Arama

Karıştırılan ekler nelerdir?

Güncelleme: 30 Aralık 2008 Gösterim: 4.150 Cevap: 1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
30 Aralık 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
KARIŞTIRILAN EKLER NELERDİR?
Sponsorlu Bağlantılar
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
30 Aralık 2008       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
FİİLİMSİLER
 • İsim fiiller
 • Sıfat fiiller
 • Zarf fiiller
EKLER
Sponsorlu Bağlantılar
 • Ek
 • Kök
 • Çekim Ekleri
 • İsim Çekim Ekleri
________- Hâl ekleri
________- Eşitlik eki
________- İyelik ekleri
________ - İlgi eki
________- Çokluk eki

 • Fiil Çekim Ekleri
________- Şahıs ekleri
________ - Kip ekleri
________- Ek fiil
________- Olumsuzluk eki

 • Yapım Ekleri
 • Çekim Eki Yapım Eki Farkı
________- İsimden isim yapım ekleri
________ - İsimden fiil yapım ekleri
________- Fiilden isim yapım ekleri
________- Fiilden fiil yapım ekleri

 • Birbiriyle karıştırılan ekler
SÖZCÜK YAPISI
 • Basit Sözcük
________- Basit isim
________- Basit sıfat
________- Basit fiil

 • Türemiş Sözcük
________- Türemiş isim
________- Türemiş sıfat
________- Türemiş fiil

 • Birleşik Sözcük
________- Birleşik isim
________ - Birleşik sıfat
________- Birleşik fiil

________ * Kurallı birleşik fiiller
________ - Yeterlik
________ - Tezlik
________ - Sürerlik
________ - Yaklaşma

________ * Yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiiller
________ * Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller

CÜMLENİN ÖGELERİ
 • Temel Ögeler
 • Yüklem
 • Özne
________- Gerçek özne
________ - Açık özne
________- Gizli özne
________- Sözde özne

 • Yardımcı Ögeler
 • Nesne
________- Belirtili nesne
________- Belirtisiz nesne

 • Dolaylı Tümleç
 • Zarf Tümleci
 • Cümle Vurgusu
 • Ara Söz
FİİLLERDE ÇATI
 • Nesne - Yüklem ilişkisi
________- Geçişli Fiiller
________ - Geçişsiz Fiiller
________- Oldurganlık
________- Ettirgenlik

 • Özne - Yüklem İlişkisi
________- Etken Fiil
________- Edilgen Fiil
________- Dönüşlü Fiil
________- İşteş Fiil

CÜMLE ÇEŞİTLERİ
 • Yüklemlerinin Türüne Göre
________- Fiil Cümlesi
________ - İsim Cümlesi

 • Ögelerinin dizilişine Göre
________- Kurallı Cümle
________- Devrik Cümle
________- Eksiltili Cümle

 • Anlamlarına Göre
________- Haber cümlesi
________ ________ * Olumlu cümle
________ ________ * Olumsuz cümle

________- Ünlem cümlesi
________ - Soru cümlesi

 • Yapılarına Göre
________- Basit Cümle
________ - Birleşik cümle

________ ________ * Girişik birleşik cümle
________ * Şart birleşik cümle

________- Sıralı Cümle
________ ________ * Sıralı bağımlı cümle
________ ________ * Sıralı bağımsız cümle

________- Bağlı Cümle
Quo vadis?
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

19 Kasım 2012 / ThinkerBeLL Türkçe Dil Bilgisi
5 Ekim 2006 / GusinapsE Tiyatro tr
23 Şubat 2013 / ROSE Sağlıklı Yaşam