Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 5 Mayıs 2014  Gösterim: 55.764  Cevap: 22

Canlı ve cansız varlıkların kavramları nelerdir?

Ziyaretçi
1 Ocak 2009 19:15       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
atom bir canlımıdır veya canlı özellikleri taşıyormudur?
EN İYİ CEVABI sultan verdi
bulamadım offff-__?????????????


Sponsorlu Bağlantılar
bu benim ödevimmm
hadda kendi görevim yardımcı olun


1 Ocak 2009 23:03       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
Ynt: ATOM PARÇACIKLARININ ÖZELLİKLERİTabloA:Bunlar maddeyi oluşturan temel parçacıklardır.Parçacıkların bazı fiziksel özelliklerini belirten renk ve koku tanımlarının parçacık fiziğinde günlük yaşamdakinden farklı teknik anlamları vardır.Parçacıkların kütleleri birbirinden oldukça farklıdır ve kolaylık sağlaması bakımından 1 birim olarak alınan protonun kütlesine göre verilmiştir.Elektrik yükü de protonunkine göre belirlenmiştir.(ν ve t parçacıklarının henüz doğrudan gözlemlenememiştir, ama varlıklarına ilişkin güçlü belirtiler bulunmaktadır.)Her parçacığın, elektrik yükü, rengi ve kokusu ters işaretli olan bir karşıt parçacığı vardır;karşıt parçacıklar ayrıca listeye alınmamıştır.
KARŞIT PARÇACIKLAR
Kuvantum kuramının geliştirilmesinden kısa bir süre sonra, 1930’ların başlarında kuramsal fizikçi P.A.M Dirac karşıt parçacıkların olduğunu öne sürdü.Her temel parçacık için kütlesi aynı, ama elektrik yükü (ve herhangi bir başka yükü) ters işaretli olan bir başka parçacığın bulunması gerekiyordu.Bugün bu varsayım kanıtlanarak doğrulanmıştır.Örneğin, elektronun karşıt parçacığı pozitron, protonunki karşı proton (ya da antiproton) ve kuvarkınki karşıt kuvarktır (ya da antikuvark).
ATOM PARÇACIKLARININ ÖZELLİKLERİ
Her atom parçacığının bazı ayırt edici özelliği vardır.Bu özelliklerin başlıcaları kütle, elektrik yükü, bakışım, renk ve kokudur.
KÜTLE VE ELEKTRİK YÜKÜ
Her temel parçacığın bir özgül kütlesi vardır.Parçacıkların kütleleri birbirinden çok farklı olabilmekte, ana bunun nedeni henüz bilinmemektedir.Parçacıkların bilinen bir başka özelliği de elektrik yükleridir.Bozonlar ile leptonların elektrik yükü elektronunkiyle aynı (-1) olabileceği gibi, bozonlarınki bunun tam ters işaretlisi de (+1) olabilir.Nötron ya da nötrino gibi yüksüz (nötr) bozonlar ve leptonlar da vardır.Kuvarkların elektrik yükü ise -2/3’tür.
BAKIŞIM
Herhangi bir madde üzerinde yapılabilen ve maddede değişikliğe yol açmayan bir işlem varsa, o maddenin bakışımlı olduğu söylenir.Örneğim bir dairenin, merkezinden geçen ve ona dik olarak geçen çizginin çevresinde döndürülmüş olup olmadığı belirlenemez.Benzer biçimde, bir eşkenar üçgen merkezinden dik olarak çıkan bir çizginin .evresinde 120 derece döndürülürse üçgenin görünümünde herhangi bir değişiklik olmaz.Matematikçiler, çeşitli sistemlere uygulandığında bunlarda herhangi bir değişikliğe yol açmayan işlemleri genelleştirmiş ve sınıflandırmışlardır;buna gruplar kuramı denir.Eğer bazı maddeler üzerinde, bu maddelerde ve aralarındaki ilişkilerde bir değişikliğe neden olmadan uygulanabilecek bir işlemler kümesi varsa, bu kümeye bakışım grubu denir.Bu maddelerin bakışım işlemleri altında birbirlerine dönüştükleri söylenir.Bakışım gruplarının çeşitli adları vardır;doğadaki kuvvetlerin ve parçacıkların nasıl düzenlenmiş olduklarının açıklanması bakımından özel önem taşıyan bazı özel bakışım grupları SUMsn Down grupları olarak adlandırılır.Buradaki N, bakışım işlemlerinin uygulanabileceği temel madde sayısını gösterir.
Bakışım olgusunu gösteren bu çizimde görülen her üç cisim de, merkezlerinden geçen, sayfaya dik bir eksenin çevresinde 120 derece döndürüldüklerinde kendisine dönüşür,yani görünümlerinde hiçbir değişiklik olmaz.(b) ve (c) cisimleri, aynı merkez üzerine oturmuş iki
Tane (a) cisminden oluşur.Aynı bakışıma sahip daha karmaşık birçok başka düzen kurulabilir.(c) cismi daha az bakışımlı olmakla birlikte, öbür ikisi için belirtilen temel bakışıma sahiptir.
Fizikçiler parçacıkları ve bunların arasındaki etkileşimleri belirleyen yasaların belirli işlem kümeleri altında değişmediğini saptamışlardır.Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra keşfedilen parçacıkların, SU(3) bakışım grubu işlemleri altında birbirine dönüşen kümeler oluşturduğu ortaya çıkmıştır.Ama, gözlemlenen parçacık kümeleri, olanaklı en basit maddeler kümesi değildir.Bu durum yukarıdaki çizimde gösterilmiştir.Gözlemlenen parçacıklar çizimdeki (b) ve (c) şekillerinin köşelerindeki gibidir ve 120 derecelik döndürmeler yapıldıkça doğa yasaları değişmemiş, böylece birçok parçacık kümesi çok basit şekilde gözlemlenebilmiştir.Ama (a) şeklinin köşelerinde yer alan en basit küme gözlemlenememiştir.
1964’te Murray Gell-Mann ve George Zweig, birbirlerinden bağımsız olarak, proton,nötron ve keşfedilmiş birçok parçacığı da içermek üzere tüm hadronların çizimdeki (a) şekline benzer bir başka madde düzeyinden oluştuğunu ileri sürdüler;bu madde Gell-Mann’ın önerisi uyarınca kuvark olarak adlandırıldı.Kuvarklar ayrıca, "koku" denen fiziksel özelliklerine göre u,d ve s kuvarkları olarak ayrıldı.(Kuvark sözcüğü James Joyce’un Finnegans Wake adlı romanında geçen bir cümleden alınmıştı.)
Daha sonraki fizikçilerin de çalışmalarında benzer sonuçlara varması Gell-Mann ve Zweig’ın görüşünün doğrulanmasına ve kuvarkların kuvvetli etkileşime giren temel parçacıklar olarak kabul edilmesine yol açtı.Örneğin 1960’ların sonlarında ABD’nin California eyaletindeki Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi’nde gerçekleştirilen bir deney sonucunda protonların ve nötronların kuvarklardan oluştuğu kanısı kesinleşti.Bu deneyde araştırmacılar Ernest Rutherfod’un atom çekirdeğini keşfetmesini sağlayan tekniğin bir benzerini uyguladılar.Bir kez protonlara çok yüksek enerjili elektronlar çarptırıldı ve şaşılacak kadar çok sayıda elektronun doğrudan protonların arasından geçmek yerine, büyük açılarla geri yansıdığı görüldü.Dikkatle sürdürülen incelemelerin ardından da protonların temelde üç noktamsı parçacıktan, yani kuvarklardan oluştuğunun kabul edilmesi gerektiği sonucuna varıldı.(Bu deney sırasında ayrıca, kuvarkları birleştirerek protonun oluşmasını sağlayan ve glüon denen parçacıkların varlığına ilişkin kanıtlar da elde edildi.)
Bilim adamlarının maddenin kuvarklardan oluştuğuna inanmalarını sağlayan başka nedenler de vardır.Bunlardan biri, kuvarkların proton,nötron ve öbür hadron türlerini oluştururken ancak belirli sayısal birleşimlerde bir araya geldiklerinin anlaşılmış olmasıdır.Protonlar ve nötronlar üç kuvarktan, mezonlar ise tıpkı pionlar gibi kuvark-karşıt kuvark çiftlerinden oluşur.kuramın geçerli olabilmesi için ancak belirli hadron biçimlerinin bulunması, bazılarının ise bulunmaması gerekir ve her iki koşul da sağlanmıştır.Bir başka neden de kuvarkların hem kuvvetli, hem de zayıf etkileşimlere nasıl girdiğini tanımlayan kuramların pek çok önemli deneyi doyurucu biçimde açıklayabilmesidir.
İki kuvark arasında glüon alışverişi
kaynak

sultan tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
17 Şubat 2009 22:46       Mesaj #4
Keten Prenses - avatarı
Üye
Canlı ve Cansız Varlıklar

Çevremizdeki Varlıklar

Hepimizin yaşadığı çevre farklıdır. Bazılarımız şehir ve kasabalarda, bazılarımız da köylerde yaşarız. Şehirde yaşayan bir kişi için orman ve köy uzak çevredir. Şehir ise köyde yaşayan bir kişinin uzak çevresidir. Birisi için uzak olan çevre, diğeri için yakın olabilir.
Nerede yaşıyor olursak olalım çevremizde birçok varlık vardır. Çevremizdeki varlıklar, yakın ve uzak çevremize bağlı olarak farklılık gösterir.

koy22004


Çiçek, ağaç, ev, kedi, köpek, koyun, kuş, deniz, dere, göl, kaşık, çatal, masa, vb. yakın ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM
çevremizde görebileceğimiz varlıklardandır. Yakın çevremizde gördüğümüz ve yukarıda örnekleri verilen varlıkların sayısını arttırmak mümkündür. Çevremizdeki varlıklar ikiye ayrılır
  1. Taş, ev, bank, tahta, kalem, defter gibi varlıklar cansızdır.
  2. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler canlı varlıklardır.
Canlı ve cansız varlıkların kavramları nelerdir?yavru kedicicektahta tahtaCanlı ve cansız varlıkların kavramları nelerdir?www yeniresim com   gl resimleri   masmavi gl
Varlıkları Nasıl Tanımlarız?

Bir grup içinde bulunan varlıkların her birini, sorgulama tekniği kullanarak tespit edebiliriz. Sorgulama tekniğinde varlıkların özelliklerinden yararlanırız. Bu teknik, olası iki cevabı (evet-hayır) olan soruları içerir. Soru, her cevaplandığında varlığın belirlenmesi kolaylaşır. En sonunda bir soru, varlığı belirlememize yardımcı olur.
sema
Canlı ve Cansız Varlıklar Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
ü Maddedirler.
ü Boşlukta yer kaplarlar, hacimleri vardır.
ü Kütleleri vardır.
ü Belli şekil ve büyüklükleri vardır.

farkli
Canlıların Ortak Özellikleri

Tüm canlı varlıkların kendilerine özgü farklı şekilleri ve büyüklükleri olduğu gibi bazı ortak özellikleri de vardır. Canlılar

;
ortak
Bitki ve Hayvanların Özellikleri

Bitki ve Hayvanlar beslenir. Canlılar kendileri için gerekli olan enerjiyi besinlerden sağlar. Kendilerine uygun besinlerle beslenerek hayatta kalmayı başarırlar. Beslenemeyen canlılar bir süre sonra ölür.

Bitkilerle hayvanların beslenme şekilleri aynı mıdır? Bitkiler kendi besinlerini yapan canlılardır. Bitkiler besinlerini güneş ışığı altında yapraklarında hazırlar. Hazırladıkları bu besinlerle beslenirler. Hayvanlar, bitkiler ve başka hayvanlar yiyerek beslenir.

Bitki ve Hayvanlar hareket eder. Hayvanlar, ihtiyaçları olan besinleri bulmak, tehlikelerden korunmak, kendilerine uygun yaşam koşulları bulmak için hareket eder.

Bitki ve hayvanların hareketleri farklıdır. Bitkiler, kökleriyle toprağa tutundukları için hareketleri sınırlıdır. Bir yerden bir yere gidemezler. Hayvanların hareket türleri farklıdır.
Misafir
27 Eylül 2009 14:24       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
canlı ile cansız varlıkların temeli atom olmasına rağmen neden birbirlerinden farklılar?

ATOM-MOLEKÜL-ORGANEL-HÜCRE (BU CANLI VARLIKTIR.)

ATOM-ELEMENT-DEMİR (BU CANSIZ VARLIKTIR.)

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ CANLI VE CANSIZ VARLIKLARIN KÖKÜ ATOM YANLIZ BİRİ CANLI BİRİ CANSIZ.NEDENİ NEDİR?


ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER...
Misafir
17 Ekim 2009 12:51       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
canlı ve cansız varlıkların biribirlerine olan etkileri nelerdir.
Misafir
21 Aralık 2009 17:37       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
neden çevremizdebitkive hayvan yetiştiriliyo? bu soru benimde ödevim yardım edin
Misafir
23 Şubat 2010 22:18       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Yaaaaa benim ödevim çevremizdeki canlı ve cansız varlıkların hareketleri gözlemliyelim bir türlü bulamadım lütfen yardım edin lütfennn pıles... Msn Sad
Misafir
19 Mart 2010 19:31       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
canlı ve cansız varlıklar olarak böyle bir örnek verebiliriz.
öncelikle canlı varlıklar;
1- hareket eder
2- boşaltım yapar
3- barınır
4- beslenir
5- ölür
bu özelliğe sahip olan her insan ve hayvan canlıdır.Fakat cansız varlıklar bu özelliklere sahip değildir cansız varlıklar;
1- hareket edemez
2-boşaltım yapamaz
3-barınma zorunluluğu yoktur
4-beslenmez
5-ölmez
canlı ve cansız varlıkların ayır etmemizde bu etkenleri kullanabiliriz.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç