Arama

İlk parlamenter sistem nerede uygulanmıştır?

Güncelleme: 13 Ocak 2010 Gösterim: 7.937 Cevap: 3
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
7 Ocak 2009       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
parlamenterin ilk örneği hangi ülkede uygulanmıştır
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
7 Ocak 2009       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Ziyaretçi adlı kullanıcıdan alıntı

parlamenterin ilk örneği hangi ülkede uygulanmıştır

Buyrun:
Alıntı

Parlamentoların Doğuşu ve Evrimi

Sponsorlu Bağlantılar
Mutlak krallık döneminde, krala danışmanlık hizmeti veren ve büyük toprak sahibi soylu­lardan oluşan danışma meclisleri vardı. Mo­dern anlamda parlamento ise egemenliğin kraldan, önce mülk sahiplerine, sonra da halka geçişi ile başlar. Parlamentonun ana­yurdu olan İngiltere'de bu gelişim 13. yüzyıl­da başladı, 18. yüzyılda bugünkü biçimini aldı. Kıta Avrupa'sında ise parlamentoların kuruluşu Fransa'da gerçekleşen 1789 Devrimi'nden sonra yaygınlaştı.
Egemenliğin halkın temsilcilerinden oluşan parlamentoya geçişi iki alandaki gelişmelerin sonucudur. Bunlardan ilki, vergi toplama konusunda kralın tek ve mutlak yetkili ol­maktan çıkarak halkın temsilcilerinin bu ko­nuda söz sahibi olmasıdır. Bu yetki daha sonra genelleşti ve temsilciler her konuda yasa yapma yetkisine sahip oldular. İkincisi, önceleri kralın atadığı başbakan ve bakanlar krala karşı sorumluyken, parlamento bakan­ları eleştirme ve suçlayabilme yetkisini elde etti. Bu durum daha sonra bakanların parla­mento önünde siyasal açıdan da sorumlu olmalarına yol açtı. Böylece bakanların mecli­sin içinden seçildiği ve meclise karşı sorumlu oldukları demokratik parlamenter düzen ku­ruldu.
Temsili demokratik düzenin bir türü olan parlamenter sistem, yasama ve yürütme kuv­vetleri arasında "yumuşak kuvvetler ayrılığı"na, bir başka deyişle kuvvetler arasındaki işbirliğine dayanan bir düzendir. Çünkü par­lamentodaki çoğunluk yürütme gücüne ege­men olabilmektedir.
Bugün parlamento denince, hangi adla andırsa anılsın, geniş anlamıyla temsili de­mokrasilerdeki yasama meclisleri anlaşılır. Bu anlamda ABD'deki Kongre, SSCB'deki Yüksek Sovyet parlamento kavramı içinde yer alır. Ama, ABD'deki siyasal sistemin adı parlamenter düzen değil, başkanlık sistemi­dir. Çünkü burada, başkan ve onun atadığı bakanlar parlamento niteliğindeki Kongre'ye karşı sorumlu değildir. Başkan, kendisini doğrudan seçen seçmenine karşı sorumludur. Bu sistemde başkanla Kongre'nin yetkileri anayasal kurallarla belirlenmiştir ve kuvvetler ayrılığı yürürlüktedir.


Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
1 Ekim 2009       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

demokrasi hangi ülkelerde uygulanmaktadır

demokrasi hangi ülkelerde uygulanmaktadır
fatihdursun - avatarı
fatihdursun
Ziyaretçi
13 Ocak 2010       Mesaj #4
fatihdursun - avatarı
Ziyaretçi
parlementer sistem ilk ingilterede uygulanmıştır....

Benzer Konular

3 Ocak 2013 / Misafir Cevaplanmış
30 Aralık 2011 / Misafir Türkiye Cumhuriyeti
15 Kasım 2013 / Misafir Cevaplanmış
3 Ocak 2012 / Misafir Soru-Cevap
2 Temmuz 2012 / _Yağmur_ Genel Mesajlar