Arama


Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
28 Mayıs 2016       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ÖNSÖZ
49496d1464463664 onsoz nedir onsozz

Ed. Bir yapıtın yazılış amacını belirtmek, içeriğini tanıtmak vb. için yapıttan önce yer verilen tanıtıcı yazı. (Eşanl. DİBACE. MUKADDEME.)
—ANSİKL. Yapıtlara önsöz koyma alışkanlığı Antikçağ'a kadar uzanır: özellikle yunan (Herodotos, Thukydides, Plutarkhos) ve latin (Sallustius, Titus-Livius) tarihçiler, önsözlerinde amaç ve yöntemlerini açıklarlardı.
Divan edebiyatında manzum ve mensur yapıtların başındaki dibaceler birer önsöz sayılabilir. Tanzimat’tan sonra yenilik getiren birçok yapıta yazarlarının gelenekten ayrılan yeni görüşleriyle ilgili önsözler yazıldı (örn. Namık Kemal'in Cetalettin Harzemşah önsözü, Abdülhak Hamit’in Makber önsözü, Ahmet Haşim'in Piyale önsözü, Orhan Veli’nin Garip önsözü).
Herhangi bir eserin hangi amaçlarla yazıldığını, vermek istediği mesaj öncesinde okuru o esere hazırlayan nitelikte yazılara önsöz adı verilir. Yazıda eserin sahibi içerik hakkında ipuçları vererek okurun o esere hazırlanmasını sağlar. Önsöz okurun metin hakkındaki fikrini şekillendirir.
Eseri almadan veya okumadan önce önsözünü inceleyerek hakkında bilgi sahibi olunabilir. Önsöz bu nedenle önemlidir ve yazılırken de özen gösterilmelidir. İyi bir önsöz sayesinde o eser okuru çekebilir ya da okurun o eseri seçmemesine neden olabilir.
Önsöz Özellikleri
  • Önsöz bir eserdeki kapı niteliğindedir. Okur bu kapıyı aralar ve beğenisine göre eserin devamını okur, ancak amaçsız bir önsöz olursa bu metin okuru kendisinden uzaklaştırabilir. Bu nedenle önsöz dikkat ve ilgi çekici olmalıdır.
  • Önsöz yazarken yazar öncelikle okura içerik hakkında bilgi vermelidir. Eserin kısaca ne hakkında olduğu, hangi amaçla yazıldığı bir paragrafta anlatılır ancak bu çok uzun olmamalıdır. Eğer olması gerekenden fazla bilgi içerirse eserin içeriğine olan merak azalır böylelikle önsöz amacının dışında bir çalışma olur.
  • ​Yazar önsözde genele hitap eden bir üslup kullanmalıdır; bu anlaşılırlığı kolaylaştırır.
Önsöz örnekleri
TEŞEKKÜR
Teşekkür yazısı” TEŞEKKÜR” başlığı ile, tümüyle büyük harflerle, sayfa üst kenarından 4,0 cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak yazılmalıdır.Bu kesimde tez metni içinde yazılması durumunda anlatım bütünlüğünü bozacağı düşünülen, yalnız tezi hazırlayan tarafından sunulmak istenen, çalışma ile ilgili ek bilgiler verilebilir. Çalışma sırasında karşılaşılan olumlu ve olumsuz durumlardan söz edilebilir. Teşekkürün son kısmında, tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı olan kişilerle, görevi olmadığı halde dolaylı da olsa katkısı olan kişi ve kurumlara teşekkür edilir.
Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise, projenin ve ilgili kuruluşun adı da bu kesimde belirtilmelidir.
Teşekkür edilen kişilerin ünvanı (varsa), adı, soyadı, görevli olduğu kuruluş (tırnak içinde) ve çalışmaya katkısı kısa ve öz olarak belirtilmelidir. Teşekkür sayfası 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır (EK 6).
Ayrıca bu bölümde, çalışması sırasında bilgi, kaynak vb. yardımı alınan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Bu bölümde, çalışmasını tamamlayan kişi kendisine destek olan, yardım eden öğretmenlerine, ailesine ve arkadaşlarına da teşekkür edebilir.
Örnek
ÖNSÖZ
Bu tez çalışmamda beni yönlendiren ve bana yardımcı olan değerli hocam Prof. Dr. Sayın Mehtap ÇINAR KÖKSAL’a teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

İZMİR-2011 Stj. Diş Hekimi Şerif Ali DİKİLİLER
Örnek
ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR
Hekimlik mesleğinin öğrenilmesinde ara kademelerden biri olan asistanlık eğitiminsonuna gelmiş bulunuyorum.
Mesleğimin ayrıntılarını öğrenmek ve hastalarıma zarar vermeden faydalı olmak için önümde aşmam gereken birçok engel olduğunun farkında olarak; Uzmanlık eğitimi boyunca ilminden faydalandığım, insani ve ahlaki değerleri ile de örnek
edindiğim, yanında çalışmaktan onur duyduğum ve ayrıca tecrübelerinden yararlanırken göstermiş olduğu hoşgörü ve sabırdan dolayı değerli hocam, klinik şefim sayın Doç. Dr. Ülkü TÜRK BÖRܒ ye, Diğer branş rotasyon eğitiminde bana yardımcı olan hocalarıma ve ekiplerindekiherkese; birlikte çalışmaktan zevk aldığım asistan arkadaşlarıma; değerli uzman hekimlere, klinik-poliklinik hemşire ve çalışanlarına, Bu günlere gelmemde büyük pay sahibi olan aileme ve dostlarıma teşekkürlerimi sunarım.

Önsöz Örneği 1.
Döküm tekniği milattan önce 1700 yıllarında Çin de Şank sülalesi zamanında döküm haneler kurularak üretim yapılmıştır. Daha sonra Hindistan da tapınaklarda göze çarpar. Avrupayada Karadeniz’in kuzeyinden ulaşmıştır.
Döküm teknikleriyle ilgili bilgileri yayınlayan İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ve bu ödevi bana veren hocam Yrd. Doç. Dr. Kamil EREL’e katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Bu bilgilerin döküm alanında bilgi sahibi olmak isteyen kişilere Faydalı olacağı inancındayım.

Önsöz Örneği 2.
Bu kitapta,genellikle Vatan,Bayrak ve Millet konuları hakkında şiirler yazılmıştır.Kitaptaki şiirler birçok şairlerden alıntıdır.Bazı şiirlerde vatana duyulan sevgi,bazı şiirlerde ise bayrağa ve millete sesleniş gibi konular içinde yer almıştır.Konuları kısaca özetlemek gerekirse Çanakkale’nin kolayca bizim olmadığı,şehitlerimizin döktüğü kanların ve bu kanlar sonucu oluşan bayrağın bu vatana ait olduğunu ve asla başkalarının eline geçmeyeceğini anlatıyor.
Bu kitapta adı geçen şairlerimize yazdıkları şiirlerde bize geçmişimizi unutturmadıkları için ve o duyguları bize şimdi bile yaşattıkları için teşekkürlerimi sunarım.

DEVAMI
Önsöz Nedir
Son düzenleyen Safi; 28 Mayıs 2016 22:41
SİLENTİUM EST AURUM