Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 22 Kasım 2012  Gösterim: 31.240  Cevap: 14

Dil kültürü ve millet arasında nasıl bir ilişki vardır?

Ziyaretçi
17 Aralık 2008 10:39       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
yha ßeyler ben 13 yasındayım 8. sınıfa gidiyorum ve hocalarımız dil kültürü ve millet arasındaki ilişki arıoyrum
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
millet deyince ortak anenelere( örf, adet ) sahip aynı şeylerden hüzünlenip aynı şeylere sevinen insanların topluluğudur... peki bizlerin duygulara beraber gülüp beraber hüzünlenmek için ne olması gerek, anlaşmak tabikii... bu anlaşmanın ana maddesi bilindiği gibi, dildir. dil, milleti bütünler . bu açıdan söylersek dil bir milletin tamamlayıcı unsurudur diyebiliriz. önem bakımından sıraladığımızda tabiki dil en baş sıralarda gelir. çünkü dille en başta temel atılır. bu temellere örnek verirsek... 1) çocukluktan ergin yaşa ya da daha ileri yaşlara kadar , yazımın başında yazdığım gibi; kültürü; oturmayı kalkmayı, konuşmayı, susmayı, adetleri, kısaca; kendi yoplumunda geçerli olan ve belki bir ömür faydası olacak kuralları öğretir. ( ) ve bunların hepsi ortak bir dille olur. buradan anlaşılacağı gibi dil bir milleti millet yapan en önemli unsurlardandır. fakat başka bir konuda var ki , dil mi milleti, milletmi dili belirler. ( bu yaptığım araştırmalardan anladığım kadarıyla bir cevaplanmamış bir soru) ??????? bunuda arkadaşlarımın bilgilerine arz ediyorum ???? :)))
Sponsorlu Bağlantılar


18 Aralık 2008 01:17       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
Dil ve Millet


Bugün millet denilince dilce, kültürce, politik ekonomik ve tarihî kader bakımından, ortaklığı bulunan, bunun böyle ol­duğuna inanan, bunun bilincinde olan, aynı topraklar üstünde yaşayan, insan topluluğu anlaşılır. Dil, bir milleti meydana ge­tiren öğelerin başında gelir. Dil, bir toplumun fertlerini birbirine kenetleyerek, onları düşünce, duygu, zevk, mantık, felsefe, çıkar (menfaat), ahlâk birliği etrafında toplar, topluma millet olma niteliğini kazandırmada rol oynar; millî benliği koruyarak onun yok olmasını ve başkalaşmasını önler.
Dil, bir milleti meydana getiren biricik ve birinci etmen (faktör) değildir. Etmen kelimesi burada milleti meydana ge­tiren belli başlı şartlardan, güçlerden etkenlerden biri an­lamındadır. Millet kavramının yukarıdaki tanımından da an­laşılacağı gibi, milleti meydana getiren çeşitli etkenler vardır. Zaten dilin mi milleti, milletin mi dili belirlediği konusunda ya­pılan araştırmalar, herhangi birisine öncelik tanınamayacağını göstermiştir. Milletlerin karakterlerini dilin dışında belirleyen etkenler de vardır. Töreler, âdetler, hukuk, ekonomi, sanat, coğrafya, tarih gibi etkenler milletlerin karakterlerinin be­lirlenmesinde önemli roller oynar. Her şeyden önemlisi millet olmak, millet olmanın bilincini duymaktır. Bu bilinç belirli bir olgunluğu da gerektirir. Bu bakımdan millet, yalnızca yaşayanların birliği beraberliği değildir. Yaşamış olanların, yaşayacakların da bir­liği beraberliği demektir. Şarkılarla, türkülerle, destanlarla, şiirlerle, masallarla nesiller birlikte sevinir, birlikte üzülür, birlikte gurur duyarlar. Milletler, zaman içinde tarihî bir gelişimin eseridirler. Diller de milletlerle birlikte gelişen, onun ayrılmaz parçasıdır. Dil, milleti oluşturan etmenleri birbirine bağlar, bunlar ara­sında adetâ çimento vazifesi görür.
Milletlerin her bakımdan değişip gelişmeleri, dilleriyle yakından ilgilidir. Bu ilişki üzerinde dil ve kültür konusunda du­rulacaktır.
Misafir tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
6 Ekim 2009 20:43       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar lise 1 gidiyorum.
hocamız dil ve kültür arasınsaki ilişki nedir die ödev verdi ve bn buluorm faka tçok uznlar kısaca özetle bi yazı yokmu S:Msn Confused çok acill yarna
Misafir
21 Kasım 2009 13:59       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar lise 1 gidiyorum.
hocamız dil ve kültür arasınsaki ilişki nedir die ödev verdi ve bn buluorm faka tçok uznlar kısaca özetle bi yazı yokmu çok acill yarna
ener
21 Kasım 2009 14:30       Mesaj #6
ener - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

arkadaşlar lise 1 gidiyorum.
hocamız dil ve kültür arasınsaki ilişki nedir die ödev verdi ve bn buluorm faka tçok uznlar kısaca özetle bi yazı yokmu çok acill yarna


Dil ve kültür

En genel anlamıyla kültür bir toplumun maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserlerdir. Toplumların yaşam biçimleri gelenek-görenekleri kullandıkları araç gereçleri inançları dili sanat anlayışı vb. kültürü oluşturur.
Toplumlar yüzyıllar boyu maddi ve manevi alanda çok değerli eserler üretmişlerdir. Bu eserler gelecek kuşaklara dil sayesinde aktarılır. Örneğin İslâmiyet’ten önceki döneme ait destan koşuk sağu savlar Orhun Yazıtları Dede Korkut Hikâyeleri Yunus Emre'nin şiirleri dil sayesinde günümüze dek yaşamışlardır. Günümüz gençleri o eserleri okuyarak o dönemle ilgili bilgi sahibi olabilirler. Bu bilgilenme dil sayesinde olmaktadır. Bu bakımdan dil önemli bir kültür taşıyıcısıdır.


Dil ve kültürün ortak yanları aşağıdaki gibidir:
  • Dil ve kültür geçmiş ile gele
  • cek arasında bir köprü vazifesi görür.
  • Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır.
  • Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır.
  • Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerinden-dir.

Son düzenleyen RuffRyders; 21 Kasım 2009 15:59 Sebep: Bilgiyi aldığınız sitenin reklam resimleri kaldırıldı sanırım bu konuda hassaslar kaynak belirtmenizde yarar var
Misafir
24 Şubat 2010 19:35       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar 8.sınıfa gidiyorum

dil , millet , kültür aralarındaki farkları yazarmısınız acil yarınaa
Misafir
22 Kasım 2010 13:41       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
DİL İLE KÜLTÜR ARASINDAKİ İLİŞKİ, DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ

Dilin sosyal bir varlık olduğundan söz ederken, tabiatta insanların teker teker var olduklarına; ancak, teker teker değil topluluklar halinde yasayarak birbirinden ayrı toplumları oluşturduklarına işaret edilir. Öteki canlılardan farklı olarak duygu, düşünce, konuşma, gelişme ve yaratıcılık gibi özelliklere de sahip olan insanoğlu, bir yandan maddî ve manevî ihtiyaçlarını karşılayabilmek, bir yandan da doğayla ve diğer insanlarla olan ilişkilerini düzene koyabilmek için çeşitli sosyal organizasyonlara gitme gereğini duymuştur. Bir arada yaşama ihtiyacının ortaya koyduğu sosyal organizasyonların doğal nitelikteki en küçük örneği aile, en büyük ve en geniş örneği de millettir.

Ailede, maddî ve manevî yakınlıklara dayanan bir sosyal bütünleşme vardır. Bu bütünleşme, aile fertleri arasındaki "akrabalık bağları" ve "aile bilinci" ile gerçekleştirilmiştir. Millet dediğimiz toplulukta ise, sosyal bütünleşme, o topluluğu oluşturan bireyler arasındaki ortak kabullerden doğan ortak özellikler ile sağlanmıştır. Bu ortak özellikler, onların yaşayış biçimlerinden, hayat ve olaylar karşısındaki tutum ve davranış tarzlarından kaynaklanan yakınlıklar, benzerlikler ve tıpkılıklardır. Üstelik tarih boyunca da süregelmiştir. Böylece, ailedeki soya dayanan akrabalık bağının yerini, millet varlığında yaşayış düzenindeki ortak tutum ve davranışlardan kaynaklanan "bir sosyal akrabalık" bağı almıştır. Bu bağ ve aynı toplumdan olma duygusu, fertleri birbirine perçinleyen ortak bir toplum bilinci oluşturmuştur. Böylece, millet dediğimiz toplum türü, aralarında hiçbir yakınlık bulunmayan gelişigüzel fertlerin meydana getirdiği bir topluluk olmaktan çıkarak, birbirine sosyal akrabalık bağları ile bağlanmış ve toplum bilinci ile kenetlenmiş kişilerin oluşturduğu sağlıklı ve sistemli bir organizasyona dönüşmüştür.

Millet varlığında sosyal akrabalık bağım kuran ve toplum bilincin; oluşturan çeşitli öğeler ve "ortak değerler" vardır. Bunların hepsine birden kültür adını veriyoruz. Dil kültürün temel taşıdır.

Dil - kültür ilişkisini gereğince kavrayabilmek için, bu ilişkiye geçmeden önce, kültürün ne olduğu, özellikleri ve öğeleri üzerinde biraz durmamız gerekiyor.
Misafir
9 Aralık 2010 16:09       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar dil ve milletle ilgili konuşma< çok acil
Misafir
20 Ocak 2011 11:27       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaslar 6. sınıfa gidiyorum dil-kültür ve tarih arasındaki ilişki nedir acilen cevaplarmısınızzCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç