Arama


Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
18 Nisan 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Uluslararası Birimler Sistemi - SI Birim Sistemi
International System of Units (SI)
Uluslararası Birimler Sistemi (SI), başta endüstride gelişmiş ülkeler olmak üzere hemen hemen bütün dünya ülkelerince kabul edilmiş ya da kabul edilmek üzeredir. Bu birim değişikliğinin nedeni, SI birimlerinin kullanımında getirdiği kolaylık ve yararları göz önüne alındığında kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Tüm ülkelerin SI sistemini kullanmaya başladığı dünyamızda, ülkemizin de bu sistemi bir an önce kabul edip uygulamaya sokması gerekmektedir, Aksj halde yakın gelecekte ticari ve teknolojik alış verişte bulunduğumuz ülkeler ile her alanda anlaşamaz duruma düşebiliriz.
SI birimlerinin kullanıma geçirilmesi, öncelikle ilk öğretimden başlıyarak tüm eğitim kurumlarında bu sistemin öğretilmesi yazılan tüm makale, bildiri, kitap vb. yayınlarda bu birim sisteminin kullanılması ve diğer birimlerin kullanılmasına jzin verilmemesi yolu ile sağlanacaktır.
,Bu sistem ile metrik sistemin kullanılmasında görülen sorunlar ve zorluklar giderilmiştir. Zira bu sistemin en büyük özelliği her fiziksel büyüklük için bir tek birimin tanımlanmış olmasıdır. Diğer önemli bir özelliği ise her fiziksel değer için tek ve iyi tanımlanmış simgelerin kullanılmasıdır. Bu şekilde farklı disiplinlerde aynı simgelerin farklı değerler için kullanılması sonucu görülen karışıklıklar giderilmiş olacaktır. Örneğin, bu sistemde: Birim küvet, birim kütlenin birim ivme ile çarpımıdır.
1 Kg x 1m/s2 = 1N (Newton)
Birim iş : birim kuvvetin, birim uzaklık ile çarpımına eşittir.
1N x 1m = 1J (Joule)
Günümüzde mühendislik hesaplamalarında değişik birim sistemleri kullanılmaktadır. Ülkemizde halen kullanılmakta olan metrik sistem, kendi içinde bile değişik alt sistemler içermektedir.
Örneğin, kimi zaman, metrik sistemin bir türü olan cgs (centimeter-gram-second), kimi zaman da mks (metre - kilogram-second) kullanılmaktadır. Bazı konularda ise imperial (inch, pound vb.) birimleri kullanılmaktadır. Bu karmaşıklık kendi içerisinde çok değişik şekillerde gösterilebilmektedir.
Örneğin : Kg/m2, gr/cm2, ton/m2, libre/ft2, ton/ft2, libre/inç2, vb. basınç birimleri olup değişik simgelerle gösterilebilmektedir.

SI birimlerinde ise basınç birimi paskal (Newton/m2) olup Pa simgesi ile gösterilmektedir. Basınç kelimesi, SI birimleri kullanıldığında tüm kargaşalık ortadan kalkacak ve aklımıza tek birim, Paskal (Pa) gelecektir.
SI Birimleri «Temel» ve «Türetilmiş» olmak üzere ikiye ayrılır.

TEMEL BİRİMLER
SI birimlerinin esasını «Temel Birimler» olarak bilinen birimler oluşturmaktadır.
Ad:  si1.JPG
Gösterim: 3945
Boyut:  17.3 KB

TÜRETİLMİŞ BİRİMLER

Temel Birimlerden yararlanılarak, sayısal çarpan kullanılmadan, matematiksel işlemlerle birleştirilerek «Türetilmiş SI Bi rimleri» elde edilmiştir.
Ad:  si2.JPG
Gösterim: 5014
Boyut:  53.0 KB
Ad:  si3.JPG
Gösterim: 4262
Boyut:  23.8 KB
SİLENTİUM EST AURUM