Arama


Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
10 Ekim 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Mudanya Mütakeresi
Kurtuluş Savaşı sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanan mütareke (11 Ekim 1922). Büyük Taarruz'un başarıya ulaşması üzerine Lloyd George, Anadolu'daki savaşı bir ingiliz-Türk savaşı hâline getirmek istemiş, fakat başaramamıştı. İngiltere'den tümüyle kopmuş olan Fransa ve İtalya da barış taraflısıydı. Bunun üzerine 3 Ekim 1922'de İsmet Paşa (İnönü), General Charpy (Fransa), General Mombelli (İtalya) ve General Harrington (İngiltere) arasında Mudanya'da mütareke görüşmeleri başladı. Görüşmelere Yunanistan kabul edilmedi. Dört devlet arasında yapılan görüşmeler sonucu 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi imzalandı. Mütarake daha çok Trakya ile ilgili hükümler taşıyordu.

Başlıca hükümleri şunlardır:
  • Mütarekenin yürürlüğe girmesi anından itibaren Türkiye ile Yunanistan arasındaki çarpışmalara son verilecektir.
  • Yunan kuvvetleri, Adalar Denizi'ne döküldüğü yerden başlayıp Bulgaristan hududunu kestiği yere kadar Meriç'in sol sahiline çekilecektir.
  • Karaağaç dahil olmak üzere Meriç Irmağı'nın sağ kıyısı Müttefik devletlerin birlikleri tarafından işgal edilecektir.
  • Doğu Trakya'nın boşaltılmasına, mütarekenin yürürlüğe girmesiyle başlanacak ve 15 gün içinde tamamlanacaktır.
  • Yunanlılarca boşaltılacak bölgeler Müttefikler tarafından teslim alınarak Türk yetkililerine devredilecektir.
  • Devir ve teslim işlemleri Yunan birliklerinin çekilmesinden itibaren 30 gün içinde son bulacaktır.
  • Müttefikler ve Türkiye, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının civarını içine alan bir bölgede askerî faaliyette bulunmamaya söz verirler.
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM