Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 3 Ekim 2013  Gösterim: 81.524  Cevap: 69

Ulusumuza ve kendimize karşı sorumluluklarımız nelerdir?

Misafir
18 Kasım 2009 19:38       Mesaj #31
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak.

Yasalara titizlikle uymak.
Sponsorlu Bağlantılar

Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak, şiddetten yana değil, barıştan yana olmak.

Her türlü ayrımcılığa karşı olmak.


Misafir
21 Kasım 2009 11:55       Mesaj #32
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
meraba! benim adım bloom ödevim şu: türkiye cumhuriyetin vatandaşı olarak özgürlüklerimiz ve ödevlerimiz nelerdir buydu buldum ama çok uzun nasıl yazcam ya off :s :s :s Msn SadMsn SadMsn Sad
Misafir
10 Aralık 2009 17:17       Mesaj #33
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
vatandaşlıkgörevlerimiz ve milli değerlerimiz için yazı ne olur....
Misafir
21 Aralık 2009 17:48       Mesaj #34
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sorumluluklarımız nelerdir?ilaydacım benim de senin adında kardeşim var 3.sınıfa gidiyor o.sana cevabım sorumluluklarımız millete karşı oy kullanmak ,vergi vermek ,erkekler için ise askere gitmek...evde yapmamız gereken sorumluluklar ise:

yatağımızı toplamak .annemize yardım etmek falan.....


şimdiden thank you....
Misafir
29 Ocak 2010 13:13       Mesaj #35
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yaw ben bişey anlamadım sormluluk nedir
_KleopatrA_
29 Ocak 2010 14:15       Mesaj #36
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yaw ben bişey anlamadım sormluluk nedir

Sorumluluk;
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet:
Misafir
9 Şubat 2010 19:41       Mesaj #37
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ailemize karşı sorumluluklar nelerdir
Misafir
15 Mart 2010 21:16       Mesaj #38
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Vatandaşlık, genellikle bir ülke olan politik kurumların bir parçası olmak demektir. Anayasal ülkelerde, o ülkede yaşayanların devlet tarafından anayasada vaadedilen haklardan yararlanmaları için o ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmaları gereklidir. Bu kişilere vatandaş denir. Vatandaşın politik katılım hakkı vardır.
Her anayasal ülkenin vatandaşlık gereklilikleri anayasalarına yazmaktadır. Günümüzde bu gerekliliklerin başında milliyet, doğum yeri ve kültür gelir. Örneğin birkaç yıl öncesine kadar Alman vatandaşı olmak için anne veya babasının Alman olması gerekliliği vardı. Fransa'da, doğum yeri Fransa sınırları içinde olanların vatandaş olma hakları vardır. ABD'de ise, vatandaş olmak isteyenler, Amerikan toplumuna tümüyle uyum sağladıklarını ve Amerikan geleneklerini benimsediklerini kanıtlamak durumundadırlar.


Kavramlar

Uyrukluk (tabiyet=nationality), bir kişi ile bir devlet arasındaki hukuki bağdır, kişinin etnik kökeniyle ilgili değildir. Vatandaşlıkla ilgili olarak şu terimler geçer: uyrukluk, yurttaşlık, vatandaşlık, tabiyet. Buradaki nationality'nin karşılığı milliyet değildir. Milliyet, hukuki kavram değildir. Kişiler için, uyrukluğundan söz edilir, uyruk denilmez. Kişilerin uyrukluğu olur. Uyrukluk tabiyet, vatandaşlık yurttaşlık yerine kullanılmaktadır.
ABD'de vatandaş ve uyruk aynı değildir. Uyruk, yurttaşları belirttiği gibi, sadakat yoluyla da uyruk olunabilmektedir. Amerikan Samoa ve Swan halkları böyledir (non-citizen nationals). Bazı hukukçulara göre yurttaş (citoyen, citizen) iç hukuku; uyrukluk (nationality, nationalite) uluslararası hukuku ilgilendirir. Uyrukluk Konusanda Avrapa Sözleşmesi'nde ise uyrukluk ile yurttaşlık eşanlamlı kullanılmıştır.
Vatandaşlık, gerçek kişilere has kullanılır. Tüzel kişi ve nesneler için uyrukluk kavramı kullanılmaktadır. Vatandaşlık hukuku, kamu hukuku içinde değerlendirilir. Devletler doğum yeri, kan bağı ve bunların karmasından oluşan ilkelerle uyrukluk verirler.
Türk anayasasının 66. maddesi, "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'dür" demektedir. Bu ilke, anayasa hukuku bakımından, vatandaşların siyasal haklardan yararlanmaları açısından önemlidir. İdare hukuku ve sosyal güvenlik hukuku, ceza hukuku, uluslararası hukuk, insan hakları, usul hukuku, vergi hukuku açısından da vatandaşlık tanımı birçok özellik kazanmıştır.
Uluslararası hukuk ilkeleri, vatandaşlık hakkında üç ilke benimser: Her kişinin vatandaşlığı olmalıdır, her kişinin yalnız bir vatandaşlığı olmalıdır, kişi vatandaşlığını seçmede ve değiştirmede özgür olmalıdır.
Türk Vatandaşlığı Kanunu, 11 Şubat 1964'de kabul edilmiş ve birkaç kere değişikliğe uğramıştır. İskan Kanunu ise 14 Haziran 1934'de kabul edilmiştir. Vatandaşlık işleri İçişleri Bakanlığı'nca yürütülür. Bakanlığın birimleri vatandaşlıkla yakından ilgilidir: Nüfus ve Vatandaşlık işleri gm, İller İdaresi gm, Mahalli İdareler gm, Sivil Savunma gm, Kaçakçılık ve İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama gm. Doğrudan birim, Vatandaşlık İşleri db'dır. Türkiye CIEC (Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu) üyesidir (1953).

TVK'ya göre Türk vatandaşlığına giriş üç yolladır: Kanunla, yetkili makam kararıyla, seçme hakkıyla. Yapılan değişikliklere göre Türk'le evlenen yabancılar, bakanlık kararıyla vatandaşlığa geçebilmektedirler. İskan Kanunu'na göre ise yurtsuzlar ve mültecilere dair hükümlerle bunların vatandaşlığa geçişleri düzenlenmiştir. Vatandaşlıkla ilgili kararlarda yargı denetimi açıktır.vatandaşlık görevlerimizden biri ise çevremize,ailemize karşıgörevimizi yapmalıyız.

Vatandaşlık Görevleri - Vatandaşlık Görevleri NelerdirVatandaş Olma Bilinci : Bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır. Demokratik yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanların çoklukta olmasıyla sağlanabilir.

Vatandaş Olma Bilincinin Gerektirdikleri:

1.Demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmak.


Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak.

Yasalara titizlikle uymak.

Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak, şiddetten yana değil, barıştan yana olmak.

Her türlü ayrımcılığa karşı olmak.

Vatandaş Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları:


Seçme ve seçilme hakkı

Vergi vermek

Askerlik yapmak

Kanun ve kurallara saygılı olmak

Bir ülkede vatandaşlar görev ve sorumluluklarını yerine getirmezlerse şu sorunlar ortaya çıkar:

1.Yönetim dürüst, bilgili, çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz. Yöneticiler halkı temsil edemez.


Devlet, ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez. Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. İçte düzeni, dışta bağımsızlığı koruyamaz.

Ülke bütünlüğü, bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer.

Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır. İnsan hakları korunamaz. Bazı kii ve gruplara ayrıcalık tanınır.
Millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil, duygu, ülkü, tarih, kültür ve çıkar birliği olan insan topluluğudur.Vatan: Bir milletin üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır.

Alıntı
Misafir
1 Nisan 2010 19:26       Mesaj #39
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kendimize,ülkemize ve alilemize karşı sorumluluklarımız nelerdir?(zeyno)
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç