Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 52.986|Cevap: 33|Güncelleme: 24 Mart 2014

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgal edilen Maraş'ın durumu neydi?

Misafir
2 Ocak 2011 13:08   |   Mesaj #21   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
mondros ateşkes anlaşmasında işgale ugrayan kahramanmaraş cemiyetlerin faaliyetlerini,işgal ve işgale karşı yapılan mücadeleri anlatan kuvayı milliye ruhunu yansıtacak bir gazete hazırlamam lazım bana yardımcı olabılırmısınız?
Sponsorlu Bağlantılar
ener
2 Ocak 2011 13:45   |   Mesaj #22   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

mondros ateşkes anlaşmasında işgale ugrayan kahramanmaraş cemiyetlerin faaliyetlerini,işgal ve işgale karşı yapılan mücadeleri anlatan kuvayı milliye ruhunu yansıtacak bir gazete hazırlamam lazım bana yardımcı olabılırmısınız?

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUNDA OSMANLI DEVLETİNİN DURUMU
A. MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI'NIN UYGULANIŞI VE İLK İŞGALLER
Ateşkes isteyen Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Limni Adası'nın Mondros limanında ateşkes anlaşması imzalandı (3O Ekim 1918). Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı (Denizcilik Bakanı) Rauf (Orbay) Bey imzalamıştır. Rauf (Orbay) daha sonra Milli Mücadele'ye katılacaktır.

Mondros Ateşkes Anlaşması'nın Maddeleri:
1. Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak, Boğazlardaki istihkamlar, (siperler) İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek. İtilaf Devletlerinin Karadeniz'e serbestçe geçişi sağlanacak. Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerindeki egemenliği sona erdi. Anadolu ile Rumeli'nin bağlantısı kesildi. Başkent İstanbul'un güvenliği tehlikeye düştü.
2. Osmanlı ordusu terhis edilecek. Orduya ait silah ve cephane İtilaf Devletlerinin emrine verilecek. Anadolu'yu askersiz ve silahsız bırakarak işgaller karşısında direniş olmasını önlemeye çalıştılar.
3. Osmanlı Donanması İtilaf Devletlerinin gösterecekleri limanlarda göz altında tutulacak. Osmanlı deniz gücünü etkisiz hale getirdiler.
4. Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
5. Bütün haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri, İtilaf Devletlerinin denetimi altında bulundurulacak. Bölgeler arasında yardımlaşmaya engel oldular. Anadolu'nun kontrolünü ele geçirdiler
6. İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler (7. madde). Mondros'un en tehlikeli maddesidir.
Bütün Anadolu topraklarının işgal edilebileceği göstermektedir.Güvenliklerinin tehdit edilmesi bahanesi işgallere haklılık kazandırmak içindir.
7. Trablusgarp ve Bingazi'deki bütün Türk subayları, en yakın İtalyan garnizonuna; Hicaz, Yemen, Suriye ve Irakta bulunan askeri birliklerimiz ise İtilaf Devletlerine teslim olacaklardı. Osmanlı Devleti'nin askeri bakımından güçsüz bırakmayı amaçlamaktadırlar.
8. Doğu Anadolu'daki altı ilde (Vilayet-i Sitte) Diyarbakır, Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ (Harput), Sivas karışıklık çıkarsa, İtilaf Devletleri, bu illerin herhangi bir bölümünü işgal edebileceklerdi (24. madde).


Mondros ateşkesten çok kayıtsız şartsız bir teslim belgesidir. Birinci Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri Osmanlı toprakları için aralarında gizli paylaşım anlaşmaları yapmışlardı. Bu nedenle Mondros Ateşkes Anlaşması'na işgalleri kolaylaştırıp, karşı koymayı engelleyecek maddeler yerleştirdiler. 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri filosu İstanbul'a demirleyerek yaklaşık beş asırlık başkentimizi işgal etti.
Mondros'a dayanarak girişilen ilk işgal, İngilizler tarafından Musul'a yapıldı. Bunun dışında;
• İngilizler : Urfa, Antep, Maraş'ı,
• Fransızlar Ermenilerle birlikte : Adana, Mersin, Dörtyol'u,
• İtalyanlar : Antalya, Burdur, Isparya ve Konya'yı işgal ettiler.
İngilizler, işgal ettikleri yerler dışında Çanakkale, Eskişehir, Afyon, Samsun, Merzifon ve Batum'a askeri birlik gönderdiler. İşgaller ateşkesin maddelerine aykırıydı. Osmanlı Devleti çok zor durumdaydı.
Not. İngilizler Maraş, Antep ve Urfa'yı daha sonra Fransızlara bırakacaktır
Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
- Yenilen devletlerle yapılacak barış anlaşmalarını görüşmek amacıyla toplandı.
- Osmanlı Devleti'nin paylaşılması da bu konferansta görüşüldü.
- Yunanistan, fırsattan yararlanarak Batı Anadolu'nun kendisine ait olduğunu iddia etti. Gerekçe olarak da uydurma belgeler öne sürdü.
- Aslında Batı Anadolu gizli antlaşmalarda İtalya'ya verilmişti. İngilizler, sömürge yolları üzerinde güçlü bir İtalya yerine, kukla bir Yunanistan'ın olmasını çıkarlarına daha uygun buldular.
- Paris Barış Konferansı'nda Yunanlıların, İzmir'den başlayarak Batı Anadolu'yu işgal etmelerine karar verildi. İtalyan delegesi bu duruma çok kızdı ve konferansı terk etti.
NOT:İtilaf bloğunda ilk anlaşmazlık, Batı Anadolu'nun İtalyanlar yerine Yunanlılara verilmesi oldu.
2. İzmir'in işgali
Yunanlılar, Paris Barış Konferansı'nın ardından Batı Anadolu'yu işgal hazırlıklarına başladılar. İzmir'in işgaline Türk halkı çok büyük tepki gösterdi. Çünkü bıçak kemiğe dayanmıştı. Atatürk'ün ifadesiyle “Canına kastedilen bir millet, her şeyi göze alacaktı.”


BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme
• Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
• Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
• Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 19. I.Dünya Savaşı’nı sonuçları nelerdir ?
20. I.Dünya Savaşı sonrası imzalanan barış antlaşmalarının şartları nerede belirlenmiştir ?
21. Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı sonucunda hangi topraklarını kaybetmiştir ?
22. Wilson İlkelerinin Osmanlıyı ilgilendiren maddeleri nelerdir ?
23. Mondros Ateşkes Antlaşmasının çok ağır şartlar taşımasının nedenleri nelerdir ?
24. İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkesinin hangi maddelerine dayanarak Anadolu’yu işgale başlamışlardır?
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi İlgili zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılacak
B. DEVLETİN ÇÖKÜŞÜNÜ AMAÇLAYAN KURULUŞLAR (Zararlı Cemiyetler)

1. Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler
Mondros Ateşkesi ile başlayan işgaller, azınlıklara bölücü çalışmalarında cesaret verdi.
Başlıca zararlı cemiyetler şunlardır:
Mavri Mira Cemiyeti : Rumlar tarafından Fener Rum Patrikhanesinin desteğiyle kurulan cemiyettir
Pontus Rum Cemiyeti : Pontus Rumları tarafından kuruldu.
Ermenilerin Kurduğu Cemiyetler :
Mondros'un getirdiği ortamdan yararlanan Ermeniler ise bölgede kendi devletlerini kurmak için Hınçak, Taşnak Sütyun gibi cemiyetler kurdular.
Azınlıkların Kurdukları Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri :
1. Bulundukları bölgelerde silahlı çeteler oluşturdular. Böylece Türkleri sindirmek veya göçe mecbur bırakmak istiyorlardı.
2. Ortak hareket noktaları, bulundukları yerlerde karışıklık çıkararak Mondros'un 7. maddesine göre yapılacak işgallere zemin hazırlamaktı.
3. Bazıları da (Ermeniler, Pontus Rumlar) bulundukları yerlerde bağımsız devlet kurma amacında idiler.
4. İtilaf Devletleri tarafından kışkırtıldılar ve desteklendiler. Bunun karşılığında da İtilaf Devletlerinin işgallerini kolaylaştırdılar.
2. Türkler Tarafından Kurulan Milli Varlığa Düşman Cemiyetler
- Bu cemiyetler Milli Mücadele'ye karşıdır.
- Milli birlik ve beraberliğe zarar vermişlerdir.
- Saltanat ve hilafeti savunanların cemiyetler olduğu gibi bazı cemiyetler de ülkenin kurtuluşunu büyük devletlerin himayesi altına (mandası) girmekte gördüler.
a. Kürt Teali Cemiyeti
Cemiyetin merkezi İstanbul'du. İngilizler tarafından desteklenen cemiyetin amacı yabancı bir devletin himayesinde, bazı doğu illerimizi kapsayacak şekilde ayrı bir hükümet kurmaktı.
b. Teali İslam Cemiyeti
Ülkenin kurtuluşunu padişah ve hilafete bağlı kalmakta gören İstanbul'daki bazı medrese müderrisleri tarafından kuruldu.
c. İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Merkezi İstanbul'du. Vatanın kurtuluşunun, İngilizlerle dost kalmak ve işgallere karşı koymamakla mümkün olacağını savundu.
d. Wilson Prensipleri Cemiyeti
Wilson Prensipleri Cemiyeti Amerika'nın himayesine girilmesini savundu.
Milli varlığa düşman cemiyetler, Anadolu'da oluşan milli birlik ve beraberliği bozucu çalışmalar içerisine girmişlerdir.

C. MİLLİ KURULUŞLAR (Yararlı Cemiyetler)
Mondros'tan sonra işgallerin başlaması ve İstanbul Hükümeti'nin işgallere kayıtsız kalması üzerine millet harekete geçti. Vatanın çeşitli bölgelerinde yerel (mahalli) cemiyetler kuruldu.
a. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (Doğu Anadolu'nun Haklarını Savunma Cemiyeti):
Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesine engel olmak amacıyla kuruldu.

NOTmsn grinoğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Kongresi'ni düzenleyerek, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık safhasında önemli bir görev üstlendi.
b. Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (Trakya-Paşaeli'nin Haklarını Savunma Cemiyeti) :
Mondros Ateşkesi'nden sonra ilk kurulan cemiyettir. Merkezi Edirne idi. Amacı, Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgalini önlemek, Rumların bölgedeki saldırganlıklarına karşı koymaktı.
c. Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti (Trabzon'un Milli Haklarını Koruma Cemiyeti):
Merkezi Trabzon'du. Doğu Karadeniz'de, Trabzon ve civarında Pontus Rum devletinin kurulmasını önlemek için kuruldu.
ç. Kilikyalılar Cemiyeti (Adana ve civarının haklarını koruma cemiyetidir):
İstanbul'da kuruldu. Amacı Adana'da Ermenilerin katliama dönüşen eylemlerine son vermekti. Cemiyet silahlı direniş birlikleri kurarak Ermenilere ve Fransızlara karşı Adana ve civarını koruma kararı aldı.
d. İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti (İzmir Osmanlı Haklarını Savunma Cemiyeti):
İzmir ve civarının Yunanistan'a katılmasını engellemek için İzmir'de kuruldu. Amacı Ege Bölgesi'nde Türklerin çoğunlukta olduğunu basın-yayın yoluyla dünyaya duyurmaktı. Silahlı direniş yapmayı benimsedi. Bölgesel direniş kuruluşlarına silah ve cephane sağlamaya çalıştı.
e. Milli Kongre Cemiyeti :
İstanbul'da kuruldu. Bütün milli grupları kendi içinde toplamaya çalıştı.

NOT:Milli Kongre Cemiyeti, diğer cemiyetlerden farklı olarak bölgesel değildir.Amacı Türk davasının haklılığını Dünya kamuoyuna basın-yayın yoluyla duyurmaktı.

Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri :
Sadece kuruldukları bölgeyi savunmayı amaçlamışlardır. Bölgeseldirler. Çalışmaları iki esasa dayanır: İşgal hareketlerini protesto etmek (Demokratik tepki), işgallere silahla karşı koymak (Silahlı tepki).Kaynak >> Postitler Weblog: Atatürkçülük
Misafir
4 Ocak 2011 16:54   |   Mesaj #23   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Sütçü İmam Olayı
31 Ekim 1919 Cuma günü sabah olur olmaz, şehirdeki Ermeniler'in taşkınlık ve şımarıklıkları görülmeye başladı. Fransızlar'dan güç alan Ermeniler, şehre dağılarak önlerine gelen Türklere hakaret ediyorlar, Türk Milletinin örf, adet, gelenek ve görenekleri ile dinine dil uzatıyorlardı. Çeşitli mahallelerde yer yer olaylar patlak vermeye başladı. Fransız askerleri de bu duruma seyirci kalıyorlardı.
Fransız ve Ermeni askerler üçer-dörder kişilik grublar halinde çarşı-pazar ve mahalleleri dolaşıyorlardı. Türklerin bazılarını dövmelerinin yanında, Türk Milletini ve Türk Hükümeti'ni aşağılayıcı sözler sarfediyorlardı. Sataşma, dövme, yaralama gibi taşkınlıklarda yetmiyormuş gibi, sarkıntılık etmeye de başladılar.
Dinine, vatanına, milletine, ailesine, namusuna bayrağına, kitabına, şeref ve haysiyetine bağlı; başkalarının boyunduruğu altında yaşamaktansa, ölümü bile tercih eden Kahramanmaraşlılar adeta kükrediler. Fransız askerleri, Türklerin cesaret, azim ve kararlılığını henüz tanımıyorlardı. Fransızlar ve Ermenilerin bu taşkın hareketleri, Türklerin azim ve iradelerini artırıyordu. Türkler için artık tahammülü mümkün olmayan bir yere gelinmişti.

Bardağı taşıran son damla, Fransız askerlerinin Uzunoluk hamamından çıkan Türk kadınlarına sarkıntılık etmeleri oldu.
Bir grup Fransız Ermeni askeri ikindi üzerinde Uzunoluk Caddesi'nden kışlaya dönüyorlardı. 0 anda Uzunoluk Hamamından yüzleri peçeli iki Türk kadını çıktı. Üç kişi olan ve sarhoş durumda olan Fransız Ermeni askerlerinden birisi, hamamdan çıkan Türk kadınlarına saldırdı ve peçesini yırttı. "Artık burası Türklerin değildir, Fransız memleketinde peçe ile gezilmez" diyerek kadıncağıza sarılıp ilişmek istedi. Peçesi yırtılan ve zor durumda kalan kadıncağız bayılıp yere düştü. Diğer kadında imdat istercesine bağırdı. Olayı Kel Hacı'nın kahvesinden gören Türkler dışarı çıkarak, askerlerin üzerine yürüdüler. Türkler, Ermeniler'e ihtarda bulunarak yollarına gitmelerini söylediler. Ermeniler kötü sözler sarfederek silah kullandılar. Bu arada Çakmakçı Sait orada kurşunla yaralandı ve şehit oldu. Gaffar Osman'da yaralandı. Bu sırada Ali Sütçü Imam, Karadağ tabancasını alarak dükkanından hızla olayın olduğu yere geldi. Silahını Ermeni askerlerinin üzerine boşalttı. İlk kurşunu atan Kahraman Sütçü Imam'ın silahı ile yaralanan Ermeni askeri arkadaşlarının yardımı ile kışlaya götürüldü. Yaralı asker bir gün sonra öldü. 1 Kasım 1919 tarihinde ölen Ermeni için büyük bir

cenaze töreni düzenlendi. Sütçü İmam ise Nalbant Bekir'den aldığı bir atla Bertiz'in Ağabeyli köyünde bulunan Beyazıt oğlu Muharrem Bey'in yanına gitti, Sütçü İmam Ermeni ve Fransızlar tarafından sürekli arandı. Bulunması için de Kahramanmaraş Hükümeti çok sıkıştırıldı.Bütün çabalarına rağmen Sütçü İmam bulunamadı.
Sütçü İmam'ın bu unutulmaz kahramanlığından dolayı halk adeta birbirine kenetlenerek kardeş oldu. Birlik ve beraberliğin engüzel örneği bundan sonra da yaşandı. Sütçü İmam olayı, Kahramanmaraş harbinde de yeni bir ışık, yeni bir zafer yolunu açmış oldu.
Fransız askerlerinin ölmesi, Fransızlarla Ermeniler arasındaki sıkı ilişkiyi daha da artırdı. Fransız asayişinin bozulmasına Türk düşmanı Ellik Ermenileri sebeb oldu. Çünkü Fransızlar; Türkler'in bukadar vatan ve namusuna sadakatla bağlı olduklarını bilmiyorlardı.
Olayların Gelişmesi:
Sütçü İmam hadisesinden sonra gözleri dönmüş Ermeniler, çılgınlıklarını artırmaya başladılar. Ermeniler sağa sola ateş ederek Zülfikar Çavuş oğlu Hüseyin'i şehit ettiler. Bu arada Türkleri öldürüp kadınlarını alacaklarını, camilerine çan takacaklarını söylemeye başladılar.
Gaziantep yolu üzerindeki Zeytinlikte Tiyeklioğlu Kadir isimli genci boğazlayarak burnunu ve kulaklarını kestiler. Tiyeklioğlu Kadir, Sütçü İmam'ın dayısının oğlu olduğundan, özellikle işkence sonucu öldürdüler.
1 Kasım 1919
Ermenilerin yaptıkları cinayetler artarak devam etti. Şekerli mahallesinden Nasıroğlu Mehmet, arkadan kamalanarak Ermeniler tarafından haince şehit edildi. 14 Kasım 1919 günü yine, Çiçekli Mahallesindeki evinden komşusuna gitmekte olan Aşık Mustafa oğlu Ökkeş'i şehit ettiler.
Bu arada Kuyucak Kümbet, Çiçekli ve Haydarlı mahallelerinde toplanan Ermeniler, silahlanarak Türk askeri kıyafetlerinde olmak üzere Türkleri tek tek yakalayıp işkence etmeye başladılar. Maraşlıların gitgide sabrı taşıyordu.
8 Kasım 1919'da Adana'dan Kahramanmaraş'a bir tabur Tunuslu asker daha getirildi. Tunuslu askerler de şehre dağılmadan doğruca Fransız birliklerinin kışlalarına geldiler.
Bu sırada haberleşme telgrafla yapılıyordu. Telgraf makinalarından Türkler de gizlice yararlanıyorlardı. Türkler tarafından Cancık Mağarası'na yerleştirilen Telgraf makinası sayesinde Sarıgüzel, Maksutlu, Bertiz, Sarıçukur ve Kavlaklı köyleri ve Pazarcıktaki Kılıç Ali Beyle haberleşme sağlanıyordu.
Misafir
17 Ocak 2011 16:25   |   Mesaj #24   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
batumun işgali lazımmmmmmmm
Misafir
20 Ekim 2011 21:34   |   Mesaj #25   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
mondros ateskes antlasmasından sonra maras nasıldı
Sponsorlu Bağlantılar
ACIL
13 Kasım 2011 15:42   |   Mesaj #26   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yaşadıgınız şehirde azınlıklar varmı ve cemiyetler faliyetleri neler ?

bolegede faliyet gosteren milli varlıga yararlı cemiyetler ? ve faliyetleri

bolgedekı mucadeleye lıderlık eden biri

halkın ısgallere karsı tutumu

ben maraşı sectım bu soruları cevaplarmısınız lutfen...
Misafir
14 Kasım 2011 18:08   |   Mesaj #27   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
bizde gazeta yaıyılıyıcaz işgal edilen yerler ve kahramanları diye bir soru sordu bunun cevabı olark ne yazmam lzm
Misafir
24 Aralık 2011 16:34   |   Mesaj #28   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
bu konu ile ilgili gazete
Misafir
25 Ocak 2012 18:51   |   Mesaj #29   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
ateşkestwen sonra maraşın durumu nasıldııııııııııııııııııııı?
Misafir
18 Kasım 2012 17:57   |   Mesaj #30   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
mondros ateşkes antlaşmasından sonra işgal edilen doğu anadolu şehireleri
Sponsorlu Bağlantılar
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç