Arama


Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Ocak 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
MONARŞİ a. (fr. monarchie).
1. Siyasal otoritenin, aristokrasi, demokrasi ve oligarşiden farklı olarak, bir tek kişi ve onun temsilcileri tarafından kullanıldığı rejim.
2. Cumhuriyet'ten farklı olarak, veraset yoluyla başa geçen bir kral ya da bir imparatorun devlet başkanlığı yaptığı siyasal rejim.
3. Böyle bir rejime sahip olan devlet; İngiltere bir monarşidir. (Monarşi çoğunlukla veraset esasına, kimi zaman da seçime dayanır. Mutlak monarşi ve anayasal meşruti monarşi şeklinde ikiye ayrılır. Fransa’da Ancien Rgime mutlak monarşisi, gerçekte sınırlı bir monarşi türüydü. Burada kral, krallığın temel yasalarına (Salii yasası, kralın katolik olması ilkesi, krallık topraklarının devredilmezliği, kralın papa ve imparator karşısında bağımsızlığı, tahtın birliği), tanrısal ve doğal yasaya, başkalarının haklarına, özel mülkiyete, geleneklere, sınıflann, yüksek memurların, kentlerin ve eyaletlerin özgürlüklerine saygı göstermek zorundaydı.

Kaynak: Büyük Larousse