Arama


Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
5 Şubat 2017       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Lâiklik:


 1. Laiklik devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılması; devletin din ve vicdan özgürlüğüne karışmaması demektir. Atatürk dinin iman ve ibadetle sınırlı kalmasını istemiş devlet işlerine dinin karıştırılmasını devlet işlerinde akıl ve bilimin öncülüğünü benimsemiştir. Lâiklik din ve devlet işlerini ayırdığı gibi dinler ve mezhepler arasında eşitliği sağlamıştır. Kimse inançlarından dolayı başkasını kınayamaz yada cezalandıramaz.
 2. Atatürk’ün ödün verilmemesini istediği iki ilkeden biridir laiklik.
 3. Lâikliğin gereği olarak yapılan inkılaplar:
 • Saltanatın kaldırılması
 • Halifeliğin kaldırılması
 • Şer’iye ve Evkâf Vekâleti kaldırılması
 • Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesi
 • Tekke, zâviye ve türbeler kapatılması
 • Medeni Kanunun kabul edilmesi
 • Kıyafet alanında yapılan yenilikler
 • 1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin çıkarılması
 • 1937’de Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM