Arama

Kral Yolu (Pers Kral Yolu)

Güncelleme: 14 Kasım 2016 Gösterim: 41.545 Cevap: 5
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
1 Kasım 2007       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  kral yolu.jpg
Gösterim: 9422
Boyut:  60.0 KB

Kral Yolu

, Perslerin Batı Anadolu kıyılarını İran’a bağlamak için İÖ 6. yüzyılın sonlarında yaptıklan ve İÖ 4. yüzyılın ilk yarısına değin kullanılan yol.
Herodotos’un verdiği bilgiye göre Kral Yolu, Güneybatı İran’da Susa’daki Memnon Sarayı’ndan, Batı Anadolu’daki Sardes’e kadar yaklaşık 2.500 km uzunluğundaydı. Günde 25-30 km yürünerek üç ayda aşılabiliyordu. Atlı ulaklar ise Sardes’ten Susa’ya dokuz günde gitmekteydi. Pers kralı I. Dareios’un (Büyük) yaptırtmış olduğu bu yol boyunca 111 konaklama merkezi bulunuyordu. Yol güvenliği her eyalette satrapların aldığı önlemlerle sağlanıyordu.
Sponsorlu Bağlantılar
Araba trafiğine elverişli olduğu anlaşılan Kral Yolu’nun yüzeyi taş kaplama değil, çoğu yerde bir tür stabilize idi. Bazı yerlerde de yol, kayaların kesilip düzeltilmesiyle oluşturulmuştu.

Kral Yolu’nun Anadolu içinde izlediği güzergâh kesinlikle saptanabilmiş değildir. Herodotos bu yolun Frigya’dan geçip Halys’i (Kızılırmak) aştıktan sonra, Kapadokya bölgesinden Kilikya sınırlarına ulaştığını bildirir. Çağdaş araştırmacıların bir bölümü yolun Sardes’ten Keramon Agora (Susuz), Dorylaion (Eskişehir), Gordion (Yassıhöyük), Ankyrâ (Ankara), Tavion (Büyük Nefesköy), Komana Pontika (Tokat), Sebasteia (Sivas) ve Melitene (Malatya) üzerinden güneydoğuya doğru uzandığına inanırlar. Bazılan ise bu güzergâhı Sardes, Denizli yakınındaki Kydrara, Kelainai (Dinar), İkonion (Konya), Mazaka (Kaisareia/Kayseri), Elbistan ve Melitene olarak belirler.
Perslerin Kral Yolu’ndan başka, İÖ 9-7. yüzyıllar arasına kullanılmış bir başka Kral Yolu’nu da Asurlar yapmıştır. Asur dilinde Harran Şarri adını taşıyan bu yol güneydoğuda, bugün Irak’taki Musul yöresinden, Fırat Vadisini izleyerek, Urfa yakınındaki Harran kentine doğru uzanmaktaydı.

Kaynak :Ana Britannica

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen perlina; 14 Kasım 2016 16:08 Sebep: sayfa düzeni .moderatör ekleri.
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
11 Şubat 2009       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye

Kral Yolu


Lidyalı kral giges ticaret için efes’ten başlayıp mezopotamya’ya kadar uzanan kral yolu’nu yaptırmıştır. efes ninova arasındaki ticaret yolu, doğu batı arasında ticaretin ve kültürel etkileşimin hızlanmasını sağlamıştır.Kral Yolu veya tam ismi ile Pers Kral Yolu Pers İmparatorluğu kralı Darius I zamanında M.Ö. 5. yüzyılda yapılmış olan bir antik anayoldur. Darius bu yolu büyük imparatorluğu boyunca Susa'dan Sardis'e kadar hızlı ulaşımı kolaylaştırmak için yapmıştır. Bu kuryeler yedi günde 2.699 kilometre seyahat edebiliyorlardı.
Sponsorlu Bağlantılar

Yunanlı tarihçi Herodotus'un yazdığı, "Dünya'da Persli kuryelerden daha hızlı seyahat eden başka bir şey yoktur" cümleleri ile onları övmektedir. Benzer bir şekilde, "Ne kar ne yağmur ne sıcaklık ne de gecenin karanlığı onların görevlerini yapmalarına engeldi" cümlesi ise bu kuryelerin gayri resmi sloganlarıydı.SeyirKral yoluYolun seyri Herodotus'un yazılarından, arkeolojik araştırmalardan ve tarihi kayıtlardan yararlanılarak yeniden yapılmıştır. Batıda Sardis'ten başlayarak (Türkiye'de İzmir'in 95 km kadar doğusunda), doğuya doğru şu anki Türkiye'nin orta kuzey kısmından Asur'un başkenti Nineveh'a (şu anki Musul, Irak) varmaktadır, daha sonra Babil'in (şu anki Bağdat, Irak) güneyine geçmektedir. Babil'in yakınından, yolun iki ayrı yola ayrıldığı düşünülmektedir, bir tanesi kuzeybatıya daha sonra batıdan Ecbatana ve oradan da İpek Yolu ile beraber gitmektedir, diğer yol ise doğuya devam ederek Pers başkenti Susa'ya (şu anki İran) ulaşmaktadır ve daha sonra güneydoğudan Persepolis geçmektedir lidyalı kral giges ticaret için efes’ten başlayıp mezopotamya’ya kadar uzanan kral yolu’nu yaptırmıştır. efes ninova arasındaki ticaret yolu, doğu – batı arasında ticaretin ve kültürel etkileşimin hızlanmasını sağlamıştır.

Tarihi Yolun Pers İmparatorluğu'ndaki şehirler arasında en kolay veya en kısa yolu takip etmemesinden dolayı, arkeologlar yolun en batı kısmının Asur kralları tarafından yapıldığını düşünmektedirler çünkü yol eski imparatorluğun kalbine doğru gitmektedir. Daha doğu taraftaki parçaları ise (şu anki İran) büyük ticaret yolu İpek Yolu ile kesişmektedir. Yolun Pers İmparatorluğu'ndakişehirler arasında en kolay veya en kısa yolu takip etmemesinden dolayı,arkeologlar yolun en batı kısmının Asur kralları tarafından yapıldığınıdüşünmektedirler, çünkü yol eski imparatorluğun kalbine doğrugitmektedir. Daha doğu taraftaki parçaları ise (şu anki İran) büyükticaret yolu İpek Yolu ile kesişmektedir. Ancak, Darius I şu anbildiğimiz Kral Yolu'nu yapmış olan kişidir. Yol tabanını iyileştirerekve parçaları birleştirerek bir bütün haline getirmiştir. Önceliklekrallığın pirradaziš veya elçileri için hızlı bir ulaşımda ortamı sağlamıştır.Darius'un geliştirmiş olduğu yol o kadar önemli bir antik eserdir kiRoma zamanında da kullanılmaya devam edilmiştir. Türkiye'deDiyarbakır'da bir köprü o zamanlardan beri hâlâ ayaktadır
Son düzenleyen Baturalp; 24 Aralık 2016 23:13 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
Quo vadis?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
25 Nisan 2011       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

KRAL YOLU


İlkçağda kendiliğinden oluşan bir ticaret yoludur. Aşağı Mezopotamya'da İran Körfezi kıyılarından Anadolu'da Ege Denizi kıyılarına kadar uzanır. Lidyalılar (MÖ:676-MÖ:546 ) tarafından geliştirilmiştir.Persler zamanında yol boyunca karakollar ve konak yerleri (menzil) yapılmış, ticaretin yanı sıra askeri amaçla da kullanılmıştır. Yak-laşık 2500 km. Uzunluğunda bakımlı ve düzenli bir yoldur. Anadolu tarihinin bilinen en eski yolu Kral Yolu’dur. Bu yolile ilgili olarak yazılı en eski bilgileri Herodot Tarihinde bulmaktayız. Kral Yolu bazı beşerî sebeplerden ötürü, önce Tuz Gölü’nün kuzeyinden geçmiştir. Bu sebeplerin birisi Hititlerin merkezinin Hattuşaş olması, diğeri de Sinop’un İlkçağ’ın önemli limanlarından birisi olmasıdır. M.Ö. 6. yüzyılda Kral Yolu, Efes’ten başlamakta ve Sardes, Gordion, Hattuşaş üzerinden Kayseri’ye varmakta ve Gülek Boğazı’ndan geçerek Susa’ya ulaşmaktaydı. Zaman içerisinde Hattuşaş’ın önemini kaybetmesiyle Kral Yolu Tuz Gölü’nün güneyinden geçmeye başlamıştır.
Son düzenleyen Baturalp; 24 Aralık 2016 23:18 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Mart 2012       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kral Yolu veya tam ismi ile Pers Kral Yolu Pers İmparatorluğu kralı Darius I zamanında M.Ö. 5. yüzyılda yapılmış olan bir antik anayoldur. Darius bu yolu büyük imparatorluğu boyunca Susa'dan Sardis'e kadar hızlı ulaşımı kolaylaştırmak için yapmıştır. Bu kuryeler yedi günde 2.699 kilometre seyahat edebiliyorlardı. Yunanlı tarihçi Herodotus'un yazdığı, "Dünya'da Persli kuryelerden daha hızlı seyahat eden başka bir şey yoktur" cümleleri ile onları övmektedir. Benzer bir şekilde, "Ne kar ne yağmur ne sıcaklık ne de gecenin karanlığı onların görevlerini yapmalarına engeldi" cümlesi ise bu kuryelerin gayri resmi sloganlarıydı.
Son düzenleyen Baturalp; 24 Aralık 2016 23:19
perlina - avatarı
perlina
Ziyaretçi
14 Kasım 2016       Mesaj #5
perlina - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  royal_road_map.gif
Gösterim: 251
Boyut:  14.3 KB

Kral Yolu

veya diğer ismi ile Pers Kral Yolu Pers İmparatorluğu kralı Darius I zamanında M.Ö. 5. yüzyılda yapılmış olan bir ticari anayoldur. Darius yolu büyük imparatorluğu boyunca Susa'dan Sardis'e kadar hızlı ulaşımı kolaylaştırmak için yapmıştır. Bu kuryeler yedi günde 2.699 kilometre seyahat edebiliyorlardı. Yunanlı tarihçi Herodotus'un yazdığı, "Dünya'da Persli kuryelerden daha hızlı seyahat eden başka bir şey yoktur" cümleleri ile onları övmektedir. Benzer bir şekilde, "Ne kar ne yağmur ne sıcaklık ne de gecenin karanlığı onların görevlerini yapmalarına engeldi" cümlesi ise bu kuryelerin gayri resmi sloganlarıydı.


Yol Güzergahı

Yolun seyri Herodotus'un yazılarından, arkeolojik araştırmalardan ve tarihi kayıtlardan yararlanılarak yeniden yapılmıştır. Batıda Sardis'ten başlayarak (Türkiye'de İzmir'in 95 km kadar doğusunda), doğuya doğru şu anki Türkiye'nin orta kuzey kısmından Asur'un başkenti Nineveh'a (şu anki Musul, Irak) varmaktadır, daha sonra Babil'in (şu anki Bağdat, Irak) güneyine geçmektedir. Babil'in yakınından, yolun iki ayrı yola ayrıldığı düşünülmektedir, bir tanesi kuzeybatıya daha sonra batıdan Ecbatana ve oradan da İpek Yolu ile beraber gitmektedir, diğer yol ise doğuya devam ederek Pers başkenti Susa'ya (şu anki İran) ulaşmaktadır ve daha sonra güneydoğudan Persepolis geçmektedir.

Yolun Tarihçesi

Yolun Pers İmparatorluğu'ndaki şehirler arasında en kolay veya en kısa yolu takip etmemesinden dolayı, arkeologlar yolun en batı kısmının Asur kralları tarafından yapıldığını düşünmektedirler, çünkü yol eski imparatorluğun kalbine doğru gitmektedir. Daha doğu taraftaki parçaları ise (şu anki İran) büyük ticaret yolu İpek Yolu ile kesişmektedir.
Ancak, Darius I şu an bildiğimiz Kral Yolu'nu yapmış olan kişidir. Yol tabanını iyileştirerek ve parçaları birleştirerek bir bütün haline getirmiştir. Öncelikle krallığın pirradaziš veya elçileri için hızlı bir ulaşımda ortamı sağlamıştır.
Darius'un geliştirmiş olduğu yol o kadar önemli bir antik eserdir ki Roma zamanında da kullanılmaya devam edilmiştir. Türkiye'de Diyarbakır'da bir köprü o zamanlardan beri hâlâ ayaktadır.


BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen perlina; 14 Kasım 2016 16:11
perlina - avatarı
perlina
Ziyaretçi
14 Kasım 2016       Mesaj #6
perlina - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  royal_road_map1.jpg
Gösterim: 2341
Boyut:  76.2 KB
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.

Benzer Konular

14 Kasım 2016 / Ziyaretçi Cevaplanmış
14 Kasım 2016 / nelii Cevaplanmış
24 Aralık 2016 / Ziyaretçi Cevaplanmış
14 Kasım 2016 / sbşşşşşşşşşşş Cevaplanmış
14 Kasım 2016 / Misafir Cevaplanmış
Etiketler: kral yolu