Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 31 Ağustos 2012  Gösterim: 7.591  Cevap: 1

Yapı Elemanları - Kolon

3 Eylül 2009 12:55       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Kolon; taşıyıcı sistemde düşey yapı elemanlarına verilen isimdir. Yapıda dış ve iç etkilerden oluşan kuvvetleri (moment, kesme kuvveti vb.) temellere, dolayısı ile zemine aktarırlar. Boyutlandırılmaları gelen kuvvetlere göre yapılan hesaplamaların dışında; yönetmeliklerde malzeme cinsine göre belirtilen minimum boyutlardan küçük olamaz.

Yapı tarihinin en başından beri yapıları ayakta tutmak için kullanılagelmiştir. Başlangıça taş, ağaç gibi doğal malzemeler kolon yapımında kullanılmışsa da modern teknolojinin gelişmesi ile birlikte bir tür yapay bağlayıcı olan çimento ve iskeleti oluşturan çelikten imal edilmiş betonarme veya yalnızca çelikten kolonlar kullanılmaya başlanmıştır.
Sponsorlu Bağlantılar

Kolonlar yapı sistemlerinde, genellikle kirişlerden gelen yükleri temele, dolayısı ile zemine aktarırlar. Kolonlarda oluşabilecek bir hasar, yapının göçmesine varabilecek kadar ağır hasarlara neden olabilmektedir.

Kolon tanımı genellikle yapısal elemanın, geometrik yerleşimiyle ilgili bir özelliğini çağrıştırsa da, betonarme davranışı açısından irdelendiğinde diğer tür elemanlardan (kiriş, döşeme, perde vb.) farklı bir mekanik davranışı ortaya koyar. Betonarme Yapıların Tasarım ve Kuralları (TS500-2000) isimli Türk Standardı'nda belirtildiği üzere (Bölüm 7.3) hesap eksenel basınç değeri 0.1 * fck * Ac değerini aşmayan elemanlar eğilme elemanı olarak tasarlanırlar. Kirişler ve de döşemeler çoğunlukla bu tanıma uyarlar. Bu şartın dışındaki elemanlar ise, eksenel kuvvet seviyesinde bir üst sınır olmakla birlikte, eksenel kuvvet ve eğilmenin birlikte etkimesi durumuna göre tasarlanırlar (TS500-2000 Bölüm 7.4 ve Deprem Yönetmeliği ilgili bölümü). Kolonlar ise çoğunlukla bu davranış tanımına girerler. Ancak eğer bir yatay elemanın (kiriş) eksenel yük seviyesi yanal yüklerden dolayı bu tanıma giriyorsa kolon gibi tasarlanması gerekliliği vardır.


Tarihçesi

egyptluxortemple0115847

Luksor Tapınağı'ndaki kolonlar

Mimari anlamda kolonların ilk kullanıldığı yapılar eski Mısır'da M.Ö. 2600 yıllarında taş kalıplarla yapılan Imotep tapınağında görülmüştür.

Mimari anlamda kolonların kullanıldığı diğer bir uygarlık ise Persler'dir.Perslere ait Apadana Tapınağı'nda 70 x 70 metre ebatlarında olan yapıda birçok kolon kullanılmıştır. Bu kolonların büyük bir kısmı hala ayakta durmaktadır.

Ayrıca kolonlar değişik medeniyetlerce yapısal eleman dışında; vergi taşları, sadaka taşı olarakta kullanılmıştır.

Eski Zamanlarda Kolon Üretimi

Kolonlar birçok ebatlarda tasarlanabilir. Bazıları kesme taşların üst üste dizilmesi ile imal edilmişlerdir. Bazıları da bütün olarak, taşların yonutulmaı ile imal edilmişlerdir.

Eski dönemlerde, yekpare kolonların ağırlıkları yüksek olduğu için taşınmaları ve yerleştirilmeleri zor olmuştur. Diğer kolonlar; kesme taşların üst üste konulması ya da taşların harçlarla birleştirilmesi şeklinde imal edilmiştir.Ayrıca genellikle bu tip kolonlarda; oluşacak gerilmeleri karşılamak için farklı taşlar ya da metal parçaları da kullanılmıştır. Genellikle kolonlar mukavemeti düşük betonlardan, tuğlalardan ya da taş parçalarından imal edilmişlerdir.

Wikipedieku123
31 Ağustos 2012 15:47       Mesaj #2
eku123 - avatarı
Ziyaretçi
Kısa Tanım : Cam elyaf takviyeli beton malzeme kullanılarak proje bazlı, mimari form ve detayına uygun kolon ve başlıklar imalâtı ve montajı. Fibrobeton kolon ve başlıklar mimari isteğe bağlı her türlü renk ve boyutta üretilir. Proje bazlı olarak boyut
ve kesitler serbesttir. Ayrıca klasik kolon tipleri için standart kalıplar mevcuttur.

Uygulama Alanları : Villa, apartman, yalı, eski bina yenilemeleri, iş merkezleri ve konutlar, her türlü yapıların cephe ve girişlerinde, bahçe dekorasyonlarında

Yapı Elemanları - KolonDaha fazla sonuç:
yapı elemanları nelerdir

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç