Arama

"Simple present tense" nedir, örnek verir misiniz? - Sayfa 3

En İyi Cevap Var Güncelleme: 30 Mart 2016 Gösterim: 31.603 Cevap: 25
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
21 Kasım 2011       Mesaj #21
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
SIMPLE PRESENT TENSE

Sponsorlu Bağlantılar
● Simple Present Tense Türkçe'deki geniş zamanın ifadesidir. Aşağıda bu zamanın kullanımıyla ilgili ders anlatımı vardır.

Auxiliary verbs: do/does don't/doesn't

DİKKAT!: Üçüncü tekil şahıslarda (he,she,it) olumlu cümlelerde fiilin sonuna "s" takısı gelir. Olumsuz ve soru cümlelerinde does veya doesn't kullanıldığı için fiilin sonuna "s" takısı gelmez.

ÖRNEK TABLO

(+)(-)(?)I playI don't playDo I play?You playYou don't playDo you play?He playsHe doesn't playDoes he play?She playsShe doesn't playDoes she play?It playsIt doesn't playDoes it play?We playWe don't playDo we play?They playThey don't playDo they play?


("He,she ve it" üçüncü tekil şahıs oldukları için olumlu cümlede görüldüğü gibi fiilin sonuna "s" takısı gelmiştir. Ama olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanıldığı için "s" kullanılmamıştır.)

USE 1 Repeated Actions
(Tekrarlanan eylemler)

Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens.

(Simple Present Tense bir eylemin sürekli tekrarlandığı veya alışılagelmiş olduğu fikrini verir. Bu eylem bir alışkanlık, hobi, günlük bir olay, planlanmış bir olay veya sık sık tekrar eden bir olay olabilir.)

EXAMPLES:

I play tennis. (Tenis oynarım)

She does not play tennis. (O teniz oynamaz.)

The train leaves every morning at 8 **. (Tren her sabah saat 8'de hareket eder.)

The train does not leave at 9am. (Tren saat 9'da hareket etmez.)

She always forgets her purse. (O hep cüzdanını unutur.)

He never forgets his wallet. (O hiç cüzdanını unutmaz.)

Every twelve months, the Earth circles the sun. (Her oniki ayda bir dünya güneşin etrafında bir tur atar.)

The sun does not circle the Earth. (Güneş dünyanın çevresinde dönmez.)

USE 2 Facts or Generalizations
(Gerçekler veya genellemeler)

The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things.

(Geçmişte, bugün ve gelecekte konuşan kişinin açısından doğruluğunu hiç kaybetmeyen şeyler için kullanılır. Aynı zamanda insanlar veya diğer şeylerle ilgili genelleme yaparken bu zaman kullanılır.)

EXAMPLES:

Cats like milk. (Kediler sütü sever.)

Birds do not like milk. (Kuşlar süt sevmez.)

California is in America. (Kaliforniya Amerika'dadır.)

California is not in the United Kingdom. (Kaliforniya İngiltere'de değildir.)

Windows are made of glass. (Pencereler camdan yapılır.)

Windows are not made of wood. (Pencereler ağaçtan yapılmaz.)

New York is a small city.(New Yok küçük bir şelirdir) (Aslında New York'un büyük bir şehir olmasının burada bir önemi yoktur.)
TIME EXPRESSIONS IN SIMPLE PRESENT TENSE
Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir.

always (daima) She always listens to classical music. (O hep klasik müzik dinler.)
usually (genellikle) I usually go to cinema at weekends. (Genellikle haftasonları sinemaya giderim.)
often (sık sık) They often visit us. (Bizi sık sık ziyaret ederler.)
sometimes (arasıra) She sometimes writes me a letter. (Bana arasıra mektup yazar.)
rarely (nadiren) I rarely smoke. (Nadiren sigara içerim.)
never (hiç, asla) I never drink alcohol. (Hiç alkol içmem.)
every day/year/week etc. (her gün/yıl/hafta vs.) I go to work every day. (Hergün işe giderim.)


Kaynak: "Simple present tense" nedir, örnek verir misiniz?
meryak - avatarı
meryak
Ziyaretçi
18 Aralık 2011       Mesaj #22
meryak - avatarı
Ziyaretçi
Günlük davranışlarımızı veya evvelden beri sürekli olarak yaptığımız, yapmayı alışkanlık haline getirdiğimiz davranışları ifade etmek için kullandığımız bir tense (zaman) dir. Türkçe’de “Geniş Zaman” anlamındadır. “giderim, gelirim, yaparım, vb” şeklinde tercüme edilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Olumlu Cümle Yapısı:
Simple Present Tense’de olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz. Eğer kullanacağımız özne (I, you, we, they)’den birisi ise bunlardan sonra fiilin birinci hali kullanılır.

I / you / we / they + verb (fiil 1. halde) + Object(Nesne)

I play football everyday.

They go on a picnic every weekend.

Olumsuz Cümle Yapısı:
Simple Present Tense’de olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz. Fakat bir cümleyi olumsuz yapmak için yardımcı fiile ihtiyacımız vardır. Çünkü bir cümleyi olumsuz yapmak için o cümlenin yardımcı fiiline olumsuzluk eki olan “not” eklenir. Bundan dolayı eğer kullanacağımız özne (I, you, we, they)’den birisi ise bunlardan sonra “do” yardımcı fiili kullanılır ve buna “not” olumsuzluk eki eklenerek cümle olumsuz yapılır. Fiilin yine birinci hali kullanılır.

I / you / we / they + do not (don’t) + Verb(1) + Object

I don’t play football everyday.

They don’t go on a picnic every weekend.

Soru Cümle Yapısı:
Bir cümleyi soru yapmak için yine yardımcı fiile ihtiyacımız olduğundan bu yapıda da yardımcı fiil olan “do” yu kullanacağız. Bir cümleyi soru yapmak için yardımcı fiil özneden önce kullanılır. Simple present tense’de de “do” yardımcı fiilini özneden önce kullanacağız. Ve yine fiilin birinci hali kullanılır.

Do + I / you / we / they + Verb (1) + Object + ?

Do I play football everyday?

Do they go on a picnic every weekend?

**** Buraya kadar kullandığımız öznelere dikkat ederseniz hiç 3. tekil şahıs kullanmadık. Ama eğer kullanacağımız özne 3. tekil şahıs ya da he, she, it‘den birisi ise bunlardan sonra fiilin sonuna (-s) eklenir. Fiillere (-s) ekleme kuralları isimlere (-s) ekleme kuralları ile aynıdır ve hatırlamak için bu sayfanın sonundaki kısa tekrarına bakabilirsiniz.

Olumlu cümle Yapısı:
He / she / it + Verb(-s) + Object

He plays football everyday.

She watches Tv every afternoon.

It runs very fast.

Olumsuz Cümle Yapısı:
Olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiilin sonuna (-es) eklenir (do + es = does ) ve bu durumda yani olumsuz ve soru cümlelerinde, yani ” does” kullanıldığı durumlarda artık fiile –s eklenmez ve birinci hali kullanılır.

He doesn’t play football everyday.

She doesn’t watch Tv every afternoon.

It doesn’t run very fast.

Soru Cümle Yapısı:
Does He play football everyday?

Does She watch Tv every afternoon?

Does It doesn’t run very fast?Msn HappyMsn HappyMsn HappyMsn HappyMsn HappyMsn HappyMsn HappyMsn Happy
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
30 Aralık 2011       Mesaj #23
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
merhaba arkadaşlar acil cumartesi gününe kadar hasn' ve hasgot bunun gibi cümle kurarmısınız 4. sınıf kapasıtesinde lütfen büyük sınıflar...
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
28 Mart 2012       Mesaj #24
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar çabuk yazın yarın sınavım var
iceslush - avatarı
iceslush
VIP ETC
12 Ocak 2013       Mesaj #25
iceslush - avatarı
VIP ETC
I play with my fish everyday
She doesnt play computer games.
She plays computer games
http://www.msxlabs.org/forum/signaturepics/sigpic813898_4.gif
Avatarı yok
OneNight
Yasaklı
30 Mart 2016       Mesaj #26
Avatarı yok
Yasaklı
Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman ) cümlelerinin soru şekillerinde DO ve DOES yardımcı fiili kullanılır. Bunlardan DOES yardımcı fiili sadece 3. tekil şahıslar için (he/she/it) kullanılır. DO yardımcı fiili ise diğer şahısların bulunduğu cümlelerde kullanılır.

Aşağıdaki örnekler de de görebileceğiniz gibi simple present tense soru cümlelerinde tüm şahıslar için fiilin yalın halini kullanırız. Olumsuz soru yapmak için soru cümlesi özneye göre don’t yada doesn’t ile başlar.

Aşağıda Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman) yapısı ile kurulmuş Simple Present Tense Soru Cümleleri yer almaktadır. 100 civarındaki soru cümle ile Simple Present Tense soru cümle yapısını daha iyi kavrayacağınızı düşünüyorum.


Simple Present Tense Soru Cümleleri

Simple Present Tense Soru Cümlesi örneklerine geçmeden önce şu yapıları hatırlayalım.


simple present tense
  • Cümlelerin Türkçe karşılıklarını düşünün.
  • Bilmediğiniz kelimeleri ve anlamlarını bir kağıda yazarak kelime çalışması yapın.
  • Soru cümlelerini cevaplamaya çalışın.

Do you like coffee?
Does he play tennis on Saturdays?
Does he teach in a school?
Do we get wool from sheep?
Do you often take the train?
Do you drink alcohol?
Does she live in London?
Does it often rain in England?
Do you live in London?
Does Lucy study History?

Do you like going to restaurants?
Do they write e-mails every day?
Does Kevin take medicine daily?
Do they live in England?
Do you own a car?
Does Anna study English?
Does Tom get up at six o’clock?
Do Tülay and her brother like soccer?
Do you meet your friends on Fridays?


Benzer Konular

5 Haziran 2014 / While-When Soru-Cevap
27 Temmuz 2012 / BS|Profesional Soru-Cevap
29 Temmuz 2011 / RAŞŞA Cevaplanmış