Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 19 Ekim 2014  Gösterim: 46.399  Cevap: 38

İlkçağlarda insanlar nasıl beslenirlerdi?

Ziyaretçi
22 Aralık 2008 19:09       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
ilk çağdaki insanlar ne yemek yerler
Sponsorlu Bağlantılar


22 Aralık 2008 19:28       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
Tarih öncesi çağlarİlkçağlarda insanlar nasıl beslenirlerdi?Tarik öncesi çağlar

Tarihçiler yazının keşfi ile başlayan devirlere Tarihi Çağlar, yazının bilinmediği devirlere de Tarih Öncesi Çağlar adını vermektedirler. İlk yazı Mezopotamya’da ve Mısır’da yaklaşık olarak aynı sıralarda, M.Ö. 3. binin başlarında kullanılmaya başlanmıştır. Böylece Tarih Öncesi Devirler büyük uygarlık merkezlerinde M.Ö. 3000 tarihinden eski olan çağlardır. ve bu çağlarda bazı önemli icatlar yapılmıştır.Tarih öncesi çağlar ayrıca bölümlere ayrılır.Tarih Öncesi Uygarlıklar
Tarih Öncesi Uygarlıklar olarak dört bölümde incelenir:
  • Taş Devri
  • Bakır Devri
  • Tunç Devri
  • Demir Devri

Taş Devri

Taş Devri, insanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitiğin sonuna kadar geçen tarih öncesi dönemdir.
Paleolitik Çağ

Paleolitik Çağ, tarihöncesi uygarlığının gelişme sürecinde, kültürel evrelerin en uzunu (insanlık tarihinin %99′u) ve Buzul Çağlarının kültürel karşılığı olan; insanlığın ilk ortaya çıkışından, M.Ö. yaklaşık 10.000 yıl öncesinde Neolitik Çağ’ın başlamasına kadar süren arkeolojik çağdır. Bu çağda çaytaşı, çakmaktaşı, hayvan kemikleri ve ağaç gibi doğal maddelerden besinleri pişirmeye ve ısınmaya başlanmıştır. Mağara ve kaya sığınaklarının duvarlarına çizilen resimler yine bu çağın belirgin özelliklerindendir.
Paleolitik Alt, Orta ve Üst olmak üzere üç alt döneme ayrılmaktadır. Epipaleolitik Çağ ise, doğayı denetimi altına almaya başlayananın, besi üretimine geçişinin hemen öncesinde yer alan çağdır.

Kaba Taş Çağı

Diğer adları: Paleolitik Çağ, Epipaleolitik Çağ, Eski Taş Çağı, Yontma Taş Çağı, Kabataş Devri
Dönem:600.000 - 10.000
Kabataş eski taş çağıyla aynı anlama gelmektedir.

Orta Taş Çağı

Orta Taş Çağı bilinen diğer isimleri Yontma Taş Devri, Mezolitik Devir.
Dönem: MÖ 100000-MÖ 6000
İnsanların taşları yontmaya başladığı, taşları kendilerini savunmak ve avlanmak için kullandıkları devirdir. Basit aletler yapılmıştır. İnsanlar mağara duvarlarına resimler yapmaya başlamışlardır. Bu dönemde insanlar yaşamlarını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürmüşlerdir. İnsanlar bu çağda doğal sığınaklar sayesinde vahşi hayvanlardan korunmuşlardır.

Yeni Taş Çağı

Gezegende yaşanan son buzul çağının sona ermesi ardından, insan topluluklarının yayılma eğilimi gösterdikleri ılıman iklim kuşaklarında, yepyeni bir evrimsel açılım yaşanmaya başlanmıştır. Buzulların çekilmesiyle ılıman iklim kuşağında gerek fauna gerekse flora, hem çeşitlilik hem de popülasyon olarak belirgin gelişmeler göstermiştir. Bu mevsimsel farklılıkların oldukça belirgin olduğu ve genellikle kurak sayılabilecek yaşam alanlarında ortaya çıkan ve yayılabilen türler, kaçınılmaz olarak dayanıklı, uyum sağlama ve üreme yetenekleri geniş, görece daha küçük cüsseli türlerdi. İşte bu ortam, insan topluluklarına geniş olanaklar sunmuştur.
Buğday ve arpa gibi yaygın ve kurak iklime uyumlu bitki türlerinin ve koyun, keçi, sığır gibi otçul türlerin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla insan topluluklarının yaşam biçimi de değişmeye başlamıştır. Doğaya doğrudan müdahale ederek, besin olarak kullanılabilecek bitki türlerini yetiştirme ve bazı hayvan türlerini evcilleştirerek sürüler oluşturmak, bu dönemin belirgin özelliği olmuştur.
İnsan toplulukları bu yeni yaşam tarzında iki ana kolda gelişme göstermişlerdi. Bazı topluluklar evcilleştirdikleri hayvanlardan oluşan sürüleri temel besin kaynağı olarak kullanırken bazı topluluklar ise sınırlı ölçüde de olsa bahçe tarımına başlamışlardır. Her iki ana kol da avcı-toplayı topluluklar olmaktan zamanla çıkmış, bir anlamda besin üreten topluluklar haline dönüşmeye başlamışlardır. Kuşkusuz ağırlıklı olarak tarımla uğraşan topluluklar, avcı-toplayıcı toplulukların yaşam tarzını bırakarak yerleşik düzene geçmek zorunda kalmışlardır. Ağırlıklı olarak hayvan sürülerini kullanan topluluklar ise göçebe ya da yarı-göçebe topluluklar haline gelmişlerdir.
Özellikle tarım yapmanın öğrenilmesi bu toplumların beslenme ve yaşam tarzlarında kökten değişikliklere yol açmıştır. Büyük ölçüde rastlantılara, ileri derecede uzmanlaşmaya bağlı olan avcı-toplayıcı yaşam tarzı yerini, besin maddelerini stoklayabilen ve beslenme açısından daha güvenli toplumlar oluşturmuştur.
Kaynak:Wikipedia
22 Aralık 2008 19:30       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Üye
ilk çağlarda meyve toplayıcılığıyla yaşamlarını sürdürüp, daha hazır olan kök ve meyveleri yerlerdi daha sonra kendilerini korumanın yanında beslenmek içinde avlanmayı öğrendiler
Misafir
24 Eylül 2009 19:07       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
insanlar ilk zamanlar nasıl beslenirler lütfen söyleyin
24 Eylül 2009 19:34       Mesaj #5
RuffRyders - avatarı
Üye
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

insanlar ilk zamanlar nasıl beslenirler lütfen söyleyin


Toplayıcılıkla beslenmişlerdir yani sağda solda buldukları ağaçların meyvelerini ve bitkilerin yenilebilir kısımlarını yemişlerdir + avlanarak
Misafir
26 Eylül 2009 09:47       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
adam akıllı açıklayın ödevim var bea Msn Grin
26 Eylül 2009 14:05       Mesaj #7
RuffRyders - avatarı
Üye
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

adam akıllı açıklayın ödevim var bea Msn Grin

Ödeviniz size verilmiş bi görevdir bizim görevimiz değildir kendiniz araştırın.
Misafir
26 Eylül 2009 15:16       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
insanlar eskı zamanda naıl beslenırdı lutfen soyleyın
Misafir meraklı
27 Eylül 2009 20:06       Mesaj #9
Misafir meraklı - avatarı
Ziyaretçi
ilk insanlar nasıl beslenirdi
Misafir
28 Eylül 2009 16:46       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
insanlar ilk çağlarda nasıl beslenirdiCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç