Arama

Abdi Paşa

Güncelleme: 29 Mart 2011 Gösterim: 3.949 Cevap: 1
Kral_Aslan - avatarı
Kral_Aslan
VIP MsXTeam
20 Kasım 2006       Mesaj #1
Kral_Aslan - avatarı
VIP MsXTeam
Abdi Paşa (nişancı) - (17.12.1691)
Osmanlı devlet adamı ve tarihçi. Asıl adı Abdurrahman’dır. İstanbul’un Anadoluhisarı semtinde dünyaya geldi. Doğum tarihi belli değildir.
Sponsorlu Bağlantılar
Eğitim ve öğretimini Enderun-ı hümayunda tamamladı. 1648’de Saray-ı Hümayunun Büyük Oda kısmında ilk resmi vazifesine başladı. İki sene sonra Seferli Koğuşuna atandı. Bu vazifede 1659’a kadar kalan Abdi Paşa, Has Oda’ya tayin edildi. 1665’te tuğra çekme vazifesi verildi. 1668’de sır katipliğine getirilen Abdi Paşa ertesi sene Temmuz ayında vezirlik rütbesi ile nişancılık nasbına tayin edilerek saraydan ayrıldı. Uzun süre bu vazifede kalan Abdi Paşa Çehrin Seferi sırasında İstanbul kaymakamı oldu (1678). Ertesi sene dördüncü vezirliğe terfi etti. İkinci vezir iken 1682’de Basra valiliğine tayin edildi. On sene kadar çeşitli illerde valilik yaptı. 1690’da Kandiye, sonra Sakız muhafızlığına getirildi. Sakız muhafızı iken 1692 yılında vefat etti.

ESERLERİ

Abdi Paşa, devlet hizmetleri dışında Vekayiname adlı Osmanlı tarihi ile meşhur olmuştur. Bu eserini Has Oda’da vazifeliyken Dördüncü Mehmed Hanın isteği üzerine yazmaya başlamıştır. Eserin dili oldukça sade olup, üslubu güzeldir. Dördüncü Mehmed Han zamanı için birinci derecede kaynak olan bu eser, daha sonraki tarihçiler tarafından kullanılmıştır. Eser henüz yayınlanmamış olup, yazma nüshası Topkapı Sarayı Kütüphanesinde mevcuttur.

Abdi Paşanın, ayrıca edebi sahada da çalışmaları vardır. Abdi mahlası ile yazdığı şiirlerini bir Divan’da toplamıştır. Ayrıca Ka’b bin Züheyr’in Kaside-i Bürde’sine ve Divan-ı Urfi’deki bazı şiirlere şerhler yazmıştır.


.
Son düzenleyen Kral_Aslan; 31 Ocak 2008 13:47
Biyografi Konusu: Abdi Paşa nereli hayatı kimdir.
Hayatın ne anlamı var.. Yanımda sen olmayınca....
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
29 Mart 2011       Mesaj #2
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Abdurrahman Abdi Paşa
Sponsorlu Bağlantılar

Abdurrahman Abdi Paşa

Doğumu: Anadoluhisarı, İstanbul
Ölümü: 1692, Sakız
Osmanlı tarihçisi, şairi ve devlet adamı.

Şiirde kullandığı Abdi mahlasıyla tanınan Abdurrahman Abdi Paşa, Enderun'da yetişti. IV. Mehmet'in sırkâtipliğine getirilerek devrin olaylarını yazmakla görevlendirildi. Böylece vakanüvis unvanı verilen ilk kişi oldu. IV. Mehmet'in güvenini kazanıp kubbealtı vezirliğine yükseltildi. Vakayıname'sinin yanı sıra, devlet protokolunu ve örgütünü anlattığı Tevkii Abdurrahman Paşa Kanunnamesi adlı ünlü bir kanunnamesi ve birçok gazeli vardır.

İlk olarak vakanüvis unvanını alan kişidir. 1663'te IV. Mehmet tarafından sır kâtipliğine atandı. Ayrıca kendisine Vakayiname adı altında devrin tarihini yazma görevi verildi. 1682'de Basra valiliğine atandı ve aynı yıl vakanüvislikten ayrıldı. Devrinin tanınmış şairlerinden olan Abdi Paşa, "Örfi Divanı"nın bazı klasiklerini, Pend-i Attar gibi Farsça, İbn-ül Verdi'nin Lamiye Kasidesi gibi Arapça bazı yapıtları Türkçeye çevirdi. Henüz basılmamış olan en önemli yapıtı, Osmanlı tarihini içeren "Vakayiname" ya da "Nişancı Abdurrahman Paşa Tarihi"dir.


Vikipedi, Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi


Benzer Konular

27 Nisan 2017 / Mystic@L Basın/Magazin tr
28 Mayıs 2015 / ahmetseydi Siyaset tr
27 Mayıs 2015 / ahmetseydi Siyaset tr
27 Mayıs 2015 / ahmetseydi Sanat tr
27 Mayıs 2015 / ahmetseydi X-Sözlük