Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 9 Kasım 2013  Gösterim: 61.537  Cevap: 49

7 bölgenin nüfus dağılımı nasıldır?

Ziyaretçi
6 Aralık 2008 20:10       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
7 BÖLGENİN NÜFUSUNU AYRI AYRI SON SONUÇLARA GÖRE ÖĞRENMEK İSTİYORUM
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
Ege Bölgesi / Nüfus ve yerleşim
2008 sayımına göre bölgenin nüfusu 9,299,322 milyondur. Nüfus yoğunluğu km²’ye 96 kişidir. Bu Türkiye ortalamasına biraz üstündedir. En yoğun nüfuslu ikinci bölgedir. Kentsel nüfus daha fazladır (% 61). %65 olan Türkiye ortalamasına yakındır. Nüfus kıyılarda, alüvyal ovalarda yoğunlaşmıştır. İç kesimlere gidildikçe yükseltinin artması ve iklimin setleşmesi nedeniyle nüfus yoğunluğu azalır. Buralarda da nüfus maden işletmelerinin çevresine ve ovalara toplanmıştır. Kıyıda Menteşe Yöresi de dağlık alan olması nedeniyle az nüfuslanmıştır. Nüfus artış hızı binde 16’dır. (Türkiye binde 18,3).

Sponsorlu Bağlantılar
İç Anadolu Bölgesi / Nüfus ve yerleşim

Nüfus ve yerleşme [değiştir]İç Anadolu Bölgesi, 1997 nüfus sayımına göre yaklaşık 10,5 milyon kişilik nüfus büyüklüğüyle Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci sırayı alır. Bu bölgenin nüfus yoğunluğu 64 kişi/km² dir. (1997 yılına göre, Türkiye'nin ortalama nüfus yoğunluğu 81 kişi/km²) İç nüfusu, bölgenin doğal koşulları­nın etkisine bağlı olarak, daha çok komşu bölgelere yakın yerlerdeki dağ eteklerinde yoğunlaşır. Bunun nedeni, sözü edilen kesimlerin daha yağışlı olması ve su kaynaklarının bol olmasıdır.

Bölgedeki ovaların aldığı yağışın az olması, nüfuslanma ve yerleşmeyi engellemiştir. Düz ovalık ke­simde nüfus yoğunluğu dağ eteklerine göre azdır. Toplu köy niteliğindeki kırsal yerleşme birimleri ile kentler dağ etekleri boyunca dizilidir. Bölge nüfusu­nun %62'si, nüfusu 10.000'den fazla olan ve kent sayılan yerleşme birimlerinde yaşamaktadır. Tarım alanları geniş olmasına karşın nüfusun %38,44'ü kırsal kesimde yaşar. Tarım alanlarının geniş olması, tarımsal nüfus yoğunluğunun düşük olmasına yol açar. Nüfusun dağılışı, yağış dağılışına benzerlik gösterir.

Bölgede en fazla nüfuslanmış bölüm, Yukarı Sakarya'dır. Bu bölümün yoğun nüfuslanmasında, endüstri faaliyetleri ile Ankara'nın başkent olması önemli rol oynar. Konya ve Tuz Gölü civarları nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerdir.

fadedliver
6 Aralık 2008 20:53       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Matematiksel Nüfus Yoğunluğu Bakımından Bölgelerimiz:

1. Marmara Bölgesi (En Sık)
2. Ege Bölgesi
3. Karadeniz Bölgesi
4. Akdeniz Bölgesi
5. İç Anadolu Bölgesi
6. G.Doğu Anadolu Bölgesi
7. Doğu Anadolu Bölgesi (En büyük bölgemizdir ve en tenha bölgemizdir).
Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
6 Aralık 2008 22:37       Mesaj #4
Keten Prenses - avatarı
Üye
Akdeniz bölgesi nüfus ve yerleşimi
1990 nüfus sayımı sonuçlarına göre Akdeniz bölgesinde 8 milyona aşkın insan yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu km²’de 74 kişidir; bu da km²’de 73 olan Türkiye ortalamasına çok yakındır. Bölge nüfusunun %54’e yakın kısmı il ve ilçe merkezlerinde, %46'sı ise bucak merkezi ve köylerde yer alır.
6 Aralık 2008 22:42       Mesaj #5
Keten Prenses - avatarı
Üye
karadeniz bölgesi nüfus dağılımı

Gerçek alanı olan 1651Km2 ile Türkiye topraklarının %18’ini kaplar. Alan bakımından 3. Büyüklükteki bölgemizdir. Bölge Doğu-Batı doğrultusunda 1400 Km, Kuzey-Güney doğrultusunda 100-200 Km ile bir şeride benzer. Nüfusu 2000 sayımına göre 8.4 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2’ye 59 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının altındadır. Nufusu en yüksek olan il 1.228.959 kişilik toplam nufusuyla(2007 sayımı) Samsun ilidir.


Sıra sort none Kent sort none 1990 Sayımı sort none 2000 Sayımı sort none 2007 Sayımı sort none 2008 tahmini sort none Bağlı olduğu il sort none 1 Samsun 304.176 363.180 496.680 510.899 Samsun 2 Trabzon 161.886 214.949 228.826 232.764 Trabzon 3 Ordu 102.107 112.525 134.005 140.881 Ordu 4 Tokat 83.058 113.100 127.988 130.631 Tokat 5 Bolu 61.509 84.565 107.857 110.583 Bolu 6 Zonguldak 117.975 104.276 107.354 106.729 Zonguldak 7 Karabük 105.373 100.749 105.159 105.146 Karabük 8 Düzce 65.209 56.649 94.637 100.064 Düzce 9 Rize 52.743 78.144 94.800 97.274 Rize 10 Karadeniz Ereğli 66.859 79.486 94.736 96.376 Zonguldak 11 Giresun 67.604 83.636 89.241 90.514 Giresun 12 Amasya 57.087 74.393 85.851 87.543 Amasya 13 Bafra 65.600 83.733 85.325 86.485 Samsun 14 Kastamonu 51.560 64.606 80.582 82.289 Kastamonu 15 Ünye 45.716 61.552 72.867 74.464 Ordu 16 Fatsa 39.467 63.721 68.917 70.649 Ordu 17 Turhal 69.079 95.536 63.181 62.834 Tokat 18 Çarşamba 38.863 49.189 60.714 61.999 Samsun 19 Erbaa 33.554 45.595 56.810 58.178 Tokat 20 Safranbolu 24.351 31.697 38.334 49.821 Karabük
6 Aralık 2008 22:44       Mesaj #6
Keten Prenses - avatarı
Üye
doğu anadolu bölgesi nüfus dağılımı

Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en az olan bölgemizdir. Bunda bölgenin yüz ölçümünün büyük olması başlıca etkendir. 2000 yılındaki nüfus sayımına göre bölgenin nüfusu 6 milyon 100 bin kişi civarındadır.
Diğer bölgelere göçün fazla yaşandığı bölge olan Doğu Anadolu Bölgesinde kırsal nüfus kent nüfusundan fazladır.
Bazı İllerin Nüfus Artışı (1990-2000 arası)[2]
Ağrı %19,03 Erzurum %10,52 Erzincan %5,38 Bingöl %2,51 Bayburt -%9,75 Kars -%8,43 Artvin -%10,33 Ardahan -%20,22 Türkiye’deki coğrafi bölgeler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır. Bu farkların oluşmasında fiziki faktörler (iklim özellikleri, yerşekilleri, toprak özellikleri) ve beşeri faktörler (sanayileşme, tarım, yeraltı kaynakları, turizm, ulaşım) önemli rol oynarlar.
Bölge yüzölçümünün %10'unda ancak tarım yapılabilir. Yer şekilleri ve iklimin olumsuz etkisinden dolayı tarımsal faaliyet gelişmemiştir. Bölgedeki tarım etkinlikleri en çok bölgenin güneyindeki çöküntü ovalarında (Elbistan, Malatya, Elazığ ve Muş ovaları) yoğunlaşır.
Misafir
10 Kasım 2009 17:40       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yalova nın nüfusunun fazla olmasının nedenleri ve sonuçları
Misafir
17 Aralık 2009 21:57       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Herkes uzun uzasına yazıyorlar ama kitabınıza kısa bir şekilde yazacak iseniz bence şöyle yazın ; TİCARET çünkü başka bir sebebi yoktur var sa da iklimdendir ama kitbaınıza ticaret yazın diyerleri boş laf bence
Misafir
23 Aralık 2009 18:47       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
7 bölgenin nüfus dağılımı nedir???????
Misafir
28 Aralık 2009 20:41       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kısa olarak iç anadolu bölgesini yazar mısınız???????Msn HappyCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç