Arama

Atatürk'ün Hayatının Kronolojisi

Güncelleme: 5 Ağustos 2018 Gösterim: 6.920 Cevap: 6
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
5 Ekim 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Ad: r2.jpg
Gösterim: 2406
Boyut: 29.1 KB
19 MAYIS 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu.
1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rüştiyesi'ne yazılması.
Sponsorlu Bağlantılar
1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı öğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.
13 Mart 1899 Mustafa Kemal, İstanbul'da Harbiye (Harp Okulu) piyade sınıfına girdi.
10 Şubat 1902 Mustafa Kemal'in Harp Okulu'nu teğmen rütbesiyle bitirerek Harp Akademisi'ne geçmesi.
11 Ocak 1905 Mustafa Kemal'in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun olması ve merkezi Şam'da bulunan Beşinci Ordu emrine verilmesi.
Ekim 1905 Mustafa Kemal'in bazı arkadaşlarıyla birlikte Şam'da gizli "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti"ni kurması.
20 Haziran 1907 Mustafa Kemal'in rütbesinin Kolağasılığına (kıdemli yüzbaşı) yükseltilmesi
13 Ekim 1907 Mustafa Kemal'in Selanik'te III. Ordu'ya atanması.
15 - 16 Nisan 1909 Mustafa Kemal'in 31 Mart (13 Nisan) ayaklanması üzerine Hareket Ordusu'nun kurmay başkanı olarak İstanbul'a hareket etmesi.
6 Eylül 1909 Mustafa Kemal'in Selanik'te III. Ordu Piyade Subay Talimgâhı Komutanı olması (aynı yıl içinde Kolağası rütbesiyle 38. Piyade Alayı komutanı olmuştur.)
Mayıs 1910 Mustafa Kemal'in Mahmut Şevket Paşa'nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk harekâtlarında bulunması.
17-21 Eylül 1910 Fransa'da yapılan manevralara (Picardie) Türk Ordusu temsilcisi olarak katılması.
13 Eylül 1911 Mustafa Kemal'in İstanbul'a Genelkurmay'a nakledilmesi.
27 Kasım 1911 Mustafa Kemal'in Binbaşılığa yükseltilmesi.
22 Aralık 1911 Mustafa Kemal'in İtalyan - Osmanlı Trablus savaşında Tobruz Taarruzunu başarıyla idare etmesi.
25 Kasım 1912 Mustafa Kemal'in Bahrısefid Boğazı (Çanakkale) Kuvâ-yı Mürettebesi Harekât Şubesi Müdürlüğü'ne atanması.
27 Ekim 1913 Mustafa Kemal'in Sofya Ataşemiliteri olması.
1 Mart 1914 Mustafa Kemal'in Yarbaylığa yükselmesi.
2 Şubat 1915 Mustafa Kemal'in Tekirdağ'da 19. Tümeni kurmaya başlaması (25 Şubat 1915'te tümen kuruluşunu tamamlayarak Maydos'a gelmiştir.)
25 Nisan 1915 İtilaf Devletlerinin Arıburnu'na asker çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal'in tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması.
1 Haziran 1915 Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselmesi.
8 - 9 Ağustos 1915Mustafa Kemal'in Anafartalar Grubu Komutanlığı'na atanması.
10 Ağustos 1915 Mustafa Kemal'in bizzat idare ettiği taarruzla Anafartalar cephesinde düşmanı geri atması.
17 Ağustos 1915Mustafa Kemal'in Kireçtepe'de zafer kazanması.
21 Ağustos 1915 Mustafa Kemal'in II. Anafartalar Zaferini kazanması.
1 Nisan 1916 Mustafa Kemal'in Tümgeneralliğe yükseltilmesi.
7-8 Ağustos 1916 Mustafa Kemal'in Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtarması.
7 Mart 1917 Mustafa Kemal'in Diyarbakır'daki II. Ordu Komutan Vekilliğine atanması.
16 Mart 1917 Mustafa Kemal'in Diyarbakır'daki II. Ordu Komutanlığı'na asil olarak atanması.
5 Temmuz 1917 Mustafa Kemal'in Halep'teki VII. Ordu Komutanlığı'na atanması.
20 Eylül 1917 Mustafa Kemal'in VII. Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu göndermesi.
15 Ekim 1917Mustafa Kemal'in VII. Ordu Komutanlığı'ndan ayrılarak İstanbul'a dönmesi
15 Aralık 1917 Mustafa Kemal'in Veliaht Vahdettin ile Almanya'ya gitmesi.
16 Aralık 1917 Mustafa Kemal'e "Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı" verilmesi.
4 Ocak 1918 Almanya gezisinden dönmesi.
7 Ağustos 1918 Mustafa Kemal'in Filistin'de bulunan VII. Ordu Komutanlığı'na ikinci defa tayin edilmesi.
26 Ekim 1918 Mustafa Kemal'in komuta ettiği VII. Ordu Birliklerinin düşman taarruzunu Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurması.
31 Ekim 1918 Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olması.
13 Kasım 1918 Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'nın lağvı üzerine İstanbul'a gitmesi.
30 Nisan 1919 Mustafa Kemal'in IX. Ordu Müfettişi olması.
16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmek üzere Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan ayrılması.
19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması.
21-22 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Amasya'dan yolladığı genelgeyle, Milli Kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çerçevesinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi'ni toplanmaya çağırması.
26 Haziran 1919 Amasya'dan Sivas'a hareketi.
3 Temmuz 1919 Mustafa Kemal'in Erzurum'a ilk gelişi.
8-9 Temmuz 1919 Mustafa Kemal'in resmi görevinden ve askerlikten çekilmesi.
23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi'nin toplanması ve Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'ne başkan seçilmesi.
4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin toplanması ve Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'ne başkan seçilmesi.
11 Eylül 1919 Mustafa Kemal'in Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Başkanlığına seçilmesi.
20-22 Ekim 1919 Mustafa Kemal'in İstanbul'dan gelen Bahriye Nâzırı (Bakan) Salih Paşa ile Amasya'da görüşmesi ve Amasya bildirgesinin imzalanması.
7 Kasım 1919 Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan Milletvekili seçilmesi (Büyük Millet Meclisi'nin birinci dönemi için yapılan seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara'dan Milletvekili seçilmiştir.)
27 Aralık 1919 Mustafa Kemal'in Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara'ya gelmesi
16 Mart 1920 İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine Mustafa Kemal'in durumu bütün devletler ve Millet Meclisleri nezdinde protesto etmesi ve Ankara'da yeni bir Millet Meclisi girişiminde bulunması.
23 Nisan 1920 Mustafa Kemal'in Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açması.
24 Nisan 1920 T.B.M.M.'nin Mustafa Kemal'i başkanlığa seçmesi.
11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümetince ölüm cezasına çarptırılması (Bu karar 24 Mayıs 1920'de Padişah tarafından onaylanmıştır).
13 Eylül 1920 Mustafa Kemal tarafından "Halkçılık " programının Büyük Millet Meclisine sunuluşu.
5 Aralık 1920 Mustafa Kemal'in İstanbul'dan gelen Osmanlı delegeleri Ahmet İzzet ve Salih Paşa'larla Bilecik İstasyonunda görüşmesi.
10 Mayıs 1921 Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması ve kendisinin Grup Başkanlığı'na seçilmesi.
13 Haziran 1921 Mustafa Kemal'in Fransız temsilcisi F. Bouillon ile Ankara'da görüşmesi.
5 Ağustos 1921 Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e Başkomutanlık görevinin verilmesi.
23 Ağustos 1921 Mustafa Kemal'in 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı'nı yönetmeye başlaması.
13 Eylül 1921 Mustafa Kemal'in Sakarya Zaferi'ni kazanması.
19 Eylül 1921 Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşallik rütbesinin ve Gazi unvanının verilmesi.
26 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruzu idareye başlaması.
30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar'da Başkomutan Meydan Savaşı'nı kazanması.
10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e girişi.
1 Kasım 1922 Gazi Mustafa Kemal'in teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi'nin saltanatı kaldırılmasına karar verişi.
14 Ocak 1923 Gazi Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de ölümü.
29 Ocak 1923 Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'de Lâtife (Uşaklıgil) Hanım'la evlenmesi (5 Ağustos 1925'te ayrılmışlardır).
17 Şubat 1923 Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'de ilk Türkiye İktisat Kongresi'ni açması.
13 Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemal'in ikinci kez Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.
11 Eylül 1923 Gazi Mustafa Kemal'in Halk Partisi'ni kurması.
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı ve Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.
1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'ni açışı ve Halifeliğin kaldırılması ile öğretimin birleştirilmesi gereğini konuşmasında belirtmesi.
23 Ağustos 1925 Gazi Mustafa Kemal'in Kastamonu'da şapka ve kıyafet devrimini başlatması.
3 Ekim 1926 İstanbul'da Sarayburnu’nda Mustafa Kemal'in ilk heykelinin dikilmesi.
1 Temmuz 1927 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa İstanbul'a gelmesi.
15-20 Ekim 1927 Gazi Mustafa Kemal'in CHP İkinci Kurultayı'nda tarihi büyük nutkunu söylemesi.
1 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal'in ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
4 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal'in Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir'de dikilen heykellerinin açılışı.
20 Mayıs 1928 Afgan Kralı Amanullah Han'ın Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti.
9-10 Ağustos 1928 Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu’nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.
12 Nisan 1931 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
4 Mayıs 1931 Mustafa Kemal'in üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
12 Haziran 1932 Irak Kralı Emir Faysal'ın Ankara'da Mustafa Kemal'i ziyareti.
12 Temmuz 1932 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
4 Ekim 1933 Yugoslavya Kralı Aleksandre'ın Gazi Mustafa Kemal'i İstanbul'da ziyareti.
29 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söylemesi.
16 Haziran 1934 İran Şehinşahı Rıza Pehlevi'nin Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti.
24 Kasım 1934 Büyük Millet Meclisi'nin Mustafa Kemal'e ATATÜRK soyadını veren yasayı kabul etmesi.
1 Mart 1935 Atatürk'ün dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesi.
4 Eylül 1936 İngiltere Kralı Edward VII'in İstanbul'da Atatürk'ü ziyareti.
11 Haziran 1937 Atatürk'ün çiftliklerini devlete ve bir kısım gayrimenkullerini Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.
30 Mart 1938 Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nce ilk kez resmi tebliğ yayınlanması.
19 Haziran 1938 Romanya Kralı Karol II'nin Atatürk'ü İstanbul'da ziyareti.
5 Eylül 1938 Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması (Açılış: 28 Kasım 1938).
16 Ekim 1938 Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi tebliğler yayımına başlanması.
10 Kasım 1938 Atatürk'ün ölümü.
16 Kasım 1938 Dolmabahçe Sarayı'na konulması.
21 Kasım 1938 Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabre törenle konulması
10 Kasım 1953 Atatürk'ün nâşının Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden Anıtkabir'e nakledilmesi.
1981 UNESCO'nun aldığı bir kararla Atatürk'ün doğumunun 100. Yılının bütün dünyada "Atatürk Yılı" olarak kutlanması.
Ad: atatürk2.JPG
Gösterim: 457
Boyut: 50.8 KB

Son düzenleyen Safi; 5 Ağustos 2018 01:03
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
22 Mayıs 2011       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
1881: Selanik'te doğdu.
1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.
Sponsorlu Bağlantılar
1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.
1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
1902: Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı.
1905 Ocak 11: Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.
1906 Ekim: Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu
1908 Temmuz 23: Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmaları.
1909 Mart 31: 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.
1911 Eylül 13: Mustafa Kemal, İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı.
1911 Kasım 27: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.
1912 Ocak 9: Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti.
1913 Ekim 27: Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği'ne atandı.
1914 Mart 1: Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.
1915 Şubat 2: Mustafa Kemal, Tekirdağı'nda 19. Tümeni kurdu.
1915 Şubat 25: Mustafa Kemal'in Maydos'a gidişi.
1915 Nisan 25: Mustafa Kemal, Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu.
1915 Haziran 1: Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselişi.
1915 Ağustos 9: Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.
1915 Ağustos 10: Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.
1916 Nisan 1: Mustafa Kemal'in Tuğgeneralliğe yükselişi.
1916 Ağustos 6: Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı.
1917 Eylül 20: Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.
1917 Ekim: Mustafa Kemal, İstanbul'a döndü.
1918 Ekim 26: Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.
1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.
1918 Ekim 31: Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.
1918 Kasım 13: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal'in İstanbul'a dönüşü.
1919 Nisan 30: Mustafa Kemal'in Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atanması.
1919 Mayıs 15: İzmir'e Yunan'lıların asker çıkarması.
1919 Mayıs 16: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı.
1919 Mayıs 19: Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı.
1919 Haziran 15: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.
1919 Haziran 21: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı.
1919 Temmuz 8 / 9: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)
1919 Temmuz 23: Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (7 Ağustos 1919)
1919 Eylül 4: Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.
1919 Eylül 11: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı'na saçildi.
1919 Ekim 22: Amasya Protokolü'nün imzalanması.
1919 Kasım 7: Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi.
1919 Aralık 27: Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi.
1920 Mart 20: İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal'in protestosu, Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.
1920 Mart 18: İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.
1920 Mart 19: Mustafa Kemal tarafından Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.
1920 Nisan 23: Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
1920 Nisan 24: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
1920 Mayıs 5: Mustafa Kemal'in başkanlığında ilk Hükümet'in toplantısı.
1920 Mayıs 11: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
1920 Mayıs 24: Mustafa Kemal'in cezası Padişah tarafından onaylandı.
1920 Ağustos 10: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.
1920 Ocak 9 / 10: Birinci İnönü Savaşı.
1921 Ocak 20: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.
1921 Mart 30 / Nisan 1: İkinci İnönü Savaşı.
1921 Mayıs 10: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal'in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.
1921 Ağustos 5: Mustafa Kemal'e Başkumandanlık görevinin verilmesi.
1921 Ağustus 22: Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması.
1921 Eylül 13: Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.
1921 Eylül 19: Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvanını alması.
1922 Ağustos 26: Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi.
1922 Ağustos 30: Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
1922 Eylül 1: Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri !" emrini vermesi.
1922 Eylül 9: Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.
1922 Eylül 10: Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.
1922 Ekim 11: Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.
1922 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.
1922 Kasım 17: Vahdettin'in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.
1923 Ocak 29: Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la evlenmesi.
1923 Temmuz 24: Lozan Antlaşması'nın imzalanması.
1923 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.
1923 Ağustos 11: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.
1923 Ekim 29: Cumhuriyet'in ilan edilmesi.
1923 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.
1924 Mart 1: Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.
1924 Mart 3: Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.
1924 Nisan 20: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.
1925 Şubat 17: Aşarın kaldırılması.
1925 Ağustos 24: Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.
1925 Kasım 25: Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
1925 Kasım 30: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.
1925 Aralık 26: Uluslararası takvim ve saatin kabulü.
1926 Şubat 17: Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.
1927 Temmuz 1: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitmesi.
1927 Ekim 15 / 20: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi.
1927 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
1928 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.
1928 Kasım 3: Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
1931 Nisan 15: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
1931 Mayıs 4: Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
1932 Temmuz 12: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
1933 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
1934 Kasım 24: Gazi Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.
1935 Mart 1: Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
1937 Mayıs 1: Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.
1938 Mart 31: Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.
1938 Eylül 15: Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.
1938 Ekim 16: Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.
1938 Kasım 10: Atatürk'ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05)
1938 Kasım 11: İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.
1938 Kasım 12: Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.
1938 Kasım 13: Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri.
1938 Kasım 14: Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.
1938 Kasım 15: Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.
1938 Kasım 16: İstanbul'lular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
1938 Kasım 19: Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.
1938 Kasım 20: Atatürk'ün sevgilinaşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara'lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.
1938 Kasım 21: Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konulması.
1938 Kasım 25: Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.
1938 Aralık 26: Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edilmesi.
1953 Kasım 4: Atatürk'ün Geçici Kabri'nin açılması.
1953 Kasım 10: Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledilmesi.
İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, ölümlü Mustafa Kemal; diğeri milletin içinde yaşattığı Mustafa Kemal'ler ülküsüdür. Ben onu temsil ediyorum.Herhangi bir tehlike anında ben ortaya çıktımsa, beni bir Türk anası doğurmadı mı, Türk anaları daha Mustafa Kemal'ler doğurmayacaklar mı? Mutluluk Milletindir, benim değildir.

Son düzenleyen Safi; 5 Ağustos 2018 01:04
_EKSELANS_ - avatarı
_EKSELANS_
Kayıtlı Üye
5 Ocak 2015       Mesaj #3
_EKSELANS_ - avatarı
Kayıtlı Üye

Mustafa Kemal Atatürk Kronolojisi
7a3dc58efd2943a046313dbd488065cb

 • 1881 Selanik'te doğdu.
 • 1893 Selanik Askeri Rüştiyesi'ne yazıldı ve öğretmeni Mustafa Sabri Efendi, kendisine Kemal ek adını verdi.
 • 1895 Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.
 • 18 Mart 1899 İstanbul'da Harp Okulu piyade sınıfına yazıldı.
 • 1902 Harp Akademisi'ne girdi.
 • 11 Ocak 1905 Kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisi'ni bitirdi. Merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu'da göreve başladı.
 • Ekim 1906 Arkadaşlarıyla birlikte Şam'da gizli Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu.
 • 20 Haziran 1907 Rütbesi kolağalığa yükseltildi.
 • Eylül 1907 3. Ordu'ya atanarak Selanik'e gitti.
 • 13 Nisan 1909 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak üzere Hareket Ordusu'nda kurmay oldu.
 • 1910 Mahmud Şevket Paşa'nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk isyanının bastırılmasında görev aldı.
 • 13 Eylül 1911 İstanbul'da genelkurmayda göreve atandı.
 • 27 Kasım 1911 Binbaşılığa yükseltildi.
 • 18 Aralık 1911 Trablusgarp'da Şark Gönüllüleri komutanlığına atandı.
 • 9 Ocak 1912 Trablusgarp'da Tobruk Savaşı'nı yönetti.
 • 27 Ekim 1913 Sofya'ya askeri ateşe atandı.
 • 1 Mart 1914 Yarbaylığa yükseltildi.
 • Şubat 1915 Tekirdağ'da 19. Tümen'i kurdu.
 • 25 Nisan 1915 ANZAK askerlerini Arıburnu'da durdurdu.
 • 1 Haziran 1915 Albaylığa yükseltildi.
 • 10 Ağustos 1915 Anafartalar Grubu komutanı olarak İngiliz ve ANZAK birliklerini durdurdu.
 • 14 Ocak 1916 Edirne'de 16. Kolordu komutanı oldu.
 • 1 Nisan 1916 Mirlivalığa(tuğgeneralliğe) yükseltildi.
 • 5 Temmuz 1917 7. Ordu Komutanlığı'na atandı.
 • Ekim 1917 7. Ordu Komutanlığı'ndan ayrılarak İstanbul'a döndü.
 • 31 Ekim 1918 Yıldırım Orduları Grubu komutanı oldu.
 • 19 Mayıs 1919 Samsun'a vardı.
 • 21/22 Haziran 1919 Amasya Tamimi'ni açıkladı.
 • 8 Temmuz 1919 3. Ordu Müfettişliği'nden ve askerlikten çekildi.
 • 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi'ne başkan seçildi.
 • 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'ne başkanlık etti.
 • 7 Kasım 1919 Meclis-i Mebusan için yapılan seçimde Erzurum'dan milletvekili seçildi.
 • 27 Aralık 1919 Heyet-i Temsiliye ile birlikte Ankara'ya geldi.
 • 23 Nisan 1920 Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
 • 11 Mayıs 1920 İstanbul Divan-ı Harp tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
 • 5 Ağustos 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce başkomutan yapıldı.
 • 23 Ağustos 1921 Sakarya Savaşı'nı yönetti.
 • 19 Eylül 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce mareşallik rütbesi ve gazi sanı verildi.
 • 26 Ağustos 1922 Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetti.
 • 30 Ağustos 1922 Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı.
 • 8 Eylül 1922 İzmir'i düşmandan kurtardı.
 • 1 Kasım 1922 Saltanat kaldırıldı.
 • 29 Ocak 1923 İzmir'de Latife Hanım ile evlendi(5 Ağustos 1925'te ayrıldı).
 • 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi açıldı.
 • 11 Ağustos 1923 İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçildi.
 • 9 Eylül 1923 Halk Fırkası'nı kurdu.
 • 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.
 • 3 Mart 1924 Halifelik kaldırıldı.
 • 20 Nisan 1924 Yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi.
 • 17 Kasım 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu(3 Haziran 1925'te kapatıldı).
 • 25 Kasım 1925 Şapka Yasası kabul edildi.
 • 26 Aralık 1925 Uluslararası takvim ve saat kabul edildi.
 • 1 Kasım 1927 İkinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi.
 • 1 Kasım 1928 Latin harflerinin kabulüne ilişkin yasa çıktı.
 • 12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu(17 Kasım 1930'da dağıldı).
 • 15 Nisan 1931 Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'ni kurdu.
 • 4 Mayıs 1931 Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.
 • 12 Temmuz 1932 Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ni kurdu.
 • 24 Kasım 1934 Atatürk soyadı verildi.
 • 27 Ocak 1937 Hatay'ın bağımsızlığı Milletler Cemiyeti'nce kabul edildi.
 • 10 Kasım 1938 Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti.
Son düzenleyen Safi; 7 Kasım 2016 03:28
_AERYU_ - avatarı
_AERYU_
Ziyaretçi
7 Mart 2015       Mesaj #4
_AERYU_ - avatarı
Ziyaretçi
Atatürk Kronoloji 1881-1919

19 Mayıs 1881 Mustafa Kemal, Selanik'te doğdu.

1894 Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi'ne başladı

1896 Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.

13 Mart 1899 Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'ni bitirerek, İstanbul'da Harp Okulu Piyade Sınıfına girdi.

10 Şubat 1902 Mustafa Kemal, Harp Okulu'nu teğmen rütbesiyle bitirerek, Harp Akademisi'ne girdi.

11 Ocak 1905 Mustafa Kemal, Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun oldu.

5 Şubat 1905 Mustafa Kemal, Şam'da bulunan 5. Orduya atandı.

1906 Mustafa Kemal, Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu.

1907 Mustafa Kemal gizlice Selanik'e geçip, orada da, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bir şubesini kurdu.

20 Haziran 1907 Mustafa Kemal, Kolağası (kıdemli yüzbaşı) oldu.

20 Eylül 1907 Mustafa Kemal, Selanik'teki 3. Orduya atandı.

22 Haziran 1908 Mustafa Kemal, Selanik - Üsküp (şark) Demiryolları müfettişliğine atandı.

23 Temmuz 1908 İkinci Meşrutiyet ilan edildi.

17 Aralık 1908 İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra, Meclis-i Mebusan açıldı.

190 8Mustafa Kemal, Almanca'dan Osmanlıca'ya çevirdiği, Berlin Askeri Üniversitesi eski müdürlerinden General Litzmann'ın, "Takımın Muharebe Talimi" kitabını yayınladı

13 Nisan 1909 31 Mart Olayı oldu.

15-16 Nisan 1909 Mustafa Kemal, 31 Mart (13 Nisan) Olayı üzerine, ayaklanmayı bastırmakla görevli Hareket Ordusu'nun kurmay başkanı olarak, Selanik'ten İstanbul'a hareket etti.

6 Eylül 1909 Mustafa Kemal, Selanik'te 3. Ordu Piyade Subay Talimgahı Komutanı oldu.

10 Mayıs 1909 Mustafa Kemal, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın Kurmay Başkanı olarak, Arnavutluk harekatına katıldı.

13 Ocak 1910 Mustafa Kemal, Selanik 3. Tümen kurmay başkanlığına atandı.

17-21 Eylül 1910 Mustafa Kemal, Fransa'da yapılan Pikardi manevralarına Türk Ordusu temsilcisi olarak katıldı.

15 Ocak 1911 Mustafa Kemal, Selanik'te bulunan 38. Piyade Alay Komutan Vekilliği'ne atandı.

13 Eylül 1911 Mustafa Kemal, geçici olarak Trablusgarb Tümeni Kurmay başkanlığına atandı.

29 Eylül 1911 İtalyanlar, Trablusgarp'ı ele geçirmek için Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

5 Ekim 1911 Mustafa Kemal, Tobruk'ta ve Derne'de, İtalyanlara karşı savunma ve oyalama savaşlarına katıldı.

27 Kasım 1911 Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseltildi.

8 Ekim 1912 Balkan Savaşları başladı. Mustafa Kemal, Bolayır' da kurulan kolordunun hareket şubesi müdürlüğüne getirildi.

15 Ekim 1912 Trablusgarb Savaşı sonunda, Osmanlı Devleti ile İtalya, Uşi Barış Antlaşması'nı imzaladılar. Trablusgarb ve Bingazi, İtalyanlara bırakıldı.

24 Ekim 1912 Mustafa Kemal, Derne'den İstanbul'a hareket etti.

8 Kasım 1912 Yunanlılar Selanik'i işgal etti.

25 Kasım 1912 Mustafa Kemal, Çanakkale Boğazı Kuvayı Mürettebesi Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atandı.

28 Kasım 1912 Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.

1 Aralık 1912 Mustafa Kemal, Gelibolu'ya gitti.

23 Ocak 191 3İttihatçılar, sadrazam Kamil Paşa'yı uzaklaştırarak yerine Mahmut Şevket Paşa'yı getirdiler. (Babıali Baskını ile)

30 Mayıs 1913 1. Balkan Savaşı sonunda Balkan Devletleri ile Londra Antlaşması imzalandı.

11 Haziran 1913 Sadrazam Mahmut Şevket Paşa bir suikast sonucu öldürüldü.

12 Haziran 1913 Sait Halim Paşa sadrazam oldu.

21 Temmuz 1913 Mustafa Kemal, Kolordu Kurmay Başkanı olduğu Bolayır Kolordusu ile, 1. Balkan Savaşlarında kaybedilen Edirne'yi geri aldı.

29 Eylül 1913 Balkan Savaşları sonunda Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması imzalandı.

27 Ekim 1913 Mustafa Kemal, Sofya Askeri Ataşesi oldu. Aynı gün Fethi OKYAR ise Sofya Büyükelçisi olarak atandı.

14 Kasım 1913 2. Balkan Savaşı'ndan sonra, Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında Atina Antlaşması imzalandı.

3 Ocak 1914 Enver Paşa, Ahmet İzzet Paşa'nın yerine Harbiye Nazırı oldu.

1 Mart 1914 Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

13 Mart 1914 Osmanlı - Sırbistan arasında İstanbul anlaşması imzalandı

Mayıs 1914 Mustafa Kemal "Zabit ve Kumandanla Hasbihal" adlı kitabını yazdı Aralık1918'de İstanbul'da yayımlandı.

Kaynak:
_AERYU_ - avatarı
_AERYU_
Ziyaretçi
7 Mart 2015       Mesaj #5
_AERYU_ - avatarı
Ziyaretçi
Atatürk Kronoloji 1919-1922

7 Kasım 1919 Mustafa Kemal, İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçildi.

16 Kasım 1919 Mustafa Kemal Paşa, batıdaki milli kuvvetlerin örgütlenmesi ve ordu tarafından desteklenmesi için bazı kolordu ve tümen komutanlarına önerilerde bulundu.

16 Kasım 1919 Batı Anadolu'daki kuvvetlerin, üç cephe üzerinde tertiplenmesi hakkında, Mustafa Kemal Paşa, Heyeti Temsiliye adına Harbiye Nezareti'ne öneri sundu.

16 Kasım 1919 Balıkesir'de, Mustafa Necati ile Vasıf ve Esat ÇINAR kardeşler "İzmir'e Doğru" gazetesini yayınlamaya başladılar.

19 Kasım 1919 4. Balıkesir Kongresi toplandı.

21 Kasım 1919 Gökçen Efe şehit oldu.

27 Kasım 1919 İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında, Nöyyi Barış Anlaşması imzalandı.

27 Kasım 1919 Kara Vasıf Sivas'a gitti.

28 Kasım 1919 Maraş mücadelesi başladı.

29 Kasım 1919 Maraş'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.

29 Kasım 1919 İstanbul'da "Karakol" Cemiyeti kuruldu.

30 Kasım 1919 1. Anzavur İsyanı'nda, Anzavur kuvvetleri yok edildi.

4 Aralık 1919 Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti kuruldu.

8 Aralık 1919 Batı Anadolu hareketinin yönetimi, Ali Fuat Paşa'ya verildi.

10 Aralık 1919 3. Kolordu komutanı Albay Refet (BELE), Nazilli'ye gelerek, Aydın Kuvay-ı Milliye komutanlığını üzerine aldı.

13 Aralık 1919 Galibler Yüksek komiserleri, Yunanlıların İzmir'i işgalini kabul etmedi.

18 Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa, Sivas'tan ayrıldı.

18 Aralık 1919 Batum' da Pontus Hükümeti kuruldu.

23 Aralık 1919 İtalyanlar Antalya'dan sonra, Konya'ya kadar geldi.

27 Aralık 1919 Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara'ya geldi.

28 Aralık 1919 Mustafa Kemal, Ankaralılarla bir konuşma yaparak durumu anlattı.

29 Aralık 1919 Urfa' da Kuvayı Milliye kuruldu.

29 Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın, Heyet-i Temsiliye ile görüşmek üzere milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi hususundaki genelgesi yayınlandı.

29 Aralık 1919 Mustafa Kemal'in ordudan atılmadığı, istifa ettiği, alınan nişan ve madalyalarının geri verilmesi üzerinde Meclis-i Vükela (bakanlar kurulu) kararı alındı.

3 Ocak 1920 Milletvekilleri Mustafa Kemal ile görüşmeye başladı.

9 Ocak 1920 Kuvay-i Milliye'ci Yahya Kaptan Gebze'de, İstanbul Hükümetinin adamlarınca öldürüldü.

10 Ocak 1920 Ankara'da Hâkimiyet-i Milliye gazetesi kuruldu.

12 Ocak 1920 İstanbul'da son Meclis-i Mebusan'ı açıldı.

13 Ocak 1920 Sultanahmet alanında, İstanbul'un Türk kalması için büyük bir miting yapıldı.

14 Ocak 1920 Mustafa Kemal, Meclis-i Mebusan' ın açılışını kutladı.

15 Ocak 1920 2. Edirne Kongresi toplandı.

20 Ocak 1920 İsmet Bey, Ankara'ya gitti.

20 Ocak 1920 Maraş'ta kurtuluş mücadelesi başladı.

22 Ocak 1920 Mustafa Kemal, Kolordu komutanlıklarına

24 Ocak 1920 Kastamonu'da "Gençler Kulübü" açıldı.

26 Ocak 1920 Celalettin Arif Bey, geçici olarak Mebusan Meclisi başkanlığına seçildi.

28 Ocak 1920 Osmanlı Meclis-i Mebusan' ının gizli toplantısında Misâk-ı Millî kabul edildi.

31 Ocak 1920 Mebusan Meclisi başkanlığına Reşat Hikmet Bey seçildi.


1 Şubat 1920 Maraş'ta Fransızlar, çarşıları yakmaya başladı ve çok şiddetli sokak savaşları başladı.

3 Şubat 1920 Fevzi Paşa, Osmanlı Hükümeti'nin Harbiye Nazırı oldu.

6 Şubat 1920 Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Mondros Mütarekesi'ne karşı direnme yanlısı Felah-ı Vatan Grubu kuruldu.

9 Şubat 1920 Kuvay-i Milliye birlikleri, Urfa' ya girdi.

11 Şubat 1920 Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ile görüştü.

12 Şubat 1920 Maraş, Fransız işgalinden kurtuldu.

14 Şubat 1920 Yenihan isyanı başladı.

15 Şubat 1920 Londra Konferansı'nda, İstanbul'un Türklere bırakılması kararı verildi.

16 Şubat 1920 2. Anzavur Ayaklanması başladı.

17 Şubat 1920 İstanbul Osmanlı Mebuslar Meclisi, kabul ettiği Milli Misakı' ın, basında yayınlanmasını ve bütün yabancı parlamentolara bildirilmesini kararlaştırdı.

18 Şubat 1920 Milli Misak, İstanbul Meclisi'nce yayımlandı.

19 Şubat 1920 Müttefiklerin tehdit ültimatomları, İstanbul Hükümeti'nce yayımlandı.

22 Şubat 1920 Müttefik ültimatomlarına karşılık olmak üzere, Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükümeti'ne cevap verdi.

28 Şubat 1920 Yunan 1. Kolordusu Başkomutanlık Karargâhı, Selanik'ten İzmir'e taşındı.

3 Mart 1920 Yunanlılar, Gölcük Yaylası ile Bozdağ' ı işgal etti.

3 Mart 1920 Ali Rıza Paşa kabinesi istifa etti.

4 Mart 1920 Celalettin Arif Bey, Mebusan Meclisi başkanlığına seçildi.

5 Mart 1920 Kuvayı Milliye birlikleri, Fransızlara karşı saldırıya geçti.

8 Mart 1920 Salih Hulusi (KEZRAK) Paşa kabinesi kuruldu.

10 Mart 1920 5. Balıkesir Kongresi toplandı.

15 Mart 1920 İngilizler, İstanbul'da yüz elli Türk aydınını tutukladı.

16 Mart 1920 İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. Meclis basıldı, bazı milletvekilleri tutuklandı ve Malta Adası'na sürüldü. Mustafa Kemal, durumu bütün devletler ve Millet Meclisleri nezdinde protesto etti. Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama teşebbüsüne geçildi.

17 Mart 1920 İngilizler, Eskişehir ve Afyon'dan çekildiler.

18 Mart 1920 Balıkesir'de, Kastamonu'da, İstanbul'un işgalini protesto mitingleri yapıldı.

18 Mart 1920 Meclis-i Mebusan, bir kapanış toplantısı yaparak ebediyen faaliyetlerine son verdi.

19 Mart 1920 Mustafa Kemal, Ankara'da toplanacak Meclis için seçim yapılmasını bir yazı ile illere ve komutanlıklara bildirdi.

26 Mart 1920 Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Wilson, Büyük Ermenistan kurulması hakkında nota verdi.

28 Mart 1920 Antep' te Fransızlara karşı direnişiyle ünlenen Şahin Bey şehit oldu.

29 Mart 1920 Yarbay Rahmi Bey, Anzavur' a bağlı askerler tarafından öldürüldü.

31 Mart 1920 Lüleburgaz Kongresi toplandı.

1 Nisan 1920 Trakya Kongresi toplandı.

1 Nisan 1920 Antep' te, Kızılhisar Baskını ve şehir içi muharebeleri.

2 Nisan 1920 İstanbul'da Salih Hulusi Paşa Hükümeti, İngilizlerin baskısıyla istifa etti.

2 Nisan 1920 İstanbul Mebuslar Meclisi'nden ilk grup Ankara'ya geldi.

3 Nisan 1920 İsmet Bey (İNÖNÜ) Ankara'da, Milli Mücadeleye katıldı.

4 Nisan 1920 12. Kolordu komutanı Fahrettin (ALTAY) Ankara'ya gelerek, Mustafa Kemal ile görüşerek Milli Kuvvetlere katıldı.

4 Nisan 1920 Anzavur Ahmed, Gönen'i ele geçirdi.

5 Nisan 1920 Damat Ferid Paşa, 4. kez hükümeti kurdu.

6 Nisan 1920 Ankara'da Anadolu Ajansı kuruldu.

8 Nisan 1920 Fransızlar, ateşkes istedi.

8 Nisan 1920 Salih Paşa'nın istifası ile kurulan Damat Ferit Paşa kabinesinin tanınmayacağı yolunda, Heyeti Temsiliye genelgesi yayınlandı.

11 Nisan 1920 Şeyhülislâm Dürrizâde Abdullah'ın, "Padişah ve Halife kuvvetleri dışındaki millî kuvvetleri kâfir ilan eden ve katlinin vacip" olduğunu bildiren fetvası "Takvim-i Vekayi"de yayınlandı.

11 Nisan 1920 Fransızlar, Urfa' dan çekildi.

11 Nisan 1920 Damat Ferid, Kuvayi Milliye aleyhinde bildiri yayınladı.

11 Nisan 1920 Mebusan Meclisi Padişah tarafından feshedildi.

12 Nisan 1920 Urfa, Fransız işgalinden kurtuldu.

13 Nisan 1920 1. Düzce Ayaklanması başladı.

15 Nisan 1920 2. Anzavur İsyanı bastırıldı.


17 Nisan 1920 Fevzi Paşa, Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere İstanbul'dan ayrıldı.

18 Nisan 1920 Milli Kuvvetleri bastırmak amacı ile, İstanbul Hükümeti "Kuvve-i İnzibatiye" adlı bir örgüt kurulmasına ilişkin kararname çıkardı. Hilafet Ordusu adını taşıyan bu örgüt 25.6.1920'de kaldırıldı.

19 Nisan 1920 Beypazarı, Nallıhan isyanları başladı.

19 Nisan 1920 Anzavur Ahmed İstanbul'a kaçtı.

19-26 Nisan 1920 İtilaf Devletleri temsilcileri, Türkiye ile yapılacak anlaşmanın esaslarını kararlaştırmak üzere, San Remo' da toplandı.

21 Nisan 1920 Mustafa Kemal Paşa'nın, "Büyük Millet Meclisi"nin 23 Nisan 1920'de açılması hakkındaki tamimi yayınlandı.

21 Nisan 1920 Bursa'da bazı din adamları, Milli Mücadelenin meşrutiyetine dair fetva verdi.

22 Nisan 1920 İtilaf Devletleri, Osmanlı Hükümeti'ni Paris Barış Konferansı'na davet etti.

22 Nisan 1920 24. Tümen komutanı Yarbay Mahmut, Hendek'ten Düzce üzerine yürürken, ayaklananlar tarafından şehit edildi.

23 Nisan 1920 Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.

24 Nisan 1920 TBMM Mustafa Kemal'i başkan seçti. Mustafa Kemal İlk Meclis konuşmasını yaptı.

24 Nisan 1920 İlk Kanun özelliğini taşıyan Ağnam Resmi Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

25 Nisan 1920 İsmet Bey (İNÖNÜ), Genelkurmay Başkanlığına getirildi.

25 Nisan 1920 T.B.M.M.'de "Muvakkat İcra Encümeni" kuruldu.

26 Nisan 1920 Mustafa Kemal, Sovyet Hükümeti'nden savaş malzemesi istedi.

27 Nisan 1920 Fevzi Paşa (Mareşal ÇAKMAK), TBMM'ne girdi.

28 Nisan 1920 İstanbul Hükümeti, Anadolu'da Padişah Hükümeti'nin yönetimini kurmak amacı ile "Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği'ni oluşturan kararnameyi yayınladı. (Bu örgüt, 3 Kasım 1920'de kaldırıldı).

29 Nisan 1920 Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı.

30 Nisan 1920 Mustafa Kemal, TBMM'nin açıldığını Avrupa devletleri dışişleri bakanlıklarına, bir yazı ile bildirdi.

2 Mayıs 1920 TBMM'nde "Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanun" kabul edildi.

3 Mayıs 1920 Ankara'da ilk Bakanlar Kurulu olan İcra Vekilleri Heyeti kuruldu.

5 Mayıs 1920 TBMM tarafından seçilen ilk Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında toplandı.

5 Mayıs 1920 Konya'da ayaklanma çıktı.

5 Mayıs 1920 Şeyhülislam Dürizzade Abdullah'ın fetvasına karşılık, Ankara Müftüsü Rıfat BÖREKÇİ ile Anadolu din adamlarının, 251 imzalı fetvası Hakimiyeti Milliye' de yayınlandı.

6 Mayıs 1920 TBMM'nde "İstanbul Hükümeti ile Resmi Muharebenin Memnuniyeti Hakkında" 12 sayılı karar çıkarıldı.

9 Mayıs 1920 Büyük Edirne Kongresi gerçekleştirildi.

9 Mayıs 1920 TBMM, İslam dünyasına bir bildiri yayınladı.

10 Mayıs 1920 Anzavur Ahmed' e bağlı kuvvetler, Adapazarı'nı ele geçirdi.

10 Mayıs 1920 Mustafa Kemal, Chicago Tribune gazetesi muhabiri Williams ile konuştu.

11 Mayıs 1920 İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik (OKDAY) Paşa'ya, San Remo' da saptanan barış antlaşması taslağı bildirildi

11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da toplanan bir Divan-ı Harp tarafından idama mahkum edildi.

11 Mayıs 1920 Hariciye Vekili Bekir Sami başkanlığında bir kurul Moskova'ya doğru yola çıktı.

13 Mayıs 1920 Cafer Tayyar Bey, Trakya kuvvetlerinin komutanı oldu.

15 Mayıs 1920 Kuvay-ı İnzibatiye, Kuvay-ı Milliye tarafından yenilgiye uğratıldı.

15 Mayıs 1920 1. Yozgat İsyanı başladı.

19 Mayıs 1920 T.B.M.M.' nde Damat Ferit ile arkadaşlarının yurttaşlıktan çıkarılmasına karar verildi.

23 Mayıs 1920 Çerkez Ethem, Sapanca ve Adapazarı'nı, Anzavur Ahmed' e bağlı kuvvetlerden geri aldı.

24 Mayıs 1920 Mustafa Kemal'in idam kararını padişah onayladı.

24 Mayıs 1920 İstanbul Divan-ı Harb' i, Fevzi (ÇAKMAK) Paşa'yı idama mahkum etti. 27 Mayıs' da onaylandı.

25 Mayıs 1920 Çerkez Ethem kuvvetleri, Hendek'e girdi.

27 Mayıs 1920 Bolu, isyancıların elinden alındı.

27 Mayıs 1920 Batı Trakya Hükümeti kuruldu.

28 Mayıs 1920 Osmaniye, Fransızlarca işgal edildi.

30 Mayıs 1920 Fransa ile Ankara'da imzalanan mütareke (Ateşkes Anlaşması) 20 gün için yürürlüğe girdi.

30-31 Mayıs 1920 Cafer Tayyar'a (EĞİLMEZ), Edirne Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti'nce Trakya Müdafaa-i Milliye Kumandanı sanı verildi.

1 Haziran 1920 Başkan W. Wilson'un, Ermeni mandası önerisini Amerikan senatosu reddetti.

2 Haziran 1920 Kozan, düşman işgalinden kurtuldu.

3 Haziran 1920 Sovyet Hükümeti, Mustafa Kemal'in mektubunu yanıtladı.

4 Haziran 1920 İtilaf Devletleri Macarlarla, Trianon Barış anlaşmasını imzaladı.

6 Haziran 1920 İstanbul Divan-ı Harb-i, İsmet İNÖNÜ, Bekir Sami KUNDUH, Celalettin ARİF, Dr. Rıza NUR, Yusuf Kemal TENGİRŞENK, Hamdullah Suphi TANRIÖVER, Rıfat BÖREKÇİ ve Fahrettin ALTAY' ı, idama mahkum etti.

6-7 Haziran 1920 Zile Ayaklanması başladı.

7 Haziran 1920 "16 Mart 1920 Tarihinden itibaren İstanbul Hükümeti'nce akdedilen Bilcümle Mukavelat, Uhudat vesairenin Keelemyekun Addi Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi. (İstanbul Hükümeti'nin İstanbul'un işgali gününden sonra yaptığı ve yapacağı tüm anlaşmaların hükümsüz sayılacağı)

8 Haziran 1920 Doğu bölgesinde Ermeni saldırısına karşı seferberlik ilan edildi.

8-26 Haziran 1920 Doğuda Milli Aşireti ayaklanması çıktı.

13 Haziran 1920 İsyancılar, Köhne kasabasını bastı.

14 Haziran 1920 Yozgat'ta Çapanoğulları ayaklanması çıktı.


15 Haziran 1920 15. Korodu Komutanlığı "Doğu Cephesi Komutanlığı" olarak adlandırıldı ve Kazım KARABEKİR Paşa komutanlığa atandı.

15 Haziran 1920 İsmet İNÖNÜ' in idam kararını padişah onayladı.

18 Haziran 1920 Fransızlar, Zonguldak'ı işgal etti ve 20 günlük mütareke sona erdi.

20 Haziran 1920 Yunan ordusuna taarruz emri verildi.

21 Haziran 1920 Mustafa Kemal, Eskişehir'de Ali Fuat (CEBESOY) ile görüştü.

21-22 Haziran 1920 Boulogne Konferansı toplandı.

22 Haziran 1920 Yunanlılar Milne Hattı'nı geçerek, genel taarruza başladı. Doğu'dan da Ermeniler taarruza başladı.

23 Haziran 1920 Çerkez Ethem, Yozgat'a girdi.

24 Haziran 1920 Yunanlılar, Alaşehir'i işgal etti.

24-25 Haziran 1920 Batı Cephesi Kumandanlığı kuruldu. Kumandanlığa da Ali Fuat (CEBESOY) Paşa atandı.

25 Haziran 1920 İngilizler, Mudanya'ya asker çıkardılar ve kısa sürede ayrıldılar.

26 Haziran 1920 Bakanlar Kurulu Kararı ile Elcezire ve Adana cephesi komutanlıkları kuruldu.

27 Haziran 1920 Çapanoğulları ayaklanması bastırıldı.

27 Haziran 1920 Kula Olayı çıktı. (Bozguncular askeri dağıttılar)

30 Haziran 1920 Yunanlılar, Balıkesir ve Edremit bölgelerini işgal etti.

2 Temmuz 1920 İngilizler, Mudanya'ya kuvvet çıkarma girişiminde bulundu ve Yunanlılar, Kemal Paşa ve Gönen ilçelerini işgal etti.

3 Temmuz 1920 İstiklal Mahkemesi, Damat Ferit'i idama mahkûm etti.

3 Temmuz 1920 Haçin (SAİMBEYLİ) Fransızlarca işgal edildi.

6 Temmuz 1920İngilizler, Mudanya bölgesine kuvvet çıkardı.

8 Temmuz 1920 Yunanlılar, Bursa'yı işgali etti.

9 Temmuz 1920 Doğudaki katliamı protesto için, Ermenistan'a ültimatom verildi.

10 Temmuz 1920 Bursa'nın, 8 Temmuz'da Yunanlılarca işgali üzerine, TBMM kürsüsüne siyah örtü konuldu.

10 Temmuz 1920 Bilecik kurtuldu.

12 Temmuz 1920 İznik, Yunanlılar tarafından işgal edildi.

14 Temmuz 1920 İstanbul Divan-ı Harbi, Mustafa Kemal'e katılan subayları idama mahkum etti. (Padişah 25 Temmuz'da onayladı)

18 Temmuz 1920 Büyük Millet Meclisi'nde, Milli Misak üzerine and içildi.

19 Temmuz 1920 Hariciye Vekili Bekir Sami başkanlığındaki kurul Moskova'ya vardı.

19 Temmuz 1920 2. Düzce Ayaklanması çıktı.

20 Temmuz 1920 Yunanlılar Bandırma'dan gelen kuvvetlerle, Tekirdağ bölgesini işgal etti.

20-25 Temmuz 1920 Doğu Trakya Savaşları başladı.

22 Temmuz 1920 Padişah Vahdettin' in başkanlığında toplanan Saltanat Şurası'nda Sevr Antlaşması kabul edildi.

23 Temmuz 1920 Yunanlılar Babaeski, Lüleburgaz ve Hayrabolu'yu işgal etti.

23-24 Temmuz 1920 Albay Cafer Tayyar (EĞİLMEZ), Havsa-Bostanlı' da Yunalılara esir düştü.

30 Temmuz 1920 İstanbul'da bir gün önce istifa eden Damat Ferid Paşa, 5. kez hükümeti kurmakla görevlendirildi.


1 Ağustos 1920 Çerkez Ethem kuvvetleri Demirci kasabasına girdi.

6 Ağustos 1920 Çapanoğulları Ayaklanması önderlerinden, Halit Bey yakalandı.

10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması imzalandı.

14 Ağustos 1920 Yüzbaşı Şeref Bey, Bolu'ya girdi.

17 Ağustos 1920 Bekir Sami başkanlığındaki Türk Heyeti ile Sovyet Heyeti arasında Moskova'da görüşmeler başladı.

18 Ağustos 1920 Kuvayı Milliye birlikleri Antep'e girdi.

19 Ağustos 1920 Sevr Barış Antlaşması'nı imzalayanlar ve Saltanat Şûrası'nda olumlu oy kullananlar TBMM'nce vatan haini ilân edildi.

24 Ağustos 1920 2. Milli Aşiret Ayaklanması çıktı.

29 Ağustos 1920 Yunanlılar Uşak'ı işgal etti.

30 Ağustos 1920 Ayaklanmaya katılan Adapazarı ve Düzce halkı TBMM 'nde affedildi.

3 Eylül 1920 Simav, Yunanlılar tarafından işgal edildi.

3 Eylül 1920 Nizip işgal edildi.

5 Eylül 1920 TBMM 'nde "Nisab-ı Müzakere Kanunu" kabul edildi.

5 Eylül 1920 2. Yozgat Ayaklanması başladı. Söndürülmesi 30 Aralık 1920

6 Eylül 1920 Refet Bey İçişleri Bakanı oldu.

7 Eylül 1920 "Takvimi Vekayi" Gazetesinde, rütbeleri indirilen subaylar arasında Mustafa Kemal'in rütbesinin yarbaylığa indirildiği yazıldı.

8 Eylül 1920 2. Milli Aşiret Ayaklanması bastırıldı.

11 Eylül 1920 TBMM'nde İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına karar verildi.

12 Eylül 1920 Doğu Cephesi birlikleri Ermenilere karşı saldırıya geçti.

13 Eylül 1920 Mustafa Kemal'in "Halkçılık Programı" T.B.M.M. 'ne sunuldu.

13 Eylül 1920 Mustafa Kemal, İstanbul'dan gelen Osmanlı delegeleri, Ahmet İzzet ve Salih Paşa'larla, Bilecik tren istasyonunda görüştü.

14 Eylül 1920 TBMM 'nde "Men-i Müskirat Kanunu" kabul edildi.

18 Eylül 1920 Halkçılık Programı T.B.M.M' inde okundu.

23 Eylül 1920 İlk Sovyet Savaş malzemeleri geldi.

24 Eylül 1920 Doğu Cephesinde Ermeniler, Bardız ve Kötek'te saldırıya geçti.

29 Eylül 1920 Sarıkamış, Ermenilerden geri alındı.

1 Ekim 1920 Milli Kuvvetler, Kağızman'ı geri aldı.

2 Ekim 1920 Konya'da Delibaş Ayaklanması çıktı.

6 Ekim 1920 Kuvayı Milliye Konya'ya girdi.

7 Ekim 1920 "Ceridei Resmiye" (Resmi Gazete) kuruldu.

15 Ekim 1920 Güney cephesinde Saimbeyli kurtarıldı.

17 Ekim 1920 Damat Ferid Paşa sadrazamlıktan istifa etti.

17 Ekim 1920 Misak-ı Milli esaslarına aykırı Sovyet önerileri, TBMM 'nde reddedildi.

21 Ekim 1920 Tevfik Paşa başkanlığında İstanbul'da son Osmanlı Hükümeti kuruldu.

24 Ekim 1920 Batı Cephesi'nde Türk kuvvetleri Gediz Taarruzunu gerçekleştirdi.

27 Ekim 1920 Yunanlılar İnegöl ve Yenişehir'i işgali etti.

27 Ekim 1920 T.B.M.M., bundan böyle İstanbul Meclisinden başka milletvekili kabul edilmemesine karar verdi.

30 Ekim 1920 Kars Ermenilerden geri alındı.

1 Kasım 1920 Ankara'daki "Zabit Namzetleri Talimgahı" ilk mezunlarını verdi.

2 Kasım 1920 İkinci parti Sovyet savaş malzemeleri geldi.

4 Kasım 1920 İcra Vekilleri Heyeti'nin seçim yönteminde değişiklik yapıldı. Şimdiye kadar bakanları Meclis gizli oyla seçiyordu. Bundan böyle bakanlar, T.B.M.M. Başkanınca gösterilen adaylar arasından seçilecekti.

6 Kasım 1920 Doğu cephesinde Ermeniler mütareke istedi.

7 Kasım 1920 Doğu Cephesi birlikleri, Gümrü'yü işgal etti.

8 Kasım 1920 Ermeniler, T.B.M.M. 'nin barış koşullarını kabul etmedi.

8 Kasım 1920 Ali Fuat Paşa'nın, Moskova Büyükelçiliği'ne atanma kararı alındı.

8 Kasım 1920 Savaş'ın, düzenli ordu ile yürütülmesine karar verildi.

9 Kasım 1920 Batı Cephesi iki bölüme ayrıldı.(kuzey cephesi, güney cephesi) İsmet Bey'in (İNÖNÜ) Batı Cephesi, Refet Bey'in (BELE) Güney Cephesi Komutanlıklarına tayini yapıldı.

11 Kasım 1920 Doğu Cephesi Karargâhı, Gümrü' ye taşındı.

12 Kasım 1920 Ermeniler' in boşalttığı Iğdır'a, Türk birlikleri girdi.

15 Kasım 1920 Şeyh Sunusi (Libya) Ankara'ya geldi.

15 Kasım 1920 İslahiye kurtuldu.

18 Kasım 1920 Ermenistan'la Ateşkes Anlaşması imzalandı.

18 Kasım 1920 T.B.M.M., Emperyalizme karşı bildirisini yayınladı.

20 Kasım 1920 General Papulas, Türkiye'deki Yunan Orduları Başkomutanlığına atandı.

21 Kasım 1920 Ali Fuat Paşa, Moskova Büyükelçisi oldu.

22 Kasım 1920 Yunan Başkomutanı General Papulas İzmir'e geldi.

25 Kasım 1920 T.B.M.M. 'nde "Düğünlerde Men'i İsrafat Kanunu" kabul edildi.

27 Kasım 1920 Çerkez Ethem birliklerinin itaatsizlikleri, Ethem'in kardeşi Tevfik' in Batı cephesi komutanına ve Mustafa Kemal'e yazdığı mektuplarla ortaya çıktı.

29 Kasım 1920 "İstiklal Madalyası" kanunu kabul edildi.

1 Aralık 1920 Demirci Mehmet Efe'nin ayaklanması.

3 Aralık 1920 Türkiye - Ermenistan arasındaki sınırı çizen Gümrü Antlaşması imzalandı.

3 Aralık 1920 Mamure kurtuldu.

4 Aralık 1920 Eskişehir'de Mustafa Kemal, İsmet İnönü ile Çerkez Ethem'in kardeşi milletvekili Çerkez Reşit arasında görüşmeler yapıldı

5 Aralık 1920 İstanbul'dan gelen İzzet (FURGAÇ) ve Salih (Hulusi KEZRAK) Paşalarla Mustafa Kemal arasında Bilecik görüşmesi yapıldı.

6 Aralık 1920 Bilecik Görüşmesine katılanlar, Ankara'ya götürüldü.

9 Aralık 1920 İç ayaklanmaları bastırmak üzere, Merkez Ordusu kuruldu. Komutanlığa Nurettin Paşa getirildi.

11 Aralık 1920 Demirci Mehmet Efe üzerine, birlik gönderildi.

13 Aralık 1920 Doğu Cephesi Karargâhı, Kars'a taşındı.

16 Aralık 1920 Demirci Mehmet Efe yenildi.

19 Aralık 1920 5 Aralık'ta yapılan plesibit üzerine, Konstantin yeniden Yunanistan Kralı olarak Atina'ya geldi.

24 Aralık 1920 Çerkez Ethem'i yola getirmek için, bir örgüt kurulu, Kütahya'ya gönderildi.

27 Aralık 1920 Çerkez Ethem Ayaklanması başladı.

29 Aralık 1920 Kütahya, T.B.M.M. Kuvvetlerince Ethem kuvvetlerinden temizlendi.

6 Ocak 1921 Yunanlılar, Eskişehir'e doğru ilerlemeye başladı.

6-10 Ocak 1921 I. İnönü Muharebesi ve Zaferi

9 Ocak 1921 Bilecik'in, Yunanlılar tarafından işgali.

17 Ocak 1921 Türk Heyeti görüşmelerde bulunmak üzere Tiflis'e gitti.

17 Ocak 1921 Büyük Millet Meclisi, asi Ethem hakkında bir bildiri yayınladı.

20 Ocak 1921 İlk Anayasa, (Teşkilat-ı Esasiye) Büyük Millet Meclisi'nce kabul edildi.

22 Ocak 1921 Çerkez Ethem birlikleri tamamıyla yenildi.

23 Ocak 1921 "Alemdar" gemisi, Milli Mücadele'ye katılmak üzere İstanbul'dan Karadeniz'e açıldı. (Arada Fransızların eline geçen gemi 28 Ocak günü silahsız mürettebatınca yeniden kurtarılmıştır.)

24 Ocak 1921 Asi Ethem ayaklanması bastırıldı.

24 Ocak 1921 Fevzi Paşa, İcra Vekilleri başkanlığına getirildi.


26 Ocak 1921 İtilaf Devletleri, Sadrazam Tevfik Paşa'dan Londra Konferansı'na delege göndermesini istedi.

29 Ocak 1921 Türk Heyeti, Tiflis' den Bakü' ye geçti.

31 Ocak 1921 Bekir Sami Kurulu, Moskova'dan Ankara'ya döndü.

5 Şubat 1921 Ankara, Londra Konferansı'na heyet göndermeye karar verdi.

6 Şubat 1921 "Hakimiyeti Milliye" günlük çıkmaya başladı. (Bir süre Pazar günleri çıkmamış, savaşın kızıştığı günlerde ek yayınlamış, sonra tamamı ile günlük olmuştur.)

8 Şubat 1921 T.B.M.M. Ayıntap' a (Antep) kahramanca direnişinden dolayı "Gazi" sanı veren kanunu kabul etti.

9 Şubat 1921 Gaziantep, bir anlaşma imzalanarak Fransızlara teslim oldu.

10 Şubat 1921 Mustafa Kemal, cepheye doğru yola çıktı.

17 Şubat 1921 Ankara dışındaki İstiklal Mahkemeleri kaldırıldı.

21 Şubat 1921 Londra Konferansı başladı.

22 Şubat 1921 Moskova'da Türk-Sovyet görüşmeleri başladı.

23 Şubat 1921 T.B.M.M. Hükümeti, Ardahan, Artvin ve Batum'un boşaltılması için Gürcistan'a ültimatom verdi.

25 Şubat 1921 Kızıl Ordu Tiflis'e girdi.

26 Şubat 1921 Türk-Sovyet görüşmeleri başladı.

28 Şubat 1921 T.B.M.M.'nde ilk bütçe kabul edildi. (1920 yılı bütçesi: 630,149,58 TL idi. 11,9.1920'de "Altı Aylık Muvakkat Bütçe Kanunu" çıkarılmıştı.

1 Mart 1921 Afganistan'la Moskova'da dostluk anlaşması imzalandı. Batı Cephesi Komutanı İsmet (İNÖNÜ) Bey generalliğe terfii etti.

2 Mart 1921 Dr. Adnan Bey Meclis ikinci başkanı oldu.

6 Mart 1921 Koçgir Ayaklanması başladı.

7 Mart 1921 Ahmet İzzet ve Salih Paşalar serbest bırakıldı.

11 Mart 1921 Doğu Cephesi kuvvetleri, Batum'u işgal etti.

12 Mart 1921 Londra Konferansı sona erdi.

12 Mart 1921 "İstiklal Marşı" TBMM'nde kabul edildi.

14 Mart 1921 Doğu Cephesi kuvvetleri Ahıska' yı işgal etti.

15 Mart 1921 Talat Paşa Berlin'de öldürüldü.

16 Mart 1921 TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında "Moskova Antlaşması" imzalandı.

18 Mart 1921 Gürcülerin milli kuvvetlerimize saldırısı sonunda, Kızılordu birlikleri Batum'a girdi.

23 Mart 1921 Bursa ve Uşak Cephelerinden Yunan saldırısı başladı.

25 Mart 1921 Yunanlılar Sapanca'yı işgal etti.

26 Mart 1921 Yunanlılar Adapazarı'nı işgal etti.

28 Mart 1921 Doğu birliklerimiz Batum, Ahıska, Ahılkelek' i boşalttı.

7-8 Nisan 1921 Afyon Yunanlılardan geri alındı.

12 Nisan 1921 Mustafa Kemal, Anadolu'daki Yunan zulümlerini protesto ederek "İnsanlık alemine" bir beyanname yayınladı.

12 Nisan 1921 Mehmet Emin (YURDAKUL) ile Yusuf AKÇURA Ankara'ya geldi.

13 Nisan 1921 Türk ve Yunan birlikleri arasında, Dumlupınar Savaşı başladı.

15 Nisan 1921 Ahmet Anzavur Bandırma yakınlarında öldürüldü.

18 Nisan 1921 İsmail Fazıl Paşa öldü. (Ali Fuat CEBESOY' un babası, Nafia Vekili.)

22 Nisan 1921 Mustafa Kemal, "Hakimiyeti Milliye' ye verdiği demecinde: Hürriyet ve İstiklal benim karakterimdir" dedi.

23 Nisan 1921 "23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun" TBMM'nde kabul edildi.

27 Nisan 1921 İzmit, Yunanlılar tarafından işgal edildi.

28 Nisan 1921 İngilizlerin Malta'dan serbest bıraktıkları Ziya GÖKALP ile 39 arkadaşı İstanbul'a geldi.

30 Nisan 1921 Fransız kadın gazeteci Geoges Berthe-Gaulis Ankara'ya geldi. Mustafa Kemal ile görüştü. Lehimizde yazı ve kitaplar yazdı.

3 Mayıs 1921 Batı Cephesi yeniden birleştirildi.

8 Mayıs 1921 Bekir Sami Bey Hariciye vekilliğinden ayrıldı.

9 Mayıs 1921 Çerkez Ethem, idama mahkum edildi.

10 Mayıs 1921 TBMM'nde Mustafa Kemal ve Arkadaşları, "Birinci Grup" diye bilinen "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nu kurdular. (Ertesi gün Mustafa Kemal Grup'a başkan seçildi. "İkinci Grup" ise, muhaliflerden oluşmuştur.

13 Mayıs 1921 İstanbul'daki İtilaf Devletleri yüksek komiserleri (Pell, Rumbold, Garroni) boğazları "tarafsız bölge" ilan etti.

16 Mayıs 1921 Yusuf Kemal, Hariciye vekili oldu.

19 Mayıs 1921 Fevzi Paşa başkanlığında yeni bir kabine kuruldu.

24 Mayıs 1921 Ankara'ya, Hint müslümanların temsilcisi gibi gelmiş, fakat Mustafa Kemal'i öldürmekle görevli bir casus olduğu anlaşılarak yargılanmış olan Mustafa Sagir, idam edildi.

25 Mayıs 1921 İtalyanlar Marmaris'ten çekildi.

1 Haziran 1921 İtalyanlar, Antalya bölgesinden çekilmeye başladı.

9 Haziran 1921 Fransa temsilcisi Franklin-Bovillon Ankara'ya geldi.

12 Haziran 1921 Yunanistan Kralı Konstantin, İzmir'e geldi.

13 Haziran 1921 Çapanoğlu Halit Bey, Amasya'da idam edildi.

13 Haziran 1921 Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e, Başkomutanlık görevi verildi.

17 Haziran 1921 Koçgiri Ayaklanması bastırıldı.

18-19 Haziran 1921 Paris Görüşmeleri başladı. (Üç büyük devlet, Yunanistan'a, arabuluculuk önerisinde bulundu.)

21 Haziran 1921 Yunanlılar, Adapazarı'ndan çekildi.

21 Haziran 1921 Fransızlar, Zonguldak'ı boşalttı.

28 Haziran 1921 Türk Kuvvetleri İzmit'e girdi.

30 Haziran 1921 Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu.

5 Temmuz 1921 Yunan Kralı Konstantin, taarruz emri verdi. İtalyanlar Antalya'dan tamamen çekildi.

7 Temmuz 1921 Yunan Kralı Konstantin cepheye gitti.

8 Temmuz 1921 Kütahya-Eskişehir Muharebesi başladı.

10 Temmuz 1921 Yunan kuvvetleri genel saldırıya geçti.

13 Temmuz 1921 Afyon-Altıntaş Muharebesi.

15 Temmuz 1921 Batı Cephesi Komutanının emri ile Türk ordusu geriye çekildi.

16 Temmuz 1921 Ankara'da Maarif Kongresi açıldı ve Mustafa Kemal Paşa açılış konuşması yaptı.

17 Temmuz 1921 Mustafa Kemal Paşa cepheyi denetledi.

18 Temmuz 1921 Mustafa Kemal Paşa, Ankara'dan Karacahisar'daki Batı Cephesi Karargahına geldi.

24 Temmuz 1921 Batı Cephesi Karargahı Polatlı'ya taşındı.

25 Temmuz 1921 Türk Ordusu Sakarya Nehri doğusuna çekildi.

26 Temmuz 1921 Yunanlılar Ankara'ya saldırı kararı aldı.

5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Paşa'ya üç ay süre ile ve geniş yetkilerle Başkomutanlık tevcih eden kanun kabul edildi.

7-8 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanarak Tekalif-i Milliye emirlerini (Milli Yükümlülük Emirleri) yayınlayarak, ordu için halkın vereceği malzemeyi bildirdi.

8 Ağustos 1921 Ali Fethi (OKYAR), Malta'dan Ankara'ya döndü.

9 Ağustos 1921 42. Alay Ankara'ya geldi.

12 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Paşa Alagöz karargahına gitti.

12 Ağustos 1921 Mustafa Kemal ile Fevzi (ÇAKMAK) Paşa, Polatlı'da cephe karargahına geldiler. (Mustafa Kemal bu sırada attan düşerek yaralanmış, Ankara'ya dönerek tedaviden sonra 17.8.1921'de yeniden cepheye gelmiştir.)

14 Ağustos 1921 Yunanlılar Sivrihisar'ı işgal etti.

15 Ağustos 1921 Yunan Kralı Konstantin "Ankara'ya Doğru" emrini verdi.

18 Ağustos 1921 Halide Edip'in, cephede görev isteği Mustafa Kemal tarafından kabul edildi.

23 Ağustos 1921 22 gün 22 gece sürecek olan Sakarya Meydan Muharebesi başladı.

28 Ağustos 1921 Delibaş Mehmet öldürüldü.

11 Eylül 1921 Yunan kuvvetleri geri çekilmeye başladı.

13 Eylül 1921 Sakarya Zaferi.

14 Eylül 1921 Seferberlik ilan edildi. Grup teşkilatı kaldırıldı ve kolordu halinde örgütlenme başladı.

17 Eylül 1921 Yunan ordusu Eskişehir'e doğru çekilmeye başladı.

18 Eylül 1921 Mustafa Kemal Ankara'ya döndü.

19 Eylül 1921 Mustafa Kemal Paşa'ya "Gazilik" ünvanı ve "Mareşallik" verildi.

21 Eylül 1921 Türk ordusu Sakarya Nehri batısına geçti.

24 Eylül 1921 Franklin-Bouillon 21 Eylül'de Ankara'ya geldi, yeni Gazi Mustafa Kemal ile görüşmeler başladı.

26 Eylül 1921 Kars'ta Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Sovyet Rusya temsilcileri ile Kazım Karabekir arasında görüşmeler başladı.

5 Ekim 1921 Malta'dan dönen Ali İhsan (SABİS) Paşa Ankara'ya geldi.

7 Ekim 1921 Batı Cephesine bağlı 1. Ordu kuruldu.

13 Ekim 1921 TBMM Hükümeti ile Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan) arasında Kars anlaşması imzalandı.

20 Ekim 1921 TBMM Hükümeti ile Fransa Hükümeti arasında Ankara Anlaşması imzalandı.

23 Ekim 1921 İstanbul'daki Ankara temsilcisi Hamit Bey ile İngiliz temsilcisi Sir H. Rumbold arasında, İngiliz esirleriyle Malta'daki Türk tutukluların değiştirilmesi konusunda anlaşma imzalandı. (Serbest bırakılan Malta tutukluları 31 Ekim'de İnebolu'ya çıktılar.)

31 Ekim 1921 Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlığını üç ay daha uzatan kanun TBMM'nde kabul edildi.

1 Kasım 1921 Türk davasını destekleyen Pierre Loti' ye Meclis adına armağan gönderilmesi kararı alındı.

12 Kasım 1921 Hamdullah Suphi Maarif vekilliğinden istifa etti.

15 Kasım 1921 Sürgünden dönen Rauf Bey Meclis'e katıldı.

21 Kasım 1921 TBMM, Fransız kadın yazarı G.B. Gaulis' e teşekkür kararı aldı.

5 Aralık 1921 Adana, Ankara Hükümetinin denetimine girdi.

7 Aralık 1921 Fransızlar, Kilis'ten çekilmeye başladı.

8 Aralık 1921 İstanbul Fener Patrikliğine, IV. Meletios seçildi.

11 Aralık 1921 İstanbul'da oluşan Anadolu hareketini durdurmayı amaç edinen "Anadolu Cemiyeti" Yunanistan Yüksek Komiserliği'ne, Yunan işgal bölgelerinde padişah adına geçici bir hükümet kurulmasını önerdi.

13 Aralık 1921 General Frunze başkanlığında, Ukrayna Kurulu Ankara'ya geldi.

24 Aralık 1921 Osmaniye, Fransız işgalinden kurtuldu.

20 Aralık 1921 Adana'da Kolordu binasına Türk bayrağı çekildi.


25 Aralık 1921 Gaziantep'in kurtuluşu.

27 Aralık 1921 Fransızlar Tarsus'tan çekildi.

22 Mayıs 1922 San Remo Konferansı kararları, TBMM'de reddedildi.

2 Ocak 1922 Ankara Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında dostluk antlaşması imzalandı.

4 Ocak 1922 Adana boşaltıldı. (Türk ordusu 5 Ocak'ta Adana'ya girdi.) Mersin ve Dörtyol kurtuldu. (Adana'nın Kurtuluş Günü 1973'te 20 Aralık'a alındı.)

10 Ocak 1922 Gazi Mustafa Kemal, Vakit Gazetesi için, yaşamına, anılarına değinen uzun bir demeç verdi.

1 Şubat 1922 Musul'un kurtarılması kararı alındı.

4 Şubat 1922 Başkomutanlık Kanunu'nun süresi, üç ay daha uzatıldı.

16 Şubat 1922 Merkez Ordusu kaldırıldı.

19 Şubat 1922 Kazım KARABEKİR, uzmanlardan oluşan üçüncü bir Meclisin kurulmasını önerdi.

1 Mart 1922 T.B.M.M. 3'üncü toplantı yılına başladı.

1 Mart 1922 Rauf Bey, Meclis ikinci başkanı oldu.

4 Mart 1922 Gazi Mustafa Kemal, cepheyi denetlemek üzere Ankara'dan ayrıldı.

15 Mart 1922 Mustafa Kemal Batı Cephesini ziyaret etti.

22-26 Mart 1922 Paris Konferansı. İtilaf devletleri, 22 Mart'ta Türklere ve Yunanlılara mütareke önerisinde bulundu.

26 Mart 1922 Müttefikler, Sevr Antlaşması'nda bazı değişiklikler önerdi.

30 Mart 1922 Gazi Mustafa Kemal, İsmet (İNÖNÜ) Paşa ile birlikte Akşehir'den Çay'a döndü.

12 Nisan 1922 İstanbul Darülfünunu, öğrencilerin, milliyet duygularını inciten kimi müderrislerin değiştirilmesini istemeleri üzerine, geçici olarak kapatıldı.

13 Nisan 1922 İtalyanlar, Söke yöresini boşaltmaya başladı.

14 Nisan 1922 Yusuf İzzet Paşa öldü.

17 Nisan 1922 Mustafa Kemal, Batı Cephesi karargâhından Ankara'ya döndü.

21 Nisan 1922 Söke, Yunanlılar tarafından işgal edildi.

25 Nisan 1922 İstanbul'da, Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.

26 Nisan 1922 Yunan şilebini, Türk denizcileri ele geçirdi.

6 Mayıs 1922 Başkomutanlık Kanunu'nun süresi, ikinci defa üç ay daha uzatıldı.

11 Mayıs 1922 Hasan Bey, iktisat vekili oldu.

2 Haziran 1922 Moskova'dan dönen Ali Fuat Paşa, Ankara'da Mustafa Kemal ile görüştü.

3 Haziran 1922 T.B.M.M. Yunan zulmünü dünyaya duyurma kararı aldı.

4 Haziran 1922 Yunanistan'ın Anadolu Orduları Başkomutanlığına, General Hacıanesti atandı.

7 Haziran 1922 Averof gemisi ile iki Yunan gemisi, Samsun'u bombaladı.

11 Haziran 1922 Yunan ordusu başkomutanı General Hacıanesti, Afyon'a geldi.

14 Haziran 1922 Mustafa Kemal Adapazarı'nda, annesi ile görüştü.

17 Haziran 1922 İsmet Paşa, Ali İhsan Paşa'nın görevden alınmasını istedi.

18 Haziran 1922 Gazi Mustafa Kemal İzmit'te, Fransız yazarı Claude Farere ile görüştü. (T.B.M.M. Türkleri destekleyen yazara, 21 Ocak 1922 günlü toplantıda teşekkür kararı almıştı)

20 Haziran 1922 Fahrettin Paşa, Ali İhsan Paşa'nın yerine vekaleten 1. Ordu komutanlığına atandı.

24 Haziran 1922 Mustafa Kemal annesi ile birlikte, Adapazarı'ndan Ankara'ya döndü.

29 Haziran 1922 Nurettin Paşa, 1. Ordu komutanlığına atandı.

3 Temmuz 1922 Ali İhsan Paşa yargılanmak üzere, İstiklal Mahkemesine sevk edildi.

8 Temmuz 1922 T.B.M.M.'nde İcra Vekilleri Heyeti'nin, Meclis başkanınca aday gösterilmeksizin, gizli oyla seçilmesi kabul edildi.

13 Temmuz 1922 Dr. Adnan Bey, T.B.M.M. ikinci başkanı oldu.

14 Temmuz 1922 Fransız milli bayramı dolayısı ile Ankara'da Albay Mougun'in evinde verilen şölende, Gazi M. Kemal uzun bir konuşma yaptı.

16 Temmuz 1922 Gazi Mustafa Kemal , Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Grubu toplantısında doğal başkan, Ali Fuat (CEBESOY) Paşa ise Grup Başkanı oldu. "Misak-ı Milli" temel ilke kabul edildi.

20 Temmuz 1922 Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlık yetkileri, süresiz olarak uzatıldı.

21 Temmuz 1922 Mustafa Kemal, Batı cephesine gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.

23 Temmuz 1922 Gazi Mustafa Kemal, Akşehir'e geldi.

25 Temmuz 1922 Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesinin bulunduğu Akşehir'e ulaştı.

27 Temmuz 1922 Mustafa Kemal Paşa, taarruza hazırlanma emrini verdi.

29 Temmuz 1922 İstanbul Darülfünunu'ndan, milliyet duygularına aykırı söz ve davranışları dolayısı ile bir bölük müderris çıkarıldı.

29 Temmuz 1922 İtilaf Devletleri, Yunanistan'a nota göndererek, İstanbul'u işgal etmelerine izin vermeyeceklerini bildirdiler.

30 Temmuz 1922 Planların son şeklini alması ve taarruz günü hakkında Başkomutan'ın karar vermesi. (26 Ağustos 1922)

30 Temmuz 1922 İzmir'deki Yunan Başkomiseri Sterghiades "Ionia" devletini ilan etti. (Bu kararı, İstanbul ve Ankara Hükümetleri ile İtilaf Devletleri Ağustos ayı içinde protesto ettiler)

31 Temmuz 1922 Yeniden düzenlenen İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nu kabul edildi.

4 Ağustos 1922 Enver Paşa öldürüldü.

6 Ağustos 1922 Batı Cephesi komutanı İsmet (İnönü) Paşa, ordulara gizli olarak "Taarruza Hazırlık" emri verdi.

6 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal, Ankara'ya döndü.

7 Ağustos 1922 Fevzi Paşa, Ankara'ya döndü.

7 Ağustos 1922 İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri Sir H. Rumbold, Vahidettin' le görüştü. Padişah, Yunanlıların işgal ettikleri bölgelerin, Hükümetine verilmesi, Anadolu'daki hareketi bastırmada kendisine yardım edilmesini istedi.

13 Ağustos 1922 Genelkurmay Karargâhı'nın, Ankara'dan Batı Cephesi'ne hareketi.

14 Ağustos 1922 Celaleddin Arif Bey, başkanlık görevinden istifa etti.

16 Ağustos 1922 Genelkurmay Karargâhı, Akşehir'de göreve başladı.

17 Ağustos 1922 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Ankara'dan cepheye hareket etti.

20 Ağustos 1922 Başkomutan, Akşehir'e geldi.

24 Ağustos 1922 Akşehir'deki karargâh, Şühut'a nakledildi.

25 Ağustos 1922 Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey'e (Başbakan) ordularımızın yarın taarruza başlayacağını bildirdi.

26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz başladı. (saat : 5:30'da topçu ateşi ile)

26 Ağustos 1922 İznik kurtuldu.

27 Ağustos 1922 Afyon kurtuldu.


30 Ağustos 1922 Dumlupınar'da Başkomutan Muharebesi kazanıldı.

31 Ağustos 1922 Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşaların son durumu değerlendirmeleri ve Başkomutan'ın takip emrini vermesi.

1 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlık emri: "Ordular! İlk Hedefimiz Akdenizdir. İleri!"

2 Eylül 1922 Yunan Başkomutanı Trikopis, Çalköy civarında esir alındı, Eskişehir kurtarıldı.

3 Eylül 1922 30 Ağustos Muharebesi'ne "Başkomutan Muharebesi" adı verildi.

3 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal, Dumlupınar'dan Uşak'a geldi.

4 Eylül 1922 Yunanlılar Akşehir'i yaktı, Söğüt ve Kula kurtarıldı.

5 Eylül 1922 Bilecik kurtarıldı.

6 Eylül 1922 Bursa'nın Yunanlılarca işgal edilmesi üzerine, T.B.M.M. kürsüsüne örtülmüş olan kara örtü kaldırıldı.

6 Eylül 1922 Yunanistan'ın Anadolu ordularına Başkomutan olarak atadığı Polyemekalis İzmir'e geldi.

7 Eylül 1922 İtilaf Devletleri, Ankara Hükümetine başvurarak mütareke istediler. Yunanistan'ın Anadolu'yu boşaltmasını koşul olarak ileri sürdüler.

7 Eylül 1922 Yunanistan'da Hükümet istifa etti. Yeni kabineyi Kalogeropulus kurdu.

7 Eylül 1922 Aydın'ın kurtuluşu.

8 Eylül 1922 Manisa'nın kurtuluşu.

9 Eylül 1922 İzmir geri alındı.

10 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e girişi.

10 Eylül 1922 Bursa'nın kurtuluşu.

12 Eylül 1922 Akdeniz İngiliz Filosu Başkomutanı Amiral Brock, Ankara'nın İngilizlerle savaş halinde olup olmadığını, Gazi Mustafa Kemal'e mektupla sordu. Gazi Mustafa Kemal, 13 Eylül'de yanıt vererek, iki hükümetin siyasal ilişkiler kurabileceğini bildirdi.

13 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal'in ulusa bildirisi. Ulusu kutlarken, İzmir'den, Bursa'dan, Akdeniz ufuklarından ordunun selamını bildirdi.

14 Eylül 1922 Mustafa Kemal'e "İzmir hemşehriliği" payesi verildi.

15 Eylül 1922 Ayvalık ve bazı kasabalar işgalden kurtarıldı.

15 Eylül 1922 İngiliz kabinesi aldığı kararla, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, tarafsız bölgeye saldırmaması için bildiride bulunmayı ve bir konferans toplanmasını öngördü.

17 Ağustos 1922 Türk birlikleri Bandırma'ya girdi.

18 Eylül 1922 İtilaf Devletleri, İstanbul ve Boğazlardaki tarafsız bölgelerin tarafsızlığına uyulması konusunda Ankara Hükümetine nota verdi.

18 Eylül 1922 Erdek ve Biga Yunan işgalinden kurtarıldı.

19 Eylül 1922 Başkomutan, General Pelle ile İzmir'de görüştü.

19 Eylül 1922 Fransız ve İtalyan'lar Çanakkale'nin Anadolu yakasını boşaltılar.

20 Eylül 1922 Fransız ve İtalyan kuvvetleri Çanakkale'den çekildi.

23 Eylül 1922 İtilaf Devletleri'nin zaferden sonra ilk notaları.

24 Eylül 1922 Damat Ferid yurt dışına kaçtı.

24 Eylül 1922 Türk kuvvetleri Çanakkale'de "tarafsız bölge" ye girdi.

27 Eylül 1922 General Harington, Gazi Mustafa Kemal'e, İstanbul'daki Yunan donanmasının uzaklaştırıldığını bildirdi.

27 Eylül 1922 Yunanistan'da ihtilal. Kral Konstantin tahtı bıraktı.

28 Eylül 1922 Franklin Bouillon'un güvence vermesi üzerine, Türk ordularının Boğazlara yönelen hareketi durduruldu.

29 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal , İtilaf Devletleri'nin 23 Eylül notasına yanıt vererek, Mudanya Konferansı'nın kabul edildiğini, İsmet (İNÖNÜ) Paşa'nın delege olarak atandığını bildirdi.

30 Eylül 1922 İsmet Paşa, Mudanya Konferansı delegesi olarak Mudanya'ya hareket etti.

1-2 Ekim 1922 Franklin Bouillon, Müttefik fevkalade komiserleriyle toplantı yaptı.

3-11 Ekim 1922 Mudanya Konferansı.

4 Ekim 1922 İtilaf Devletleri'nin 23 Eylül notasına, T.B.M.M. Hükümeti geniş yanıtını verdi.

5 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, kendisine önerilmiş olan Ankara hemşehriliğini kabul etti.

5 Ekim 1922 Fethi Bey Dahiliye vekili oldu.

7 Ekim 1922 Paris Kararları.

9 Ekim 1922 Fransız ve İtalyan delegeleri, İsmet Paşa ile özel bir görüşme yaptılar.

10 Ekim 1922 İsmet Paşa'ya antlaşma imzalamada yetki verildi.

10 Ekim 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın, Franklin Bouillon'a gönderdiği karşılık mesajı.

11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.

14 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması, Yunan Hükümeti tarafından kabul edildi.

15 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması yürürlüğe girdi.

15 Ekim 1922 Yunanlılar Doğu Trakya'yı boşaltmaya başladı.

16 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal Bursa'ya gitti.

19 Ekim 1922 Trakya'yı teslim almakla görevlendirilen Refet (BELE), İstanbul'a geldi.

Kaynak:
_AERYU_ - avatarı
_AERYU_
Ziyaretçi
7 Mart 2015       Mesaj #6
_AERYU_ - avatarı
Ziyaretçi
Atatürk Kronoloji 1922-1932

19 Ekim 1922 İngiltere Başbakanı Lloyd George iktidardan düştü. 23 Ekim'de Bonar Law kabinesi kuruldu.

23 Ekim 1922 Doğu Trakya'nın devir teslim tarihleri saptandı.

26 Ekim 1922 İsmet Paşa Hariciye vekilliğine getirildi.

26 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, kendisine "fahri müderrislik" veren İstanbul Darülfünunu Edebiyat Medresesi'ne teşekkür etti.

27 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, Bursa'da öğretmenlere bir konuşma yaptı.

27 Ekim 1922 İsmet Paşa, Batı Cephesi komutanlığından ayrıldı.

27 Ekim 1922 Fevzi (ÇAKMAK) Paşa, Genelkurmay Başkanlığı üzerinde kalmak üzere Batı Cephesi komutanlığına atandı.

28 Ekim 1922 İtilaf Devletleri, Lozan'da toplanacak Konferans için Ankara ve İstanbul Hükümetlerinden delege gönderilmesini istediler. Ankara Hükümeti 29 Ekim'de, öneriyi kabul ettiğini bildirdi.

30 Ekim 1922 "Osmanlı İmparatorluğu'nun İnkıraz Bulup Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Teşekkül Ettiğine Dair Heyet-i Umumiye" kararı.

30 Ekim 1922 İstanbul'da son Heyet-i Vükela toplantısı yapıldı. Askeri tıp öğrencileriyle ilgili bir karar alınmıştır.

31 Ekim 1922 Doğu Trakya, Türk Jandarma ve sivil memurlarına teslim edilmeye başlandı. Çorlu, Silivri teslim edildi.

1 Kasım 1922 Türk Jandarma birlikleri, Çanakkale Boğazı bölgesinde ve diğer yerlerde yenidurumlarını aldılar.

1 Kasım 1922 Saltanat kaldırıldı.

4 Kasım 1922 İstanbul'da Tevfik Paşa kabinesinin istifasıyla son Osmanlı Hükümeti de ortadan kalktı. İstanbul Ankara Hükümetinin denetimine girdi.

4 Kasım 1922 Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi "Takvimi Vekayi'nin son sayısı çıktı.

4 Kasım 1922 İsmet (İNÖNÜ) Paşa, Saltanatın kaldırıldığını İtilaf Devletlerine bildirdi.

5 Kasım 1922 Refet (Bele), İstanbul'da nezaretlere, her türlü çalışmaları kesmeleri buyruğunu verdi. İstanbul Hükümeti böylelikle sona erdi.

5 Kasım 1922 Lozan'a gidecek heyet, Ankara'dan ayrıldı.

6 Kasım 1922 T.B.M.M.'nce kabul edilen kanunlar, İstanbul ve Trakya'da uygulanmaya başlandı.

9 Kasım 1922 Lozan'a gidecek heyet İstanbul'dan ayrıldı.

10 Kasım 1922 Kırklareli'nin işgalden kurtuluşu.

10 Kasım 1922 VI. Mehmet Vahidettin' in son selamlık töreni yapıldı.

11 Kasım 1922 Türk Heyeti Lozan'a vardı.

16 Kasım 1922 Son Padişah Vahdettin, İşgal Orduları Başkomutanı Harrington'a yazıyla başvurarak, İstanbul'da hayatını tehlikede gördüğünü ve İngiltere'ye sığınmak isteğini bildirdi.

17 Kasım 1922 Vahdettin, İngiliz savaş gemisi Malaya ile İstanbul'dan kaçtı.

18 Kasım 1922 Vahdettin, T.B.M.M.'nce Halifelikten düşürüldü.

18 Kasım 1922 Abdülmecid Efendi Halife seçildi.

20 Kasım 1922 Lozan Konferansı'nın başlaması.

21 Kasım 1922 Lozan Konferansı'nın ilk oturumu yapıldı.

25 Kasım 1922 Edirne işgalden kurtuldu.

26 Kasım 1922 Çanakkale işgalden kurtuldu.

28 Kasım 1922 "Sened-i Hakanilerin Balasına Mevzu Tuğra Yerine "Türkiye Büyük Millet Meclisi" Nam-ı Alisinin İkamesi ve Sened-i Mezkure İzafe olunan "Hakani" Kaydının Ref'i ile "Milli" Sıfat-ı Mübeccelinin Vaz'ı Hakkında Kararname" yayınlandı.

28 Kasım 1922 Yunanistan'da, yenilgiye neden olan kabine üyeleri ile Başkomutan Hacıanesti, idama mahkum edildi.

30 Kasım 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması uyarınca, Doğu Trakya'nın teslim işlemleri tamamlandı.

2 Aralık 1922 Gazi Mustafa Kemal T.B.M.M.'nde, üç milletvekilinin, seçim kanununun değiştirilmesi yolunda verdikleri önerge üzerinde konuştu.

6 Aralık 1922 Dr. Adnan Bey, T.B.M.M. ikinci başkanlığından istifa etti.

6 Aralık 1922 Gazi Mustafa Kemal , Ankara'da Hakimiyeti Milliye, Öğüt, Yenigün muhabirlerine, Halk Fırkası'nı kuracağını açıkladı.

13 Aralık 1922 Ali Fuat Paşa, T.B.M.M. İkinci başkanı seçildi.

16 Aralık 1922 Dr. Adnan Bey, Hükümetin İstanbul temsilcisi oldu.

22 Aralık 1922 Lozan Konferansı'nın kesilmesi ihtimaline karşı, Başkomutan orduya hazırlık emri verdi.

14 Ocak 1923 Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım İzmir'de öldü. Karşıyaka'ya toprağa verildi..

14-20 Şubat 1923 Mustafa Kemal, Batı Anadolu gezisine çıktı.

27 Ocak 1923 Mustafa Kemal'in İzmir'e gidişi.

29 Ocak 1923 Mustafa Kemal Paşa, Lâtife Hanım'la evlendi. 5 Ağustos 1925'te ayrılmıştır.

30 Ocak 1923 Lausanne'de, "Sivil Mevkuf inin İadesiyle Harb Esirlerinin Mübadelesine Dair Türk-Yunan İtilaf namesi" imzalandı.

4 Şubat 1923 Lozan Konferansı, önemli noktalardaki uyuşmazlıklar sebebiyle kesildi.

7 Şubat 1923 Mustafa Kemal'in Balıkesir Zagnos Paşa Camii minberinden halka hitap edişi.

16 Şubat 1923 Lozan Heyeti, İstanbul'a döndü.

17 Şubat 1923 İzmir'de "Türkiye İktisat Kongresi" toplandı.

19 Şubat 1923 Mustafa Kemal, İsmet Paşa ile birlikte Ankara'ya gitti.


24 Şubat 1923 İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi lağvedilerek, yerine Ankara'daki Emniyet Umumiye Müdürlüğü'ne bağlı ve İl Teşkilatları düzeyinde İstanbul Polis Müdürlüğü kuruldu.

27 Şubat 1923 T.B.M.M.'nde Lozan Konferansı üzerinde gizli oturumda görüşmeler yapıldı. 6 Mart' da görüşmeler yapıldı. Ankara Hükümetinin karşı barış önerileri, İtilaf Devletleri temsilcilerine 8 Mart'ta verildi.

28 Şubat 1923 Mustafa Kemal'e "İstanbul hemşehriliği" payesi verildi.

1 Mart 1923 Ali Fuat Paşa yeniden, TBMM ikinci başkanı oldu.

4 Mart 1923 İzmir İktisat Kongresi sona erdi.

15 Mart 1923 Mustafa Kemal, Adana'yı ziyaret etti.

17 Mart 1923 Mustafa Kemal, Adana'dan Mersin ve Tarsus'a geçti.

20 Mart 1923 Mustafa Kemal, Konya'da halka seslendi.

21 Mart 1923 Gazi Mustafa Kemal , Konya'da Hilali ahmer (Kızılay) Kadınlar Şubesi'nde yaptığı konuşmada, kadın haklarına değindi.

22 Mart 1923 Mustafa Kemal Konya'da, Mevlâna Türbesi'ni ziyaret etti.

27 Mart 1923 Milletvekili Ali Şükrü Bey Topal Osman tarafından öldürüldü.

31 Mart 1923 İtilaf Devletleri, Lozan'a yeniden delege istediler.

31 Mart 1923 "Mahkum Askeri ve Sivil Esirler Hakkında Aff-ı Umumi ilanına Dair Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

1 Nisan 1923 Topal Osman, Ankara'nın Seyranbağları' ndaki evinde yaralı olarak ele geçirildi.

1 Nisan 1923 T.B.M.M., seçimin yenilenmesi için karar aldı.

8 Nisan 1923 Gazi Mustafa Kemal "Dokuz Umde" 'yi yayınladı. Seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkeler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti adına yayınladı.

9 Nisan 1923 Doğu Anadolu demiryolunun yapımı karşılığında bazı imtiyazların verildiği "Chester Projesi" T.B.M.M. tarafından onaylandı. Ancak bu proje uygulamadan kaldırıldı.

16 Nisan 1923 Birinci T.B.M.M. çalışmaları sona erdi.

21 Nisan 1923 İsmet Paşa başkanlığındaki heyet Lozan'a vardı.

23 Nisan 1923 Lozan Konferansı'nın ikinci evresi başladı.

30 Mayıs 1923 Antakya - İskenderun ve Havalisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.

26 Haziran 1923 General Harington, Abdülmecid Efendi'yi ziyaret etti.

28 Haziran 1923 Gazi Mustafa Kemal, kendine "Müderrislik Şahadetnamesi" gönderen İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'ne teşekkür telgrafı yolladı.

10 Temmuz 1923 Fener Kilisesi Patriği Meletios, Yunanistan'a kaçtı.

12 Temmuz 1923 Polonya ile ticaret antlaşması imzalandı.

19 Temmuz 1923 Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü'ye Lozan Konferansı konusunda telgraf gönderdi.

23 Temmuz 1923 Türkiye-Polonya dostluk antlaşması imzalandı.

24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması, imzalandı.

29 Temmuz 1923 Batı Cephesi karargâhı Ankara'ya taşındı.

4 Ağustos 1923 Rauf Bey Başbakanlıktan ayrıldı.

5 Ağustos 1923 Genelkurmay Başkanlığı, barış, konuş ve kuruluş planını uygulamaya başladı.

6 Ağustos 1923 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Lozan'da suçluların geri verilmesi ve başka konularda sözleşmeler imzalandı. Görüşmeler 29 Haziran'da başlamıştı.

10 Ağustos 1923 İsmet Paşa Lozan'dan döndü.

11 Ağustos 1923 T.B.M.M.'nin ikinci dönemi başladı.

13 Ağustos 1923 Mustafa Kemal ikinci kez T.B.M.M. Başkanlığına seçildi.

14 Ağustos 1923 Fethi Bey yeni bir Hükümet kurdu.

18 Ağustos 1923 İzmir'den de seçilmiş olan Gazi Mustafa Kemal, Ankara milletvekilliğini kabul etti.

23 Ağustos 1923 Lozan Antlaşması'nı T.B.M.M. onayladı.

1 Eylül 1923 Batı Cephesi karargâhı kaldırıldı.

9 Eylül 1923 Halk Fırkası kuruldu.

15 Eylül 1923 Karaağaç Yunanlılardan alındı.

20 Eylül 1923 İstanbul'da , kapütilasyonların öngördüğü yabancı devletlere ait postaneler kapatıldı.

21 Eylül 1923 Bozcaada Yunanlılardan alındı.

22 Eylül 1923 İmroz Yunanlılardan alındı.

25 Eylül 1923 Milli sınırlar dışında kalmış ve Milli Mücadele'ye katılmamış olanlara yapılacak işlemleri belirten 347 sayılı kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.

27 Eylül 1923 Harb Okulu, İstanbul'da Harbiye'deki binasına taşındı.

2 Ekim 1923 İtilaf Devletlerinin son birlikleri İstanbul'dan ayrıldı.

4 Ekim 1923 Anadolu Müstakil Türk Ortodoksları lideri Papa Eftim, Milli Hükümeti destekleyen beyannamesini yayınladı.

4 Ekim 1923 İstanbul'da sansür kaldırıldı.

6 Ekim 1923 Şükrü Naili (GÖKBERK) Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul'a girdi.

6 Ekim 1923 İngilizler Çanakkale'den ayrıldı.

13 Ekim 1923 Ankara'yı "Hükümet Merkezi" yapan kanun kabul edildi.

13 Ekim 1923 T.B.M.M.'nde "Mübadele İmar ve İskan Vekaleti İhdasına Dair Kanun" kabul edildi.

24 Ekim 1923 T.B.M.M.'nde (362 sayılı) "12 Rebiyülevvel Gecesiyle Gününün Saltanatın kaldırıldığı 1 Kasım günü Milli Bayram Addine Dair Kanun" kabul edildi. 27.5.1935 günlü, 2739 sayılı, ulusal bayramlarla ilgili kanun'la kaldırılmıştır.

27 Ekim 1923 Fethi (OKYAR) Bey Hükümeti istifa etti.

29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa gizli oyla oybirliği ile Cumhurbaşkanı seçildi.


30 Ekim 1923 Cumhuriyet'in İlk Hükümetini, Başvekil sanı ile İsmet (İNÖNÜ) kurdu.

31 Ekim 1923 Seferberliğin 1 Kasım 1923 tarihinde kaldırılmasına ilişkin Kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi. Seferberlik 13 Eylül 1921'de ilan edilmişti.

1 Kasım 1923 Fethi (OKYAR) Bey T.B.M.M. Başkanlığına seçildi.

14 Kasım 1923 Temyiz'in (Yargıtay) Ankara'ya taşınmasını öngören kanun, T.B.M.M.'nde kabul edildi.

19 Kasım 1923 Gazi Mustafa Kemal, Halk Fırkası başkanlığına vekalet etmesini bir yazı ile İsmet (İNÖNÜ)'den istedi.

20 Kasım 1923 Halk Fırkası "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" örgütlerini kendi içinde topladı.

24 Kasım 1923 Hindistan'daki İsmaillerin başkanı Ağa Han ve Emir Ali, İsmet (İNÖNÜ) Paşa'ya Hilafet konusunda yazılar yazdılar.

10 Aralık 1923 Türkiye-Arnavutluk arasında dostluk antlaşması imzalandı. (Ankara)

15 Aralık 1923 Türkiye-Macaristan dostluk antlaşması imzalandı. (İstanbul)

26 Aralık 1923 "Zafer ve Barış Şerefine" kimi suçlar dışında "Aff-ı Umumi Kanunu" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

1 Ocak 1924 Gazi Mustafa Kemal İzmir'e gitti.

2 Ocak 1924 T.B.M.M.'nde "Hafta Tatili Hakkında Kanun" kabul edildi. (O güne değin hafta tatili zorunluluğu yoktu.)

2 Ocak 1924 İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde gazeteciler beraat etti.

28 Ocak 1924 Türkiye-Avusturya dostluk, ticaret ve ikamet antlaşmaları imzalandı. (İstanbul)

7 Şubat 1924 T.B.M.M.'nde, Milli Mücadelede şehit olan gönüllü ve subayların ailelerine maaş bağlanmasına ilişkin kanun kabul edildi.

13 Şubat 1924 İstanbul İstiklal Mahkemesi'nin mahkum ettiği gazetecilerin affı T.B.M.M.'nde kabul edildi.

15-22 Şubat 1924 İzmir'de harp oyunları yapıldı. (Bu günlerde, Hilafetin kaldırılması için karar verildi. Gazi Mustafa Kemal ile İsmet (İNÖNÜ) bu konuda görüştüler.)

29 Şubat 1924 Halife Abdülmecit için İstanbul'da son Cuma selamlığı töreni yapıldı.

1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemal, T.B.M.M.'nin açış konuşmasında, öğretimin birleştirilmesi ve ordunun siyasetten ayrılmasının gereğine işaret etti.

2 Mart 1924 C.H.P. Grubu toplantısında, ertesi gün alınacak kararlar üzerinde görüşüldü.

3 Mart 1924 Hilafet kaldırıldı.

3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek, eğitimde birlik sağlandı.

3 Mart 1924 Şeriye ve Evkaf Vekaletleri kaldırıldı. (laik devlete doğru ilk adım)

3 Mart 1924 Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti kaldırıldı. (Genelkurmay Başkanlığı, hükümet ve siyaset dışına çıktı)

5 Mart 1924 T.B.M.M.'nde "Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.

8 Mart 1924 T.B.M.M. Birinci dönem üyelerine İstiklal Madalyası verilmesi yolunda karar aldı.

13 Mart 1924 T.B.M.M.'nde "Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu" kabul edildi.

18 Mart 1924 T.B.M.M.'nde "Köy Kanunu" kabul edildi.

30 Mart 1924 Mehmet Rıfat (Börekçi), Diyanet İşleri Başkanlığına atandı.

1 Nisan 1924 Ergani Bakır madeninin devletçe işletilmesi konusunda Kanun, T.B.M.M.'nde kabul edildi.

8 Nisan 1924 "Mehakim-i Şer'i yenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatına Ait Ahkamı Muaddil Kanun" ile dinsel mahkemeler kaldırılarak mahkemeler birleştirildi. Kanun, Mayıs başında yürürlüğe girdi.

13 Nisan 1924 Mithat, Mahmut Şevket, Talat Paşalar, Reşit Hikmet Bey ve başkalarının ailelerine vatan hizmetinden dolayı maaş bağlanması konusunda kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.

16 Nisan 1924 T.B.M.M' i "Aff-ı Umumi Kanunu" ile, Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanlara yardım edenleri bağışladı.

20 Nisan 1924 Yeni Anayasa kabul edildi.

21 Nisan 1924 T.B.M.M.'nde "İstanbul Darülfünunu'nun Şahsiyet-i Hükmiyesi Hakkında Kanun" kabul edildi.

22 Nisan 1924 T.B.M.M.'nde "Anadolu Demiryollarının Mubayaasına ve Müdüriyet-i Umumiyesi nin Teşkiline ve Vezaifine Dair Kanun" kabul edildi. Bu Kanun'la, Devlet Demiryolları kurulmuş oldu.

23 Nisan 1924 Ankara'da toplanan kurultay ile Türk Ocakları yeniden kuruldu. İlk kuruluş, 25 Mart 1912. 1931'de kapatılmış, yerlerine Halkevleri açılmıştı.1949'da yeniden kurulmuştur.

19 Mayıs 1924 Türk-Irak sınırı konusunda Türkiye - İngiltere görüşmeleri İstanbul'da başladı. (5 Haziran'a değin sürmüş, antlaşmaya varılamamış, konu Milletler Cemiyeti'ne götürülmüştür.)

1 Haziran 1924 Milli Mücadele aleyhinde çalışmaları nedeniyle, Lozan Antlaşması'na bağlı genel af beyannamesinin dışında bırakılan 150 kişinin yurt dışına çıkarılması konusunda Bakanlar Kurulu karar verdi.

6 Haziran 1924 İstanbul'da Papa Eftim (ERENEROL)'in girişimi ile Türk Ortodoksları Panaiya kilisesinde kongre yaptılar ve "Müstakil İstanbul Türk Ortodoks Kilisesi"ni kurarak başına Papa Eftim'i getirdiler.

8 Ağustos 1924 Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.

22 Ağustos 1924 Kadınlarımızın yargıçlığa atanmak istemeleri.

25 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemal, Ankara'da Muallimler Birliği Kongresine katıldı.

26 Ağustos 1924 Türkiye İş Bankası kuruldu.

30 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemal, Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın ikinci yıl dönümünde, Dumlupınar'da yapılan törendeki uzun konuşmasının sonunda, gençlere seslenerek : " Ey Yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik; onu ila ve idame edecek sizsiniz"

30 Ağustos 1924 Dumlupınar'da Meçhul Asker anıtının temeli atıldı.

1 Eylül 1924 Ankara'da Musiki Muallim Mektebi kuruldu.

22 Eylül 1924 Gazi Mustafa Kemal Samsun'da, İstiklal Ticaret Mektebi'nde öğretmenlerle yaptığı konuşmada: "Dünyada her şey için medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir" dedi.

25 Ekim 1924 Ziya GÖKALP öldü.

26 Ekim 1924 Bazı komutanların siyaseti seçmeleri nedeniyle bunalım doğdu.

29 Ekim 1924 T.B.M.M. ikinci binasında Cumhuriyetin yıldönümünü kutladı.

1 Kasım 1924 T.B.M.M. toplantı yıllarına Kasım'da başladı. Daha önce 1 Mart idi.

10 Kasım 1924 Halk Fırkası, "Cumhuriyet Halk Fırkası" adını aldı.

17 Kasım 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

21 Kasım 1924 İsmet (İNÖNÜ) Paşa, Başbakanlıktan çekildi. (22 Kasım'da Fethi (OKYAR) Bey Başbakan oldu. 2 Mart 1925'e değin Başbakanlıkta kaldı.)

26 Kasım 1924 Kazım (ÖZALP) Paşa T.B.M.M. Başkanı oldu. (1 Mart 1935'e değin)

20 Aralık 1924 "Kırkkilise İsminin Kırklareli' ye Çevrilmesi Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

29 Aralık 1924 T.B.M.M.'nde "Bahriye Vekaleti Teşkili Hakkında Kanun" kabul edildi.

1 Ocak 1925 Gazi Mustafa Kemal Konya'ya doğru yola çıktı.

3 Ocak 1925 Türkiye-Letonya dostluk antlaşması (Varşova) yapıldı.


11 Ocak 1925 Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci İnönü Zaferi'nin Dördüncü Yıldönümü dolayısıyla Konya'da bir konuşma yaptı ve bu zaferin inkılâp tarihimizin bir sayfası olduğunu belirtti.

11-15 Şubat 1925 Doğu'da Şeyh Sait ayaklanması başladı.

16 Şubat 1925 Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti adı ile) kuruldu.

17 Şubat 1925 Âşar vergisi kaldırıldı.

25 Şubat 1925 Dinin siyasete alet edilmemesi hakkındaki kanun kabul edildi.

26 Şubat 1925 Fransız şirketince yönetilen Tütün Rejisi'nin 1 Mart'ta kaldırılmasına ilişkin "Tütün İdare-i Muvakkatesi ve Sigara Kağıdı İnhisarı Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

2 Mart 1925 Fethi OKYAR kabinesi istifa etti. İsmet İNÖNÜ 3 Mart'ta Hükümeti kurdu. Bu olay da Şeyh Sait Ayaklanmasına bağlıdır.

4 Mart 1925 Takrir-i Sükun (huzur ve güveni sağlama, anarşiyi önleme) Kanunu TBMM de kabul edildi.

8 Mart 1925 Adliye vekillerinden Prof. Seyit Bey öldü.

9 Mart 1925 6 Mart'ta Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılan dört gazeteden sonra bugün iki gazete daha kapatıldı.

5 Nisan 1925 Şeker Fabrikalarının kurulması ile ilgili kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.

17 Nisan 1925 Ankara-Yahşihan demiryolu işletmeye açıldı. (20 Kasım : Yahşiyan - Yerköy demiryolu işletmeye açıldı)

19 Nisan 1925 "Cumhuriyet'in İlan günü olan 29 Teşrinievvel (Ekim) Gününün Milli Bayram Addi Hakkında Kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.

19 Nisan 1925 T.B.M.M.'nde "Ticaret Sanayi ve Maadin Bankası Kanunu" kabul edildi.

22 Nisan 1925 T.B.M.M.'nde "Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu" kabul edildi.

22 Nisan 1925 T.B.M.M.'nde "Kadastro Kanunu" kabul edildi.

5 Mayıs 1925 Ankara'da Gazi Orman Çiftliğinin kurulması için işe başlandı.

5 Mayıs 1925 Yunanistan'daki Ermeni komitecilerinin Gazi Mustafa Kemal'i öldürmekle görevlendirdikleri Manok Manükyan Ankara'da idam edildi.

3 Haziran 1925 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı.

29 Haziran 1925 Şeyh Sait ile 46 adamı Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'nce idama mahkum edildi

23 Ağustos 1925 İstanbul'da Sarayburnu' nda Mustafa Kemal'in ilk heykeli dikildi.

27 Ağustos 1925 Mustafa Kemal Paşa şapka ile İnebolu Türkocağına geldi. (Kastamonu seyahati boyunca, kıyafet inkılabı ile ilgili konuşmaları.)

1 Eylül 1925 Ankara'da Birinci Türk Tıp Kongresi toplandı.

2 Eylül 1925 Tekke ve Zaviyeler kapatıldı.

2 Eylül 1925 Sivas'ta gericiler şapka ve tekkeler konusunda ayaklandı. (İstiklal Mahkemesi'nce cezalandırıldılar)

4 Eylül 1925 İstanbul'da bir baloda Türk Kadınları ilk kez güzellik yarışmasına katıldı.

13 Eylül 1925 Gazi Mustafa Kemal, Elazığ İstiklal Mahkemesinde yargılanan gazetecileri bağışladı.

1 Ekim 1925 Bursa dokuma fabrikası, Gazi Mustafa Kemal'in konuşmasıyla açıldı.

11 Ekim 1925 "İcra Vekilleri Heyet-i Celilesinin 2626 Numaralı ve 11 Teşrinievvel 1341 Tarihli Kararnamesi yayınlandı: Resmi Merasimde Giyilecek Elbise ve Teferruatı Hakkında Talimatname" (Frak, silindir v.b.)

14 Ekim 1925 Gazi Mustafa Kemal, İzmir Erkek Muallim Mektebi'nde yaptığı konuşmada : "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak muallimlerdir" dedi.

5 Kasım 1925 Ankara Hukuk Mektebi açıldı.

22 Kasım 1925 İstanbul Darülfünunu'na İnkılap tarihi kürsüsü ve bir inkılap müzesi kurulması konusunda Edebiyat Fakültesi meclisinde karar alındı.

23 Kasım 1925 Şuray-ı Devlet (Danıştay) yeniden kuruldu.

25 Kasım 1925 Şapka Kanunu çıktı.

30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlar ile bazı ünvanların men ve ilgasına dair kanun yürürlüğe girdi.

8 Aralık 1925 Maarif Vekaleti "Türk Birliğini Parçalamaya Çalışan Cereyanlar" üzerine bildiri yayınladı.

9 Aralık 1925 T.B.M.M.'nde "Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun" kabul edildi.

17 Ararlık 1925 Türk - Sovyet tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması ve bağlı üç protokol Paris'te imzalandı. (S.S.C.B. bu antlaşmayı 7 Kasım 1945'te bozdu.)

26 Aralık 1925 Milletlerarası saat ve takvimin kabulü hakkında Kanun kabul edildi.

30 Ocak 1926 Türkiye - Şili dostluk antlaşması imzalandı.

11 Şubat 1926 İstanbul'da Mahmut (SOYDAN) "Milliyet" gazetesini çıkarmaya başladı. (Bugünkü "Milliyet" değildir. 1935'te "Tan" adı ile yayınını sürdürmüştür. Bugünkü "Milliyet" 3 Mayıs 1950'de çıktı.)

17 Şubat 1926 Medeni Kanunu'nun Kabulü (Kadının medeni haklara kavuşması, çok evliliğin yasaklanması, hukuk düzeninin çağdaşlaştırılması)

1 Mart 1926 Yeni "Türk Ceza Kanunu" kabul edildi.

3 Mart 1926 T.B.M.M.'de "Hakimler Kanunu" kabul edildi.

14 Mart 1926 Gazi Mustafa Kemal'in anıları, Ankara'da "Hakimiyeti Milliye" İstanbul'da "Milliyet" gazetesinde yayımlanmaya başlandı. 15 Mart'tan itibaren de Cumhuriyet gazetesi yayınlanmaya başlar.

17 Mart 1926 T.B.M.M.'de "Demir Sanayinin Tesisine Dair Kanun" kabul edildi.

22 Mart 1926 "Memurin Kanunu" T.B.M.M.'de kabul edildi.

24 Mart 1926 Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun T.B.M.M.'de kabul edildi.

1 Nisan 1926 T.B.M.M.'de "Zafer Bayramı Kanunu" ile 30 Ağustos günü bayram olarak kabul edildi.

10 Nisan 1926 "İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun" T.B.M.M.'de kabul edildi.

22 Nisan 1926 "Borçlar Kanunu" T.B.M.M.'de kabul edildi.

23 Nisan 1926 Samsun - Kavak Demiryolu işletmeye açıldı.

7 Mayıs 1926 Gazi Mustafa Kemal yurt gezisine çıktı.

13 Mayıs 1926 T.B.M.M' de "Sıtma Mücadelesi Kanunu" kabul edildi.

22 Mayıs 1926 T.B.M.M' de "Emlak ve Eytam Bankası Kanunu" kabul edildi.

26 Mayıs 1926 "Mücadele-i Milliye' ye İştirak Etmeyen Memurin Hakkında Kanun" T.B.M.M' de kabul edildi.

28 Mayıs 1926 Ödemiş'te, İlk Kurşun Anıtı açıldı.

31 Mayıs 1926 T.B.M.M' de "İskan Kanunu" kabul edildi.

2 Haziran 1926 T.B.M.M' de Genel Nüfus Sayımı konulu kanun kabul edildi.

17 Şubat 1927 Amerika Birleşik Devletleri ile yeniden siyasal ilişkilerin kurulması için notalar alınıp verildi.

2 Mart 1927 "Takrir-i Sükun Kanunu"nun ikinci maddesini değiştiren ve konunu iki yıl daha uzatan kanun TBMM'de kabul edildi.

7 Mart 1927 İstiklal Mahkemeleri kaldırıldı.

10 Nisan 1927 Yerköy-Kayseri Demiryolu işletmeye açıldı.

25 Mayıs 1927 Türkiye-Meksika dostluk antlaşması imzalandı.

28 Mayıs 1927 "Lozan'da Akd olunan Aff-ı Umumi Beyanname ve Protokolünde Mevzubahis 150 Kişilik Listede İsimleri Muharrer Eşhası Türkiye Tabiiyetinden İskatı Hakkında Kanun" TBMM'de kabul edildi.

1 Haziran 1927 Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresi kuruldu.

16 Haziran 1927 TBMM'de Yedek Subaylarla ilgili kanun kabul edildi.

18 Haziran 1927 TBMM'de "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu" kabul edildi.

20 Haziran 1927 TBMM'den "Ziraat ve Baytar Enstitüleri ile Ali Mektepleri Tesisine ve Ziraat Tedrisatının Islahına Dair kanun" kabul edildi.

21 Haziran 1927 TBMM'de "Küçükleri Muzır Neşriyattan Korumu Kanunu" kabul edildi.

27 Haziran 1927 TBMM'de "Umumi Müfettişlikler Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.

30 Haziran 1927 Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Kazım ÖZALP' ı askerlikten emekliye ayrıldılar.

2 Ağustos 1927 Milletlerarası Lahey Adalet Divanında Bozkurt-Lotüs davasının görüşülmesine başlandı.

27 Ağustos 1927 Gazi Mustafa Kemal'e suikast hazırlamak üzere Sisam Adası'ndan Anadolu'ya geçen Hacı Sami ölü, arkadaşları yaralı olarak yakalandı.

12 Ekim 1927 Amerika Birleşik Devletleri'nin İlk Türkiye Büyükelçisi Joseph C.Grev, Ankara'dan Gazi Mustafa Kemal'e itimatnamesini sundu.

15-20 Ekim 1927 Gazi Mustafa Kemal'in C.H.P. İkinci Kurultayı'nda tarihi büyük nutkunu söylemesi.

19 Ekim 1927 Gazi Mustafa Kemal mülklerini C.H.P.'ye bırakacağını söyledi.

28 Ekim 1927 Türkiye'de birinci genel nüfus sayımı yapıldı. (Sonuç:13.648.270)

1 Kasım 1927 TBMM'nin üçüncü dönemi açıldı. Gazi Mustafa Kemal ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçildi.

4 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir'de dikilen heykellerinin açılışını yaptı.

4 Kasım 1927 Afgan Kralı Amanullah Han Ankara'da Gazi Mustafa Kemal'i ziyaret etti.

6 Kasım 1927 Bünyan Mensucat Fabrikası açıldı.

25 Aralık 1927 İlk kadın avukat Süreyya AĞAOĞLU göreve başladı.


8 Ocak 1928 Adliye Vekili Mahmut Esat (BOZKURT) Ankara Türk Ocağı'nda Latin Harfleri konusunda konuştu.

16 Ocak 1928 T.B.M.M' i, Ticaret ve Ziraat vekaletlerinin, İktisat vekaleti olarak birleştirilmesini sağlayan kanunu kabul etti.

29 Ocak 1928 Hıristiyanlık propagandası ile öğrencilere zararlı olan Bursa Amerikan Kız Koleji Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı.

31 Ocak 1928 Türk Maarif Cemiyeti (Türkiye Eğitim Derneği) kuruldu.

3 Şubat 1928 Hutbe İstanbul'da Türkçe okunmaya başlandı.

10 Nisan 1928 Anayasa'nın dinle ilgili maddeleri kaldırıldı.

16 Nisan 1928 İlk Divan-ı Ali (Yüce Divan) Kararı alındı. Eski Bahriye Vekili İhsan (TOPÇU) ile Dr. Fikret Divan-ı Ali' de mahkum oldular.

19 Mayıs 1928 T.B.M.M' de "Yüksek Mühendis Mektebi Kanunu" kabul edildi.

20 Mayıs 1928 Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu' nda Türk Harfleri hakkındaki nutkunu söyledi.

20 Mayıs 1928 Afgan Kralı Amanullah Han ile Kraliçe İstanbul'da Gazi Mustafa Kemal tarafından kabul edildi.

22 Mayıs 1928 Türkiye - Afganistan dostluk ve işbirliği antlaşması yapıldı.

23 Mayıs 1928 T.B.M.M' de "Damga Resmi Kanunu" kabul edildi.

24 Mayıs 1928 Latin asıllı Türk rakamları kabul edildi.

28 Mayıs 1928 Millet Mekteplerinin açılması kanunu kabul edildi. Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi.

4 Haziran 1928 Gazi Mustafa Kemal İstanbul'a geldi.

13 Haziran 1928 Düyunu Umumiye (Dış Genel Borçlar) hakkında Paris'te, ilgililerle bir anlaşma yapıldı.

8 Ağustos 1928 Hakkı Şinasi Paşa İstanbul'da Taksim Anıtı'nı açtı.

11 Ağustos 1928 Dolmabahçe' de alfabe dersi verildi.

25 Ağustos 1928 Ankara'da toplanan dördüncü Muallimler Birliği Kongresi'nde öğretmenler, yeni Türk Harfleri'ni öğretecekleri konusunda ant içtiler.

2 Eylül 1928 Kütahya - Tavşanlı Demiryolu işletmeye açıldı.

21 Eylül 1928 Gazi Mustafa Kemal, başvekalete gönderdiği yazıda Türk Harfleri'nin kolaylıkla uygulanması konusunda direktif verdi.

29 Eylül 1928 Yeni Türk Harfleri Marşı yayımlandı.

1 Kasım 1928 Türk Harfleri'nin kabulü.

31 Aralık 1928 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana Demiryolları ile Haydarpaşa Limanının satın alınmasına ilişkin antlaşma T.B.M.M' de bir kanunla onaylandı.

1 Ocak 1929 Millet Mektepleri açıldı.

4 Ocak 1929 Türkiye-Uruguay dostluk antlaşması imzalandı.

17 Şubat 1929 İsmet (İnönü) Paşa "İlmi Istılahlar Encümeni"nde öz Türkçe bir konuşma yaptı.

4 Mart 1929 "Takrir-i Sükun Kanunu" kaldırıldı.

9 Nisan 1929 TBMM'de "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu" kabul edildi.

24 Nisan 1929 İcra ve İflas Kanunu kabul edildi.

13 Mayıs 1929 TBMM'de "Ticaret Kanunu" kabul edildi.

1 Haziran 1929 Türk harfleri devlet işlerinde zorunlu olarak kullanılmaya başlandı.

10 Haziran 1929 TBMM'de "Yol ve Köprü Yapımına Dair Kanun" kabul edildi.

5 Ağustos 1929 Gazi Mustafa Kemal trenle Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktı.

19 Ağustos 1929 İstanbul'da doktorlar, kafeslerin kaldırılmasını istediler.

30 Ağustos 1929 Dumlupınar'da Meçhul Asker Anıtı açıldı.

1 Eylül 1929 Okullarda Arapça ve Farsça dersler kaldırıldı.

2 Eylül 1929 Türkiye'de ilk kez Güzellik Kraliçesi seçildi. ( Feriha TEVFİK)

9 Eylül 1929 Fevzi Paşa-Gölbaşı Demiryolu açıldı.

29 Kasım 1929 Tekirdağ'da Atatürk Anıtı açıldı.


30 Kasım 1929 Gazi Mustafa Kemal, Alman tarihi yazarı Emil Ludwig ile görüştü.

30 Ocak 1930 Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti (Ulusal Ekonomi ve Araştırma Kurumu) kuruldu.

1 Şubat 1930 Kayseri - Şarkışla Demiryolu işletmeye açıldı. (30 Ağustos'ta : Ankara - Kayseri - Sivas Demiryolunu İsmet İNÖNÜ Sivas'ta açtı.)

1 Şubat 1930 T.B.M.M. 'nde "İstatistik Umum Müdürlüğünün Vazife ve Salahiyetleri Hakkında Kanun" kabul edildi. (1962'de Devlet İstatistik Enstitüsü'ne dönüştürülmüştür.)

20 Şubat 1930 Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kabul edildi.

31 Mart 1930 Afet (İNAN) Hanım, partiye yazılan ilk kadın üye oldu.

3 Nisan 1930 Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını da tanıyan "Belediye Kanunu" T.B.M.M' nde kabul edildi.

24 Nisan 1930 T.B.M.M' nde "Umumi Hıfzısıhha Kanunu" kabul edildi.

29 Nisan 1930 İlk Türk Kadın Yargıçlar (Nezahet GÜRELİ, Beyhan Hanım) Asliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

22 Mayıs 1930 Gazi Mustafa Kemal'e T.B.M.M' nce altın bir alfabe levhası sunuldu. (Bu Levha, Anıt - Kabir müzesindedir.)

22 Mayıs 1930 T.B.M.M' de "Askeri Ceza Kanunu" kabul edildi.

9 Haziran 1930 T.B.M.M' de "Tütün İnhisarı Kanunu" kabul edildi.

11 Haziran 1930 T.B.M.M' de "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu" kabul edildi.

20 Haziran 1930 İran sınırını geçen eşkıyanın dürtüsü ile Ziylan bucağında gericilik hareketi başladı. (1930 Doğu Ayaklanması)

18 Temmuz 1930 Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.

12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. (Lideri Fethi OKYAR Gericilerin Fırka'ya sızması sonucu, Fırka 17 Kasım'da kendi kendini feshetti.)

17 Eylül 1930 Türkiye - Lituanya Dostluk Antlaşması Moskova'da imzalandı.

27 Ekim 1930 Yunan Başbakanı Venizelos Ankara'da Atatürk'ü ziyaret etti.

17 Kasım 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini feshetti.

23 Aralık 1930 Menemen'de İnkılaplar aleyhine ayaklanma çıktı. Öğretmen yedek subay Kubilay şehit edildi.

15 Mart 1931 Gölbaşı - Malatya Demiryolu işletmeye açıldı.

16 Mart 1931 İlk kadın Operatör Dr. Suat, Haseki Nisa Hastanesi'nde sınav vererek uzmanlık belgesi aldı.

23 Mart 1931 "Türkiye'de İlk Tahsillerini Mektepte Yapacak Türk Vatandaşı Çocukların TürkMekteplerine Girmelerine Dair, 23 Eylül 1911 Tarihli Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu'na Müzeyyel Kanun" T.B.M.M' de kabul edildi.

26 Mart 1931 Ölçüler Kanunu kabul edildi.

10 Nisan 1931 Ankara'da Türk Ocakları Fevkalade Kurultayı toplandı. Türk Ocakları'nın lağvını kabul etti. (1949'da yeniden kuruldu.)

12 Nisan 1931 Mustafa Kemal Paşa'nın direktifiyle Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu. (Türk Tarih Kurumu)

20 Nisan 1931 C.H.F. Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal imzası ile yayınlanan seçim bildirisinde "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi de yer aldı.

4 Mayıs 1931 Irak Kralı Emir Faysal Ankara'da Mustafa Kemal'i ziyaret etti.

4 Mayıs 1931 T.B.M.M''nin VI. Dönem Fevkalade toplantısında Gazi Mustafa Kemal üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçildi.

10-18 Mayıs 1931 C.H.F.'nin Üçüncü büyük kurultayı toplandı.

1 Haziran 1931 Mudanya - Bursa demiryolu Hükümetçe satın alındı.

19 Temmuz 1931 Mustafa Kemal Paşa Ankara'da Türk Tarih Kurumu toplantısına başkanlık etti.

25 Temmuz 1931 T.B.M.M' de "Matbuat Kanunu" kabul edildi.

26 Ekim 1931 Gazi Mustafa Kemal, İkinci Balkan Konferansı'nın son toplantı gününde üyelerle konuşmasında şunları söyledi : "İnsanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak gayr-ı insani ve son derece teessüfe şayan bir sistemdir."

29 Aralık 1931 T.B.M.M' de "Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti İhdasına dair Kanun" kabul edildi.

29 Aralık 1931 T.B.M.M' de "Ziraat Vekaleti Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.

1932 Polis Teşkilat Kanunu kabul edildi.

15 Ocak 1932 Samsun'da Atatürk Anıtı açıldı.

17 Ocak 1932 Kurtuluş Savaşı komutanlarından Derviş Paşa öldü.

22 Ocak 1932 İstanbul'da Yerebatan Camisinde ilk kez Türkçe Kur'an, Hafız Yaşar (OKUR) tarafından okundu. (İstanbul'da ilk Türkçe hutbe : 3 Şubat 1928)

28 Ocak 1932 Balkan Konferansı İstanbul'da açıldı. (31 Ocak'ta kapandı)

1 Şubat 1932 Malatya - Fırat Demiryolu işletmeye açıldı.

19 Şubat 1932 Halkevleri kuruldu.

1 Mayıs 1932 Ankara'da Milli Sanayi Sergisi açıldı.

22 Mayıs 1932 Adana Ağır Ceza Mahkemesi, Ağrı Dağı bölgesindeki ayaklanmaya katılanlardan 34 kişiyi idama mahkum etti.

12 Haziran 1932 Gazi Mustafa Kemal, Hicaz Genel Valisi Emir Faysalı Ankara'da kabul etti.

2 Temmuz 1932 Ankara Halkevi'nde birinci Türk Tarih Konferansı toplandı.

Kaynak:
_AERYU_ - avatarı
_AERYU_
Ziyaretçi
7 Mart 2015       Mesaj #7
_AERYU_ - avatarı
Ziyaretçi
Atatürk Kronoloji 1932-1938

12 Temmuz 1932 Mustafa Kemal Paşa'nın direktifiyle Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kuruldu. (Türk Dil Kurumu)

12 Temmuz 1932 Yugoslavya Kralı Aleksandre Gazi Mustafa Kemal'i İstanbul'da ziyaret etti.

18 Temmuz 1932 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İstanbul Müftülüğü'ne yazılan özel - 636 sayılı yazı ile ezan ve kametin birkaç ay içinde Türkçe okunacağı bildirildi.

18 Temmuz 1932 Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye oldu.

27 Temmuz 1932 İzmir'de Gazi Mustafa Kemal'in heykeli, İsmet (İNÖNÜ)'nün konuşması ile açıldı.

31 Temmuz 1932 Türkiye Güzellik Kraliçesi Keriman Halis (Atatürk'ün verdiği ad : Ece) Belçika'da yapılan yarışmada Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi.

27 Eylül 1932 Gazi Mustafa Kemal, General Mac Arthur' la görüştü.

13 Kasım 1932 Dr. Müfide KAZIM ilk kadın Hükümet Tabibi oldu.

3 Aralık 1932 Türk Dil Kurumu ilk başkanı Samih RIFAT öldü.

12 Aralık 1932 Adile Ayda ilk kadın Dışişleri memuru seçildi

15 Ocak 1933 Gazi Mustafa Kemal, Ankara'dan Eskişehir'e yola çıktı.

16 Ocak 1933 Kurtuluş Savaşı Dışişleri Bakanlarından Bekir Sami öldü.

3 Şubat 1933 İstanbul - Ankara arasında ilk uçak seferi denemesi yapıldı.

7 Şubat 1933 İstanbul'da camilerde ezan ve kametin Türkçe olarak okunmaya başlanması.

15 Nisan 1933 Samsun - Çarşamba Demiryolu işletmeye açıldı.

20 Nisan 1933 İstanbul'da yüksek öğrenim gençliği, Razgrad' da Bulgarların Türk mezarlığını yıkmaları üzerine (17 Nisan) İstanbul'daki Bulgar mezarlığına çelenk koyarak gösteri yaptı.

22 Nisan 1933 Türkiye Cumhuriyeti ile, Osmanlı Düyunu Umumiyesi hamilleri (alacaklılar) arasında, Paris'te borçların saptanması ve ödeme şekli hakkında anlaşma imzalandı.

31 Mayıs 1933 T.B.M.M' de "İstanbul Darülfünunu'nun İlgasına ve Maarif Vekaletince Yeni Bir Üniversite Kurulmasına Dair Kanun" kabul edildi. İstanbul Üniversitesi 1 Ağustos'ta açıldı

3 Haziran 1933 Sümerbank'ın kurulmasını öngören Kanun T.B.M.M' de kabul edildi.

8 Haziran 1933 Halk Bankası'nın kurulmasını öngören Kanun T.B.M.M' de kabul edildi.

10 Haziran 1933 "Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu" T.B.M.M' de kabul edildi. (Açılış : 30.10.1933. Enstitü, 30 Haziran 1948 günlü "Üniversiteler Kanununa ek kanun"la Ziraat ve Veteriner Fakülteleri olarak Ankara Üniversitesi'ne bağlandı.

11 Haziran 1933 "Cumhuriyet İlanının Onuncu Yıldönümü Kutlama Kanunu" T.B.M.M' de kabul edildi.

11 Haziran 1933 T.B.M.M' de "Belediyeler Bankası Kanunu" kabul edildi.

12 Haziran 1933 İzmir Rıhtım Şirketi'nin satın alınması ile ilgili Kanun T.B.M.M' de kabul edildi. (Sözleşme 3 Ekim 1932'de parafe edilmişti)

12 Haziran 1933 "Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin Kanun-ı Medeni'nin 452. Maddesine Göre Olan Tasarruflarının Mahfuz Hisseler Hakkındaki Hükümden Müstesna Olduğuna Dair Kanun" T.B.M.M' de kabul edildi.

20 Haziran 1933 Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitede bir İnkılâp Enstitüsü açılması hakkında karar aldı.

27 Temmuz 1933 Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe' de eski Afgan Kralı Amanullah' la görüştü.

14 Eylül 1933 Ankara'da Türkiye - Yunanistan dostluk antlaşması imzalandı.

26 Eylül 1933 Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe' de Venizelos' u kabul etti.

4 Ekim 1933 Türk İnkılap Enstitüsü'nde ilk İnkılap dersi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Hikmet (BAYUR) tarafından verildi.

4 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe' de Yugoslavya Kralı I. Aleksandr ile Kraliçeyi kabul etti.

4 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet'in onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söyledi.

26 Ekim 1933 Türk kadınlarına Köy İhtiyar Heyetlerine seçme ve seçilme hakkı tanındı.

26 Ekim 1933 T.B.M.M' de "Af Kanunu" kabul edildi.

29 Ekim 1933 Cumhuriyet'in Onuncu Yılı kutlandı.

4 Kasım 1933 Mustafa Kemal Paşa'nın Selanik'te doğduğu ev müze haline getirildi.

18 Kasım 1933 Yeni İstanbul Üniversitesi açıldı.

1 Aralık 1933 İktisat Vekaleti'nin hazırladığı, T.C. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı Başbakanlığa sunuldu.

5 Aralık 1933 Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı.

27 Aralık 1933 T.B.M.M, Şehit Kubilay' ın annesine maaş bağlayan kanunu kabul etti.

1 Şubat 1934 Gazi Mustafa Kemal Kırşehir'e geldi.

9 Şubat 1934 Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya arasında Balkan Antantı imzalandı.

4 Mart 1934 İstanbul Üniversitesi'nde Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü öğretime başladı.

6 Mart 1934 Eski Milli Eğitim Bakanlarından Dr. Reşit Galip öldü.

20 Mart 1934 Başvekil İsmet (İNÖNÜ) Paşa Ankara Halkevi'nde devrim tarihi dersi verdi.

4 Nisan 1934 Ankara'da Türkiye - Çin dostluk antlaşması imzalandı.

15 Nisan 1934 Kurtuluş Savaşı komutanlarından Kemalettin Sami Paşa öldü.

27 Nisan 1934 Menemen-Bandırma-Manisa Demiryolu satın alındı. (27 Mayıs: Basmane - Afyon Demiryolu satın alındı

3 Mayıs 1934 Kayseri uçak fabrikasında yapılan ilk uçaklardan biri Ankara'ya uçtu.

14 Haziran 1934 T.B.M.M' de "İskan Kanunu" kabul edildi.

16 Haziran 1934 İran Şehinşahı Rıza Pehlevi Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyaret etti.

21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu kabul edildi.

2 Temmuz 1934 "Basma, Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu" yürürlüğe girdi.

7 Temmuz 1934 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu T.B.M.M. tarafından kabul edildi.

14 Temmuz 1934 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu Yayınlanarak Yürürlüğe girdi.

13 Ağustos 1934 Bakırköy bez fabrikası açıldı.

18 Ağustos 1934 Dolmabahçe Sarayı'nda İkinci Türk Dil Kurultayı toplandı.

30 Eylül 1934 Keçiborlu' da Kükürt, Isparta'da Gülyağı Fabrikaları açıldı.

3 Ekim 1934 İsveç Veliahdı Prens Gustav Adolf, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal tarafından kabul edildi.

19 Ekim 1934 Turhal Şeker Fabrikası açıldı.

1 Kasım 1934 Ankara Kızılay'da Güven Anıtı açıldı.

20 Kasım 1934 Konya Ereğlisi Bez Fabrikası açıldı.

24 Kasım 1934 Mustafa Kemal Paşa'ya ATATÜRK soyadı verilmesi hakkındaki kanun kabul edildi.


24 Kasım 1934 Ayasofya Camisinin müze olması, Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edildi.

26 Kasım 1934 Efendi, Bey ve Paşa gibi lakap ve unvanların kaldırıldığına dair kanunun kabulü.

26 Kasım 1934 İsmet Paşa "İNÖNÜ" soyadını aldı.

3 Aralık 1934 Hangi dine mensup olursa olsun, din adamlarının mabet ve ayinler dışındaki dini kisve taşımalarının yasaklanmasına dair kanun kabul edildi.

5 Aralık 1934 Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkının verildiğine dair kanunun kabul edildi.

1 Ocak 1935 İstanbul Rıhtım Şirketi Devletçe satın alındı.

2 Şubat 1935 Ayasofya Müzesi halka açıldı.

18 Şubat 1935 "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamname" yayınlandı.

1 Mart 1935 Atatürk dördüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçildi.

1 Mart 1935 İlk kadın milletvekillerinin katıldığı beşinci dönem T.B.M.M çalışmalarına başladı.

1 Mart 1935 Kayseri'de Atatürk Heykeli açıldı.

9 Nisan 1935 2/2295 sayılı kararname ile ordudaki rütbe adlarının yeni karşılıkları (bugünkü adları) saptandı.

18 Nisan 1935 İstanbul'da Milletlerarası Kadınlar Kongresi toplandı.

27 Mayıs 1935 T.B.M.M' de "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" kabul edildi.

2 Haziran 1935 Eski Milli Eğitim Bakanlarından, büyükelçi Vasıf ÇINAR öldü.

14 Haziran 1935 "Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun" T.B.M.M' de kabul edildi.

14 Haziran 1935 T.B.M.M' de "Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun" kabul edildi.

14 Haziran 1935 T.B.M.M' de "Eti bank Kanunu" kabul edildi.

14 Haziran 1935 T.B.M.M' de "Elektrik İşleri Etüt İdaresi Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.

5 Ağustos 1935 Fevzi Paşa - Ergani Demiryolu işletmeye açıldı.

16 Eylül 1935 Kayseri bez fabrikası açıldı.

13 Ekim 1935 Türkiye Mason Locaları, İçişleri Bakanlığınca kapatıldı.

21 Ekim 1935 Çerkez Ethem ve kardeşlerinin Atatürk'e hazırladığı suikast üzerine İstanbul Üniversitesinde gençlik, protesto mitingi yaptı.

23 Kasım 1935 Çalışmalarına son veren İstanbul Haliç Şirketinin işletmesi Belediyeye geçti.

29 Kasım 1935 Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açıldı.

9 Ocak 1936 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Atatürk tarafından açıldı.

20 Ocak 1936 Ankara'da toplanan Endüstri Kongresinde İkinci Beş Yıllık Sanayi Planının esasları kabul edildi.

25 Ocak 1936 İstanbul'da Vapurculuk Şirketi ile yapılan sözleşme, bütün kabotajın Denizyolları İdaresine geçmesini sağladı.

6 Şubat 1936 Beyaz Olimpiyatlarda ilk kez Türk Bayrağı dalgalandı. (Garmisch Parten - Kirchen Olimpiyatları).

21 Şubat 1936 İzmir Havagazı şirketi satın alındı.

24 Mart 1936 Afyon Zafer Anıtı açıldı.

25 Mart 1936 Afyon - Karakuyu, Bozanönü - Isparta Demiryolları işletmeye açıldı.

9 Nisan 1936 İstanbul Telefon Şirketi satın alındı.

6 Mayıs 1936 Ankara'da Devlet Konservatuarı kuruldu.

29 Mayıs 1936 Türk Bayrağı Kanunu kabul edildi.

1 Haziran 1936 T.B.M.M' de "Bankalar Kanunu" kabul edildi.

8 Haziran 1936 Sosyal Haklar ve Sosyal Güvenlik açısından ilk önemli adım olan "İş Kanunu" kabul edildi

20 Temmuz 1936 Montrö Boğazlar Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Boğazlar tamamen Türk hakimiyetine geçti. Türk askerleri "gayri askeri" adı verilen bölgelere girdi.

11 Ağustos 1936 Berlin Olimpiyatları ile Türkiye Cumhuriyeti ilk altın madalyalarını kazandı

24 Ağustos 1936 Üçüncü Türk Dil Kurultayı Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı.

1 Eylül 1936 ATATÜRK, Devletçilik görüşünü açıkladı.

4 Eylül 1936 ATATÜRK, çiftliklerini Devlete, bir kısım gayrimenkullerinide Ankara Belediyesi'ne bağışladı.

4-6 Eylül 1936 İngiltere Kralı VIII. Edward İstanbul'da ATATÜRK'Ü ziyaret etti.

26 Ekim 1936 Kurtuluş Savaşı komutanlarından General Şükrü Naili GÖKBERK öldü.

1 Kasım 1936 Atatürk Toprak Kanunu üzerindeki düşüncelerini açıkladı.

3 Kasım 1936 Ankara'da Çubuk Barajı açıldı.

6 Kasım 1936 İzmit' de birinci Kağıt ve Karton Fabrikası açıldı.

28 Kasım 1936 Ereğli Kömür Şirketi'nin Hükümetçe satın alınma sözleşmesi imzalandı.

29 Kasım 1936 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Devrim Tarihi dersleri başladı.

10 Aralık 1936 Zonguldak'ta Türk Antrasit Fabrikası törenle açıldı.

27 Aralık 1936 "İstiklal Marşı" şairi Mehmet Akif ERSOY öldü.

1 Ocak 1937 Şark Demiryolları (Sirkeci - Edirne) satın alındı.

27 Ocak 1937 Cenevre'de Milletler Cemiyeti toplantısında, Hatay'ın bağımsızlığı kabul edildi.

4 Şubat 1937 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi açıldı.

5 Şubat 1937 Altı ok, Anayasa'ya girdi. (T.B.M.M' de görüşülerek, kabul edilen "Teşkilat-ı Esasiye Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun" la altı ilke de Anayasa'ya alındı. Malatya milletvekili İsmet İNÖNÜ ve altı arkadaşının önerdiği değişiklik, ikinci maddeyi şu biçime soktu : "Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır.")

8 Şubat 1937 T.B.M.M' de "Orman Kanunu" kabul edildi.

13 Şubat 1937 ATATÜRK'ÜN Selanik'te doğduğu ev Selanik Belediyesi'nce satın alınarak Atatürk'ün buyruğuna verildi.

28 Şubat 1937 Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.


3 Nisan 1937 Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının temel atma töreni yapıldı.

7 Nisan 1937 Türkiye - Mısır dostluk, ikamet ve tabiiyet antlaşması yapıldı.

15 Nisan 1937 Selaların kaldırıldığı, diyanet işleri reisliğinin, yazısı ile valiliklere bildirildi.

23 Nisan 1937 İstanbul Yedek Subay Okulu'nda (Harbiye) ATATÜRK Anıtı açıldı.

4 Haziran 1937 T.B.M.M' de "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu" kabul edildi.

4 Haziran 1937 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu T.B.M.M. kabul edildi.

9 Haziran 1937 T.B.M.M' de "Ankara'da Bir Tıp Fakültesi Tesisi Hakkındaki Kanun" kabul edildi.

11 Haziran 1937 ATATÜRK, Trabzon'dan, Hükümete "Bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını" bildirmesi.

12 Haziran 1937 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

14 Haziran 1937 Hatay'ın Bağımsızlık Antlaşması Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı.

15 Haziran 1937 İş Kanunu yürürlüğe girdi.

17 Haziran 1937 "Kadıköy Su Şirketi"nin satın alınmasına dair sözleşme imzalandı.

1 Temmuz 1937 Fevzi Paşa - Meydanıekbez, Toprakkale - İskenderun Demiryolu satın alındı.

8 Temmuz 1937 Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Tahran'da Sâ'dâbat Paktı imzalandı.

20 Eylül 1937 İkinci Türk Tarih Kurultayı Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı.

20 Eylül 1937 ATATÜRK, Türkiye'nin ilk resim galerisini Dolmabahçe' de açtı.

9 Ekim 1937 Nazilli Basma Fabrikası ATATÜRK tarafından açıldı.

25 Ekim 1937 İNÖNÜ Başbakanlıktan çekildi. Celal BAYAR Başbakanlık görevini devraldı.

28-30 Ekim 1937 ATATÜRK Ankara'da son defa Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı.

27 Aralık 1937 T.B.M.M' de "Deniz bank Kanunu" kabul edildi.

14 Ocak 1938 Türkiye-Irak-İran-Afganistan arasında akdedilen "Sadakat Paktı" T.B.M.M' de onaylandı.

24 Ocak 1938 İzmir Telefon İşletmesi Hükümetçe satın alındı.

1 Şubat 1938 ATATÜRK' ÜN hazır bulunduğu törenle Gemlik Suni ipek Fabrikası açıldı.

2 Şubat 1938 Bursa Merinos Fabrikası Atatürk tarafından açıldı.

13 Mart 1938 Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Cevat Çobanlı öldü.

30 Mart 1938 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ATATÜRK' ÜN hastalığı hakkında ilk resmi bildiriyi yayınladı.

11 Nisan 1938 Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi satın alındı.

19 Mayıs 1938 ATATÜRK son defa 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini izledi ve Hatay sorunu ile ilgili olarak rahatsızlığına rağmen güney gezisine çıktı.

20-24 Mayıs 1938 ATATÜRK Hatay Sorunu nedeniyle Mersin dolaylarına gitti.

21 Mayıs 1938 ATATÜRK Mersin'de askeri geçit törenini izledi.

23 Mayıs 1938 İstanbul Elektrik Şirketi satın alındı.

24 Mayıs 1938 ATATÜRK' ÜN Adana'da askeri geçit törenini izlemesi.

1 Haziran 1938 Devletçe satın alınan Savarına Yatı İstanbul'a geldi.

16 Haziran 1938 Kadın Havacımız Sabiha GÖKÇEN tek başına uçakla Balkan turuna çıktı.

19 Haziran 1938 Romanya Kralı II. Carl, ATATÜRK' Ü İstanbul'da ziyaret etti.

20 Haziran 1938 T.B.M.M' de kabul edilen "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki 2739 Sayılı Kanuna Ek Kanun" ile 19 Mayıs günü "Gençlik ve Spor Bayramı" kabul edildi.

24 Haziran 1938 T.B.M.M, "Toprak Mahsulleri Ofisi Kurulması Hakkında Kanun"u kabul etti.

28 Haziran 1938 T.B.M.M, "Cemiyetler Kanunu"nu kabul etti.

3-4 Temmuz 1938 Türkiye ve Fransa, Hatay'da eşit sayıda asker bulundurmaları konusunda anlaşma yaptı. Birlikler 4 Temmuz'da Hatay'a girdi.

5 Temmuz 1938 Türk birliklerinin tümü Hatay'daki konuş yerlerine geldi.

2 Eylül 1938 Hatay Millet Meclisi açıldı ve Devlet Başkanlığı'na Tayfur SÖKMEN seçildi.

5 Eylül 1938 ATATÜRK vasiyetnamesini yazdırdı.(Açılış: 28 Kasım 1938)

5 Eylül 1938 ATATÜRK' ÜN hastalık durumu hakkında, günlük resmi tebliğlerin yayımına başlandı. 17 Ekim 1938 Atatürk, ilk defa komaya girdi.

28 Ekim 1938 Ankara Radyosu yayına başladı.

29 Ekim 1938 Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri, vapurla Dolma bahçe önünden geçerken hep bir ağızdan İstiklal Marşını söyleyerek ATATÜRK' Ü selamladılar.

29 Ekim 1938 Cumhuriyet'in 15' inci Yıldönümü dolayısıyla ATATÜRK' ÜN Türk ordusuna mesajı.

1 Kasım 1938 Başbakan Celal BAYAR, ATATÜRK adına T.B.M.M açış konuşmasını yaptı.

8 Kasım 1938 ATATÜRK' ÜN hastalığının ağırlaştığını bildiren raporlar yeniden yayımlanmaya başlandı.

10 Kasım 1938 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK hayata gözlerini kapadı.

Kaynak:

Benzer Konular

18 Aralık 2011 / ThinkerBeLL Mustafa Kemal ATATÜRK
14 Mayıs 2015 / Şeref Kralı Soru-Cevap
4 Mayıs 2012 / Misafir Cevaplanmış