Arama

Yöntembilim (Metodoloji) - Tek Mesaj #3

Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
27 Haziran 2015       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YÖNTEMBİLİM a.
1. Bilimsel uygulamanın, bu uygulamanın dayandığı ilkelerin ve kullanılan araştırma yöntemlerinin gözlemlenmesiyle sürdürülen mantıksal ve sistematik inceleme.
2. Özel bir alanın incelenmesine uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerinin tümü.

Kaynak: Büyük Larousse