Arama


Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
11 Şubat 2009       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye

Kral Yolu


Lidyalı kral giges ticaret için efes’ten başlayıp mezopotamya’ya kadar uzanan kral yolu’nu yaptırmıştır. efes ninova arasındaki ticaret yolu, doğu batı arasında ticaretin ve kültürel etkileşimin hızlanmasını sağlamıştır.Kral Yolu veya tam ismi ile Pers Kral Yolu Pers İmparatorluğu kralı Darius I zamanında M.Ö. 5. yüzyılda yapılmış olan bir antik anayoldur. Darius bu yolu büyük imparatorluğu boyunca Susa'dan Sardis'e kadar hızlı ulaşımı kolaylaştırmak için yapmıştır. Bu kuryeler yedi günde 2.699 kilometre seyahat edebiliyorlardı.

Yunanlı tarihçi Herodotus'un yazdığı, "Dünya'da Persli kuryelerden daha hızlı seyahat eden başka bir şey yoktur" cümleleri ile onları övmektedir. Benzer bir şekilde, "Ne kar ne yağmur ne sıcaklık ne de gecenin karanlığı onların görevlerini yapmalarına engeldi" cümlesi ise bu kuryelerin gayri resmi sloganlarıydı.SeyirKral yoluYolun seyri Herodotus'un yazılarından, arkeolojik araştırmalardan ve tarihi kayıtlardan yararlanılarak yeniden yapılmıştır. Batıda Sardis'ten başlayarak (Türkiye'de İzmir'in 95 km kadar doğusunda), doğuya doğru şu anki Türkiye'nin orta kuzey kısmından Asur'un başkenti Nineveh'a (şu anki Musul, Irak) varmaktadır, daha sonra Babil'in (şu anki Bağdat, Irak) güneyine geçmektedir. Babil'in yakınından, yolun iki ayrı yola ayrıldığı düşünülmektedir, bir tanesi kuzeybatıya daha sonra batıdan Ecbatana ve oradan da İpek Yolu ile beraber gitmektedir, diğer yol ise doğuya devam ederek Pers başkenti Susa'ya (şu anki İran) ulaşmaktadır ve daha sonra güneydoğudan Persepolis geçmektedir lidyalı kral giges ticaret için efes’ten başlayıp mezopotamya’ya kadar uzanan kral yolu’nu yaptırmıştır. efes ninova arasındaki ticaret yolu, doğu – batı arasında ticaretin ve kültürel etkileşimin hızlanmasını sağlamıştır.

Tarihi Yolun Pers İmparatorluğu'ndaki şehirler arasında en kolay veya en kısa yolu takip etmemesinden dolayı, arkeologlar yolun en batı kısmının Asur kralları tarafından yapıldığını düşünmektedirler çünkü yol eski imparatorluğun kalbine doğru gitmektedir. Daha doğu taraftaki parçaları ise (şu anki İran) büyük ticaret yolu İpek Yolu ile kesişmektedir. Yolun Pers İmparatorluğu'ndakişehirler arasında en kolay veya en kısa yolu takip etmemesinden dolayı,arkeologlar yolun en batı kısmının Asur kralları tarafından yapıldığınıdüşünmektedirler, çünkü yol eski imparatorluğun kalbine doğrugitmektedir. Daha doğu taraftaki parçaları ise (şu anki İran) büyükticaret yolu İpek Yolu ile kesişmektedir. Ancak, Darius I şu anbildiğimiz Kral Yolu'nu yapmış olan kişidir. Yol tabanını iyileştirerekve parçaları birleştirerek bir bütün haline getirmiştir. Önceliklekrallığın pirradaziš veya elçileri için hızlı bir ulaşımda ortamı sağlamıştır.Darius'un geliştirmiş olduğu yol o kadar önemli bir antik eserdir kiRoma zamanında da kullanılmaya devam edilmiştir. Türkiye'deDiyarbakır'da bir köprü o zamanlardan beri hâlâ ayaktadır
Son düzenleyen Baturalp; 24 Aralık 2016 23:13 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
Quo vadis?