Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 17 Şubat 2011  Gösterim: 6.437  Cevap: 2

Türkiye'nin sahip olduğu doğal kaynaklara nasıl katkı sağlanır?

gizbörn
24 Aralık 2008 15:35       Mesaj #1
gizbörn - avatarı
Ziyaretçi
ÜLKEMİZİN SAHİP OLDUĞU KAYNAKLAR OLAN SULAR MADENLER ORMANLAR VE TÜRİSTİK YÖRELER İLE İLGİLİ DAHA NASIL KATKI SAĞLAYABİLİRİZ?
Sponsorlu Bağlantılar


25 Aralık 2008 00:10       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
Gelecek için Sürdürülebilirlik
Dünyamızın milyarlarca yıllık bir süreç içinde geliştirdiği doğal çevrim kendi kendisini yenileyen mükemmel bir sistemdir. Yaşam, güneşten aldığı enerjiyi kullanarak sürdürülebilir bir döngü içinde kendini yeniler. Ancak doğanın bu çevrimi bugün ciddi bir tehlike ile karşı karşıya bulunuyor. Bu tehlikenin adı, "insan etkinlikleri"dir. İnsan hem yenilenebilir hem de yenilenemeyen kaynakları hızla tüketen, doğal çevrimlerin üstesinden gelmekte zorlandığı hızda ve türde atıklar üreten bir canlı olarak bu çevrimi aksatıyor.
Gelişmiş teknoloji nihai olarak insanlığa refah getirdi ve yaşam kalitesini yükseltti. Ancak, bu ilerlemenin bir bedeli olduğunu bugün daha net görebiliyoruz. İnsan davranışlarının biyo-çeşitliliğe verdiği zarar yüzünden, ekosistemler değişiyor, türler yok oluşa sürükleniyor. Doğal kaynaklar tükeniyor. Oysa insanlığın yeryüzünün sınırlı kaynaklarını hiç tükenmeyeceklermiş gibi, yarını düşünmeden kullanma hakkı bulunmuyor. Sorunları aşmanın yolu, çevremiz ile uyumlu ve uzun ömürlü bir ilişki kurmaktan; yani yenilenebilir kaynaklara yönelmekten ve yenilenemeyen kaynakları tutumlu kullanmaktan geçiyor. Bu da ancak toplum - sanayi ' devlet üçlüsünün işbirliğiyle gerçekleşebilir.
Sürdürülebilirliğin Anatomisi
Sürdürülebilir toplum hedefine ulaşmak kolay değil; ancak kesinlikle bir zorunluluk. Bugün, doğanın yerine yenisini koyabileceğinden daha hızlı bir tempoyla, eskisinden daha fazla kaynak tüketiyor ve bu tüketim sonucu doğanın baş etmekte zorlandığı bir hızla atık üretiyoruz. Ağırlıklı olarak yenilenemeyen kaynaklara dayanan tüketim alışkanlıklarımız dünyamızı, dolayısıyla da insanı, sonuçları çok ağır olabilecek sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Bu durumun farkında olan birçok sorumlu kuruluş, kaynak temininde, üretim süreçlerinde ve ürünlerinin yaşam döngülerinde sürdürülebilirliği sağlamanın yollarını arıyor. Ancak sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için toplumun her kesiminin, bir bütün olarak katkıda bulunması gerekiyor.
Sürdürülebilir toplum için sürdürülebilir şirketler
Gelişmesini ve faaliyetlerini sürdürülebilir zemine oturtmuş bir topluma ulaşabilmek için sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerin üzerine düşen görev ve sorumluluklar bulunuyor. Her üretici şirket, aynı zamanda kullandığı kaynakların da tüketicisidir. Bu nedenle tedarikçilerinden sağladıkları hammaddelerin sürdürülebilir olmasını talep etmeli ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmelidirler.
Doğa ile Uyumlu Yaşam
Doğa ve insan sürekli olarak birbirini etkiler. İnsan, varlığını doğanın çevrimi içinde sürdürür; ihtiyaç duyduğu maddeleri doğadan alır ve atıklarını doğaya bırakır. Doğa, kendi çevrim döngüsü içinde tükenen kaynakları farklı hızlarda yeniler. Ancak, toplumumuzun ürettiği atıklar bugün gerek nitelik gerekse nicelik olarak doğanın yenileme kapasitesini zora sokmaya başladı. Doğanın sırtına yüklediğimiz yükü hafifletmek, dünyamız ile barış içinde yaşamak ve sürdürülebilir çevre hedefimize ulaşabilmek için uymamız gereken dört temel kural bulunuyor:
1-Sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak: Az bulunan bazı madenlerin yerine daha bol miktarda olanları kullanmalı, yeraltından çıkarılan bütün maddeleri verimli bir şekilde kullanmalı ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmalıyız.

2-İnsan yapısı maddelerin birikmesini önlemek: Ürettiğimiz atık miktarını azaltmalı, kalıcı olan ve yapay bileşimlerin yerine daha bol miktarda olanları ya da doğada kolayca çözünenleri tercih etmeli, toplumun ürettiği her ürünü verimli bir şekilde kullanmalıyız.

3-Yenilenebilir kaynakların yerine yenilerini koymak: Kaynaklarımızı iyi yönetilen eko-sistemlerden elde etmeli, bu kaynakları üretken ve etkin bir şekilde kullanmalı ve doğayı değiştirirken dikkatli olmalıyız.

4-Dünyanın her yerinde insanlığın uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak: Bütün kaynaklarımızı verimli, adil ve sorumlu bir şekilde kullanmalı, böylece yaşamlarını etkilediğimiz insanların ihtiyaçlarının ve daha henüz doğmamış kuşakların gelecekteki ihtiyaçlarının karşılanmasını bugünden güvence altına almalıyız.
Tetra Pak ve Sürdürülebilirlik
Tetra Pak için "başarılı şirket" ölçütleri arasında sürdürülebilir çevre ilkelerine bağlılık ilk sırada yer almaktadır. Tetra Pak içecek kartonlarının hammadde kaynağı, tasarım, üretim, satın alma, dolum, nakliye, son kullanıcıya teslim ve atıkların bertaraf edilmesi gibi yaşam döngüsünün her adımında çevreye karşı sorumluluk gözetilmekte ve çözümler üretilmektedir.
Tetra Pak'ın çevre sorumluluğunu yansıtan özelliklerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz:
  • Karton ambalajlarımızın imalatında kullanılan kağıdın elde edildiği ormanların, "sürdürülebilir" nitelikte olmasına dikkat ederiz. Başka bir deyişle, Tetra Pak içecek kartonlarının üretiminde kullanılan kağıtları kabul edilebilir kaynaklardan sağlamaya özen gösteririz.
  • Ürettiğimiz ambalaj malzemeleri %100 geri dönüştürülebilirdir.
  • Üretim işlemlerimizde en az enerji kullanımı ve en az atık ilkesine uyarız.
  • Ambalaj atıklarının geri kazanım ve geri dönüşüm sürecine etkin olarak katkıda bulunuruz. İçecek kartonlarının geri dönüşümü ile ilgili teknolojilerinin geliştirilmesinde öncülük yapar ve destek veririz.
Karton ambalajlar, hafif olmaları ve hacim olarak az yer kaplamaları nedeniyle nakliye sırasında daha az yakıt kullanımı sonucu oluşan hava kirliliğinin önlenmesi ve sera etkisi yaratan gazların salınımının sınırlanması açısından önemli avantajlar sunmaktadır.

Vizyonumuz arrow totop
Dünyanın her yerinde güvenli ve kolay ulaşılır gıda ürünleri sunmaktır.

Misyonumuz arrow totop
Çevreci ve iyi kurumsal vatandaşlıkla uyumlu, kârlı bir büyüme yaratan sorumlu endüstriyel liderliğe inanırız.

Çevre Politikası arrow totop
Politikamız, faaliyetlerimizin üç temel alanında çevresel mükemmeliyete ulaşmaktır:

' Ürün Tasarımı ve Üretim
Öncelikli çevresel hedefimiz, ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü sürecinde çevrede yarattığı etkileri, ürün geliştirme tasarım, imalat ve faaliyet süreçlerimizde sistemimize giren kaynakların etkin kullanımı suretiyle en aza indirgemektir.

' Yönetim Süreçleri
Çevresel liderlik, kuruluşumuzun farklı kurum ve bölümlerinin yönetim temsilcilerinden oluşturulan Tetra Pak Çevre Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Tüm üretim tesislerimizde, çevresel çalışmaları takip etmek üzere çevre yönetimi sistemlerini (ISO 14001), uygulamaya konmaktadır. Çalıştığımız tedarikçi kurum ve müşterilerimizin de aynı çevre bilinci ile hareket etmeleri konusunda teşvik edici rol üstlenmekteyiz.
Tetra Pak içinde her birim, kendi işletme planına dahil edilen ve yıllık değerlendirmelerinin bir parçası olan ölçülebilir hedefleri içeren yıllık bir "çevre planı" belirlemektedir.

' İletişim
Tetra Pak "Çevre Planı" İletişim Hedefleri;
  1. Tetra Pak'ın çevreyle ilgili hedef ve stratejileri tüm Tetra Pak çalışanlarınca anlaşılmalı, uygulanması ve başarılmasında tam bir işbirliği sağlanmalıdır.
  2. Fikir liderleri, hükümet kademeleri ve kamuoyu, ambalaj ve çevre sorunlarına sağduyulu yaklaşımlar hakkında bilgilendirilmelidir.
Dünya genelindeki 57 şirketi, 48 ambalaj fabrikası, 19 AR-GE merkezi ve 20.260 çalışanı ile bir dünya şirketi olan Tetra Pak, çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi başarısının bir ölçütü ve kurumsal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Tetra Pak'ın çevre politikası "dünyanın her yerinde güvenli ve kolay ulaşılır gıda ürünleri sunmak" vizyonu temelinde şekilleniyor.

Bir TBA Ambalajın Yaşam Döngüsü arrow totop

dongu

Çevreci Ambalaj arrow totop
Tetra Pak içecek kartonları pek çok açıdan "çevreci ambalaj" sıfatını hakketmektedir.
Tetra Pak içecek kartonları, yüzde 100 geri dönüştürülebilen malzemelerden üretilir. Kullanılmış Tetra Pak içecek kartonları genel olarak iki temel yöntemle geri dönüştürülür. Bunlardan ilki kağıt geri kazanımı yöntemidir ve Tetra Pak karton ambalajların içerisindeki kağıt elyafının geri kazanılarak değişik kağıt ürünleri elde edilmesi anlamına gelir. İkinci yöntem ise yonga levha yöntemidir. Bu yöntemde kullanılmış Tetra Pak içecek kartonları küçük parçalara ayrılarak ısı ve basınç altında preslenir ve çeşitli kullanım alanları olan yonga levhalar üretilir. Geri kazanım konusunda daha geniş bilgiyi "Geri Kazanım" bölümünde bulabilirsiniz.
Boş Tetra Pak içecek kartonları doluma rulo halinde sevk edilir. Örneğin 200 ml'lik Tetra Pak içecek kartonlarının bir rulosunda 20.000 paket vardır. Bu nedenle, bir kamyonla rulo halindeki bu ambalajlardan 1 milyon adedini taşımak mümkündür. Oysa aynı miktarda hazır şişe türü ambalaj boş olarak sevk edildiğinde yaklaşık 58 kamyon gerekmektedir. Tetra Pak içecek kartonları dolu olarak sevk edildiklerinde ağırlık olarak yüzde 97'si ürün ve sadece yüzde 3'ü ambalaj malzemesidir. Şise türü ambalajlarda ambalajın içerisindeki ürüne oranla ağırlığı yüzde 60'a kadar çıkabilmektedir. Benzer şekilde, kullanılmış Tetra Pak içecek kartonları kulakları açılıp yassı hale getirilerek normal hacimlerinin altıda biri kadar yer kaplayabilmektedir.
Başka bir deyişle, Tetra Pak ambalajlarının boş, dolu veya kullanılmış olarak sevk edilmesi fosil yakıt kullanımı, egzoz gazlarının emisyonu ve sera etkisi gibi çevreyi olumsuz etkileyen unsurları en aza indirir.


Yenilenebilir kaynak arrow totop
Doğada sürdürülebilirliğin temelinde yenilenebilirlik yatar. Faaliyetlerimizde kullandığımız kaynakları yeniden kullanabildiğimiz; bunların yerine yenilerini, en az tükettiğimiz hızla geri koyabildiğimiz ölçüde çevremiz ile uyum içinde yaşarız. Bu bakımdan, üretimde yenilenebilir kaynakları kullanmak çevre ve doğal kaynaklar açısından en doğru tercihtir.
Tetra Pak olarak kullandığımız malzemelerin, yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini güvence altına almak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede, tedarikçilerimizin bu konuda mümkün olan en yüksek standartlarda bir performans göstermelerini bekleriz.
Tetra Pak, ambalajlarının tasarımında en az miktarda malzeme kullanarak, çevre üzerinde en az etkiyi yapmayı hedefler. Amaç, ambalajın yaşam döngüsü boyunca olabilecek en az miktarda kaynak tüketmektir. Her ürünün tasarımından, üretilip müşterilere ulaştırılmasına kadar olan tüm aşamalarda, hammadde, enerji ve çevre de korunur. Tetra Pak içecek kartonları, hafif oldukları için daha fazla ürünün daha az yakıt harcanarak taşınmasını sağlar, böylece atmosfere salınan zararlı gaz miktarı azalır.
Üretimde kullanılan kaynakların yenilenebilir olmasının yanında, elde edilen ürünün kullanımdan sonra geri kazanılması da son derece önemlidir. Tetra Pak içecek kartonlarının en önemli özelliklerinden biri de, kullanıldıktan sonra yüzde yüz geri dönüştürülebilir olmalarıdır. Birçok sektörün hammaddesini geri dönüştürülen Tetra Pak içecek kartonlarından sağlaması, doğal kaynaklarımızın sırtındaki yükü de hafifletir.
Yenilenebilir kaynaklar, bunların etkin ve çevreyi en az düzeyde etkileyecek şekilde kullanılmaları ve kullanımdan sonra geri kazanılabilen ürünler Tetra Pak üretiminin vazgeçilmez unsurlarıdır.Eco Drive arrow totop
ecoÇalışanlarımızın çevre bilincinin oluşması, şirketin çevre hedeflerine ulaşması ve Tetra Pak için iç ve dış fırsatların belirlenmesinin anahtarıdır. Bu nedenle 2001 yılında çalışanlarımızın çevre bilincini artırmayı hedefleyen Eco Drive programı global olarak başlatılmıştır. Eco Drive, temel çevresel mesajları şirket içi etkinlikler vasıtası ile çalışanlarımıza aktarmaktadır.
Eco Drive Tetra Pak çalışanlarının, şirket faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini özetleyen ve bizim bunları nasıl en alt düzeye indirdiğimiz konusunda bilinç artırmayı hedefleyen, dünya çapında uygulanan bir programdır. Eco Drive'ın amaçları, çalışanlarımızın

' Çevre sorunlarının işlerimizi nasıl etkilediğini anlamalarını sağlamak,
' Çevre etkinliklerimiz ve çevresel tehditler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirmek,
' Çalışanlarımızın şirketimiz hakkında bilgi düzeylerini arttırmak,
' Çalışanlarımızın çevre hedeflerimizi yakalama konusunda daha katılımcı olmalarını sağlamak.

Tetra Pak çevreye karşı sorumluluk taşıyan bir firmadır. Bu nedenle tüm çalışanlarımızın Tetra Pak'ın çevre hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmaları ve bunun bir parçası olmaları gerekmektedir. Sorumlu ve katma değer yaratan bir Tetra Pak çalışanı olmanın yolu çevre sorunlarının öneminin anlaşılmasından geçmektedir.

Tetra Pak Çevre Günü, Eco Drive'ın parçası olan önemli etkinliklerden biridir. 2001 yılının Eylül ayında birincisi kutlanan Tetra Pak Çevre Günü, iki yılda bir tüm dünyada kutlanmaya devam etmektedir.
Tetra Pak Türkiye çevre için gönüllü faaliyetlerde de öncü: ÇEVKO
arrow totop
Kurucuları arasında Tetra Pak Türkiye'nin de bulunduğu ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) Türkiye'de, sanayinin çevre sorumluluklarını yerine getirmek üzere bir araya gelerek kamu yönetimiyle verimli bir işbirliğine girmesinin ve ortak sorunlara birlikte çözüm arayışının simgesi olmuştur. Türkiye'de ambalaj atıklarını geri kazandırma sisteminin oluşmasında ve yönlendirilmesinde etkin rol oynamak amacıyla 1991'de 14 öncü sanayi kuruluşu tarafından kurulan vakıf özellikle yerel yönetimlerle işbirliği içinde önemli projeler gerçekleştirmiştir
Çevre Standartlarında AB'ye Uyum
3 Ekim 2005'te Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini başlatmış bulunan Türkiye'nin pek çok alanda AB'nin norm ve standartlarına ulaşması gerekiyor. Özellikle çevre standartlarında en önemli alanlardan birini ambalaj ve ambalaj atıkları oluşturuyor. AB mevzuatına uyumlu hazırlanan ve 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliği bu yönde önemli bir adım oldu.
Yönetmelik, ambalajın üretiminden, geri kazanılmasına kadar her aşamada ilgili taraflara çeşitli sorumluluklar yüklüyor. En önemli kazanımlarından birini, tüketicinin geri dönüşümde sorumluluk üstlenmesi oluşturuyor. Geri kazanım değerini koruması açısından organik atıklarla temas etmemesi gereken ambalaj atıklarının, tüketici tarafından kaynağında ayrılması gerekiyor. Bu uygulama bütünüyle hayata geçtiğinde organik maddelerle ambalaj atıkları kaynağında ayrı ayrı toplanabilecek.
Yeni düzenlemeler çerçevesinde ambalajlanmış ürünleri piyasaya süren firmalar tüketim sonrası oluşacak ambalaj atıklarının yönetimi konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş yetkili kuruluşlardan destek alabilecekler. Kendi kullanılmış ambalajları ile ilgili geri kazanım çalışmalarının maliyetini de bu kuruluşlara ödeyebilecekler. Dolayısıyla Yönetmeliğin uygulanmasında yetkilendirilmiş kuruluşların önemli bir rolü olacak.
Kurucuları arasında Tetra Pak'ın da yer aldığı, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) 2005 yılında, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tüm ambalaj türleri için Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak yetkilendirildi. ÇEVKO, kendisine başvuran piyasaya süren firmaların geri kazanım yükümlülüklerini devralıyor ve onlar adına yerine getiriyor.
Tetra Pak Türkiye, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nin öngördüğü katkıları, Yetkilendirilmiş Kuruluş olan ÇEVKO Vakfı aracılığıyla yerine getiriyor. Yine aynı yönetmeliğin öngördüğü harcamalara da ÇEVKO Vakfı bünyesinde katılıyor.
Çevko'nun kurucu üyesi olan Tetra Pak Türkiye Vakfın karar süreçlerinde doğrudan yer almaktadır. Çevre Müdürümüz Ferid Ekmekcioğlu, Vakıf bünyesindeki çalışmalarını Vakıf Yönetim Kurulu üyesi ve Yürütme Kurulu Başkanı olarak yürütmektedir.


WWF ile işbirliği arrow totop
Tetra Pak bu yıl, ormancılık ve iklim değişimi programları çerçevesinde ortak çalışmalar gerçekleştirmek üzere WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile üç yıllık bir "Küresel İşbirliği Anlaşması"na da imza attı. Anlaşma uyarınca, Tetra Pak, önümüzdeki beş yıl içinde karbondioksit emisyonunu yüzde 10 azaltırken, "Koruma Öncelikli Ormanlar" - (High Conservation Value Forest, HCVF) alanında da WWF ile ortak girişimlerde bulu-nacak. Anlaşma kapsamında, Tetra Pak ve WWF, Koruma Öncelikli Ormanlar konusun-da araştırma, eğitim ve haberleşme imkanları sunmayı amaçlayan, HCVF Bilgi Paylaşımı Platformu'nu da faaliyete geçirecekler. Ayrıca, WWF'nin, kaçak ağaç kesiminin engellenmesi ve tehdit altındaki değerli ormanların korunması için başlattığı,Küresel Orman ve Ticaret Platformu girişimine de finansman desteği sağlanacak. Bugüne kadar istikrarlı bir şekilde büyümesine ve kapasitesini sürekli artırmasına karşın enerji tüketimini ve faaliyetlerinin doğa üzerindeki etkisini azaltan Tetra Pak, anlaşma ile bu taahhüdünü de kayıt altına almış oldu. "Küresel İşbirliği Anlaşması" uyarınca, Tetra Pak önümüzdeki beş yıl içinde hem toplam enerji kullanımını azaltacak hem de kullandığı yeşil enerji oranını artırarak karbondioksit salınımını yüzde 10 azaltacak.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç