Arama

Telegram / Zihin Kontrolü (Mind Control)

Güncelleme: 22 Şubat 2018 Gösterim: 7.335 Cevap: 2
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
29 Şubat 2012       Mesaj #1
Avatarı yok
Yasaklı
Telegram / Zihin Kontrolü

Sponsorlu Bağlantılar
Telegram, düşünce formunun, sistem zihniyetinin dışarıdan değiştirilmesi teşebbüsüne ve bu maksatla irâdenin, kimliğin, kişiliğin parçalanmasına yönelik olarak yapılan bir işkence türüdür. Telegram’ın hedefi; insan iradesinin teşhir ve zapt altına alınıp, istenildiği gibi yönlendirilmesidir. Hâl bu olunca iç içe bahisler hâlinde Telegram’ın birçok veçhesi ortaya çıkmaktadır…

Hedef; insan iradesidir. ‘İnsan iradesi’ni hedef alan bir işkenceyi anlamak, anlamlandırmak, mukavemet etmek, ciddi bir fikrî seviyeye sahip olmayı gerektirir. Telegram’ın felsefî, fizikî, ruhî, ilmî, tıbbî, teknik,metafizik, psikolojik, parapsikolojik, nörofizyolojik, vs, vs… bir çok yönü var... Şayet bir adamın bu alanlara dair asgari bir malûmatı yoksa şapşallığının göstergesi hâlinde dalga geçip, “böyle bir şey olamaz” demesi tabiî... Teknolojiden hiç haberdar olmayan birine cep telefonunu gösterip, ‘bu kutu gibi şeyi kulağına götür ve dünyanın öbür tarafındaki adamla konuş’ derseniz sizi anlar mı? Anlamaz. Bir de sizinle dalga geçer. Neden? Çünkü görgüsü onu anlamaya müsait değil.Telegram daha ziyade Salih Mirzabeyoğlu ile konuşulmaya başlandı.

Dünya istihbarat örgütlerinin karşı tarafı yönlendirmek için psikolojik operasyon yapabilmeleri en önemli hedefleridir. İstihbarat örgütleri özellikle CIA ve MOSSAD bu konuya büyük önem vermektedirler. Bir Çin atasözü vardır, “Yüz savaş kazanmak hüner değil, hüner savaşmadan güvenliği sağlamaktır.” İstihbarat örgütleri bu konuya bilimsel olarak eğilmektedirler. Sürekli çalışmalarla yeni yollar araştırmaktadırlar. Bugün MOSSAD’ın CIA’dan daha başarılı operasyonlar yapmasının iki nedeni vardır. Birincisi, Tevrat’ta Musa Peygamber’e Kenan ilinde casusluk yapmasının emredilmesi. İkincisi de, ideallerinin yüksek fakat güçlerinin az olması ve dünya bilim çevresinde önemli etkinliklerinin olmasıdır.

Tarihte Buna Örnekler Var mı?

Bilinen ilk ve en önemli psikolojik operasyon örneği Hasan Sabbah’tır. Haşhaşı tarikatı da denilen bu örgütlenmede kişiler Haşhaşın etkin maddesi Eroinle keyif duygusuna ve cennet inancına şartlandırılıyor. Hasan Sabbah’a itaat ederlerse hep böyle yaşayacaklarına inandırılıyorlardı. Böylece intihar saldırılarını zevkle yapıyorlardı.

1937’de Stalin’in Halk mahkemelerinde davalıların îtiraflarında bazı kimyasallar kullandığı bilinmektedir. Hatta Macaristan Kardinalinin de bulunduğu bir davada davalılar devlete karşı bir tutum aldıklarını birden itiraf etmişlerdi.

Peki Durum Ahlâki midir?

Kesinlikle değildir. Mamafih, Dünya Af Örgütü 1992 yılında bir rapor neşretti. Bu durum “insanın zihni yetilerini bozmayı, yok etmeyi, değiştirmeyi hedefleyen sorgulama prosedürü ahlâki suçtur denildi. Fiziksel işkence sınıflandırması kadar insanlık dışıdır. ” Düşüncesi benimsendi.

Hangi Yöntemler Uygulanıyor?

Klasik yöntem; psikolojik faaliyet, propaganda ve beyin yıkama yöntemidir. En sık kullanılan yöntem; kimyasal maddeler kullanılarak kişinin düşüncesini etkilemektir. Son yıllarda üzerinde çalışılan ve durulan yöntem ise elektronik implantlar yerleştirilerek kişinin beynini uzaktan kumanda ile yönetme çabalarıdır. Elektronik yöntemlere geçmeden önce kısaca kimyasal yöntemlerden söz edelim. Zihin kontrolü deneylerinde ilk kullanılan madde LSD idi. LSD psikokimyasal bir maddedir. Alan kişide olağanüstü psikolojik değişimler olur. Halüsinasyonlar görür, canlı, neşeli, güçlü duygu, düşünme ve davranışlar içerisine girer.

Bu madde beynin ön bölgesinde DOPAMiN isimli zevk maddesini aşırı salgılamaktadır. Bu maddeyi alan bir kişi inandığı konuda olağanüstü eylemler gerçekleştirebilmektedir. İkinci Dünya Savaşında hem Hitler hem Amerikan ordusu “Amphetamin” isimli uyarıcı kimyasalı kullanarak askerlerin savaş gücünü arttırmayı hedeflemişlerdir. Hatta Hitlerin milyonlarca psikoaktif madde kullanarak ordusunun hareket kabiliyetini çok hızlı hâle getirdiği bilinmektedir. İçkisine LSD veya uyuşturucu katan kişilerin kolay intihar ettikleri ve kolay insan öldürdükleri bilinen gerçeklerdir. Bu konuda ABD’de gönüllüler, siyahlar ve eşcinseller üzerinde ilginç deneyler yapılmıştır. Deney yapılan kişilerde akıl hastalıkları, yaşayanlarda da erken bunama, erken yaşlanma gözlemlenmiştir. Bu konuda Dr. Armen Victorian’ın kitabında ilginç kaynak ve bilgiler mevcuttur. Kitabın ismi “İnsan Davranışının Manipülasyonu, Beyin Kontrolüdür.”Bu yazı Timaş yayınları arasında tercüme edilerek yayınlanmıştır.

Psikiyatride Tedavi Amacıyla Kullanılıyor mu?

Psikiyatrik uygulamada tanı ve tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Narkoanaliz olarak tanımlanan bu yöntemde kişiye damardan kısa süre etkili barbibüratlar verilir. Kişi uyku uyanıklık arası bir boyuttadır. Bilinçaltının üstündeki baskılar aralanır. Kişiyle güven ilişkisi içinde psikoterapötik ilişki kurulabilirse bilinçaltı duygular, eğilimler, hatıralar, şartlanmalar ortaya çıkarılır. İlaçlı hipnoz da denilebilen bu yöntem kişinin bilinçaltı çatışmalarını analiz edip onun tedavisini gerçekleştirmek için kullanılır.

Hipnozla Beyin Yıkamak Mümkün müdür?

Hipnoz bilimsel bir yöntemdir. Kişi hipnotik uykuya geçtiğinde vücut ve beyin uyur, fakat terapistle, kişi arasında seçici bir algılama alışverişi kanalı açılır. Böylece kişi yönlendirilir, düşünceleri, duyguları değiştirilebilir. Psikiyatride hastalıklı düşünceleri yok etmek, sağlıklı düşünceler kazandırmak, ego gücünü arttırmak için bu yöntem kullanılır. Her bilimsel yöntem gibi hipnozda gösteri malzemesi veya siyâsî amaçla kullanılabilir. Hipnozda ilk şart iki tarafın birbirine güvenmesidir. Daha sonra konsantrasyon gücü artırılır, uygun telkinde bulunulan kişi geçmişine götürülebilir, beyni yıkanabilir, yanlış şeylere inandırılabilir. Ancak kişiye hipnozda istemediği şeyi yaptıramazsınız. Bazı kişiler telkine çok yatkındır, kolaylıkla girerler. Fakat obsesif ve paranoid denilen güvensiz özelliği fazla olan kişileri hipnotik transa geçirmek çok güçtür.

Elektromanyetik Etkileme Mümkün müdür?

Evren “Radiant Enerji” denilen yayılan bir enerjiden oluşur, gözümüzle gördüğümüz spektrum bir dalga boyudur. Morötesi ve kızılötesi dalga boyları gözümüzle görülmez. Ancak röntgen filmlerinden, termal kameralara, yeraltı su havza haritalarına kadar bir çok alanda kullanılır. Her elektrik kaynağı bir radyasyon neşreder. Bazı radyasyonlar iyonlama yaparak hücre ölümlerine yol açar. Hidrojen atomu frekansına uygun mikrodalga ile MR gibi beyin tomografileri çekilir. Mikrodalga fırınlarda ışınların camı geçerek tabak içindeki suyu buharlaştırdığını biliyoruz.

Mikrodalga İle Beyin Kontrolü Nasıl Olur?

Mikrodalga ile uzaktan gürültü hissi oluşturmak mümkündür. Elektromanyetik ritmik vuruşlar kişinin başını elektrikli matkapla oyulduğu hissi uyandırabilir. Çok düşük frekans da (VLF), iyonlamanın olmadığı bir radyoaktivite ile baş ağrısı, çınlama, sinirlilik, depresyon, hâfıza kaybı hatta panik duygusu oluşturulabilir. Radyasyonun diş dökülmesi, kan kanseri, sakat doğumlara neden oldugu bilinmektedir. İyonlanmanın olduğu radyasyonlar X ışınları Radyum gibi kanser tedavisinde kanserli hücreleri öldürmek için kullanılır. Bu ışınları uzaktan yönetmek mümkün olmamakta, fakat mikrodalga kaynağını 1-2 km. uzaktan bir hedefe yöneltmek mümkün olabilmektedir. Kötü niyetli kişilerin elinde korkunç bir silah haline dönebilen bir teknoloji insanlık dışı amaçlarla kullanılırsa insanlığın sonu başlar.

Elektronik Parça Yerleştirmek Mümkün mü?

İnsan davranışını kontrol etmek isteyenler hayvan deneylerinde bunu gerçekleştirmişlerdir. FM radyo kanalı ile sinyaller alabilen ve nakledebilen minyatür elektrotlar hayvan kafasına yerleştiriliyor. Maymunda cinsel saldırganlık, boğada âniden durma komutu verme deneyleri başarılı oldu. Yunus balıkları yönetilebildi. ABD’de beynin elektronik uyarılması zihinsel özürlülerde ve eşcinsellerde araştırılmıştır. James Olds isimli araştırmacı beynin hipotalamus bölgesine elektronik implant yerleştirerek eşcinselleri kontrol etmeyi başardı. Hastalarda korku, heyecan, halüsinasyon oluşturarak davranışlarını ödüllendirdi veya cezalandırdı. Zihin özürlülere de benzer deneyler yapıldı. Bu çalışmalar çok tartışıldı.

Bilimin iyiliğinin değil hastanın iyiliğinin ön planda tutulmasi etik kuralına göre çalışmalar durduruldu. FM radyo kanalında sinyaller alabilen ve nakledebilen bu uzaktan beyin elektronik uyarılması ateşli tartışmalara konu oldu. Hatta Fransa’da her doğan çocuğa kimliğini belirtir elektronik parça yerleştirerek ömür boyu nerede olup olmadığını izleyebiliriz tezi bile ortaya atıldı. İnsanın robot gibi tuşlarla kontrol edilmesi çok tehlikeli bir gelişmeydi. Elektronik implanti (Stimoreceiver) bulan Dr. Delgado beynin amigdal ve hipokampus gibi alanlarını canlandırarak neşe, tuhaf duygu, renkli görüntü gözlemlediğini kayıt ederek kitabında açıkladı. Radyohipnotik beyinlerarası kontrol projesi elektronik hipnoz yapmayı amaçlamaktadır.

Bu projede kişiye istemediği şeyler yaptırmak mümkün hale gelecektir. Tuşlarla kontrol edilen insana ne yaptırılmaz ki! Elektromanyetik enerjinin biyolojik bilimlerde kullanılması yeni bir gelişme midir? Bugün psikiyatride beynin ürettigi sinyalleri kaydederek beynin fonksiyonel görüntülenmesi yapılabilmektedir. Klasik EEG’nin bilgisayar devriminden sonra analog sinyallerin sayısallaştırılması ile beyin haritası çıkarılıyor. Beynin hastalıklı çalışan alanlarını görüntüleyebiliyoruz. Tanı ve tedaviyi güçlendirmek için işe yarayan bir yöntemdir. Hatta ilaç tedavisinin biyoyararlılığını hasta izlerken görselleştirmiş oluyoruz. Elektromanyetik enerjinin tedâvide kullanımı yeni gelişmelerdendir. TMS denilen bir yöntem ile ilgili araştırmalar hâlen sürmektedir.

Beynin ön bölgesine elektromanyetik uyarı vererek Depresyonu tedâvi etme projesi Elektroşok tedavisine alternatif olarak işe yarayacak gibi görünmektedir. Bir de duyu ötesi algı var. Bu konuda neler söyleyebiliriz?

Birleşik Devletler parapsikolojik araştırmalara büyük bütçeler ayırmaktadır. Beş duyuyu kullanmada insanın geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman hakkında bilgi edinmesi çok ilgi çeken bir konudur. Telepati, Durugörü (Clair-voyance) , Altıncı his de denilen bu algılama biçimi hakkında şuanda bilimsel çalışmalarda sağlam deliller yoktur. Sesin, elektromanyetik frekansın, lazerin varlığı başka dalga boylarının varlığına kanıt olabilmektedirler.

Zihni kontrol etmenin, ikizlerin, anne-çocuk arasındaki uzaktan duygusal etkilenmelerin nasıl olduğu henüz çözülemedi. Rüya laboratuarlarında telepati yolu ile kavram ve imaj uyandırıldığının gözlemlenmesi elektronik psikiyatri açısından devrim niteliğindeki çalışmalardır. Durugörü veya beden dışı sezgi denilen bir yöntemde de bazı denekler odada gizlenmiş nesnelerin yerini tesbit etmeyi başarabiliyorlar. “Remote Viewing, remote sensing” denilen uzaktan görme ve hissetme özelliği olan insanların bunu nasıl başardıkları bilimsel ilgi alanına girmektedir. Uzaktan görüşün elektromanyetik işleyişi çözülebilirse insanlığın kaderi etkilenecektir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz insanın zihninin uzaktan kontrol edilmesi dünya için sosyal ve politik etkileri tetikleyen gelişmeleri getirecektir.


Kaynak: "Psikolojik Savaş", Timaş Yayınları, 2003

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
21 Şubat 2018       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
zihin kontrolü bir gerçektir. ama internet sitelerinde, kitaplarda yer alan bilgiler uygulanmakta olan zihin kontrolünü anlatmakta yetersiz kalıyor. uzaktan kişiye düşünce gönderme, kişinin düşüncelerini okuma, kişinin rüyasına girme, kişinin iradesini kişi farkında olmadan ele geçirme, hatta kişiye cinayet işletme mümkündür. örneğin zihin kontrolcülerinin ekran maşalarından müge anlı'nın programında, işlediği daha doğrusu kendisine işletilen cinayeti itiraf eden hurdacı himmet aktürk aslında bir zihin kontrolü kurbanıydı. çok büyük olasılıkla münevver karabulut'u öldüren cem garipoğlu da öyleydi. hatta garipoğlu'nun hapishanedeki intiharına da zihin kontrolü yoluyla neden olunmuştur. sunucu zahide yetiş iyi bilir bunu.
ankara'da yaşayan sıradan bir şahıs ve ailesi 14 senedir devletin, devleti yönetenlerin bilgisi ve onayıyla zihin kontrolü kurbanı haline getirilmiştir. bu işkence medya desteğiyle ve zihin kontrolüne ek olarak hedef haline getirilen şahıs ve ailesine uygulanan tacizlerle yürütülmektedir. grup halinde takip ve taciz, bitişik dairelerden gürültü çıkartma, kişinin internet kullanımını sürekli denetim altında tutma, siber saldırılarla bilgisayara zarar verme, satın alınan besin madddelerine; çay, süt, peynir, ekmek vs. içine kağıt, idrar, meni, tükürük, sümük, dışkı, erkeklik veya kadınlık hormonu koyma bu şahıs ve ailesine uygulanan tacizin rutini halini almıştır. aile bireylerine felç, beyin kanaması, kalp krizi geçirtmişler, ailenin akrabalarını önceden haber vererek öldürtmüşlerdir.
Sponsorlu Bağlantılar
bu tacizde hepimizin her gün izlemekte olduğu tv kanalları ve bu kanalların ekran yüzleri büyük bir istekle rol almaktadırlar. ntv, atv, cnntürk, fox tv, habertürk, kanal d, star tv , trt, ülke tv ve bilhassa bloomberg ht ve odatv.com internet sitesi tacizde başı çekmektedirler.
banyoya, tuvalete, mutfağa, oturma odasına, yatak odalarına gizli kamera ve mikrofonlar konmuş bu yolla elde edilen görüntü ve sesler üçüncü kişilere izlettirilmektedir. ev içinde yapılan hareketler tv'lerden, youtube kanallarından taklit edilmekte, şahıs ve ailesinin evin içinde yaptığı günlük konuşmalar yakındaki kamu binasında çalışan devlet memuru statüsündeki kişiler, oturulan sitedeki kapıcı gibi değişik kişilere dışarıdan yüksek sesle tekrarlatılmaktadır. bunların hesabı sorulmaya kalkıldığında bu kişiler aşırı saldırgan bir tutum sergilemişlerdir.
hedefe koydukları kişiye sürekli gözetleniyorsun mesajı vermek amacıyla banyoda, tuvalette, yatak odasında yalnızken yaptığı hareketlerin evin penceresini gören yoldan, tv kanallarından, internet sitelerinden, bazı youtube kanallarından tekrarlanması, internet kullanımı sırasında sürekli bitişik dairelerden gürültü patırtı küt küt vurma gibi yöntemlere aralıksız devam etmektedirler.
zihin kontrolü hedefteki şahıs ve ailesinin oturduğu bitişik dairelerden, yakındaki kamu binalarından, ikametgahın yakınına park edilen araçlara yerleştirilen aygıtlar, ya da ev içindeki elektronik eşyalara sinsice takılmış ileri teknoloji ürünü aletlerle yapılmaktadır. muhtemeldir ki birden fazla zihin kontrolü teknolojisi ve tekniği hedeflenmiş kişi ve ailesine aynı zamanda uygulanmaktadır.
bu bir nazi işkencesidir ve anlattıklarım yapılanların sadece küçük bir kısmıdır. elektromanyetik alanlara maruz kalmaktan doğan bir rahatsızlık hali, sübliminal yönlendirme vs. değildir.
zihin kontrolüne medyadan gönüllü bir şekilde katılanların isimlerini yayınlayalım:
ismail küçükkaya, hande demirel, zeynep erataman, güzem yılmaz, aslı şafak, burcu kaya, özlem sarıkaya, mehmet acet, soner yalçın, didem yılmaz, fatih altaylı, mesut yar, hakan çelik, ahmet hakan, oylum talu, okan bayülgen, yiğit bulut, müge anlı, ece üner, mahfi eğilmez, ertan özyiğit, sinan canan, caner taslaman isimmlerini saymakla yetineyim.
yakında aslı şafak'ı, didem yılmaz'ı veya bitişik daireden küt sesi çıkaran o ********leri hakim önüne çıkarmak ümidiyle çalışmalarımız sürüyor.
ekranlarda zihin kontrolü hakkında uzman sıfatıyla konuşan sinan canan, ertan özyiğit, nevzat tarhan zihin kontrolünün varlığını bilmekte ve gizlemekte hatta çıktıkları pelin çift'in, cansu canan'ın konuyu işliyor gibi görünen ama dezenformasyon amacını taşıyan programlarında sözde zihin kontrolünü gerçeğini sahte bilgilerle saptırmaya uğraşırken bile hedefledikleri kişiye zihin kontrolü yapmaya devam etmektedirler. soysuzluk dizboyudur. bunlar varsayım, rastlantı, hezeyan veya şaka değil arkadaşlar. bizzat denenmiş, test edilmiş, somut olarak gerçekliği kanıtlanmış binlerce deneyimin sonucunda varılmış kesin bilgilerdir.
olayın yabancı ülke ayağı da var. pentagon'un ileri teknoloji araştırma birimi darpa ya da son günlerde adı sıkça duyulan elon musk'ın isimleri de zihin kontrolüyle birlikte anılmakta. türkiye'de tacizi sürdüren bu çete yabancı tv kanallarından da (fox news, cnn, skynews) bazı maymunlar devşirmişlerdir.
hepsine toptan dava açmanın bir yolunu arıyoruz! zira bunları kanıtlamak gerekecek. ama bu yaptıkları kesinlikle yanlarına kalmayacak! ü
üç yaşında çocuğu gariban bir hurdacıya öldürtmenin ağır bir bedeli olmalı müge anlı!
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
22 Şubat 2018       Mesaj #3
Avatarı yok
Yasaklı

Telegram Gerçeği!


Zihin kontrolü hakkında, bireyin başta iradesel olmak üzere bilinçaltına girilerek her açıdan kontrol edilebilmesi konusunda gerçekten de elektronik ortamda veya kitaplarda yer alan bilgiler yetersiz kalır. Bunun yanında konudan bihaber olan kamuyu bilgilendirme açısından da göz ardı edilemez. Telegramın teorik (psikolojik, parapsikolojik) yönünün dışında bir de pratik uygulama yönü, yaşanmış, somut derin bir perde arkası var haliyle. Söz konusu yöntemin odağı olmak, bu gerçeği bizzat yaşamak ile sadece insanlık dışı bu uygulamaya maruz kalmış bireylerin yaşadıklarını aktarmak tamamen farklıdır. İlgili yöntemin uygulandığı şahıslardan biri de Salih Mirzabeyoğlu'dur.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.

Benzer Konular

1 Şubat 2008 / sedat sencan Psikoloji ve Psikiyatri
15 Kasım 2011 / Heulwen Spor
18 Mart 2010 / Misafir Taslak Konular
7 Ekim 2008 / A.Arda Taslak Konular