Arama

Yeryüzündeki sıcak sular ve dağılışını açıklar mısınız?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 19 Ekim 2010 Gösterim: 28.313 Cevap: 3
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
16 Kasım 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
yeryüzünde sıcak sular nasıl oluşur ve sıcak suların yeryüzünde dağılışı nasıldır?
EN İYİ CEVABI Ziyaretçi verdi
YER YÜZÜNDE SU KAYNAKLARI NELER
Reklamlar
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
16 Kasım 2008       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
Yer altı Suyu (Taban Suyu)

Sponsorlu Bağlantılar


Yağış olarak yeryüzüne düşen ya da yeryüzünde bulunan sularınsmilev yerçekimi etkisiyle yerin altına sızıpsmilev orada birikmesiyle oluşan sulardır. Yer altı suyunun oluşabilmesi için beslenme ve depolanma koşullarının uygun olması gerekir. Yer altı suyunun beslenmesini etkileyen en önemli etmen yağışlardır. Depolama koşulları ise yüzeyin eğiminesmilev bitki örtüsüne ve yüzeyin geçirimlik özelliğine bağlıdır.Yer altı Sularının Bulunuş BiçimleriBol yağışlı ve zemini geçirimli taşlardan oluşan alanlarda yer altı suyu fazladır. Az yağış alansmilev eğimi fazla ve geçirimsiz zeminlerde isesmilev yer altı suyunun oluşumu zordur. Kumsmilev çakılsmilev kumtaşı konglomerasmilev kalkersmilev volkanik tüflersmilev alüvyonlarsmilev geçirimli zeminleri oluşturur. Bu nedenle alüvyal ovalar ve karstik yöreler yer altı suyu bakımından zengin alanlardır. Kilsmilev marnsmilev şistsmilev granit gibi taşlar ise geçirimsizdir. Yer altı suyu oluşumunu engeller. Yeraltında biriken sular

Taban suyu

Araaayen

Karstik Yeraltı Suyu

olarak bulunur.Taban SuyuAltta geçirimsiz bir tabaka ile sınırlandırılansmilev geçirimli tabaka içindeki sulardır. Bu sular genellikle yüzeye yakındır. Marmara Bölgesi’ndeki ovalarsmilev Ege Bölgesi’ndeki çöküntü ovalarısmilev Muşsmilev Erzurum ve Pasinler ovalarındaki yer altı suları bu gruba girer.AraaayenBu tür sular basınçlı yeraltı sularıdır. İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabaka içinde bulunan sulardır. Tekne biçimli ovalar ve vadi tabanlarında bu tür sular bulunmaktadır.

İç Anadolu Bölgesi araaayen suları bakımından zengindir.Karstik Yer altı SuyuKarstik yörelerdeki kalın kalker tabakalar arasındaki çatlak ve boşluklarda biriken yer altı sularıdır. En önemli özelliği birbirinden bağımsız taban suları oluşturmasıdır. Karstik alanların geniş yer kapladığı Akdeniz Bölgesi karstik yeraltı suları bakımından zengindir.KaynakYeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yere kaynak denir. Türkiye’de kaynaklara pınarsmilev eşmesmilev bulak ve göze gibi adlar da verilir.

Kaynaklarsmilev yer altı suyunun bulunuş biçiminesmilev yüzeye çıktığı yere ve suların sıcaklığına göre gruplandırılabilir. Sularının sıcaklığına göre kaynaklarsmilev soğuk ve sıcak su kaynakları olarak iki gruba ayrılır :Soğuk Su KaynaklarıYağış sularının yeraltında birikerek yüzeye çıkması sonucunda oluşurlar. Genellikle yüzeye yakın oldukları için dış koşullardan daha çok etkilenirler. Bu nedenle suları soğuktur. Soğuk su kaynakları yeraltında bulunuş biçimine ve yüzeye çıktığı yere göre üç gruba ayrılır :Tabaka Kaynağı : Geçirimli tabakaların topoğrafya yüzeyi ile kesiştikleri yerden suların yüzeye çıkmasıyla oluşan kaynaklara tabaka kaynağı denir.Vadi Kaynağı : Yeraltına sızan suların bulunduğu tabakanın bir vadi tarafından kesilmesi ile oluşan kaynaktır. Genellikle vadi yamaçlarında görülür.Karstik Kaynak (Voklüz) : Kalın kalker tabakaları arasındaki boşlukları doldurmuş olan yer altı sularının yüzeye çıktığı kaynaktır. Bol miktarda kireç içeren bu kaynakların suları genellikle sürekli değildir. Yağışlarla beslendikleri için karstik kaynakların suları soğuktur. Toroslar üzerindeki Şekerpınarı en tanınmış karstik kaynak örneklerinden biridir.Sıcak Su KaynaklarıYerkabuğundaki fay hatları üzerinde bulunan kaynaklardır. Fay kaynakları da denir. Suları yerin derinliklerinden geldiği için sıcaktır ve dış koşullardan etkilenmez. Sular geçtikleri taş ve tabakalardaki çeşitli mineralleri eriterek bünyelerine aldıkları için mineral bakımından zengindir. Bu tür kaynaklara; kaplıcasmilev ılıcasmilev içme gibi adlar verilir. Sıcak su kaynaklarının özel bir türüne gayzer denir.Gayzer : Volkanik yörelerde yeraltındaki sıcak suyun belirli aralıklarla fışkırması ile oluşan kaynaklardır.UYARI : Yerin derinliklerinde bulunan suların sıcaklığı yıl içinde fazla bir değişme göstermez. Fay kaynakları volkanik ve kırıklı bölgelerde görülür.Türkiye’de Sıcak Su Kaynaklarının DağılışıTürkiye kaplıca ve ılıca bakımından zengin bir ülkedir. Bursasmilev İnegölsmilev Yalovasmilev Bolusmilev Haymanasmilev Kızılcahamamsmilev Sarıkayasmilev Erzurumsmilev Sivas Balıklı Çermiksmilev Afyonsmilev Kütahyasmilev Denizli çevresindeki kaplıca ve ılıcalar en ünlüleridir.

Su Kaynaklarının Yeryüzünde Dağılımı(BM verilerine göre) Kıtalar Nüfus % olarak Su Kaynağı % olarak

Kuzey Amerika 8 15
Güney Amerika 6 26
Avrupa 13 8
Afrika 13 11
Asya 60 36
Avustralya ve Adalar 1 5
Dünyadaki su kaynakları bulunuş şekline göre yeraltı ve yerüstü suları olmak üzere iki ayrılır.
Quo vadis?
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
10 Ocak 2009       Mesaj #3
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
YER YÜZÜNDE SU KAYNAKLARI NELER
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
19 Ekim 2010       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
dünyadaki sıcak su kaynaklarının dagılışı
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

28 Ekim 2015 / Misafir Cevaplanmış
2 Ocak 2014 / Misafir Soru-Cevap
4 Mart 2010 / Ziyaretçi Soru-Cevap
23 Mart 2018 / Ziyaretçi Cevaplanmış