Arama

Sosyal Antropoloji - Tek Mesaj #5

_Ceyda_ - avatarı
_Ceyda_
Ziyaretçi
25 Temmuz 2013       Mesaj #5
_Ceyda_ - avatarı
Ziyaretçi
Türkiye'de antropolojik çalışmalar ilk kez 1925 yılında İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan "Türkiye Antropoloji Tetkikat Merkezi" adı altında başlamıştır.
Bu merkezin kurucu üyeleri Nurettin Ali Berkel, Neş'et Ömer İrdelp, Prof.Dr. Süreyya Ali, Köprülüzade Fuat, Prof.Dr. Mouchet ve Prof.Dr. İsmail Hakkı'dır. 1925 yılının Ekim ayında "Türk Antropoloji Mecmuası" adlı derginin ilk sayısı çıkarılmıştır ve 1939 yılına kadar 22 dergi yayınlanmıştır. 1927 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanlarından Dr. Şevket Aziz Kansu, antropoloji konusunda ihtisas yapmak üzere Paris Antropoloji Okulu'na gönderilmiştir. Antropoloji çalışmaları, Kansu'nun 1929 yılında Türkiye'ye dönmesiyle, konusunda uzman bilim adamlarınca yapılmaya başlamıştır. Kansu'nun ardından, 1934 yılında Seniha Tunakan Almanya Berlin Üniversitesi'ne, 1935 yılında Muzaffer Süleyman Şenyürek Amerika Birleşik Devletleri Harvard Üniversitesi'ne, 1936-1938 yılları arasında Afet İnan İsviçre Cenevre'ye Prof.Dr. Eugene Pittard'ın öğrencisi olarak gönderilmiştir.
1933 yılında İstanbul Darülfünununun İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmesiyle, Antropoloji Enstitüsü İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne nakledilmiştir ve Türk Antropoloji Enstitüsü adı altında faaliyetlerine devam etmiştir.
1935 yılında Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin kurulmasına karar verildikten sonra, Antropoloji Kürsüsü Ankara Evkaf Apartmanı'na taşınmış ve DTCF binası tamamlandıktan sonra bu fakülteye taşınmıştır. 1962 yılında Türk Antropoloji Enstitüsü yerine, "Antropoloji Bilimleri Araştırma Enstitisü" kurulmuştur. 1964 yılından itibaren, Türk Antropoloji Mecmuası'nın devamı niteliğindeki Antropoloji Dergisi çıkarılmaya başlamıştır. 1964-1998 yılları arasında 13 sayı yayınlanmıştır.
1993 yılında Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı'nın ayrılmasından sonra "Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü" adını almış, 19. yılında Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı'nın yeniden katılımıyla "Antropoloji Bölümü" oluşturulmuştur.