Arama

Uluslararası Birimler Sistemi (SI)

Güncelleme: 18 Nisan 2016 Gösterim: 36.480 Cevap: 6
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
23 Haziran 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Uluslararası Birimler Sistemi - SI Birim Sistemi
International System of Units (SI)
Sponsorlu Bağlantılar

Birimleri gözlemlenebilen doğal olaylara veya fiziksel sabitlere bağlama gereksinimi ve ondalık bir sistem oluşturma çalışmaları düşünsel anlamda kökleri Fransız Devrimi öncesine kadar giden uzun bir serüvendir. Önceleri uzunluk birimi metre için Paristen geçen boylamın kırk milyonda biri standard olarak düşünülmüş, bu amaçla Dünya çevresini ölçmek için yıllar süren, yorucu çalışmalar yapılmıştır. Platinden imal edilen metre ve kilogram standardları, 1799 yılında çıkarılan bir yasayla resmileştirilmiştir. Bu tarihe kadar bir çok bilimsel çalışma yapılmasına ve resmi kararlar alınmasına rağmen Metrik sistemin zorunlu olarak tüm Fransada kullanılması ancak 1 Ocak 1840'a gelindiğide mümkün olmuştur. Fransa hükemetinin 19. yüzyıl ortalarında yaptığı bir dizi tanıtım çalışması ve diplomatik girişimi takiben yapılan bilimsel çalışmaları onaylamak için Metre üzerine diplomatik bir koferans toplanmıştır. Nihayetinde Metre Antlaşması (Metre Convention), 17 ülkeden delegelerin katılımı ile 20 Mayıs 1875'de Paris'te imzalanmıştır.
Antlaşma sonucu, gerekli değişiklikleri onaylamak üzere Metre Antlaşmasına üye ülkelerin delegelerinden oluşan, Ölçü ve Tartılar Genel Konferansı (CGPM, Conférence Générale des Poids et Mesures) adında uluslararası bir örgüt oluşturulmuş olup bugün örgüte Türkiye dahil 51 ülke üyedir. CGPM halen dört yılda bir toplanmaktadır ve son olarak Ekim 2003 de 22. CGPM toplanmıştır. CGPM'ye bağlı olarak çalışan, Uluslararası Ölçü ve Tartılar Komitesi (CIPM, Comité International des Poids et Mesures) bulunur. Bu komite ve alt komiteler gereken değişikleri CGPM ye teklif eder. Ayrıca bu komiteye bağlı, Paris yakınlarındaki Sévres kasabasında çalışan, metroloji ölçümlerin izlenmesi, birimlerin ilgili ülkelere iletimi, alınan kararların yayınlanması ve benzeri konularda sorumlu, Uluslararası Ölçü ve Tartılar Bürosu (BIPM, Bureau International des Poids et Mesures) adında bir kuruluş vardır. 2005 itibarıyla 70'ten fazla uluslararası çalışanı ve 10 milyon euro kadar bütçesi bulunmaktadır.
Uluslararası birimler sistemi (Système International d'Unités) ismi ve tüm dillerde geçerli olmak üzere SI kısaltması, 11. CGPM konferansında kabul edilmiştir (1960). SI sistemi CGPM tarafından alınan kararlar sonucu zaman içinde oluşmuş olup bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak dinamik bir şekilde değişmektedir.
Bu gün için SI; seçilen yedi adet temel birim ve bu birimlerinden türetilen çok sayıda birimden oluşmaktadır. İyi tanımlanmış bu temel birimler birbirinden karşılıklı olarak bağımsız kabul edilen niceliklerin birimleridir.

SI Temel birimler

Sırasıyla metre, kilogram, saniye, ampere, kelvin, mole ve candela' dır.
Ad: SI_temel.PNG
Gösterim: 71686
Boyut: 10.0 KB
SI Türetilen birimler
Bu yedi temel birimin kombinasyonları olarak tanımlanmaktadır. Yani 1'den başka sayısal faktör kullanmaksızın bu temel birimlerin çarpım ve bölümüyle elde edilir.
Örnek; 1 metre/saniye (m/s) = 1 metre (m) / 1 saniye (s)
Ad: SI_turetilmis.PNG
Gösterim: 45228
Boyut: 19.0 KB
Ayrıca ondalık bir sistem olduğundan birimlerin ondalık katlarını, astkatlarını temsil eden standart önekler (prefıxes) ve öneklerin sembolleri de tanımlanmıştır. SI sisteminin en pratik özelliklerinden biri ondalık bir sistem oluşudur. Birimin büyüklüğü 10 sayısının pozitif veya negatif tam sayı kuvvetlerini temsil eden çeşitli önekler kullanılılarak değiştirilebilmekte yani, yeni birimler üretilebilmektedir.
Örnek:

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 17 Nisan 2016 22:04
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
4 Ağustos 2011       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
Sİ BİRİM SİSTEMİ

Sponsorlu Bağlantılar
Système İnternational d'Unités'nin (Uluslararası Birim Sistemi) kısaltılmış biçimi. Sistem enternasyonal, enternasyonal birim sistemi ya da uluslararası birim sistemi adlarıyla da anılır. Sİ birim sistemi, 1960'ta 11. Ağırlık ve Ölçüler Genel Konferansı'nda (CGPM) kabul edilmiştir. Eski MKS sistemini temel alan bu birim sistemi artık tüm bilim adamlarınca kullanılmaktadır.


MsXLabs & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Efulim - avatarı
Efulim
VIP VIP Üye
11 Ekim 2012       Mesaj #3
Efulim - avatarı
VIP VIP Üye
Türetilen Birimler

Aralarında tanımlı ilişkiler olan bir fiziksel nicelik kümesinde, seçilmiş temel niceliklerden türetilebilen niceliklere türetilen nicelikler denmektedir. Seçilmiş yedi temel niceliğe karşılık gelen yedi temel birimi esas alan SI birim sisteminde; temel niceliklerden türetilebilen diğer niceliklerin birimleri ikinci grup birimleri oluşturur ve türetilen birimler olarak isimlendirilir. Türetilen birimler ve sembolleri; nicelikler arasındaki matematik ilişkiler kullanılarak, sadece çarpma ve bölme işlemleri yardımıyla temel birimlerin ve sembollerinin tam kuvetlerinden elde edililir. Örnek: Alan ölçüsü birimi metre kare, uzunluk birimi metre' nin ikinci kuvveti olup sembolü m2 dir; Hız birimi metre bölü saniye, uzunluk ve zaman birimlerinden türetilmiş olup sembolü m/s dir.
Bazı türetilen birimler doğrudan temel birimlerle isimlendirilir. Temel birimlerle anılan türetilen birimlerden bazı örnekler Tablo 2 de verilmiştir.
.

 • Türetilmiş birimler için SI temel birimleri yerine özel isim ve sembollerin kullanılması daha anlaşılır ve pratiktir. Örnek: elektrik direncini (kg· m2)/(A2·s3) birimi yerine ohm; molar entropiyi (kg· m2)/(s2·mol·K) birimi yerine joule/(mole·kelvin)olarak ifade edebiliriz.
 • Birden fazla fiziksel büyüklük aynı birimle ifade edilebilmektedir. Bu sebeple kullanılan birimin ismi, ölçülen büyüklüğü tanımlamada herzaman yeterli olmayabilir. Örnek: J/K birimi ısı sığası için olduğu gibi aynı zamanda entropi için; V birimi gerilim farkı için olduğu gibi aynı zamanda elektromotor kuvvet için ölçü birimi olarak kullanılmaktadır.
 • Temel birimler ile özel isim ve sembolleri olan birimlerden, farklı kombinasyonlar kullanarak birçok türetilmiş birim elde edilebilir. Temel birimlerle ifadesi aynı olmasına rağmen bu farklı kombinasyonlar pratikte değişik büyüklükleri ifade etmekte kullanılmaktadır. Örnek: Herikisi de temel birimler cinsinden kg·m2/s2 ile ifade edilse de, kuvvet momenti için N·m; enerji için joule birimi tercih edilir. Benzer şekilde, herikisi de temel birimler cinsinden 1/s ile ifade edilse de, frekans için hertz; activite için becquerel birimi kullanılmaktadır.
 • SI birim sisteminde, terodinamik sıcaklık ölçüsü ( T ) olarak; mutlak sıfır sıcaklığı 0 K e karşılık gelen kelvin birimi kullanılmaktadır. Buna ilaveten, günlük kullanımda, sıcaklık farkı veya sıcaklık aralığı ölçüsü olarak geleneksel metrik birim derece Celsius (°C), eski ismiyle derece santigrad da kullanılmaktadır. Tanım gereği Celsius sıcaklığı; c = T - T0 (T0=273,15 kelvin) ve; Δc = ΔT dir.Dolayısıyla belirli bir sıcaklık farkı veya sıcaklık aralığı için her iki birimin de sayısal değeri birbirine eşitir. Örnek: Suyun kaynama noktası ile donma noktası arasındaki sıcaklık farkı, Δc = 100 K = ΔT = 100 °C dir.
Son düzenleyen Safi; 17 Nisan 2016 22:09
Sen sadece aynasin...
_Ceyda_ - avatarı
_Ceyda_
Ziyaretçi
25 Temmuz 2013       Mesaj #4
_Ceyda_ - avatarı
Ziyaretçi
Uluslararası Birimler Sistemi - SI

Uluslararası Birim Sistemi ya da Uluslararası Ölçüm Sistemi (Fransızca: Système international d'unités, kısaca SI), 1960'taki "Ağırlıklar ve Ölçümler" genel konferansında tanımlandı ve buna resmi bir statü verildi. Bu sistem bilimde ve teknolojide kullanmak üzere önerilmiştir. SI Birim Sistemi'nin genel kabulü, teknik iletişimi kolaylaştırmaya yöneliktir. MKS birim sistemiyle doğrudan ilgilidir.
Tarihçesi
Yazılı tarihle başlayan ölçme teknikleri içinde ilk uzunluk standardı, parmak kalınlığı, el genişliği, karış, ayak gibi orta boyuttaki bir insanın vücudundaki parça veya mesafelerden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Örneğin, Nil üzerinde Chaldees'te MÖ 4000 yıllarında Firavun'un Dirseği yaygın bir standarttı ve 1 dirsek, 1/2 ayak, 2 karış, 6 el genişliği ya da 24 parmak kalınlığına eşit sayılıyordu. Bugünkü birimlerde, Firavun Dirseği 463,3 mm.'ye denk gelmektedir. MS 1101 yılında Kral I. Henry tarafından standart olması önerilen ve I. Henry'nin burnundan el baş parmağına kadar olan mesafe olarak tanımlanan yarda kısmen de olsa bugün hâlâ kullanılmaktadır.Toplumlar arası ilişkilerin sıklaşması ile birlikte özellikle ağırlık ve uzunluk birimlerini karşılaştıracak, bu konuda birliği sağlayacak bir ölçme sistemine ihtiyaç duyulmuş ve bilimsel bir yaklaşım aranmaya başlanmıştır. 17.yüzyılın ortalarında Fransa'da uzunluk ve ağırlık birimleri konusundaki karmaşayı gidermek ve bu konuda birliği sağlamaya yönelik sistematik bir çalışma başlatılmıştır.

350px Metrication by year mapsvg
Ülkelerin metrik sisteme geçme tarihleri (Liberya, ABD ve Burma geçmedi.)

Zaman içinde gelişen teknoloji ile birlikte ortak bir birime ihtiyaç duyulması sonucu 1528 yılında, geçerli ölçme ve ağırlık sisteminin, dünyanın boyutlarından oluşturulması fikri Fransız Fizikçi Jean Fernel tarafından ortaya atılmıştır. 1581 yılındaGalileo'nun sarkacı bulması, 1665 yılında Huygens'in sarkacı zamanı kaydetmek için kullanması ve 1671 yılında Picard'ın sarkacı uzunluk standardı olarak önermesi ölçü birliği ile ilgili olarak yapılan ilk bilimsel çalışmalardır. Referans uzunluk olarak da Paris ile Amiens arasındaki mesafenin, bu şehirden geçen meridyen boyunca ölçülmesi önerilmiştir. Daha sonraki yıllarda birçok değişik fikir öne sürülmüş ancak 1790'lı yıllarda tekrar dünyanın çevresinden uzunluk birimi türetilmeye karar verilmiştir.

Mart 1790'da Paris'te toplanan Bilim Adamları Akademisi'nin, Dunkirk-Barcelona üzerinden geçen meridyenin 1/40.000.000'ini yeni referans uzunluk olarak kabul etmesiyle uzunluk biriminin dünyanın özellikleri üzerinden türetilmesi gerekliliği tekrar gündeme gelmiştir. Birimin adı da Yunanca Metrondan alınan Metre olarak kabul edilmiştir. 1793 yılında yapımına karar verilen metre prototipi, 25x40,5 mm kesite sahip saf platin bir çubuktur. Bu yeni metre prototipi 22 Haziran 1799'da metrik sistemin uzunluk standardı olarak, Hollandalı Jan Hendrik van Swinden tarafından Fransız otoritelere (Corps Legislatif) sunulmuştur. Standart, aynı yıl Fransız Ulusal Arşivi'ne kaldırılmış ve Arşiv Metre olarak adlandırılmıştır.
Fransa'da 1837 yılında kabul edilen Ölçü ve Ağırlıklar Kanunu ile uzunluk ölçüleri için metrenin tek geçerli birim olduğu açıklanmıştır. Bundan sonra geçen 30 sene içinde üretilen 25 metre prototipi bazı dünya ülkelerine dağıtılmıştır.

1869'da, 12 ülke tarafından metrik sistemin resmen kabul edilmesinin ardından, birkaç Fransız üye ve diğer ülkelerin temsilcilerinden oluşan CIM (Commission Internationale de Metre) olarak adlandırılan bir komisyon kurulmuştur. 1870 Ağustos'unda Paris'te toplanan CIM, metrenin yanı sıra kütle birimini de uluslararası standartlarda üretmeye karar vermiştir.

Ayrıca ondalık bir sistem olduğundan birimlerin ondalık katlarını, astkatlarını temsil eden standart önekler (prefıxes) ve öneklerin sembolleri de tanımlanmıştır. SI sisteminin en pratik özelliklerinden biri ondalık bir sistem oluşudur. Birimin büyüklüğü 10 sayısının pozitif veya negatif tam sayı kuvvetlerini temsil eden çeşitli önekler kullanılılarak değiştirilebilmekte yani, yeni birimler üretilebilmektedir.

Örnek
103 metre (m) = 1 000 metre (m) = 1 kilometre (km)
10-12 farad ( F ) = 0,000 000 000 001 farad ( F ) = 1 picofarad (pF)
Kütle Standartı
Kütle standartlarını oluşturmak için 17. yüzyıl ortalarında başlatılan çalışmalar 1793 yılında tamamlanmış ve referans ağırlık olarak +4 °C'deki a3 suyun ağırlığının kabul edilmesiyle, metrik sistemin temelini oluşturan ilk doğal ve evrensel ifade şekli ortaya çıkmıştır. 1799 yılında daha pratik bir kullanımını sağlamak amacı ile, ağırlık biriminin, platinden imal edilen bir referans kütle standardına aktarılması kararlaştırılmıştır. Bu yeni ağırlık referans standardı da Fransa Cumhuriyeti'nin arşivlerinde korunduğundan ismi Arşiv Kilogram olarak adlandırılmıştır.O yıllarda metre ve kilogramın yanı sıra farklı standartlar ve ölçü birimleri de kullanılmakta idi. Örneğin 1871 yılında orta Avrupa'da Württemberger inçi, Ren inçi ve Viyana inçi olmak üzere üç çeşit inç kullanılmaktaydı. Ülkeler arasında yapılan ürün alışverişlerinde farklı ölçü standartlarının kullanılması bir takım karışıklıklara yol açmıştır. Bu nedenle uluslararası ölçüm birliği için yapılan çalışmalar 1850-1880 arasında hızlanmıştır.

Son düzenleyen Safi; 17 Nisan 2016 22:05 Sebep: ifadeler kaldırıldı.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
18 Nisan 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Uluslararası Birimler Sistemi - SI Birim Sistemi
International System of Units (SI)
Uluslararası Birimler Sistemi (SI), başta endüstride gelişmiş ülkeler olmak üzere hemen hemen bütün dünya ülkelerince kabul edilmiş ya da kabul edilmek üzeredir. Bu birim değişikliğinin nedeni, SI birimlerinin kullanımında getirdiği kolaylık ve yararları göz önüne alındığında kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Tüm ülkelerin SI sistemini kullanmaya başladığı dünyamızda, ülkemizin de bu sistemi bir an önce kabul edip uygulamaya sokması gerekmektedir, Aksj halde yakın gelecekte ticari ve teknolojik alış verişte bulunduğumuz ülkeler ile her alanda anlaşamaz duruma düşebiliriz.
SI birimlerinin kullanıma geçirilmesi, öncelikle ilk öğretimden başlıyarak tüm eğitim kurumlarında bu sistemin öğretilmesi yazılan tüm makale, bildiri, kitap vb. yayınlarda bu birim sisteminin kullanılması ve diğer birimlerin kullanılmasına jzin verilmemesi yolu ile sağlanacaktır.
,Bu sistem ile metrik sistemin kullanılmasında görülen sorunlar ve zorluklar giderilmiştir. Zira bu sistemin en büyük özelliği her fiziksel büyüklük için bir tek birimin tanımlanmış olmasıdır. Diğer önemli bir özelliği ise her fiziksel değer için tek ve iyi tanımlanmış simgelerin kullanılmasıdır. Bu şekilde farklı disiplinlerde aynı simgelerin farklı değerler için kullanılması sonucu görülen karışıklıklar giderilmiş olacaktır. Örneğin, bu sistemde: Birim küvet, birim kütlenin birim ivme ile çarpımıdır.
1 Kg x 1m/s2 = 1N (Newton)
Birim iş : birim kuvvetin, birim uzaklık ile çarpımına eşittir.
1N x 1m = 1J (Joule)
Günümüzde mühendislik hesaplamalarında değişik birim sistemleri kullanılmaktadır. Ülkemizde halen kullanılmakta olan metrik sistem, kendi içinde bile değişik alt sistemler içermektedir.
Örneğin, kimi zaman, metrik sistemin bir türü olan cgs (centimeter-gram-second), kimi zaman da mks (metre - kilogram-second) kullanılmaktadır. Bazı konularda ise imperial (inch, pound vb.) birimleri kullanılmaktadır. Bu karmaşıklık kendi içerisinde çok değişik şekillerde gösterilebilmektedir.
Örneğin : Kg/m2, gr/cm2, ton/m2, libre/ft2, ton/ft2, libre/inç2, vb. basınç birimleri olup değişik simgelerle gösterilebilmektedir.

SI birimlerinde ise basınç birimi paskal (Newton/m2) olup Pa simgesi ile gösterilmektedir. Basınç kelimesi, SI birimleri kullanıldığında tüm kargaşalık ortadan kalkacak ve aklımıza tek birim, Paskal (Pa) gelecektir.
SI Birimleri «Temel» ve «Türetilmiş» olmak üzere ikiye ayrılır.

TEMEL BİRİMLER
SI birimlerinin esasını «Temel Birimler» olarak bilinen birimler oluşturmaktadır.
Ad: si1.JPG
Gösterim: 7396
Boyut: 17.3 KB

TÜRETİLMİŞ BİRİMLER

Temel Birimlerden yararlanılarak, sayısal çarpan kullanılmadan, matematiksel işlemlerle birleştirilerek «Türetilmiş SI Bi rimleri» elde edilmiştir.
Ad: si2.JPG
Gösterim: 12743
Boyut: 53.0 KB
Ad: si3.JPG
Gösterim: 8116
Boyut: 23.8 KB
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
18 Nisan 2016       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
DEĞİŞİK BİRİMLER İÇİN ÇEVİRİ FAKTÖRLERİ
SI birimlerinin kullanımını ve diğer birimlerden SI ye geçişi kolaylaştırmak Gmacıyla belirli birimler için çevirme faktörleri aşağıda verilmiştir.

Uzunluk
Uzunluk SI birimlerinde «m» ile gösterilir.
Ad: si4.JPG
Gösterim: 7791
Boyut: 22.0 KB

Kütle
Kütle, SI birimlerinde kg ile ifade edilmektedir.
Ad: si5.JPG
Gösterim: 12996
Boyut: 20.5 KB

Zaman
Zaman, SI Birimlerinde saniye (s) olarak gösterilmesine karşın uygun oldu. ğu durumlarda dakika, saat, gün (desimal ilişkiler olmamasına karşın) kullanılabilmektedir.

Kuvvet
Kuvvet, SI birimlerinde F = m. a formülünden türetilmekte ve Newton (N) olarak isimlendirilmektedir. (1 Newton = 1 kgm/s2). Mühendislikte en çok kullanılan kuvvet birimlerinin çeviri faktörleri
Ad: si6.JPG
Gösterim: 7328
Boyut: 19.0 KB
Ancak bazı durumlarda kuvvetin Newton ile ifadesi, küçük olması nedeniyle, zor olabilmektedir. Bu nedenle büyük kuvvetlerin ifadesi ön takılar ile yapılmaktadır. En çok kullanılan ön takılar kilo, mega ve giga olmaktadır. .Böylece kuvvet birimi kilonewton, kN, meganewton MN, ve giganewton, GN, olarak kullanılmaktadır. Kuvvet birimleri arasındaki bağlantılar aşağıda, kullanılan ön takıların tamamı ise Çizelge 7'de verilmiştir.
1 kilonewton (kN) = 103 newton 1 meganewton (MN) = 106 newton = 103kN 1 figanewton (FN) = 108 newton = 10s kN = 102 MN 1 giganewton (GN) = 109 newton =10e kN = 103 MN
Ad: si7.JPG
Gösterim: 8523
Boyut: 21.1 KB

Basınç
Basınç, SI Birimlerinde Paskal ile tanımlanmış olup 1 (N/m2) ye şşittir. Paskal- değerinin çok küçük olması nedeniyle kimi zaman paskal yerine bar (= 105 paskal) kullanılmaktadır. Ancak paskal bir SI birimi olarak daha önce anlatılan avantajları nedeniyle öntakılar ile kullanılmaktadır.
Ad: si8.JPG
Gösterim: 10486
Boyut: 38.1 KB

Alan
Alan SI birimlerinde metrekare (m2) ile gösterilir.
Ad: si9.JPG
Gösterim: 6683
Boyut: 20.2 KB

Hacım
Hacım, SI birimlerinde (m3) olup.
Ad: si10.JPG
Gösterim: 6732
Boyut: 21.1 KB

Konsantrasyon
Konsantrasyon (hacım/hacım)
Ad: si11.JPG
Gösterim: 6830
Boyut: 28.6 KB

Hız
Hız, SI birimlerinde m/s ile ifade edilir.
Ad: si12.JPG
Gösterim: 6623
Boyut: 18.1 KB

Hacım Debisi
Ad: si13.JPG
Gösterim: 7066
Boyut: 27.6 KB
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
18 Nisan 2016       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
İvme
İvme, SI birimlerinde m/s2 ile tanımlanmaktadır
Ad: si14.JPG
Gösterim: 6560
Boyut: 15.1 KB

Yoğunluk
Yoğunluk, SI birimler sisteminde kg/m3 ile ifade edilir.
Ad: si15.JPG
Gösterim: 6608
Boyut: 20.3 KB

Akmazlık (Viskosite)
Akmazlık SI birimler sisteminde Paskal/saniye (Pa/s) ile ifade edilmektedir.
Ad: si16.JPG
Gösterim: 6646
Boyut: 22.1 KB

Enerji
Enerji, SI Birimler sisteminde Joule (J) ile ifade edilir.
Ad: si17.JPG
Gösterim: 7199
Boyut: 31.8 KB

Güç
Güç, SI birimler sisteminde Watt (W=J/s) olarak tanımlanmaktadır.
Ad: si18.JPG
Gösterim: 7003
Boyut: 30.8 KB

Termodinamik Sıcaklık
termodinamik sıcaklık (Kelvin, K)
Ad: si19.JPG
Gösterim: 6553
Boyut: 17.2 KB

Elektrik İle İlgili Konular
Ad: si20.JPG
Gösterim: 6720
Boyut: 48.2 KB
Ad: si21.JPG
Gösterim: 6590
Boyut: 71.4 KB

Havalandırmada Kullanılan SI Birimleri ve Çeviri Faktörleri
Ad: si22.JPG
Gösterim: 7009
Boyut: 36.7 KB
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

18 Nisan 2016 / sewda Cevaplanmış
18 Nisan 2016 / selly Cevaplanmış
9 Aralık 2009 / HipHopRocK Fizik
26 Kasım 2012 / ThinkerBeLL Mimarlık
23 Şubat 2015 / Misafir Cevaplanmış