Arama


_AERYU_ - avatarı
_AERYU_
Ziyaretçi
7 Mart 2015       Mesaj #4
_AERYU_ - avatarı
Ziyaretçi
Atatürk Kronoloji 1881-1919

19 Mayıs 1881 Mustafa Kemal, Selanik'te doğdu.

1894 Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi'ne başladı

1896 Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.

13 Mart 1899 Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'ni bitirerek, İstanbul'da Harp Okulu Piyade Sınıfına girdi.

10 Şubat 1902 Mustafa Kemal, Harp Okulu'nu teğmen rütbesiyle bitirerek, Harp Akademisi'ne girdi.

11 Ocak 1905 Mustafa Kemal, Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun oldu.

5 Şubat 1905 Mustafa Kemal, Şam'da bulunan 5. Orduya atandı.

1906 Mustafa Kemal, Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu.

1907 Mustafa Kemal gizlice Selanik'e geçip, orada da, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bir şubesini kurdu.

20 Haziran 1907 Mustafa Kemal, Kolağası (kıdemli yüzbaşı) oldu.

20 Eylül 1907 Mustafa Kemal, Selanik'teki 3. Orduya atandı.

22 Haziran 1908 Mustafa Kemal, Selanik - Üsküp (şark) Demiryolları müfettişliğine atandı.

23 Temmuz 1908 İkinci Meşrutiyet ilan edildi.

17 Aralık 1908 İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra, Meclis-i Mebusan açıldı.

190 8Mustafa Kemal, Almanca'dan Osmanlıca'ya çevirdiği, Berlin Askeri Üniversitesi eski müdürlerinden General Litzmann'ın, "Takımın Muharebe Talimi" kitabını yayınladı

13 Nisan 1909 31 Mart Olayı oldu.

15-16 Nisan 1909 Mustafa Kemal, 31 Mart (13 Nisan) Olayı üzerine, ayaklanmayı bastırmakla görevli Hareket Ordusu'nun kurmay başkanı olarak, Selanik'ten İstanbul'a hareket etti.

6 Eylül 1909 Mustafa Kemal, Selanik'te 3. Ordu Piyade Subay Talimgahı Komutanı oldu.

10 Mayıs 1909 Mustafa Kemal, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın Kurmay Başkanı olarak, Arnavutluk harekatına katıldı.

13 Ocak 1910 Mustafa Kemal, Selanik 3. Tümen kurmay başkanlığına atandı.

17-21 Eylül 1910 Mustafa Kemal, Fransa'da yapılan Pikardi manevralarına Türk Ordusu temsilcisi olarak katıldı.

15 Ocak 1911 Mustafa Kemal, Selanik'te bulunan 38. Piyade Alay Komutan Vekilliği'ne atandı.

13 Eylül 1911 Mustafa Kemal, geçici olarak Trablusgarb Tümeni Kurmay başkanlığına atandı.

29 Eylül 1911 İtalyanlar, Trablusgarp'ı ele geçirmek için Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

5 Ekim 1911 Mustafa Kemal, Tobruk'ta ve Derne'de, İtalyanlara karşı savunma ve oyalama savaşlarına katıldı.

27 Kasım 1911 Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseltildi.

8 Ekim 1912 Balkan Savaşları başladı. Mustafa Kemal, Bolayır' da kurulan kolordunun hareket şubesi müdürlüğüne getirildi.

15 Ekim 1912 Trablusgarb Savaşı sonunda, Osmanlı Devleti ile İtalya, Uşi Barış Antlaşması'nı imzaladılar. Trablusgarb ve Bingazi, İtalyanlara bırakıldı.

24 Ekim 1912 Mustafa Kemal, Derne'den İstanbul'a hareket etti.

8 Kasım 1912 Yunanlılar Selanik'i işgal etti.

25 Kasım 1912 Mustafa Kemal, Çanakkale Boğazı Kuvayı Mürettebesi Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atandı.

28 Kasım 1912 Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.

1 Aralık 1912 Mustafa Kemal, Gelibolu'ya gitti.

23 Ocak 191 3İttihatçılar, sadrazam Kamil Paşa'yı uzaklaştırarak yerine Mahmut Şevket Paşa'yı getirdiler. (Babıali Baskını ile)

30 Mayıs 1913 1. Balkan Savaşı sonunda Balkan Devletleri ile Londra Antlaşması imzalandı.

11 Haziran 1913 Sadrazam Mahmut Şevket Paşa bir suikast sonucu öldürüldü.

12 Haziran 1913 Sait Halim Paşa sadrazam oldu.

21 Temmuz 1913 Mustafa Kemal, Kolordu Kurmay Başkanı olduğu Bolayır Kolordusu ile, 1. Balkan Savaşlarında kaybedilen Edirne'yi geri aldı.

29 Eylül 1913 Balkan Savaşları sonunda Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması imzalandı.

27 Ekim 1913 Mustafa Kemal, Sofya Askeri Ataşesi oldu. Aynı gün Fethi OKYAR ise Sofya Büyükelçisi olarak atandı.

14 Kasım 1913 2. Balkan Savaşı'ndan sonra, Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında Atina Antlaşması imzalandı.

3 Ocak 1914 Enver Paşa, Ahmet İzzet Paşa'nın yerine Harbiye Nazırı oldu.

1 Mart 1914 Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

13 Mart 1914 Osmanlı - Sırbistan arasında İstanbul anlaşması imzalandı

Mayıs 1914 Mustafa Kemal "Zabit ve Kumandanla Hasbihal" adlı kitabını yazdı Aralık1918'de İstanbul'da yayımlandı.

Kaynak: