Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 21 Kasım 2013  Gösterim: 32.314  Cevap: 18

Alparslan'ın eserleri nelerdir?

Ziyaretçi
15 Ocak 2009 18:10       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
alparslanın eserlerini bulamıyorum
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
Alp Arslan
Selçuklu Hükümdarlarının en meşhuru, en kahramanı ve Anadolu kapılarını Türklere açan yiğit sultan.
1033' de doğdu. Asıl ismi Muhammed bin Davut Çağrı olup lakabı Alp Arslandır. Küçük yaşta tahsile başladı ve zamanın alimleri tarafından en iyi şekilde yetiştirildi.
Sponsorlu Bağlantılar
Alp Arslan, amcası Tuğrul Bey' in 1063' de vefatı üzerine ikinci Selçuklu Sultanı olarak tahta çıktı. Önce saltanatına karşı çıkan büyük amcası İnanç Yabgu ve akrbası Kutalmış' la çarpıştı ve isyanları bastırdı. Bundan sonra ilk olarak Gürcistan ve Dopu Anadolu seferine çıktı. Şavşat, Oltu, Kars ve Ani kalelerini ele geçirdi. Ermeni krallığını hakimiyeti altına aldı. Yine bu sırada oğlu Melikşah ve Nizamülmülk komutasındaki kuvvetler ve Van ve çevresini ele geçirdiler (1064).

Sultan Alp Arslan, yıldırım sürati ile gerçekleştirdiği bu fetihlerden sonra, İslam' ın dahili düşmanı Fatimilere ve harici düşmanı Bizanslılara karşı iki büyük sefere girişti. İlk olarak 1070 yılında Ehl-i sünnet düşmanı, bozuk itikad sahibi Mısır' daki Fatimiler üzerine yürüdü. Yolda Malazgirt ve Erciş kalelerini fetheden Sultan, Fatimilere tabi Haleb' i kuşattı ve şehri kısa sürede zabtetti. Bu sefer üzerinei Fatimiler Suriye' den çekildi ve Mekke emiri artık Fatimiler yerine hutbeyi Abbasi halifesi ve Türk sultanı adına okumaya başladı.

Ancak Alp Arslan Faimilere karşı seferini tamamlayamadan dönmeye mecbur kaldı. Zira bu sırada Bizans İmparatoru Romanos Diogenis' in ikiyüz bin küşülik büyük ordu ile ilerlediğini ve arkadan çevrilmek üzere olduğunu öğrendi. Alp Arslan, Bizans ordusu ve Malazgirt civarında az bir kuvvetle karşılaşmak zorunda kaldı.


26 Ağustos 1071 Cuma günü atından inip secdeye vararak; "Ya Rabbi! Seni kendime vekil yapıyor; azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ya Rabbi! Niyetim halistir. Bana yardım et, sözlerimde hilaf varsa beni kahret." duası ile Malazgirt meydan muharebesine girişti ve kuvvet azlığını giderecek mahirane bir taktikle Bizans ordusunu perişan etti. Tarihin en büyük zaferi ile Alp Arslan, Türk-İslam ve hatta dünya tarihinde neticeleri çok büyük olan bir dönüm noktasının kahramanı oldu. Onun, esir edilen imparatoru; "Allah iyikik düşünenelerin arzularını gerçekleştirir. Bu sebeple seni tahtına iade edeceğim." diyerek serbest bırakmasını bütün müellifler hayranlıkla yazarlar.

Sultan Alp Arslan, 42 yaşında Malazgirt zaferinden sonra Maveraünnehr seferine giderken, Hana kalesinin fethi sırasında bir batıni tarafından şehid edildi (1072).

"Cihan sultanı", "Ebü'l-Feth" (çok fetih yapan) ve "Sultan-ül-adil" lakapları ile anılan Alp Arslan, saltanatı müddetince İslam dinine hizmet etti. Dinine sıkı sıkı bağlı idi. İslamiyet'i içten yıkmaya çalışan gizli düşmanlara ve batıni hareketlerine karşı çok hassastı. Hatta bir dafesında; "Kaç defa söyledim. Biz bu ülkeleri Allahü tealanın izniyle silah kuvveti ile aldık. Temiz müslümanlarız, bid' at (yani dinde reform) nedir bilmeyiz. Bu sebepledir ki, Allahü teala halis Türkleri aziz kıldı." demişti.

Alp Arslan, büyük tarihi zaferlerinin yanı sıra, medreseler kurmak, ilim adamlarına ve talebeye vakıf geliri ile maaşlar tahsis etmek, imar ve sulama tesisleri vücuda getirmek suretiyle de hizmetler yapmıştır. Ayrıca İmam-ı a'zam' ın türbesini, Harizm Camii ve Şadyah kalesini ve daha pek çok eseri inşa ettirmiştir


fadedliver
15 Ocak 2009 18:22       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Alparslan büyük tarihi zaferlerinin yanısıra medreseler kurmak ilim adamlarına ve talebeye vakıf geliri ile maaşlar tahsis etmek imar ve sulama tesisleri vücuda getirmek suretiyle de hizmetler yaptı. İmam-ı Azam’ın türbesini Harezm Camii’ni ve Sadyah kalesi gibi pek çok eser inşa ettirdi. Zamanında; İImam-ı Gazali İmam-ül-Haremeyn Cüveyni Ebu İshak es-Şirazi Abdülkerim Kuşeyri İmam-ı Serahsi gibi büyük alimler yetişmişti.
Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
15 Şubat 2010 16:38       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Ziyaretçi adlı kullanıcıdan alıntı

alparslanın eserlerini bulamıyorum

alparslanın eserlerini bulamıyorum
Misafir
17 Şubat 2010 16:21       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

alparslan in eserleri nelerdir

alparslanın en önemli eserlerini bulamıyorum? nerde be haaaa
nerde
nerde?
?
=?
!'^+%&/({[)[=}?*\_-_
Misafir
22 Şubat 2010 16:32       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
nerde eserleri
Misafir
15 Ocak 2011 19:42       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
en önemli eseri alazgirt savaşını yenmesi
Misafir
20 Ocak 2011 19:11       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bir türlü bulamıyorum en önemli eserini amaaaa
Misafir
6 Mart 2011 12:19       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
eserleri yazmıyor
Misafir
7 Mart 2011 18:04       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alparslan  büyük tarihi zaferlerinin yanısıra  medreseler kurmak  ilim adamlarına ve talebeye vakıf geliri ile maaşlar tahsis etmek  imar ve sulama tesisleri vücuda getirmek suretiyle de hizmetler yaptı. İmam-ı Azam’ın türbesini  Harezm Camii’ni ve Sadyah kalesi gibi pek çok eser inşa ettirdi. Zamanında; İImam-ı Gazali  İmam-ül-Haremeyn Cüveyni  Ebu İshak es-Şirazi  Abdülkerim Kuşeyri  İmam-ı Serahsi gibi büyük alimler yetişmişti.Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç