Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 1 Aralık 2014  Gösterim: 59.406  Cevap: 11

Anadolu Selçuklu mimari eserleri nelerdir?

Ziyaretçi
19 Aralık 2008 13:21       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
anadolu selçuklunun mimari eserleri
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
Mimari


Sponsorlu Bağlantılar
Anadolu Selçukluları ülkenin pek çok yerinde cami, han, kervansaray, imaret, köprü, çeşme ve medreseler yaptırdılar. Beyşehir'deki Eşrefoğlu Camisi (1296), Anadolu Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan en önemli örneklerden biridir. Ağaç direkler üzerine kurulan, içi çini mozaik ve ağaç oyma işleriyle süslenen tip camilerin başka örnekleri de vardır.
Anadolu Selçuklu sultanları adına yapılan kervansaraylar "Sultan Han" ya da "Han" olarak adlandırılırdı. Bu dönemdeki dinsel yapılar genellikle küçük boyutlarda olmasına karşın, hanlar çok büyük boyutlu yapılardır. Bir bakıma sultanın ihtişamını yansıtırlar.
Anadolu Selçuklu mimarisinin günümüze kalan en önemli örnekleri arasında, Konya'da Alâeddin Camii, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Niğde'de Alaeddin Camii, Ankara'da Aslanhane Camisi, Kayseri'de Huand Hatun Camii ve Külliyesi, Afyonkarahisar'da Ulucami, Erzurum'da Çifte Minareli Medrese, Sivas'da Gök Medrese, Buruciye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese, Kırşehir'de Melik Gazi Kümbeti,Tercan'da Mama Hatun Türbesi, Ahlat'da Ulu Kümbet ve Çifte Kümbetler ile Nevşehir'de (Tuzköy camii, Kızılkaya camii) ve diğer yapılar (Nevşehir Kalesi v.b.) gösterilebilir.ve daha birçok yapı vardır.AYKUT ANAPA


Misafir tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
19 Aralık 2008 22:40       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Üye
ANADOLU'DA SELÇUKLU ÇAĞI MİMARLIĞI
Ara Altun
1071 Malazgirt Savaşından sonra tümüyle Türklere açılan Anadolu'da, 13. yüzyılın sonuna kadar süren bir dönemin sanatına verilen genel isim, Selçuklu Çağı Sanatı'dır
Önce ıznik, sonra Konya'yı başkent yapan Anadolu Selçuklularının ikinci derecede merkezleri Kayseri ve Sivas ile çevreleri olmuştur.
Özellikle 12. yüzyıl boyunca, batıda Bizans ile ilişkilerini ve Haçlı seferlerine karış mücadelesini sürdüren Anadolu Selçukluları, taht kavgalarını da çözümlemek zorunda kalmış, yoğun bir siyasal ortamda yaşamıştır. Bu süre içinde, özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu'da ılk Türk Devletleri, zaman zaman Anadolu Selçuklu Sultanlığını veya ıran ve Suriye Selçuklularının yüksek egemenliğini tanıyarak, erken dönemin mimarlık ürünlerini vermeye başlamışlardır. Bunlar arasında Sivas, Kayseri, Malatya çevresinde 1071-1174 arasında Danişmentliler; Hasankeyf, Mardin, sonra Diyarbakır merkezleri ve Harput'da 1101-1312 arasında Artuklular; Erzurum'da 1081-1202 arasında Saltuklular; Erzincan, Kemah, şebinkarahisar, Divrik merkezlerinde 1171-1252 arasında Mengücüklüler Anadolu Türk Mimarlığının şekillenmesinde, erken dönemin önemli denemelerini ortaya koymuşlardır.
Anadolu Türk Mimarlığının genel karakterini kesme taş malzeme, taş işçiliğine dayanan süsleme ve yalın bir mekân etkisi meydana getirir. Tuğla, sırlı tuğla, mozaik çini ve bazen de alçı genellikle süsleme malzemesi olarak kullanılmış, çok az örnekte, Büyük Selçuklu mimarlığının genel karakteri olan tuğla malzeme, süsleme amacı dışında, yapı malzemesi olarak da ele alınmıştır.
Anadolu Selçuklu çağı mimarlığının diğer bir özelliğini de cepheler ve ışıklandırma meydana getirmektedir. Dışa açık geniş pencere düzeni, özellikle erken dönemde, görülmemektedir. Bunun yerine, üst hizalarda yer alan tepe pencereleri ile yapıların ortalarında, örtüde meydana getirilen açıklıklar ışıklandırmayı sağlamaktadır. Bu orta açıklıkların, her tip yapıda, iç avlunun geleneğini yaşattığı düşünülebilir.
Cephelerde taç kapılar genel bir özelliktir. Çoğunlukla mukarnaslı niş biçimindeki kemerli kapılar, birkaç sıra ve çeşitli taş işçiliği gösteren bordürlerle çerçeve içine alınmıştır.
Cephelerde, taç kapıların iki yanında veya cepheyi sınırlayacak biçimde iki yanda, minareler, bazı merkezlerde, özellikle 13.yy.ın ortasından itibaren yaygınlaşmıştır.
Plan ve form tasarımı bakımından yapı tiplerinin kendi içlerinde belli bir gelişimini izlemek mümkündür. Bu bakımdan yapı tiplerini ele alarak, genel karakterini belirlemek mümkündür.
Selçuklu çağı Anadolu Türk Mimarlığında, günümüze ulaşabilen anıt niteliğindeki mimarlık ürünlerinin büyük kısmı dini mimarlık örnekleridir. Camiler bunların en ilgi çekicileridir. Dini eğitim yanında, din dışı eğitim de yapılan ve çağının yüksek öğretim kurumları olan medreseler, ikinci bir gurubu meydana getirirler. Mezar anıtlarının da, Anadolu'da ilgi çekici bir gelişmesi vardır. Kervansaraylar ise en gelişmiş biçimiyle Anadolu'da Selçuklu çağında ortaya çıkmış olan Ortaçağ'ın önemli mimarlık örnekleridir ve yüzden fazla sağlam örneği Anadolu'da günümüze ulaşabilmiştir. Selçuklu dönemi Anadolu Saray ve Köıkleri, son yıllardaki kazılarla aydınlatılmış, geniş alanlara yayılmış yapı toplulukları olarak dikkati çekerler. Özellikle çini süslemeleri şaşırtıcı detay zenginliği göstermesi bakımından ilgi çeker. Bu çinilerdeki figürlerle birlikte, her tip yapıda rastlanan taş kabarta figür detayları Selçuklu çağı Anadolu Türk mimarlığının diğer bir ilgi çekici yönünü meydana getirir.
Camilerde; Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere erken dönem Anadolu Türk mimarlığında, şam Emeviye Camiinin modelini tekrarlayan Diyarbakır Ulu Camii günümüze ulaşabilen en erken örnek olmaktadır. Geniş bir avlu'nun güneyinde enine gelişen çok direkli ana mekân, tasarımın aslını meydana getirir. Siirt ve Bitlis Ulu Camilerinde de zamanla aynı biçime ulaşılmış olduğu gözlenir. Enine gelişen bir ana mekânın ortasında ve mihrap önünde kubbenin yer aldığı plan tasarımı ise Artuklu camilerinde ortaya çıkar ve yerleşir. Silvan ve Mardin camilerinden sonra, Kızıltepe Ulu Camii bu tipin en gelişmiş örneğidir. Buna karışlık, Danişmentli camilerinde, çok ayaklı ana mekân, mihrap önünde kubbe motifini vazgeçilmez biçimde kullanmakla birlikte, mekân enine gelişmeyi bir yana bırakmakta, kuzeydeki geniş avlu, yerini ana mekânın ortasına, merkeze alınmış iç avluya bırakmaktadır. Çoğunlukla üzeri açık bırakılan veya camekânla örtülen bu iç avlu aynı zamanda ışıklandırmaya da yaramaktadır.
ılk Türk Beyliklerinin ve Anadolu Selçuklularının camilerinde Artuklular'ın enine gelişen tasarımı dışında, genellikle mihrap önünde kubbeli bölümün yer aldığı, çok ayaklı bir düzen gözlenmektedir. Ancak, orta açıklık veya bunu yaşatan camekân toplayıcı olmakta, çok az örnekte, doğrudan dikine bir gelişme gözlenmektedir. Özellikle mihrap duvarı yönünde enine bir gelişme, gerek örtüde, gerekse alt bölümde mutlaka yapıya egemen olmakta, mihrap önü kubbesiyle de bu durum vurgulanmaktadır.
Geniş orta avlusu, tuğlanın da kullanıldığı malzemesi ve genel plan tasarımı ile ıran Büyük Selçuklu camilerini andıran Malatya Ulu Camii tek örnek olarak kalmaktadır. Malatyalı mimarı bilinen bu yapı, Anadolu Selçuklu çağı mimarlarının ıran'daki Büyük Selçuklu mimarlığına yabancı olmadıklarını, ancak, Anadolu'da yeni bir tasarımı gerçekleştirmek için çalıştıklarını kanıtlayan güzel bir örnektir. Bu çabalar, Beylikler ve Osmanlı dönemi mimarlığının temellerini atacaktır.
Cami ile Medrese'nin birleştirilerek ele alındığı bir mimari tasarıma Kayseri'de Danişmentli döneminden Kölük Camiinde, sonra da Selçuklu döneminden Hacı Kılıç Cami-medresesinde rastlanmaktadır. Bu çaba, Amasya'da Gök Medrese-Camii gibi ilgi çekici denemelerden sonra, Osmanlı mimarlığında, medresenin caminin avlusunda yer almasıyla sonuçlanacaktır. Anadolu Selçuklu Camilerinin önemlilerini Konya Alaeddin Camii, Niğde Alaeddin Camii, Malatya Ulu Camii, Kayseri Huand Hatun Camii, Bünyan, Sinop, Develi Ulu Camileri gibi örneklerle çoğaltmak mümkündür.
Bu dönemin önemli bir tipini de ağaç direkli camiler oluşturur. Ağaç direkler üzerinde düz damlı bu yapılarda diğer camilerin tasarımını detaylarda yakalamak mümkündür. Özellikle ortada açıklık-ışıklık bölümleriyle, ağaç işçiliği örnekleriyle dikkati çekici yapılardır. Afyon, Sivrihisar, Ankara Arslanhane, Beyşehir Eşrefoğlu Camileri bunların önemli örnekleridir. Beyşehir örneğinde, tuğladan mihrap önü kubbesi heriki tipin kaynaştırıldığı bir örneği meydana getirmektedir.
13.yy. içinde, özellikle Konya ve çevresinde örnekleri görülen tek kubbeli küçük ölçüdeki mescitler, hazırlık mekânlarıyla dikkati çeker.
Bu gelişme, küçük denemeler biçiminde, Beylikler ve Osmanlı dönemi mimarlığının son cemaat yerleri bulunan tek kubbeli camilerinin tasarımını hazırlayan bir temel olarak görülebilir.
Medreselerde; Anadolu Türk Mimarlığında, iki başlıca tip medresenin paralel bir gelişme içinde 13.yy.ın sonuna kadar yapıldığı görülmektedir. Bunlardan birincisi, tek ya da iki katlı olmakla birlikte, eyvanlı bir orta avlu düzenine dayanmaktadır. Eyvan sayısı tek, iki, üç ya da dört olabilmekte, avlu da revaklı ya da revaksız olabilmektedir. Avlu çevresinde eyvanlardan artan bölümlerde hücreler bulunmaktadır. Çoğunlukla taç kapılarının süslemeleri, eyvanlarının kaplamaları ile dikkati çeken bu yapılarda genellikle köşe odaları kubbeli olmakta, bazen de kapalı bir mescit ve türbe yer almaktadır. Bu tip yapılara genelde avlulu medreseler adı verilmektedir. Aynı biçimde tasarlanmış fakat ortadaki avlusunun üzeri kubbe ile örtülü olan medreselere de genelde kubbeli medreseler adı verilmektedir. Bunların bir bölümünün gözlemevi olduğu anlaşılmaktadır.
Avlulu medreseler grubunun ilk örnekleri Artuklu yapısı olarak Mardin ve Diyarbakır'da karışmıza çıkmaktadır. Oldukça gelişmiş iki katlı bu örneklerden sonra, Kayseri'de Çifte Medrese ile Sivas Keykâvus medreseleri 13.yy. ın başında iki değişik uygulama olarak dikkati çekmektedir. Herikisi de tıp medresesi ve hastahanesi olarak bitişik iki yapıdan meydana gelen bu örnekler, türbeleri, figürlü kabartmaları ve boyutlarıyla dikkati çekerler. Konya'da Sırçalı Medrese, Akşehir Taş Medrese, Kayseri Huand ve diğerleri gibi örneklerden sonra Sivas'da 1271'de yapılan üç medrese, bu tipin en güzel örnekleridir. Sivas Gök Medrese, Sivas Çifte Minareli Medrese, Sivas Buruciye Medresesi, Erzurum Çifte Minareli Medrese'de toplanan özellikleri hazırlayan örneklerdir.
Kubbeli Medreselerin ilk örnekleri ise 12.yy.ın ortalarında Danişmentliler'in Tokat ve Niksar Yağıbasan medreseleriyle başlar. Mengücüklüler'in Divriği Ulu Camiine bitişik Turan Melik ıifahanesinde değişik bir örneği görülür. Selçuklu kapalı veya kubbeli medreseleri ise Isparta Atabey'deki Ertokuş Medresesiyle Afyon Boyalıköy Medresesi örneklerinden sonra, Konya'da iki muhteşem uygulama ile karışmıza çıkar. 1251 yılından Karatay Medresesi, dengeli ve simetrik planlı, mermer taç kapısı, ortadaki geniş kubbesiyle kendini belli eder. Kubbenin içi ve ana eyvanı zengin çini mozaik süsleme ile kaplıdır. 1260-65 den Sahip Ata'nın mimar Kölük bin Abdullah'a yaptırdığı Konya ınce Minareli Medrese ise, aynı plan şemasını aşağı yukarı tekrarlayan, iç mekânda, sırlı tuğlanın hafif kullanıldığı bir yapıdır. Buna karışlık cephesinde yüksek ve dikkati çekici, yüksek kabartma taş işçiliğine sahip taç kapısı, bütün sanat tarihçilerinin dikkatlerini üzerinde toplamıştır. Bitişiğindeki tek kubbeli ve dışa açık mesciti birleştiren uzun ve çift şerefeli yivli minaresinin büyük kısmı depremde yıkılmıştır. Çay'da Taş Medrese, Kırşehir Caca Bey Medresesi, bu dönemden diğer kubbeli medrese örnekleridir.
Kayseri'de Huand Hatun, Konya'da Sahip Ata gibi külliye olarak yapılan yapılarda, hamam, türbe, hanikâh gibi çeşitli fonksiyonlardaki yapılar, cami ve medrese ile birlikte topluca ele alınmaktadır.
Mezar Anıtlarında; Bir bölümü özellikle medreselerle birlikte veya camilere bitişik olarak yapılan Anadolu Selçuklu çağı mezar anıtları da medreseler gibi iki ana tipte incelenir. Türbeler ve Kümbetler. Türbeler, genellikle kare veya çokgen gövdeye sahip, çoğunlukla kubbe ile örtülü mezar anıtlarıdır. Kümbetler ise, aynı biçimdeki gövdelerinin üstündeki kubbeleri piramit ya da koni biçimi bir külâhla örtülü, altında da mumyalık adı verilen ölü gömme odasının bulunduğu bir yapı tipidir. Bu çok genel tarifler, form olarak yapıları birbirinden ayırmak için kullanılmaktadır. Türbeler'in Anadolu'da bir de özel tipi Eyvan biçimi türbeler olarak karışmıza çıkmaktadır.
XII.yy.dan Danişmentli, Mengücüklü, Saltuklu Kümbetleri Anadolu Selçuklu Kümbetlerini hazırlayan örnekler olmuşlardır. Artuklularda ise, tek başına türbe veya kümbete rastlanmamıştır.
Selçuklu Sultanlarından çoğunun gömülü olduğu on kenarlı bir kümbet biçimindeki mezar anıtı Konya Alaeddin Camii avlusundaki II. Kılıçarslan Kümbeti'dir. Bir diğer Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykâvus ise, Sivas'daki medresesinin güney eyvanında gömülüdür ve üzerine tuğladan on kenarlı bir kümbet yapılmıştır. Medrese ve camilere bağlı çeşitli türbe ve kümbetlerden başka ilgi çekici bir mezar anıtı, Tercan'da Mama Hatun Kümbeti'dir. 13.yy. başlarında Ahlatlı bir ustanın kitabesini taşıyan mezar anıtı, daire biçiminde bir çevre duvarı ile kuşatılmış, ilgi çekici taç kapıya sahiptir. Bu çevre duvarının ortasında ise dilimli gövde ve külâha sahip kümbet yer almaktadır. Kayseri'de Döner Kümbet, oniki köşeli gövdesiyle kümbet tipinin tek başına ilgi çekici bir uygulamasıdır. Kayseri'den sonra Ahlat, 13.yy. kümbetleriyle dikkati çektiği kadar, mezar taşlarıyla da üzerinde durulan bir merkezdir. Burada şeyh Necmeddin, Hasan Padişah, Çifte Kümbetler gibi örneklerin en dikkate değerlerinden birisi, silindir gövdesiyle Ulu Kümbet'dir. Anıtsal bir çadır gibi her taraftan görülebilen, taş işçiliği detaylarıyla da dikkat çeken bir yapıdır. 1278 den kalan Amasya Turumtay Türbesi, tonozlu yapısı, cephesini kaplayan kalkan duvarı ile değişik bir uyguluma olarak karışmıza çıkar. Eyvan Türbelere doğru bir adım olarak görülebilen bu yapıdan başka, Konya, Afyon, Kütahya çevrelerinde yaygın olarak karışlaşılan 'eyvan türbeler', altta mumyalık, üstte bir eyvan yapısından meydana gelmektedir. Bunların en anıtsal örneği olarak Konya Musalla mezarlığındaki Gömeç Hatun Türbesi gösterilebilir.
Kervansaraylarda; Anadolu'da Selçuklu çağı mimarlığının bütün özelliklerini, mekân denemeleri ve taç kapılardaki taş süslemeleriyle sergileyen en önemli yapılar, Ortaçağın en ilgi çekici kurumları halinde karışmıza çıkan kervansaraylardır. Anadolu öncesi benzer yapılarda rastlanan 'ribat' deyimine Anadolu kervansaraylarının bir bölümünün yazıtlarında da rastlanır. Her türlü yol bakım ve hizmetinin vakıf olarak yapıldığı ve belirli menzil aralıklarında kurulu bulunan bu konaklama yapıları kervan ve kervan yolcularının hertürlü gereksinimini karışlayacak teşkilata sahipti. Kesme taştan kaleyi andıran bu konaklama yapıları, geniş teşkilatları, özenli taş işçiliği, taş süslemeleri, özellikle kapalı bölümlerinin çok etkileyici mekânlarıyla gerçekten sarayları aratmayacak düzendeydi. Anadolu'da bu yapıların genel adı 'han' olmakla birlikte 'kervansaray' sonradan yakıştırılmış fakat uygun bir terimdir. Bunlardan dokuzu Selçuklu sultanları tarafından yaptırılmış 'sultanhanları'dır. Diğerlerinin sayısı yüzü geçer.
En belirgin örnekleri 'sultanhanları'nda görülen Anadolu Selçuklu kervansarayları genellikle iki bölümden oluşur.
Taç kapının belirgin olarak cepheyi süslediği bu yapılarda birinci bölüm açık avlu esasına dayanır. Bu avlu çoğunlukla revaklıdır. Revaklar arasında sayıları değişen eyvanlar da yer alır. Sultanhanları plan düzeninde, avlunun ortasında 'köıkmescit' denilen bir yapı vardır. Dört ayak ve dört kemer üstünde yükselen kare planlı bu mescit, bazı örneklerde, taçkapının üstüne alınmış ve öyle uygulanmıştır.
Dıştaki taçkapı gibi bir diğeri kapalı 'hol' bölümüne götürür. Üç ya da beş nefli, kalın taş ayaklar üzerinde yükselen tonozlarla örtülü bu kapalı mekânın merkezinde, kasnakla yükseltilmiş ve fener görevi de olan kubbeli bir bölüm görülür. Bu tipin en güzel örneklerinden biri Konya-Aksaray yolundaki mimar Muhammed Havlan'ın Alaeddin Keykubat için yaptığı Sultan Hanı'dır. 4500 m2'lik bir alanda kurulu olan bu han süslemeleriyle de ayrıca dikkate değer. Sultanlar tarafından yaptırılmış olan iki han, genel şemanın dışında denemelere işaret eder. Evdir Han, iki sıra revak şeklinde, dört eyvanlı bir uygulama biçiminde günümüze ulaşmıştır. Alaeddin Keykubat'ın Alara Hanı ise eş odaklı tipte bir yapıdır. Ortaya alınmış bölmeli mekânlar, çepeçevre tonozlu ahır bölümleriyle kuşatılmış, yapının tamamı kapalı tonoz örtüleri altına alınmıştır. Anadolu'da kervan yolları üzerinde rastlanan hanların bazılarının açık avlu bölümleri zamanla yıkılmış, sadece kapalı bölümleri ayakta kalmıştır. Bazılarının yazıtlarından anlaşıldığı kadarı ile kapalı bölüm ile açık avlulu bölüm farklı tarihlerde ele alınmıştır. Yukarıda adı geçenlerden başka, Ağzıkara Han, Karatay Han, Tuzhisarı Sultan Hanı, Kırkgöz Han, Avanos Sarı Han, Zazadin Hanı, Ak Han akla gelen önemli örnekler arasındadır. Çay Hanı, Selçuklu yazıtı bulunan son han olarak saptanmıştır. 1278/79 tarihli bu yapı Mimar Oğul Bey bin Mehmet'in adını da vermektedir. Hanlardaki yazıtlar pek çok mimar ve usta adı ile birlikte, tarihi kaynak teşkil edecek isim ve tarihler taşımaktadır.
Kervan yolları üzerinde, sayısız Selçuklu dönemi köprüsü ile birlikte bu hanlar, güvenli bir ulaşım şebekesi meydana getiriyordu.
Anadolu Selçuklu çağı Saray ve Köıkleri'nin erken örneklerine kazıların ışığında bakacak olursak; 1192'den önce, Konya'da Kılıçarslan tarafından başlatılıp, Alaeddin Keykubat döneminde tamamlanan Saray'dan günümüze mimari olarak fazla birşey kalmamıştır. Ancak buradaki ilginç alçı figürlü kabartmalar ile çini kaplamalardan örnekler müzelerdedir.
Diyarbakır'da 13.yy.ın başlarında yapılan Artuklu sarayının kalıntıları dört eyvanlı şema gösteren bir taht salonuna işaret eder. Kazılarda ortaya çıkarılan bu salonun ortasında çini kaplamalı selsebil ve havuz dikkati çeker. Anadolu Selçuklu Saraylarından diğerlerinin genel karakteri, dağınık yapıların geniş bir alan içinde ele alındığına işaret etmektedir. BeyşehirGölü kıyısındaki Kubadabad (1236) ve Kayseri'deki Keykubadiye (1224-26) sarayları su kenarında bulunmaktadır. Herikisinde de çini kaplamalar, kazılarda ortaya çıkarılmış ilgi çekici örnekler sergilemektedir. Özellikle Kubadabad sarayının insan ve hayvan figürlü çinileri bunlar arasındadır. Alara tepesinde hamamlı bir köık ve figürlü freskolar, Aspendos tiyatrosunun bir bölümünün çini kaplamalarla köık haline getirilmesi yanında, Erkilet Hızırilyas, Argıncık Haydar Bey, Aksaray IV. Kılıçarslan köıkleri ilginç ve küçük denemelerdir. Antalya Yanköy Hisarı (Sillyon) köıkü de bunlar arasında sayılabilir.
1071'den itibaren, 14.yy.ın başlarına kadar geçen bir süre içinde, önce ilk Türk Beylikler, 13.yy.ın başından itibaren de Anadolu Selçuklu Devleti'nin Anadolu Birliğini sağlamasından sonra, Anadolu Selçukluları'nın mimarlık ürünleri, Anadolu'nun Türkleşme döneminde, birer damga gibi kentlerin görünümünü değiştirmiş, kuvvetli bir yaratma heyecanı ile meydana getirilmiş eserlerdir.
Kesme taş mimarinin, taş işçiliği ile bezendiği, kuvvetli mekân etkisine dayalı bu araştırma yapıları, 14.yy.Anadolu Türk Mimarlığının ve dolayısıyla Osmanlı Evrensel Mimarlığının temelini oluşturmuştur. Selçuklu Çağı olarak ele alınan bu dönemin mimarlık ürünleri, Anadolu öncesi Türk Mimarlığının çeşitli denemelerinin, taş malzeme ile, yeni bir araştırma heyecanıyla yoğrulup denendiği eserlerdir. Geleneksel plan ve biçim (form) tasarımları, yeni imkânlarla ilgi çekici denemelere sahne olmuş, devamlılık içinde, yeni arayışlar, çağın mimarlık üslubunun genel karakterini meydana getirmiştir.
Misafir
17 Şubat 2011 15:34       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kubadiye Sarayı,Kubadad Sarayı ve Alaiye Sarayı mimarileri hakkında dönem ödevim var yardımcı olur musunuz?
Misafir
24 Mayıs 2011 17:13       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen selçuklu devletinin eserleriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Misafir
27 Ekim 2011 15:14       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
AFYON
1. Afyon Kalesi
2. Afyon Ulu Camii (1272)
3. Afyon, Hisarardı Medresesi (13. yy’ın ikinci yarısı)
4. Afyon, Kuyulu Camii
5. Afyon, Altıgöz Köprüsü
6. Afyon, Kale Mescidi
7. Afyon, Kırkgöz Kümbeti
8. Afyon, Sırçalı Kümbet
9. Afyon, Kadınana Köprüsü
10. Akviran Köyü Saya Baba Türbesi
11. Bolvadin Alaca Camii
12. Bolvadin Alaca Çeşme
13. Bolvadin Kırkgöz Koprüsü
14. Boyalıköyü Eyvan Türbe
15. Boyalıköyü Kureyş Baba Türbesi
16. Boyalıköyü Kureyş Baba Medresesi (1210 civarı)
17. Boyalıköy Hanikâhı
18. Çay Yusuf bin Yakub Türbesi
19. Çay Taş Medresesi Çeşmesi
20. Çay Taş Camii
21. Çay Medresesi (1278/79)
22. Çay Han (1278/79)
23. Emirdağ Eğret Han
24. Eber Köyü Esirüddin Ebheri Türbesi
25. Herdena Bahar Baba Türbesi
26. Sultandağ, İshaklı Han (1249/50), Konya-Çay Yolu
27. Bardakçı Hanı (13. yy), Çay-Seyyitgazi Yolu
AKSARAY
1. Aksaray, Akköprü
2. Aksaray, Kılıç Arslan Türbesi
3. Aksaray, Zinciriye Medresesi
4. Aksaray, Taciye Medresesi
5. Bekar Köyü Bekâr Sultan Türbesi
6. Selime Köyü Selime Sultan Türbesi
7. Ağzıkarahan
8. Ağzıkarahan Hamamı
9. Kılıç Arslan Hanı (13. yy)
10. Alay Hanı (1219-1236), Kayseri-Aksaray Yolu
11. Ağzıkarahan Han Köprüsü
12. Akbaş Hanı (13. yy), Aksaray-Konya Yolu
AMASYA
1. Amasya Kalesi
2. Amasya, Hundi Hatun (Kuş) Köprüsü
3. Amasya, İltekin Gazi Köprüsü
4. Amasya, Sultan Mesud (Ziyare) Köprüsü
5. Amasya, Alçak Köprü
6. Amasya, Çağlayan (Çalak, İltekin) Köprüsü
7. Amasya, Burmalı Minare Camii (1237-1247)
8. Amasya, Gök Medrese Camii (13. yy. ortası)
9. Amasya, Gök Medrese
10. Amasya Darrüşifası
11. Amasya Burmalı Minare Camii Türbesi
12. Amasya Gök Medrese Camii Türbesi
13. Amasya Halifet Gâzî Türbesi
14. Amasya Torumtay Türbesi
15. Amasya, Sultan Mesut Türbesi
16. Amasya, Kadılar Türbesi
17. Amasya, Şadgeldi Paşa Türbesi
18. Amasya, Halifet Gazi Medresesi
19. Çakallı Hanı (13. yy), Samsun-Amasya Yolu
20. Ezinepazar Hanı (1238-1246), Amasya-Tokat Yolu
ANKARA
1. Ankara Kalesi
2. Ankara, Akköprü
3. Ankara, Alâaddin Camii
4. Ankara, Ahi Elvan Camii
5. Ankara, Eyüp Mescidi
6. Ankara, Geneği Mescidi
7. Ankara, Çeşnigir Köprüsü (Köprüköyü Köprüsü)
8. Ankara, Arslanhane Camii (1289-90)
9. Ankara, Saraç Sinan Mescidi
10. Ankara, Hacı İvaz (Helvai) Mescidi
11. Ankara, Kulderviş (Kurtuluş) Mescidi
12. Ankara, Molla Büyük Mescidi
13. Ankara, Örtmeli (Hoca Hundi) Mescidi
14. Ankara, Karanlık Mescid
15. Ankara, Ahi Yakup Mescid
16. Ankara, Şeyh İzzettin Mescidi
17. Ankara, Hacı Musa Camii
18. Ankara, Poyracı Mescidi
19. Ankara, Sabuni (Karanlık) Mescit
20. Ankara, Yeşil Ahi Mescidi
21. Ankara, Ahi Şerafeddin Türbesi
22. Ankara, Yörükdede Türbesi
23. Ankara, Kesikbaş Türbesi
24. Beypazarı, Sultan Alaeddin Camii
25. Kalecik, (Ankara İli) Kızılırmak Köprüsü
ANTALYA
1. Antalya Kalesi
2. Antalya, Düdençayı Köprüsü
3. Antalya, Dim Çayı Köprüsü
4. Antalya, Belkıs (Köprü Pazarı) Köprüsü
5. Antalya, (Serik) Sultan Alaeddin Köprüsü
6. Antalya, Yivli Minare Camii (Minare 1236; Camii 1373)
7. Antalya, Ali Yusuf Camii (1249)
8. Antalya, Alaaddin Camii
9. Antalya, Ahi Yusuf Türbesi
10. Antalya, Şeyh Şücaeddin Türbesi
11. Antalya, İmâret Medresesi (13. yy’ın ilk yarısı)
12. Antalya, Karatay Medresesi (1250/51)
13. Antalya, Alâeddin Medresesi (1239-40)
14. Antalya, Atabey Armağan Medresesi
15. Alanya Kalesi
16. Alanya Tersanesi
17. Alanya Kızıl Kule
18. Alanya, Kızıl Köşk
19. Alanya İç Kalesi Hamamı
20. Alanya Sarayı
21. Alanya, Akçebe Sultan Mescidi
22. Alanya, Akçebe Sultan Türbesi
23. Alanya, Oba Köy Medresesi
24. Korkuteli, Emir Sinaneddin Medresesi
25. Alara Kalesi
26. Alara Kalesi Hamamı
27. Alara Han (1231/32), Antalya-Alanya Yolu
28. Gazi Paşa
29. Sedre köşkü
30. Kemer Köşkü
31. Hasbahçe Köşkü
32. Pazar Hamamı
33. Kırkgöz Hanı (1236-1246), Antalya-Isparta Yolu
34. Evdir Hanı (1210-1219), Antalya-Isparta Yolu
35. Kargı Hanı (13. yy), Seydişehir-Alanya Yolu
36. Şarapsa Hanı (1236-1246), Antalya-Alanya Yolu
37. Susuz Han (1246), Antalya-Burdur Yolu
38. Burma Han
ARTVİN
1. Zeytinlik Yukarı (Uçurum Kenarı) Türbesi
BAYBURT
1. Bayburt Ulu Camii
2. Bayburt Kalesi
3. Şeyh Osman Türbesi
4. Nolu Türbe
5. Nolu Türbe
6. Kümbet
BİNGÖL
1. Kığı Kalesi

BİTLİS
1. Bitlis Kalesi
2. Bitlis, Alemdar Camii
3. Bitlis Ulu Camii
4. Bitlis, Meydan Camii
5. Bitlis, Güneyden Camii
6. Bitlis, Güroymak Künbedi
7. Bitlis, Alimoğlu Künbeti
8. Bitlis, Erzen Hatun Kümbeti
9. Bitlis, İhlasiye Medresesi
10. Bitlis, Selçuklu Hamamı
11. Ahlat Kalesi
12. Ahlat, Ulu Camii (Ahlat şehir dışında)
13. Ahlat Mezarlığı
14. Ahlat Buğatay Aka Türbesi
15. Ahlat Hasan Padişah Türbesi
16. Ahlat Hasan Padişah Türbesinin Kuzeyindeki Türbe
17. Ahlat Hüseyin Timur Türbesi
18. Ahlat Şeyh Necmeddin Türbesi
19. Ahlat Usta Şagird Türbesi
20. Ahlat Yarım Künbed
BURDUR
1. İncir Hanı (1238/39), Antalya-Isparta Yolu
2. Susuz Han
3. Ağlasun Hanı (13. yy), Antalya-Isparta Yolu (?)
ÇANKIRI
1. Çankırı Kalesi
2. Çankırı Taş Mescid
3. Çankırı, Cemaleddin Ferruh Türbesi
4. Çankırı, Cemaleddin Ferruh Şifahanesi (1235)
5. Çankırı, Kurşunlu’da Cami
ÇORUM
1. Çorum, Ulu Camii
2. Çorum, Kale hisar Medresesi (13. yy’ın ilk yarısı), Mahmudiye (Alaca)
3. Çorum, Mecitözü Elvan Çelebi Zaviyesi
DENİZLİ
1. Denizli, Akköprü
2. Denizli, Kale içi Çarşı
3. Çardak Hanı (1230), Eğirdir-Denizli Yolu
4. Ak Han (1253-54), Eğirdir-Denizli Yolunda Goncalı’da
DİYARBAKIR
1. Diyarbakır Kalesi
2. Diyarbakır, Kale Camii
3. Diyarbakır, Ulu Camii, (1091)
4. Diyarbakır, Sarı Saltık Türbesi
5. Diyarbakır, Karadeniz Türbesi
6. Diyarbakır, Sultan Şücaeddin Türbesi
7. Diyarbakır, Zinciriye Medresesi
8. Diyarbakır, Mesudiye Medresesi
9. Diyarbakır, Hatuniye Medresesi
10. Diyarbakır, Şücaiyye Medresesi
11. Diyarbakır, Seyfüddin Medresesi
12. Diyarbakır Artuklu Sarayı
13. Diyarbakır, Anbarçayı Köprüsü
14. Diyarbakır, Çermik (Haburman) Köprüsü
15. Diyarbakır, Devegeçidi Köprüsü
16. Diyarbakır, Dicle (Silvan) Köprüsü
17. Diyarbakır, Halilviran (Artuklu, Devegeçidi suyu) Köprüsü
18. Diyarbakır, Hazro Köprüsü
19. Diyarbakır, Kemhûk Köprüsü
20. Diyarbakır, Malabadi Köprüsü
21. Diyarbakır, Pileken Köprüsü
22. Cizre, Ulu Camii
23. Silvan, Ulu Camii
ELAZIĞ
1. Elazığ Kalesi
2. Harput Ulu Camii, (1157)
3. Harput Arab Baba Türbesi
4. Harput Fatih Ahmed Türbesi
5. Hekim Hanı (1218-1236), Eski Malatya-Sivas Yolu
ERZİNCAN
1. Erzincan Kalesi
2. Kemah Kalesi
3. Kemah Mengücek Gazi Zaviyesi (13. yy)
4. Kemah Behramşah Türbesi
5. Kemah Gözcü Baba Türbesi
6. Kemah Mengücek Gâzî Türbesi
7. Kemah Sancaktar Türbesi
8. Tercan Mama Hatun Türbesi
9. Tercan Mama Hatun Kervansarayı
10. Tercan Mama Hatun Hamamı
11. Tercan, Kötür Köprüsü (Kemah yolunda)
ERZURUM
1. Erzurum Kalesi
2. Erzurum, Ulu Camii
3. Erzurum, Altın Halkalı Köprüsü
4. Erzurum (Pasinler) Çoban Köprüsü
5. Erzurum, Kale Mescidi
6. Erzurum, Anonim Türbe
7. Erzurum, Emir Saltuk Türbesi
8. Erzurum, Gümüşlü Künbed
9. Erzurum, II. Anonim Türbe
10. Erzurum, Padişah Hatun Türbesi
11. Erzurum, Yakutiye Medresesi
12. Erzurum, Ahmediye Medresesi
13. Erzurum, Çifte Minareli Medrese (1277’den önce)
14. Erzurum, Tepsi Minare
15. Erzurum, Karanlık Kümbet
16. İspir Kalesi
17. İspir Kale Mescidi
18. İspir Çarşı Camii
19. Köprü Köyü Hanı (13. yy), Erzurum’un doğusunda
ESKİŞEHİR
1. Eskişehir, Melikgazi Türbesi
2. Eskişehir, Melekgazi Çeşmesi
3. Eskişehir, Seyyid Gazi Tekkesi
4. Sivrihisar Kalesi
5. Sivrihisar, Ulu Camii (1274)
6. Sivrihisar, Hamamkarahisar Camii
7. Sivrihisar, Hazinedar Mescidi
8. Sivrihisar, Hoşkadem Camii
9. Sivrihisar, Mülk Köyü Doğan Aslan Mescidi
10. Sivrihisar, Kılıç Mescid Minaresi
11. Sivrihisar, Yunus Hoca Kümbedi
12. Sivrihisar, Mahmud Suzani Türbesi
13. Sivrihisar, Alemşah Kümbeti (Mescidi)
14. Sivrihisar, Seydiler Hamamı
15. Seyitgazi Kümbet Köyü Anonim Türbe
16. Seyitgazi Ümmühan Hatun Türbesi
17. Seyitgazi, Battal Gazi Medresesi/Tekke (1207/8’den sonra)
18. Seyitgazi, Deve Hanı (En erken 1207-1208)
GAZİANTEP
1. Gaziantep Debağhane Köprüsü
GİRESUN
1. Şebinkarahisar Kalesi
2. Şebinkarahisar, Taş Mescid
GÜMÜŞHANE
1. Akça Kale
2. Canca Kalesi
3. Gümüşhane Korgan Köprüsü
4. Zigana Kervansarayı (13. yy)
ISPARTA
1. Atabey Mübarizüddin Ertokuş Mescidi
2. Atabey Mübarizeddin Ertokuş Medresesi (1224)
3. Eğridir, Taş Medrese (1301/2)
4. Eğridir Hanı (13. yy), Eğridir’de
5. Pınarbaşı Hanı (1220), Eğridir-Denizli Yolu
6. Ertokuş Hanı (1223), Konya-Ereğli Yolu
KAHRAMANMARAŞ
1. Kahramanmaraş, Taş Medrese
2. Hurman Kalesi
3. Zilli Han (Elbistan)
4. Elbistan Ulu Camii
5. Afşin Hanı (1215/16, 1222 veya 1232/33), Besni-Kayseri Yolu
6. Kuru Han 1
7. Kuru han 2
8. Nurhak Hanı
KARAMAN
1. Karaman, Hacıbeyler Camii
2. Karaman, Arapzade Camii
3. Karaman, Ebulfeth Mescidi
4. Karaman, Sadeddin Ali Türbesi
5. Karaman, Emir Musa Medresesi
KARS
1. Kars Kalesi
2. Ani Menucehr Camii, (12.yy)
3. Ani Kalesi
4. Ani Hamamı
KASTAMONU
1. Kastamonu Kalesi
2. Kastamonu Aşıklı Sultan Türbesi
3. Kastamonu Karanlık Evliya Türbesi
4. Kastamonu, Pervaneoğlu Ali Şifahanesi,
5. Kastamonu, Vakıf Hamamı
6. Kastamonu, Frenkşah Hamamı
7. Kastamonu, İbn-i Neccar Hamamı
KAYSERİ
1. Kayseri Kalesi
2. Kayseri Kölük Hamamı
3. Kayseri Hunad Hamamı
4. Kayseri Sultan Hamamı
5. Kayseri, Birlik Hamamı
6. Kayseri, Tek Göz Kaplıcası
7. Kayseri, Eski Develi Kalesi’ndeki Sanıç
8. Kayseri, Şeyh Turesan Zaviyesi
9. Kayseri, Ahi Evren Zaviyesi
10. Kayseri, Doğu-Kuzeyi, Sarıoğlan civarı, Kızılırmak Köprüsü
11. Kayseri, Boğazlayan Yolu Çokgöz Köprüsü
12. Kayseri, Tekgöz Köprüsü
13. Kayseri, Hacı Kılıç Camii (1249)
14. Kayseri, Hunad Hatun Camii (1238)
15. Kayseri, Hatıroğlu Camii
16. Kayseri, Kölük Camii (13. yy’ın ilk yarısı)
17. Kayseri, Lala Müslihiddin Camii
18. Kayseri, Battal Camii
19. Kayseri, Han Camii
20. Kayseri, Alaca Künbet
21. Kayseri, Anonim Türbe
22. Kayseri, Avgunlu Medrese Türbe
23. Kayseri, Battal Gazi Camii Türbesi
24. Kayseri, Çifte Künbet
25. Kayseri, Döner Künbet
26. Kayseri, Gevher Nesibe Hatun Türbesi
27. Kayseri, Han Camii Türbesi
28. Kayseri, Hacip Çavlı Kümbeti
29. Kayseri, Hasbek Türbesi
30. Kayseri, Hunad Hâtun Türbesi
31. Kayseri, Beşparmak Kümbeti
32. Kayseri, II. Anonim Türbe
33. Kayseri, Sahibiye Medresesi Çeşmesi
34. Kayseri, Çifte Medrese (Gıyasiye) (1205-1206)
35. Kayseri, Çifte Medrese (Şifaiye) (1205-1206)
36. Kayseri, Huand Hatun Medresesi (1237/38)
37. Kayseri, Seraceddin Medresesi (1238/39)
38. Kayseri, Avgunu Medresesi (13. yy’ın ilk yarısı)
39. Kayseri, Pervane Medresesi
40. Kayseri, Hacı Kılıç Medresesi (1249-50)
41. Kayseri, Külük Medrese
42. Kayseri, Sahibiye Medresesi (1267/68)
43. Kayseri, Keykubadiye Sarayı
44. Kayseri, Erkilet (Hızır İlyas) Köşkü
45. Kızıl Köşk
46. Kayseri, Haydarbey Köşkü
47. Kayseri, Devlethane
48. Bünyan, Ulu Camii (1256)
49. Develi Turasan Zaviyesi
50. Develi, Ulu Camii (1281)
51. Develi, Dev Ali Türbesi
52. Develi, Seyyid Şerif Türbesi
53. Develi Kalesi
54. Develi Sarnıç
55. Erkilet Selçuklu Mescidi
56. Pınarbaşı, Melik Gâzi Türbesi
57. Pınarbaşı, Sancaktar Türbesi
58. Zamantı, Kalesi
59. Kuruçay Hanı
60. Karatay Hanı (1230-1240), Eski Malatya-Kayseri Yolu
61. Sultan Hanı (1232-1236), Kayseri-Sivas Yolu
62. Latif Hanı
63. Kargı Hanı (13. yy), Sivas-Kayseri Yolu
64. Sarı Han (13. yy), Kayseri-Malatya Yolu
65. Şahruh Köprüsü Hanı (13. yy), Sivas-Kayseri Yolu
66. Melikgazi Kalesi
KIRŞEHİR
1. Kırşehir, Ahi Evran Zaviyesi
2. Kırşehir, Kesikköprü ve Hanı
3. Kırşehir, Alaaddin Camii
4. Kırşehir, Caca Bey Türbesi
5. Kırşehir, Fatma Hatun Türbesi
6. Kırşehir, Melik Gazi Türbesi
7. Kırşehir, Caca Bey Medresesi (1272/73)
8. Karakurt Kervansarayı
9. Çeşniğir Köprüsü Hanı (13. yy), Kırşehir-Ankara Yolu
10. Kırşehir Aşık Paşa Medrese
KONYA
1. Konya, Alâeddin Camii (1155-1220)
2. Konya, Beşare Bey Mescidi (1216)
3. Konya, Beyhekim Mescidi (13. yy’ın ikinci yarısı)
4. Konya, Hacı Ferruh Mescidi (1215)
5. Konya, Hoca Hasan Mescidi (13. yy.)
6. Konya, İnce Minareli Medrese Mescidi (1260-65)
7. Konya, Kızılören Mescidi (13. yy. başı)
8. Konya, Taş Mescid-Akça Gizlemez
9. Konya, Abdülmümin Mescidi
10. Konya, Abdülaziz Mescidi
11. Konya, Tercüman Mescidi
12. Konya, Hatuniye Camii Minaresi
13. Konya, Halka Beğüş Türbesi
14. Konya, Şems-i Tebrizi Türbesi
15. Konya, Pir Esad Türbesi
16. Konya; Sadır Sultan Türbesi
17. Konya, Küçük Karatay Mescidi (13. yy.)
18. Konya, Sahip Ata Camii (1258)
19. Konya, Sırçalı Mescid (13. yy’ın ikinci yarısı)
20. Konya, Şekerfürûş Mescidi
21. Konya Zenburi Mescidi
22. Konya Ateş-Baz-ı Veli Türbesi
23. Konya Bedreddin Gevhertaşı Türbesi
24. Konya Beyhekim Türbesi
25. Konya Emir Nureddin Türbesi
26. Konya Evhadüddin Kirmâni Türbesi
27. Konya Gömeç Hatun Türbesi
28. Konya Hoca Cihan Türbesi
29. Konya Hoca Fakih Türbesi
30. Konya I. İzzeddin Keykâvus Türbesi
31. Konya II. Kılıç Arslan Türbesi
32. Konya Kalender Baba Türbesi
33. Konya Kara Arslan Türbesi
34. Konya Kara Arslan Mescidi
35. Konya Kesikbaş Türbesi
36. Konya Mevlana Dergahı Arkasındaki Anonim Türbe
37. Konya Mevlana Türbesi
38. Konya Sahib Ata Türbesi
39. Konya Seyfeddin Kara-Sungur Türbesi
40. Konya Şeyh Alaman Türbesi
41. Konya Şeyh Osman-ı Rûmi Türbesi
42. Konya Tâcü’l-Vezir Türbesi
43. Konya Tahir ile Zühre Türbesi
44. Konya Tavus Baba Türbesi
45. Konya, Hoca Fakih Türbesi
46. Konya- Sarnıçlar Divler-Hoca Fakıh- Ana Sultan-Ak- Şerafettin
47. Konya Ulaş Baba Türbesi
48. Konya, Sırçalı Medrese (1242)
49. Konya, Kemaliye Medresesi (Küçük Karatay) (1248)
50. Konya, Sırçalı Medrese
51. Konya, İplikci Camii
52. Konya, Bulgur Tekke Mescidi
53. Konya, Cemel Ali Dede Zaviyesi
54. Konya, Şifahane Mescidi
55. Konya, Musalla-Gömeçhane
56. Konya, Hoca Cihan Türbesi
57. Konya, Musalla Namazgahı
58. Konya Zelve Sultan Mescidi
59. Konya ,Şeyh Sadrettin Konevi Camii ve Türbesi
60. Konya, Ali Gav Medresesi
61. Konya, Karatay Medresesi (1251/52)
62. Konya, İnce Minareli Medrese (1260-65)
63. Konya, Kılıçarslan (Alaaddin) Köşkü
64. Konya Sahip Ata Hamamı
65. Konya Mevlâna Dergâhı
66. Konya, Sahip Ata Hankâhı
67. Akşehir Sultan Alaadin Camii-Ulu Camii
68. Akşehir Altın Kalem Mescidi
69. Akşehir Güdük Minare Mescidi
70. Akşehir Hacı Hamza Mescidi
71. Akşehir Hızırlık Mescidi
72. Akşehir Ferruh Şah Mescidi
73. Akşehir Kızılca Mescid
74. Akşehir Kalaycı Mescidi
75. Akşehir Kileci Mescidi
76. Akşehir Küçük Ayasofya Mescidi
77. Taş Medrese Camii
78. Akşehir Emir yavtaş Türbesi- Reis Kasabası
79. Akşehir Taş Medrese
80. Akşehir Seyyid Mahmut Hayrani Türbesi
81. Akşehir Eyüp Dede Türbesi
82. Beyşehir, Eşrefoğlu Camii (1299)
83. Beyşehir, Kandemir Mescidi
84. Kızılören Han
85. Beyşehir, İsmail Aka Medresesi
86. Beyşehir, Kubad Abad Sarayı
87. Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Hamamı
88. Ilgın Şeyh Bedreddin Türbesi
89. Konya Ilgın Kuru Çeşme
90. Ilgın Kaplıcası
91. Dediği Sultan Türbesi
92. Ilgın Sungur Bey Türbesi
93. Kuruçeşme Hanı (1207/8-1210), Konya-Beyşehir Yolu
94. Okla Hanı (1156-1192), Aksaray-Konya Yolu
95. Altınapa Hanı (1201/1202), Konya-Beyşehir Yolu
96. Argıt Hanı (1201/1202), Konya-Çay Yolu
97. Kıreli Hanı (13. yy), Konya-Eğridir Yolu
98. Kızılören Hanı (1204-1210), Konya-Beyşehir Yolu
99. Kadınhanı (1223), Konya-Çay Yolu
100. Dokuzun Derbent Han (1210),
101. Obruk Hanı (1243-50), Aksaray-Konya Yolu
102. Derebucak -Ortapayam Hanı (13. yy), Seydişehir-Alanya Yolu
103. Derebucak-Tol Han Seydişehir-Alanya Yolu
104. Horozlu Han (1246-49), Konya-Çay Yolu
105. Sâdeddin Hanı (Zazadin Hanı) (1235/36-1237), Konya-Aksaray Yolu
106. Eli Kesik Hanı (13. yy), Konya- (Konya-Derbent)
MALATYA
1. Malatya Kalesi
2. Eski Malatya Ulu Camii (1220-1224), Malatya
3. Arapkir Ulu Camii
4. Medrese Kalıntısı (13. yy’ın üçüncü çeyreği), Eski Malatya
5. Şahabiyye-i Kübrâ Medresesi, Eski Malatya
MARDİN
1. Mardin Cizre Köprüsü
2. Mardin Dunaysır Köprüsü
3. Mardin Hasankeyf Köprüsü
4. Mardin Ulu Camii, (1176)
5. Mardin Savurkapı Camii
6. Dunaysır Kızıltepe Ulu Camii, (1204)
7. Şah Sultan Medresesi, Mardin
8. Savurkapı Medresesi, Mardin
9. Eminüddin Medresesi, Mardin
10. Necmeddin Medresesi, Mardin
11. Melik Mansur Medresesi, Mardin
12. Hatuniye Medresesi, Mardin
13. Altunboğa Medresesi, Mardin
14. Şehidiye Medresesi, Mardin
15. Marulfiye Medresesi, Mardin
16. Mardin Kalesi
17. Mardin Radviye Hamamı
MERSİN
1. Mersin Hocantı Köprüsü
2. Mersin Lamas Köprüsü
3. Mersin Taşköprü (Özsuyu, Anamur)
4. Mersin Taşköprü
5. Hocaenti Medresesi (14. yy. başı), Mut
6. Sertavul Hanı
7. Sertavul Köprüsü
MUŞ
1. Muş Abdurrahman Paşa Köprüsü
2. Muş Murat Köprüsü
NEVŞEHİR
1. Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Dergâhı
2. Sarı Han
3. Dolay hanı
4. Doğala Hanı
5. Öresin Hanı (13. yy)
NİĞDE
1. Niğde Kalesi
2. Niğde, Alâeddin Camii (1223)
3. Niğde Sungur Bey Camii
4. Niğde Hüdavend Hâtun Türbesi
5. Bor Hanı (13. yy), Bor İlçesinde
6. Misli Hanı (13. yy)
ORDU
1. Eski Ordu Cami
2. Hamam I
3. Hamam II
SAMSUN
1. Samsun Kurt Köprüsü
2. Çarşamba Gökçeli Camii
SİİRT
1. Siirt Kalesi
2. Siirt Ulu Camii (13. yy)
3. Çarşı
4. Kavvam Hamamı
SİNOP
1. Sinop Ulu Camii (1267)
2. Alâeddin Medresesi (1262/63)
3. Pervane Hamamı
4. Pervane Hanı
5. Sinop Kalesi
6. Tersane
7. Durak Hanı (1266), Boyabat-Vezirköprü Yolu
8. Atabey Hanı (13. yy), Sinop-Ankara Yolu
SİVAS
1. Sivas Doğusu Boğaz Köprüsü
2. Sivas Batı-Güneyi Kesik Köprü
3. Sivas Güneyi Eğriköprü
4. Sivas Yıldızeli (Yenihan) Yıldızırmak Köprüsü
5. Sivas Ulu Camii, (1197)
6. Sivas Abdü’l-Vahhâb Gazi Türbesi
7. Sivas I. İzzeddin Keykavus Türbesi
8. Sivas Gök Medrese Çeşmesi
9. Sivas, Keykâvus Tıp Medresesi (1217)
10. Sivas, I. Keykâvus Şifahanesi (1217)
11. Sivas, Gök Medrese (1271)
12. Sivas, Buruciye Medresesi (1271/72)
13. Sivas, Çifte Minareli Medrese (1271/72)
14. Divriği Kalesi
15. Divriği Ulu Camii (1228)
16. Divriği Kale Mescidi, (1181)
17. Divriği Ahmed Şah Türbesi
18. Divriği Kamerüddin Türbesi
19. Divriği Kemankeş Türbesi
20. Divriği Site Melik Türbesi
21. Divriği Melike Turhan Şifahanesi (1228/29)
22. Divriği Bekir Çavuş Hamamı
23. Gedik Hanı (13. yy), Sivas-Kayseri Yolu
24. Paşa Hanı (13. yy), Tokat-Sivas Yolu
25. Divriği Burma Han
TOKAT
1. Tokat Kalesi
2. Tokat İli Kelkit Çayı üzeri, Talazan Köprüsü
3. Tokat Yeşilırmak Köprüsü
4. Tokat Pontus Köprüsü
5. Tokat Anonim Türbesi
6. Tokat Ebü’l-Kasım Türbesi
7. Tokat Murad Sevdakâr Türbesi
8. Tokat Nureddin İbni Sentimur Türbesi
9. Tokat Sefer Paşa Türbesi
10. Tokat Sünbül Baba
11. Tokat Şeyh Meknun Türbesi
12. Tokat, Pazar Hatun Hanı Çeşmesi
13. Tokat, Nizameddin Yağıbasan Medresesi
14. Tokat, Gök Medrese (1265’den sonra)
15. Tokat Pervane Hamamı
16. Tokat, Çöreği Büyük Köyü Zaviyesi
17. Tokat Ebu’s Şems Hankâhı
18. Tokat Sümbül Baba Zaviyesi
19. Niksar Kalesi
20. Niksar Köşkü
21. Niksar Hacı Çıkık Türbesi
22. Niksar Kırkkızlar Türbesi
23. Niksar Kulak Türbesi
24. Niksar Sunguriye Türbesi
25. Niksar, Nizameddin Yağıbasan Medresesi
26. Niksar Argosti Hamamı
27. Niksar, Çöreği Büyük Tekkesi
28. Turhal Mehmed Dede Türbesi
29. Zile Kalesi
30. Pazar Hatun Hanı (1238/39), Amasya-Tokat Yolu
31. Tahtoba Hanı (1238-1246), Tokat-Sivas Yolu
32. Çekereksu Hanı (1239/40, 13. yy’ın ortaları), Zile-Kırşehir Yolu
33. Çınçınlı Sultan Hanı (1239/40), Zile-Kırşehir Yolu
34. Çiftlik Hanı (13. yy), Tokat-Sivas Yolu
35. Dazya Hanı (13. yy), Amasya-Tokat Yolu
36. İbibsa Hanı (13. yy), Tokat-Sivas Yolu
TUNCELİ
1. Tunceli Sivdin Köprüsü
2. Tunceli-Mazgirt Elti Hâtun Türbesi
3. Harzem Medresesi
URFA
1. Urfa Ulu Camii, (1170)
2. Urfa, Eyyübi Medresesi
3. Harran Ulu Camii Şadırvanı
UŞAK
1. Uşak Çanlı Köprüsü
2. Uşak Çatal (Yenişehir) Köprüsü
3. Yeniceköy Hanı (13. yy), Çay-Kütahya Yolu
YOZGAT
1. Çayıralan, Çandır Şah Sultan Hatun Türbesi
Misafir
13 Aralık 2011 19:40       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
anadolu selçuklu devletinden kalma tarihi eserleri ve önemini verin çabuk performans ödevimmmmmMsn Grin
Misafir
23 Aralık 2011 14:11       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bana anadolu selçuklu devletinin antalyadaki yaptığı mimari eserleri ve bilgilerini bulabilirmisiniz ?
Misafir
21 Kasım 2012 02:08       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Anadolu Selçuklu Devlet2inin ilk başkenti İznik olmasına rağmen 1. haçlı seferleri dolayısıyla İznik'te mimari eser bırakamayacak kadar az kalmıştır ve başkenti Konya'ya taşımıştır
Misafir
21 Kasım 2012 02:14       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Anadolu Selçuklu Devleti Kastamonu, Eskişehir, Konya, Isparta, Afyon, Burdur, Antalya çizgisinin solunda kalan şehirlerin hiçbirisinde eser bırakmamıştır. Ayrıca o dönemde Trabzon'da Trabzon Rum İmparatorluğu bulunduğundan Trabzon'da da eserleri yoktur.Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç