Arama

1. ve 2. Murat, Çelebi Mehmet ve Yıldırım Bayezid'in fethettiği yerler nereleridir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 15 Şubat 2015 Gösterim: 51.128 Cevap: 28
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
16 Aralık 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
ya 1. murat,2. murat,çelebi mehmet ve yıldırım beyazıtın fethettiği yerLer nerelerdir??
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
I.MURAT (HÜDAVENDİGAR) DÖNEMİ (1362-1389):

Sponsorlu Bağlantılar
A) RUMELİDEKİ SİYASİ OLAYLAR:
• 1363 yılında Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu Sazlıdere Savaşında Bizans ve Bulgar kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Böylece Edirne Osmanlı Devletinin eline geçti. Arkasından da Gümülcine ve Filibe alındı.
Not-8: Bu gelişmelerden sonra Bizans’ın Bulgar ve Sırplarla bağlantısı kesildi.
• Sırp Sındığ Savaşı(1364): Edirne ve Filibe’nin Osmanlı eline geçmesi üzerine Sırp ve Bulgarlar Papa’dan yardım istedi.Papa Türkleri Balkanlardan atma görevini Macar Kralı I.Layoş’a verdi.Bulgar,Macar,Bosna ve Eflak kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusu Edirne üzerine yürüdü.Osmanlı Komutanlarından Hacı İl Bey Haçlıları bir gece baskını ile bozguna uğrattı.
Not-9: Osmanlının Balkanlarda Haçlılar ile yaptığı ve kazandığı ilk savaştır. Bu zaferden sonra Balkanlarda Macarların etkisi azalmıştır. Trakya’nın fethi de tamamlanmış oldu.Bu olaydan sonra Osmanlı Devleti Edirne’yi başkent yapmıştır.
• Çirmen Savaşı(1371): Osmanlı hâkimiyetini kabul etmek istemeyen Sırplarla yapılan bu savaşı Osmanlı kazandı ve Sırplar Osmanlı egemenliğini kabul etti(1374).

• I.Kosova Savaşı(1389):

Nedeni: Osmanlı Devleti Balkanlardaki durumunu sağlamlaştırmak için Sofya,Manastır ve Niş’i fethetti.Bu zaferler nedeni ile yine Papanın kışkırtması ile Osmanlıya karşı bir Haçlı ordusu kuruldu.Haçlıların amacı Osmanlı Devletini Balkanlardan atmaktı.

Sonuç: Bu haçlı ittifakını önlemeye çalışan bir Osmanlı öncü birliği Ploşnik denen yerde pusuya düşürüldü. Anadolu Beyliklerinin desteğini alan I. Murat ordunun başında hareket ederek önce Bulgarları yenilgiye uğrattı.Arkasından da Kosova da yapılan meydan savaşında Sırp,Boşnak,Macar,Eflek,Arnavut,Leh ve Çek kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusunu yenilgiye uğrattı.

Önemi: 1)Tuna nehrine kadar olan balkan toprakları Osmanlı kontrolüne geçti.
2) Balkanlarda Osmanlının karşısında sadece Macarlar kaldı.
3) Osmanlı ilk topu bu savaşta kullandı.
4) Bu savaş haçlılar ile yapılan ilk meydan savaşıdır.

B) ANADOLUDAKİ SİYASİ OLAYLAR:

• Ankara Ahilerden alındı
• Karamanoğulları ile savaştığı için zor durumda kalan Germiyanoğullarından Çeyiz yolu ile Kütahya,Emet,Tavşanlı ve Simav alındı.
• Hamitoğullarından para ile Akşehir,Beyşehir,Karaağaç,Yalvaç ve Isparta alındı.
• Karamanoğulları ile savaşıldı.
Not-10:C) I.MURAT DÖNEMİNDEKİ DİĞER GELİŞMELER:

• Devşirme Sistemi uygulanmaya başladı ve Yeniçeri Ocağı kuruldu.
Not-11:

• Pencik sistemi ve Tımar Sistemi uygulanmaya başlandı.
• Rumeli beylerbeyliği Kuruldu.
• Kazasdkerlik,Defterdarlık ve Vezir-i Azamlık makamı kuruldu.
• “Ülke hanedanın ortak malıdır” uygulaması kaldırıldı yerine “Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır anlayışı getirildi.(Bu durum merkezi otoriteyi güçlendirdi)
• I.Murat savaş meydanında şehit olan ilk ve son Osmanlı padişahıdır.YILDIRIM BEYAZİD DÖNEMİ (1389-1402)

A) ANADOLUDA TÜRK SİYASİ BİRLİĞİNİ SAĞLAMA ÇALIŞMALARI:

• I. Murat’ın şehit olması üzerine tahta çıktı. Bu durumdan faydalanmak isteyen Karaman,Saruhan,Menteşe ve Hamitoğulları Osmanlı topraklarına saldırdılar.Bu sırada Rumelide bulunan Yıldırım Balkan sınırlarını güvenlik altına alarak Anadoluya geçti.
• Önce Aydın,Germiyan,Saruhanve Menteşeoğullarını Osmanlı devletine kattı.
• Bizansın Anadolu’daki son toprağı olan Alaşehir alındı.
• Antalya alınarak Hamitoğullarına son verildi.
• Niğbolu savaşından sonra Karamanoğulları Osmanlı topraklarına katıldı.
• Candaroğullarından Kastamonu alındı.
• Kadıburhanettin Devleti ile yapılan savaş kaybedildi ancak Kadı Burhanettin’in ölümü ile bu devletin toprakları (Sivas,Tokat ve Kayseri ) Osmanlıya kaldı.
Not-12:

• Dulkadiroğullarından Elbistan alındı.
Not-13:

Anadolu’daki Bu Faaliyetlerin Sonucunda:
- Anadolu Türk Birliği büyük ölçüde sağlandı.
- Osmanlı Devleti; Akkoyunlular ve Memlüklüler ile komşu oldu.
- Beyliklerin Osmanlı hakimiyetine girmesi ile Osmanlı denizciliği gelişti.
- Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.
Açıklama: Anadolu Türk Birliğini sağlama yolunda Osmanlıyı …


B) İSTANBUL KUŞATMALARI:

Bizans’ın Osmanlıya karşı izlediği iki yüzlü politikalar nedeni ile Yıldırım Beyazıt İstanbul’u iki defa kuşattı. Birinci Kuşatma Haçlıların Niğbolu kalesine saldırması yüzünden ikinci kuşatma ise Timur Devletinin Osmanlı topraklarına girmesi yüzünden kaldırıldı.
Not-14:

C) RUMELİDEKİ FALİYETLER:

- Macarlar ile Osmanlıya karşı ittifak yapan Bulgar Krallığına son verildi(1393)

- Niğbolu Savaşı(1396):

Nedeni: Osmanlıların Bulgar Krallığına son vermesi-Bizans’ın Papadan yardım istemesi-Osmanlının Balkanlarda ilerlemesi

Sonuç: Papanın çalışmaları sonucunda Macar kralı Sigismund komutasında büyük bir haçlı ordusu kuruldu. Bu ordu Osmanlıya ait olan Niğbolu kalesini kuşattı. Bu sırada İstanbul’u kuşatmakla meşgul olan Yıldırım; durumu haber alınca Kuşatmayı kaldırarak Niğbolu kalesine geldi. Burada Haçlılar ile yapılan savaşı Osmanlı kazandı.

Önemi:- Bulgaristan tamamen Osmanlıların eline geçti.- Osmanlının Balkanlardaki Hakimiyeti güçlendi.

D) ANKARA SAVAŞI(1402):

Nedenleri: - Yıldırım’ın Osmanlıya kattığı Anadolu beyliklerinin beylerinin Timur’dan yardım istemesi.
- Timur’un saldırılarından kaçan Karakoyunlu hükümdarı ve Celayir Devleti hükümdarının Yıldırım Beyazid’e sığınması.
- Yıldırım ve Timur’un Türk-İslam dünyasının lideri olma düşüncesi.
- Çin’e sefer yapmak isteyen Timur’un arkasında güçlü bir devlet bırakmak istememesi.
- İki hükümdarın birbirlerine hakaret içeren mektuplar göndermeleri


Sonuçları:
• Savaşı Osmanlı Ordusu kaybetti ve Yıldırım Beyazid, Timur’a esir düştü.
• Savaş öncesinde Osmanlı egemenliğine giren birçok Türk beyliği yeniden bağımsız oldu(Bu durum Anadolu Türk Siyasi birliğinin bozulmasına neden oldu.)
• Timur’un Anadolu’dan çekilmesinden sonra Yıldırım’ın 4 oğlu arasında taht kavgaları başladı.
NOT: Bu durum Osmanlı tarihinde 11 yıl sürecek olan Fetret Dönemini başlattı. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşadı.
• Doğuda güçlenen Akkoyunlu Devleti Osmanlıya rakip oldu.
• Rumeli’de ufak tefek toprak kayıpları yaşanmasına rağmen burada Osmanlının pek önemli bir kaybı olmadı.
NOT: Bu durum Rumeli’deki yerli halkın Osmanlı yönetiminden memnun olduğunun kanıtıdır.Yani Osmanlının bölgedeki adaletli ve hoşgörülü politikası,din ve mezhep özgürlüğü tanıması ve iskan politikası uygulamasının sonuçlarıdır.

FETRET DEVRİ (1402–1413)

Ankara Savaşının kaybedilmesi ile başlayıp 11 yıl Yıldırım Beyazıt’ın dört oğlu (Süleyman, Musa, İsa, Mehmet) arasında taht kavgaları şeklinde devam eden sürece Osmanlı Tarihinde Fetret Devri denir.
Süleyman Çelebi Rumeli’de, İsa Çelebi Balıkesir’de, Musa Çelebi Bursa’da ve Mehmet Çelebi de Amasya’da Hükümdarlıklarını ilan ettiler. Mehmet Çelebi önce İsa Çelebiyi ortadan kaldırdı. Bu arada Musa Çelebi de Rumeli’ye geçmiş ve Süleyman Çelebiyi saf dışı etmişti. Arkasından da burada hükümdarlığını ilan etmişti. Çok cesur bir devlet adamı olmasına karşılık aynı ölçüde de sert bir devlet adamı olan Musa Çelebi etrafındakilere kırıcı davranıyordu. İşte bu yüzden Türkmen beyleri Çelebi Mehmet’i destekledi ve Rumeli’ye geçen Mehmet abisi Musa’yı yenerek 1413’te Fetret devrine son verdi ve Osmanlı tahtına çıktı.

I. MEHMET (ÇELEBİ) DÖNEMİ (1413–1421)

Çelebi Mehmet Fetret devrine son vererek Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtardığı için Osmanlı tarihinde devletin ikinci kurucusu sayılır.Onun temel politikası dışta barış içerde ise Ankara savaşı ile bozulan Anadolu Türk Siyasi Birliğini yeniden sağlamaktı.

A) ANADOLUDAKİ FALİYETLER:
• Fetret devrinde iken Saruhanoğullarına son verdi.
• Aydınoğullarından İzmir’i aldı
• Karamanoğullarını mağlup ederek Akşehir,Beyşehir ve Seydişehir’i aldı.
• İsfendiyaroğullarını kendine bağladı.
• Samsunu fethetti.Böylece Akkoyunlular ve Karakoyunlular ile komşu oldu.

B) BALKANLARDAKİ FALİYETLER:
• Eflak beyliğini egemenliğine aldı.
• Arnavutluk’ta Akçahisar ve Avlonya alındıTuna kıyısındaki Yergöğ kalesi ele geçirildi ve Orta Macaristan yolu Osmanlılara açılmış oldu.
• Dobruca ve Bosna Osmanlı hakimiyetini kabul etti.
• Venedik ile Ege’de yapılan ilk deniz savaşı kaybedildi(1416)
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
16 Aralık 2008       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
I.MURAT (HÜDAVENDİGAR) DÖNEMİ (1362-1389):

Sponsorlu Bağlantılar
A) RUMELİDEKİ SİYASİ OLAYLAR:
• 1363 yılında Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu Sazlıdere Savaşında Bizans ve Bulgar kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Böylece Edirne Osmanlı Devletinin eline geçti. Arkasından da Gümülcine ve Filibe alındı.
Not-8: Bu gelişmelerden sonra Bizans’ın Bulgar ve Sırplarla bağlantısı kesildi.
• Sırp Sındığ Savaşı(1364): Edirne ve Filibe’nin Osmanlı eline geçmesi üzerine Sırp ve Bulgarlar Papa’dan yardım istedi.Papa Türkleri Balkanlardan atma görevini Macar Kralı I.Layoş’a verdi.Bulgar,Macar,Bosna ve Eflak kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusu Edirne üzerine yürüdü.Osmanlı Komutanlarından Hacı İl Bey Haçlıları bir gece baskını ile bozguna uğrattı.
Not-9: Osmanlının Balkanlarda Haçlılar ile yaptığı ve kazandığı ilk savaştır. Bu zaferden sonra Balkanlarda Macarların etkisi azalmıştır. Trakya’nın fethi de tamamlanmış oldu.Bu olaydan sonra Osmanlı Devleti Edirne’yi başkent yapmıştır.
• Çirmen Savaşı(1371): Osmanlı hâkimiyetini kabul etmek istemeyen Sırplarla yapılan bu savaşı Osmanlı kazandı ve Sırplar Osmanlı egemenliğini kabul etti(1374).

• I.Kosova Savaşı(1389):

Nedeni: Osmanlı Devleti Balkanlardaki durumunu sağlamlaştırmak için Sofya,Manastır ve Niş’i fethetti.Bu zaferler nedeni ile yine Papanın kışkırtması ile Osmanlıya karşı bir Haçlı ordusu kuruldu.Haçlıların amacı Osmanlı Devletini Balkanlardan atmaktı.

Sonuç: Bu haçlı ittifakını önlemeye çalışan bir Osmanlı öncü birliği Ploşnik denen yerde pusuya düşürüldü. Anadolu Beyliklerinin desteğini alan I. Murat ordunun başında hareket ederek önce Bulgarları yenilgiye uğrattı.Arkasından da Kosova da yapılan meydan savaşında Sırp,Boşnak,Macar,Eflek,Arnavut,Leh ve Çek kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusunu yenilgiye uğrattı.

Önemi: 1)Tuna nehrine kadar olan balkan toprakları Osmanlı kontrolüne geçti.
2) Balkanlarda Osmanlının karşısında sadece Macarlar kaldı.
3) Osmanlı ilk topu bu savaşta kullandı.
4) Bu savaş haçlılar ile yapılan ilk meydan savaşıdır.

B) ANADOLUDAKİ SİYASİ OLAYLAR:

• Ankara Ahilerden alındı
• Karamanoğulları ile savaştığı için zor durumda kalan Germiyanoğullarından Çeyiz yolu ile Kütahya,Emet,Tavşanlı ve Simav alındı.
• Hamitoğullarından para ile Akşehir,Beyşehir,Karaağaç,Yalvaç ve Isparta alındı.
• Karamanoğulları ile savaşıldı.
Not-10:C) I.MURAT DÖNEMİNDEKİ DİĞER GELİŞMELER:

• Devşirme Sistemi uygulanmaya başladı ve Yeniçeri Ocağı kuruldu.
Not-11:

• Pencik sistemi ve Tımar Sistemi uygulanmaya başlandı.
• Rumeli beylerbeyliği Kuruldu.
• Kazasdkerlik,Defterdarlık ve Vezir-i Azamlık makamı kuruldu.
• “Ülke hanedanın ortak malıdır” uygulaması kaldırıldı yerine “Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır anlayışı getirildi.(Bu durum merkezi otoriteyi güçlendirdi)
• I.Murat savaş meydanında şehit olan ilk ve son Osmanlı padişahıdır.YILDIRIM BEYAZİD DÖNEMİ (1389-1402)

A) ANADOLUDA TÜRK SİYASİ BİRLİĞİNİ SAĞLAMA ÇALIŞMALARI:

• I. Murat’ın şehit olması üzerine tahta çıktı. Bu durumdan faydalanmak isteyen Karaman,Saruhan,Menteşe ve Hamitoğulları Osmanlı topraklarına saldırdılar.Bu sırada Rumelide bulunan Yıldırım Balkan sınırlarını güvenlik altına alarak Anadoluya geçti.
• Önce Aydın,Germiyan,Saruhanve Menteşeoğullarını Osmanlı devletine kattı.
• Bizansın Anadolu’daki son toprağı olan Alaşehir alındı.
• Antalya alınarak Hamitoğullarına son verildi.
• Niğbolu savaşından sonra Karamanoğulları Osmanlı topraklarına katıldı.
• Candaroğullarından Kastamonu alındı.
• Kadıburhanettin Devleti ile yapılan savaş kaybedildi ancak Kadı Burhanettin’in ölümü ile bu devletin toprakları (Sivas,Tokat ve Kayseri ) Osmanlıya kaldı.
Not-12:

• Dulkadiroğullarından Elbistan alındı.
Not-13:

Anadolu’daki Bu Faaliyetlerin Sonucunda:
- Anadolu Türk Birliği büyük ölçüde sağlandı.
- Osmanlı Devleti; Akkoyunlular ve Memlüklüler ile komşu oldu.
- Beyliklerin Osmanlı hakimiyetine girmesi ile Osmanlı denizciliği gelişti.
- Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.
Açıklama: Anadolu Türk Birliğini sağlama yolunda Osmanlıyı …


B) İSTANBUL KUŞATMALARI:

Bizans’ın Osmanlıya karşı izlediği iki yüzlü politikalar nedeni ile Yıldırım Beyazıt İstanbul’u iki defa kuşattı. Birinci Kuşatma Haçlıların Niğbolu kalesine saldırması yüzünden ikinci kuşatma ise Timur Devletinin Osmanlı topraklarına girmesi yüzünden kaldırıldı.
Not-14:

C) RUMELİDEKİ FALİYETLER:

- Macarlar ile Osmanlıya karşı ittifak yapan Bulgar Krallığına son verildi(1393)

- Niğbolu Savaşı(1396):

Nedeni: Osmanlıların Bulgar Krallığına son vermesi-Bizans’ın Papadan yardım istemesi-Osmanlının Balkanlarda ilerlemesi

Sonuç: Papanın çalışmaları sonucunda Macar kralı Sigismund komutasında büyük bir haçlı ordusu kuruldu. Bu ordu Osmanlıya ait olan Niğbolu kalesini kuşattı. Bu sırada İstanbul’u kuşatmakla meşgul olan Yıldırım; durumu haber alınca Kuşatmayı kaldırarak Niğbolu kalesine geldi. Burada Haçlılar ile yapılan savaşı Osmanlı kazandı.

Önemi:- Bulgaristan tamamen Osmanlıların eline geçti.- Osmanlının Balkanlardaki Hakimiyeti güçlendi.

D) ANKARA SAVAŞI(1402):

Nedenleri: - Yıldırım’ın Osmanlıya kattığı Anadolu beyliklerinin beylerinin Timur’dan yardım istemesi.
- Timur’un saldırılarından kaçan Karakoyunlu hükümdarı ve Celayir Devleti hükümdarının Yıldırım Beyazid’e sığınması.
- Yıldırım ve Timur’un Türk-İslam dünyasının lideri olma düşüncesi.
- Çin’e sefer yapmak isteyen Timur’un arkasında güçlü bir devlet bırakmak istememesi.
- İki hükümdarın birbirlerine hakaret içeren mektuplar göndermeleri


Sonuçları:
• Savaşı Osmanlı Ordusu kaybetti ve Yıldırım Beyazid, Timur’a esir düştü.
• Savaş öncesinde Osmanlı egemenliğine giren birçok Türk beyliği yeniden bağımsız oldu(Bu durum Anadolu Türk Siyasi birliğinin bozulmasına neden oldu.)
• Timur’un Anadolu’dan çekilmesinden sonra Yıldırım’ın 4 oğlu arasında taht kavgaları başladı.
NOT: Bu durum Osmanlı tarihinde 11 yıl sürecek olan Fetret Dönemini başlattı. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşadı.
• Doğuda güçlenen Akkoyunlu Devleti Osmanlıya rakip oldu.
• Rumeli’de ufak tefek toprak kayıpları yaşanmasına rağmen burada Osmanlının pek önemli bir kaybı olmadı.
NOT: Bu durum Rumeli’deki yerli halkın Osmanlı yönetiminden memnun olduğunun kanıtıdır.Yani Osmanlının bölgedeki adaletli ve hoşgörülü politikası,din ve mezhep özgürlüğü tanıması ve iskan politikası uygulamasının sonuçlarıdır.

FETRET DEVRİ (1402–1413)

Ankara Savaşının kaybedilmesi ile başlayıp 11 yıl Yıldırım Beyazıt’ın dört oğlu (Süleyman, Musa, İsa, Mehmet) arasında taht kavgaları şeklinde devam eden sürece Osmanlı Tarihinde Fetret Devri denir.
Süleyman Çelebi Rumeli’de, İsa Çelebi Balıkesir’de, Musa Çelebi Bursa’da ve Mehmet Çelebi de Amasya’da Hükümdarlıklarını ilan ettiler. Mehmet Çelebi önce İsa Çelebiyi ortadan kaldırdı. Bu arada Musa Çelebi de Rumeli’ye geçmiş ve Süleyman Çelebiyi saf dışı etmişti. Arkasından da burada hükümdarlığını ilan etmişti. Çok cesur bir devlet adamı olmasına karşılık aynı ölçüde de sert bir devlet adamı olan Musa Çelebi etrafındakilere kırıcı davranıyordu. İşte bu yüzden Türkmen beyleri Çelebi Mehmet’i destekledi ve Rumeli’ye geçen Mehmet abisi Musa’yı yenerek 1413’te Fetret devrine son verdi ve Osmanlı tahtına çıktı.

I. MEHMET (ÇELEBİ) DÖNEMİ (1413–1421)

Çelebi Mehmet Fetret devrine son vererek Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtardığı için Osmanlı tarihinde devletin ikinci kurucusu sayılır.Onun temel politikası dışta barış içerde ise Ankara savaşı ile bozulan Anadolu Türk Siyasi Birliğini yeniden sağlamaktı.

A) ANADOLUDAKİ FALİYETLER:
• Fetret devrinde iken Saruhanoğullarına son verdi.
• Aydınoğullarından İzmir’i aldı
• Karamanoğullarını mağlup ederek Akşehir,Beyşehir ve Seydişehir’i aldı.
• İsfendiyaroğullarını kendine bağladı.
• Samsunu fethetti.Böylece Akkoyunlular ve Karakoyunlular ile komşu oldu.

B) BALKANLARDAKİ FALİYETLER:
• Eflak beyliğini egemenliğine aldı.
• Arnavutluk’ta Akçahisar ve Avlonya alındıTuna kıyısındaki Yergöğ kalesi ele geçirildi ve Orta Macaristan yolu Osmanlılara açılmış oldu.
• Dobruca ve Bosna Osmanlı hakimiyetini kabul etti.
• Venedik ile Ege’de yapılan ilk deniz savaşı kaybedildi(1416)
Quo vadis?
robin - avatarı
robin
Ziyaretçi
17 Aralık 2008       Mesaj #3
robin - avatarı
Ziyaretçi
osmanlının kuruluşundan 1480e kadar padişahların fethettiği yerler
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
17 Aralık 2008       Mesaj #4
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
Alıntı
Keten Prenses adlı kullanıcıdan alıntı

I.MURAT (HÜDAVENDİGAR) DÖNEMİ (1362-1389):

A) RUMELİDEKİ SİYASİ OLAYLAR:
• 1363 yılında Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu Sazlıdere Savaşında Bizans ve Bulgar kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Böylece Edirne Osmanlı Devletinin eline geçti. Arkasından da Gümülcine ve Filibe alındı.
Not-8: Bu gelişmelerden sonra Bizans’ın Bulgar ve Sırplarla bağlantısı kesildi.
• Sırp Sındığ Savaşı(1364): Edirne ve Filibe’nin Osmanlı eline geçmesi üzerine Sırp ve Bulgarlar Papa’dan yardım istedi.Papa Türkleri Balkanlardan atma görevini Macar Kralı I.Layoş’a verdi.Bulgar,Macar,Bosna ve Eflak kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusu Edirne üzerine yürüdü.Osmanlı Komutanlarından Hacı İl Bey Haçlıları bir gece baskını ile bozguna uğrattı.
Not-9: Osmanlının Balkanlarda Haçlılar ile yaptığı ve kazandığı ilk savaştır. Bu zaferden sonra Balkanlarda Macarların etkisi azalmıştır. Trakya’nın fethi de tamamlanmış oldu.Bu olaydan sonra Osmanlı Devleti Edirne’yi başkent yapmıştır.
• Çirmen Savaşı(1371): Osmanlı hâkimiyetini kabul etmek istemeyen Sırplarla yapılan bu savaşı Osmanlı kazandı ve Sırplar Osmanlı egemenliğini kabul etti(1374).

• I.Kosova Savaşı(1389):

Nedeni: Osmanlı Devleti Balkanlardaki durumunu sağlamlaştırmak için Sofya,Manastır ve Niş’i fethetti.Bu zaferler nedeni ile yine Papanın kışkırtması ile Osmanlıya karşı bir Haçlı ordusu kuruldu.Haçlıların amacı Osmanlı Devletini Balkanlardan atmaktı.

Sonuç: Bu haçlı ittifakını önlemeye çalışan bir Osmanlı öncü birliği Ploşnik denen yerde pusuya düşürüldü. Anadolu Beyliklerinin desteğini alan I. Murat ordunun başında hareket ederek önce Bulgarları yenilgiye uğrattı.Arkasından da Kosova da yapılan meydan savaşında Sırp,Boşnak,Macar,Eflek,Arnavut,Leh ve Çek kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusunu yenilgiye uğrattı.

Önemi: 1)Tuna nehrine kadar olan balkan toprakları Osmanlı kontrolüne geçti.
2) Balkanlarda Osmanlının karşısında sadece Macarlar kaldı.
3) Osmanlı ilk topu bu savaşta kullandı.
4) Bu savaş haçlılar ile yapılan ilk meydan savaşıdır.

B) ANADOLUDAKİ SİYASİ OLAYLAR:

• Ankara Ahilerden alındı
• Karamanoğulları ile savaştığı için zor durumda kalan Germiyanoğullarından Çeyiz yolu ile Kütahya,Emet,Tavşanlı ve Simav alındı.
• Hamitoğullarından para ile Akşehir,Beyşehir,Karaağaç,Yalvaç ve Isparta alındı.
• Karamanoğulları ile savaşıldı.
Not-10:C) I.MURAT DÖNEMİNDEKİ DİĞER GELİŞMELER:

• Devşirme Sistemi uygulanmaya başladı ve Yeniçeri Ocağı kuruldu.
Not-11:

• Pencik sistemi ve Tımar Sistemi uygulanmaya başlandı.
• Rumeli beylerbeyliği Kuruldu.
• Kazasdkerlik,Defterdarlık ve Vezir-i Azamlık makamı kuruldu.
• “Ülke hanedanın ortak malıdır” uygulaması kaldırıldı yerine “Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır anlayışı getirildi.(Bu durum merkezi otoriteyi güçlendirdi)
• I.Murat savaş meydanında şehit olan ilk ve son Osmanlı padişahıdır.YILDIRIM BEYAZİD DÖNEMİ (1389-1402)

A) ANADOLUDA TÜRK SİYASİ BİRLİĞİNİ SAĞLAMA ÇALIŞMALARI:

• I. Murat’ın şehit olması üzerine tahta çıktı. Bu durumdan faydalanmak isteyen Karaman,Saruhan,Menteşe ve Hamitoğulları Osmanlı topraklarına saldırdılar.Bu sırada Rumelide bulunan Yıldırım Balkan sınırlarını güvenlik altına alarak Anadoluya geçti.
• Önce Aydın,Germiyan,Saruhanve Menteşeoğullarını Osmanlı devletine kattı.
• Bizansın Anadolu’daki son toprağı olan Alaşehir alındı.
• Antalya alınarak Hamitoğullarına son verildi.
• Niğbolu savaşından sonra Karamanoğulları Osmanlı topraklarına katıldı.
• Candaroğullarından Kastamonu alındı.
• Kadıburhanettin Devleti ile yapılan savaş kaybedildi ancak Kadı Burhanettin’in ölümü ile bu devletin toprakları (Sivas,Tokat ve Kayseri ) Osmanlıya kaldı.
Not-12:

• Dulkadiroğullarından Elbistan alındı.
Not-13:

Anadolu’daki Bu Faaliyetlerin Sonucunda:
- Anadolu Türk Birliği büyük ölçüde sağlandı.
- Osmanlı Devleti; Akkoyunlular ve Memlüklüler ile komşu oldu.
- Beyliklerin Osmanlı hakimiyetine girmesi ile Osmanlı denizciliği gelişti.
- Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.
Açıklama: Anadolu Türk Birliğini sağlama yolunda Osmanlıyı …


B) İSTANBUL KUŞATMALARI:

Bizans’ın Osmanlıya karşı izlediği iki yüzlü politikalar nedeni ile Yıldırım Beyazıt İstanbul’u iki defa kuşattı. Birinci Kuşatma Haçlıların Niğbolu kalesine saldırması yüzünden ikinci kuşatma ise Timur Devletinin Osmanlı topraklarına girmesi yüzünden kaldırıldı.
Not-14:

C) RUMELİDEKİ FALİYETLER:

- Macarlar ile Osmanlıya karşı ittifak yapan Bulgar Krallığına son verildi(1393)

- Niğbolu Savaşı(1396):

Nedeni: Osmanlıların Bulgar Krallığına son vermesi-Bizans’ın Papadan yardım istemesi-Osmanlının Balkanlarda ilerlemesi

Sonuç: Papanın çalışmaları sonucunda Macar kralı Sigismund komutasında büyük bir haçlı ordusu kuruldu. Bu ordu Osmanlıya ait olan Niğbolu kalesini kuşattı. Bu sırada İstanbul’u kuşatmakla meşgul olan Yıldırım; durumu haber alınca Kuşatmayı kaldırarak Niğbolu kalesine geldi. Burada Haçlılar ile yapılan savaşı Osmanlı kazandı.

Önemi:- Bulgaristan tamamen Osmanlıların eline geçti.- Osmanlının Balkanlardaki Hakimiyeti güçlendi.

D) ANKARA SAVAŞI(1402):

Nedenleri: - Yıldırım’ın Osmanlıya kattığı Anadolu beyliklerinin beylerinin Timur’dan yardım istemesi.
- Timur’un saldırılarından kaçan Karakoyunlu hükümdarı ve Celayir Devleti hükümdarının Yıldırım Beyazid’e sığınması.
- Yıldırım ve Timur’un Türk-İslam dünyasının lideri olma düşüncesi.
- Çin’e sefer yapmak isteyen Timur’un arkasında güçlü bir devlet bırakmak istememesi.
- İki hükümdarın birbirlerine hakaret içeren mektuplar göndermeleri


Sonuçları:
• Savaşı Osmanlı Ordusu kaybetti ve Yıldırım Beyazid, Timur’a esir düştü.
• Savaş öncesinde Osmanlı egemenliğine giren birçok Türk beyliği yeniden bağımsız oldu(Bu durum Anadolu Türk Siyasi birliğinin bozulmasına neden oldu.)
• Timur’un Anadolu’dan çekilmesinden sonra Yıldırım’ın 4 oğlu arasında taht kavgaları başladı.
NOT: Bu durum Osmanlı tarihinde 11 yıl sürecek olan Fetret Dönemini başlattı. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşadı.
• Doğuda güçlenen Akkoyunlu Devleti Osmanlıya rakip oldu.
• Rumeli’de ufak tefek toprak kayıpları yaşanmasına rağmen burada Osmanlının pek önemli bir kaybı olmadı.
NOT: Bu durum Rumeli’deki yerli halkın Osmanlı yönetiminden memnun olduğunun kanıtıdır.Yani Osmanlının bölgedeki adaletli ve hoşgörülü politikası,din ve mezhep özgürlüğü tanıması ve iskan politikası uygulamasının sonuçlarıdır.

FETRET DEVRİ (1402–1413)

Ankara Savaşının kaybedilmesi ile başlayıp 11 yıl Yıldırım Beyazıt’ın dört oğlu (Süleyman, Musa, İsa, Mehmet) arasında taht kavgaları şeklinde devam eden sürece Osmanlı Tarihinde Fetret Devri denir.
Süleyman Çelebi Rumeli’de, İsa Çelebi Balıkesir’de, Musa Çelebi Bursa’da ve Mehmet Çelebi de Amasya’da Hükümdarlıklarını ilan ettiler. Mehmet Çelebi önce İsa Çelebiyi ortadan kaldırdı. Bu arada Musa Çelebi de Rumeli’ye geçmiş ve Süleyman Çelebiyi saf dışı etmişti. Arkasından da burada hükümdarlığını ilan etmişti. Çok cesur bir devlet adamı olmasına karşılık aynı ölçüde de sert bir devlet adamı olan Musa Çelebi etrafındakilere kırıcı davranıyordu. İşte bu yüzden Türkmen beyleri Çelebi Mehmet’i destekledi ve Rumeli’ye geçen Mehmet abisi Musa’yı yenerek 1413’te Fetret devrine son verdi ve Osmanlı tahtına çıktı.

I. MEHMET (ÇELEBİ) DÖNEMİ (1413–1421)

Çelebi Mehmet Fetret devrine son vererek Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtardığı için Osmanlı tarihinde devletin ikinci kurucusu sayılır.Onun temel politikası dışta barış içerde ise Ankara savaşı ile bozulan Anadolu Türk Siyasi Birliğini yeniden sağlamaktı.

A) ANADOLUDAKİ FALİYETLER:
• Fetret devrinde iken Saruhanoğullarına son verdi.
• Aydınoğullarından İzmir’i aldı
• Karamanoğullarını mağlup ederek Akşehir,Beyşehir ve Seydişehir’i aldı.
• İsfendiyaroğullarını kendine bağladı.
• Samsunu fethetti.Böylece Akkoyunlular ve Karakoyunlular ile komşu oldu.

B) BALKANLARDAKİ FALİYETLER:
• Eflak beyliğini egemenliğine aldı.
• Arnavutluk’ta Akçahisar ve Avlonya alındıTuna kıyısındaki Yergöğ kalesi ele geçirildi ve Orta Macaristan yolu Osmanlılara açılmış oldu.
• Dobruca ve Bosna Osmanlı hakimiyetini kabul etti.
• Venedik ile Ege’de yapılan ilk deniz savaşı kaybedildi(1416)


1416 ya kadar fethedilen yerler burada mevcut
Quo vadis?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
6 Ekim 2009       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çimple kalesının alınması hngı yonden önemli ?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Aralık 2009       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
2. murat nereyi fethetti
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
23 Aralık 2009       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çimpe kalesinin bizans osmanlıya hediye etmiştir.önemli olmasının sebebi bizans aman bu benim işime yaramaz diyerek veriye.ancak osmanlı bu kaleyi önemli şavaşlardaa felan kullanıyor. dogrudur.sallama diil
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
29 Aralık 2009       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
2.MURATIDA EKLERMİSİNİZ ACİLL
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
4 Ocak 2010       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çinpe kalesinin alınması sonucu osmanlılar rumeliye geçiş yapmasıdır asıl önemi budur
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
15 Şubat 2010       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
2 muratı ekleyi noolur

Benzer Konular

11 Ocak 2017 / kompetankedi Osmanlı İmparatorluğu
17 Kasım 2016 / Misafir Cevaplanmış
15 Ekim 2014 / Misafir Cevaplanmış
13 Şubat 2014 / duman :D Cevaplanmış
17 Ocak 2014 / sosyaller Cevaplanmış