Arama


Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
18 Nisan 2016       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
DEĞİŞİK BİRİMLER İÇİN ÇEVİRİ FAKTÖRLERİ
SI birimlerinin kullanımını ve diğer birimlerden SI ye geçişi kolaylaştırmak Gmacıyla belirli birimler için çevirme faktörleri aşağıda verilmiştir.

Uzunluk
Uzunluk SI birimlerinde «m» ile gösterilir.
Ad: si4.JPG
Gösterim: 4314
Boyut: 22.0 KB

Kütle
Kütle, SI birimlerinde kg ile ifade edilmektedir.
Ad: si5.JPG
Gösterim: 8976
Boyut: 20.5 KB

Zaman
Zaman, SI Birimlerinde saniye (s) olarak gösterilmesine karşın uygun oldu. ğu durumlarda dakika, saat, gün (desimal ilişkiler olmamasına karşın) kullanılabilmektedir.

Kuvvet
Kuvvet, SI birimlerinde F = m. a formülünden türetilmekte ve Newton (N) olarak isimlendirilmektedir. (1 Newton = 1 kgm/s2). Mühendislikte en çok kullanılan kuvvet birimlerinin çeviri faktörleri
Ad: si6.JPG
Gösterim: 3941
Boyut: 19.0 KB
Ancak bazı durumlarda kuvvetin Newton ile ifadesi, küçük olması nedeniyle, zor olabilmektedir. Bu nedenle büyük kuvvetlerin ifadesi ön takılar ile yapılmaktadır. En çok kullanılan ön takılar kilo, mega ve giga olmaktadır. .Böylece kuvvet birimi kilonewton, kN, meganewton MN, ve giganewton, GN, olarak kullanılmaktadır. Kuvvet birimleri arasındaki bağlantılar aşağıda, kullanılan ön takıların tamamı ise Çizelge 7'de verilmiştir.
1 kilonewton (kN) = 103 newton 1 meganewton (MN) = 106 newton = 103kN 1 figanewton (FN) = 108 newton = 10s kN = 102 MN 1 giganewton (GN) = 109 newton =10e kN = 103 MN
Ad: si7.JPG
Gösterim: 4443
Boyut: 21.1 KB

Basınç
Basınç, SI Birimlerinde Paskal ile tanımlanmış olup 1 (N/m2) ye şşittir. Paskal- değerinin çok küçük olması nedeniyle kimi zaman paskal yerine bar (= 105 paskal) kullanılmaktadır. Ancak paskal bir SI birimi olarak daha önce anlatılan avantajları nedeniyle öntakılar ile kullanılmaktadır.
Ad: si8.JPG
Gösterim: 5881
Boyut: 38.1 KB

Alan
Alan SI birimlerinde metrekare (m2) ile gösterilir.
Ad: si9.JPG
Gösterim: 3571
Boyut: 20.2 KB

Hacım
Hacım, SI birimlerinde (m3) olup.
Ad: si10.JPG
Gösterim: 3584
Boyut: 21.1 KB

Konsantrasyon
Konsantrasyon (hacım/hacım)
Ad: si11.JPG
Gösterim: 3551
Boyut: 28.6 KB

Hız
Hız, SI birimlerinde m/s ile ifade edilir.
Ad: si12.JPG
Gösterim: 3522
Boyut: 18.1 KB

Hacım Debisi
Ad: si13.JPG
Gösterim: 3568
Boyut: 27.6 KB
SİLENTİUM EST AURUM