Arama


_AERYU_ - avatarı
_AERYU_
Ziyaretçi
7 Mart 2015       Mesaj #7
_AERYU_ - avatarı
Ziyaretçi
Atatürk Kronoloji 1932-1938

12 Temmuz 1932 Mustafa Kemal Paşa'nın direktifiyle Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kuruldu. (Türk Dil Kurumu)

12 Temmuz 1932 Yugoslavya Kralı Aleksandre Gazi Mustafa Kemal'i İstanbul'da ziyaret etti.

18 Temmuz 1932 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İstanbul Müftülüğü'ne yazılan özel - 636 sayılı yazı ile ezan ve kametin birkaç ay içinde Türkçe okunacağı bildirildi.

18 Temmuz 1932 Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye oldu.

27 Temmuz 1932 İzmir'de Gazi Mustafa Kemal'in heykeli, İsmet (İNÖNÜ)'nün konuşması ile açıldı.

31 Temmuz 1932 Türkiye Güzellik Kraliçesi Keriman Halis (Atatürk'ün verdiği ad : Ece) Belçika'da yapılan yarışmada Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi.

27 Eylül 1932 Gazi Mustafa Kemal, General Mac Arthur' la görüştü.

13 Kasım 1932 Dr. Müfide KAZIM ilk kadın Hükümet Tabibi oldu.

3 Aralık 1932 Türk Dil Kurumu ilk başkanı Samih RIFAT öldü.

12 Aralık 1932 Adile Ayda ilk kadın Dışişleri memuru seçildi

15 Ocak 1933 Gazi Mustafa Kemal, Ankara'dan Eskişehir'e yola çıktı.

16 Ocak 1933 Kurtuluş Savaşı Dışişleri Bakanlarından Bekir Sami öldü.

3 Şubat 1933 İstanbul - Ankara arasında ilk uçak seferi denemesi yapıldı.

7 Şubat 1933 İstanbul'da camilerde ezan ve kametin Türkçe olarak okunmaya başlanması.

15 Nisan 1933 Samsun - Çarşamba Demiryolu işletmeye açıldı.

20 Nisan 1933 İstanbul'da yüksek öğrenim gençliği, Razgrad' da Bulgarların Türk mezarlığını yıkmaları üzerine (17 Nisan) İstanbul'daki Bulgar mezarlığına çelenk koyarak gösteri yaptı.

22 Nisan 1933 Türkiye Cumhuriyeti ile, Osmanlı Düyunu Umumiyesi hamilleri (alacaklılar) arasında, Paris'te borçların saptanması ve ödeme şekli hakkında anlaşma imzalandı.

31 Mayıs 1933 T.B.M.M' de "İstanbul Darülfünunu'nun İlgasına ve Maarif Vekaletince Yeni Bir Üniversite Kurulmasına Dair Kanun" kabul edildi. İstanbul Üniversitesi 1 Ağustos'ta açıldı

3 Haziran 1933 Sümerbank'ın kurulmasını öngören Kanun T.B.M.M' de kabul edildi.

8 Haziran 1933 Halk Bankası'nın kurulmasını öngören Kanun T.B.M.M' de kabul edildi.

10 Haziran 1933 "Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu" T.B.M.M' de kabul edildi. (Açılış : 30.10.1933. Enstitü, 30 Haziran 1948 günlü "Üniversiteler Kanununa ek kanun"la Ziraat ve Veteriner Fakülteleri olarak Ankara Üniversitesi'ne bağlandı.

11 Haziran 1933 "Cumhuriyet İlanının Onuncu Yıldönümü Kutlama Kanunu" T.B.M.M' de kabul edildi.

11 Haziran 1933 T.B.M.M' de "Belediyeler Bankası Kanunu" kabul edildi.

12 Haziran 1933 İzmir Rıhtım Şirketi'nin satın alınması ile ilgili Kanun T.B.M.M' de kabul edildi. (Sözleşme 3 Ekim 1932'de parafe edilmişti)

12 Haziran 1933 "Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin Kanun-ı Medeni'nin 452. Maddesine Göre Olan Tasarruflarının Mahfuz Hisseler Hakkındaki Hükümden Müstesna Olduğuna Dair Kanun" T.B.M.M' de kabul edildi.

20 Haziran 1933 Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitede bir İnkılâp Enstitüsü açılması hakkında karar aldı.

27 Temmuz 1933 Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe' de eski Afgan Kralı Amanullah' la görüştü.

14 Eylül 1933 Ankara'da Türkiye - Yunanistan dostluk antlaşması imzalandı.

26 Eylül 1933 Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe' de Venizelos' u kabul etti.

4 Ekim 1933 Türk İnkılap Enstitüsü'nde ilk İnkılap dersi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Hikmet (BAYUR) tarafından verildi.

4 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe' de Yugoslavya Kralı I. Aleksandr ile Kraliçeyi kabul etti.

4 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet'in onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söyledi.

26 Ekim 1933 Türk kadınlarına Köy İhtiyar Heyetlerine seçme ve seçilme hakkı tanındı.

26 Ekim 1933 T.B.M.M' de "Af Kanunu" kabul edildi.

29 Ekim 1933 Cumhuriyet'in Onuncu Yılı kutlandı.

4 Kasım 1933 Mustafa Kemal Paşa'nın Selanik'te doğduğu ev müze haline getirildi.

18 Kasım 1933 Yeni İstanbul Üniversitesi açıldı.

1 Aralık 1933 İktisat Vekaleti'nin hazırladığı, T.C. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı Başbakanlığa sunuldu.

5 Aralık 1933 Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı.

27 Aralık 1933 T.B.M.M, Şehit Kubilay' ın annesine maaş bağlayan kanunu kabul etti.

1 Şubat 1934 Gazi Mustafa Kemal Kırşehir'e geldi.

9 Şubat 1934 Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya arasında Balkan Antantı imzalandı.

4 Mart 1934 İstanbul Üniversitesi'nde Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü öğretime başladı.

6 Mart 1934 Eski Milli Eğitim Bakanlarından Dr. Reşit Galip öldü.

20 Mart 1934 Başvekil İsmet (İNÖNÜ) Paşa Ankara Halkevi'nde devrim tarihi dersi verdi.

4 Nisan 1934 Ankara'da Türkiye - Çin dostluk antlaşması imzalandı.

15 Nisan 1934 Kurtuluş Savaşı komutanlarından Kemalettin Sami Paşa öldü.

27 Nisan 1934 Menemen-Bandırma-Manisa Demiryolu satın alındı. (27 Mayıs: Basmane - Afyon Demiryolu satın alındı

3 Mayıs 1934 Kayseri uçak fabrikasında yapılan ilk uçaklardan biri Ankara'ya uçtu.

14 Haziran 1934 T.B.M.M' de "İskan Kanunu" kabul edildi.

16 Haziran 1934 İran Şehinşahı Rıza Pehlevi Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyaret etti.

21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu kabul edildi.

2 Temmuz 1934 "Basma, Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu" yürürlüğe girdi.

7 Temmuz 1934 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu T.B.M.M. tarafından kabul edildi.

14 Temmuz 1934 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu Yayınlanarak Yürürlüğe girdi.

13 Ağustos 1934 Bakırköy bez fabrikası açıldı.

18 Ağustos 1934 Dolmabahçe Sarayı'nda İkinci Türk Dil Kurultayı toplandı.

30 Eylül 1934 Keçiborlu' da Kükürt, Isparta'da Gülyağı Fabrikaları açıldı.

3 Ekim 1934 İsveç Veliahdı Prens Gustav Adolf, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal tarafından kabul edildi.

19 Ekim 1934 Turhal Şeker Fabrikası açıldı.

1 Kasım 1934 Ankara Kızılay'da Güven Anıtı açıldı.

20 Kasım 1934 Konya Ereğlisi Bez Fabrikası açıldı.

24 Kasım 1934 Mustafa Kemal Paşa'ya ATATÜRK soyadı verilmesi hakkındaki kanun kabul edildi.


24 Kasım 1934 Ayasofya Camisinin müze olması, Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edildi.

26 Kasım 1934 Efendi, Bey ve Paşa gibi lakap ve unvanların kaldırıldığına dair kanunun kabulü.

26 Kasım 1934 İsmet Paşa "İNÖNÜ" soyadını aldı.

3 Aralık 1934 Hangi dine mensup olursa olsun, din adamlarının mabet ve ayinler dışındaki dini kisve taşımalarının yasaklanmasına dair kanun kabul edildi.

5 Aralık 1934 Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkının verildiğine dair kanunun kabul edildi.

1 Ocak 1935 İstanbul Rıhtım Şirketi Devletçe satın alındı.

2 Şubat 1935 Ayasofya Müzesi halka açıldı.

18 Şubat 1935 "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamname" yayınlandı.

1 Mart 1935 Atatürk dördüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçildi.

1 Mart 1935 İlk kadın milletvekillerinin katıldığı beşinci dönem T.B.M.M çalışmalarına başladı.

1 Mart 1935 Kayseri'de Atatürk Heykeli açıldı.

9 Nisan 1935 2/2295 sayılı kararname ile ordudaki rütbe adlarının yeni karşılıkları (bugünkü adları) saptandı.

18 Nisan 1935 İstanbul'da Milletlerarası Kadınlar Kongresi toplandı.

27 Mayıs 1935 T.B.M.M' de "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" kabul edildi.

2 Haziran 1935 Eski Milli Eğitim Bakanlarından, büyükelçi Vasıf ÇINAR öldü.

14 Haziran 1935 "Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun" T.B.M.M' de kabul edildi.

14 Haziran 1935 T.B.M.M' de "Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun" kabul edildi.

14 Haziran 1935 T.B.M.M' de "Eti bank Kanunu" kabul edildi.

14 Haziran 1935 T.B.M.M' de "Elektrik İşleri Etüt İdaresi Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.

5 Ağustos 1935 Fevzi Paşa - Ergani Demiryolu işletmeye açıldı.

16 Eylül 1935 Kayseri bez fabrikası açıldı.

13 Ekim 1935 Türkiye Mason Locaları, İçişleri Bakanlığınca kapatıldı.

21 Ekim 1935 Çerkez Ethem ve kardeşlerinin Atatürk'e hazırladığı suikast üzerine İstanbul Üniversitesinde gençlik, protesto mitingi yaptı.

23 Kasım 1935 Çalışmalarına son veren İstanbul Haliç Şirketinin işletmesi Belediyeye geçti.

29 Kasım 1935 Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açıldı.

9 Ocak 1936 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Atatürk tarafından açıldı.

20 Ocak 1936 Ankara'da toplanan Endüstri Kongresinde İkinci Beş Yıllık Sanayi Planının esasları kabul edildi.

25 Ocak 1936 İstanbul'da Vapurculuk Şirketi ile yapılan sözleşme, bütün kabotajın Denizyolları İdaresine geçmesini sağladı.

6 Şubat 1936 Beyaz Olimpiyatlarda ilk kez Türk Bayrağı dalgalandı. (Garmisch Parten - Kirchen Olimpiyatları).

21 Şubat 1936 İzmir Havagazı şirketi satın alındı.

24 Mart 1936 Afyon Zafer Anıtı açıldı.

25 Mart 1936 Afyon - Karakuyu, Bozanönü - Isparta Demiryolları işletmeye açıldı.

9 Nisan 1936 İstanbul Telefon Şirketi satın alındı.

6 Mayıs 1936 Ankara'da Devlet Konservatuarı kuruldu.

29 Mayıs 1936 Türk Bayrağı Kanunu kabul edildi.

1 Haziran 1936 T.B.M.M' de "Bankalar Kanunu" kabul edildi.

8 Haziran 1936 Sosyal Haklar ve Sosyal Güvenlik açısından ilk önemli adım olan "İş Kanunu" kabul edildi

20 Temmuz 1936 Montrö Boğazlar Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Boğazlar tamamen Türk hakimiyetine geçti. Türk askerleri "gayri askeri" adı verilen bölgelere girdi.

11 Ağustos 1936 Berlin Olimpiyatları ile Türkiye Cumhuriyeti ilk altın madalyalarını kazandı

24 Ağustos 1936 Üçüncü Türk Dil Kurultayı Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı.

1 Eylül 1936 ATATÜRK, Devletçilik görüşünü açıkladı.

4 Eylül 1936 ATATÜRK, çiftliklerini Devlete, bir kısım gayrimenkullerinide Ankara Belediyesi'ne bağışladı.

4-6 Eylül 1936 İngiltere Kralı VIII. Edward İstanbul'da ATATÜRK'Ü ziyaret etti.

26 Ekim 1936 Kurtuluş Savaşı komutanlarından General Şükrü Naili GÖKBERK öldü.

1 Kasım 1936 Atatürk Toprak Kanunu üzerindeki düşüncelerini açıkladı.

3 Kasım 1936 Ankara'da Çubuk Barajı açıldı.

6 Kasım 1936 İzmit' de birinci Kağıt ve Karton Fabrikası açıldı.

28 Kasım 1936 Ereğli Kömür Şirketi'nin Hükümetçe satın alınma sözleşmesi imzalandı.

29 Kasım 1936 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Devrim Tarihi dersleri başladı.

10 Aralık 1936 Zonguldak'ta Türk Antrasit Fabrikası törenle açıldı.

27 Aralık 1936 "İstiklal Marşı" şairi Mehmet Akif ERSOY öldü.

1 Ocak 1937 Şark Demiryolları (Sirkeci - Edirne) satın alındı.

27 Ocak 1937 Cenevre'de Milletler Cemiyeti toplantısında, Hatay'ın bağımsızlığı kabul edildi.

4 Şubat 1937 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi açıldı.

5 Şubat 1937 Altı ok, Anayasa'ya girdi. (T.B.M.M' de görüşülerek, kabul edilen "Teşkilat-ı Esasiye Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun" la altı ilke de Anayasa'ya alındı. Malatya milletvekili İsmet İNÖNÜ ve altı arkadaşının önerdiği değişiklik, ikinci maddeyi şu biçime soktu : "Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır.")

8 Şubat 1937 T.B.M.M' de "Orman Kanunu" kabul edildi.

13 Şubat 1937 ATATÜRK'ÜN Selanik'te doğduğu ev Selanik Belediyesi'nce satın alınarak Atatürk'ün buyruğuna verildi.

28 Şubat 1937 Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.


3 Nisan 1937 Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının temel atma töreni yapıldı.

7 Nisan 1937 Türkiye - Mısır dostluk, ikamet ve tabiiyet antlaşması yapıldı.

15 Nisan 1937 Selaların kaldırıldığı, diyanet işleri reisliğinin, yazısı ile valiliklere bildirildi.

23 Nisan 1937 İstanbul Yedek Subay Okulu'nda (Harbiye) ATATÜRK Anıtı açıldı.

4 Haziran 1937 T.B.M.M' de "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu" kabul edildi.

4 Haziran 1937 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu T.B.M.M. kabul edildi.

9 Haziran 1937 T.B.M.M' de "Ankara'da Bir Tıp Fakültesi Tesisi Hakkındaki Kanun" kabul edildi.

11 Haziran 1937 ATATÜRK, Trabzon'dan, Hükümete "Bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını" bildirmesi.

12 Haziran 1937 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

14 Haziran 1937 Hatay'ın Bağımsızlık Antlaşması Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı.

15 Haziran 1937 İş Kanunu yürürlüğe girdi.

17 Haziran 1937 "Kadıköy Su Şirketi"nin satın alınmasına dair sözleşme imzalandı.

1 Temmuz 1937 Fevzi Paşa - Meydanıekbez, Toprakkale - İskenderun Demiryolu satın alındı.

8 Temmuz 1937 Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Tahran'da Sâ'dâbat Paktı imzalandı.

20 Eylül 1937 İkinci Türk Tarih Kurultayı Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı.

20 Eylül 1937 ATATÜRK, Türkiye'nin ilk resim galerisini Dolmabahçe' de açtı.

9 Ekim 1937 Nazilli Basma Fabrikası ATATÜRK tarafından açıldı.

25 Ekim 1937 İNÖNÜ Başbakanlıktan çekildi. Celal BAYAR Başbakanlık görevini devraldı.

28-30 Ekim 1937 ATATÜRK Ankara'da son defa Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı.

27 Aralık 1937 T.B.M.M' de "Deniz bank Kanunu" kabul edildi.

14 Ocak 1938 Türkiye-Irak-İran-Afganistan arasında akdedilen "Sadakat Paktı" T.B.M.M' de onaylandı.

24 Ocak 1938 İzmir Telefon İşletmesi Hükümetçe satın alındı.

1 Şubat 1938 ATATÜRK' ÜN hazır bulunduğu törenle Gemlik Suni ipek Fabrikası açıldı.

2 Şubat 1938 Bursa Merinos Fabrikası Atatürk tarafından açıldı.

13 Mart 1938 Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Cevat Çobanlı öldü.

30 Mart 1938 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ATATÜRK' ÜN hastalığı hakkında ilk resmi bildiriyi yayınladı.

11 Nisan 1938 Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi satın alındı.

19 Mayıs 1938 ATATÜRK son defa 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini izledi ve Hatay sorunu ile ilgili olarak rahatsızlığına rağmen güney gezisine çıktı.

20-24 Mayıs 1938 ATATÜRK Hatay Sorunu nedeniyle Mersin dolaylarına gitti.

21 Mayıs 1938 ATATÜRK Mersin'de askeri geçit törenini izledi.

23 Mayıs 1938 İstanbul Elektrik Şirketi satın alındı.

24 Mayıs 1938 ATATÜRK' ÜN Adana'da askeri geçit törenini izlemesi.

1 Haziran 1938 Devletçe satın alınan Savarına Yatı İstanbul'a geldi.

16 Haziran 1938 Kadın Havacımız Sabiha GÖKÇEN tek başına uçakla Balkan turuna çıktı.

19 Haziran 1938 Romanya Kralı II. Carl, ATATÜRK' Ü İstanbul'da ziyaret etti.

20 Haziran 1938 T.B.M.M' de kabul edilen "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki 2739 Sayılı Kanuna Ek Kanun" ile 19 Mayıs günü "Gençlik ve Spor Bayramı" kabul edildi.

24 Haziran 1938 T.B.M.M, "Toprak Mahsulleri Ofisi Kurulması Hakkında Kanun"u kabul etti.

28 Haziran 1938 T.B.M.M, "Cemiyetler Kanunu"nu kabul etti.

3-4 Temmuz 1938 Türkiye ve Fransa, Hatay'da eşit sayıda asker bulundurmaları konusunda anlaşma yaptı. Birlikler 4 Temmuz'da Hatay'a girdi.

5 Temmuz 1938 Türk birliklerinin tümü Hatay'daki konuş yerlerine geldi.

2 Eylül 1938 Hatay Millet Meclisi açıldı ve Devlet Başkanlığı'na Tayfur SÖKMEN seçildi.

5 Eylül 1938 ATATÜRK vasiyetnamesini yazdırdı.(Açılış: 28 Kasım 1938)

5 Eylül 1938 ATATÜRK' ÜN hastalık durumu hakkında, günlük resmi tebliğlerin yayımına başlandı. 17 Ekim 1938 Atatürk, ilk defa komaya girdi.

28 Ekim 1938 Ankara Radyosu yayına başladı.

29 Ekim 1938 Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri, vapurla Dolma bahçe önünden geçerken hep bir ağızdan İstiklal Marşını söyleyerek ATATÜRK' Ü selamladılar.

29 Ekim 1938 Cumhuriyet'in 15' inci Yıldönümü dolayısıyla ATATÜRK' ÜN Türk ordusuna mesajı.

1 Kasım 1938 Başbakan Celal BAYAR, ATATÜRK adına T.B.M.M açış konuşmasını yaptı.

8 Kasım 1938 ATATÜRK' ÜN hastalığının ağırlaştığını bildiren raporlar yeniden yayımlanmaya başlandı.

10 Kasım 1938 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK hayata gözlerini kapadı.

Kaynak: