

Kimyasal Bileşimi, Pb5(PO4)3Cl
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Kristalleri kısa hegzagonal prizmalar halinde; böbreğimsi, lifsi, toprağımsı, sütunsal
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 7.04
Dilinim, {10-11} iz
Renk ve Şeffaflık, Yeşil, sarı, turuncu, kahverengi ve grinin değişik tonları; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Reçinemsi
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, şekli, yüksek özgül ağırlığı
Bulunuşu, Galenit ve anglezit gibi kurşun minerallerini içeren damarların oksidasyon zonlarında ikincil olarak oluşan kurşun-fosfat mineralidir.

PLAJİYOKLAS


Kimyasal Bileşimi, NaAlSi3O8 - CaAl2Si2O8
Kristal Sistemi, Triklinik
Kristal Biçimi, Prizmatik ya da levhamsı kristalli; masif, tanesel
İkizlenme, Polisentetik ikizlenme çok yaygın ve tipiktir. Albit, periklin, karlsbad, Baveno ve Manebach yasalarına göre ikizleri yaygındır.
Sertlik, 6 - 6.5
Özgül Ağırlık, 2.6 - 2.8
Dilinim, İki yönde; iyi
Renk ve Şeffaflık, Genellikle beyaz, bazen pembe, yeşilimsi veya kahverengimsi; şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı

Ayırıcı Özellikleri, Potasyum feldspatlardan polisentetik ikizlenmesiyle ayrılır. Albit, oligoklas, andezin, labradorit, bitovnit ve anortit olmak üzere, kimyasal bileşimindeki değişikliğe göre değişik türleri vardır. Bu mineraller, mikroskop altında birbirlerinden ayrılabilir.
Bulunuşu, Özellikle magmatik kayalarda çok yaygın olarak bulunan bir mineraldir. Magmatik kayaların sınıflamasında temel oluşturur. Sodik plajiyoklas, daha çok granitik magmatik kayaların bileşiminde yer alırken, kalsik plajiyoklas, bazaltların ve gabroların ana bileşenleri arasında yer alır. Çok değişik türden metamorfik (şist, gnays, amfibolit) kayalarda ve sedimanter kayalarda (detritik taneler halinde) bulunabilir.


PLATİN

Kimyasal Bileşimi, Pt
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Kübik kristaller, çoğunlukla küçük taneler ve pullar halinde
Sertlik, 4 - 4.5
Özgül Ağırlık, 21.44 - 21.472
Renk ve Şeffaflık, Çelik grisi-koyu gri, opak
Çizgi Rengi, Gri
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Renk ve özgül ağırlık
Bulunuşu, Bazik ve ultrabazik kayalarda, plaserlerde, nadiren kontakt metamorfik yataklarda ve kuvars damarlarında oluşur.


POVELLİT

Kimyasal Bileşimi, Ca (Mo, W)O4
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Piramidal kristalli; ince levhamsı, masif
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 4.23 - 4.26
Dilinim, {112} belirsiz
Renk ve Şeffaflık, Saman sarısı, yeşilimsi sarı, kahverengi, gri, mavi; şeffaf
Parlaklık, Yağımsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, parlaklığı ve şekli
Bulunuşu, Oksidasyon zonunda oluşan ikincil bir mineraldir.

PREHNİT

Kimyasal Bileşimi, Ca2Al2SiO3O10(OH)2
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Kristalleri levhamsı, prizmatik, piramidal; tek kristalleri nadir olarak bulunur; Çoğunlukla kompakt, granüler kütleler yada böbreğimsi, sütunsu yapılarda
Sertlik, 6 - 6.5
Özgül Ağırlık, 2.9 - 3.0
Dilinim,{001} belirgin
Renk ve Şeffaflık, Donuk koyu yeşil, sarı, gri, beyaz, renksiz; Şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, İnci parıltılı - camsı
Ayırıcı Özellikleri, Yeşil rengi ve kristal formu
Bulunuşu, Magmatik kayalardaki damar ve bosluklarda zeolitle birlikte; metamorfik kayalarda, çok düşük mertebeli metamorfizma kosullarında plajioklazın dönüşüm ürünü olarak oluşur.

PSİLOMELAN (RAMANECHİTE)

Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Masif; dallanmış, sarkıtlar şeklinde ve konsantrik bantlar halinde, böbreğimsi şekilli
Sertlik, 5 - 6
Özgül Ağırlık, 6.45
Renk ve Şeffaflık, Siyah-çelik grisi; opak
Çizgi Rengi, Kahverengimsi siyah-siyah
Parlaklık, Yarımetalik
Ayırıcı Özellikleri, Yüksek sertliği ile diğer mangan minerallerinden ayrılabilir.
Bulunuşu, Mangan karbonatlar ve silikatların atmosferik koşullar altında bozunması ile ikincil olarak oluşur. Kuvars damarlarında, pirolusit ve limonit ile birlikte bulunur. Kimyasal Bileşimi, BaMn+2Mn+48O16(OH)4

PUMPELLİYİT

Kimyasal Bileşimi, Ca2MgAl2(SiO4)(Si2O7).H2O
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Genellikle lifsi, düzgün dar yüzeyli, gelişigüzel yönlenmiş iğnemsi şekillerde bulunur.
Sertlik, 6
Özgül Ağırlık, 3.18 - 3.23
Dilinim, {110}, {110} yaygın
Renk ve Şeffaflık, Yeşilimsi mavi, yeşil. kahverengi; Yarı şeffaf
Bulunuşu, Bakır içeren yatakların boşluklarında oluşur.

PİROTİN

Kimyasal Bileşimi, Fe1-xS
Kristal Sistemi, 250 oC'den düşük sıcaklıklarda monoklinik, yüksek sıcaklıklarda tetragonal
Kristal Biçimi, Levhamsı veya piramit şeklinde kristaller ve genellikle masif tanesel agregatlar halinde
İkizlenme, {1012} yüzeyinde nadir
Sertlik, 3.5 - 4.5
Özgül Ağırlık, 4.58 - 4.65
Renk ve Şeffaflık, Bronz-sarı, kahverengimsi bronz; opak
Çizgi Rengi, Grimsi siyah-siyah
Parlaklık, Metalik parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, Manyetik özelliği ile kalkopiritten, rengi ve sertliği ile piritten ayrılır.

Bulunuşu,
Yaygın olarak gabro, peridotit ve norit gibi bazik magmatik kayaçlarda pirit ve diğer sülfitlerle birlikte bulunur. Hidrotermal damarlarda, metamorfik yataklarda ve nadiren pegmatitlerde bulunur.


R


RİBEKİT

Kimyasal Bileşimi, NaFe3+2 Fe23 Si8 O22 (OH)2
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri uzun prizmatik, uzunlamasına çizgili; masif, lifsi, sütunsal veya tanesel.
İkizlenme, {100} üzerinde yaygın
Sertlik, 5
Özgül Ağırlık, 3.32 - 3.382
Dilinim, {110} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Lacivert - siyah; Yarı şeffaf - opağa yakın
Parlaklık, Camsı ipeksi
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, kristal formu
Bulunuşu, Granit, siyenit, riyolit ve trakit gibi magmatik kayalar ile bölgesel metamorfik şistlerde bulunur.

REALGAR

Kimyasal Bileşimi, AsS
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kısa prizmatik kristalli, c-ekseni yönünde dilinime sahip, genellikle masif, kompakt ve ince taneli.
İkizlenme, {100} üzerinde kontakt ikizleri olağan
Sertlik, 1.5 - 2
Özgül Ağırlık, 3.56 - 3.59
Dilinim, {010} belirgin.
Renk ve Şeffaflık, Koyu kırmızı-portakal kırmızısı; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Turuncu- kırmızı
Parlaklık, Reçine parlaklığı
Ayırıcı Özellikleri, Tipik kırmızı rengi, düşük sertliği ve reçine parlaklığı ile karakteristiktir.

Bulunuşu,
Realgar, kurşun, gümüş ve altın içeren damarlarda orpiment ve diğer arsenik mineralleri ile birlikte bulunur. Volkano-sedimanter yataklarda da oluşabilir.RODOKROZİT

Kimyasal Bileşimi, MnCO3
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Rombohedral kristalli; nadiren prizmatik, kalın levhamsı; masif, kompakt, kaba taneli; böbreğimsi.
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 3.4 - 3.6
Dilinim, {10-11} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Soluk pembe-koyu kırmızı; turuncu-kırmızı, sarımsı gri, kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf.
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, HCl'de çözünebilirliği
Bulunuşu, Kurşun, gümüş, bakır içeren hidrotermal cevher damarlarında, yüksek sıcaklık kontakt metasomatik yataklarında gang minerali olarak oluşur. Manganez yataklarında ikincil mineral olarak bulunur. Pegmatitlerde nadiren geç evre minerali olarak oluşabilir.RODONİT

Kimyasal Bileşimi, MnSiO3
Kristal Sistemi, Triklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri levhamsı ya da prizmatik; masif, kompakt, lifsi
Sertlik, 5.5 - 6.5
Özgül Ağırlık, 3.57 - 3.76
Dilinim, {110} ve {1-10} mükemmel, {001} iyi
Renk ve Şeffaflık, Pembe, gül kırmızısı, kahverengimsi kırmızı, nadiren sarı ve gri; Şeffaf - yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Pembe rengi, dilinimi ve sertliği
Bulunuşu, Hidrotermal damarlardaki manganez yataklarında oluşur. Ayrıca manganez içeren sedimanter kayaların bölgesel metamorfizması sonucu oluşur.

RUTİL

Kimyasal Bileşimi, TiO2
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Kısa prizmatik kristalli, c-eksenine paralel çiziklere sahip, masif
İkizlenme, Bipiramid üzerinde gelişen dirsek ikizlerine sık rastlanır. Altı veya sekiz ayrı kristalin birleşerek oluşturduğu kompleks ikizleri de vardır.
Sertlik, 6 - 6.5
Özgül Ağırlık,
4.23 - 4.25
Dilinim, {100} yüzeyinde belirgin
Renk ve Şeffaflık, Kırmızımsı kahverengi, sarımsı kırmızı, siyah; şeffaf-yarışeffaf-opak
Çizgi Rengi, Soluk kahverengi
Parlaklık, Yarımetalik parlaklıkta, bazen elmas parıltılı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, parlaklığı, ikizlenmesi ve kristal formu

Bulunuşu,
Rutil, aksesuar minerali olarak çok değişik magmatik kaya türlerinde, şist, gnays, mermer gibi metamorfik kayalarda oluşabilir. Alüvyonlarda da zenginleşebilir.
Son düzenleyen Safi; 26 Mayıs 2016 00:05
virtuecat - avatarı
virtuecat
Ziyaretçi
22 Ekim 2006       Mesaj #8
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
S

STİLBİT

Kimyasal Bileşimi, NaCa2Al5Si13O36 . 16H2O
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, İkizlenmiş, demetler halinde levhamsı kristaller; masif, ışınsal
İkizlenme, {001} yüzeyinde, haç şeklinde interpenetrasyon ikizleri gösterir.
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 2.09 - 2.20
Dilinim, {010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Beyaz; bazen sarımsı veya pembe, kırmızımsı, turuncu, parlak koyu kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, Camsı, sedef parıltılı
Ayırıcı Özellikleri, Sedef parlaklığı, buğday demeti görünümü
Bulunuşu, Höylandit ile birlikte bazaltların boşluklarında oluşur.


SERUZİT

Kimyasal Bileşimi, PbCO3
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Çok değişik kristal formlarında bulunabilir. Tek kristalleri genellikle levhamsı, a-ekseni boyunca uzamış; nadiren iğnemsi; masif, tanesel, kompakt, lifsi
İkizlenme, Kontakt yada penetrasyon ikizleri çok yaygın
Sertlik, 3 - 3.5
Özgül Ağırlık, 6.55
Dilinim, {110} belirsiz
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, dumansı; bazen mavi, yeşil, koyu gri ; Şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz

Parlaklık, Elmas parıltılı, camsı, reçinemsi, bazen yarı metalik parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, Yüksek özgül ağırlığı, elmas parıltılı olması, nitrik asitte çözünebilirliği.
Bulunuşu, Daima ikincil kökenlidir. Anglezit, galenit, smitsonit, piromorfit ve sfalerit ile birlikte kurşun damarlarının oksidasyon zonlarında oluşur.SİDERİT

Kimyasal Bileşimi, FeCO3
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Çoğunlukla rombohedral kristalli; levhamsı, prizmatik, masif; orta-ince taneli; nadiren böbreğimsi, oolitik.
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 3.96
Dilinim, {10-11} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Soluk sarımsı, sarımsı gri, soluk yeşil, gri, kül grisi, sarımsı kahverengi, grimsi kahverengi, siyahımsı kahverengi; nadiren beyaz yada renksiz; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi,
Beyaz
Parlaklık, Camsı

Ayırıcı Özellikleri, Rengi ve özgül ağırlığının yüksek olması nedeniyle kalsit ve dolomitten ayrılır. Seyreltik HCl'de yavaş çözünür.
Bulunuşu,
Masif siderit, tabakalı sedimanter yataklarda, özellikle çamurtaşı ve marnlarda, demir içerikli konkresyonlar şeklinde yaygın olarak oluşur. Hidrotermal cevher damarlarında pirit, kalkopirit, galenit gibi minerallerin yanında gang minerali olarak bulunur. Bazaltik volkanik kayalarda, bazen pegmatitlerde ve metamorfik kayalarda da rastlanır.SFALERİT

Kimyasal Bileşimi, ZnS
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Tetrahedral ve kübik kristaller halinde; masif, tanesel, lifsi, bölünmeli, kompakt ve kriptokristalin
İkizlenme, {111} yüzeyinde yaygın polisentetik ikizlenme
Sertlik, 3.5 - 4.0
Özgül Ağırlık, 3.9 - 4.1.
Dilinim, {011} mükemmel.
Renk ve Şeffaflık, Çoğunlukla sarı, kahverengi, siyah ayrıca yeşil, kırmızı, gri ve bazen renksiz; Şeffaf- yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Kahverengimsi sarı, beyaz

Parlaklık, Yarı metalik, elmas parıltılı, reçinemsi
Ayırıcı Özellikleri, Parlaklığı, mükemmel dilinimi, koyu renkli olanların kırmızımsı kahve çizgi rengi
Bulunuşu, Sığ konumlu kontakt-metamorfik yataklarda, magmatik kayalarda damarlar şeklinde, hidrotermal cevher damarlarında oluşur.SİLLİMANİT

Kimyasal Bileşimi, Al2SiO5
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Kristalleri uzun prizmatik, enine kesitlerinde kare şekilli; Masif, lifsi, sütunsal, ışınsal
Sertlik, 6.5 - 7.5
Özgül Ağırlık, 3.23 - 3.27
Dilinim, {010} mükemmel,
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, yeşilimsi, sarımsı, kahverengimsi, mavimsi; Şeffaf - yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, İpeksi - camsı
Ayırıcı Özellikleri, Lifsi yapısı; diğer lifli silikatlardan mikroskobik çalışmalarla ayrılabilir.
Bulunuşu, Yüksek mertebeli bölgesel metamorfik şist ve gnayslarda oluşur.SİLVİN

Kimyasal Bileşimi, KCl
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Çoğunlukla kübik, bazen oktahedron kristalli; masif, kompakt, tanesel, sütunsal
Sertlik, 2
Özgül Ağırlık, 1.993
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Beyaz, gri, mavimsi; şeffaf
Parlaklık, Camsı parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, Halite çok benzer, tadı daha keskin ve acıdır.
Bulunuşu, Halit mineraliyle aynı ortamda, evaporasyon ile oluşur. Sudaki çözünülürlüğü halite göre daha fazla olduğu için, daha az bulunur.


SİMİTSONİT

Kimyasal Bileşimi, ZnCO3
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Rombohedral kristalli; pürüzlü yüzeyli, masif, kompakt, genellikle böbreğimsi, bazen sarkıt şekilli
Sertlik, 4 - 4.5
Özgül Ağırlık, 4.30 - 4.45
Dilinim, {10-11} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Beyaz, gri, soluk-koyu sarı, sarımsı kahverengi, kahverengi, parlak elma yeşili, mavimsi yeşil, mavi, koyu pembe, mor, nadiren renksiz; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı parlaklık

Ayırıcı Özellikleri, Dilinimi, HCl'de çözünebilirliği, yüksek özgül ağırlığı
Bulunuşu, Çinko içeren maden yataklarının oksidasyon zonlarında oluşur. Genellikle sfalerit, hemimorfit, galenit ve kalsit mineralleri ile birlikte bulunur. Yarışeffaf olanları süs taşı olarak kullanılır.SKAPOLİT GRUBU

Kimyasal Bileşimi, (Na,Ca,K)4 Al3(AlSi)3 Si6O24(Cl,F,OH,CO3,SO4)
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Prizmatik kristalli, masif, tanesel
Sertlik, 5 - 6
Özgül Ağırlık, 2.5 - 2.8
Dilinim, Prizma yüzeyinde iki yönlü ve iyi gelişmiş ikizler lamelli bir görüntü verir.
Renk ve Şeffaflık,
Genellikle beyaz veya mavimsi gri; bazen pembe, sarı veya kahverengimsi; şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı

Ayırıcı Özellikleri, Skapolit mineralleri, sodik bileşimden kalsik bileşime değişen, mariolit (sodik), dipir, mizzonit ve meionit (kalsik) minerallerinden oluşur. Bloksu görünümleri, soluk mavi-gri renkleri ve dilinimleri ile ayrılır.
Bulunuşu, Skapolit, metamorfik kayalarda, özellikle metakarbonatlarda oluşan bir mineraldir. Magmatik kayalarla kontakt oluşturan yakın bölgelerdeki skarn zonlarında da oluşabilir.SKUTTERUDİT

Kimyasal Bileşimi, (Co, Ni) As3
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Kübik, oktahedrik kristalli ve nadiren piritohedral, masif, tanesel
Sertlik, 5.5 - 6
Özgül Ağırlık, 6.1 - 6.9
Dilinim, {001} 'de ve {111} belirsiz
Renk ve Şeffaflık, Kalay beyazı-gümüş grisi; opak
Çizgi Rengi, Grimsi siyah
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Kalay beyazı ve gümüş grisi rengiyle tipiktir. Kimyasal test yapmadan arsenopiritten ayırmak mümkün değildir.
Bulunuşu, Skutterudit, orta sıcaklıklarda oluşan damarlarda nikelin ve kobaltin ile birlikte bulunur.SÖLESTİN

Kimyasal Bileşimi, SrSO4
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Levhamsı veya prizmatik kristalli, bazen lifsi veya tanesel
Sertlik, 3 - 3.5
Özgül Ağırlık, 3.97
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz-mavimsi beyaz, beyaz, mavi, bazen kırmızımsı; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Yüksek özgül ağırlığı, dilinimi, rengi

Bulunuşu, Yaygın olarak sedimanter kayalarda özellikle dolomitlerde boşlukların çeperlerinde, anhidrit ile birlikte evaporit çökellerde, hidrotermal damarlarda, nadiren bazik magmatik kayalarda olusur. Barit, jips, halit, anhidrit, kalsit, dolomit ve fluorit ile birlikte bulunur.


SPODÜMEN

Kimyasal Bileşimi, LiAlSi2O6
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Prizmatik kristalli, uzunlamasına gelişmiş çizikli, sütun yapılı
İkizlenme, {100} yüzeyinde yaygın
Sertlik, 6.5 - 7.5
Özgül Ağırlık, 3.0 - 3.2
Dilinim, {110} mükemmel, {010} zayıf
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, sarımsı, yeşilimsi, zümrüt yeşili, pembe, eflatun; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı, mat
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, sertliği ve iki yönlü piroksen dilinimi

Bulunuşu, Lityum içeren granit pegmatitlerde, lepidolit, turmalin ve beril gibi minerallerle birlikte oluşur. 15 m. uzunluğa, 90 ton ağırlığa kadar ulaşabilen kristallerine rastlanmıştır.


STAVROLİT

Kimyasal Bileşimi, Fe2Al9Si4O22(OH)2
Kristal Sistemi, Monoklinik, pseudoortorombik
Kristal Biçimi,
Kristalleri kısa prizmatik; nadiren masif.
İkizlenme, Haç şekilli ikizlerine yaygın olarak rastalnır. {031} üzerinde 90o, {231} üzerinde oblik konumludur.
Sertlik, 7-7,5
Özgül Ağırlık, 3,65-3,83
Dilinim, {010} belirgin
Renk ve Şeffaflık, Koyu kahverengi, kırmızımsı kahverengi, sarımsı kahverengi, kahverengimsi siyah
Çizgi Rengi, Renksiz, grimsi
Parlaklık, Camsı, reçinemsi
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, sertliği ve kristal formu
Bulunuşu,
Orta mertebeli bölgesel metamorfik şist ve gnayslarda porfiroblastlar halinde oluşur. Granat, disten ve mika mineralleriyle birlikte bulunur.STİBİKONİT

Kimyasal Bileşimi, Sb3O6(OH)
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Masif, ince taneli, kompakt; böbreğimsi
Sertlik, 3 - 7
Özgül Ağırlık, 3.3 - 5.5
Renk veŞeffaflık, Tebeşir beyazı, soluk sarı, turuncu, kahverengi, gri, siyah; şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı, opalimsi parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, şekli, rengi, parlaklığı
Bulunuşu, Çoğunlukla valentinit ile birlikte bulunan stibikonit, stibnit'in alterasyon ürünü olarak oluşur.T


TALK

Kimyasal Bileşimi, Mg3Si4O10(OH)2
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri çoğunlukla ince levhamsı; masif, ince taneli kompakt
Sertlik, 1
Özgül Ağırlık, 2.58 - 2.83
Dilinim, { 001} mükemmel
Renk veŞeffaflık, Beyaz, gri, donuk yeşil, gümüş beyazı; Yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, İnci pırıltılı
Ayırıcı Özellikleri, Yumuşaklığı, sabunsu olması, rengi
Bulunuşu, Olivin, piroksen ve amfibol gurubu minerallerin alterasyonu ile ikincil olarak meydana gelir. Magnezyumlu kayaların düşük-orta mertebeli metamorfizmasıyla birincil olarak oluşur ve genellikle tremolitle beraber bulunurTENARDİT

Kimyasal Bileşimi, Na2SO4
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Levhamsı kristalli , dipiramidal, nadiren prizmatik.
İkizlenme, {110} ve {011} yüzeylerinde olağan
Sertlik, 2.5-3
Özgül Ağırlık, 2.664
Dilinim, {010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, grimsi beyaz
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı-reçinemsi
Bulunuşu, Buharlaşmanın çok yoğun olduğu kurumus tuz göllerinde boratlarla birlikte bulunan nadir bir evaporit mineralidir.TİTANİT

Kimyasal Bileşimi, CaTiSiO5
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kama biçimli, yapraklanmalı, prizmatik; Masif, Kompakt, bazen lamelli
İkizlenme, {100} üzerinde yaygın
Sertlik, 5 - 5.5
Özgül Ağırlık, 3.45 - 3.55
Dilinim, {100} belirgin
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, sarı, yeşil, gri, kahverengi, gül kırmızısı ve siyah; şeffaf - yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Reçinemsi, elmas parıltılı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, rengi
Bulunuşu, Siyenit, nefelin siyenit, diyorit ve granodiyorit gibi magmatik kayaların sık rastlanan aksesuar mineralidir. Metamorfik kayalarda da bulunab
ililr.

TOPAZ

Kimyasal Bilesimi, Al2SiO4(F,OH)2
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Kısa - uzun prizmatik iyi gelişmiş kristalleri vardır; bazen masif, tanesel
Sertlik, 8
Özgül Ağırlık, 3.49 - 3.57
Dilinim, {001} mükemmel.
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, mavimsi, yeşilimsi, sarımsı, sarı - kahverengi, turuncu, pembemsi, kırmızımsı; Şeffaf - yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, sertliği, yüksek özgül ağırlığı
Bulunuşu, Topaz tipik olarak granit pegmatitlerde, riyolitlerde ve kuvars damarlarında oluşur. Ayrıca flor içeren çözeltilerle bozunmus granitlerde fluorit, turmalin, apatit, beril ve kassiteritle birlikte bulunur.TORBERNİT

Kimyasal Bileşimi, Cu(UO2)2 (PO4)2 . 8-12H2
Kristal Sistemi, Tetragona
Kristal Biçimi, Çoğunlukla kare şekilli levhamsı kristalli, nadiren piramidal ve tanese
İkizlenme, {110} yüzeyinde olağan
Sertlik, 2 - 2.5
Özgül Ağırlık, 3.22 - 3.28
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Zümrüt yeşili-çimen yeşili ve yeşilin diğer tonları; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Soluk yeşil
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi ve dilinimi
Bulunuşu, Uraninit ve bakır minerallerini içeren damarların oksidasyon zonunda ikincil olarak oluşur.TREMOLİT, AKTİNOLİT

Kimyasal Bileşimi,Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri uzun, prizmatik; bazen masif, lifsi
İkizlenme, {100} üzerinde olağan
Sertlik, 5 - 6
Özgül Ağırlık, 3.0 - 3.44
Dilinim, {110} iyi, {010} zayıf
Renk ve Şeffaflık, Açık yeşil, siyahımsı yeşil yada siyah; Şeffaf - opağa yakın
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, rengi
Bulunuşu, Tremolit, sıcaklığın hakim olduğu, silisli dolomitik kalkerlerin metamorfizması sonucu oluşur.Aktinolit ise genellikle düşük-orta mertebeli metamorfizmaya uğrayan bazalt ve diabazlarla pelitik kayalarda oluşur. Bazı magmatik kayalarda da bulunabilir.TRONA

Kimyasal Bileşimi, Na3H (CO3)2. 2H2O
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Çoğunlukla masif, lifsi; sutunsal; bazen kalın levhalar halinde
Sertlik, 2.5 - 3
Özgül Ağırlık, 2.11
Dilinim, {100} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, grimsi, sarımsı beyaz, donuk kahverengimsi; şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı
Bulunuşu, Kurak iklim bölgelerindeki tuz göllerinde oluşur.TURKUAZ

Kimyasal Bileşimi,CuAl6(PO4)4 . (OH)8. 4-5H2O
Kristal Sistemi, Triklinik
Kristal Biçimi, Kristallerine nadir olarak rastlanır. Genellikle masif, tanesel, kriptokristalin
Sertlik, 5 - 6
Özgül Ağırlık, 2.6 - 2.91
Dilinim, {001} mükemmel, {010} iyi
Renk ve Şeffaflık, Gök mavisi, mavi-yesil, yesilimsi gri; opak
Çizgi Rengi, Beyaz yada yeşilimsi
Parlaklık, Camsı, mumsu
Ayırıcı Özellikleri, Mavi rengi, sekli; krizokolden sertliğinin çok yüksek olusu ile ayrılır.
Bulunuşu, Sedimanter ya da alüminalı magmatik kayalardaki damarlarda ikincil mineral olarak oluşur.


U ÜÜLEKSİT

Kimyasal Bileşimi, NaCaB5O9 .8H2O
Kristal Sistemi,Triklinik
Kristal Biçimi, Genellikle iğnemsi kristalli; merceksi ya da nodüler, ışınsal, pamuk yumağı şekilli
Sertlik, 2.5
Özgül Ağırlık, 1.955
Dilinim, {010} mükemmel, {1-10} iyi
Renk ve Şeffaflık, Beyaz, renksiz, ipeksi; şeffaf
Parlaklık,Camsı

Ayırıcı Özellikleri, Pamuk yumağı şekli, düşük yoğunluğu, soğuk suda çözünmeyip sıcak suda çözünmesi
Bulunuşu, Boraks yataklarının bulunduğu alanlardaki sedimanter kayalarda genellikle kolemanit ile birlikte bulunan bir evaporit mineralidir.ULMANİT

Kimyasal Bileşimi, NiSbS
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Kübik kristalli, masif, tanesel, yüzeyleri çizikli
İkizlenme, {110} yüzeyinde olağan
Sertlik, 5 - 5.5
Özgül Ağırlık, 6.65 - 6.79
Dilinim, {001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Kalay beyazı-çelik grisi; opak
Çizgi Rengi, Grimsi siyah
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, dilinimi, kristal yüzeyindeki çizikleri ile tipiktir.
Bulunuşu, Damar tipi yataklarda nikel mineralleri ve siderit ile birlikte bulunur.


URANİNİT (PITCHBLENDE)

Kimyasal Bileşimi, UO2
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Genellikle kübik kristalli; dendritik agregatlar halinde, masif tanesel
İkizlenme, {111} yüzeyinde nadir
Sertlik, 5 - 6
Özgül Ağırlık, 7.5 - 10
Dilinim, Parlatma kesitlerinde oktahedral
Renk ve Şeffaflık, Siyah-kahverengimsi ya da grimsi siyah; opak
Çizgi Rengi, Kahverengimsi siyah veya gri
Parlaklık, Yarımetalik
Ayırıcı Özellikleri, Yüksek özgül ağırlığı, rengi ve radyoaktivitesi

Bulunuşu, Kristalize uraninit, pegmatitlerde, granitik yada siyenitik kayalarda, monazit, zirkon ve turmalin ile birlikte bulunur. Hidrotermal damarlarda ve sedimanter kayalarda da görülebilir.


URANOTİL (URANOFAN)

Kimyasal Bileşimi, Ca(UO2)Si2O7.6H2O
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri pirizmatik, çapraz kesiti kareye yakın, iğneler, ışınsal kümeler halinde; yoğun mikrokristalin yığışımlar halinde.
Sertlik, 2.5
Özgül Ağırlık, 3.83 - 3.85
Dilinim, {100} üzerinde mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Mat sarı, limon sarısı yeşilimsi sarı, yeşilimsi portakal rengi; şeffaf - yarı şeffaf
Parlaklık, Mat
Ayırıcı Özellikler, Limon sarısı rengi ve Ultraviyole ışık altında sarımsı yeşil renkte floresans özellik göstermesi.
Bulunuşu, Pegmatitlerde pseudomorf olarak uraninitten sonra, uraninit yataklarının oksidasyon zonlarında oluşur.V

VANADİNİT

Kimyasal Bileşimi, Pb5(VO4)3Cl
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Kısa-uzun prizmatik kristalli, bazen iğnemsi
Sertlik, 2.7 - 3
Özgül Ağırlık, 6.88 - 6.929
Renk ve Şeffaflık, Parlak kırmızı, turuncu, kahverengimsi kırmızı, açık sarı-sarı-kahverengimsi sarı; çok nadir olarak beyaz ya da renksiz; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz yada sarımsı
Parlaklık, Reçinemsi
Ayırıcı Özellikleri, Şekli, parlaklığı, yüksek özgül ağırlığı ve turuncu-kırmızı rengi
Bulunuşu, Galenit ve diğer kurşun içeren cevherleşmelerin oksidasyon zonunda oluşan nadir bir mineraldir.VARİSKİT

Kimyasal Bileşimi, AlPO4 . 2H2O
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Kristalleri oktahedral; genellikle masif, nodüler
İkizlenme, {201} yüzeyinde nadir
Sertlik, 3.5 - 4.5
Özgül Ağırlık, 2.57 - 2.61
Dilinim, {010} iyi
Renk ve Şeffaflık, Yesil-zümrüt yesili, bazen mavimsi yesil; şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık,Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, şekli
Bulunuşu, Alüminalı kayalara fosfatlı meteorik suların etkisiyle oluşur.


VAVELLİT

Kimyasal Bileşimi, Al3(OH)3 (PO4)2 . 5H2O
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Tipik olarak toparlak, iğnemsi, ışınsal agregatlar halindedir.
Sertlik, 3.25 - 4
Özgül Ağırlık, 2.36 - 2.37
Dilinim, {110} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Beyaz, yeşilimsi, sarı, gri, kahverengi; yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi ve ışınsal kristal formu karakteristiktir.
Bulunuşu, Kayaların kırık ve çatlak yüzeylerinde, boşluklarında oluşan ikincil bir mineraldir. Ayrıca hidrotermal damarlarda, bazı alüminalı metamorfitlerde, fosfat ve limonit yataklarında ikincil olarak oluşur.


VERMİKÜLİT

Kimyasal Bileşimi, Mg3(Al,Si)4 O10 (OH)2 . 4H2O
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Levhamsı, plaka şekilli kristaller halinde
Sertlik, 1.5
Özgül Ağırlık, 2 - 3
Dilinim, {001}mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Sarı, kahverengimsi; şeffaf
Parlaklık, İnci parıltılı, bazen bronz görünümlü
Ayırıcı Özellikleri, Isıtıldığında kolayca genleşir.
Bulunuşu, Karbonatitlerle ilişkili olan magnezyumlu mikaların alterasyonu ile oluşur.VEZÜVİYANİT (İDOKRAZ)

Kimyasal Bileşimi, Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Kristalleri genellikle kısa prizmatik, piramidal; yaygın olarak masif, tanesel, kriptokristalin.
Sertlik, 6 - 7
Özgül Ağırlık, 3 - 3.45
Dilinim, {110} belirsiz, {100} çok zayıf, {001} çok zayıf
Renk ve Şeffaflık, Yeşilin tonları , kahverengi, beyaz, nadiren mavi; Şeffaf - yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı
Bulunuşu, Metasomatizma geçirmiş kalkerli kayalarda, nefelinli siyenitlerde ve ultrabazik paketlerin damarlarında oluşur. Genellikle grossular, epidot, diyopsit, flogopit, kalsit ve vollastonitle birlikte bulunur.VİLLEMİT

Kimyasal Bileşimi, Zn2SiO4
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Kristalleri hegzagonal prizmatik; masif, tanesel.
Sertlik, 5.5
Özgül Ağırlık, 3.89 -4.19
Dilinim, {0001} ve {11-20} zayıf
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, yeşilin, değişik tonları, sarı, kırmızı, kahverengi, gri; şeffaf - yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, Camsı, reçinemsi
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, ultraviole ışık altında yeşil renkli floresans özelliği göstermesi
Bulunuşu, Çinko yataklarının oksidasyon zonunda oluşur.


VİVİYANİT

Kimyasal Bileşimi, Fe3(PO4)2 . 8H2O
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kısa-uzun prizmatik kristalli, c-ekseni boyunca uzamış; bazen masif, lifsi
Sertlik, 1.5 - 2
Özgül Ağırlık, 2.68 - 2.71
Dilinim, {010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Taze, altere olmamış halde iken renksiz, okside olduğunda mavi ya da yeşil; koyu mor, lacivert, mavimsi siyah
Çizgi Rengi, Renksiz-mavimsi beyaz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Mavi rengi

Bulunuşu, Pirotin ve pirit gibi mineralleri içeren metalik maden yataklarının oksidasyon zonunda ikincil olarak oluşan bir fosfat mineralidir.


VOLFRAMİT

Kimyasal Bileşimi, (Fe, Mn) WO4
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri levhamsı ya da prizmatik
İkizlenme, {100} veya {023} yüzeylerinde yaygın
Sertlik, 4 - 4.5
Özgül Ağırlık, 7.371
Dilinim, {010}
Renk ve Şeffaflık, Koyu grimsi siyah, kahverengimsi siyah; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Kırmızımsı kahverengi, kahverengimsi siyah, siyah
Parlaklık, Yarı metalik
Ayırıcı Özellikleri, Renk, çizgi rengi, dilinim, yüksek özgül ağırlık

Bulunuşu, Volframit, granitik kayalarla ilişkili kuvars ve pegmatit damarlarında kassiterit, arsenopirit, turmalin, şeelit, galenit, sfalerit ve kuvars ile birlikte bulunur. Ayrıca yüksek sıcaklık hidrotermal damarlarında da oluşabilir.


VOLLASTONİT

Kimyasal Bileşimi, CaSiO3
Kristal Sistemi, Triklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri çoğunlukla levhamsı veya kısa prizmatik; masif, kompakt; Lifsi
İkizlenme, {100} üzerinde olağan
Sertlik, 4.5 - 5
Özgül Ağırlık, 2.87 - 3.80
Dilinim, {100} mükemmel, {001} iyi, {-102} iyi
Renk ve Şeffaflık, Beyaz, grimsi, nadiren renksiz ve çok soluk yeşil; Şeffaf - yarı şeffaf
Parlaklık, Lifsi olduğunda ipeksi
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, dilinimi, kristal formu, silisin ayrılması ile hidroklorik asitte çözünmesi

Bulunuşu, Silisli kireçtaşlarının kontakt metamorfizması ile yaygın olarak oluşur. Ayrıca yüksek mertebeli bölgesel metamorfik kayalarda ve ksenolitler halinde, bazı alkali magmatik kayalarda da bulunabilir.VULFENİT

Kimyasal Bileşimi, PbMoO4
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Genellikle kare sekilli plaka ya da levhamsı kristalli, bazen kısa prizmatik; masif, tanesel
İkizlenme, {001} yüzeyinde nadiren
Sertlik, 2.7 - 3
Özgül Ağırlık, 6.5 - 7
Dilinim, {011} belirgin
Renk ve Şeffaflık, Turuncu ve sarının değişik tonları; sarımsı gri, kahverengi, yeşilimsi kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Reçinemsi
Ayırıcı Özellikleri, Turuncu-sarı rengi, parlaklığı ve kare şekilli olması
Bulunuşu,
Molibden ve kurşun içeren cevherlerin oksidasyon zonunda ikincil olarak oluşur. Anglezit, seruzit, vanadinit ve piromorfit ile birlikte bulunur.


Z


ZİNOBER

Kimyasal Bileşimi, HgS
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Kristalleri rombohedral veya kalın levhamsı, ayrıca kısa prizmatik, genellikle masif, ince taneli
İkizlenme, {0001} olağan
Sertlik, 2.0 - 2.5
Özgül Ağırlık, 8.09 - 8.187
Dilinim,
{1010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Kırmızı-kahverengimsi kırmızı; Şeffaf-yarı şeffaf, opağa yakın
Çizgi Rengi, Kankırmızı-kahverengimsi kırmızı
Parlaklık, Yarı metalik
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, çizgi rengi, yüksek özgül ağırlığı ve mükemmel dilinimi

Bulunuşu, Volkanik aktivite ve sıcak su kaynaklarının yakınındaki sedimanter kayaların kırık ve çatlaklarında pirit, stibnit, realgar ve kalsedon, kalsit, kuvars, barit gibi gang mineralleri ile bulunabilir.


ZİRKON

Kimyasal Bileşimi, ZrSiO4
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Kısa-uzun prizmatik kristalli; dipiramidal; ışınsal lifsi agregatlar ve düzensiz taneler halinde
İkizlenme, {111}, {100} ve {221} yüzeylerinde, özellikle dirsek ikizi yaygındır.
Sertlik, 7.5
Özgül Ağırlık, 4.6 - 4.7
Dilinim, {110}, {111} zayıf
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, kahverenginin tonları, yeşil, gri, sarı ve kırmızı; şeffaf
Parlaklık, Elmas parıltılı, camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kare prizma kristal formu, kahverengimsi rengi, sertliği ve yoğunluğu

Bulunuşu, Zirkon, granit, siyenit, nefelin siyenit gibi magmatik kayaların yaygın olarak bulunan aksesuar minerallerindendir. Şist ve gnays gibi metamorfik kayalarda da bulunabilir. Sertliği ve özgül ağırlığı nedeniyle, detritik taneler halinde plaserlerde de rastlanabilir.

Son düzenleyen Safi; 26 Mayıs 2016 00:13
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

14 Ocak 2009 / Misafir Türkçe Dil Bilgisi
14 Ekim 2008 / Misafir Botanik
6 Şubat 2016 / careless_WhispeR X-Sözlük
6 Mart 2010 / _KleopatrA_ X-Sözlük