Arama

Nükleik asitler ve protein sentezi nedir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 20 Nisan 2011 Gösterim: 5.766 Cevap: 3
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
30 Ocak 2009       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
nükleikasitler ve protein sentezi ile ilgili sorular ve cevapları
EN İYİ CEVABI fadedliver verdi
NÜKLEİK ESİTLER VE PROTEİN SENTEZİ İLE İLGİLİ SORULAR

Sponsorlu Bağlantılar
Soru 1:
         DNA 1. Zinciri
A T A A G S I
         DNA 2. Zinciri
II T S G A T A
         mRNA
A U A A G S U A U
A T A tRNA

Yukarıda DNA’dan başlayarak protein sentezine kadarki bilgi akışı görülmektedir. I, II, III, IV nolu bölgelerdeki nükleotit dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
I II III IV
A) TAT TAT USG AUA
B) ATA ATA AGS UAA
C) UAU TAT AGS AUA
D) UAA UAU ASG UAA
E) AGS ATA UAU AGS
Cevap: A seçeneğidir.

Soru 2:
I. Tekrar tekrar kullanılma
II. Protein sentezinde görev yapma
III. Çekirdekte üretilme
IV. Nükleotidlerden oluşma
Verilenlerden hangileri her üç RNA (mRNA, tRNA, rRNA) için ortak özelliktir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
Cevap: E seçeneğidir.

Soru 3:
I. Zayıf H bağı bulundurma
II. İki nükleotit zincirinden oluşma
III. Azotlu organik baz bulundurma
IV. 5 C’lu şeker bulundurma
Hangileri DNA ve mRNA için ortak özelliktir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
Cevap: C seçeneğidir.

Soru 4:
Aşağıdakilerin hangisinde nükleotid bulunmaz?
A) Virüs B) Ribozom C) rRNA D) Kloroplast E) Hormon
Cevap: E seçeneğidir.
Soru 5:
Canlılarda aynı nükleotidler kullanıldığı halde DNA’ların farklı bilgi taşıması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Kullanılan beş karbonlu şeker çeşidi
B) Nükleotitlerin sayı ve dizilişi
C) Yaşanılan ortamın farklı olması
D) Canlıların organizasyon düzeyinin farklı olması
E) Şeker ile fosfat arasında kurulan bağ
Cevap: B seçeneğidir.

Soru 6:
I. Gen Bir bireyin kalıtsal yapısını oluşturan yandaki birimlerin
II. Adenin küçükten büyüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?
III. Nükleotid
IV. DNA
V. Kromozom
A) I, II, III, IV B) II, III, I, IV, V C) II, IV, III, I, V D) II, III, IV, V, I E) I, II, III ve IV
Cevap: B seçeneğidir.

Soru 7:
I. Yalnızca DNA da bulunur
II. Karakterlerin aktarımını sağlar
III. Protein sentezi ile ilgili şifre verir
IV. rRNAyı sentezler
Gen ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve IV B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
Cevap: E seçeneğidir.

Soru 8:
Biyokimyasal reaksiyonlarda enzim kullanılmasının canlıya sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sindirimi gerçekleştirme
B) Reaksiyonların kontrol edilmesini sağlama
C) Aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandırma
D) Canlıyı zararlı etkilere karşı koruma
E) Canlının besin üretmesini sağlama
Cevap: C seçeneğidir.

Soru 9:
Besinlerle ilgili aşağıdaki eşlemelerden hangisi yanlıştır?
Besin Adı Yapısını Oluşturan Birimler
A) Sakkaroz Glukoz + Fruktoz
B) Yağ 3 yağ Asidi + Gliserol
C) Protein n sayıda aminoasit
D) Maltoz Glukoz + Galaktoz
E) Mineraller İnorganik Maddeler
Cevap: D seçeneğidir.
Soru 10:
DNA’nın kendini eşlediği bir hücrede aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Gen sayısı artar
B) Ortamdaki nükleotid sayısı azalır
C) Riboz şekeri kullanımı artar
D) DNA zinciri açılır
E) DNA polimeraz enzimi iş görür
Cevap: C seçeneğidir.

Soru 11:
Hücrede bulunan moleküller ve yapılarını oluşturan bağlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Protein  Peptit bağları
B) DNA Ester bağları
C) ATP Fosfat bağları
D) Polisakkarit Glikozit bağları
E) Nükleik asitFosfat şeker bağları
Cevap: B seçeneğidir.

Soru 12:
Bir hücredeki nükleikasitlerin parçalanması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
A) Riboz B) Adenin C) Fosfat D) Deoksiriboz E) Aminoasit
Cevap: E seçeneğidir.

Soru 13:
Mutasyon sonucu meydana gelen tahribatı gösteren aşağıdaki DNA birimlerinden hangisi kesinlikle tekrar onarılamaz?
A) - AT - B) - - C) - AT - D) - GC - E) - A -
- G - - - - TA - - CG - - G -
- C - - - - AT - - TA - - C -
- AT - - AT - - GC -
fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
30 Ocak 2009       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
NÜKLEİK ESİTLER VE PROTEİN SENTEZİ İLE İLGİLİ SORULAR

Sponsorlu Bağlantılar
Soru 1:
         DNA 1. Zinciri
A T A A G S I
         DNA 2. Zinciri
II T S G A T A
         mRNA
A U A A G S U A U
A T A tRNA

Yukarıda DNA’dan başlayarak protein sentezine kadarki bilgi akışı görülmektedir. I, II, III, IV nolu bölgelerdeki nükleotit dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
I II III IV
A) TAT TAT USG AUA
B) ATA ATA AGS UAA
C) UAU TAT AGS AUA
D) UAA UAU ASG UAA
E) AGS ATA UAU AGS
Cevap: A seçeneğidir.

Soru 2:
I. Tekrar tekrar kullanılma
II. Protein sentezinde görev yapma
III. Çekirdekte üretilme
IV. Nükleotidlerden oluşma
Verilenlerden hangileri her üç RNA (mRNA, tRNA, rRNA) için ortak özelliktir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
Cevap: E seçeneğidir.

Soru 3:
I. Zayıf H bağı bulundurma
II. İki nükleotit zincirinden oluşma
III. Azotlu organik baz bulundurma
IV. 5 C’lu şeker bulundurma
Hangileri DNA ve mRNA için ortak özelliktir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
Cevap: C seçeneğidir.

Soru 4:
Aşağıdakilerin hangisinde nükleotid bulunmaz?
A) Virüs B) Ribozom C) rRNA D) Kloroplast E) Hormon
Cevap: E seçeneğidir.
Soru 5:
Canlılarda aynı nükleotidler kullanıldığı halde DNA’ların farklı bilgi taşıması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Kullanılan beş karbonlu şeker çeşidi
B) Nükleotitlerin sayı ve dizilişi
C) Yaşanılan ortamın farklı olması
D) Canlıların organizasyon düzeyinin farklı olması
E) Şeker ile fosfat arasında kurulan bağ
Cevap: B seçeneğidir.

Soru 6:
I. Gen Bir bireyin kalıtsal yapısını oluşturan yandaki birimlerin
II. Adenin küçükten büyüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?
III. Nükleotid
IV. DNA
V. Kromozom
A) I, II, III, IV B) II, III, I, IV, V C) II, IV, III, I, V D) II, III, IV, V, I E) I, II, III ve IV
Cevap: B seçeneğidir.

Soru 7:
I. Yalnızca DNA da bulunur
II. Karakterlerin aktarımını sağlar
III. Protein sentezi ile ilgili şifre verir
IV. rRNAyı sentezler
Gen ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve IV B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
Cevap: E seçeneğidir.

Soru 8:
Biyokimyasal reaksiyonlarda enzim kullanılmasının canlıya sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sindirimi gerçekleştirme
B) Reaksiyonların kontrol edilmesini sağlama
C) Aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandırma
D) Canlıyı zararlı etkilere karşı koruma
E) Canlının besin üretmesini sağlama
Cevap: C seçeneğidir.

Soru 9:
Besinlerle ilgili aşağıdaki eşlemelerden hangisi yanlıştır?
Besin Adı Yapısını Oluşturan Birimler
A) Sakkaroz Glukoz + Fruktoz
B) Yağ 3 yağ Asidi + Gliserol
C) Protein n sayıda aminoasit
D) Maltoz Glukoz + Galaktoz
E) Mineraller İnorganik Maddeler
Cevap: D seçeneğidir.
Soru 10:
DNA’nın kendini eşlediği bir hücrede aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Gen sayısı artar
B) Ortamdaki nükleotid sayısı azalır
C) Riboz şekeri kullanımı artar
D) DNA zinciri açılır
E) DNA polimeraz enzimi iş görür
Cevap: C seçeneğidir.

Soru 11:
Hücrede bulunan moleküller ve yapılarını oluşturan bağlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Protein  Peptit bağları
B) DNA Ester bağları
C) ATP Fosfat bağları
D) Polisakkarit Glikozit bağları
E) Nükleik asitFosfat şeker bağları
Cevap: B seçeneğidir.

Soru 12:
Bir hücredeki nükleikasitlerin parçalanması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
A) Riboz B) Adenin C) Fosfat D) Deoksiriboz E) Aminoasit
Cevap: E seçeneğidir.

Soru 13:
Mutasyon sonucu meydana gelen tahribatı gösteren aşağıdaki DNA birimlerinden hangisi kesinlikle tekrar onarılamaz?
A) - AT - B) - - C) - AT - D) - GC - E) - A -
- G - - - - TA - - CG - - G -
- C - - - - AT - - TA - - C -
- AT - - AT - - GC -
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
12 Şubat 2011       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
[QUOTE]protein ile ilgili sorular
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Nisan 2011       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
nükleotit nedir

Benzer Konular

3 Kasım 2017 / Misafir Biyoloji
8 Şubat 2018 / Misafir Cevaplanmış
21 Ekim 2009 / Misafir Cevaplanmış
9 Mart 2011 / Ziyaretçi Soru-Cevap
28 Eylül 2012 / Misafir Soru-Cevap