Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 30 Ağustos 2014  Gösterim: 77.639  Cevap: 16

Telli Çalgılar - Gitar

Misafir
14 Nisan 2007 18:00       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bu konuda Gitar tarihi,türleri ve resimleri yer almaktadır.
Gitar Tarihi Ve Türleri için konunun tüm sayfalarını gözden geçirebilirsiniz

Sponsorlu Bağlantılar
Gitar 20. yüzyıl boyunca kendini dünyanın en popüler müzik enstrümanı
olarak kabul ettirmiştir.Gitar son derece uyarlanabilir, portatif ve çekici bir enstrümandır; çok yönlülüğü onun sınırsız bir çeşitlilikle kullanabilmesini sağlamıştır.Telli enstrümanların aynı anda hem akor hem de melodilerinin çalınmasına olanak veren en pratiklerinde biridir.Gitarın sesi tüm dünyanın bütün ülkelerinde eşsiz bir form ve tür çeşitliliği ile duyulabilir.Bu, ev yapımı enstrümanları çalan etnik müzisyenlerden,gelişmiş bilgisayar sistemleri ile çalışan ve geniş bir malzeme dağarcığından yararlanan kompozitörlere kadar geniş bir yelpazeye yayılmıştır.

MODERN GİTAR

Geçtiğimiz 150 yıl boyunca gitar köklü değişikliklere uğramıştır.Düşük ses şiddetine sahip narin bir salon enstrümanıyken, günümüzde geniş bir çeşitlilikte ses rengi ve dinamiğine sahip bir enstrümana dönüşmüştür.Bazı modern tasarımlar kültleşerek moda haline gelmiş, tüm yaş ve kültür düzeyindeki insanlar için müzikal anlatımın başlıca ögelerinden biri olmuştur...

Gitarın Tarihçesi ve Kökenleri

Gitarı andıran bir enstrümanın 1500 den önce, rönesans sırasında Avrupa’nın Akdeniz bölgesinde var olduğu bilinmektedir.13. ve 14. yüzyıldan kalma betimlemeler kuş tüyü bir pena ile çalınan “8” şeklinde bir enstrümanın varlığını gösterir.Yine bu döneme ait bazı kaynaklar “guitarra latina” adlı bir Latin gitarından bahseder.Gitar içinmüzik içeren kitapların tarihi 16. yüzyıla kadar uzanır.Bu kitaplarda her üç ve ya dört teli de ünison(Adı ve tınlayışı aynı olan notalar) biçiminde akort edilen çiftlerden oluşmak üzere dört telli bir gitardan söz edilir.En alt tel bazen bir oktavlık aralıkla akort edilirken en üst tel çoğunlukla tel çoğunlukla tektir.16. yüzyılda beş telli gitarlar da çıkmıştır.İlk gitarlarda sap kafası düz bir şekilde yerleştirilmişti ve akort burguları arkadan ayarlanıyordu.Bu tip gitarın klavyesi göğsü ile aynı seviyedeydi ve sekiz ile on arasında bağırsak ile bağlanarak yapılmış perdeleri(fret) vardı.Gövdesi bugünün standartlarına göre daha küçük ve daha az kıvrımlıydı.Sırtı bombeli yada düzdü ve ses deliği dekoratif bir parşömen veya ağaç işlemeleriyle kaplanmıştı.Bu tip gitarların kırılgan yapıda olması, değişen modalar, farklılaşan akortlama şekilleri ve metal tellerin kullanımı bir çok enstrümanın yok olmasına veya değişme uğramasına neden olmuştur...

Lavta ve Vihuela

Lavta,Armut şekilli gövdesi ve bombeli sırtıyla Araplara ait udun akrabasıdır.İlk lavta türleri Rönesans zamanında ortaya çıkmıştır.Büyük bir ihtimalle 16. yüzyılda Ortadoğu’dan Avrupa’ya getirilen lavta,çoğunlukla 6 telli ve parmakla çalınan bir enstrümandı.Tüm Avrupa’da eşlik ve kompozisyon amacıyla kullanılmaktaydı....
Vihuela, 16-17. yüzyıllarda gitarın ilk hallerinden daha üstün olduğu düşünülen bu popüler enstrüman için çok sayıda eser yazılmıştır.Gitara benzeyen büyük bir gövdesi ve düz bir sırtı vardır.İlk lavtalarda olduğu gibi çiftler halinde sıralanmış on iki teli vardır.Gitarın gelişimi 17.yüzyılda vihuela’nın ortadan kalkmasına neden olmuştur.Şu anda tüm Dünya’da sadece iki adet orijinal Vihuela bulunmaktadır...


Elektro Gitar

Elektro Gitar, sesini manyetikleri aracılığı ile elektrik akımına dönüştüren ve bir amplifikatör ile bu akımdan ses elde edilmesine olanak tanıyan bir gitar türüdür. Yarattığı sinyalin değiştirilebilir olması, ve zamanında bir devrim niteliği taşıyan yükseklikte bir sese sahip olması nedeniyle, kullanım alanı çok genişlemiş bir gitar türüdür.
Elektronikteki gelişmeler ile tonal olarak sınırları 1960 lardan sonra iyiden iyiye artan elektro gitar, günümüzün en bilindik enstrumanlardan biri haline gelmiştir.

Elektro Gitar Türleri:

Katı (Solid) Gövdeli

Katı gövdeli gitarlar, masif gövdeye sahip, sesin doğal yollardan (gitardaki boşlukta yankılanarak) yükselmesine izin vermeyen tipte gövdelere sahip gitarlardır. Yüksek çıkış gücü olan ses kaynaklarının olduğu yerlerde (konser salonu gibi) geribeslemeyi en aza indirgeyen gövde türüdür. Fender firması, Strocaster ve Telecaster modelleri ile bu tip gövde yapımına katkıda bulunmuştur.

Boş (Hollow) Gövdeli

Boş gövdeli gitarlar,(aynı zamanda kıvrımlı üst yüzeyleri ile Archtop adını da alır) bir yükselticiye gereksinim duymaksızın zengin ton çıkarabilen gitarlardır. Her ne kadar bu özelliğe sahip olsalar dahi, bu gitarlar da manyetiklerle kullanılmaktadır. Üst ve alt ağaç plakaları bir parçadan oyulmuş, yahut ısı ile preslenmiş ağaçlar olabilir. Bu tip gövdelerde keman ailesindeki gibi f delikleri bulunabilir. Bu tarz gövdeyi 1890 da tasarlayan ve dünyaya tanıtan, Gibson firmasıdır.


Elektro Gitarın Kısımları


Sap

Gitarın klavyesinin de bulunduğu kısımdır. Klasik gitardan hem kalınlık hemde genişlik açısından daha ince olan elektro gitar klavyesi genelde 18 ile 24 arasında fret sayısına sahiptir. Sapın içinde genellikle truss rod adı verilen bir metal ayar çubuğu geçer. zamanla eğilen bir sap, bu vida yardımı ile eski haline geri getirebilir. Akort burguları en uçta bulunur ve genellikle metal bir aksama sahiptir.

Köprü

Gitarda telleri gövdeye bağlayan kısımdır. Zamanla değişim geçirmiş olmakla beraber, değişik varyasyonları mevcuttur. Bu aparat sabit yada oynar olabilir. Oynar olabilenler, bir kol yardımı ile telleri gerip gevşetebilir, dolayısıyla ince yada kalın tonlara kayma sağlanır. Genelde metalden olur.


Eşik

Gitarın sapında, telleri akort burgularına gitmeden önce sonlandıran kısımdır. Genelde metalden oluşur.

Manyetik

Gitarın teldeki titreşimleri aldığı kısımdır. Manyetik alanda telin titreşiminin içerideki bir sargıda akım oluşturması prensibi ile çalışır. Çift halinde (Humbucker) yada tek (Single) olabilir. Bazı manyetikler amplifikatöre çıkış sağlamadan sinyali yükseltirler. Manyetikler ikiye ayrılır:

1-Aktif Manyetikler: 9V'luk pil ile çalışan tellerin titreşimini pasif manyetiklere göre daha hassas bir biçimde yakalayan manyetiklerdir.
2-Pasif Manyetiker232pxegitarreom9180pxmoodswingerbb0
Son düzenleyen Blue Blood; 14 Nisan 2007 18:15 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi


Misafir
14 Nisan 2007 22:05       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bas Gitar
Bas gitar, müziğin temelini oluşturduğundan, tüm müzik türlerinde kullanılır. Yoğun olarak pop, caz, funk ve rock gibi müzik türlerinde kullanılır. Çoğunlukla dört telli olan ve kalın ses veren telli çalgı. İlk olarak Fender tarafından 1950li yılların başlarında üretilmiştir.

Özellikler:

Bas gitar, elektrik ve akustik olarak ikiye ayrılır. Elektrik basta tellerden gelen ses manyetikler tarafından elektrik sinyaline çevrilip bu sinyali sese çevirecek olan yükselteçe (amplifikatör) yollanırken, akustik basta akustik gitar gibi geniş ve oyuk olan gövde tellerden gelen sesi güçlendirip duyulabilir bir seviyeye çıkarır. Kimi akustik baslarda sesin yükselteçe de iletilebilmesi icin piezo adı verilen kuvarskristallipiezoelektrik ses alıcıları bulunur. Bas gitarın sesi, normal gitarlardan daha kalın, kontrbas gitarlardan daha incedir. Normal bir gitardan daha kalın tellere ve daha uzun bir ölçeğe sahip olan bas gitarın gövdesinin elektrik baslarda ön, akustik baslarda yan tarafında ton ve sesi değiştirmeye yarayan bir eşitleyici bulunur. Bas gitarların elektro gitar yükselticilerinden farklı olan, düşük frekanstaki sesleri daha iyi verebilen özel yükselteçleri bulunur.
Klasik bas gitar genellikle perdeli ve dört tellidir. Günümüzde sayısı on ikiye ulaşan telleri olanları ve perdesizleri de kullanılmaktadır. Genelde yardımcı çalgı olarak kullanılan bas gitar, elektronik ve bilgisayarların katkısı ile günümüzde yoğun olarak ön çalgı olarak da kullanılmaktadır. Bas gitar partisyonları fa anahtarı ile yazılır .
Son düzenleyen asla_asla_deme; 26 Ekim 2010 15:42
Misafir
14 Nisan 2007 22:29       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Akustik Gitar

Gövdesinin (kasa) ve ses deliðinin klasik gitara göre daha geniþçe olmasý; tüm tellerin çelik veya türevi olmasý esas farklýlýklarýdýr. Amerikan Folk Müziði (Country-Blues) soundu için geliþtirilmiþ, özgün týnýsý ile tüm dünyada gitar müziði içinde yerini almýþtýr. Daha çok Rock (özellikle slow-rock), Blues ve Folk müziðe yatkýn bir soundu vardýr.

akustikkb9

Gitar
devilgirlesp0zvfj3
Gitar2
uvmc3gpu3
Gitar3
powerpuffguitarslarge3tlz1
Son düzenleyen Blue Blood; 14 Nisan 2007 22:34 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
Misafir
13 Haziran 2007 16:53       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Gitar Tarihi
Gitarı andıran bir enstrumanın 1500' den önce,Rönesans sırasında Avrupanın Akdeniz bölgesinde var olduğu bilinmektedir. 13. 14 yüzyıldan kalma betimlemeler
kuş tüyü bir pena ile çalınan "8" şeklinde bir enstrümanın varlığını gösterir. Yine bu döneme ait bazı kaynaklar guittara latina adlı bir latin gitarından bahseder. Gitar için müzik içeren ilk kitapların tarihi 16. yüzyıla kadar uzanır. Bu kitaplarda her üç veya dört teli de "ünison" (aynı sese) bir biçimde akort edilen çiftlerden oluşmak üzere, dört telli bir gitardan söz edilir.

En alt tel bazen bir oktavlık bir aralıkla akort edilirken, en üst tel çoğunlukla tektir 16. yüzyılda beş telli gitarlar da ortaya çıkmıştır İlk gitarlarda sap kafası düz bir şekilde yerleştirilmişti ve akort burguları "friction pegs" arkadan ayarlanıyordu. Bu tip gitarın klavyesi enstrümanın göğsü ile aynı seviyedeydi ve sekizle on arasında bağırsak ile bağlanarak yapılmış perdeleri "fret" vardı Gövdesi bugünün standartlarına göre daha küçük ve daha az kıvrımlıydı. Sırtı bombeli veya düzdü ve ses deliği "soundhole" dekoratif bir parşömen veya Ağaç işlemeyle kaplanmıştı. Bu tip gitarın kırılgan yapıda olması, değişen modalar, farklılaşan akortlama şekilleri ve metal tellerin kullanımı pek çok enstrümanın yok olmasına veya değişime neden olmuştur.
Misafir
13 Haziran 2007 17:00       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Klasik Gitar
Tarihçesi, türdeşleri ile ele alındığında 16. Yüzyıla hatta öncesine uzanan klasik gitar, İspanyol Flamenco tarzının esas enstrümanı olarak 19. Yüzyıldan itibaren yaygınlaşmış ve bugünkü şekline kavuşturulmuştur. Modern gitar türlerinin tamamının atasıdır. Ağaç gövde ve ses deliği; ayrıca alt üç telinin naylon türevi olması tipik özelliklerindendir.

classicgp8

Akustik Gitar
Gövdesinin (kasa) ve ses deliğinin klasik gitara göre daha genişçe olması; tüm tellerin çelik veya türevi olması esas farklılıklarıdır. Amerikan Folk Müziği (Country-Blues) soundu için geliştirilmiş, özgün tınısı ile tüm dünyada gitar müziği içinde yerini almıştır. Daha çok Rock (özellikle slow-rock), Blues ve Folk müziğe yatkın bir soundu vardır.

akustikba6

Elektrik (elektro)
GitarStandart gitar üzerinde yapılan değişikliklerle biçimini bulan modern bir enstrümandır. Gitarın gövdesine, ses deliğinin bulunması gereken yere konulan manyetik (mikrofon vazifesi gören elektro-mıknatıs) ler sayesinde tel titreşimleri amplifikatöre gönderilir. Özellikle yüksek sesli ve güçlü bir sound için geliştirilmiş, mikrofona ihtiyaç duymaksızın daha geniş alana sesi yaymak üzere biçimlendirilmiştir.

Les Paul, Leo Fender gibi tasarım ustaları sayesinde 1940' lardan beri üretilmekle birlikte Rock'n Roll ile hayat bulan elektro gitar faktörü, daha sonraları da Jimi Hendrix, Frank Zappa gibi gitarist öncüler tarafından yapısal değişikliklere ve efekt zenginliğine kavuşturlulmaya başlanmıştır.

Bugün elektro gitar ve efekt soundları tam bir "ses mühendisliğisahası açmıştır. Sınırsız ses varyasyonları performansçıya geniş bir yelpaze sunmaktadır. Müziğin her köşesinde kendine yer bulan elektro gitar, özellikle rock, blues ve jazz dan dünya müziğine ulaşan çizgide cazip bir enstrümandır. Akustik ve Klasik gitarların yapısı değiştirlmeden " elektrik " hale getirilenleri olduğu gibi, standart masif gövdeli bir elektro gitar: ses deliği bulunmayan, yekpare ve görece ince kasalı, tüm telleri çelik veya metal türevi olan bir çalgıdır.elektropa9
Misafir
13 Haziran 2007 17:03       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sevdiğiniz, yapmak istediğiniz tür müziğe veya özgün arzunuza uygun bir sound sağlayabilecek ve tınısından hoşlandığınız gitar muhtemelen doğru "gitar türü" seçimidir. Ancak yeni başlayanlar için akustik gitarın çelik ve görece sert tel yapısının, henüz kıvama gelmemiş parmaklar açısından biraz zorlayıcı olacağını belirtmekte fayda var. Tüm gitar çeşitleri genelde aynı çalıma cevap vermekle beraber aslında her tarz için özelleşmiş bir çalış tekniği vardır.
Yaygın ve yanlış bir inanış, gitar çalmaya "klasik gitar" la başlanması, daha sonra istenirse arzulanan diğer çeşitlere geçilmesi gerekliliğidir. Hayır..! Kesinlikle ne tarz gitar çalmak istiyorsanız onunla başlamalısınız.

Gitar Alınırken Dikkat Edilecek Hususlar


Yapısal olarak iyi bir gitarın, ağacı-malzemesi-işçiliği ile birlikte dikkat edilmesi gereken ana özellikler.
a) Telleri klavyesinden çok uzak olmamalı, perdelere rahatlıkla basılabilmeli.
b) En ince perdelerine kadar net bir tını vermeli, parazitli-cızırtılı sesler olmamalı.
c) Her perde vermesi gereken standart notayı (entonans) verebilmeli.
Misafir
13 Haziran 2007 17:04       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Hangi gitar markası en iyisi? Bana iyi bir gitar önerebilir misiniz?
Evet, muhtesem bir soru. Dünyada bir tane en iyi gitar markası var, bravo bildiniz! Onu en iyiler kullanıyor, geriye kalan müzisyenler gerizekalı oldugundan bunu akıl edemiyor ve bin tane baska firma bu sekilde geciniyor. Vay be.

Alacaginiz türe ve calim tarzina göre uygun gitarlar ve o gitarlarda daha iyi ürün üreten markalar vardir, tabi ki ödeyeceğiniz paraya göre de alacagınız ürünün kalitesi değişir. Kuskusuz "en iyi" tanımı da kişiden kişiye göre değişir. Bunun icin en iyi yol, dükkana girip gitarı denemenizdir. Gitardan anlamasanız bile o gitarda siz calisacaksiniz, icinize sinmeli. Bir bilenle gitmenin bence yeni baslayan biri icin tek anlami, o kişinin gitarda hasar vs. var mi diye kontrol edip, dükkanın acemiyi kazıklamasını engellemekten ibarettir. Yeni gitar alımı konusunda ince detay asagıdaki sorularda gelecek. (İlla ki!)

Sert müzik yapmak icin hangi gitarı almam gerekir?
Sert müzik yapmaniz icin mutlaka B.C. Rich almanız gerek. Tabi ki mutlaka şekil şemal Warlock model olmalı, agırlıgınızın 1/4unden az olmamalı ki acıyı hissedin..

Sert bir müzik yapacaksanız, bunda gitardan daha cok efekt pedallarının etkisi vardır. Sizin istediğiniz sesi distortion denen efekt verir.(İlk stüdyomda sürekli clean tonda gitari döverek ses cikarmaya calisimi, son kalan 1 dakikada amfi üstündeki drive düğmesini keşfedişimi hatırladım) Gitarın agacı vs. belli tonal değişikliklere neden olur, sertlikle direkt alakası yoktur.

En basitinden Gibson' la thrash yapan Testament' a, Fender' le heavy metal yapan Iron Maiden' a, Ibanez' le Hardcore yapan Korn' a bakabilirsiniz. Bu aletlerin cogu piyasada size göre "yumusak müziklerin gitarı" gibi gözükebilir, ama müziğin "sertliği" gitarın markasından gelmez! İlk gitarınızı alırken rahat etmeye bakın, sonradan bir distortion pedaliyla istediğiniz tonlara yaklasabileceksiniz. (biliyorum: junc junc jururunc)

Temel olarak, sert müzik icin solid body(katı ve ici dolu gövdeli) bir gitar, ve nispeten cıkısı yüksek "humbucker" manyetikler yeterli olacaktır. Aldıgınız gitarın üstündeki manyetiklere sert müzik icin yetersizse sonradan alacagınız bir manyetik istediğiniz tonları verebilir.

Gitardan baska neler almam gerekir? Procesör(efekt pedalı) mü amfi mi alayım?
Amfi gitarınızın sesini besleyip güclendiren ünitedir. Normal hoparlöre gitarı direk girerseniz sesinin cok igrenc geldiğini duyarsınız. Amfi sadece sesi yükseltmekle kalmaz, sesi güclendirip harmonikler eklediğinden gerekli bir alettir. Amfi alacak paranız yoksa bu eksiği "amfi simulatorleri" denen, amfinin yaptıgı taklit eden, pedal tadındaki aletlerden alırsınız. Bunların bizde en bilinenleri Line6 POD, Behringer Vamp, Sansamp Triac gibi ürünlerdir.

Efekt pedalları ve rack' ler, baslangic icin zorunlu değildir, hele ki cogu amfinin üstünde "distortion" verecek drive düğmesinin bulundugunu düşünürsek. Hala en basit gitar+amfi kombinasyonunu kullanan gitaristler olsa da, tonunuzu geliştirmek istediğinizde bu aletlere yavastan girmeniz gerekecek.

Bana 250 dolarlık süper bir gitar önerir misiniz?
Hayır önermem. Hem süper hem 250 dolar olan gitar olsa ben alırdım. Zaten 250 dolar cok para değil, girin dükkana, deneyip begendiğinizi alın. 250 dolar olan iki gitardan birinin süper birinin kötü olması imkansız zaten.

Evde calismak icin 10-20 wattlik hangi amfi iyidir?
Acıkcası hic biri birbirinden cok daha iyi değil. Gitarı takın ve deneyin. Gitarda klavyeyi test ediyorsunuz, sapı deniyorsunuz, amfide daha kolay. Sesi icinize sineni alın. Marka isimlerine cok takılmayın. Zaten 10-20 watt ancak evde calısmak icin yetiyor, süper ton almayı beklemeyin.

Distortion ne? Drive overdive falan diyorlar ne iş?
Yeni genclik cin gibi, ama hani olur ya, benim gibi ilk stüdyosunda distortion ne bilmeden takılmıs bir insan evladi vardir diye söylüyorum. Bu sese o "junc junc" sesini veren şey. Overdrive daha eski klasik tarz soundlar veren dist. lere deniyor. Ya da tam tersi, overdrive' ın asırı olanı, modern tarz rockta kullanılan distortion. Detaylı acıklamasını burada yapmayacagım.

Abi metal zone' u cok seviyorum, distortionu köklüyorum cosuyorum ama dip ses var cehennem gibi?
Terbiyesiz. Neyse. Dip ses yüksek distortion seviyesinde normal kulaklara duyulacak seviyeye gelir dogaldır. Distortion pedalınız ayrıysa veya amfi üstündeyse, ekstra olarak noise suppresor(veya noise reductor) denen "dipses temizleyici" almanız lazım. "Ohoo sürekli sorun cıkartıyorsun sen de" diyecek olan coklu efekt pedalı alsın, onun icinde en sık kullanılan efektlerle birlikte bu da vardır. Bundan dolayı multi-effect procesorler az parası olan insanlarca pek sevilir.

Yeni manyetik alacagım, cok sıcak tonlar istiyorum, ne önerirsiniz?
Sıcak ton ne arkadasım!? Sana göre sıcak olan bana göre soguk belki? Gitar manyetikleri, gitarın tonunu ve parmakların sese olan etkisini(nota tanımı ve netliğini) değiştirirler. Ama bunlar hakkında fikir vermek kullandıgınız ana ekipmanı(gitar+amfi+efekt zinciri) ve istenen soundun özelliklerini bilmediğimiz zaman öneri yapmamız imkansızdır. Denemesi bedava, "bunlar bilmiyor olm" diye alınganlık yapıp, manyetik üreticilerine bu soruyu atıp sansinizi deneyebilirsiniz.

Gitarı bilgisayara baglamak istiyorum, muhtesem gitar caliyorum ama herkesin dinlemesi lazım, anlıyor musun?
Kayıt yapacaksın belli ki. Eğer kastın gitarı direk bilgisayara girip calmaksa, al elektrikciden bir "kucultucu", bunlar jak ucuna takılır ve senin "line-in" denen girişten bilgisayara jakı takmanı saglar. Tabi bundan sonra "neden bu gitarın sesi sivrisinek gibi geliyor" diye soracagını biliyoruz hepimiz, cık yukarı 3. sorunun altını oku.

Okumadın biliyorum, yine de devam edeyim. Gün olur da sen amfiyi mikrofonlayıp kayıt yapayım dersen, mikrofon' u "mic" girişine sokacagını söylemem gerekmiyor sanırım.

Eger amaclarınızı net acıklamazsanız insanların vereceği cevaplar da pek net olmuyor. Üstüne üstlük küfür yiyorsunuz, ne gerek var. Yaşasın dünya barışı.

Gitarımın telleri cok yüksekte duruyor, sap ayarı nasıl ayarlanıyor?
Vallahi soruluyor bu soru. Sap ayarlıgı tel yüksekliğini etkilese de, tel yüksekliği ayarı sap ayarıyla YAPILMAZ. Gitarınızla birlikte kücük bir kılavuz veriyorlar onu okusanıza biraz? Sap ayarı, gitara zarar verebilecek derece önemli bir ayardır, öyle herkes yapmaz -zaten iki günde bir de yapılmaz-, cogu kişi bu ayarı bir bilene bırakır, dogru da yapar. Siz yapamazsınız diye bir kural yok ama bu soruyu soruyorsanız yapmayın.

Cok hızlı calmak istiyorum! Sehrimin en iyi gitaristi ben olucam! Nasıl olacak?
Metronom al, metod kitabı al, oradaki egzersizleri yavas hızda calısmaya basla, temiz caldıkca hızlandır, bu kadar. Gitaristleri izle, tekniğini düzgün oturt, yavas ve hızlı ritmlerde tekniğinin bozulmamasına dikkat et. Merak etme, bu sekilde en fazla 1 sene icinde sehrinin en iyi gitaristi olmasan da, oldugunu sanacak kadar ilerleyeceksin.

Parmaklarımı kuvvetlendirmek icin hedehödö aleti aldım calısayım mı?
Gitar calarak kuvvetlendir parmaklarını, cok kasma. İlla gelişmek adına sıkıcı bir şeyler yapmak istiyorsan, body' e git bari, sahnede daha iyi görünürsün.

Armoni ögrenmek istiyorum! Kasıcam ortalıgı, major minor dominant transpoze!
Armoni, müzik kurallarıdır genel anlamıyla, cogu kişi bunu "temel müzik bilgileri"yle karıstırır. Nota bilgisi, gam bilgisi, akor bilgisi vs. armoniye sadece giriştir. Armoni biliyorum diye ilan asan adamlara klasik müzik armonisinde paralel besli yürüyüşünün serbest olup olmadıgını sordugunuzda size olan bakıslarından bunu test edebilirsiniz. Yani armoni bilmek güzeldir ama herkes ilgilenmeyebilir, zamanında insanların "bu kulaga güzel geliyor" dediği şeylerin kurallastırılmasıdır, herkes ögrenirse süper beste yapar diye bir kural yoktur.

Ben de sizin temel müzik bilgileriyle ilgilendiğinizi varsayıyorum(akorlar, gamlar, zamanlar, notasyon,...). Bu konuda güzel kitaplar var piyasada. Yine de bir hoca yardımcı olabilir. Ben Otto Karoyli' nin kitabından("Müziğe Giriş" olması lazım) ögrenmiştim ilk bilgileri, bastan sona düzenli okumadım, gerekli gördüğüm yerleri önce okumustum.

Profesyonel ev kaydı yapmam icin hangi program lazım?
Kübeyzin profeşınıl. Kuruyorsun yapıyor kendisi.

Esasında cok masumane ve iyi niyetli bir sorudur bu, evde bestesini kaydetmek isteyen bir gitarist vardır hep. Fakat cevap verecek adamı üşendirir, cünkü cevabı kolay değildir. İnsan o uzun cevapları yazmadan önce tek satırdan olusan o soruyu soranın ciddiyet seviyesini, maddi imkanlarını, kafasındaki amacı ve nasıl bir müzik ve calısma ortamı düşündüğünü bilmek istiyor, kaale alabilmek istiyor. Ciddiye alınmak istiyorsanız ciddi olun. Amatörseniz bile ciddi yaklasin, olanaklariniz ve isteğinizden karsı tarafı haberdar edin.

Gitarlar hakkında cok sorum var, adamakıllı bilgi istiyorum, böyle yarım yumalak netten okunmuyor.
İşte güzel bir insan. Piyasada gitarla ve ekipmanla ilgili Türkçe kitaplar var. Ideefixe gibi sitelerden aratabilirsin, ya da cıkıp raflara bakabilirsin, cunku hepsini bilmiyorum. Aklıma tek gelen Cem Öcek' in Elektrogitar adlı kucuk kitabı var yeni baslayanlar icin, cogu sorunuzu giderir. Manyetikten gitar parcalarına, gövdede kullanılan agacın sese etkisinden gitar bakımına kadar az cok birşeyler veriyor.
Misafir
13 Haziran 2007 17:08       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Çalma ve tutuş pozisyonları Sağ el çalış pozisyonlarında parmak veya pena kullanılır. Klasik gitar tekniğinde ve arpejde (akor seslerinin çeşitli düzenlerde ayrı ayrı tınlatılması) genellikle parmak kullanılır. İspanyolca parmak isimlerinin ilk harfleriyle literatüre geçen gösterim; baş parmaktan başlayarak sırasıyla : Başparmak : Pİşaret : iOrta : mYüzük : aolarak isimlendirilir.

Hertürlü gitarı çalarken kullanılan yaygın ve ideal bir yöntem de pena kullanımıdır.

pena1 pena2 pena3
Pena doğrudan gitarın gövdesini gösterecek şekilde tutulmalıdır. Pena işaret parmağın ilk boğumunun kenarı ile baş parmağın ilk boğumunun altı arasında tutulur. Tellere vururken herzaman bir üstten (n) bir alttan (v) vuruş kullanılır. Pena ne çok sıkı ne de çok gevşek tutulmalıdır.
pena4 pena5

Pena bu şekilde tutulurken sağ kol gitarın gövdesine yaslanabilir. Baş parmağın devamı olan, elin iç kısmı çalınmayan telleri hafifçe hissedecek şekilde yukarı aşağı hareketlenmelidir. Penanın ucu tellere paralel ( veya 15 derece kadar dışa eğimli) tutulmalıdır. Bu hızlı pasajlarda teller arasında akıcı hareketler için en uygun şekildir. Sol El Tutuş Pozisyonları Baş parmak sapın arkasında; etli kısmı sapın ortalarına yaslanacak ve yukarıya doğru taşmayacak pozisyonda tutulmalıdır. Elin iç kısmı (parmak diplerinden başlayarak) gitar klavyesinin altında uzakta, parmak hareketlerini engellemeyecek biçimde durmalıdır. Parmakların bastığı telleri dik görmeleri sağlanmalı, hepsinin uçları başparmağı gösterecek biçimde durmalıdır. Bu pozisyonu sağlamak için bileğinizi oldukça bükülmüş pozisyonda tutmalısınız. Sürekli bu modeli aklınızda bulundurarak düzenli egzersizlerle mükemmel tutuşa yaklaşmalısınız. Kolay geldiği için teknik dışı hareketler yapmanız uzun vadede aleyhinize olacaktır.

sol el
Misafir
13 Haziran 2007 17:11       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sol Gamı

e I-------3---------------------------------------------
B I-------3----------5--6-----------------------------
G I---2-------4-----5---------------------------------
D I---2--3----------5--------------------------------
A I---2--3----------5--------------------------------
E I---2--------------5--------------------------------


La Gamı

eI----5--------------------------------------------
BI----5--6-----8-------------------------------------
GI-4-5-----7-----------------------------------------
DI----5-----7----------------------------------------
AI----5-----7--8--------------------------------------
EI----5-----7--8--------------------------------------

Si Gamı

eI-----7-------------------------------
BI--------8-------10---------------------
GI-----7------9--10-----------------------
DI-----7------9--10----------------------
AI-----7--8-----10------------------------
EI-----7--8-----10------------------------

Do Gamı

eI----7--8--------------------------------
BI--------8------------10----------------
GI----7---------9-----10---------------------
DI----7---------9-----10----------------------
AI----7---8-----------10----------------------
EI---------8-----------10-------------------

Re Gamı

eI----------10----------------------------
BI----------10--------12---13----------------
GI----9----10--------12-----------------------
DI----9----10--------12------------------------
AI----------10--------12----------------------
EI----------10--------12---13------------------

Fa Gamı

eI--1--------3----------------------------
BI--1--------3---------------------------
GI-------2--------4---5---------------------
DI-------2---3--------5----------------------
AI-------2---3--------5---------------------
EI--1--------3-----------------------------

Mi Gamı

eI----12--13---------15----------------------
BI----12--13---------15----------------------
GI----12--------14---------------------------
DI----12--------14---15-------------------------
AI----12--------14---15-------------------------
EI----12---13--------15------------------------
Misafir
26 Kasım 2007 09:03       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
the rock devil adlı kullanıcıdan alıntı

slm

bişey sorcaktım ben yeni gitar çalmaya başladım
ama sğlam bir kaynak bulamadım sizin bana netten önerebileceniz bir program varmı indireyim

Desktop Guitarist Bu Programı deneyin işinizi görecektir.. Msn HappyDaha fazla sonuç:
Telli Çalgılar - Gitar

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç