Arama

Bileşikler - Etanol (Etil Alkol)

Güncelleme: 25 Mart 2018 Gösterim: 4.668 Cevap: 3
ener - avatarı
ener
Ziyaretçi
14 Eylül 2011       Mesaj #1
ener - avatarı
Ziyaretçi

etil alkol

Ad: etanoll.JPG
Gösterim: 475
Boyut: 14.1 KB

(C2H5OH), ETANOL ya da kısaca ALKOL olarak da bilinir,
Sponsorlu Bağlantılar
alkoller adıyla anılan organik bileşikler sınıfının en önemli üyesi.

Glikozun mayalanma ürünü olan etil alkol, bütün alkollü içkilerin sarhoşluk verici temel bileşenidir.
Etil alkol üretiminde, karbonhidratların mayalanması, etilenin hidratlanması ve asetaldehitin (genellikle asetilenin hidratlanmasıyla hazırlanır) indirgenmesi gibi üç temel yöntem uygulanır. Birçok ülkede üretimin temeli olan mayalandırma yönteminde en çok kullanılan hammaddeler melas ve mısırdır.
Mayalanmayla ya da bireşim yoluyla elde edilen etil alkol seyreltik sulu çözelti halindedir ve ayrımsal damıtmayla yoğunlaştırılması gerekir. Basit damıtma, en iyi koşullarda yüzde 95,6 oranında etil alkol içeren eşkaynar (azeotrop) bir karışım verir.

Bu karışımdan suyun giderilmesiyle yüzde 100’lük mutlak alkol elde edilir. Mutlak alkol ya da saf etanol, kolayca alevlenen (kaynama noktası 78,5°C), renksiz, hoş bir eter kokusunda ve yakıcı tatta bir sıvıdır.

Alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol bütün ülkelerde vergilendirilmiş olduğundan, sanayide kullanılacak alkolün vergi dışı sayılabilmesi için metanol, kafur, benzen, karosen gibi maddelerle karıştırılıp içilemeyecek duruma getirilmesi gerekir. Merkez sinir sistemini etkileyen etil alkol az miktarda alındığında zihin açıcı ve kas gevşetici etki gösterirse de, kandaki yüzdesi arttığı zaman eşgüdüm, algılama ve yargı bozukluklarına yol açar; daha yüksek dozlarda kullanılması koma ve ölümle sonuçlanır. Üstelik bazı kişileri alkolizme götüren bağımlılık yaratıcı bir maddedir.

Etil alkol, vücutta saatte yaklaşık 21,26 gr’ lik bir hızla önce asetaldehite, daha sonra karbon dioksit ve suya dönüştürülür; bu miktar yaklaşık 200 kalorilik bir besinle eşdeğerdir.
kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 25 Mart 2018 03:24
Valeria - avatarı
Valeria
VIP Çilekli
12 Temmuz 2012       Mesaj #2
Valeria - avatarı
VIP Çilekli
Etanol
Etanol adıyla da bilinen, iki karbonlu, bir değerli alkol (C2H5OH). Alkol denince akla etil alkol gelir. Alkollü içkilerde bulunan bu madde, halk arasında ispirto olarak tanınır. Etil alkol, alkol mayalanmasıyla elde edilir: Glikoz, zimas enzimi ile katalizlenerek etil alkol ve karbon dioksite dönüşür. Bu mayalanmayla en çok % 12'lik alkol elde edilir. Ayrımsal damıtmayla bu oran % 96'ya çıkarılabilir.
Sponsorlu Bağlantılar

Renksiz, hoş kokulu, su ile her oranda karışabilen bir sıvıdır. Eksi 112°C'ta donar, 78°C'ta kaynar. Etil alkol, içki, ispirto ve kolonya dışında, birçok organik maddenin sentezinde, ayrıca çözücü ve yakacak olarak da kullanılır.
MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi & MsXLabs.org

Son düzenleyen Safi; 24 Mart 2018 00:43
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
24 Mart 2018       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ETANOL
Ad: Ethanol.gif
Gösterim: 314
Boyut: 456.4 KB

(fr. ethanol; etan'dan) Org kim. Formülü CH3— CH2—OH olan bileşik.
(Eşanl. ETİL ALKOL, ya da daha yalın olarak ALKOL)

—ANSİKL Arı etanol ya da mutlak alkol, alkollerin içinde en az yoğun olanıdır (20°C’ta 0,79) Atmosfer basıncında, 78,35°C'ta kaynayan ve suyla her oranda karışabilen renksiz bir sıvıdır. Suyla karıştığında ısı açığa çıkarır ve hacimce büzülmeye uğrar (büzülme % 3'e kadar çıkabilir). Suyla % 96 alkol içeren (96°Tik alkol) ve 78,15°C'ta kaynayan bir eşkaynar karışım verir.
Alkolün seyrettik çözeltileri, yalın bir damıtma işlemiyle eşkaynar derişimin (% 96) ötesinde deriştirilemez. Mutlak alkolü (% 100'lük) elde etmek için 96°’lik alkolü benzenle eşdamıtma işleminden geçirerek suyunu gidermek gerekir.

Etanol, glukozun mayalanmasından oluşur ve bu nedenle bira (% 2-5), elma şarabı (% 4-8), şarap (% 8-14) ve damıtık içkide (% 40-60) bulunur. Bu kaynaklardan elde edilen 96°Tik alkolün hoş bir tadı vardır. Pancar, patates ya da tahılların mayalanma şıralanndan üretilen 96°’lik alkole sanayi alkolü denir Günümüzde bu yolla elde edilen alkollerin nitelikleri arasında pek fark yoktur. Etanol, ayrıca etilenin hidratlanmasından da üretilebilir.

Etanol, birincil bir alkoldür ve bu alkollere özgü tüm kimyasal özellikleri içerir. Besin ve eczacılıktaki kullanımlarının yanı sıra etanolden çözücü, motor yakıtı (yakacak ispirtosu-mavi ispirto), kloral, kloroform, etil esterler (özellikle asetat) ile olağan eterin elde edilmesinde ara madde; besin sanayisinde kullanılan asetik asit ya da sirke (seyrettik etanol çözeltilerinin mikrobiyolojik yükseltgenmesınden elde edilen şaraplar, elma şarapları vb.) yapımında ise ana madde olarak yararlanılır.
Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 25 Mart 2018 03:25
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
25 Mart 2018       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Üretimi
Etanol üretiminin temel adımları: rafine ederek nişasta haline getirmek, sıvılaştırmak ve sakarifikasyon (hidroliz yöntemi ile nişasta glikoza dönüşür), fermentasyon, damıtma, dehidrasyon ve opsiyonel olarak denaturasyon. Fermentasyon sırasında karbondioksit gazı açığa çıkar.
Ad: etanol1.JPG
Gösterim: 268
Boyut: 9.4 KB
Laboratuvarlarda Hidrasyon
1 metod (300 °C , 7 MPa)
Ad: etanol2.JPG
Gösterim: 267
Boyut: 9.3 KB
2 metod (80—90 °Ñ, 3,5 MPa)
Ad: etanol3.JPG
Gösterim: 282
Boyut: 12.3 KB

Fiziksel Özellikleri
Molekül ağırlığı - 46.06844(232) g/mol
Görünüşü - Renksiz Sıvı
Yoğunluk ve faz - 0.789 g/cm³, sıvı
Suda Çözünürlük - Tamamıyla
Ergime noktası - −114.3 °C (158.8 K)
Kaynama noktası - 78.4 °C (351.6 K)

Kimyasal Özellikleri
Yanıcı
Ad: etanol4.JPG
Gösterim: 259
Boyut: 9.6 KB
Ad: etanol5.JPG
Gösterim: 266
Boyut: 12.3 KB

hafif asit özellikleri
Ad: etanol6.JPG
Gösterim: 268
Boyut: 11.7 KB

asit ile
Ad: etanol7.JPG
Gösterim: 268
Boyut: 12.4 KB

HCl,HBr,HI ile
Ad: etanol8.JPG
Gösterim: 256
Boyut: 9.5 KB

Aldehitler ile
Ad: etanol9.JPG
Gösterim: 227
Boyut: 13.3 KB

I ile
Ad: etanol10.JPG
Gösterim: 234
Boyut: 11.7 KB
Son düzenleyen Safi; 25 Mart 2018 03:23
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

2 Kasım 2013 / Misafir Soru-Cevap
6 Ekim 2009 / Misafir Soru-Cevap
16 Kasım 2012 / Misafir Soru-Cevap
24 Mart 2018 / ener Kimya