Arama

Alkanlar - Bütan - Tek Mesaj #2

Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
1 Aralık 2019       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
BÜTAN
a. (fr. butane). Kim. Formülü Behzat Butak C4H10 olan doymuş hidrokarbon.

—Denize. Bulan tankeri, bütan ya da sıvılaştırılmış diğer gazları taşımada kullanılan özel gemi.

—Petr. san. Bütan ayıncı, bütan ve benzeşiklerinin petrol kesitlerini ayıran aygıt. || Bütan boruhattı, rafineri ile tüp gaz dolum merkezi arasında olduğu gibi, sıvı bütanın taşınmasına yarayan özel boruhattı.

—ANSİKL. C4H10 formülüne denk düşen iki izomer vardır: CH3—CH2—CH2—CH3 formülüyle gösterilen bütan, olağan atmosfer basıncında 0° C’ta (CH(CH3)3 formülüyle verilen izobutan ise, —12°C'ta kaynar Her ikisi de düşük basınçta, olağan sıcaklıkta sıvılaşır ve evlerde yakıt olarak kullanılır (bütan gazı).

n-butan
Ad:  butan3.JPG
Gösterim: 40
Boyut:  11.2 KB
izobutan

Gerçekte, petrolün arılaştırılma» ya da krakinginden elde edilen ve bu ad altında satılan ticari ürün, bir miktar propan, az miktarda alkenler (propen, buten, izobuten) içerir. Gaz kaçağını saptamak için, içine bir kokulandırıcı kanştınlır ve genellikle 25 l'lik (yaklaşık 15 kg) tüplerde satılır.
Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 2 Aralık 2019 01:20
SİLENTİUM EST AURUM