Arama

PLC cihazının çalışma prensibi nedir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 20 Kasım 2008 Gösterim: 28.024 Cevap: 1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
20 Kasım 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
PLC Cihazının
güç kumanda devresini
çalışma prensibini
bağlantı şemalarını
diğer eleman ve cihazlar ile haberleşmesiniz kısaca anlatınız
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
Giriş arabirimi, denetlenen makine veya sürece bağlantıyı sağlar. Ana işlevi,m dış dünyadan gelen kontak kapanması, analog sürecinin akım ve gerilim değerleri vs gibi işaretleri almak ve MİB(CPU)'in kullanabileceği bir formata sokmaktır. Çıkış arabirimiyse, MİB'den gelen işaretleri alıp dış dünyadaki birimler tarafından kullanılabilecek bir formata sokar.
Sensörlerle ilgili bir flash
Sponsorlu Bağlantılar

PLC Giriş Elemanları ve PLC’ye Bağlantıları

2.2.1. Temaslı Algılayıcılar
Ø Kontaktörler

Kontaktörler; elektrik devrelerinin bağlantı işlemlerinde, bütün motor kumandalarında, ışık, kuvvet, sinyalizasyon ve bunlar gibi doğru ve alternatif akımda çalışan bütün tesislerde devrenin açılıp kapanmasını temin eden elektromanyetik şalterlerdir.
Kontaktörlerin en önemli kullanılış alanı doğru ve alternatif akım devrelerinin kumanda edilmesidir. Kontaktörler vasıtasıyla her güçteki motorlara yol verme devir, sayısı kontrolü gibi işler kolaylıkla sağlar.

20081117235840yq8

Şalterler-Anahtarlar

Kontak konumunu fiziksel hareket ile değiştiren kumanda elemanlarıdır. Bunların değişik tipleri vardır. Örneğin, basmalı anahtarlar, mafsallı anahtarlar, dokunmatik anahtarlar, ışıklı anahtarlar vb. Şalterler genelde iki tipte yapılırlar.
1-Kalıcı tip anahtarlar-şalterler 2-Butonlar (geri dönüşlü şalterler)

20081118000628td0

Kalıcı Tip Şalterler

Kalıcı tip şalterler yeni bir komut gelinceye kadar en son halini korurlar. Genellikle kumanda sistemlerinin ana girişlerinde kullanılır. Örnek olarak lamba anahtarları ve pako şalterler verilebilir ve Şekil 2.5’te görülmektedir.

20081118000542xw3

Butonlar

Start Butonu
Start (başlatma) butonudur. Bu butonlarda kontak normalde açıktır. Butona basılınca, açık olan kontak kapanır. Buton üzerinden etki kaldırıldığında, kapanan kontak hemen açılır. Bunlara ani temaslı buton da denir. Resim 2.4’te start butonu ve sembolü görülmektedir.

20081118001352xd2

Stop Butonu
Durdurma butonudur. Bu butonlarda kontak normalde kapalıdır. Butona temas edilince, kapalı olan kontak açılır; temas olduğu sürece açık kalır. Butondan temas kalkınca kontaklar normal konumunu alır.
Resim 2.5’te stop butonu ve sembolü görülmektedir.

20081118001501oa8

Jog (Kesik çalıştırma) Butonu veya İki Yollu Kumanda Butonu

Start ve stop butonunun birleşiminden oluşmuştur. Kapalı kontak stop butonu olarak açık kontak ise start butonu olarak kullanılır.
Resim 2.6’da jog butonu ve sembolü görülmektedir.

20081118001559rc4

Aşağıdaki Şekil 2.5’te ve Şekil 2.6’da buton, anahtar, çift yollu kumanda butonu ve
kontaktörlerin PLC’ye bağlantısı görülmektedir.

20081118001718qo3

20081118001741hg9
Mekanik Sınır Anahtarları
Mekanik bir etkiyle kontakları konum değiştiren elemanlardır.
Aşağıdaki Şekil 2.7’de mekanik sınır anahtarlarının PLC’ye bağlantısı görülmektedir.

20081118002853jh2

20081118003003uo8

Temassız Algılayıcılar

Ø Manyetik Temassız Algılayıcılar

Bu tip algılayıcıların temel fonksiyon elemanları; manyetik alanı algılamaya yardımcı olan "Hall-Jeneratörü" ve "Manyetik Alan Plakası"dır.
Hall-Jeneratörünün çalışma prensibi Lorentz kanununa dayanır. (Lorentz kanunu; hareket halindeki yük taşıyıcıları manyetik alana maruz kaldıklarında yönlerinden saparlar.)
Manyetik alan olmadığında yarı iletken plakanın (İndiyum-Arsenik veya İndiyum-Antimon) içerisindeki yük taşıyıcıları her bölgede aynı yoğunluktadırlar. Böylece herhangi bir gerilim oluşamaz. Plakaya dışarıdan manyetik alan etki ettiğinde yük taşıyıcıları yörüngelerinden saparlar. Bu durumda yan kontaklardan birinde yük taşıyıcı fazlalığı, diğerinde yük taşıyıcı azlığı meydana gelir. Yani bu bir potansiyel farkıdır ve “Hall“ gerilimi olarak adlandırılır. Manyetik alana bağlı olarak oluşan bu gerilimin büyüklüğü; yük taşıyıcılarının hareketliliği
ile yoğunluklarına (RH), kumanda akımına (IS), manyetik alan yoğunluğuna (B ) ve yarı iletken plakanın kalınlığına (d) bağlıdır.

· Hall-Jeneratörü Yapısı ve Çalışması
Manyetik Alan Plakası Yapısı ve Çalışması

Manyetik alan plakası üzerine yarı iletken tabaka (InSb=İndiyum-Antimon) sürülmüş,
dikdörtgen şeklinde seramik bir taşıyıcı plakadan oluşur ve bu yarı iletkenin içinde çok küçük aralıklarla metal şeritler bulunur. Bu metal şeritler akım yönüne dik olarak bulunduklarından akım geçişini engellemezler. Dış manyetik alan olduğunda Lorentz kuvveti yük taşıyıcılarını saptırarak yollarını uzatır. Bu akıma karşı zorluk ve plakanın
direncinin artması demektir. Bu direnç manyetik alan kuvvetine bağlı olarak değişir. Bu değişim bir dirençle seri bağlanarak veya köprü devrede kullanılarak gerilime çevrilebilir. Manyetik alan plakalarının dirençleri 1W ile 1000W arasındadır. Manyetik alan plakaları büyük ölçüde ısıya bağımlıdırlar. Bu yüzden içinden geçen akımın ısı yaratmamasına ve bulundukları çevrede aşırı ısıya maruz kalmamalarına dikkat edilmelidir.

Hall-Jeneratörü ve Manyetik Alan Plakalarının Kullanıldıkları Yerler

o Manyetik alan yoğunluğunun ölçülmesinde
o Manyetik alan tespitinde
o Sıva ve toprak altı iletken hatlarının tespitinde
o Algılayıcı olarak otomasyon tekniğinde
o Örnek olarak silindir pozisyonlarının tespitinde kullanılır.

20081118003350tn1


Bir manyetik algılayıcının içyapısı aşağıdaki Şekil 2.10’da blok şeması gösterilmiştir;


20081118003440dn5

Manyetik alana sahip bir nesne algılayıcıya yaklaştığında, Hall-Jeneratörü (veya
manyetik alan plakası) sayesinde algılama gerçekleşir. Müteakip elektronik devrede uygun yükseklikte gerilim seviyesine çevrilir ve bu seviye bir komparator (karşılaştırıcı) tarafından değerlendirilerek çıkış katına sinyal gönderilir. Çıkış katında anahtarlama işlemi yapılarak, algılayıcı çıkış sinyali elde edilir. Ayrıca çıkış katında kısa devre ve aşırı akımdan koruma düzeni bulunmaktadır.
Aşağıdaki Şekil 2.11’de manyetik temassız algılayıcıların PLC’ye bağlantısı görülmektedir.

20081118003545cn4Şekil 2.11: Manyetik temassız algılayıcıların PLC’ye bağlantısı

İndüktif Temassız Algılayıcılar

Algılayıcı içerisinde bulunan osilatör elektromanyetik değişken bir alan üretir ve bu alan algılayıcının aktif yüzeyinden çıkarak ön tarafına yayılır. Elektriksel iletken olan bir nesne (metal) algılayıcıya yaklaştırılırsa, elektromanyetik değişken bir alana girdiği için üzerinde gerilim indüklenerek içersinde fuko akımları oluşur. Böylece osilatör daha çok akım çeker ve amplitüd (gerilim seviyesi) düşer. Amplitüdün düşmesi bir komparator (karşılaştırıcı) tarafından değerlendirilerek çıkış katına sinyal gönderilir. Çıkış katında anahtarlama işlemi yapılarak algılayıcı çıkış sinyali elde edilir. Algılayıcının önünde herhangi bir metal nesne olmadığı sürece bu amplitüd aynı seviyede kalır ve komparator reaksiyon göstermediği için çıkış sinyali alınmaz.
Aşağıda Şekil 2.12’de indüktif algılayıcının prensip şeması verilmiştir.

20081118003801nj3

Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
20 Kasım 2008       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Giriş arabirimi, denetlenen makine veya sürece bağlantıyı sağlar. Ana işlevi,m dış dünyadan gelen kontak kapanması, analog sürecinin akım ve gerilim değerleri vs gibi işaretleri almak ve MİB(CPU)'in kullanabileceği bir formata sokmaktır. Çıkış arabirimiyse, MİB'den gelen işaretleri alıp dış dünyadaki birimler tarafından kullanılabilecek bir formata sokar.
Sensörlerle ilgili bir flash
Sponsorlu Bağlantılar

PLC Giriş Elemanları ve PLC’ye Bağlantıları

2.2.1. Temaslı Algılayıcılar
Ø Kontaktörler

Kontaktörler; elektrik devrelerinin bağlantı işlemlerinde, bütün motor kumandalarında, ışık, kuvvet, sinyalizasyon ve bunlar gibi doğru ve alternatif akımda çalışan bütün tesislerde devrenin açılıp kapanmasını temin eden elektromanyetik şalterlerdir.
Kontaktörlerin en önemli kullanılış alanı doğru ve alternatif akım devrelerinin kumanda edilmesidir. Kontaktörler vasıtasıyla her güçteki motorlara yol verme devir, sayısı kontrolü gibi işler kolaylıkla sağlar.

20081117235840yq8

Şalterler-Anahtarlar

Kontak konumunu fiziksel hareket ile değiştiren kumanda elemanlarıdır. Bunların değişik tipleri vardır. Örneğin, basmalı anahtarlar, mafsallı anahtarlar, dokunmatik anahtarlar, ışıklı anahtarlar vb. Şalterler genelde iki tipte yapılırlar.
1-Kalıcı tip anahtarlar-şalterler 2-Butonlar (geri dönüşlü şalterler)

20081118000628td0

Kalıcı Tip Şalterler

Kalıcı tip şalterler yeni bir komut gelinceye kadar en son halini korurlar. Genellikle kumanda sistemlerinin ana girişlerinde kullanılır. Örnek olarak lamba anahtarları ve pako şalterler verilebilir ve Şekil 2.5’te görülmektedir.

20081118000542xw3

Butonlar

Start Butonu
Start (başlatma) butonudur. Bu butonlarda kontak normalde açıktır. Butona basılınca, açık olan kontak kapanır. Buton üzerinden etki kaldırıldığında, kapanan kontak hemen açılır. Bunlara ani temaslı buton da denir. Resim 2.4’te start butonu ve sembolü görülmektedir.

20081118001352xd2

Stop Butonu
Durdurma butonudur. Bu butonlarda kontak normalde kapalıdır. Butona temas edilince, kapalı olan kontak açılır; temas olduğu sürece açık kalır. Butondan temas kalkınca kontaklar normal konumunu alır.
Resim 2.5’te stop butonu ve sembolü görülmektedir.

20081118001501oa8

Jog (Kesik çalıştırma) Butonu veya İki Yollu Kumanda Butonu

Start ve stop butonunun birleşiminden oluşmuştur. Kapalı kontak stop butonu olarak açık kontak ise start butonu olarak kullanılır.
Resim 2.6’da jog butonu ve sembolü görülmektedir.

20081118001559rc4

Aşağıdaki Şekil 2.5’te ve Şekil 2.6’da buton, anahtar, çift yollu kumanda butonu ve
kontaktörlerin PLC’ye bağlantısı görülmektedir.

20081118001718qo3

20081118001741hg9
Mekanik Sınır Anahtarları
Mekanik bir etkiyle kontakları konum değiştiren elemanlardır.
Aşağıdaki Şekil 2.7’de mekanik sınır anahtarlarının PLC’ye bağlantısı görülmektedir.

20081118002853jh2

20081118003003uo8

Temassız Algılayıcılar

Ø Manyetik Temassız Algılayıcılar

Bu tip algılayıcıların temel fonksiyon elemanları; manyetik alanı algılamaya yardımcı olan "Hall-Jeneratörü" ve "Manyetik Alan Plakası"dır.
Hall-Jeneratörünün çalışma prensibi Lorentz kanununa dayanır. (Lorentz kanunu; hareket halindeki yük taşıyıcıları manyetik alana maruz kaldıklarında yönlerinden saparlar.)
Manyetik alan olmadığında yarı iletken plakanın (İndiyum-Arsenik veya İndiyum-Antimon) içerisindeki yük taşıyıcıları her bölgede aynı yoğunluktadırlar. Böylece herhangi bir gerilim oluşamaz. Plakaya dışarıdan manyetik alan etki ettiğinde yük taşıyıcıları yörüngelerinden saparlar. Bu durumda yan kontaklardan birinde yük taşıyıcı fazlalığı, diğerinde yük taşıyıcı azlığı meydana gelir. Yani bu bir potansiyel farkıdır ve “Hall“ gerilimi olarak adlandırılır. Manyetik alana bağlı olarak oluşan bu gerilimin büyüklüğü; yük taşıyıcılarının hareketliliği
ile yoğunluklarına (RH), kumanda akımına (IS), manyetik alan yoğunluğuna (B ) ve yarı iletken plakanın kalınlığına (d) bağlıdır.

· Hall-Jeneratörü Yapısı ve Çalışması
Manyetik Alan Plakası Yapısı ve Çalışması

Manyetik alan plakası üzerine yarı iletken tabaka (InSb=İndiyum-Antimon) sürülmüş,
dikdörtgen şeklinde seramik bir taşıyıcı plakadan oluşur ve bu yarı iletkenin içinde çok küçük aralıklarla metal şeritler bulunur. Bu metal şeritler akım yönüne dik olarak bulunduklarından akım geçişini engellemezler. Dış manyetik alan olduğunda Lorentz kuvveti yük taşıyıcılarını saptırarak yollarını uzatır. Bu akıma karşı zorluk ve plakanın
direncinin artması demektir. Bu direnç manyetik alan kuvvetine bağlı olarak değişir. Bu değişim bir dirençle seri bağlanarak veya köprü devrede kullanılarak gerilime çevrilebilir. Manyetik alan plakalarının dirençleri 1W ile 1000W arasındadır. Manyetik alan plakaları büyük ölçüde ısıya bağımlıdırlar. Bu yüzden içinden geçen akımın ısı yaratmamasına ve bulundukları çevrede aşırı ısıya maruz kalmamalarına dikkat edilmelidir.

Hall-Jeneratörü ve Manyetik Alan Plakalarının Kullanıldıkları Yerler

o Manyetik alan yoğunluğunun ölçülmesinde
o Manyetik alan tespitinde
o Sıva ve toprak altı iletken hatlarının tespitinde
o Algılayıcı olarak otomasyon tekniğinde
o Örnek olarak silindir pozisyonlarının tespitinde kullanılır.

20081118003350tn1


Bir manyetik algılayıcının içyapısı aşağıdaki Şekil 2.10’da blok şeması gösterilmiştir;


20081118003440dn5

Manyetik alana sahip bir nesne algılayıcıya yaklaştığında, Hall-Jeneratörü (veya
manyetik alan plakası) sayesinde algılama gerçekleşir. Müteakip elektronik devrede uygun yükseklikte gerilim seviyesine çevrilir ve bu seviye bir komparator (karşılaştırıcı) tarafından değerlendirilerek çıkış katına sinyal gönderilir. Çıkış katında anahtarlama işlemi yapılarak, algılayıcı çıkış sinyali elde edilir. Ayrıca çıkış katında kısa devre ve aşırı akımdan koruma düzeni bulunmaktadır.
Aşağıdaki Şekil 2.11’de manyetik temassız algılayıcıların PLC’ye bağlantısı görülmektedir.

20081118003545cn4Şekil 2.11: Manyetik temassız algılayıcıların PLC’ye bağlantısı

İndüktif Temassız Algılayıcılar

Algılayıcı içerisinde bulunan osilatör elektromanyetik değişken bir alan üretir ve bu alan algılayıcının aktif yüzeyinden çıkarak ön tarafına yayılır. Elektriksel iletken olan bir nesne (metal) algılayıcıya yaklaştırılırsa, elektromanyetik değişken bir alana girdiği için üzerinde gerilim indüklenerek içersinde fuko akımları oluşur. Böylece osilatör daha çok akım çeker ve amplitüd (gerilim seviyesi) düşer. Amplitüdün düşmesi bir komparator (karşılaştırıcı) tarafından değerlendirilerek çıkış katına sinyal gönderilir. Çıkış katında anahtarlama işlemi yapılarak algılayıcı çıkış sinyali elde edilir. Algılayıcının önünde herhangi bir metal nesne olmadığı sürece bu amplitüd aynı seviyede kalır ve komparator reaksiyon göstermediği için çıkış sinyali alınmaz.
Aşağıda Şekil 2.12’de indüktif algılayıcının prensip şeması verilmiştir.

20081118003801nj3

Quo vadis?

Benzer Konular

9 Şubat 2010 / Ziyaretçi Soru-Cevap
29 Aralık 2010 / Ziyaretçi Soru-Cevap
23 Aralık 2008 / Ziyaretçi Cevaplanmış
23 Ocak 2016 / darkmeteor Cevaplanmış
17 Şubat 2014 / Misafir Cevaplanmış