Arama

Yöntembilim (Metodoloji)

Güncelleme: 10 Eylül 2017 Gösterim: 15.821 Cevap: 2
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
30 Mayıs 2011       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

Yöntembilim

Ad: yöntembilim.JPG
Gösterim: 2176
Boyut: 18.5 KB

Yöntembilim ya da metodoloji, belirli bir alanda kullanılan bütün metodlar; geniş anlamı ile, metodların bilim ve felsefesi olarak açıklanabilir.
Sponsorlu Bağlantılar

Grekçe (Antik Yunanca) meta, hodos ve logos kelimelerinden türemiştir. Eski felsefe ve bilimde "logos"; söz, konuşma gibi anlamlara gelmektedir.

Metodolojinin ilgi alanına giren konular; metodların temellendirilmesi, metodların karşılaştırılması, eşleştirilmesi, değerlendirmesi, geliştirilmesi ve yeni metodlar aranmasıdır.

Mantığın, bilimsel araştırma yöntemlerini ele alan kolu. Yöntembilim, çeşitli bilimlerin yöntemlerini aposteriori olarak, yani deneyle ya da uygulamayla bağlantısı içinde ele alır. Biçimsel mantık, yargının ya da usavurmanın yapısını apriori olarak ayrıştırırken, yöntembilim her bilimin ilgilendiği uygulamalı düşünce biçimlerini araştırır. Demek ki yöntembilimci, bir bilim alanında geçerli olan ya da o sıra kullanılmakta olan yöntemlerin değerlendirmesini yapmakla yükümlüdür.

Yöntembilim, çağdaş düşüncenin açmış olduğu bir çalışma alanıdır. Felsefe tarihinde yöntemli düşünme çabası Sokrates kadar eski de olsa, yöntem üzerine düşünceler ancak Bacon ve Descartes ile başlamıştır. Yöntem kavrayışından yöntembilim kavrayışına doğru ilerleyiş, özel bilimlerin apayrı birer çalışma alanı oluşturmasından sonra olmuştur. Yöntembilimin yöntemi ya da yöntemleri sorununa gelince; bu sorun yöntem araştırmasında elbette ikinci bir aşama oluşturacak, ne var ki birinci aşamaya sıkı sıkıya bağlı kalacaktır.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 10 Eylül 2017 15:09
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
GüNeSss - avatarı
GüNeSss
Ziyaretçi
29 Eylül 2011       Mesaj #2
GüNeSss - avatarı
Ziyaretçi

METODOLOJI Kelimesinin Diğer Kullanımları

 • Yöntembilim Yöntembilim ya da metodoloji, belirli bir alanda kullanılan bütün metod lar; geniş anlamı ile, metodların bilim ve felsefe si olarak ...
 • Öğretim
  Eğitim ve Öğretim konusu genelde "eğitim " ve öğretim olamak üzeri 2 ana katagoriye ayrımı yapılarak Metodoloji (yöntem bilimi ) olarak ...
 • Hermeneutik
  Sponsorlu Bağlantılar
  Hermeneutik (yorumsama), ilkin Hristiyan teolojisi alanındaki yorum tartışmalarından ortaya çıkan bir anlam ve metodoloji bilgisi. ...
 • Programlama paradigması
  Buna nazaran metodoloji , yazılım mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanılan belirli bir stildir. Kavramlarda, programın ...
 • Müzik
  Bir sosyoloğun müziğe olan yaklaşımıyla, bir akustik fizikçinin yaklaşımı arasında gerek tanım, gerek metodoloji k olarak büyük farklılık ...
 • 988 Metodoloji Kategori:Matematiksel ve kantitatif metodlar (ekonomi) | JEL: C - Matematiksel ve kantitatif metodlar Kategori:Mikroekonomi | ...
 • Sözdebilim
  gerektirdiği standartları taşımayan veya yeterli bilimsel araştırma ile desteklenmeyen bilgi, metodoloji, inanç ve pratikler bütününe verilen addır. ...
 • Organik bileşik
  Organik kimya "organik bileşikler"in tüm yönleriyle ele alındığı bir bilimdir. Organik sentez bunların hazırlanmasının metodoloji sidir. ...
 • Yüzey bilimi
  bunları kendi metodoloji si içerisinde sınıflandıran, coğrafi dağılım ve gruplandırmalarını, nedenleriyle birlikte araştıran bir bilim dalıdır. ...
 • Demir Özlü
  Üniversitesi 'nde Felsefe okuduktan sonra Türkiye 'ye dönerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Metodoloji Kürsüsü'nde 4 yıl asistanlık yaptı. ...
 • Shōtōkan-ryū
  Ryu kelimesi Japoncada metodoloji, metod, stil anlamına gelir. Adını stilin kurucusu olan Gichin Funakoshi nin şiir yazarken kullandığı ...
 • Jean Bodin
  karışıktır; bazı yazarlar eserleri ve Bodin'in düşüncelerini övmüş, bazı yazarlarsa düşüncelerini ve örneğin metodoloji sini eleştirmişlerdir. ...
 • NLP (Algısal Davranış Kontrolü)
  Metodoloji modellemeye dayanır. NLP özel bir alanda başarılı sonuçlar alan kişilerin tecrübelerini biçimleme ve çözmeyi, NLP'nin anlaşılır ...
 • Yapısal işlevselcilik
  Esas itibariyle metodoloji k bir araç olarak sosyoloji disiplini içerisinde kullanılmakta olan bu yaklaşım; siyaset bilimi , antropoloji ...
 • Tıbbi antropoloji
  tıbbın yanı sıra, sosyoloji , epidemiyoloji , etyoloji , ekoloji , ekonomi gibi farklı bilimlerden de kavram ve metodoloji açısından yararlanır. ...
 • Antroposofi
  Steiner yaklaşımını "bilimsel metodoloji kullanılarak yapılan ruh gözlemleri" olarak tanımlamıştır
 • Hüsamettin Arslan
 • Çalışmakta olduğu Sosyoloji alt bilim dalı Genel Sosyoloji ve Metodoloji dir. Çalışmaları ; Bilgi Sosyolojisi , Bilim Sosyolojisi , ...
  2 KB (158 kelime) - 20:12, 8 Mart 2011
 • Parapsikoloji
  Parapsikolojik araştırma laboratuvar araştırmasını ve bilimsel alan çalışmasını içeren bir dizi metodoloji gerektirir ki, günümüzde bu ...
 • Abdullâtif el-Bağdadi
  sekizi hadis , ikisi tefsir , ikisi fıkıh , iki­si kelâm, onu metodoloji ve tarih , dördü de ahlak ve siyaset konularında kaleme alınmıştır. ...

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 10 Eylül 2017 15:10
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
27 Haziran 2015       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YÖNTEMBİLİM a.
1. Bilimsel uygulamanın, bu uygulamanın dayandığı ilkelerin ve kullanılan araştırma yöntemlerinin gözlemlenmesiyle sürdürülen mantıksal ve sistematik inceleme.
2. Özel bir alanın incelenmesine uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerinin tümü.

Kaynak: Büyük Larousse