Arama

Mudanya Ateşkes Antlaşması (Mudanya Mütarekesi)

Güncelleme: 11 Ekim 2016 Gösterim: 13.526 Cevap: 3
The Unique - avatarı
The Unique
Kayıtlı Üye
21 Haziran 2010       Mesaj #1
The Unique - avatarı
Kayıtlı Üye

Mudanya Mütarekesi

Ad: mudanya ateşkes antlaşması.jpg
Gösterim: 2322
Boyut: 59.8 KB

Kurtuluş Savaşı (1919-23) sonunda TBMM Hükümeti ile itilaf Devletleri arasında, Mudanya’da imzalanan ve Türk-Yunan Savaşı’na son veren ateşkes antlaşması (11 Ekim 1922).
Sponsorlu Bağlantılar

Mudanya görüşmelerinde Türk heyetine İsmet Paşa (İnönü) başkanlık etti. Batı Cephesi kurmay başkanı Asım Bey (Gündüz) ve harekât şubesi başkanı Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu) da heyette bulunacaktı. Fevzi Paşa (Çakmak) ise görüşmelere katılmayıp danışmanlık yapacaktı, itilaf Devletleri’ni ise Fransız generali Charpy, İngiliz generali Harrington, İtalyan generaİi Monbelli ve Fransız danışman Franklin-Bouillon, Yunanistan’ı General Mazarakis temsil ediyordu.

İsmet Paşa konferansa şu istekleri sundu: Yunanlılar Edirne ve Meriç dahil olmak üzere Doğu Trakya’yı boşaltacak, Doğu Trakya 20 gün içinde TBMM Hükümeti’ne teslim edilecek, Trakya’nın geçici olarak tarafsız güçlere bırakılması halinde bölgedeki Türk yönetiminin herhangi bir saldırıdan korunması için güvence verilecek ve ateşkesin kabulünden başlayarak taraflar askeri yıjınak yapmayacaktı.

İtilaf temsilcileri ise Trakya’nın Yunanlılardan arındırılmasını kabul ediyor, ama Meriç Irmağının doğusunda kalan en önemli noktalara İtilaf birliklerinin yerleştirilmesini planlıyorlardı. Önerilerinde yalnızca Meriç’in adı geçiyor, Karaağaç’tan söz edilmiyordu. İngiliz temsilcisi Harrington’ın uzlaşmaz tutumu nedeniyle görüşmeler birkaç kez kesilerek 10 Ekim 1922’ye değin sürdü. Sonuçta Fransız hükümeti İngiliz temsilcisini ikna etmesi için Lord Curzon nezdinde baskı yaptı ve anlaşma sağlandı. Böylece 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi 14/15 Ekim geceyarısında yürürlüğe girdi.

Antlaşmaya göre Türkiye ve Yunanistan hemen ateş kesecek, Yunanlılar Meriç’in doğusundaki Trakya topraklannı 15 gün içinde boşaltacaklardı. Bu bölgeye bir ay için İtilaf askerleri yerleşecek, daha sonra bunların yerini Türk birlikleri alacaktı. Mütarekenin imzalandığı gün konferansa katılmayarak Mudanya açıklarında bir savaş gemisinde bekleyen Yunan generali Mazerakis antlaşmaya imza koymadı. Ama İstanbul’daki Yunan temsilcisi Sinopulos’un 14 Ekim’deki onayıyla bu sorun da çözüldü.

Maddeleri


 1. Üç gün içinde yürürlüğe girecek anlaşma ile Türk-Yunan çarpışması sona erecektir.
 2. Yunan kuvvetleri, Akdeniz'e döküldüğü yerden Trakya ile Bulgaristan sınırının kesiştiği noktaya kadar Meriç'in sol kıyısına çekilecektir.
 3. Barış yapılana kadar Karaağaç dahil Meriç’in sağ kıyısı müttefiklerce işgal edilecektir.
 4. Edirne'ye ulaşan demir yolunun Cisri Mustafa Paşa'dan Kuleliburgaz'a kadar Meriç'in sağ kıyısını izleyen kısmı üç müttefik, bir Yunan ve bir Türk delegeden oluşan komisyonun gözetimi altında olacaktır.
 5. Doğu Trakya'daki Yunan tahliyesi askerî kıtalar, araç gereçle cephaneler ve yiyecek depoları dahil on beş günde yapılacaktır.
 6. Jandarma dahil Yunan sivil memurları mümkün olan en kısa zamanda çekilecek ve yerlerini Türk tarafına teslim edilmek üzere müttefiklere devredecektir. Bu devir teslim âzami otuz günde tamamlanacaktır.
 7. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, asayiş ve düzeni sağlamak için subayları dahil en fazla 8000 kişilik bir jandarma kuvvetini memurlara katabilecektir.
 8. Yunan askerlerinin çekilmesi ve mülkî idare teslimi işi müttefik karma kuvvetlerinin gözetimi altında yapılacaktır.
 9. Bütün kuvvetlerden başka ortalama yedi taburluk müttefik kuvveti Doğu Trakya'yı işgal edip asayişin devamını sağlayacaktır.
 10. Müttefik heyet ve kıt'alarının geri çekilmesi Yunanların boşaltmasından otuz gün sonra olacaktır. Müttefikler, asayişin sağlanması ve Türk olmayan halkın korunması için yeterli tedbirlerin alındığında hemfikir olursa bu geri çekiliş daha erken bir tarihte de olabilecektir.
 11. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları boğazların yaklaşık 15 km doğusundaki hatta duracak, barış konferansı sırasında da ileriye geçmeyecektir. Bu hat Çanakkale bölgesinde Lapseki, kuzeyde Bozburun ve güneyde Kumburnu esas noktaları teşkil etmek üzere İzmit Yarımadası'nda İzmit Körfezi'nde Darıca'dan Karadeniz'de Şile'ye kadar uzanmakta ve Gebze'den geçmektedir. Bu mevkiler Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine aittir. Darıca'dan Şile'ye giden yoldan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ve askeriyle müttefik askerleri ortak yararlanabilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ve müttefikler burada kuvvet artışı yapmayacaktır.
 12. Müttefiklerin birlikleri bulundukları yerde kalacak, barış konferansı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti de buna riayet edecektir. Söz konusu arazi İstanbul Yarımadası'nda Podima'nın 7 km. kuzeybatısında Karadeniz üzerinde bir noktada Istranca, Mertekli, Kışağılı, Sinekli, Karasinan çiftliği, Kadıköy, Yenice, Kaladina çiftliği, Kalikratya hattının doğusundaki yarımadanın bütünü dahil Gelibolu Yarımadası'nda Baklaburnu, Sarosburnu, Bolayır ve Soğluma mansabı hattının güneyinde kalan Gelibolu Yarımadası'nın bütün kısmıdır.
 13. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti barış antlaşması onaylanıncaya kadar Doğu Trakya'ya askerî kıtalar geçirmemeyi ve orada ordu toplamamayı taahhüt edecektir.
 14. Antlaşma, imzalanmasından üç gün sonra yürürlüğe girecektir.

kaynak: Ana Britannica

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 11 Ekim 2016 00:30
Bir bildiğim varsa hiç bir şey bilmediğimdir. (:
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
12 Haziran 2013       Mesaj #2
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Ad: mudanya ateşkes antlaşması1.jpg
Gösterim: 5942
Boyut: 55.5 KB
Mudanya mütarekesi

Kurtuluş savaşı’nı Türkiye tarafından kazanılması üzerine itilaf devletleri (İngiltere, Fransa, İtalya) temsilcileriyle TBMM hükümeti arasında Mudanya'da imzalanan silah bırakışma antlaşması (11 ekim 1922).
Sponsorlu Bağlantılar

Büyük taarruz’un 30 ağustos 1922'de zaferle sonuçlanması ve türk birliklerinin İzmir'e girmelerinden (9 eylül 1922) kısa bir süre sonra, türk ordusunun Trakya'ya geçmesinden endişe duyan İngiltere'nin kışkırtmasıyla, itilaf devletleri Çanakkale boğazı'nın Anadolu yakasına bir miktar asker çıkarttılar. Aynı günlerde İngiltere başbakanı Lloyd George, Reuter ajansı' na bir demeç vererek, Türkler’in Trakya'ya geçmeye kalkışmaları halinde yeni bir savaşa girmekten çekinmeyeceklerini ima etti. Ancak başta İngiliz muhalefet grubu olmak üzere, onun bu görüşü gerek Fransa, gerekse İtalya hükümetlerinin yoğun tepkisine yol açtı.

Fransız başbakanı Henri Poincarö, transız birliğinin Çanakkale'den çekilmesi talimatını vermekle kalmayıp, Türkler'in ulusal kurtuluş hareketine takdir ve saygı duyduklarını ve barışçı bir tutum izleyeceklerini duyurdu, italyanlar'ın da bu politikayı benimsemeleri karşısında Lloyd George da geri adım atmak zorunda kaldı. İzmir'de Mustafa Kemal Paşa ile transız generali Pellö ve diplomat Franklin Bouillon arasındaki öngörüşmelerın oi.mlu yönde gelişmesi üzerine TBMM adına ismet Paşa (İnönü), İngiltere adına general Harrington, Fransa adına general Charpy ve İtalya adına general Mombelli, Mudanya'da silah bırakışma koşullarını görüşmeye başladılar (3 ekim 1922). Yunanistan görüşmelere ve imza törenine katılmamakla birlikte, 14 eylülde yayımlanan bir hükümet bildirisiyle silah bırakışma koşullarını aynen kabul ettiğini açıkladı.

Altı maddeden oluşan antlaşmaozetle şu hükümleri içeriyordu:
1. ateşkes 14/15 ekim gecesi yürürlüğe girecektir;
2. yunan birlikleri Doğu Trakya'dan hemen çekilmeye başlayacak ve bölgeyi on beş gün içinde tamamen boşaltacaklardır;
3. Yunanlılar'ın boşalttığı bölgeye güvenliği sağlamak için 8 000 kişiyi aşmayan bir türk jandarma birliği gönderilecektir;
4. boşaltmanın tamamlanmasından sonra otuz gün içinde yönetim, itilaf devletleri aracılığıyla Türkler'e devredilecektir;’
5. bu devir-teşlim sırasında çıkabilecek olaylara karşı itilaf devletlerinin Doğu Trakya bölgesinde bulunduracağı yedi tabur, devir -teslim işlemlerinin tamamlanmasından sonfaki otuz gün içinde Trakya'dan çekilecektir;
6. barış antlaşması imzalanıncaya değin türk kuvvetleri Kocaeli ve Çanakkale bölgelerinde saptanmış olan sınırları aşıp Trakya'ya geçmeyecektir.

Mudanya mütarekesi’nin son ve kesin uzantısı olan Lozan Barış antlaşması'nın 24 temmuz 1923 tarihinde imzalanması ve TBMM'de onaylanmasıyla Türkiye, tam bağımsız bir devlet olarak dünya siyasi coğrafyasındaki saygın yerini almış oldu.

Mudanya mütarekesi müzesi


Mudanya mütarekesi'nin imzalandığı yapıda açılan müze (1960). Mütareke dönemi eşyalarıyla korunan yapıda, o döneme ilişkin fotoğraflar, belgeler sergilenmektedir.

Kaynak: Büyük Larousse

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 11 Ekim 2016 00:31
theMira
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
10 Ekim 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Mudanya Mütakeresi
Kurtuluş Savaşı sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanan mütareke (11 Ekim 1922). Büyük Taarruz'un başarıya ulaşması üzerine Lloyd George, Anadolu'daki savaşı bir ingiliz-Türk savaşı hâline getirmek istemiş, fakat başaramamıştı. İngiltere'den tümüyle kopmuş olan Fransa ve İtalya da barış taraflısıydı. Bunun üzerine 3 Ekim 1922'de İsmet Paşa (İnönü), General Charpy (Fransa), General Mombelli (İtalya) ve General Harrington (İngiltere) arasında Mudanya'da mütareke görüşmeleri başladı. Görüşmelere Yunanistan kabul edilmedi. Dört devlet arasında yapılan görüşmeler sonucu 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi imzalandı. Mütarake daha çok Trakya ile ilgili hükümler taşıyordu.

Başlıca hükümleri şunlardır:
 • Mütarekenin yürürlüğe girmesi anından itibaren Türkiye ile Yunanistan arasındaki çarpışmalara son verilecektir.
 • Yunan kuvvetleri, Adalar Denizi'ne döküldüğü yerden başlayıp Bulgaristan hududunu kestiği yere kadar Meriç'in sol sahiline çekilecektir.
 • Karaağaç dahil olmak üzere Meriç Irmağı'nın sağ kıyısı Müttefik devletlerin birlikleri tarafından işgal edilecektir.
 • Doğu Trakya'nın boşaltılmasına, mütarekenin yürürlüğe girmesiyle başlanacak ve 15 gün içinde tamamlanacaktır.
 • Yunanlılarca boşaltılacak bölgeler Müttefikler tarafından teslim alınarak Türk yetkililerine devredilecektir.
 • Devir ve teslim işlemleri Yunan birliklerinin çekilmesinden itibaren 30 gün içinde son bulacaktır.
 • Müttefikler ve Türkiye, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının civarını içine alan bir bölgede askerî faaliyette bulunmamaya söz verirler.
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
10 Ekim 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Mudanya Mütarekesi
Mudanya Mütarekesi ya da Mudanya Bırakışması, Kurtuluş Savaşının sonunda imzalanan ateşkes anlaşması. Büyük Taarruzun zaferle sona ermesi üzerine ve Çanakkale Krizinden sonra, İtilâf Devletleri TBMM’ye mütareke çağrısında bulunmuşlardır. Türk ordusu ile İngiliz işgal kuvvetleri arasında bazı gerginlikler yaşandıysa da görüşmeler 3 Ekim 1922’de Mudanya’da başladı.

Görüşmelerde TBMM hükümetini Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa temsil ederken, Fevzi Paşa ve Refet Paşa da görüşmeler boyunca Mudanya’da bulundular. İngiltere’yi General Harington, Fransa’yı General Charpy ve İtalya’yı da General Mombelli’nin temsil ettiği Mudanya görüşmelerinde, ateşkesle doğrudan ilgili durumda bulunan Yunanistan, General Mazarakis ve Albay Sariyanis’i görevlendirmesine karşın, Yunan delegeler görüşmelere doğrudan doğruya katılmamıyıp Mudanya açıklarında bir İngiliz gemisinde beklediler.

(Milli mücadele'de Türkler ile savaştığı halde Yunanlıların Mudanya Görüşmeleri'ne doğrudan katılmaması, İngiltere'nin bir maşası olduğunun açık bir kanıtıdır.)
Zaman zaman gergin anların yaşandığı , hatta görüşmelerin kesilmesi tehlikesinin doğduğu ve Türk ordusunun yeniden harekat hazırlıklarını giriştiği mütareke görüşmeleri 11 Ekim 1922 tarihinde uzlaşmayla sonuçlanmıştır.

14 maddelik Mudanya Mütarekesi'nin en önemli hükümleri şunlardır:
 • Mütareke imzalandıktan üç gün sonra, 14/15 Ekim gecesi yürürlüğe girecektir.
 • Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki silahlı çatışma sona erecektir.
 • Yunanlılar Doğu Trakya’yı 15 gün içerisinde boşaltacaklar ve bölge, İtilaf Devletleri aracılığıyla 30 gün içerisinde Türk yönetimine devredilecektir.
 • Barış antlaşması imzalanıncaya kadar Türk ordusu Trakya’ya geçemeyecektir. Buna karşılık iç güvenlikle ilgili olarak sayısı 8000’i aşmayacak bir jandarma kuvveti gönderilebilecektir.
 • Barış antlaşmasının imzalanmasına kadar Meriç’in batı sahili (yani Batı Trakya) ve Karaağaç İtilaf Devletlerinin işgali altında kalacak ve Türk kuvvetleri Çanakkale Boğazı ve İzmit’te belirlenen çizgiyi geçemeyeceklerdir.
Mütarekeyi kabul etmek istemeyen ve imzalamaktan kaçınan Yunan hükümeti aradığı desteği bulamamış ve sonuçta14 Ekimde Mudanya Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kalmıştır. Bu arada TBMM, Doğu Trakya’nın teslim alınması ve burada bir Türk yönetiminin kurulmasıyla ilgili olarak Refet Paşa’yı görevlendirmiştir. Refet Paşa 19 Ekim 1922’de TBMM temsilcisi olarak İstanbul’a girmiş ve halkın büyük bir coşkusuyla karşılanmıştır.

Mudanya Mütarekesi ile Türk-Yunan çatışmasının sona erdirilmesi ve Doğu Trakya’nın kurtarılması gibi gelişmeler Türk tarafının lehine sonuçlar doğuracak gelişmeler olarak göze çarparken, İstanbul ve Boğazlarda Türk egemenliği tam anlamıyla kurulamamıştır. Gerek Boğazlar üzerinde kontrolün sağlanamamış olması, gerekse Trakya’ya ordu geçirilememesi, barış konferansı öncesinde Türk hükümetinin pazarlık gücünü sınırlandırmıştır. Bu hükümler, birçok noktada önemli kazanç sağlayan Mudanya Mütarekesi'nin zayıf halkalarından bir kısmı olarak değerlendirilebilir.

Boğazlar'da Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinin kurulması Lozan Antlaşması ile de sağlanamamış, ancak 1936 yılında Montreux Antlaşması ile hakimiyet sağlanabilmiştir.

İngiltere'yi Ateşkese Zorlayan Etkenler
 • Bütün desteklerine rağmen Yunan ordusunun Türk ordusu karşısında ağır bir yenilgi alması.
 • Müttefikleri Fransa ve İtalya'nın Anadolu'yu işgalden vazgeçerek İngiltere'yi yalnız bırakması
 • İngiliz kamuoyunun, yeni bir savaşa karşı çıkması.
 • İngiliz sömürgelerinin yeni bir savaşı desteklememesi.Çünkü İngiliz ordusunun savaşa katılmak istememesi.
 • Çanakkale Krizi sırasında İngiltere'de iktidarda bulunan Lloyd George hükümetinin sarsılması.
 • Mustafa Kemal'in, diplomatik atağa geçerek dünya kamuoyunu Türkler lehinde etkilemesi

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI'NIN ÖNEMİ
TBMM Doğu Trakya'yı ve İstanbul'u hiç kan dökmeden alıyordu (Yunanistan, Bulgaris­tan sınırı çizildi.)
 • İngiltere mütarekeyi imzalamakla direnişlerinden vazgeçiyordu. (TBMM'yi tanıyordu.)
 • Türkler 19 Ekim'de İstanbul'a girdiler. (Osmanlı Devleti'nin hukuki sona ermesinin başlangıcı)
 • Saltanatın kalkmasına etken oldu.
 • Lozan'a atılımdır.
 • Yunanlılar yenildiği için bu antlaşma yapılmıştır.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 11 Ekim 2016 00:32
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

19 Aralık 2013 / Wişne Soru-Cevap
18 Aralık 2008 / Ziyaretçi Cevaplanmış
16 Kasım 2009 / Misafir Cevaplanmış
10 Ekim 2016 / GüNeSss Türkiye Coğrafyası