Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 17 Kasım 2015  Gösterim: 14.566  Cevap: 6

Sürat nedir?

Ziyaretçi
1 Aralık 2008 20:00       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
SüraT NeDeMeK
EN İYİ CEVABI verdi
Sponsorlu Bağlantılar


fadedliver
1 Aralık 2008 20:10       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Bir hareketlinin hızı zamanla değişmiyorsa böyle harekete durağan (sabit) hızlı hareket ya da düzgün doğrusal hareket adı verilir.
Hareketli bir cisim için yer değiştirme ve yol kavramları günlük yaşantıda zaman zaman aynı anlamda kullanılır. Ancak, iki kavram birbirinden ayrıdır. Örneğin; bulunduğu konumdan 20 metre uzaklaşıp, yine aynı konuma gelen hareketlinin yer değiştirmesi sıfırdır. Hareketlinin aldığı yol ise
20 + 20 = 40 metredir.
Bir cismin hareketi sırasında izlediği yola yörünge denir. Hareketlinin yörüngesi doğrusal, dairesel, elips veya eğri biçimde olabilir.
Hareketli bir varlığın birim zamanda aldığı yola “SÜRAT” denir.
Bir hareketlinin süratini hesaplayabilmemiz için;
• Hareketlinin aldığı yolu ve
• Bu yolu alması için geçen zamanı bilmemiz gerekir. SÜRAT “v” ile gösterilir. Vektörel bir büyüklüktür.
Sl birimine göre;
yer değiştirmenin birimi metre, zaman birimi saniye alınırsa SÜRAT birimi metre/saniye olur.
Yer değiştirme km, zaman h olursa, SÜRAT birimi km / h olur.
alıntı

Misafir
30 Kasım 2010 21:36       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alınan yolun zamana oranıdır. Hız ile birbirinden farklı şeylerdir, karıştırmamak gerekir. Sürat skaler bir büyüklüktür. Hızın sadece büyüklüğünden bahsediyorsal yönünü hesaba katmıyorsak işte bu konuştuğumuz şey sürattir.

Örneğin araba saatte 100 kilometre ile gidiyor diyorsak bu sürat.. Fakat araba batıya doğru saatte 100 kilometre ile gidiyor dersek bu hızdır. Hız vektörel bir büyüklük olduğu için yöne belirtilmelidir. aLıntıdır
Misafir
20 Ocak 2011 18:43       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sürat nedir?
Sürat, hareketli varlıkların belirli bir yolu ne kadar zamanda aldığını belirler. Sürati hesaplayabilmek için bir cismin hareketi boyunca aldığı yolu ve cismin bu yolu alması için geçen zamanı bilmemiz gerekir.

Bu bilgileri kullanarak bir cismin süratini hesaplamak için, cismin aldığı yolu geçen zamana oranlarız.Ölçülen her büyüklüğün mutlaka bir birim ile belirtilmesi gerektiğini biliyoruz. Uzunluk birimini santimetre (cm), metre (m), kilometre (km); zaman birimini ise saniye (s), dakika (dk.), saat (h) olarak ifade edebiliriz.

Süratin birimi ise;


Günümüzde bilinen en büyük sürat ışığın süratidir. Işığın sürati için şöyle bir karşılaştırma yapılabilir: Güneş ve Dünya arasındaki mesafe kadar bir yolu yarış arabası yaklaşık 43 yılda alabilir, aynı yolu ışık yaklaşık sekiz dakikada alır. Doğada canlılar da farklı süratlerde hareket ederler. Örneğin, en süratli kara hayvanı olan çita 140 km/h sürate ulaşabilir. Kartallar ise havada büyük bir sürat yaparak aşağıya doğru inişe geçerler. Bu iniş sırasında yaklaşık 322 km/h süratle hareket ederler. En süratli balık ise yelken balığıdır ve sürati 110 km/h'e kadar ulaşabilir. Şehirler arası yollarda otobüslerin süratlerini ölçmek ve kaydetmek için takometre kullanılır. Takometreler de yol ve zaman değerlerini kullanarak sürati
hesaplar. Ayrıca şehir içi ve şehirler arası yollarda sürat limitlerini aşan taşıtları tespit etmek için radar adı verilen araçlardan faydalanılır.

Sürati yaklaşık 118 km/h' den fazla olan rüzgârlara kasırga denir. 2005 yılının Ağustos ayında Amerika'da meydana gelen Katrina kasırgasının sürati yaklaşık 260 km/h'e ulaşmıştır ve bu kasırga büyük bir felakete yol açmıştır. Rüzgârın sürati anemometre isimli bir araçla ölçülür.

Ailemizle birlikte başka bir şehre yolculuk yaparken, aracımızın sürat göstergesinin uzunca süre aynı değeri gösterdiğini gözlemlemişizdir. Bu durum bize, geçen zaman aralığında aracımızın süratinin değişmediğini gösterir. Bu şekilde hareket eden araca, sabit süratli hareket ediyor diyebiliriz. Yani aracımızın bu zaman aralığındaki sürati sabittir.

Çevremizde hareket eden cisimler, bu hareketlerinden dolayı bir enerjiye sahiptir. Bu enerji hareket enerjisi olarak adlandırılır. Günlük hayatımızda kullandığımız çamaşır makinesinin kazanı, mikserin çırpıcıları ya da vantilatörün pervanesi çalışırken, kuşlar uçarken, bir fare kediden kaçarken ya da kedi fareyi kovalarken hareket enerjisine sahiptir.

Bir kuvvetin etkisi sonucunda cisimler hareket edebilir. Bildiğimiz gibi hareket eden cismin enerjisi, hareket enerjisidir. Hareket enerjisi, cismin hareketine devam etmesini sağlar. Ancak bir süre sonra sürtünme kuvveti bu enerjinin farklı bir enerjiye dönüşmesine sebep olur. Bunun sonucunda cismin, üzerinde hareket ettiği yüzey ve ortam bir miktar ısınır. Cismin sahip olduğu hareket enerjisinin tamamı başka bir enerjiye dönüşünce cisim artık hareket etmez ve durur.
Misafir
30 Ekim 2012 19:54       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sürat Nedir ? (Özet)
1 - Hareketli bir cismin belirli bir yolu ne kadar zamanda aldığını gösteren büyüklüğe sürat denir.

2 - Bir cismin hareketi süresince aldığı toplam yolun, cismin toplam hareket süresine bölümüne sürat denir.

3 - Bir cismin birim zamandaki aldığı yol miktarına sürat denir.

Not :
1- Bir cismin sürati, cismin sadece cismin hareket süresine bağlı değildir. Hareketini daha kısa sürede bitiren cisim daha hızlı değildir. Cisimlerin süratleri karşılaştırılırken sadece zaman değil, zaman ve cismin aldığı yol değerlendirilir.

2- Rüzgarın süratini ölçmek için kullanılan araçlara anemometre denir.

3- Bir cismin süratini, o cisme etki eden kuvvet etkiler.
Misafir
5 Kasım 2012 13:01       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sürat, hareketli varlıkların belirli bir yolu ne kadar zamanda aldığını belirler. Sürati hesaplayabilmek için bir cismin hareketi boyunca aldığı yolu ve cismin bu yolu alması için geçen zamanı bilmemiz gerekir.

Bu bilgileri kullanarak bir cismin süratini hesaplamak için, cismin aldığı yolu geçen zamana oranlarız.Ölçülen her büyüklüğün mutlaka bir birim ile belirtilmesi gerektiğini biliyoruz. Uzunluk birimini santimetre (cm), metre (m), kilometre (km); zaman birimini ise saniye (s), dakika (dk.), saat (h) olarak ifade edebiliriz.
17 Kasım 2015 21:57       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
SÜRAT, -tl a. (ar. sürat).
1. Çabukluk, hız, hızlılık: Çalışmasındaki sürat bize zaman kazandırıyor. Arabanın süratini artırmak.
2. Sürat katarı, ekspres tren. || Süratle, süratli bir biçimde; hızla; Süratle karar vermek.

—Esk. Sürat-i infial, çok çabuk darılma, gücenme. || Sürat-i intikal, anlama çabukluğu, çabuk anlama. || Sürat-i mümkine, mümkün olan çabukluk. || Sürat-i seyr, gidiş hızı.
—Ask. tar. Sürat neferatı, osmanlı ordusundaki sürat topçuları ocağında görevli erlere verilen ad. || Sürat topçuları, osmanlı ordusunda Topçu ocağı’na bağlı olarak Avrupa'daki benzerleri örnek alınıp Mustafa III döneminde kurulan (1774) yeni topçu sınıfına verilen ad. (Bk. ansikl. böl.)

—Denize. Sürat ölçü hattı, yeni gemilerin sürat denemeleri için ayrılmış, iki ucu kerterizlerle belirtilen, engelsiz parkur.

—Spor. Sürat koşucusu, atletizmde kısa mesafe koşucusu. || Sürat koşusu, atletizmde 100, 200 ve 400 m'lik mesafelerden oluşan kısa mesafe yarışı. || Sürat pisti, özellikle patinaj dalında sürat yarışları için öngörülen belli kurallara uygun olarak yapılmış kapalı devre biçimindeki pist. || Sürat yarışı, kayak sporunda 100 m'lik mesafede en fazla hıza ulaşmayı amaçlayan iniş yarışması. (Günümüzde rekor saatte 200 km civarındadır.)

—ANSİKL. Ask. tar. Osmanlı ordusunun 1768-1774 Türk-Rus savaşı'nda uğradığı yenilgiler ve başarısızlıklar karşısında özellikle topçu sınıfının geliştirilip yenileştirilmesi amacıyla Fransa'dan Obert adlı bir uzman getirtildi. Obert’in girişimleriyle Surat topçuları adı altında, yeni bir topçu sınıfı oluşturuldu. Yeşil ceket, mavi şalvar giyen sürat topçuları, ilk kuruluşunda 7 takım ve 250 kişi kadardı. Kendileri için Kâğıthane'de kışlalar yaptırıldı. Mustafa III ölünce (1774), bu topçu sınıfı kaldırıldığı gibi Obert de ülkesine döndü. Abdülhamit l’in sadrazamlarından Hamit Paşa göreve başlayınca Obert’i Fransa'dan getirterek sürat topçuları sınıfını yeniden kurdurdu (1782). Sunlar için Tophane'de yeni kışlalar yapıldı, sayıları 2 000'e çıkarıldı, bir de kanunname hazırlandı. Bu kanunname ile evlenmeleri yasaklanan sürat topçularının beyaz çuhadan yeşil püsküllü başlık giymeleri, 15 akçe gündelik almaları, sürekli kışlalarında kalmaları, haftada üç gün Kâğıthane ve Beyoğlu'nda- ki atış alanlarında eğitim görmeleri, hizmette üç yılını dolduranların gündeliklerinin 20 akçeye yükseltilmesi, yaşlılık dolayısıyla emekliye ayrılanlara gündelik 30 akçe, savaş gazilerine 40 akçe ödenmesi kararlaştırıldı. Sürat topçuları sınıfı İstanbul dışında Edirne, Varna, Silistre, Bosna, Vidin ve Belgrad gibi yerlerde de kuruldu.

Kaynak: Büyük Larousse


Daha fazla sonuç:
Sürat nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç