Arama

Önemli İcatlar - Telgraf ve Tarihçesi

Güncelleme: 5 Aralık 2018 Gösterim: 44.051 Cevap: 5
HayLaZ61 - avatarı
HayLaZ61
VIP BuGS_BuNNY
23 Nisan 2007       Mesaj #1
HayLaZ61 - avatarı
VIP BuGS_BuNNY

telgraf


kodlanmış bilgiyi bir sinyal aracılığıyla uzaktaki bir alıcıya iletmeye yarayan sistem.
Sponsorlu Bağlantılar
Ad: morsetel.jpg
Gösterim: 4265
Boyut: 46.7 KB
Yunanca tele (uzak) ve graphein (yazmak) sözcüklerinden oluşturulan telgraf sözcüğü 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı, ama telgraf kavramının geçmişi çok eskilere uzanır. İşaret gönderme yöntem ve aygıtları çok çeşitlidir; günümüzde ise telgraf sözcüğü 19. yüzyılda geliştirilmiş olan elektrikli telgraf için kullanılmaktadır.

İlk telgraf türlerinde büyük olasılıkla duman, ateş ve davul sesinden yararlanılmıştı. Eski Yunanlılar İÖ 300 dolaylarında büyük vazoları uzaktan görülebilecek biçimde dizerek haberleşiyorlardı; vazolar, bulundukları yatay ve düşey konumlara göre alfabenin harflerini temsil ediyordu. Ortaçağda mahkûmların hücreden hücreye haberleşmek amacıyla geliştirdikleri benzer bir sistemde duvara hafifçe vurularak işaret gönderiliyor, vuruşların sayısının beş satır ve beş sütunluk bir matriste belirlediği nokta, Roma alfabesinin belirli bir harfine karşılık geliyordu.

18. yüzyılın sonlarında Fransa’da Claude Chappe ile İngiltere’de George Murray optik telgraflar geliştirdiler. Chappe’m tel- rafmda düşey bir tahta çubuğun ucuna areketli bir kol, bu kolun iki ucuna da gene hareketli birer küçük kol bağlıydı. Bu kolların yatayla ve birbirleriyle yaptığı açılar belirli bir koda göre harflere karşılık geliyordu. Murray’nin sisteminde ise büyük bir kutu içine yerleştirilmiş altı tane kapak belirli bir kod uyarınca açılıp kapatılarak alfabenin harflerini belirliyordu. Her iki sistemde de haberleşme karşılıklı tepeler üzerine kurulan kuleler aracılığıyla gerçekleştiriliyor, işareti uzaktan seçebilmek için dürbün kullanılıyordu.

DanimarkalI fizikçi Hans Christian 0rsted 1820’de, bir telden akan elektrik akımının telin yanma yerleştirilen bir pusula iğnesini saptırdığını buldu. Böylece tel üzerinden gönderilen elektrik sinyalleri aracılığıyla haberleşme olanağı ortaya çıkmış oluyordu. 1832’de Rusya’da çarın yazlık ve kışlık sarayları arasında pusula ibreli bir telgraf sistemi kuruldu. Göttingen’de Alman bilim adamları Cari Friedrich Gauss ile Wilhelm Eduard Weber, 2,3 km’lik bir uzaklığa bir çift bakır tel üzerinden bilgi iletebilen bir telgraf geliştirdiler (1833). Bu telgrafta alıcı olarak bir aynalı galvanometre kullanılıyordu. İngiltere’de W. F. Cooke ve Charles Wheatstone’un geliştirip 1837’de patentini aldıkları telgraf aygıtında, harfler ve rakamların yazılı olduğu bir levha önünde dönerek bu harfleri gösteren beş pusula iğnesi bulunuyordu. Altı tel üzerinden iletişim sağlayan bu aygıt İngiltere’de özellikle de: miryolu haberleşmesinde yaygın olarak kullanıldı. Cooke ve Wheatstone 1845’te tek iğneli, iki telli bir sistemin patentini aldılar.

1820’lerin sonlarında ABD’li fizikçi Joseph Henry, elektromıknatıslara ilişkin tasarım ilkelerini ortaya koydu; 1831’de 1,6 km’lik bir uzaklıktaki bir elektromıknatısı çalıştırarak zil sesi çıkartan bir telgraf sistemi gerçekleştirdi. Bu gelişmelerden etkilenen ve Henry’den büyük ölçüde yardım gören ABD’li mucit Samuel F. B. Morse, 1835 dolaylarında bir telgraf aygıtı ve harflerle rakamlan nokta-çizgi dizileriyle ifade eden bir kod geliştirdi (bak. mors kodu). 1837’de ortak olduğu Alfred Vail ile birlikte tek elle kolaylıkla çalıştırılan, basıldığında bir elektrik devresini kapatan, bırakıldığında devreyi açan bir anahtar (maniple) yaptı. Alıcı olarak da bir kâğıt şerit üzerine nokta ve çizgiler yazabilen elektromıknatıstı bir aygıt kullanılıyordu. 1856 dolaylarında nokta-çizgileri tıkırtı biçiminde ses olarak veren ve deneyimli operatörlerin bunları yazılı metin olarak kâğıda elle (1878’den sonra daktiloyla) geçirmelerine olanak sağlayan bir alıcı geliştirildi. Telgraf sistemleri ABD ve Avrupa’da hızla gelişti, bu alanda birçok şirket kuruldu, bunların bir bölümü birleşerek çok büyük kuruluşlar (örn. Westem Union Telegraph Company) biçiminde örgütlendi.

Hatlardaki telgraf trafiği yoğunlaştıkça bir hat üzerinden aynı anda birkaç mesajın gönderilip alınmasına olanak sağlayacak sistemler geliştirildi. Almanya’da geliştirilen ikili (dupleks) sistemde aynı hat üzerinden aynı anda bir mesaj gönderilebiliyor, bir mesaj da alınabiliyordu. Thomas Edison’un 1874’te geliştirdiği dörtlü sistemde hat üzerinden aynı anda bir yönde iki, öbür yönde de iki olmak üzere dört mesaji geçiyordu. Bu alanda en önemli buluşu 1872’ae Jean-Maurice-Emile Baudot gerçekleştirdi. Baudot’nun zaman bölmeli çoklama sisteminde dilimlere bölünmüş bir bakır halkaya sürtünerek sürekli dönen bir fırça bulunuyordu. Halkanın her dilimi beş parçaya bölünmüştü; bu parçaların her biri, iki farklı gerilim düzeyinden birinde tutuluyordu; art arda beş gerilim düzeyi, beşli bir kod uyarınca belli bir karaktere karşılık geliyordu. Verici taraftaki dönen fırça bir dilimden beşli bir kod sayısı aldıktan sonra ikinci dilime geçiyor ve dönmesini böylece sürdürüyordu. Alıcı taraftaki fırça vericideki ile eşzamanlı bir biçimde döndürülüyordu. Böylece, dilim sayısı kadar bağımsız mesaj beşli bir kod aracılığıyla karşı tarafa gönderilebiliyordu. Baudot kodu günümüzde de bazı teleprinterlerde kullanılmaktadır. Baudot’nun çoklama sistemi ve beşli kodundan yararlanılarak alınan mesajı doğrudan kâğıt üzerine yazan aygıt- telgrafçiçeği 336 lar 1903’te geliştirildi. 1924-28 arasında geliştirilen teleprinterler giderek büyük yaygınlık kazandı.

Telefonun bulunuşu ve teknik gelişmesi telgraf için de birçok yeni olanağın doğmasına yol açtı. Çok sayıda telefon ya da telgraf mesajının aynı anda gönderilmesini sağlayan frekans bölümlü çoklamada, bir ses (telefon) kanalına 18-26 teleprinter kanalı yerleştirmek olanaklıdır. Mikrodalga radyo bağlantıları (radyolink) devre başına 1.800 telgraf kanalı içerebilmektedir. Kısa dalga radyo bantlarının yanı sıra iletişim uyduları da telgraf iletişiminde yaygın olarak kullanılır. Günümüzde telgraf terminallerinin çoğu ASCII (American Standart Code for Information Interchange [Bilgi Alışverişi İçin Standart Amerikan Kodu] sözcüklerinin baş harflerinden kısaltma) kullanır, yedi bitlik bu kodla 27 = 128 farklı harf, rakam, noktalama işareti ve denetim karakteri (örn. satırbaşı, sil vb) kodlanabilir.

Yüzden fazla küçük harf çarkı aracılığıyla bütün bir satın bir kerede basan ve hızı dakikada 1.000 satıra ulaşan teleprinterler yapılmıştır. Kâğıda yazma teknikleri arasında alışılmış baskının yanı sıra elektrostatik, fotografik ve ısıl yöntemler kullanılır. Sayısal bilgisayarlar kodlama, kod çözme, şifreleme ve şifre çözme işlemlerini hızlı bir biçimde gerçekleştir ebilirler; aynca, mesaj ların saklanması için bilgisayar belleklerinden yararlanılır.


Son düzenleyen Safi; 5 Aralık 2018 01:30
Pirana Kovalayan Çılgın Hamsi...
HayLaZ61 - avatarı
HayLaZ61
VIP BuGS_BuNNY
8 Mayıs 2007       Mesaj #2
HayLaZ61 - avatarı
VIP BuGS_BuNNY

TELGRAF


a. (fr. tâtâgraphe; yun. tele, uzak ve graphein, yazmak'tan).
Sponsorlu Bağlantılar
1. iletilen bilgilerin, iletim yolu sonunda, grafik bir belge biçiminde kaydedildiği telekomünikasyon biçimi. (Bu bilgiler, kimi durumlarda, başka bir biçimde gösterilebilir ya da daha sonraki bir kullanım için belleğe aktarabilir.)
2. Telgraf aracı döşemi ya da kuruluşu (genellikle tamlayan olarak): Telgraf direkleri.
3. Bu araçla iletilen ve belli bir alıcıya ulaştırılan yazılı haber: Bir telgraf almak.
4. Telgraf çekmek, bir haberi telgrafla bildirmek, göndermek, tellemek.
Ad: telegraf.jpg
Gösterim: 2241
Boyut: 41.8 KB

—Ask. Topraklı telgraf, Birinci Dünya savaşı'nda kullanılan telsiz muhabere aracı. (Toprak telgrafı, telsiz telgraf ilkelerinin ilginç bir uygulaması olmuştur; anten yerine bir taban (yere bırakılan ve her iki ucundan topraklanan yalıtılmış kablo] kullanılıyordu. Bu tabana gönderilen bir alternatif akım, topraktaki indükleme yoluyla uygun uzaklıktaki bir başka taban üzerinde toplanabiliyordu. Bu tabanlann her biri toprakla, saymaca bir çerçeve oluşturuyordu.)

—Denize Makine telgrafı, makinelerin devir hızı, yönü vb. komutları, kaptan köp rüsünden makine dairesine iletmede, aynı zamanda da bu komutların karşılığını almada kullanılan mekanik ya da elektrikli aygıt.

—Dilbil. Telgraf üslubu, telgraf haberleş- melerindekine benzer biçimde, birbirine bağlanmamış sözcüklere indirgenen üslup.

—iletiş. Telgraf cihazı, telgraf işaretlerini göndermede ve almada kullanılan düzeneklerin ortak adı: Chappe telgraf cihazı, Mors telgraf cihazı, Hughes telgraf cihazı, Breguet telgraf cihazı, Baudot telgraf cihazı. II Baskı sistemli telgraf, işaretlerin, otomatik olarak basılı karakterlere dönüştürüldüğü telgraf. II Eşzamanlı telgraf, eşsüreli işaretlerin kullanıldığı ve verici ve alıcı organların, gerekliyse, eşzamanlama işaretleriyle eşzamanlı kılındığı baskı sistemli telgraf. II Frekans yerdeğiştirmeli telgraf, farklı her belirgin durumun, kurulu rejimde, frekansı belirli bir sirıüzoıdal işaret öğesiyle gösterildiği telgraf. II Mozaikli telgraf, her karakterin, alımda, noktalarının her biri bir işaret öğesine denk düşen bir mozaikle gösterildiği baskı sistemli telgraf. II Optik telgraf, karakterleri göstermek için, zaman içinde, Mors koduna göre parçalara ayrılan bir ışık ışınının kullanıldığı telekomünikasyon biçimi. II Telsiz telgraf, radyoya verilmiş olan ilk ad.

—Postc. Telgraf havalesi, telgraf aracılığıyla yapılan havale; telgrafla para gönderme.

—'Telekem. Bir telgraf servisi tarafından iletilmek ve belirli bir alıcıya gönderilmek üzere düzenlenmiş yazılı metin. (Çeşitli telgraf türleri, bunların ücretlendirilme, iletim ve teslim koşulları, Uluslararası telekomünikasyon birliği'nce tanımlanmıştır.) [Bk. ansikl böl.) II Simültane telgraf sistemi, bir telgraf devresini, bir telefon devresiyle birlikte, bunu bozmayacak şekilde kullanmaya olanak veren düzenleme ya da montaj; bu durum genellikle, telgraf işaretleri, telefon devresinin iki iletkeni üzerinden paralel gönderilerek ve devre top rak üzerinden tamamlanarak sağlanır. II Telefonla telgraf ya da fono telgraf, telgrafa benzeyen, ancak telgraf merkezine doğrudan telefonla dikte ettirilen yazışma türü; sözkonusu merkez, bu yazışmayı, bilgisayarla ya da başka yollarla dağıtımdan sorumlu büroya aktarır.

—Tic. Telgraf kodu, telgrafla bildirilmesi çok masraflı olan uzun cümleleri itibari sözcüklerle kısaca ifade etmek olanağını sağlayan bir tür sözlük.

—ANSİKL. Abecesel mesajları belirli bir uzaklığa ve uygun bir hızla iletebilen ilk telgraf sistemi, 1794'te Paris ve Lille kentleri arasında kurulan, her ara istasyonda dürbünle gözlenebilen devinimli kollar kullanan Chappe telgrafıdır. 1852 yılında transız telgraf şebekesi, 29 kent arasında 4 800 km'lik bir hat ve 556 istasyondan oluşuyordu, insan tarafından icat edilen ateşli ya da ışıklı, sesli işaretlerle yapılan ilkel haberleşme biçimlerinden günümüzde yalnızca, Mors kodunun kullanımıyla yetkinleşmiş optik telgraf sistemi varlığını sürdürmektedir.

Bir pil, elle kullanılan bir anahtar, madeni tel ve elektromekanik bir röle kullanan amerikalı ressam Morse, 1837 yılında ilk elektrikli telgraf cihazını gerçekleştirdi. Bu cihaz daha da geliştirildikten sonra büyük bir hızla ABD ve Avrupa’da yaygınlaştı. Aşağı yukarı aynı dönemde, Breguet ve Wheatstone, çok yavaş senkronize olan, abecesel kadranlı, ancak önceden bir bilgiye gerek olmadan kullanabilen elektrikli telgraf cihazları gerçekleştirdi. Breguet sistemi, transız demiryollarında garlar arasında uzun süre kullanıldı. Ama trafik gereksinimlerini karşılamak için, iletim hızını artırmak ve baskı sistemli telgraf cihazları gerçekleştirmek gerekiyordu. 1855'ten sonra büyük ölçüde yaygınlaşan ilk telgraf cihazı, belirleyici özelliği işaret öğelerinin uzunluğu olan ve Morse'un telgraf cihazından esinlenen amerikan yapısı Hughes aygıtıdır. Bu aygıt çok iyi yetişmiş operatörler gerekiyordu. İletim hızı ve güvenliğini gerçekleştirmek için alıcı ve verici arasında sabit uzunlukta aynı sayıda öğeyi içeren karakter işaretleriyle eşzamanlılığı sağlamanın ve böylece de aynı devre üzerinde aynı anda 2 ile 9 arasında yol kullanma olanağını elde etmenin (SSCB'de uzun süre 9 yol kullanılmıştır) gerektiğini ilk anlayan fransız Boudot oldu. Elin 5 parmağına uyan ve her biri bir karakter işareti öğesine denk düşen 5 tuşlu, klavyeli bir Baudot telgraf cihazında, operatörün eğitimi çok uzun ama Hughes telgraf cihazına oranla daha kolaydı. 1874’te kabul edilen bu sistem Fransa'da 70 yıldan fazla bir süre kullanımda kaldı.

Aygıtların, bu işin uzmanı olmayan kişiler ve özellikle daktilolar tarafından kullanılabilmesi için, vericinin abecesel klavyeli olması ve tuşlara herhangi bir hızda vurulabilmesi, yani işaretlerin eşzamanlılığının zorunlu olmaması gerekiyordu. Bu koşullar, telem denilen yazma araçları kullanan ritimsiz telgraf sisteminin ortaya çıkmasına neden oldu. Bunun müjdecileri alman Hoffmann (1894), amerikalı Morton ve Krum (1908) ve bazılarının ritimsiz telgraf sistemini mal ettikleri sovyet Truseviç’in (1921) sistemleridir. İngiliz Creed sistemi (1928) tüm dünyada yaygınlaşan ilk telemdir. Bunu, ikinci Dünya savaşında sıkça kullanılan International Telephone and Telegraph'ın alman-amerikan yapısı teletype'ı izledi. Fransız telemi Sagem’in, mekanizmanın büyük bir bölümünün yerini alan elektronik aygıtları ise 1950'lere doğru kullanılmaya başlandı.

İlk telgraf makinesinin Türkiye'ye gelişi, yeniliklere açık bir padişah olan Abdülmecit zamanına değin uzanır. Zaten Abdülmecit padişah olduktan (1839) birkaç yıl sonra, Washington-Baltımore arasındaki ilk telgraf haberleşmesini gerçekleştiren Samuel F. B. Morse'u icadından dolayı kutlayarak, kendisine bir de murassa nişan göndermişti (1843). Ardından maden okulu kurmak için Türkiye'ye çağrılan amerikalı Prof. J. Lawrence Smith, yanında getirdiği telgraf takımını Beylerbeyi sarayı’nda çalıştırarak Abdülmeclt'e gösterdi (1847). Sonuçtan memnun kalan padişah, denemeyi bir de hükümet ileri gelenlerinin huzurunda tekrarlatarak, sistemin ülkesinde yaygınlaştırılmasını buyurdu. Kırım savaşı'nın patlak vermesi üzerine, OsmanlI devleti'nin müttefiki olan ingilizler Sivasdan Balaklava'ya, oradan da Varna ve İstanbul'a bir denizaltı haberleşme kablosu döşediler.

Fransızlar da aynı tarihlerde Varna'yı Viyana'ya bağladılar. Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Ali Paşa yine Fransızlar'a BabıâJı yakınlarında bir telgraf merkezi kurdurttu, bazı Türkler’in telgrafçılığı öğrenmelerini sağladı. 15 eylül 1855'te İstanbul-Edirne-Şumnu hattının açılışı yapıldı. Bunu kara ve denizden diğer devletlerin hatlarıyla yapılan bağlantılar izledi. Sonra on-on beş yıl içinde başkent İstanbul, Anadolu ve Rumeli'deki belli başlı yerleşim alanlarının yanı sıra Basra. Yemen, Bağdat. Bingazi ve Mısır'ı da kapsayan geniş bir haberleşme ağına kavuştu.

29 mart 1855'te Billurizade Mehmet Bey, Telgraf müdürlüğüne getirildi. 1870 başlanna değin doğrudan Sadaret'e bağlı olarak çalışan bu müdürlük, 1870'te Posta ve telgraf nezareti adı altında Dahiliye nezareti’ne bağlandı. Aynı tarihlerde 143'ü Rumeli’de olmak üzere Osmanlı devleti sınırları içinde 301 telgrafhane bulunmaktaydı.

Telgraf haberleşmesinin yaygınlaşması, bu alanda görev alacak meslek memurlarının yetiştirilmesi sorununu da gündeme getirdi. Önceleri telgraf şebekesini kuran şirketlerin görevlileri bir yandan da Türkler'i eğitiyorlardı. 2 ocak 1861'de Gülhane parkı karşısında, şimdi Devlet güvenlik mahkemeleri'nin bulunduğu yerde Fünunu telgrafiye mektebi adı verilen meslek okulu açıldı. Bir süre sonra bu okul kapatıldı, Mektebi fünunu makineciyan adlı yeni bir okul açıldı (1864). Burayı bitirenlerin Avrupa'da öğrenim görerek elektrik mühendisi olmaları sağlandı. Dışardan getirtilen aygıtlan ve araç-gereçleri üretmek,- bunların bakım ve onarımını yapmak amacıyla da 1869'da telgraf fabrikası hizmete girdi. Böylece hem dışa bağımlılık olayı büyük ölçüde ortadan kaldırılmış, hem de döviz tasarrufu sağlanmış. Efendi, mors abecesini türkçe haberleşmeyi kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenledi.

—Telekom. Özel telgraf metinleri, sözcük sayısıyla orantılı olan ücreti azaltmak amacıyla, uzlaşmalı özet dilde yazılabilir. Bu durumda, özet kodu ya da ticari kod, telgraf idaresine teslim edilmelidir. Öte yandan adres, aynı şekilde kaydedilmiş uzlaşmalı bir adres de olabilir. Devlet telgrafları için kullanılan şifre kodlarının teslimi istenemez.

Telgraf mektebi, İstanbul'da telgraf görevlisi yetiştirmek amacıyla açılan okul (1860). Telgraf memur mülazimi mektebi adıyla öğretime başladı. Okul, yönetimindeki düzensizlik gerekçesiyle Sadaret makamının bir tezkeresiyle kapatıldı (1868). Telgrafçılıkla ilgili görevlere uzun süre (1868-1909) Darüşşafaka'yı bitirenler getirildi. Bu süre içinde Darüşşafaka'da telgraf ve telgrafçılıkla ilgili dersler verildi 1909’da Posta ve telgraf nezareti bünyesi içinde Telgraf mektebi âlisi adıyla bir okul açıldı. 1923'te kapanan okul bir yıl sonra yeniden öğretime geçti. 1951'e kadar öğretimini sürdürdü. Günümüzde (1989), endüstri meslek liselerinin telekomünikasyon bölümlerinde (Ankara’da Yıldırım Beyazıt endüstri meslek ve İstanbul'da Şişli endüstri meslek liseleri) elektroteknik, telefon santral tekniği, radyolink tekniğinin yanı sıra telgraf tekniği ve uygulaması vb konularda gerekli olan bilgi ve beceriler kazandırılmakta, PTT ve silahlı kuvvetlerin haberleşme servislerine eleman yetiştirilmektedir.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 25 Temmuz 2016 22:40
Pirana Kovalayan Çılgın Hamsi...
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
19 Mayıs 2008       Mesaj #3
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

TELGRAF


Kodlanmış mesajları göndermeye yarayan elektrikli aygıt.

Telgraf konusundaki deneyler, üzerinden elektrik akımı geçmekte olan bir telin yakınındaki manyetik ibrenin saptığının gözlenmesiyle başladı (1819). W. F. Cooke ve Charles Wheatstone 1837'de altı tel ve beş uçtan oluşan ve ikişer ikişer hareket ederek elmas yapısı gösteren bir örgü içinde harfleri gösteren bir sistemin patentini aldılar.

Bu sistem İngiliz demiryollarında kullanıldı. Aynı yıl Samuel Morse, Alfred Vail ile birlikte ve Joseph Henry'nin yardımıyla ABD'de Morse alfabesiyle çalışan bir telgraf sistemi geliştirdi. Başlangıçta alıcı, kodlanmış simgeleri kazıma ya da baskı yoluyla kâğıda geçiriyordu. Bunun yerine kısa sürede ses veren bir aygıt geçirildi. 1858'de Wheatstone, delikli kâğıt şeritle çalışan süratli bir otomatik Morse telgrafı geliştirdi. Telgraf sinyalleri günümüzde denizaltı kabloları ve radyo dalgaları aracılığıyla da gönderilmektedir.
Ad: morse.jpg
Gösterim: 911
Boyut: 27.2 KB
Samuel Morse tarafından, telgraf yoluyla yollanmış ilk mesaj; 1844.

MORS ALFABESİ


Samuel Morse' un geliştirdiği alfabe günümüzde de halen kullanılmaktadır. Telgrafla iletişim geride kalsa bile, telsiz operatörleri hala mors alfabesini kullanmaktadırlar. Benim de bilmediğim daha birçok alanda mors alfabesi eminim ki kullanılmaktadır. Aşağıda mors alfabesine ait kodlamaları bulabilirsiniz.
Ad: telgraf_r3.gif
Gösterim: 1497
Boyut: 12.6 KB
Geçmişin telgraflı iletişiminden, günümüz internetli iletişimine nasıl gelmişiz değil mi?
Son düzenleyen Safi; 25 Temmuz 2016 20:41
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
21 Mart 2009       Mesaj #4
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye

Chappe Telgrafı

Ad: telgrafi.jpg
Gösterim: 1092
Boyut: 7.3 KB
Bu telgraf şekli en eski zamandan beri uygulanmaktaydı. Agamemnon, Truva’nın alındığını Klitemnesr’e böyle duyurmuştu. Bu yöntem daha sonra Doğabilimci Enee, Polybe, Çinliler ve Kartacalılar tarafından geliştirildi. Sonunculardan da Romalılara geçmiş ve çok kullanılmıştı. Hatta işi Clyde’den Tyne’e uzanan surların içine tunçtan akustik borular yerleştirmeye, yani gerçek bir telefon hattı kurmaya kadar vardırmışlar ve haberleri ya da emirleri böylece 1.000 metreden 1.000 metreye hızla duyurabilmişlerdi.

Barbar istilâlarıyla birlikte bütün bu hünerli tekniklerin sonu geldi. Ve yeni kıpırdamalar ancak XVII. yüzyılda başladı. Bunlardan iHc kayda değer girişim Richer ve Gaspard Schott’unki oldu. (XVI. yüzyılın sonu.) Bunu 1684′de daha önce sözünü ettiğimiz ekşi huylu büyük bilgin Hook’un yöntemi izledi. Yüksek bir yerden alfabenin her bir harfine karşılığı olan işaretlerin verilmesinden ibaretti bu. Dört yıl sonra da Amonson tarafından geliştirildi. Ancak, genel bir gösteriye kalkışıldığında müthiş bir fiyasko oldu. Gösteri Veliahttın ve saray mensuplarının huzurunda yapılacaktı. Şımarık saray züppeleri, üstelik sağır olan zavallı bilim adamını öyle bir alaya aldılar ki adamcağız kurduğu tesisatı işletemedi.
Son düzenleyen Safi; 25 Temmuz 2016 22:26
Quo vadis?
broken* - avatarı
broken*
Ziyaretçi
6 Mayıs 2009       Mesaj #5
broken* - avatarı
Ziyaretçi

BASİT TELGRAF MODELİNİN TANITILMASI VE ÇALIŞMA PRENSİBİNİN İNCELENMESİ


DENEYİN AMACI: Elektrik akımının elektromıknatıslık özelliğinden faydalanarak telgrafın çalışma prensibini kavramak.
HAZIRLIK SORUSU: Mors alfabesine göre çalışan bir telgrafın çalışma prensibini araştırınız.

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:

 1. elektrik zili modeli
 2. bağlantı kablosu
 3. basit anahtar
 4. güç kaynağı
DENEY DÜZENEĞİ:
Ad: telgraf7.jpg
Gösterim: 1436
Boyut: 27.1 KB

DENEYİN YAPILIŞI:
 1. Şekildeki düzeneği hazırlayınız.
 2. Anahtara basınız, tokmağın çana vurarak ses çıkardığını gözleyiniz.
 3. Anahtarla elektrik devresini açıp kaparken tokmağın durumunu gözleyiniz.
Not: Araç çalışmadığı zaman devreyi kontrol ediniz, ayar vidası ve tokmağın durumunu ayarlayınız.

DENEYİN SONUCU:
Verici istasyonundaki maniplenin (anahtar) açılıp kapanmasıyla alıcı istasyondaki paletin elektromıknatıs tarafından çekilmesi telgrafın çalışma prensibini gösterir.

TEORİK BİLGİ:
Telgraf aracında biri alıcı diğeri verici olmak üzere iki istasyon bulunur. Verici istasyon bir üreteç ile maniple adı verilen tuştan meydana gelmiştir. Alıcı istasyonda ise elektromıknatıs bulunur.
Devreden akım geçince elektromıknatıs paleti çeker. Rulo halinde dönmekte olan kağıt üzerinde şifreli biçimde yazılır. Maniple uzun süre basılırsa çizgi, kısa süreli basılırsa nokta meydana gelir. Bu çizgi ve noktalara “mors alfabesi” denir ve konuşma diline çevrilebilir.
Son düzenleyen Safi; 25 Temmuz 2016 22:30
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
18 Mayıs 2018       Mesaj #6
Avatarı yok
Yasaklı

Chappe ve Optik Telgraf!


Mesajların uzak noktalara iletilmesi hala çözüm beklerken 1790'da Fransız mühendis Claude Chappe, tarihteki ilk telgraf sistemini geliştirdi. Sistem, Paris ve Lille şehirleri arasındaki 360 kilometrelik mesafede yaklaşık yirmişer kilometre arayla inşa edilen taş kulelerden oluşuyordu. Birbirlerini dürbünlerle gören kuleler, bayraklı işaretlerin aktarılması için kullanılıyordu. Bu nedenle ilk örnek daha sonra “optik telgraf” olarak anıldı.

Morse ve Elektrikli Telgraf!


19. yüzyılda elektriğin bulunması, Chappe’nin ilkel şekilde çözmeye çalıştığı iletim sorununu kendiliğinden halletti. Elektronları kablolarla iletmeyi mümkün hale getiren yeni teknoloji, mesajların elektrik sinyallerine dönüştürülerek aktarılabilmesini sağlayacaktı.

Elektriğin bulunmasından sonra Atlantik’in iki yakasında farklı mucitlerin üzerinde çalışmaya başladığı fikri, ilk kez ABD’li ressam ve mucit Samuel Morse hayata geçirdi. Morse ve ortakları, 1844'te Washington ile Baltimore arasında dünyanın ilk telgraf hattını kurdu.

O yıllarda telgraf konusunda girişimlerde bulunan tek mucit Morse değildi. ABD ve İngiltere’de başka mucitler, telgraf benzeri aygıtlar için patent aldığı için Morse icadına patent alamadı.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit’e maden sektörünün geliştirilmesi konusunda danışmanlık yapan Amerikalı Profesör J.L. Smith, 1847’de Morse’un telgrafını İstanbul’a getirerek aletin çalışması hakkında sunum yaptı. Cihazın alıcı verici uçları sarayın farklı odalarına yerleştirildi. Sultan Abdülmecit, cihazla bir odadan diğerine “Avrupa’dan ne havadisler var?” mesajının çekilmesini istedi. Abdülmecit, diğer odadan gelen mesajın gönderilen mesajla aynı olduğunu görünce iki kez “Maşallah” diyerek sunumu yapanları tebrik etti.

Sultan Abdülmecit, Morse’a icadı için bir İftihar Nişanı madalyası ve beraatı yolladı. Morse, bunu padişahın ona verdiği patent olarak yaydığı için ilk patenti Osmanlı Devleti’nden aldığı ileri sürüldü oysa o devirde Osmanlı Devleti’nde patent kanunu henüz yoktu. Washington-Baltimore hattının başarısının ardından tüm Amerika kıtası yer kablolarıyla kaplanarak ülkenin tüm şehirleri arasında telgraf bağlantısı sağlandı.

ABD ile İngiltere arasında, 1958’de Atlantik Okyanusu’nun altından geçen 2 bin kilometrelik telgraf hattının yapımı tamamlandı. Hat üzerinden ilk görüşme ABD Başkanı James Buchanan ile İngiltere Kraliçesi Victoria arasında yapıldı. 98 sözcükten oluşan diyalog 16 saatte aktarıldı.

17 Mayıs 1865’te Uluslararası Telgraf Sözleşmesi imzalanarak Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) kuruldu. 17 Mayıs tarihi, bu nedenle “Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü” olarak kutlanmaktadır.

Kaynak: Ntv Bilim (17 Mayıs 2018)

Benzer Konular

5 Mart 2017 / Misafir Mühendislik Bilimleri
24 Temmuz 2012 / Ayperisi Mühendislik Bilimleri
9 Kasım 2008 / Ziyaretçi Cevaplanmış
4 Haziran 2013 / KisukE UraharA Mühendislik Bilimleri
27 Haziran 2012 / ThinkerBeLL Mühendislik Bilimleri