Arama

İzmir İktisat Kongresi ne amaçla toplanmıştır?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 1 Mart 2013 Gösterim: 44.553 Cevap: 16
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
17 Kasım 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
izmir iktisat kongresi ne zamanve hangi amaçla toplanmıştır?
EN İYİ CEVABI _KleopatrA_ verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

türkiye iktisat kongresi niçin toplanmıştır yanlız bu ilk açılandan bahsediyorumlütfen kısaca yazın thanks

1948 Türkiye İktisat Kongresi

Sponsorlu Bağlantılar
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Git ve: kullan, ara
1948 Türkiye İktisat Kongresi, 22-27 Kasım 1948'de, Ahmet Hamdi Başar (Limancı Hamdi) 'ın kurduğu İstanbul Tüccar Derneği'nin[1] girişimiyle İstanbul, Taksim Belediye Gazinosu'nda yapılmış; irtibat merkezi olarak, Galata Yolcu Salonu'nun 3. katındaki tarihi Liman Lokantası, sabahtan gece yarısına kadar, kongre üyelerinin emrine amade kılınmıştır.
Atatürk'ün 1923 yılında tertiplediği (düzenlendiği) İzmir İktisat Kongresi'nden sonra 2. defa düzenlenen, Cumhuriyetin en önemli ve özellikli kongresidir[2]. 1923 İzmir İktisat Kongresi Atatürk tarafından düzenlenip, ilk Kongre olma özelliğini taşırken; bu defa bu ikinci Kongre halk kuruluşları tarafından, tamamen halkın, İnönü'nün ekonomi politikalarına karşı demokratik bir kalkışma niteliği taşıması daha da büyük bir önem arz etmektedir. Öyle ki, 27 yıllık ilk Cumhuriyet hükümetinin değişerek, 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin ezici çoğunluğuyla iktidara gelmesi, Milli Şef'liğin sona ermesi ve dolaylı olarak da 1960 İhtilali'ne yol açan etkenlerden biri olması özelliğine de sahiptir.
İnönü Hükümeti'nin, özel teşebbüse baskıcı ekonomik politikalarına karşı bir tepki olarak düzenlenmiştir. Özetle, Türk sanayici ve iş adamlarının da ülke ekonomisinde söz sahibi olmak istemeleri; Muamele Vergisi gibi sanayileşmeye engel teşkil eden (engel olan) vergilerin kaldırılması veya yeniden gözden geçirilmesi talep edilmektedir (istenmektedir). Ülke çapında 1300 den fazla iş adamı ve sanayiciye davetiye gönderilmiş, 1100 kadar katılımcı yurdun her köşesinden gelerek Kongreye katılmıştır.
Kongrenin devamı müddetince (süresince) Galata Yolcu Salonu'nda bir irtibat (bağlantı) bürosu kurulmuş ve bu büro 4 Aralık 1948 Cumartesi akşamına kadar çalışmıştır.
1948 Türkiye İktisat Kongresi'nin kanuni ve idari mesuliyeti (sorumluluğu) İstanbul Tüccar Derneği'ne aittir.
İstanbul Tüccar Derneği Yönetim Kurulu, 29 Haziran 1948 Salı günü yaptığı toplantıda, memleketin aktüel (güncel) iktisadi meselelerini (sorunlarını) memleket ölçüsünde bir inceleme ve müzakere (fikir alış verişinde bulunma, oylama) konusu yapmak üzere İstanbul'da bir Türkiye Ticaret ve İktisat Kongresi akdini kabul ve bu hususta (konuda) hazırlanan yönetmeliği tasdik ederek (onaylayarak), Kongrenin düzenlenme ve idaresi için İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, Bölge Sanayi Birliği, Türkiye İktisatçılar Derneğiyle İstanbul Tüccar Derneği temsilcilerinden müteşekkil bir Tertip Komitesi (düzenleme alt kurulu) oluşturulmasını karar altına almıştır.
Bu karar üzerine kurulan Tertip (düzenleme) Komitesi, ilk içtimaını (toplantısını) 3 Ağustos 1948 Salı günü saat 17:00'de İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasında yapmış ve Kongre Yönetmeliğini tasdik (onaylama) ve gündemini tespit ederek (belirleyerek) faaliyete (çalışmaya) başlamıştır.
Kongrenin toplanmasını ve idaresini temin (sağlamak) için İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Bölge Sanayi Birliği, Türkiye İktisatçılar Derneği ve İstanbul Tüccar Derneği'nden yollanmış üçer temsilci ile Türk Ekonomi Kurumu'nun temsilcilerinden oluşan bir Tertip Komitesi (düzenleme alt kurulu) oluşturulmuştur.
Kongreye; zamanın milletvekilleri, devlet teşekkülleri mensupları (kamu kuruluşları yetkilileri), profesör ve akademisyenler, matbuat erkânı (gazeteciler), tüccarlar, sanayiciler ve iş adamları katılmışlardır.
Basın, Kongre görüşmelerini uzun süre gündemde tutmuştur.
Konu başlıkları

[gizle]
 • 1 MADDE 4'de belirtildiği üzere gündemi
 • 2 Açılış konuşmaları
 • 3 Bu kongreyi diğerlerinden farklı kılan unsurlar
 • 4 Referanslar
 • 5 Dış bağlantılar
MADDE 4'de belirtildiği üzere gündemi [değiştir]

 • a) Devletçilik ve devlet müdahalesi,
 • b) Dış ticaret rejimi,
 • c) Vergi reformu
bakımlarından incelenmesidir.
Açılış konuşmaları [değiştir]

 1. Tertip Komitesi Başkanı İzzet Akosman,
 2. İstanbul Tüccar Derneği Genel Sekreteri Ahmet Hamdi Başar,
 3. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası adına Hüsnü Arsan,
 4. İstanbul Bölgesi Sanayi Birliği adına Dr. Cudi Birtek,
 5. Türkiye İktisatçılar Derneği adına Prof. Refii Suvla,
 6. Türk Ekonomi Kurumu adına Prof. Muhlis Ete
tarafından yapılmıştır.
Bu kongreyi diğerlerinden farklı kılan unsurlar [değiştir]

 1. Kongrenin, İzmir'de 1923'te toplanan Tarihî İktisat Kongresinden sonra, bu ismi taşıyan ilk İktisat Kongresi oluşu,
 2. Tamamen hususi inisiyatif ile toplanışı,
 3. İktisadın nazariyatıyla (teorisiyle) meşgul olan kurumlarla, tatbikatıyla (uygulamasıyla) uğraşan dernek ve teşekküllerin (kuruluşların) işbirliği yaparak vücuda getirilmiş (meydana getirilmiş) olması,
 4. Kongreye, iktisatla alakadar (ilgili) hususi (özel) ve resmi, şahıs ve müesseselerin (kurumların) davet edilmiş ve her birine tebliğ yapma ve konuşma hakkı verilmiş olması,
 5. Kongrenin siyasi bir karakter taşımamasıdır.

İzmir İktisat Kongresi

Alıntı

İZMİR İKTİSAT KONGRELERİ

Izmir Iktisat Kongresi, 17 Subat-4 Mart tarihleri arasında 1923 yılında yeni yönetimin izleyecegi iktisat politikalarını saptamak amacıyla Izmir’de toplanmıstır.

Cumhuriyetin kuruluşundan önceki on iki yıl (1911-1923) savaşlarla geçmiştir. Üstelik bu savaşların sonuncusu bir ölüm kalım savaşıdır. Anadolu insanı maddi manevi bütün gücünü ortaya koyarak bağımsızlık savaşını kazanmış ve 23 ekim 109323te cumhuriyeti ilan ederek yepyeni bir devlet kurmuştur. Daha sonra ise bir yandan bu savaşların t-yaraları sarılmaya çalışılırken diğer yandan da yeni düzenlemelere gidilerek ülkenin hızla kalkınmasına çalışılmıştır.
1. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
Kurtuluş Savaşının başında, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, ekonomik bağımsızlık özlemi dile getirilmiş, Mustafa Kemal yaptığı konuşmalarda aynı konuyu işlemiştir. Kurtuluş Savaşından sonra ekonominin alacağı yön ve biçim Lozan Barış Görüşmelerinin kesintiye uğradığı bir dönemde, 17 Şubat 1923 te, İzmir’de toplanan Türkiye iktisat kongresinde temel nitelikleriyle belirlendi.Toplanan bu kongrede misak-ı iktisadı esaslar kabul edildi ve tartışıldı. Bu kongreye ticaret, sanayi, tarım ve işçi temsilcileri katılmıştır.
Amaç
İktisat kongresinin başlıca 2 amaçla toplandığı söylenebilir.
1.Tüccar, çiftçi, sanayici ve işçi kesimlerinin kendilerine özgü sorun ve isteklerinin belirlenmek, bu kesimlerin siyasal kadro ile bütünleşmesini sağlamak .
2.Yabancı sermaye çevrelerine ekonominin gelecekte alacağı biçimi açıklamak.Bir başka açıdan bakıldığında kongre ile yönetici kadronun iç ve dış sermaye kesimlerine güvence vermek istediği sonucuna varılabilir.
1135 kişinin katıldığı bu kongre Atatürk’ün açılış konuşmasıyla başlamıştır. Bu konuşmadan kısa bir alıntı şöyledir:
“Tam bağımsızlık için şu genel kural var.Milli egemenlik ekonomik egemenlikle pekiştirilmelidir.Bu kadar büyük gayeler, kutsal ve ulu hedefler yalnız kağıtta yazılı genel kurallarla, kanun maddeleriyle ve sadece hırs ve isteklerle kazanılamaz. Bunların tamamının gerçekleşmesini sağlayabilmek için tek kuvvet ekonomidir. Siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa, kazanılacak başarılar yaşayamaz, az zamanda söner.”
Görüldüğü gibi büyük önder bu konuşmasında ticaret ve sanayide pek rağbet etmeyen ve bu tür faaliyetleri yabancılara bırakmış olan Türk insanına en önemli faaliyetin ticari ve iktisadi faaliyet olduğunu söylemekte ve ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferle tamamlanmadıkça siyasi ve askeri zaferlerin kalıcı olmayacağını belirtmektedir.Diğer taraftan “istiklal harbi yalnız istilacı Yunan kuvvetlerine karşı değil birinci dünya harbinin galipleri ve Yunanistan’ın destekleyicisi olan batılı sanayici ülkelerine karşıda yürütülmüş ve zaferle sonuçlandırılmıştır. Bu ülkeler aynı zamanda Türkiye’deki iktisadi imtiyazların, yabancı sermayelerin yatırımlarının da sahipleridir. Lozan’da müzakerelerin en çetin safhası bu imtiyazlar üzerinde cereyan etmiş ve görüşmelerin kesilmesini de bunlar teşkil etmiştir. Buna rağmen Atatürk, gerçekçi ve pragmatik devlet adamı yaklaşımının en mükemmel örneklerinden birini yabancı sermaye konusunda bu nutukta ileri sürdüğü fikirlerde göstermiştir.
Kongrede Ticaret Kesimine Dönük Olarak
1. Hükümetinde ortak olacağı bir ticaret bankasının kurulması,
2. Kambiyo ve borsa işlerinin düzene sokulması,
3. Gümrük işlemlerinin yeniden düzenlenmesi,
4. Tekellerin kaldırılması,
5. Madenler ve ormanlarla ilgili yasaların çıkarılması,
6. Haberleşme ve ulaştırmada ticari işlemler kolaylık sağlanması,
7. Yabancı sermayeye ait koşulların belirlenmesi,
8. Ticaret odalarının yeniden düzenlenmesi,
9. Cuma günlerinin herkes için resmi tatil olması,
10. İktisat eğitimine önem verilmesi,
11. Yabancı sermayeye kayıtsız kalınmamalı,
12. Yabacı sermayeye ayrıcalık tanınmamalı.
Sanayi Kesimine Dönük Olarak
1. Gümrükler yardımıyla sanayinin dış rekabetten korunması,
2. Makine ve araç ithalatında vergi bağışıklığının sağlanması,
3. Sanayi teşvik yasasının yeniden düzenlenmesi,
4. Bir sanayi bankasının kurulması,
5. Sanayi odalarının düzenlenmesi,
6. Sanayi eğitimine önem verilmesi.
Tarım Kesimine Dönük Olarak
1. Aşarın ve tütün tekellerinin kaldırılması,
2. Tarım kredilerinin arttırılması,
3. Ulaşım sorunlarının giderilmesi,
4. Tarım alet alet ve makinelerinin temini,
5. Eğitime önem verilmesi.
İşçi Kesimine Dönük Olarak
1. Günlük çalışma süresinin 8 saat ile sınırlandırılması,
2. Yeni açılacak tüm işlerin Türklere verilmesi,
3. 1 Mayıs gününün işçi bayramı olarak kabul edilmesi,
4. İş güvenliğinin sağlanması,
5. Sigorta müessesesinin geliştirilmesi,
gibi istekler ilgili guruplarca savunulmuştur.
İktisat Kongresinde Alınan Kararlardan Bazıları
1. İşçi haklarını korumak amacıyla kişilere sendika kurma hakkı .
2. Anonim şirketlerinin kurumu kolaylaştırılacaktır.
3. Milli bankalar olacaktır.
4. Sanayi teşvik edilecektir.
5. Yerli malı kullanılması sağlanacaktır.
6. Demir yollarının inşası hükümetçe bir programa bağlanacaktır
7. Teknik eğitim geliştirilecektir
8. Ham maddesi yurt içinde olan endüstri kolları kurulacaktır
9. Küçük imalathanelerden süratle fabrikalara geçirecektir
10. Özel sektör tarafından yapılamayan teşebbüsler devlet tarafından gerçekleştirilecektir
11. Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulacaktır
12. Vergi ve toprak reformu yapılacaktır
İzmir iktisat kongresinde kabul edilen kararlar doğrultusunda Türk devleti ekonominin her alanında hızlı atılımlar yapmıştır.
Bu kongrede dikkati çeken bir önemli noktada işçi kadınların temsilcilerinin bulunmasıdır.İzmir’den işçi kadınlar delegesi olan Rukiye Hanım da kapanışta kısa bir nutuk söylemiştir. Bunun önemi henüz kanuni haklarına kavuşmamış olan Türk kadınının üretici ve işçi sıfatıyla bu kongrede yer alması ve sesini duyurmasıdır. O zamanki basınımız bu kongreye geniş yer vererek yayınlar yapmışlardır.
Önemi
Milli Misak gereği düşman işgali Türkiye’de ordu kuvveti ile yenilmiş yurt bütünlüğü temin edilmiştir.Girilecek sulh devrinde ise yurdumuz diğer konularda olduğu gibi ekonomik bakımdan da kalkınmalı yer altı,yer üstü doğal kaynaklarını kendimiz işleyerek milleti çağdaş medeniyet düzeyine eriştirilmelidir.
Fakat sulh devrine girebilmek için milletler arası bir antlaşma yapılması zaruridir.
Lozan’da toplanan itilaf devletleri karşısında eşit şartlarla barış antlaşması müzakereleri yürütülürken bazı şartların Türkiye tarafından kabul edilmemesi üzerine konferans dağılmıştır. Bu şartlar şunlardır:
1. Kapitülasyonlar,
2. Eski Osmanlı imparatorluğunun yaptığı borçları ödeme tarzı,
3. İmtiyazlar,
4. Yunalıların Doğu Trakya’da yaptıkları tahribata karşı harp tazminatı,
5. İstanbul ve boğazların tahliyesi,
6. Irak’ta sınır tespiti,
7. Nüfus değişimi.
Sonuç Olarak
İktisat kongresinde özel girişimciliğin canlandırılması ve bunun için kredi olanaklarının ve eğitim, ulaştırma, haberleşme gibi alt yapı ve teknik hizmetlerin hükümetçe sağlanması ve iktisadi faaliyetlere etkinlik kazandırılması gibi çeşitli yasal ve kurumsal düzenlemeler ve temenniler öngörerek sona ermiştir.Bütün bu işlemleri her gurup kendi açısından dile getirmiştir. Kısaca iktisat kongresinde Osmanlıdan devir alınan ekonomik yapı, azınlıklar etkisiz duruma getirilecek onaylanıyor ve ekonomik faaliyetlerin etkinlik kazanması için yasal ve kurumsal düzenlemeler öngörülüyordu. Ancak ele alınan sorunların nasıl çözüleceği finansman kaynaklarının nereden sağlanacağı faaliyetlerin hangi öncelik sırasına göre sürdürüleceği gibi konular açıklığa kavuşturulmamıştır. Kongrede alınan karaların himayeci, milliyetçi ve özel teşebbüse dayalı bir kalkınma doğrultusunda olduğunu söylemek mümkündür. Bu kongrede alınan kararların çoğu zamanla tatbik edilmişse de özellikle tarımla ilgili maddeler günümüzde dahi tam anlamıyla amacına ulaştırılamamıştır.
Burada görüldüğü gibi devletlerin yeni Türkiye devletinde devam ettirmek istedikleri ekonomik istifadelerdir. Bu şartları kabul etmediğimiz için yeniden savaş dahi göze alınarak konferansa ara verilmesini Türk hükümeti kabul etmiştir. İşte tam o tarihlerde İzmir iktisat kongresinde yeni Türkiye’nin ekonomik sorunları henüz savaştan çıkan Türk yurdu için başlıca konu oluyor Lozanda devamı istenen kapitülasyonlar ve diğer imtiyazların kabul edilemeyeceği ifade ediliyor. Bu kritik dönemde ekonomik sorunlarını düzenlemek amacıyla kararlar alınan İzmir iktisat kongresinde devlet adamlarımızın cesurane davranışları dikkate değer. Çünkü Türkiye için amaç savaşlardan yorgun çıkan halka ekonomik yön vermek ve harap olan yurdu kalkındırmak ve mamur etmektir. Anadolu kurtuluş hareketinin iktisadi yönünü göstermesi bakımından son derece önemlidir.
2. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ (2 -7 KASIM 1981 İZMİR)
Toplanma Amacı
1981 yılında düzenlenen İkinci İzmir İktisat Kongresi; iktisadi ve siyasi bunalımların gözlendiği, iktisadi olarak içe dönük sanayileşmenin yarattığı bunalımların biriktiği ve hemen ardından bu alanlarda büyük değişimlerin gözlendiği bir dönemde alınacak önlem ve getirilecek yeniliklerin görüşülmesi amacıyla toplanılmıştır.
Kongre Gündemindeki Ana Maddeler
• Türk Lirası'nın serbest sisteme geçmesi
• Gerçekçi kur politikası izlenmesi
• Sanayinin dış rekabete açılması
• Yabancı sermayenin teşvik edilmesi
• Vergi tabanının genişletilip oranların düşürülmesi.


Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
17 Kasım 2008       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İZMİR İKTİSAT KONGRELERİ

Sponsorlu Bağlantılar

Cumhuriyetin kuruluşundan önceki on iki yıl (1911-1923) savaşlarla geçmiştir. Üstelik bu savaşların sonuncusu bir ölüm kalım savaşıdır. Anadolu insanı maddi manevi bütün gücünü ortaya koyarak bağımsızlık savaşını kazanmış ve 23 ekim 109323te cumhuriyeti ilan ederek yepyeni bir devlet kurmuştur. Daha sonra ise bir yandan bu savaşların t-yaraları sarılmaya çalışılırken diğer yandan da yeni düzenlemelere gidilerek ülkenin hızla kalkınmasına çalışılmıştır.
1. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
Kurtuluş Savaşının başında, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, ekonomik bağımsızlık özlemi dile getirilmiş, Mustafa Kemal yaptığı konuşmalarda aynı konuyu işlemiştir. Kurtuluş Savaşından sonra ekonominin alacağı yön ve biçim Lozan Barış Görüşmelerinin kesintiye uğradığı bir dönemde, 17 Şubat 1923 te, İzmir’de toplanan Türkiye iktisat kongresinde temel nitelikleriyle belirlendi.Toplanan bu kongrede misak-ı iktisadı esaslar kabul edildi ve tartışıldı. Bu kongreye ticaret, sanayi, tarım ve işçi temsilcileri katılmıştır.
Amaç
İktisat kongresinin başlıca 2 amaçla toplandığı söylenebilir.
1.Tüccar, çiftçi, sanayici ve işçi kesimlerinin kendilerine özgü sorun ve isteklerinin belirlenmek, bu kesimlerin siyasal kadro ile bütünleşmesini sağlamak .
2.Yabancı sermaye çevrelerine ekonominin gelecekte alacağı biçimi açıklamak.Bir başka açıdan bakıldığında kongre ile yönetici kadronun iç ve dış sermaye kesimlerine güvence vermek istediği sonucuna varılabilir.
1135 kişinin katıldığı bu kongre Atatürk’ün açılış konuşmasıyla başlamıştır. Bu konuşmadan kısa bir alıntı şöyledir:
“Tam bağımsızlık için şu genel kural var.Milli egemenlik ekonomik egemenlikle pekiştirilmelidir.Bu kadar büyük gayeler, kutsal ve ulu hedefler yalnız kağıtta yazılı genel kurallarla, kanun maddeleriyle ve sadece hırs ve isteklerle kazanılamaz. Bunların tamamının gerçekleşmesini sağlayabilmek için tek kuvvet ekonomidir. Siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa, kazanılacak başarılar yaşayamaz, az zamanda söner.”
Görüldüğü gibi büyük önder bu konuşmasında ticaret ve sanayide pek rağbet etmeyen ve bu tür faaliyetleri yabancılara bırakmış olan Türk insanına en önemli faaliyetin ticari ve iktisadi faaliyet olduğunu söylemekte ve ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferle tamamlanmadıkça siyasi ve askeri zaferlerin kalıcı olmayacağını belirtmektedir.Diğer taraftan “istiklal harbi yalnız istilacı Yunan kuvvetlerine karşı değil birinci dünya harbinin galipleri ve Yunanistan’ın destekleyicisi olan batılı sanayici ülkelerine karşıda yürütülmüş ve zaferle sonuçlandırılmıştır. Bu ülkeler aynı zamanda Türkiye’deki iktisadi imtiyazların, yabancı sermayelerin yatırımlarının da sahipleridir. Lozan’da müzakerelerin en çetin safhası bu imtiyazlar üzerinde cereyan etmiş ve görüşmelerin kesilmesini de bunlar teşkil etmiştir. Buna rağmen Atatürk, gerçekçi ve pragmatik devlet adamı yaklaşımının en mükemmel örneklerinden birini yabancı sermaye konusunda bu nutukta ileri sürdüğü fikirlerde göstermiştir.
Kongrede Ticaret Kesimine Dönük Olarak
1. Hükümetinde ortak olacağı bir ticaret bankasının kurulması,
2. Kambiyo ve borsa işlerinin düzene sokulması,
3. Gümrük işlemlerinin yeniden düzenlenmesi,
4. Tekellerin kaldırılması,
5. Madenler ve ormanlarla ilgili yasaların çıkarılması,
6. Haberleşme ve ulaştırmada ticari işlemler kolaylık sağlanması,
7. Yabancı sermayeye ait koşulların belirlenmesi,
8. Ticaret odalarının yeniden düzenlenmesi,
9. Cuma günlerinin herkes için resmi tatil olması,
10. İktisat eğitimine önem verilmesi,
11. Yabancı sermayeye kayıtsız kalınmamalı,
12. Yabacı sermayeye ayrıcalık tanınmamalı.
Sanayi Kesimine Dönük Olarak
1. Gümrükler yardımıyla sanayinin dış rekabetten korunması,
2. Makine ve araç ithalatında vergi bağışıklığının sağlanması,
3. Sanayi teşvik yasasının yeniden düzenlenmesi,
4. Bir sanayi bankasının kurulması,
5. Sanayi odalarının düzenlenmesi,
6. Sanayi eğitimine önem verilmesi.
Tarım Kesimine Dönük Olarak
1. Aşarın ve tütün tekellerinin kaldırılması,
2. Tarım kredilerinin arttırılması,
3. Ulaşım sorunlarının giderilmesi,
4. Tarım alet alet ve makinelerinin temini,
5. Eğitime önem verilmesi.
İşçi Kesimine Dönük Olarak
1. Günlük çalışma süresinin 8 saat ile sınırlandırılması,
2. Yeni açılacak tüm işlerin Türklere verilmesi,
3. 1 Mayıs gününün işçi bayramı olarak kabul edilmesi,
4. İş güvenliğinin sağlanması,
5. Sigorta müessesesinin geliştirilmesi,
gibi istekler ilgili guruplarca savunulmuştur.
İktisat Kongresinde Alınan Kararlardan Bazıları
1. İşçi haklarını korumak amacıyla kişilere sendika kurma hakkı .
2. Anonim şirketlerinin kurumu kolaylaştırılacaktır.
3. Milli bankalar olacaktır.
4. Sanayi teşvik edilecektir.
5. Yerli malı kullanılması sağlanacaktır.
6. Demir yollarının inşası hükümetçe bir programa bağlanacaktır
7. Teknik eğitim geliştirilecektir
8. Ham maddesi yurt içinde olan endüstri kolları kurulacaktır
9. Küçük imalathanelerden süratle fabrikalara geçirecektir
10. Özel sektör tarafından yapılamayan teşebbüsler devlet tarafından gerçekleştirilecektir
11. Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulacaktır
12. Vergi ve toprak reformu yapılacaktır
İzmir iktisat kongresinde kabul edilen kararlar doğrultusunda Türk devleti ekonominin her alanında hızlı atılımlar yapmıştır.
Bu kongrede dikkati çeken bir önemli noktada işçi kadınların temsilcilerinin bulunmasıdır.İzmir’den işçi kadınlar delegesi olan Rukiye Hanım da kapanışta kısa bir nutuk söylemiştir. Bunun önemi henüz kanuni haklarına kavuşmamış olan Türk kadınının üretici ve işçi sıfatıyla bu kongrede yer alması ve sesini duyurmasıdır. O zamanki basınımız bu kongreye geniş yer vererek yayınlar yapmışlardır.
Önemi
Milli Misak gereği düşman işgali Türkiye’de ordu kuvveti ile yenilmiş yurt bütünlüğü temin edilmiştir.Girilecek sulh devrinde ise yurdumuz diğer konularda olduğu gibi ekonomik bakımdan da kalkınmalı yer altı,yer üstü doğal kaynaklarını kendimiz işleyerek milleti çağdaş medeniyet düzeyine eriştirilmelidir.
Fakat sulh devrine girebilmek için milletler arası bir antlaşma yapılması zaruridir.
Lozan’da toplanan itilaf devletleri karşısında eşit şartlarla barış antlaşması müzakereleri yürütülürken bazı şartların Türkiye tarafından kabul edilmemesi üzerine konferans dağılmıştır. Bu şartlar şunlardır:
1. Kapitülasyonlar,
2. Eski Osmanlı imparatorluğunun yaptığı borçları ödeme tarzı,
3. İmtiyazlar,
4. Yunalıların Doğu Trakya’da yaptıkları tahribata karşı harp tazminatı,
5. İstanbul ve boğazların tahliyesi,
6. Irak’ta sınır tespiti,
7. Nüfus değişimi.
Sonuç Olarak
İktisat kongresinde özel girişimciliğin canlandırılması ve bunun için kredi olanaklarının ve eğitim, ulaştırma, haberleşme gibi alt yapı ve teknik hizmetlerin hükümetçe sağlanması ve iktisadi faaliyetlere etkinlik kazandırılması gibi çeşitli yasal ve kurumsal düzenlemeler ve temenniler öngörerek sona ermiştir.Bütün bu işlemleri her gurup kendi açısından dile getirmiştir. Kısaca iktisat kongresinde Osmanlıdan devir alınan ekonomik yapı, azınlıklar etkisiz duruma getirilecek onaylanıyor ve ekonomik faaliyetlerin etkinlik kazanması için yasal ve kurumsal düzenlemeler öngörülüyordu. Ancak ele alınan sorunların nasıl çözüleceği finansman kaynaklarının nereden sağlanacağı faaliyetlerin hangi öncelik sırasına göre sürdürüleceği gibi konular açıklığa kavuşturulmamıştır. Kongrede alınan karaların himayeci, milliyetçi ve özel teşebbüse dayalı bir kalkınma doğrultusunda olduğunu söylemek mümkündür. Bu kongrede alınan kararların çoğu zamanla tatbik edilmişse de özellikle tarımla ilgili maddeler günümüzde dahi tam anlamıyla amacına ulaştırılamamıştır.
Burada görüldüğü gibi devletlerin yeni Türkiye devletinde devam ettirmek istedikleri ekonomik istifadelerdir. Bu şartları kabul etmediğimiz için yeniden savaş dahi göze alınarak konferansa ara verilmesini Türk hükümeti kabul etmiştir. İşte tam o tarihlerde İzmir iktisat kongresinde yeni Türkiye’nin ekonomik sorunları henüz savaştan çıkan Türk yurdu için başlıca konu oluyor Lozanda devamı istenen kapitülasyonlar ve diğer imtiyazların kabul edilemeyeceği ifade ediliyor. Bu kritik dönemde ekonomik sorunlarını düzenlemek amacıyla kararlar alınan İzmir iktisat kongresinde devlet adamlarımızın cesurane davranışları dikkate değer. Çünkü Türkiye için amaç savaşlardan yorgun çıkan halka ekonomik yön vermek ve harap olan yurdu kalkındırmak ve mamur etmektir. Anadolu kurtuluş hareketinin iktisadi yönünü göstermesi bakımından son derece önemlidir.
2. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ (2 -7 KASIM 1981 İZMİR)
Toplanma Amacı
1981 yılında düzenlenen İkinci İzmir İktisat Kongresi; iktisadi ve siyasi bunalımların gözlendiği, iktisadi olarak içe dönük sanayileşmenin yarattığı bunalımların biriktiği ve hemen ardından bu alanlarda büyük değişimlerin gözlendiği bir dönemde alınacak önlem ve getirilecek yeniliklerin görüşülmesi amacıyla toplanılmıştır.
Kongre Gündemindeki Ana Maddeler
• Türk Lirası'nın serbest sisteme geçmesi
• Gerçekçi kur politikası izlenmesi
• Sanayinin dış rekabete açılması
• Yabancı sermayenin teşvik edilmesi
• Vergi tabanının genişletilip oranların düşürülmesi.


Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
15 Aralık 2009       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
türkiye iktisat kongresi niçin toplanmıştır yanlız bu ilk açılandan bahsediyorumlütfen kısaca yazın thanks
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
17 Aralık 2009       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Izmir Iktisat Kongresi, 17 Subat-4 Mart tarihleri arasında 1923 yılında yeni yönetimin izleyecegi iktisat politikalarını saptamak amacıyla Izmir’de toplanmıstır.
_KleopatrA_ - avatarı
_KleopatrA_
Ziyaretçi
17 Aralık 2009       Mesaj #5
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

türkiye iktisat kongresi niçin toplanmıştır yanlız bu ilk açılandan bahsediyorumlütfen kısaca yazın thanks

1948 Türkiye İktisat Kongresi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Git ve: kullan, ara
1948 Türkiye İktisat Kongresi, 22-27 Kasım 1948'de, Ahmet Hamdi Başar (Limancı Hamdi) 'ın kurduğu İstanbul Tüccar Derneği'nin[1] girişimiyle İstanbul, Taksim Belediye Gazinosu'nda yapılmış; irtibat merkezi olarak, Galata Yolcu Salonu'nun 3. katındaki tarihi Liman Lokantası, sabahtan gece yarısına kadar, kongre üyelerinin emrine amade kılınmıştır.
Atatürk'ün 1923 yılında tertiplediği (düzenlendiği) İzmir İktisat Kongresi'nden sonra 2. defa düzenlenen, Cumhuriyetin en önemli ve özellikli kongresidir[2]. 1923 İzmir İktisat Kongresi Atatürk tarafından düzenlenip, ilk Kongre olma özelliğini taşırken; bu defa bu ikinci Kongre halk kuruluşları tarafından, tamamen halkın, İnönü'nün ekonomi politikalarına karşı demokratik bir kalkışma niteliği taşıması daha da büyük bir önem arz etmektedir. Öyle ki, 27 yıllık ilk Cumhuriyet hükümetinin değişerek, 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin ezici çoğunluğuyla iktidara gelmesi, Milli Şef'liğin sona ermesi ve dolaylı olarak da 1960 İhtilali'ne yol açan etkenlerden biri olması özelliğine de sahiptir.
İnönü Hükümeti'nin, özel teşebbüse baskıcı ekonomik politikalarına karşı bir tepki olarak düzenlenmiştir. Özetle, Türk sanayici ve iş adamlarının da ülke ekonomisinde söz sahibi olmak istemeleri; Muamele Vergisi gibi sanayileşmeye engel teşkil eden (engel olan) vergilerin kaldırılması veya yeniden gözden geçirilmesi talep edilmektedir (istenmektedir). Ülke çapında 1300 den fazla iş adamı ve sanayiciye davetiye gönderilmiş, 1100 kadar katılımcı yurdun her köşesinden gelerek Kongreye katılmıştır.
Kongrenin devamı müddetince (süresince) Galata Yolcu Salonu'nda bir irtibat (bağlantı) bürosu kurulmuş ve bu büro 4 Aralık 1948 Cumartesi akşamına kadar çalışmıştır.
1948 Türkiye İktisat Kongresi'nin kanuni ve idari mesuliyeti (sorumluluğu) İstanbul Tüccar Derneği'ne aittir.
İstanbul Tüccar Derneği Yönetim Kurulu, 29 Haziran 1948 Salı günü yaptığı toplantıda, memleketin aktüel (güncel) iktisadi meselelerini (sorunlarını) memleket ölçüsünde bir inceleme ve müzakere (fikir alış verişinde bulunma, oylama) konusu yapmak üzere İstanbul'da bir Türkiye Ticaret ve İktisat Kongresi akdini kabul ve bu hususta (konuda) hazırlanan yönetmeliği tasdik ederek (onaylayarak), Kongrenin düzenlenme ve idaresi için İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, Bölge Sanayi Birliği, Türkiye İktisatçılar Derneğiyle İstanbul Tüccar Derneği temsilcilerinden müteşekkil bir Tertip Komitesi (düzenleme alt kurulu) oluşturulmasını karar altına almıştır.
Bu karar üzerine kurulan Tertip (düzenleme) Komitesi, ilk içtimaını (toplantısını) 3 Ağustos 1948 Salı günü saat 17:00'de İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasında yapmış ve Kongre Yönetmeliğini tasdik (onaylama) ve gündemini tespit ederek (belirleyerek) faaliyete (çalışmaya) başlamıştır.
Kongrenin toplanmasını ve idaresini temin (sağlamak) için İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Bölge Sanayi Birliği, Türkiye İktisatçılar Derneği ve İstanbul Tüccar Derneği'nden yollanmış üçer temsilci ile Türk Ekonomi Kurumu'nun temsilcilerinden oluşan bir Tertip Komitesi (düzenleme alt kurulu) oluşturulmuştur.
Kongreye; zamanın milletvekilleri, devlet teşekkülleri mensupları (kamu kuruluşları yetkilileri), profesör ve akademisyenler, matbuat erkânı (gazeteciler), tüccarlar, sanayiciler ve iş adamları katılmışlardır.
Basın, Kongre görüşmelerini uzun süre gündemde tutmuştur.
Konu başlıkları

[gizle]
 • 1 MADDE 4'de belirtildiği üzere gündemi
 • 2 Açılış konuşmaları
 • 3 Bu kongreyi diğerlerinden farklı kılan unsurlar
 • 4 Referanslar
 • 5 Dış bağlantılar
MADDE 4'de belirtildiği üzere gündemi [değiştir]

 • a) Devletçilik ve devlet müdahalesi,
 • b) Dış ticaret rejimi,
 • c) Vergi reformu
bakımlarından incelenmesidir.
Açılış konuşmaları [değiştir]

 1. Tertip Komitesi Başkanı İzzet Akosman,
 2. İstanbul Tüccar Derneği Genel Sekreteri Ahmet Hamdi Başar,
 3. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası adına Hüsnü Arsan,
 4. İstanbul Bölgesi Sanayi Birliği adına Dr. Cudi Birtek,
 5. Türkiye İktisatçılar Derneği adına Prof. Refii Suvla,
 6. Türk Ekonomi Kurumu adına Prof. Muhlis Ete
tarafından yapılmıştır.
Bu kongreyi diğerlerinden farklı kılan unsurlar [değiştir]

 1. Kongrenin, İzmir'de 1923'te toplanan Tarihî İktisat Kongresinden sonra, bu ismi taşıyan ilk İktisat Kongresi oluşu,
 2. Tamamen hususi inisiyatif ile toplanışı,
 3. İktisadın nazariyatıyla (teorisiyle) meşgul olan kurumlarla, tatbikatıyla (uygulamasıyla) uğraşan dernek ve teşekküllerin (kuruluşların) işbirliği yaparak vücuda getirilmiş (meydana getirilmiş) olması,
 4. Kongreye, iktisatla alakadar (ilgili) hususi (özel) ve resmi, şahıs ve müesseselerin (kurumların) davet edilmiş ve her birine tebliğ yapma ve konuşma hakkı verilmiş olması,
 5. Kongrenin siyasi bir karakter taşımamasıdır.

İzmir İktisat Kongresi

Alıntı

İZMİR İKTİSAT KONGRELERİ

Izmir Iktisat Kongresi, 17 Subat-4 Mart tarihleri arasında 1923 yılında yeni yönetimin izleyecegi iktisat politikalarını saptamak amacıyla Izmir’de toplanmıstır.

Cumhuriyetin kuruluşundan önceki on iki yıl (1911-1923) savaşlarla geçmiştir. Üstelik bu savaşların sonuncusu bir ölüm kalım savaşıdır. Anadolu insanı maddi manevi bütün gücünü ortaya koyarak bağımsızlık savaşını kazanmış ve 23 ekim 109323te cumhuriyeti ilan ederek yepyeni bir devlet kurmuştur. Daha sonra ise bir yandan bu savaşların t-yaraları sarılmaya çalışılırken diğer yandan da yeni düzenlemelere gidilerek ülkenin hızla kalkınmasına çalışılmıştır.
1. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
Kurtuluş Savaşının başında, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, ekonomik bağımsızlık özlemi dile getirilmiş, Mustafa Kemal yaptığı konuşmalarda aynı konuyu işlemiştir. Kurtuluş Savaşından sonra ekonominin alacağı yön ve biçim Lozan Barış Görüşmelerinin kesintiye uğradığı bir dönemde, 17 Şubat 1923 te, İzmir’de toplanan Türkiye iktisat kongresinde temel nitelikleriyle belirlendi.Toplanan bu kongrede misak-ı iktisadı esaslar kabul edildi ve tartışıldı. Bu kongreye ticaret, sanayi, tarım ve işçi temsilcileri katılmıştır.
Amaç
İktisat kongresinin başlıca 2 amaçla toplandığı söylenebilir.
1.Tüccar, çiftçi, sanayici ve işçi kesimlerinin kendilerine özgü sorun ve isteklerinin belirlenmek, bu kesimlerin siyasal kadro ile bütünleşmesini sağlamak .
2.Yabancı sermaye çevrelerine ekonominin gelecekte alacağı biçimi açıklamak.Bir başka açıdan bakıldığında kongre ile yönetici kadronun iç ve dış sermaye kesimlerine güvence vermek istediği sonucuna varılabilir.
1135 kişinin katıldığı bu kongre Atatürk’ün açılış konuşmasıyla başlamıştır. Bu konuşmadan kısa bir alıntı şöyledir:
“Tam bağımsızlık için şu genel kural var.Milli egemenlik ekonomik egemenlikle pekiştirilmelidir.Bu kadar büyük gayeler, kutsal ve ulu hedefler yalnız kağıtta yazılı genel kurallarla, kanun maddeleriyle ve sadece hırs ve isteklerle kazanılamaz. Bunların tamamının gerçekleşmesini sağlayabilmek için tek kuvvet ekonomidir. Siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa, kazanılacak başarılar yaşayamaz, az zamanda söner.”
Görüldüğü gibi büyük önder bu konuşmasında ticaret ve sanayide pek rağbet etmeyen ve bu tür faaliyetleri yabancılara bırakmış olan Türk insanına en önemli faaliyetin ticari ve iktisadi faaliyet olduğunu söylemekte ve ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferle tamamlanmadıkça siyasi ve askeri zaferlerin kalıcı olmayacağını belirtmektedir.Diğer taraftan “istiklal harbi yalnız istilacı Yunan kuvvetlerine karşı değil birinci dünya harbinin galipleri ve Yunanistan’ın destekleyicisi olan batılı sanayici ülkelerine karşıda yürütülmüş ve zaferle sonuçlandırılmıştır. Bu ülkeler aynı zamanda Türkiye’deki iktisadi imtiyazların, yabancı sermayelerin yatırımlarının da sahipleridir. Lozan’da müzakerelerin en çetin safhası bu imtiyazlar üzerinde cereyan etmiş ve görüşmelerin kesilmesini de bunlar teşkil etmiştir. Buna rağmen Atatürk, gerçekçi ve pragmatik devlet adamı yaklaşımının en mükemmel örneklerinden birini yabancı sermaye konusunda bu nutukta ileri sürdüğü fikirlerde göstermiştir.
Kongrede Ticaret Kesimine Dönük Olarak
1. Hükümetinde ortak olacağı bir ticaret bankasının kurulması,
2. Kambiyo ve borsa işlerinin düzene sokulması,
3. Gümrük işlemlerinin yeniden düzenlenmesi,
4. Tekellerin kaldırılması,
5. Madenler ve ormanlarla ilgili yasaların çıkarılması,
6. Haberleşme ve ulaştırmada ticari işlemler kolaylık sağlanması,
7. Yabancı sermayeye ait koşulların belirlenmesi,
8. Ticaret odalarının yeniden düzenlenmesi,
9. Cuma günlerinin herkes için resmi tatil olması,
10. İktisat eğitimine önem verilmesi,
11. Yabancı sermayeye kayıtsız kalınmamalı,
12. Yabacı sermayeye ayrıcalık tanınmamalı.
Sanayi Kesimine Dönük Olarak
1. Gümrükler yardımıyla sanayinin dış rekabetten korunması,
2. Makine ve araç ithalatında vergi bağışıklığının sağlanması,
3. Sanayi teşvik yasasının yeniden düzenlenmesi,
4. Bir sanayi bankasının kurulması,
5. Sanayi odalarının düzenlenmesi,
6. Sanayi eğitimine önem verilmesi.
Tarım Kesimine Dönük Olarak
1. Aşarın ve tütün tekellerinin kaldırılması,
2. Tarım kredilerinin arttırılması,
3. Ulaşım sorunlarının giderilmesi,
4. Tarım alet alet ve makinelerinin temini,
5. Eğitime önem verilmesi.
İşçi Kesimine Dönük Olarak
1. Günlük çalışma süresinin 8 saat ile sınırlandırılması,
2. Yeni açılacak tüm işlerin Türklere verilmesi,
3. 1 Mayıs gününün işçi bayramı olarak kabul edilmesi,
4. İş güvenliğinin sağlanması,
5. Sigorta müessesesinin geliştirilmesi,
gibi istekler ilgili guruplarca savunulmuştur.
İktisat Kongresinde Alınan Kararlardan Bazıları
1. İşçi haklarını korumak amacıyla kişilere sendika kurma hakkı .
2. Anonim şirketlerinin kurumu kolaylaştırılacaktır.
3. Milli bankalar olacaktır.
4. Sanayi teşvik edilecektir.
5. Yerli malı kullanılması sağlanacaktır.
6. Demir yollarının inşası hükümetçe bir programa bağlanacaktır
7. Teknik eğitim geliştirilecektir
8. Ham maddesi yurt içinde olan endüstri kolları kurulacaktır
9. Küçük imalathanelerden süratle fabrikalara geçirecektir
10. Özel sektör tarafından yapılamayan teşebbüsler devlet tarafından gerçekleştirilecektir
11. Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulacaktır
12. Vergi ve toprak reformu yapılacaktır
İzmir iktisat kongresinde kabul edilen kararlar doğrultusunda Türk devleti ekonominin her alanında hızlı atılımlar yapmıştır.
Bu kongrede dikkati çeken bir önemli noktada işçi kadınların temsilcilerinin bulunmasıdır.İzmir’den işçi kadınlar delegesi olan Rukiye Hanım da kapanışta kısa bir nutuk söylemiştir. Bunun önemi henüz kanuni haklarına kavuşmamış olan Türk kadınının üretici ve işçi sıfatıyla bu kongrede yer alması ve sesini duyurmasıdır. O zamanki basınımız bu kongreye geniş yer vererek yayınlar yapmışlardır.
Önemi
Milli Misak gereği düşman işgali Türkiye’de ordu kuvveti ile yenilmiş yurt bütünlüğü temin edilmiştir.Girilecek sulh devrinde ise yurdumuz diğer konularda olduğu gibi ekonomik bakımdan da kalkınmalı yer altı,yer üstü doğal kaynaklarını kendimiz işleyerek milleti çağdaş medeniyet düzeyine eriştirilmelidir.
Fakat sulh devrine girebilmek için milletler arası bir antlaşma yapılması zaruridir.
Lozan’da toplanan itilaf devletleri karşısında eşit şartlarla barış antlaşması müzakereleri yürütülürken bazı şartların Türkiye tarafından kabul edilmemesi üzerine konferans dağılmıştır. Bu şartlar şunlardır:
1. Kapitülasyonlar,
2. Eski Osmanlı imparatorluğunun yaptığı borçları ödeme tarzı,
3. İmtiyazlar,
4. Yunalıların Doğu Trakya’da yaptıkları tahribata karşı harp tazminatı,
5. İstanbul ve boğazların tahliyesi,
6. Irak’ta sınır tespiti,
7. Nüfus değişimi.
Sonuç Olarak
İktisat kongresinde özel girişimciliğin canlandırılması ve bunun için kredi olanaklarının ve eğitim, ulaştırma, haberleşme gibi alt yapı ve teknik hizmetlerin hükümetçe sağlanması ve iktisadi faaliyetlere etkinlik kazandırılması gibi çeşitli yasal ve kurumsal düzenlemeler ve temenniler öngörerek sona ermiştir.Bütün bu işlemleri her gurup kendi açısından dile getirmiştir. Kısaca iktisat kongresinde Osmanlıdan devir alınan ekonomik yapı, azınlıklar etkisiz duruma getirilecek onaylanıyor ve ekonomik faaliyetlerin etkinlik kazanması için yasal ve kurumsal düzenlemeler öngörülüyordu. Ancak ele alınan sorunların nasıl çözüleceği finansman kaynaklarının nereden sağlanacağı faaliyetlerin hangi öncelik sırasına göre sürdürüleceği gibi konular açıklığa kavuşturulmamıştır. Kongrede alınan karaların himayeci, milliyetçi ve özel teşebbüse dayalı bir kalkınma doğrultusunda olduğunu söylemek mümkündür. Bu kongrede alınan kararların çoğu zamanla tatbik edilmişse de özellikle tarımla ilgili maddeler günümüzde dahi tam anlamıyla amacına ulaştırılamamıştır.
Burada görüldüğü gibi devletlerin yeni Türkiye devletinde devam ettirmek istedikleri ekonomik istifadelerdir. Bu şartları kabul etmediğimiz için yeniden savaş dahi göze alınarak konferansa ara verilmesini Türk hükümeti kabul etmiştir. İşte tam o tarihlerde İzmir iktisat kongresinde yeni Türkiye’nin ekonomik sorunları henüz savaştan çıkan Türk yurdu için başlıca konu oluyor Lozanda devamı istenen kapitülasyonlar ve diğer imtiyazların kabul edilemeyeceği ifade ediliyor. Bu kritik dönemde ekonomik sorunlarını düzenlemek amacıyla kararlar alınan İzmir iktisat kongresinde devlet adamlarımızın cesurane davranışları dikkate değer. Çünkü Türkiye için amaç savaşlardan yorgun çıkan halka ekonomik yön vermek ve harap olan yurdu kalkındırmak ve mamur etmektir. Anadolu kurtuluş hareketinin iktisadi yönünü göstermesi bakımından son derece önemlidir.
2. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ (2 -7 KASIM 1981 İZMİR)
Toplanma Amacı
1981 yılında düzenlenen İkinci İzmir İktisat Kongresi; iktisadi ve siyasi bunalımların gözlendiği, iktisadi olarak içe dönük sanayileşmenin yarattığı bunalımların biriktiği ve hemen ardından bu alanlarda büyük değişimlerin gözlendiği bir dönemde alınacak önlem ve getirilecek yeniliklerin görüşülmesi amacıyla toplanılmıştır.
Kongre Gündemindeki Ana Maddeler
• Türk Lirası'nın serbest sisteme geçmesi
• Gerçekçi kur politikası izlenmesi
• Sanayinin dış rekabete açılması
• Yabancı sermayenin teşvik edilmesi
• Vergi tabanının genişletilip oranların düşürülmesi.

Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
27 Aralık 2009       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bu iktisatta savuma sanayi ile ilgili alınan kararlar nedir
_KleopatrA_ - avatarı
_KleopatrA_
Ziyaretçi
27 Aralık 2009       Mesaj #7
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

bu iktisatta savuma sanayi ile ilgili alınan kararlar nedir

Kongrede Ticaret Kesimine Dönük Olarak
1. Hükümetinde ortak olacağı bir ticaret bankasının kurulması,
2. Kambiyo ve borsa işlerinin düzene sokulması,
3. Gümrük işlemlerinin yeniden düzenlenmesi,
4. Tekellerin kaldırılması,
5. Madenler ve ormanlarla ilgili yasaların çıkarılması,
6. Haberleşme ve ulaştırmada ticari işlemler kolaylık sağlanması,
7. Yabancı sermayeye ait koşulların belirlenmesi,
8. Ticaret odalarının yeniden düzenlenmesi,
9. Cuma günlerinin herkes için resmi tatil olması,
10. İktisat eğitimine önem verilmesi,
11. Yabancı sermayeye kayıtsız kalınmamalı,
12. Yabacı sermayeye ayrıcalık tanınmamalı.
Sanayi Kesimine Dönük Olarak
1. Gümrükler yardımıyla sanayinin dış rekabetten korunması,
2. Makine ve araç ithalatında vergi bağışıklığının sağlanması,
3. Sanayi teşvik yasasının yeniden düzenlenmesi,
4. Bir sanayi bankasının kurulması,
5. Sanayi odalarının düzenlenmesi,
6. Sanayi eğitimine önem verilmesi.
Tarım Kesimine Dönük Olarak
1. Aşarın ve tütün tekellerinin kaldırılması,
2. Tarım kredilerinin arttırılması,
3. Ulaşım sorunlarının giderilmesi,
4. Tarım alet alet ve makinelerinin temini,
5. Eğitime önem verilmesi.
İşçi Kesimine Dönük Olarak
1. Günlük çalışma süresinin 8 saat ile sınırlandırılması,
2. Yeni açılacak tüm işlerin Türklere verilmesi,
3. 1 Mayıs gününün işçi bayramı olarak kabul edilmesi,
4. İş güvenliğinin sağlanması,
5. Sigorta müessesesinin geliştirilmesi,
gibi istekler ilgili guruplarca savunulmuştur.
İktisat Kongresinde Alınan Kararlardan Bazıları
1. İşçi haklarını korumak amacıyla kişilere sendika kurma hakkı .
2. Anonim şirketlerinin kurumu kolaylaştırılacaktır.
3. Milli bankalar olacaktır.
4. Sanayi teşvik edilecektir.
5. Yerli malı kullanılması sağlanacaktır.
6. Demir yollarının inşası hükümetçe bir programa bağlanacaktır
7. Teknik eğitim geliştirilecektir
8. Ham maddesi yurt içinde olan endüstri kolları kurulacaktır
9. Küçük imalathanelerden süratle fabrikalara geçirecektir
10. Özel sektör tarafından yapılamayan teşebbüsler devlet tarafından gerçekleştirilecektir
11. Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulacaktır
12. Vergi ve toprak reformu yapılacaktır
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Ocak 2010       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ticaret ile ilgli alına kararlar noolurr yardımcı olunnnn şimdiden tşkler!
_KleopatrA_ - avatarı
_KleopatrA_
Ziyaretçi
14 Ocak 2010       Mesaj #9
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ticaret ile ilgli alına kararlar noolurr yardımcı olunnnn şimdiden tşkler!

Kongrede Ticaret Kesimine Dönük Olarak
1. Hükümetinde ortak olacağı bir ticaret bankasının kurulması,
2. Kambiyo ve borsa işlerinin düzene sokulması,
3. Gümrük işlemlerinin yeniden düzenlenmesi,
4. Tekellerin kaldırılması,
5. Madenler ve ormanlarla ilgili yasaların çıkarılması,
6. Haberleşme ve ulaştırmada ticari işlemler kolaylık sağlanması,
7. Yabancı sermayeye ait koşulların belirlenmesi,
8. Ticaret odalarının yeniden düzenlenmesi,
9. Cuma günlerinin herkes için resmi tatil olması,
10. İktisat eğitimine önem verilmesi,
11. Yabancı sermayeye kayıtsız kalınmamalı,
12. Yabacı sermayeye ayrıcalık tanınmamalı.
Sanayi Kesimine Dönük Olarak
1. Gümrükler yardımıyla sanayinin dış rekabetten korunması,
2. Makine ve araç ithalatında vergi bağışıklığının sağlanması,
3. Sanayi teşvik yasasının yeniden düzenlenmesi,
4. Bir sanayi bankasının kurulması,
5. Sanayi odalarının düzenlenmesi,
6. Sanayi eğitimine önem verilmesi.
Tarım Kesimine Dönük Olarak
1. Aşarın ve tütün tekellerinin kaldırılması,
2. Tarım kredilerinin arttırılması,
3. Ulaşım sorunlarının giderilmesi,
4. Tarım alet alet ve makinelerinin temini,
5. Eğitime önem verilmesi.
İşçi Kesimine Dönük Olarak
1. Günlük çalışma süresinin 8 saat ile sınırlandırılması,
2. Yeni açılacak tüm işlerin Türklere verilmesi,
3. 1 Mayıs gününün işçi bayramı olarak kabul edilmesi,
4. İş güvenliğinin sağlanması,
5. Sigorta müessesesinin geliştirilmesi,
gibi istekler ilgili guruplarca savunulmuştur.
İktisat Kongresinde Alınan Kararlardan Bazıları
1. İşçi haklarını korumak amacıyla kişilere sendika kurma hakkı .
2. Anonim şirketlerinin kurumu kolaylaştırılacaktır.
3. Milli bankalar olacaktır.
4. Sanayi teşvik edilecektir.
5. Yerli malı kullanılması sağlanacaktır.
6. Demir yollarının inşası hükümetçe bir programa bağlanacaktır
7. Teknik eğitim geliştirilecektir
8. Ham maddesi yurt içinde olan endüstri kolları kurulacaktır
9. Küçük imalathanelerden süratle fabrikalara geçirecektir
10. Özel sektör tarafından yapılamayan teşebbüsler devlet tarafından gerçekleştirilecektir
11. Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulacaktır
12. Vergi ve toprak reformu yapılacaktır
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
16 Mart 2010       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

izmir iktisat kongresi ve onemi


Türkiye İktisat Kongresi: İzmir İktisat Kongresi – 1923
Kurtuluş Savaşı’nın başında, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, “ekonomik bağımsızlık” özlemi dile getirilmiş, Mustafa Kemal yaptığı konuşmalarda aynı konuyu işlemişti. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ekonominin alacağı biçim ve yön, Lozan Barış görüşmelerinin kesintiye uğradığı bir dönemde, Şubat 1923’te izmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde temel nitelikleriyle belirlendi.
İktisat kongresinin başlıca iki amacı vardı. Birincisi, tüccar, çiftçi, sanayici ve işçi kesimlerinin kendilerine özgü sorun ve isteklerini bir bütünlük içinde belirlemek; bu isteklerin siyasal yönetim tarafından bilinmesini sağlamak. İkincisi de, yabancı sermaye çevrelerine ekonominin gelecekte alacağı biçimi ya da niteliği açıklamak. Bir başka açıdan bakıldığında, kongre ile yönetici kadronun iç ve dış sermaye kesimlerine güvence vermek istediği sonucu varılabilir.
İzmir İktisat Kongresi’nde ulusal bütünleşme anlayışının ekonomik alana taşınması kesinkes egemendir. Kongre’de benimsenen Misakı İktisadi esaslarında Türkiye halkının tutum ve davranışları konusunda görüş ve ilkeler yer almaktadır. Kongrenin 1355 delegesinin “müttefikan tespit ve kabul ettiği” ilk 12 maddede Türk ulusunun bağımsızlığı, egemenliği, çalışkan ve dürüst, nüfus artışından yana olduğu, doğal kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istediği, yabancı sermayeye ülkenin yasalarına uyduğu sürece karşı olmadığı, farklı sınıf ve mesleklerde bulunanların birbirlerine sevgi ile bağlı oldukları dile getirilmektedir.
Kongreye; tüccar, çifçi, sanayici ve işçi kesimlerinin delegeleri katılmıştır. Ancak delegelerin seçiminde belli bir ölçü ya da kural gözetilmemiş, birçok sivil, asker, brokrat delege kongreye çağırılmıştır.
Dört grup arasında kongreye en hazırlıklı ve örgütlü biçimde katılan tüccar grubuydu. Kongreden önce İstanbul’da bir Milli Türk Ticaret Birliği kurulmuş ve ayrıntılı raporlar hazırlayarak görüşlerini oluşturmuşlardır. Ticaret grubunun kongrece benimsenen ilkeleri 134 maddeden oluşuyor. Benimsenen ilkeler başlıca şu noktalarda toplanıyor:
-Hükümetinde ortak olacağı bir “ticaret ana bankası” kurulması; kambiyo ve borsa işlerinin düzeltilmesi, Cuma günlerinin herkes için resmi tatil olması, madenler ve ormanlarla ilgili yasaların; deniz ticaretinin, ticaret işlerinin ve gümrük işlemlerinin yeniden düzenlenmesi, tekellerin kaldırılması, iktisat eğitimine önem verilmesi ve gelir vergisinin, ulaştırma ve haberleşme alanlarında ticari işlemlere kolaylık sağlanması.
-Çiftçi grubunun (madde 96), tüccar grubu örgütlü olmamakla birlikte ülke nüfusunun, o günlerde yüzde 80 dolayında bir bölümünü temsil ettiklerinden, sayısal ağırlıkları fazlaydı. Çiftçiler aşarın ve tütün tekelinin (Reji) kaldırılmasını, tarım kredisi olanaklarının artırılmasını, güvenlik sorununun çözümünü istiyordu.
-Sanayi grubu (madde 24) gümrükler yolu ile sanayinin dış rekabetten korunmasını, makine ve araç dışalımında vergi bağışıklığı sağlanmasını, Sanayii Teşviki Yasası’nın yeniden düzenlenmesini, sanayi bankası kurulmasını, sanayi eğitimi ve sanayi odalarının düzenlenmesiyle ilgili ilkeleri dile getiriyordu.
-İşçi (Amele Grubu) Grubu (madde 34) ile, günlük çalışma süresinin 8 saatle sınırlandırılması, ücretli izin, toplumsal güvenlik önlemleri, hastalık, doğum, evlenme yardımı ve sigorta sağlanması; iş güvenliği, yeni açılacak tüm işlerin Türklere verilmesi, 1 Mayıs gününün işçi bayramı olması gibi düzenlemeler istiyordu.
Sonuç olarak, İzmir İktisat Kongresi’nde özel girişimciliğin canlandırılması ve bunun için kredi olanaklarıın ve eğitim, ulaşım, haberleşme gibi altyapı ve teknik hizmetlerin hükümetçe sağlanması, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması öngörülüyordu.

Benzer Konular

23 Haziran 2009 / Safi Türkiye Cumhuriyeti
1 Ocak 2010 / Misafir Soru-Cevap
25 Ocak 2012 / Misafir Soru-Cevap
25 Haziran 2007 / Misafir Edebiyat
23 Aralık 2015 / Ziyaretçi Cevaplanmış