Arama

Sosyal Antropoloji - Tek Mesaj #3

GüNeSss - avatarı
GüNeSss
Ziyaretçi
30 Eylül 2011       Mesaj #3
GüNeSss - avatarı
Ziyaretçi
Sosyal Antropolog Nedir?

İşin Doğası
 • Çeşitli insan topluluklarının yaşam biçimlerini, kültürlerinin oluşumunu, gelişimini, değişimini, alt kültürleri ve kültürler arası etkileşimi inceler.
 • İnsan ve çevresi hakkında bilgi toplar.
 • Çeşitli insan grupları arasında yaşayarak ve katılımcı gözlem tekniğini kullanarak, onların yaşam biçimlerini, davranışlarını, adetlerini gözlemler, bazı gruplara anket uygular.
 • Gözlemlerini görsel ve işitsel bantlara kaydeder.
 • Topladığı verileri sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır.
Kariyer Olanakları
 • Sosyal Antropologlar üniversitelerde araştırma görevlisi olarak işe başlayıp master ve doktora yaparak gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olabilirler.
 • Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yöneticilik kademelerine yükselebilirler.
İstihdam
 • Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi, TRT, DPT gibi kamu kurumlarında çalışabilirler.
 • Çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, sosyal araştırma gibi bölümlerinde çalışabilirler.
Gereken Kişilik Özellikleri
 • Sosyal Antropolog olmak isteyenlerin, araştırmacı ve gözlemci bir kişilik yapısına sahip, ayrıntılara dikkat eden, sosyal konulara ilgili, insanlarla iletişim kurmaktan hoşlanan, sebep-sonuç ilişkisini görebilen, analitik düşünebilen kişiler olmaları beklenir.
Benzer Meslekler
 • Fiziki Antropolog, Sosyal Psikolog, Sosyolog, Etnolog
Eğitim
 • Mesleğin temel eğitim süresi 4 yıldır.
Okutulan dersler ; istatistik, aile antropolojisi, görsel antropoloji ve belgeleme, sosyal antropolojiye giriş, bilgi işlem, veri değerlendirme, araştırma yöntem ve teknikleri, kültür değişmeleri, kültür ve kişilik, kent antropolojisi, Türkiye geleneksel kültüründe değişmeler, sosyal antropolojide alan araştırma ve uygulamaları gibi dersler verilir. Son sınıfta tez çalışması yaptırılır.

kaynak