Arama

Teheccüd Namazı (Gece Namazı)

Güncelleme: 7 Aralık 2016 Gösterim: 88.411 Cevap: 5
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
5 Eylül 2008       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Ad:  teheccud-nasil-kilinir.jpg
Gösterim: 3888
Boyut:  29.8 KB
Teheccüt namazı

Ömer Naci Zeybek: “Teheccüt namazı tam olarak ne zaman kılınır ve nasıl niyet edilir? Ayrıca yatsı namazını kıldıktan sonra vitr-i vacibini teheccüd namazından önce mi yoksa sonra mı kılmak gerekli ve eğer vitr-i vacibi kılmadığım an (geceye bıraktığım an) tesbihatı yapmalı mıyım? Yoksa onu da mı teheccütün ardına bırakmalıyım?

Sponsorlu Bağlantılar

Teheccüt namazı, yatsı namazından sonra geceleyin kılınır. Bir süre uyuduktan sonra kalkılarak kılındığı için teheccüd denmiştir. Yorgunluk sebebiyle gece kalkamayacağından korkan kimsenin uykudan önce kılması da mümkündür. İki, dört veya sekiz rekât olarak kılınabilir. Çok faziletlidir ve ümmete sünnettir. Cenâb-ı Hak Peygamber Efendimiz’e (asm) bu namazı şu âyetle emretmiştir: “Ey Resûlüm. Gece vakti de uyanıp, sadece sana mahsus fazladan bir ibadet olarak teheccüd namazını kıl. Umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makam olan en büyük şefaat makamına çıkarır.”


Teheccüt namazına, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüt namazını kılmaya” diye niyet edilir.

Eğer gece teheccüt namazına kalkacak isek vitir namazını geciktirip teheccüdün ardından gecenin son namazı olarak kılmamız daha faziletlidir. Vitir namazı gecenin son namazı olarak teşrî kılınmıştır. Gece kalkmak konusunda problem yaşayanlar için bu namaz gene yatmadan önceki son namaz olmalıdır. Yani teheccüdü bu namazdan önce kılmalıdır. Teheccüt ve vitir namazları geceye bırakıldığı zaman, namaz tesbihatını yatsı namazından sonra yapmak gerekir. Vitir namazından sonra ayrıca muhtelif duâlar ve virdler yapılabilir.


Teheccüt namazı, gece boyunca fecrin doğuşuna kadar kılınabilir. Peki, fecir doğduğunda hâlâ kılınmamışsa?

Hazret-i Âişe (ra) diyor ki: “Resûlullah Efendimiz (asm) ağrı, sızı veya başka bir sebeple gece namazını kılamadığında, gündüzün on iki rekât kılardı.”

Bir diğer rivayet de Hazret-i Ömer’den (ra): Resûlullah Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Kim devam ettiği gece ibadetini veya virdini yapmadan uyuya kalırsa, onu sabah namazı ile öğle namazı arasında ifa ettiğinde, geceleyin ifa etmişçesine sevap yazılır.”

Hazır söz geceden açılmışken, geceleyin dileklerin kabul edildiği bir saatle ilgili bir hadîsi de buraya almadan geçmeyelim. Cabir (ra) rivayet etmiştir ki: Allah Resulü (asm) şöyle buyurmuştur: “Gecede bir saat vardır ki, bir Müslüman o saate rastlar da Cenâb-ı Allah’tan dünya ve âhiret işinden bir hayır isterse, Allah o kimsenin dileğini muhakkak verir. Bu her gece böyledir.”

Hem kışı, hem kabri, hem berzah âlemini hatırlatan gece vaktinin, ruhumuzun Cenâb-ı Hakk’ın rahmetine ne derece muhtaç olduğuna bir ihtar ve uyarı hükmünde bulunduğunu beyan eden Bedîüzzaman Hazretleri, geceleyin kılınan teheccüt namazının da, kabir gecesi ve berzah karanlığı gibi en muhtaç olduğumuz bir zamanda, en lüzumlu ve en vazgeçilmez bir ışık olduğunu kaydeder.

Hiç şüphesiz her sabah da, haşir sabahını hatırlatır. Evet, Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar mâkul, lâzım ve kat’î ise; haşrin sabahı da, berzahın baharı da o kat’iyettedir!
Cenâb-ı Hak, gecesini ebedî olarak aydınlattığı kulları zümresine cümlemizi ilhak eylesin! Âmin!


Teheccüt namazı nasıl ve kaç rek'at kılınmalıdır?
Teheccüd namazının en azı iki rek'attir. Sünnet olan, dört selamla sekiz rek'at kılmaktır. Dört selam kaydı imameynin görüşüdür. Teheccüdün en azının dört rek'at olduğunu ifade eden rivayetler de vardır . İbn-ü Âbidîn (rahimehullah):''Bu durumda teheccüdün en azı iki rek'at, ortası dört rek'at daha çoğu ise sekiz rek'attir diye söylemek gerekir,'' demiştir.


Gece ve gündüz nâfilelerinin kılınışı konusunda müctehit imamlar arasında değişik görüşler ortaya çıkmıştır. İmam Mâlik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel ve Hanefîlerden İmam Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed, gece namazlarının ikişer rek'atda bir selâm vermek suretiyle kılınacağına kâil olmuşlardır. Delilleri, Abdulah İbn-i Ömer (radıyallahü anhüma)'dan rivayet edilen şu hadis-i şeriftir. Abdullah demiştir ki:''Birisi Peyğamber (sallallahü aleyhi vesellem)'den sordu, ben de o esnada Peygamber ile soran kimsenin aralarında bulunuyordum. O zat:Yâ Rasulallah! Gece namazı nasıl (kılınacak) dır? Diye sordu. Rasulullah (sallallahü aleyhi vesellem):''İkişer ikişer (kılınır). Sabahın girmesinden endişe ettiğin zaman bir rek'at (daha) kıl. (Böylece) kılmış olduğun namazların sonunu vitir (tek) yap!'' buyurdular. (30)


Gündüz nâfilelerine gelince, Hanefiyye imamlarından İmam Muhammed ve Ebû Yusuf'a göre, onlarda dört rek'atda selâm verilir. İmâm-ı A'zam'a göre; gece ve gündüz nâfilelerinin tamamında dört rek'atda bir selâm verilir. İmâm Şafii, gece ve gündüz nâfilelerinde ikişer rek'atda bir selâm verileceğine kâil olmuştur.


Bu konuda İmâm-ı A'zam'ın delili; Ebû Dâvud'un Süneninde tahric ettiği Hz. Âişe hadis-i şerifidir. Hz. Âişe (radıyallahü anha) ya Rasulullah (sallallahü aleyhi vesellem) efendimizin gece namazından sorulduğunda:''Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) yatsı namazını cemaatla kılar sonra evine dönerek dört rek'at namaz kılar; sonra döşeğine uzanırdı.'' (31) cevabı vermiştir.


Buharî'nin Hz. Âişe (radıyallahü anha)'dan rivayetinde ise Hz Âişe Peygamber aleyhisselam'ın Ramazan'da gece namazından sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:''Rasulullah (sallallahü aleyhi vesellem) ne Ramazan'da ne de Ramazan'ın gayri (geceler) de on bir rek'at üzerine ziyâde etmiş değildir. Rasul-ü Ekrem (başlangıçta) dört (rek'at) kılardı. (Artık) o rek'atlerin güzelliğinden ve uzunluğundan sorma! Sonra Rasul-ü Ekrem (sallallahü aleyhi vesellem) dört (rek'at daha) kılardı. Bunların da güzelliğinden ve uzunluğundan sorma! Sonra üç (rek'at) kılardı…) (32)


Peygamber aleyhisselam'ın gece namazı hakkında gelen rivayetler; O'nun gece namazının on bir veya on üç rek'at olduğu şeklindedir. On üç olması halinde; sekiz rek'at teheccüd, üç rek'at vitir ve iki rek'at sabah namazının sünneti şeklinde açıklanmıştır. Başka bir rivâyette, gece namazı on rek'at, bir rek'at vitir, iki rek'at sabah namazının sünneti; tamamı on üç rek'at olarak da rivâyet edilmiştir. Nitekim Hz. Âişe (radıyallahü anha) Urve'ye haber vermiştir ki; Rasulullah (sallallahü aleyhi vesellem)'in gece namazı, sabah namazının sünneti ile beraber on üç rek'attir.


Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte Hz. Âişe (radıyallahü anha) şöyle demiştir:''Rasulullah (sallallahü aleyhi vesellem) (insanların ateme dedikleri) yatsı nazmını kılıp ayrıldıktan sabah namazına kadarki arada on bir rek'at namaz kılardı. Her iki rek'at arasında selâm verir; bir rek'atle de vitir yapardı. Sabah namazında müezzin (ezanı okuyup) sustuğu, sabahın olduğunu iyice anladığı ve kendisine (haber vermek için) müezzin geldiği vakit kalkar; hafif iki rek'at namaz kılardı. Sonra ikâmet için müezzin gelinceye kadar sağ tarafına yaslanırdı.'' (34)


Nevevî bu hadis-i şerifin açıklamasında Hz Âişe'nin:''bir rek'atle de vitir yapardı'' sözünde:''Bu vitir namazının en azının bir rek'at olduğuna ve tek bir rek'atin sahih bir namaz olduğuna delildir. Bu görüş mezhebimizin ve cumhurun mezhebidir. Ebu Hanife:''tek rek'atle vitir kılmak sahih olmaz ve tek rek'at (başlı başına) namaz olmaz'' demiştir. Halbuki sahih hadisler onu reddetmektedir,'' demiştir. (35)


Ancak İmam Ebu Hanife'nin görüşünü kuvvetlendiren sahih rivâyetler de vardır. Hakim'in, Buharî ve Müslim'in şartlarına uygun olarak rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte Hz. Âişe (radıyallahü anha):''Rasulullah (sallallahü aleyhi ve selem) üç rek'at ile vitir yapar, bunların yalnız sonunda selâm verirdi,'' demiştir. Nesâî'nin yine Âişe (radıyallahü anha)'dan rivayet ettiği hadiste, Hz. Âişe:''Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) vitrin iki rek'atinde selâm vermezdi,'' demektedir. (36)


Hz.Aişe (radıyallahü anhâ)'nın diğer bir rivayetinde:"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın gece namazı on rek'atti. Bir rek'at de tek kılardı. Sabahın sünnetini iki rek'at kılardı. Böylece hepsi on üç rek'at olurdu.'' (37) demiştir.


Müslim'in Ebû Seleme'den rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte, Ebû Seleme şöyle demiştir:''Ben, Âişe'ye gelerek:''Ey anne! Bana Rasulullah sallallahü aleyhi vesellem'in namazını haber ver!'' dedim. Hz. Âişe (radıyallahü anha) : ''Rasulullah sallallahü aleyhi vesellem'in namazı, Ramazan'da olsun, başka zamanlarda olsun gecede on üç rek'at idi. Sabah namazının iki rek'at sünneti de bunlardandı… cevabını verdi.'' (38)

Devamı için....

30-Müslim, Kitabü salâti'l Musafirîn ve Kasrihâ, 148 (749)

31-Ebû Davud'da şu ziyade var:''...sonra dilediğin kadar uzat'', Müslim, Müsafirîn 198 (768) Ebû Davud, Salât 313 (1323-1324) Bk. Kütüb-ü Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi. İbrahim Canan, C:9, S:31

32-Bk. Sahih-i Buhârî Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi; Kâmil Miras, C.4, S.118

33-Müslim, 124 (737)

34-Müslim, 121 (736)

35-Bk. Sahih-i Müslim Bi Şerh-i Nevevî, C.3, S.275

36-Bk. Sahih-i Müslim tercüme ve Şerhi, Ahmed Davudoğlu, C.4, S:215, Nesêî, Kıyamu'l Leyl, 36 (3-235) Buharî, Vitir, 1, Muvatta, Salatu'l Leyl, 20 (1-125)

37-Buhârî, Teheccüd, 10, Müslim, Müsafirîn, 121, 124 (736-737) Muvatta, Salatu'l Musafirîn, 8, (1-120) Ebû Davud, Salat, 316 (1334-1341-1361, Tirmizî, Salât, 325 (439-445) Neseî, Kıyamu'l Leyl, 30-35-36-44-53 (3,230, 233, 234, 239) Bu metin Müslim ve Ebû Davud'da gelmiştir.

38-Müslim, Kitabu'l Müsafirîn, 127 (738)BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen perlina; 7 Aralık 2016 14:29
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
3 Şubat 2010       Mesaj #2
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Teheccüt Namazı (Gece Namazı)
Geceleyin uyanıp kılınan namaz.
Sponsorlu Bağlantılar
Teheccüd sözlükte, uyumak ve uyanmak manasında olup, zıt anlamlı kelimelerdendir. Daha sonra gece uyanıp namaz kılan kimseye, bu kökten türetilmiş "hecûd" denilmiş ve böylece teheccüd, terim olarak namaz ve Allah'ı zikir için gece uyanmak manasında kullanılmıştır. Genellikle yatsı namazından sonra, daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra kılınan namaza gece namazı (salatü'l-leyl) denir. Gece uykusu bölünerek kalkıp kılınan namazlara ise teheccüd namazı denir.
Tabiinin büyüklerinden Esved ile Alkame: "Teheccüd uykudan sonradır" demişlerdir. Hatta hiç uyumaksızın bütün geceyi ibadetle geçirmeyi adet edinmek mekruh sayılmıştır (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IV, 13). Buhârî'nin Amr b. el-As (r.a)'dan rivâyetine göre bir kere Resulullah (s.a.s) Abdullah b. Amr'e "Ey Abdullah! Senin her gün oruç tuttuğun ve her gece baştan başa namaz kıldığın haberi bana ulaşmadı mı sanırsın " buyurmuşlardır. Abdullah da, "Evet öyledir, ya Resulullah! Bütün gece namaz kılarım" demiştir. Rasûl-i Ekrem, "Sakın öyle yapma. Kâh oruç tut, kâh iftar et, gecenin bir kısmında namaz kıl, bir kısmında uyu" buyurmuştur (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IV, 13).
Ad:  teheccüd.jpg
Gösterim: 5793
Boyut:  91.4 KB
Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimize hitaben: "Gecenin bir kısmında sadece sana mahsus, fazla (bir ibadet) olmak üzere namaz kıl. Muhakkak Rabbin seni öğülmüş bir makama erdirecektir" (el-İsra, 17/79) buyurulmuştur. Ayet-i kerimenin tefsirinde teheccüd namazının Hz. Peygamber için farz veya fazilet olduğu ümmeti için nafile olduğu belirtilmiştir. Peygamber Efendimiz teheccüd namazını kılmağa devam eder, bu namaz için kalktığında da şöyle dua ederdi: "Ya Rab! Her hamd Senin içindir. Sen, göklerin ve her yerin ve bunlardaki her şeyin daimi müdebbirisin. Yine her hamd senin içindir. Sen, göklerin ve her yerin ve bunlardaki her şeyin nurusun, (bunları aydınlatırsın). Yine her hamd senin içindir. Sen göklerin ve her yerin ve bunlarda bulunan her şeyin sahibisin. Yine her hamd senin içindir. Sen haksın, senin vaadin de haktır. (Ahirette) seni görmek de haktır. Sözün haktır. Cennetin de haktır, Cehennemin de haktır. Peygamberinde haktır, Muhammed (s.a.s) de haktır. Kıyamet günü de haktır. Ya Râb! Ancak sana itaat ettim. Sana inandım, sana güvendim, sana yöneldim, yalnız senin (burhanlarına) dayanarak (düşmanlarla) mücadele ettim. Aramızda yalnız seni hakem kıldım. Ya Râb! Önce işlediğim ve sonra işlerim sandığım, gizli yaptığım ve aşikâra işlediğim (bütün) günahlarımı bağışla! (Ahiret hayatımda beni) takdim eden, (dünya tarihinde nübüvvetimi) tehir eden ancak sensin. (Allahım!) ibadete layık ilah yoktur, yalnız sen varsın, yahut, senden başka ibadete layık ilah yoktur. Hakîmâne tasarruf da, tam kuvvet de Allah ile kaimdir" (Tecrid-i Sarih Tercemesi, IV, 12).

Teheccüd namazı menduptur. İki ilâ oniki rekat arasında kılınabilir. En azı iki rekat, en çoğu oniki, ortası ise sekiz rekattır. Her iki rekatta selam verilmesi daha faziletlidir.

Teheccüdün en faziletli vakti:
Peygamber Efendimiz (s.a.s), Sahih-i Müslim'de Ebû Hureyre (r.a)'dan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte teheccüd namazının en faziletli vaktini şöyle belirtmiştir: "Farz namazdan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Geceyi iki kısma bölersen son kısmı namaz için en faziletli vakittir. Eğer geceyi üçe bölersen ortası en faziletli vakittir" (Tecrid-i Sarih Terc. IV, 16).
Teheccüd namazı çok faziletli bir namazdır. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde teheccüd namazı kılmaya teşvik edilmiş ve bu namazı kılanlar övülmüştür. Yüce Rabbimiz geceleyin kalkıp teheccüd namazı kılanlar hakkında şöyle buyurur: "Onların yanları yataklarından uzaklaşır (teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkarlar), korkarak ve umarak Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (hayır için) harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için gözlerini aydınlatıcı ne güzel (nimetlerin) saklandığını hiç kimse bilmez" (es-Secde, 32/16-17).

Ebû Hureyre (r.a)'dan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Geceleyin kalkıp namaz kılan ve karısını uyandırarak ona da kıldıran, şayet kalkmak istemezse yüzüne su serpen erkeğe Allah rahmet eder, (günahlarını bağışlar). Yine geceleyin kalkıp namaz kılan ve kocasını uyandıran, kalkmak istemezse yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet eder (günahını bağışlar)" (Ebû Davûd, Salâtü'tTatavvu', 18).
Hadis-i şerif insanı teheccüd namazı kılmaya teşvik ettiği gibi, aile fertlerini kaldırıp onlara da bu faziletli namazı kıldırmaya teşvik etmektedir.
Yine Ebû Hureyre ve Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in şöyle buyurduğunu rivâyet etmişlerdir: "Kim geceleyin uyanır ve karısını da uyandırarak beraberce iki rekat namaz kılarlarsa, Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardan yazılırlar" (Ebû Davûd, Vitr, 13). Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlar ise Allah'ın mağfiret ve mükâfatına nail olacaklardır. Kur'an-ı Kerimde onlar hakkında "Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar, işte Allah bunlar için bağış ve büyük mükâfat hazırlamıştır" (el-Ahzab, 33/35) buyurulmuştur.
Bir kimse itiyat haline getirdiği teheccüd namazını özürsüz yere terketmemelidir. Hz. Âişe validemizin şöyle dediği rivâyet edilmiştir: "Gece namazını terketme. Çünkü Resulullah (s.a.s) onu terketmezdi. Hasta ve yorgun olduğun zaman oturarak kılardı" (Ebû Davûd, Salatu't-Tatavvu', 18) Yine Hz. Âişe validemiz, "Resulullah (s.a.s)'e namazın en sevimlisi az da olsa devam edileni idi. Resulullah (s.a.s) bir namazı kılmaya başladığı zaman ona devam ederdi" demiştir (Buhar, Savm, 52).

Durak PUSMAZ

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen perlina; 7 Aralık 2016 14:35
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
segmen - avatarı
segmen
Ziyaretçi
21 Şubat 2010       Mesaj #3
segmen - avatarı
Ziyaretçi
KUR’AN’A GÖRE NAMAZ VAKİTLERİ HANGİLERİDİR?
Kur’an’da kılmakla yükümlü tutulduğumuz namaz üç vakit olarak gösterilmiş ve adları verilmiştir:
1- Fecir namazı (sabah namazı) (şafak sökmesinden güneşin doğuşuna kadar),
2- Vüsta (orta namaz) (günün ortasında öğle yada ikindi adıyla kılınan namaz),
3- İşa (günün batışından sonra akşam yada yatsı adıyla kılınan namaz) (Güneşin batışından şafağın söküşüne kadar)
Ancak Peygamberimiz, bu üç vakte müekked (pekiştirilmiş) sünnet olarak iki namaz daha ekleyerek kılmıştır.Yani bir miktar sevap namaz eklemiştir. Ama çoğunlukla namazlarını üç vakitte toplamıştır. Günün ortasında ve gün batışından sonra kılınan namaza değişik adlar verilmiş olması bu gerçeği değiştirmez. Müzzemmil Suresi’nin gösterdiği şekilde gece kalkıp Kur’an okumak veya Kur’an’la ilgili bilgilerle meşgul olmak son derece güzel ve Kur’ansal bir davranıştır.
KUR’AN’DA ADLARI İLE GÖSTERİLEN FARZ NAMAZLARININ (FECİR, VÜSTA, İŞA) 3 TANE OLDUĞUNU VE BU FARZLARIN 5‘E ÇIKARILMASININ HZ. PEYGAMBER’İN MÜEKKED (PEKİŞTİRİLMİŞ) SÜNNETİ OLDUĞUNU BELİRTİYORSUNUZ. PEYGAMBERİMİZİN MÜEKKED SÜNNETLERİ NASIL OLUYOR DA REKÂT SAYILARI İLE BİRLİKTE FARZ OLABİLİYOR VE BU BİR İLAVE DEĞİL MİDİR?
Cevap: Müekked sünnetin geleneksel anlayış tarafından farz diye verilmesi bizi bağlamaz. Fazla rekât sayısında namaz kılmanınsa Kur’an’la çelişen bir tarafı yoktur. Kılınan bir namazın 2 veya 4 rekat yerine daha fazla kılınmasının hiçbir sakıncası olamaz. Farz, asgari sınırı belirler. Ancak asgari sınırdan daha fazla namaz kılmanın makbul olmadığını söyleyemeyiz.
Son düzenleyen perlina; 7 Aralık 2016 14:33
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
21 Eylül 2012       Mesaj #4
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Yatsı namazından sonra, daha uyumadan veya çok az bir miktar uyuduktan sonra kalkıp kılınacak nâfile namaza“gece namazı (salâtü’l-leyl)” denir. Bir süre uyuduktan sonra, gecenin yarısından imsâk vaktine kadar kalkılıp kılınırsa, bu namaza “teheccüd” denir.

Teheccüd namazı, iki, dört, altı ve sekiz rekât olarak kılınır. Her iki rekâtta bir selâm verilmesi daha faziletlidir.

Teheccüd namazı, Peygamberimiz (s.a.s) için farz idi.
Farz oluşu şu ayete dayanır:

“Ey Muhammed! Gecenin bir bölümünde uyanıp, sırfsana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere, teheccüd namazıkıl. Rabbinin seni Makam-ı Mahmud’a göndereceğini ümitedebilirsin.” (İsrâ, 17/79)

Teheccüd namazına diğer mü’minler de teşvik edilmiştir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz,
“Her kim geceleyin uyanır, hanımını da uyandırır ve ikirekat namaz kılarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılırlar” buyurmuştur. (Ebû Davud, Salât, 307)

Peygamberimiz (s.a.s.), teheccüd namazı kılmak üzeregeceleyin kalkınca şu duayı okumuştur:

‫اَللهم ربنَا لك الحمْ دُ، أَنْت قيم السموات والَرْ ض ومنْ فيهن ولك‬
‫الحمْ د لك ملك السموات والَرْ ض ومنْ فيهن ولك الحمْ د أَنْت نور‬
‫السموات والَرْ ض ومنْ فيهن ولك الحمْ د أَنْت الحق ووعْ دك الحق‬
‫ولقاؤك حق وقوْ لك حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق، والساعة‬‫حق‬
‫اَللهم لك أَسلمْ ت وبك ٰامنْ ت وعليْ ك توكلت وإِليْ ك أَنَبْ ت وبك‬
‫خَ اصمْ ت وإِليْ ك حاكمْ ت فَاغفرْ لي ما قدمْ ت وما أَخرْ ت وما أَسررْ ت‬
‫وما أَعْ لنْ ت أَنْت المقدم وأَنْت المؤَخر ل إِله إِل أَنْت‬َ

okunuşu: “Allahümme Rabbenâ lekel-hamdü entekayyimüs-semâvâti vel-ardi ve men fîhinne. Ve leke’lhamdü. Leke mülküs-semâvâti vel-ardı ve men fîhinneve lekel-hamdü ente nûrus-semâvâti vel-ardi ve men fîhinne ve lekel-hamdü, entel-hakku ve va’dükel-hakku ve likâ’üke hakkun ve kavlüke hakkun vel-cennetühakkun ven-nârü hakkun ve Muhammedün hakkunves-sâatü hakkun.

DUALAR


Allahümme leke eslemtü ve bike âmentü ve ‘aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hâsamtü ve ileykehâkemtü, fağfir lî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrartü vea’lentü entel-mukaddimü ve entel-muahhiru lâ ilâhe illâ ente.”

Anlamı: “Allah’ım! Hamd sanadır! Sen bütün gökleri,yeri ve onlardakileri ayakta tutansın. Hamd sana mahsustur.Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların maliki Sensin. Hamd sana mahsustur. Sen göklerin, yerin ve onlarda ne varsa hep sinin nûrusun. Hamd Sana mahsustur. Sen Hakk’sın. Senin va’din de hak, sana kavuşmak da hak, sözün de hak, cennet dehak, cehennem de hak, peygamberler de hak, Muhammed dehak, kıyamet saati de hak.

Allah’ım! Sana teslîm oldum, Sana îmân ettim, Sana tevekkül ettim ve Sana yöneldim, inanmayanlara karşı, sanadayanarak mücâdele ettim ve neticede ancak seni hakem olarak kabul ettim, benim evvelki yaptıklarımı da, sonradan yapacaklarımı da, gizli yaptıklarımı da, açık yaptıklarımıda mağfiret et. Öne alan da sensin, geriye bırakan da sensin.Senden başka ilâh yoktur.” (Buhârî, Teheccüd, 1; Tirmizî, De’avât 29)
Son düzenleyen perlina; 7 Aralık 2016 14:16
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
21 Eylül 2012       Mesaj #5
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
namaz ve kerahat vakitleri
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen perlina; 7 Aralık 2016 14:16
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
perlina - avatarı
perlina
Ziyaretçi
7 Aralık 2016       Mesaj #6
perlina - avatarı
Ziyaretçi

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.

Benzer Konular

21 Kasım 2010 / asla_asla_deme Müslümanlık/İslamiyet
7 Aralık 2016 / reyan Müslümanlık/İslamiyet
4 Ağustos 2013 / Misafir Müslümanlık/İslamiyet
30 Temmuz 2013 / _Yağmur_ Müslümanlık/İslamiyet
26 Ocak 2012 / hasan6612 Soru-Cevap